BEG airport status
LYBE 050900Z 30005KT 220V350 CAVOK 29/16 Q1020 NOSIG