BEG airport status
40 godina službe helikoptera Gazela u jugoslovenskim vazduhoplovstvima

40 godina službe helikoptera Gazela u jugoslovenskim vazduhoplovstvima

Već 40. godina okosnicu helikopterskih jedinica u vojnom vazduhoplovstvu na ovim prostorima čini francuski laki višenamenski helikopter Gazela. Koristio se i koristi se za izvršavanje velikog broja zadataka, kao helikopter za vezu, transport i prevoz, za sanitet, potom za traganje i spasavanje, izviđanje i protivoklopnu borbu.

 
 

HO-42 12612
HO-42 12612

Projektovan u francuskoj firmi Sud Aviation, kasnije Aerospatiale, Gazela predstavlja prvi helikopter na svetu sa fenestronom umesto repnog rotora. Nastao je kao potreba francuske armije za lakim osmatračkim helikopterom radi zamene helikoptera tipa Alouette III a da bi novi helikopter bio interesantniji i privlačniji na tržištu, vremenom je dobio više namena. Prvi prototip sa oznakom SA-340 imao je repni rotor preuzet sa helikoptera Alouette II i poleteo je 7. aprila 1967. Iste godine prototp je leteo 307 km/h na zatvorenom kursu od 3 km i tako postavio svetski rekord. Drugi prototip je dobio fenestron i poleteo početkom 1968. Još u ranoj fazi projektovanja Velika Britanija je izrazila interes za ovaj helikopter pa je potpisan ugovor o proizvodnji velikog broja helikoptera u kompaniji Westland. Britanci su proizvodili 65 posto delova trupa i bili zajednički partner u daljem razvoju i unapređivanju helikoptera. U francuskim i britanskim vojnim snagama helikopteri sa oznakama SA-341 i SA-342 koriste se za školovanje pilota, kao helikopter za vezu, za VIP prevoz, eskort jedinica KoV, kao lovac helikoptera, za protivoklopnu borbu i kao izviđač. Licencna proizvodnja je bila organizovana u jugoslovenskoj fabrici SOKO-Mostar i u egipatskoj Arab British Helicopter Company-Helwan. Ukupno je helikopter koristila 41 država u vojnim i civilnim varijantama.
 

Hi-42 12708 Hera
Hi-42 12708 Hera

SFRJ

 
SFRJ je početkom 70-tih godina 20. veka pokazala interesovanje za nabavku ovog helikoptera i 1971. potpisala ugovor za licencnu proizvodnju. To je u početku bila delimična licenca sa kooperacijom da bi se ubrzala proizvodnja i uvođenje u naoružanje.  Prvi od 21 helikoptera je nabavljen u Francuskoj u varijanti SA-341G a stigli su u periodu 1973-1976. Dobili su vojne evidencijske brojeve 12001-12021 ali je kasnije izvršena zamena brojeva (12601-614, 12631-636, 12801). Helikopteri ev. broja 12609-614 su sklopljenu u Jugoslaviji i dobili su domaće fabričke brojeve. Licencna proizvodnja 1978. godine počinje u fabrici SOKO-Mostar dok su motori ’’Astazou IIIB’’ proizvođeni u fabrici ’’21. maj’’ u Rakovici. Prvi jugoslovenski primerak sa ev. brojem 12615 predat je na ispitivanje decembra 1978.
 

Hs-42 12755
Hs-42 12755

Proizvođena je prvobitno varijanta SA-341H, ukupno 94 helikoptera. Remont je osvojen u Vazduhoplovnom zavodu ’’Moma Stanojlović’’ na Batajnici. Jugoslovenske varijante, od kojih su neke posebno razvijane, su nosile oznake HO-42 (helikopter-opšti, 36 helikoptera, ev. brojevi 12609-622, 651-672), Hi-42 HERA (helikopter-izviđač, 21 helikopter, ev. broj 12701-721), Hs-42 (helikopter-sanitetski, 6 helikoptera, ev. broj 12751-756), HN-42M GAMA (helikopter-naoružani, 36 helikoptera, ev. broj 12802-12837). Od 1986. do 1991. SOKO je proizveo 63 dodatna helikoptera varijante SA-342L sa jačim motorom ’’Astazou XIVM’’. Od toga 20 je bilo u varijanti HO-45 (helikopter-osnovni, ev. broj 12870-882 i 12890-896) i 43 HN-45M GAMA (helikopter-naoružani, ev. brojevi 12901-943). Izviđački Hi-42 HERA namenjeni za korekturu artiljerijske vatre, od opreme imaju ugrađen jugoslovenski sistem ’’Hera’’ napravljen na bazi francuske žirostabilisane platforme-nišana APX-334-25 sa laserskim daljinomerom, radio visinomerom, i Dopler navigacijskim sistemom Doppler 80/RNS 252. Ovim sistemom omogućen je precizan let do predviđenih tačaka osmatranja, tačno utvrđivanje pozicije objekata dejstva i predaja podataka artiljerijskim jedinicama.
 

HN-42M 12820
HN-42M 12820

Sve varijante Gazele mogu imati dizalice ’’Breeze’’ (briz) ili ’’Air Equipment’’ nosivosti 136 kg. Tu je takođe i uređaj za nošenje spoljašnjeg tereta gde se na helikopter ugrađuje podvesna brava nosivosti 700 kg. Na sve nenaoružane Gazele mogu se ugraditi i plovci za slučaj nužde prilikom sletanja na vodene površine. Posebno razvijena varijanta GAMA (Gazela-Maljutka) namenjena je za protivoklopnu borbu i za dejstvo po niskoletećim i sporoletećim avionima i helikopterima u vazduhu. Sistem oružija čine žirostabilisani nišan APX-334, kolimatorski nišan, obrtne cevi sa nosačima naoružanja, i sistemi za dejstvo sa protivoklopnim raketama 9M14M ’’Maljutka’’ i sa protivavionskim raketama ’’Strela-2M’’. Pilot GAME upravlja letom rakete Strela-2M dok letač-strelac upravlja žično vođenim protivoklopim raketama ’’Maljutka’’ dometa do 3 km probojnosti 400 mm homogenog čeličnog oklopa. Početkom devedesetih godina na Gazeli je ispitivan i nosač sa mitraljezom Browning Mk II 7,7 mm i sedmocevni lanserom NRZ LLU-007 ali modifikacija nije zaživela. Takođe ispitivani su i lanseri mamaca sa mamcima IC-3 i IC-4 zatim naočare za noćno letenje i prijemnik satelitske navigacije.
 

HO-45 12895
HO-45 12895

Služba

 
Prve jedinice opremljene Gazelom bile su 782. i 783. helikopterske eskadrile, 107. helikopterskog puka na aerodromu Ortiješ kod Mostara 1973. godine. 1980. godine oprema se 891. helikoptersko odeljenje (ho) 3. armije na Skopskom Petrovcu a ta jedinica kasnije postaje helikopterska eskadrila za izviđanje i vezu (heiv). Istovremeno Gazele dobija i 892. ho 7. armije u Rajlovcu, 893. ho 2. armije u Nišu i 896. ho 1. armije na Batajnici. Sva tri ho. kasnije takođe postaju heiv. Tokom 1981. helikoptere su dobili 712. protivoklopna helikopterska eskadrila (pohe), 119. avijacijske brigade (abr) na aerodromu Niš, 894. ho (kasnije heiv) 5. armije na Plesu, 897. ho-heiv 9. armije na Brniku, 895. eiv-ho vojno-pomorske oblasti na Divuljama i 898. eiv-ho 2. samostalnog korpusa na Golubovcima. Sledeće 1982. godine helikoptere je dobila i 711, pohe, 111. abr na helidromu Lučko. Helikoptere novije proizvodnje 1987. dobili su 722. pohe, 107. hp na Ortiješu i 786. helikopterska eskadrila za vezu (hev) pod komandom RV i PVO takođe na Ortiješu. 1988. godine Gazele ulaze u sastav 713. pohe 111. abr na helidromu Lučko, 714. pohe 119. abr na Lađevcima i 675. mešovite transportne eskadrile 138. transportne brigade na Batajnici.
 

Foto: Dimitrije Ostojić
Foto: Dimitrije Ostojić

HO-42 12651
HO-42 12651

Ratne 1991. helikopteri su bili i u sastavu 97. puka u Mostaru i u štabnom odelenju 1. korpusa RV i PVO. U toku građanskog rata prilikom raspada SFR Jugoslavije Gazele su korišćene za gotovo sve zadatke koje su mogle da obave. JNA je u tim dejstvima izgubila 4 helikoptera a jedan helikopter su oteli piloti slovenačke nacionalnosti koji je kasnije korišćen u sastavu slovenačkih vazduhoplovnih snaga. Nakon povlačenja JNA sa teritorija Hrvatske i BiH u Republici Srpskoj ostalo je 27 Gazela (od toga 20 GAMA) dok je Republika Srpska Krajina koristila nekoliko ovih helikoptera. Gazele u V i PVO Republike Srpske su na helidromu Zalužani bile u sastavu 711. protivoklopne helikopterske eskadrile (pohe) formirane od delova jedinica RV i PVO JNA i to: 711. protivoklopne helikopterske eskadrile, 713. protivoklopne helikopterske eskadrile (obe u sastavu 111. avijacijske brigade sa helidroma Lučko) i od delova 896. helikopterske eskadrile za izviđanje i vezu iz Rajlovca. 711. pohe V i PVO RS bila je, zajedno sa 780. transportnom helikopterskom eskadrilom, prvo u sastavu 11. helikopterskog puka a kasnije će ove dve eskadrile biti objedinjene u 89. mešovitu helikoptersku eskadrilu u okviru 92. mešovite avijacijske brigade V i PVO VRS. U ratnim dejstvima VRS je neprijateljskom vatrom i u udesima izgubila 5 Gazela. (podaci za Republiku Srpsku preuzeti iz knjige ’’Orlovi sa Vrbasa’’ Danko Borojević). U Republici Srpskoj Krajini je na aerodromu Udbina u sastavu 56. mešovite helikopterske eskadrile, 105. vazduhoplovne brigade bilo oko 8 Gazela (od toga 4 GAMA). Helikopteri ali i avioni 105. vbr vazduhoplovnih snaga RSK su se rotirali sa vazduhoplovima V i PVO Republike Srpske a mnogi smatraju da je ova jedinica upravo i bila deo Vojske Republike Srpske tj. njen detašman.
 

HO-42 12670, Foto: Milan Majerski
HO-42 12670, Foto: Milan Majerski

HN-42M 12801 ispitivanja
HN-42M 12801 ispitivanja

Veliki broj helikoptera, oko 130, se nakon 1992. našao u sastavu novoformiranog RV i PVO Vojske Jugoslavije. 1997. godine piloti 897. mešovite helikopterske eskadrile 172. avijacijske brigade sa aerodroma Golubovci osnovali su helikoptersku akro-grupu ’’Stršljenovi’’ na 4 helikoptera. Prvi javni nastup imali su na međunarodnom aeromitingu Batajnica 1997. i tom prilikom prikazali su izvanredan dvanaestominutni program. Sledeći, još bolji, nastup imali su na sledećem aeromitingu Batajnica 1998.  Tokom bombardovanja 1999. na zemlji je stradala samo jedna Gazela i to na aerodromu Golubovci. Gazele su prilikom bombardovanja SRJ bile angažovane pre svega za izviđanje i vezu ali i u akcijama traganja i spasavanja pilota oborenih jugoslovenskih lovaca.

Poslednjih 20 godina na inostranom civilnom tržištu prodat je veliki broj Gazela, najviše u Mađarsku i zapadnu Evropu. Nekoliko helikoptera završilo je i kod naših privatnih vlasnika a par helikoptera je predato MUP-u. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine sada leti 7 Gazela dok je MUP-u Republike Srpske predato 3 od toga se jedna koristi za prevoz VIP. Nakon osamostaljenja Crne Gore 2006. na aerodromu Golubovci ostalo je 15 helikoptera Gazela i to 3 SA-341G, dve HO-42, jedna Hi-42, jedna Hs-42, dve HO-45 i 6 HN-45M. Danas je aktivno pet crnogorskih Gazela koje se kao i aktivne BiH Gazele održavaju u avio servisu ’’Ikar’’ iz Banja Luke.
 

HN-45M 12901 sa NRZ
HN-45M 12901 sa NRZ

Akro-grupa ''Stršljenovi'', Foto: Zoran Milovanovic
Akro-grupa “Stršljenovi“, Foto: Zoran Milovanovic

Danas Vojska Srbije raspolaže sa 45 Gazela i to: dve HO-42, 4 Hi-42, jedna SA-341G (GAMA), 22 HN-42M, 7 HO-45 i 9 HN-45M. Mnogim helikopterima je promenjena namena pa je tako sa HERA skinuta izviđačka oprema a nekim helikopterima GAMA su skinuti nosači naoružanja. Formacijski Gazele u V i PVO Srbije pripadaju 890. mešovitoj helikopterskoj eskadrili ’’Pegazi’’ 204. vazduhoplovne brigade na Batajnici, 714. protivoklopnoj eskadrili ’’Senke’’ 98. vazduhoplovne brigade na Lađevcima a u istoj brigadi je i 119. mešovita helikopterska eskadrila ’’Zmajevi’’ na aerodromu Niš. Najmlađi primerci proizvedeni su 1990/91. a kako je životni vek 30 godina očekuje se dalja upotreba Gazele i posle 2020.  Moguća je i modernizacija pre svega elektronske opreme u vidu novih sistema komunikacije, navigacije i opreme za dnevno-noćna dejstva a na borbenoj varijanti potrebna je i zamena zastarelog naoružanja.
 
 

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Komentari

Evo jedna Gazela iz sastava Vojske Crne Gore u preletu Skadarskog jezera kod ostrva Grmožur 21. juna 2011
http://www.istankov.com/lumina/IST_8383.jpg

Nazalost originalnu fotografiju vise nemam, tako da ne mogu da kazem koje su oznake.

Sasvim je moguće da je ovaj helihopter pao 2. septembra 2011 godine na poluostrvu Luštica kada su poginula sva tri člana posade …

Odgovori
je

Dobra ti fotka, istankov, vidimo se na Zoni :)

Ж

Срушио се примерак 12752 дакле Хс-42.

Gr

Odlican tekst. Svaka cast na trudu.
Samo me zanima gde ste nasli podatak da Vojska Srbije poseduje 45 helikoptera?

Odgovori
Ж

Податак је извучен из скорашње литературе и проверен је.

Gr

Proveren?
Je l' racunate i onu Gazelu sto stoji kao eksponat na aerodromu u Nisu?

Ж

Наравно да не рачунам. То је Хс-42 12755.

Gr

E, Vosjka racuna i tu Gazelu, kao i onaj MiG-21 ispred aerodroma Batajnica.

Ж

''Где почиње војска ту престаје логика''. Наравно да та два ваздухоплова више никада неће полетети.

Gr

Apsolutno se slazem ;)

be

Sreca pa vise nije eksponat. Valjda se pitaju pametni ljudi….

Ж

Да није, али не знамо да ли су је одвезли на ремонт или сређивање као ескпоната.

Ro

jeli istina da jedan model, treba ove ili sljedeće godine, u muzej

evo jedne iz slovenije http://www.parkvojaskezgodovine.si/eng/images/Gaz

Odgovori
Av

Jedan lep pogled na istoriju. Inace, sanitetsku varijantu Gazele je napravio SOKO, dok to nisu uradili ni Aerospasijal ni Vestland. Sto se tice broja helikoptera u srpskom vazduhoplovstvu, Gremlinovo pitanje je na mestu, jer na raznim mestima ima razlicitih brojeva. Iako nije dobar izvor, Wikipedia na razlicitim jezicima daje razlicite informacije:

-nemacki wiki: 69 borbenih i 29 neborbenih (za obuku i vezu)
-engleski wiki: 16 HO-42/45, 4 Hera, 15 Gama i 8 Gama2
-spanski wiki: 30 protivtenkovskih i 31 izvidjackih (ukupno 61)
-madjarski wiki: 30-50 Gazeli
-ruski wiki: 60 SA.341H(HO-42, HI-42 Hera i HN-42 Gama) i 30 SA 342L(HO-45 i HN-45 Gama)
-srpski wiki: 8 HO-42, 8 HO-45 (osnovne verzije), 2 HI-42 Hera (izvidjac), 17 HN-42M Gama (borbeni) i 10 HN-45 Gama2 (protivoklopni)
-kineski wiki: iste informacije kao i engleski wiki

A i kako je rekao autor teksta, mnoge Here i Game imaju demontiranu opremu, pa su izgleda promenile namenu ili su verovatno rashodovane. Iskreno se nadam da doceka jos jednu modernizaciju dok ne ode u vise nego zasluzenu penziju.

Odgovori
Ж

Информацију која стоји у тексту је тачна јер је проверена, не само у литератури и из различитих других извора већ и по евиденцијским бројевима као и по фотографијама.

Odgovori
Gr

Molim Vas, budimo iskreni i recimo ljudima istinu, jer imaju pravo na nju,
Domace vazduhoplovstvo poseduje jedva 10 Gazela.

Ж

У инвентару ВС се налази 45 Газела. Број оперативних Газела је нешто сасвим друго. Ако би гледали фотографије, у последњих неколико година је летело око 22 Газеле. Са ремонта је изашло неколико примерака а у ремонтом заводу их има још десетак.

Gr

Mozete li mi reci kad su tacno izasle remontovane Gazele?

Ж

Рецимо само 2011. било их је три.

Gr

Ja bih voleo da je tako…
Uz duzno postovanje, ali bojim se da gresite.

Ж

Не грешите, гледајте слике, има их доста на интернету.

sh

Za Srbiju žalosno što je 1978 sklapana Gazela, a posle 45 godina jedva da proizvodimo "Lastu".

Odgovori
Av

Pretpostavljam da si rodjen nakon raspada SFRJ, shark. Razumem tvoje neznanje, pa evo, pomocicu ti da ga oteras (neznanje).

Srbija nije sklapala Gazelu, odn. nije to radila sama. Gazele su sklapane u fabrici SOKO u Mostaru, po licenci. Tada smo imali industrijske pogone svuda u SFRJ, gde su fabrike proizvodile komponente, a SOKO vrsio finalno sklapanje. Nakon raspada SFRJ, svaka bivsa republika je ili nastavila da proizvodi komponente ili je promenila proizvodni program. U Srbiji se to isto dogodilo sa Utvom, Lola korporacijom, Vazduhoplovnotehnickim institutom… jednostavno, kompletna avioindustrija je delom ugasena, delom promenila namenu, a delom inkorporirana u firme cija delatnost se bitno razlikuje od avioindustrije.

Sve ovo sto sam naveo se nalazi u clanku jednog starog Aeromagazina (mislim da je broj iz 2000.-2001. godine). Ne znam kakva je sad situacija, ali da je jos uvek oporavljamo od toga, oporavljamo se.

St

Inace, zivotni vek, to jest vek upotrebe Gazele nije 30 godina vec je prema stanju. Remont je na svakih 12 godina ili 4000 sati leta.

Odgovori
Ж

Могуће да сте у праву. Али у једном документу РВ и ПВО ЈНА где је дат преглед животног века свих типова ваздухоплова у инвентару, стоји да је животни век Газеле 30 година.

Odgovori
St

Jna je davno proslo vreme. U JNA rok rada je bio 10 godina ili 3200 sati a vek upotrebe 30 godina. Sada je VS i rok rada je 12 godina ili 4000 sati, a vek upotrebe je prema stanju.

Odgovori
Ra

A bre zivojine! Da se nakrpe 2 eskadrile jos bar 20 godina ako nepridaju Jo’s 10. Ako gledas slike bar 10 je otplovilo i 3 pale od 2011. Menije je interesantna sivo crna u Mupu- MarOkO. Sta ti vredi remont ako nisu naoruzane bar sa FLir za vezu!!!!!!!kazes namena veza? Upgrejd dispaljs bar na nivo 1996-1998 ( + 20 godina) za ambulantni prevoz! Koliko motors ima?

Ж

Да, сада се у принципу прелази на одржавање према стању. Ипак ту су хеликоптери којима је истекао животни век. Шта са њима? Или нпр. шта са онима старим рецимо 25 година а који су имали два ремонта? Колико је произвођач тачно одредио животни век? Да ли је ту промену одржавања прописао Еурокоптер (пре тога Аероспесијал)?

Odgovori
Av

Sto se tice aparata kojima je istekao zivotni vek ili su blizu isteka, jedno od resenja je rashodovanje za rezervne delove. Pritom ovo zavisi od stanja u kome se nalaze aparati i da li postoji mogucnost obnove delova (refurbished parts) koji su malo istroseni. Ako je ovo losa ideja, onda sledi kanibalizacija.

Sto se tice zivotnog veka, Gazela je prestala da se proizvodi 1996-te. Da li ima dovoljno zaliha rezervnih delova, ne znam. Da li moze da se produzi zivotni vek aparata? Verovatno da moze, ali to treba pitati Eurocopter, pa kakav odgovor dobijemo, tako cemo i raditi.

Fe

Nijedna GAZELA u SFRJ JUGOSLAVJI ili novonastalim državicama nakon raspada SFRJ JUGOSLAVJE NIJE PROIZVEDENA POSLIJE 1991GODINE .Iz
fabrike „Soko “ u Mostaru su izvučene zadnje četiri Gazele u 90% tno završenom stanju i odvučene u Beograd kao rezervni dijelovi koji su se u to vrijeme nalazili u fabrici „Soko“.Nijedna fabrika osim“ SOKOLA „nije imala montažne alate za sklapanje GAZELE tako da je nije ni mogla proizvoditi . Samo toliko pozdrav iz MOSTARA za zaljubljenike
GAZELE.

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

28. Jan 2023.Pogledaj

Hudolin na: [RAT U UKRAJINI] Dok je sva pažnja usmerena na donacije tenkova Ukrajini, da li se u tajnosti sprema paket pomoći koji će sadržati i borbene avione?

>> Smiješno je kako se u Ruskoj propagandi provlači teza da su oni u ratu sa NATO. Nekako se moraju opravdati katastrofalni rezultati posle skoro godinu dana agresije bez rezultata. Rusija je zapadu kao dosadna muva zunzara koja ako nastavi ovako da smara bice razmazana po zidu smotanim novinama - moracemo fleku brisati truleksom da…

28. Jan 2023.Pogledaj

Boris na: [PRVE FOTOGRAFIJE] Otvorena nova zagrada Vazduhoplovne akademije

Odose Štale i dve godine u nizem dvoristu😁. Napredak pa to ti je

28. Jan 2023.Pogledaj

Yoda na: [RAT U UKRAJINI] Dok je sva pažnja usmerena na donacije tenkova Ukrajini, da li se u tajnosti sprema paket pomoći koji će sadržati i borbene avione?

Manje od 10% zapadnih firmi - tačnije 8.5% firmi G7+EU - se povuklo iz Rusije... Mnoge od njih + gomile drugih otvaraju predstavništva, poslovnice i proizvodnju u Azerbejdžanu - kako bi imale upliv na tržište Rusije. Abramsi, Leopardi, F-16 i sl. su priče za skretanje pažnje - kao svojevremeno o testovima, vakcinama, (ne)priznavanju ruskih vakcina…

28. Jan 2023.Pogledaj

Milan na: [RAT U UKRAJINI] Dok je sva pažnja usmerena na donacije tenkova Ukrajini, da li se u tajnosti sprema paket pomoći koji će sadržati i borbene avione?

Smiješno je kako se u Ruskoj propagandi provlači teza da su oni u ratu sa NATO. To čak nije ni proxy rat u pravom smislu nego Ukrajinci do sada dobivaju SSSR krš iz bivšeg varšavskog lagera (doduše protiv isto takvog krša uglavnom i ratuju)i nešto malo PVO i protutenkovskog zapadnog oružja. Jedan ruski general u…

28. Jan 2023.Pogledaj