BEG airport status
Analiza: Hrvatska od SAD dobija nove helikoptere – Srbija zaostaje? Hrvatska dobija savremene lake izviđačko borbene helikoptere / Foto: Ministarstvo odbrane Hrvatske

Analiza: Hrvatska od SAD dobija nove helikoptere – Srbija zaostaje?

U periodu od 9-14. novembra 2015. stručni tim Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Hrvatske boravio je u radnoj poseti SAD gde je u američkim bazama Fort Brag i Redstone Arsenal imao zadatak da detaljno tehnički pregleda helikoptere tipa OH-58D ‘’Kiowa Warrior’’ kao i ostalu opremu koju Vlada SAD nudi Hrvatskoj u sklopu donacije vojne opreme i naoružanja.

Sva navedena oprema je proglašena viškom a ova poseta je jedan od poslednjih koraka u procesu donacije helikoptera u kome se sve mora detaljno definisati počevši od samih helikoptera preko njihove opreme i naoružanja, rezervnih delova, logistike, zemaljske opreme za održavanje, dokumentacije, prebacivanja helikoptera i opreme u Hrvatsku.

_rtc3836
Laki izviđačko-borbeni helikopter OH-58D “Kiowa Warrior“ / Foto: US Army

Takođe pregledana su i tri trenažera za obuku pilota i tehničara – prvi je trenažer za obuku tehničara i pilota na sistemima helikoptera, zatim trenažer za obuku tehničara za sisteme upravljanja, transmisiju i motor i treći trenažer za obuku tehničara za održavanje motora. Tokom posete održani su i pregovori o daljim koracima u ugovaranju obuke pilota i tehničkog sastava kako bi se stvorili uslovi za dugoročnost upotrebe helikoptera u hrvatskim Oružanim snagama.

SAD su saveznicima ponudile veliki broj helikoptera OH-58D čije je povlačenje iz naoružanja počelo ove godine. Hrvatski stručni tim je izabrao 16 helikoptera koji su bili u tzv, WRA (War Replacment Aircraft) programu. Radi se o  helikopterima predviđenim za zamenu gubitaka u borbenim operacijama.

Oko 40 ovakvih helikoptera isporučeno je američkoj armiji u periodu od 2012-2014. a 16 odabranih helikoptera proizvedeno je između 2010-2012. i imaju svega od 100 do 600 sati naleta.

_rtc3782
Hrvatska delegacija u SAD / Foto: OSRH i MO Hrvatske

Izabrani helikopteri imaju svu standardnu opremu i naoružanje helikoptera po standardima KoV-a SAD, zatim standardnu pasivnu zaštitu posade i vitalnih delova helikoptera kao i mogućnost postavljanja sistema aktivnih protivmera. Što se tiče naoružanja helikopteri će moći da nose mitraljeze, nevođena raketna zrna i vođene rakete. Količina municije i raketa biće dovoljna za kompletnu obuku pilota za sve zadatke za koje je OH-58D namenjen.

Od 16 helikoptera koji su izabrani, njih 14 se još uvek aktivno koristi u američkoj armiji i postoji garancija da će oni biti operativni sve do sredine 2016. godine, samim tim održavani prema propisanim standardima.

To će smanjiti dodatne troškove za Hrvatsku jer se helikopteri neće konzervirati pa samim tim neće biti potrebe za dekonzervacijom, pregledima, ispitnim letovima, vađenjem dozvola o plovidbenosti itd. Sve dogovoreno definisaće se Ugovorom o donaciji a ukoliko se donese pozitivna odluka ugovor bi mogao biti potpisan početkom naredne godine a isporuke helikoptera i opreme bi se u tom slučaju mogle očekivati u drugoj polovini 2016.

OH-58D “Kiowa Warrior“

Helikopter OH-58D ‘’Kiowa Warrior’’ je jednomotorni laki izviđačko-borbeni helikopter sa dva člana posade namenjen za izviđanje bojišta i vatrena dejstva kako po ciljevima na zemlji tako i po niskoletećim i sporim ciljevima u vazduhu. Predstavlja naoružanu verziju izviđačkog helikoptera OH-58D ‘’Kiowa’’ koji je nastao na bazi lakog višenamenskog helikoptera Bell 406 i koji je 21. septembra 1981. pobedio na konkursu Army Helicopter Improvement Program (AHIP).

Prototip OH-58D je poleteo 6. oktobra 1983., ova varjanta je uvedena u naoružanje 1985. a prvih 15 naoružanih primeraka se pojavilo septembra 1987. u operaciji ‘’Prime Chance’’ koja je imala za cilj borbu protiv iranskih brzih čamaca u Persijskom zalivu.

Na bazi ove verzije je za samo 100 dana u pogonima kompanije Bell razvijen OH-58D ‘’Kiowa Warrior’’. Nenaoružana verzija OH-58D proizvodila se do 1989. godine a prethodno je 1988. godine odlučeno da će OH-58 biti upotrebljavan u borbenim dejstvima zajedno sa helikopteriom AH-64 ‘’Apache’’. Maja 1991. odlučeno da se izvrši modifikacija modela OH-58A, C i D na standard ‘’Kiowa Warrior’’. Do tada je napravljeno 202 helikoptera OH-58D ‘’Kiowa’’ a januara 1992. Bell je dobio prvi ugovor za modifikaciju starijih modela u izviđačko-borbenu varijantu.

Bilo je planirano da se 507 helikoptera dovede na ovaj standard ali je to ipak urađeno na 401 primerku. Narednih 25 godina, sa ciljem da helikopter ostane savremen, sprovedeno je nekoliko modifikacija i modernizacija koje su uključivale ugrađivanje nove elektronske opreme, pogonske grupe, transmisije i naoružanja.

465774_65820874_Helic460_961902S0 (1)
Hrvatski piloti u kabini OH-58D / Foto: Ministarstvo odbrane Hrvatske

Elektronska oprema OH-58D je vrlo savremena a najvažniji senzor helikoptera je svakako sistem MMS (Mast Mounted Sight) koji je smešten u loptasto kućište montirano iznad nosećeg rotora. MMS obuhvata žirostabilisanu platformu na kojoj se nalazi televizijski sistem sa TV kamerom uvećanja 12 puta, zatim tu su još optički sistem, termovizija i laserski daljinomer/obeleživač.

Ovaj sistem omogućuje upotrebu helikoptera u zadacima izviđanja po danu i noći kao i u složenim meteo uslovima. Modernizacija MMS koja je sprovedena krajem 90-tih podrazumevala je dodatne mogućnosti kao što su istovremeno praćenje cilja preko TV kamere i termovizije, praćenje ciljeva sa niskim kontrastom, istovremeno praćenje 6 ciljeva, indikator pokretne mete, prepoznavanje ciljeva, ponovni automatski zahvat cilja koji je prethodno izgubljen usled različitih ometanja itd.

Od ostale opreme tu je sistem za navigaciju koji obuhvata inercijalni sistem LR-80, dopler sistem AN/ASN-157, žiroskop AN/ASN-43, sistem za komunikaciju koji se sastoji od dva radija AN/ARC-201, jednog radio-uređaja AN/ARC-164 Have Quick, jednog AN/ARC-186, uređaja za retransmisiju podataka, digitalne komunikacije.

Opremu za zaštitu helikoptera čini sistem svoj tuđ AN/APX-100, infracrveni ometač AN/ALQ-144, signalizatori radarskog ozračenja AN/APR-39A i AN/APR-44(V)3, sistem za detekciju laserskog ozračenja AN/AVR-2. Video rekorder može da snima do 2 sata sa kopilotovog višenamenskog pokazivača a helikopter ima i datalink za prenos slike sa osmatračkih uređaja u realnom vremenu.

Naoružanje se kači na dva bočna nosača a moguće su razne kombinacije. Mođe poneti do dva kontejnera sa mitraljezom M3P ili M296 kalibra 12,7 mm, zatim do 4 protivoklopne rakete AGM-114K/M/N ‘’Hellfire II’’ sa poluaktivnim laserskim vođenjem dometa 8 km, probojnosti do 1200-1500 mm homogenog čeličnog oklopa ili do 4 infracrveno samonavođene rakete vazduh-vazduh ATAS (Air to Air Stinger), do dva sedmocevna lansera LAU-68 nevođenih raketnih zrna Hydra-70 kalibra 70 mm.

Da li Hrvatska zaista dobija nove helikoptere?

Decembra 2013. odlučeno je da se započne sa povlačenjem helikoptera OH-58 iz naoružanja a jula ove godine izvršen je poslednji let u nekoj operativnoj jedinici. Odustalo se od daljih modifikacija i modernizacija kao i od najsavremenije varijante OH-58F. Definisano je da će OH-58 u zadacima izviđanja i borbenih dejstava biti zamenjen bespilotnim letelicama kao i borbenim helikopterima AH-64 ‘’Apache’’.

Proces povlačenja helikoptera iz upotrebe trajaće verovatno i narednih godina a SAD su jula 2015. objavile da na raspolaganju imaju 307 OH-58D koji bi se mogli ponuditi na prodaju ili kao donacija. Novembra 2014. hrvatsko MO uputilo je pismo o namerama za nabavku 16 OH-58D koji bi bili ustupljeni kao donacija a Hrvatska bi platila samo troškove obuke, logistike i njihovog transporta. Ceo posao mogao bi, zajedno sa uvoznim taksama da košta ne više od 14-15 miliona dolara.

img_0352
Hrvatska dobija helikoptere stare 4-6 godina sa naletom od 100-600 sati / Foto: OSRH i MO Hrvatske

Prema poslednjim informacijama Hrvatska je izabrala potpuno nove helikoptere koji su proizvedeni u periodu 2010-2012. godine. Dakle nije reč o remontovanim već sasvim novim helikopterima izraženim u programu ‘’new metal cabins’’ sa troškovima istim ili manjim od onih koji su potrebni za konverziju helikoptera OH-58A/D u ‘’Kiowa Warrior’’.

Cena ovih helikoptera je iznosila oko 5 miliona dolara (samo helikopter) a napravljeno je 20 helikoptera od kojih je Hrvatska izabrala 16. Ovakvu pogodnost Hrvatska je imala jer se prva javila za donaciju a prema nekim procenama ti helikopteri će moći da služe još bar 20 godina.

Postoje infomacije da bi se deo naoružanja tj. protivoklopne rakete dobile tek 2018. godine. Na kraju treba dodati da Hrvatska danas poseduje 8 helikoptera Bell 206B-3 “Jet Ranger“ koji se koriste i kao helikopteri za obuku – iz kojih OH-58 i vodi poreklo.

Srbija

Pored naoružanih transportnih helikoptera Mi-8T Vojska Srbije poseduje i lake borbene helikoptere GAMA (Gazela-Maljutka). Većina njih se nalazi u sastavu 714. protivoklopne helikopterske eskadrile, 98. vazduhoplovne brigade na aerodromu Lađevci a danas je to jedina takva jedinica u sastavu RV i PVO. Nemenjena je pre svega za protivoklopnu borbu ali i uništavanje drugih tačkastih ciljeva na zemlji. Takođe može dejstvovati i po helikopterima u vazduhu kao i po niskoletećim i sporoletećim avionima.

DSC06321
Srbija poseduje 31 helikopter GAMA / Foto: Aleksandar Milošević

GAMA predstavlja jugoslovensku modifikaciju francuskih helikoptera Gazela. U upotrebi su dve verzije ovog helikoptera, prva je HN-42M (helikopter-naoružani, modifikacija helikoptera SA-341H) sa motorom ’’Astazou IIIB’’ snage 440 kW i žirostabilisanim nišanom APX-334-02, a druga je HN-45M (modifikovani SA-342L) sa jačim motorom “Astazou XIVM“ snage 631 kW i žirostabilisanim nišanom APX-334-25. Srbija poseduje oko 22 HN-42M i 9 HN-45M ali je u nedostatku Gazela opšte namene nekoliko helikoptera dovedeno na standard HO-42 i HO-45.

Oba verzije mogu biti naoružane sa 4 protivoklopne žično vođene rakete 9M14M ili P “Maljutka“ dometa do 3 km probojnosti 400 mm homogenog čeličnog oklopa kao i sa dve infracrveno samonavođene rakete vazduh-vazduh 9M32M Strela-2M/A. Pored naoružanih helikoptera tu su i helikopteri GAMA koji su sa remonta stigli u varijanti helikoptera za opštu namenu HO-42 i HO-45 koji mogu služiti za obuku, trenažu, za izviđanje i vezu.

Helikopteri Gazela proglašeni su kao perspektivni, mogli bi ostati u inventaru VS narednih 10-15 godina ali im je potrebna modernizacija pre svega elektronske opreme a borbenoj varijanti i naoružanja. Takođe je potrebno unaprediti remont i održavanje što bi se uz dobijanje dodatnih licenci obezbedilo kroz najavljenu saradnju sa kompanijom Airbus.

Komentari

d

Dobar helikopter.Od koga mi mozemo ocekivati ovakav poklon kada smo nejasni svima .Ako Rusija ima interesa, a ima ,neka pokloni nesto slicno nama.

Odgovori
m

kad se drzava opredjeli i počme malo trošit onda se i dobije mi jesmo u natou ali pogledaj rusku investiciju najmodernijeg simulatora za obuku na helikopterima! kako to a kao nas rusi mrze!

A

Dobar članak, do sad skoro najtočniji. Žao mije da si u nekim elementima samo „suvo“ prenio „priopćenje“ MORHa pogotovo onaj dio o „detaljno tehnički pregleda“, znaš da je to bio walk’a’round i dva lebdenja, jer nitko u HRZu nema službenu licencu ili certifikat za to, Ok. Faktografski; „“OH-58D(R)““ je službena oznaka verzije koja je predmet donacije, program revizije i nadogradnje se nije zvao „OH-A/D u Kiowa Warrior“ nego jednostavno A2D (atod) i vršio se iz zmaja modela OH-58A/C, D model je već bio Warrior. (R) je nadograđena verzija koja ima i svoje dodatke i VTUPove ali potiče iz standardne D verzije.

Odgovori
S

Zasto nasi ne pitaju Putina da nam pozajmi 20tak Mi24 pa da vidimo kako bi onda zaostajali?

Odgovori
2

Možda bi bilo bolje da i mi pitamo NATO!? Putin se do sad baš nešto nije pretrgao poklanjanjem i pozajmljivanjem.

h

Ako nemate pare zasto bi vam dao? Jedva su vam dali akumelatore a kamoli bi dobili Mil-24.

z

Nemoguse uopste usporedivat, jer kiowa ima najmoderniju elektronsku opremu i naoruzanje ( prituoklopnu navodenu raketu maverix) i jostoga dosta.ok

g

Ma kakve Kiowe, kakve modernizovane Gazele?!
Rece ministar da ce nabaviti neki nov helikopter koji ce da dobije i ALAS, i Buk, ma i Iskander ako treba!
A do tada sto da bacamo pare na modernizaciju Gazeli kada mozemo da ih „bacimo“ u staro gvozdje, tj – bliskim preprodavcima? I sta ce nam polovna tehnika trulog zapada i jos truljeg istoka, kada ne mozemo da ugradimo svemirski modulator u njih, koji ce da nam nabave neki nasi preko veze?
Ahhh, daa, nije 1.april iako je prolecno vreme…
Ps- Srbiji treba min 20 srednjih transportnih, 20 izvidjackih i 10 jurisnih, operativnih helikoptera, ako zelimo i da pomenemo neke sposobnosti!

Odgovori
h

Kiowe skoro stizu u HR. Srbija nema novce za jurisnih, izvidjackih i transportni helikoptera.

G

Mnogo dobar komentar, duhovit ali bas pogodio.
Hrvate treba uzeti kao primjer kako su od nista napravili nesto.
A sto se ceka sa modernizacijom da bi se doslo do najmodernijeg sistema, zar nije logicnije , evo da uzmemo za primjer sva sredstava, imamo -modernizujemo po sadasnjim mogucnostima1/4, taj program traje 2 godine, za to vrijeme imamo 1/4 tehnike tzv -elitnu ( jer je najmodernija), za dvije godine tehnika napreduje, i modrniziramo drugu cetvrtinu tehnike i tad se ona dodjeljuje elitnoj 1.-oj. I tako na kraju kruga opet imamo 1/4 najmodernije tehnike , ali su zato ostale 3/4 isto modrnizovane , nisu na nivou 80-ih. Ali to je kada bi se azurno pristupilo tehnickom problemu vojske. Jednostavno danas je osnovna stvar svih rodova vojske termovizija, pa komunikacija, moderni kompjuterski SUV ……… i na kraju dolazimo do pitanja sta cemo nasoj djeci ostaviti da se brane kada mi izraubujemo svu ovu JNA tehniku. Ne moze se dovjeka remontovati , a vec sada se treba razmisljati kako ce izgledati VS 2025

g

Hakka, ako se hoce – ima se…
U price o tome da se nema para mogu da poveruju samo vrapci na grani, a vise ni oni!
Nismo li skoro dali kao poklon FBiH 15 miliona EUR, samo da bi ispali veliki?
Ili jos bolje – pohvali se Gasic da je ustedeo ove godine 120 miliona EUR, tj – da ce toliko da vrati u budzet…
A ove helikoptere US daje za male pare – samo ovih 120 miliona da stave sa strane, moze Srbija da obezbedi 20 komada i da ih odrzava sledecih 30 godina…
A, da, svi pricaju o Kiowama, ali US daje i ove navedene za obuku, a Srbija moze da primi kao donaciju i Kiowe i ove za obuku, ali samo ako zatrazi, isto kao sa Hummerima!
Medjutim, nema lica, fizickog ili vojnog u Srbiji, koje bi to dalo kao predlog a jos gore kao zahtev!
NG Ohaja je bila spremna da pokloni dosta opreme, ali ne mogu oni sami da daju, vec neko mora da zatrazi, zvanicno! Bili su npr sa padobrancima i kada su videli stari An2, suptilno su Komandi ponudili vise svojih letelica, Komanda je dala predlog nadredjenima, ali dalje od njih papiri otisli nisu…
To ti je ono kada sedis na 2 stolice, pri cemu su ti visi oficiri Ruske orijentacije, a mladji/nizi oficiri Zapade orijentacije… Neces dobiti nista ni od Istoka, ni od Zapada, sem dobranih packi!
Ako te vec interesuje – imas par Ruskih vojnih i vazduhoplovnih casopisa bas sa naslovima tipa – zasto Rusija nece nista da pokloni ili proda Srbiji i sve ce ti biti jasno…
Da citiram – Mi smo ti na balu stara debela udavaca sa nesto vise nasledstva koja sedi i uglu i ziheruje ko bi joj mogao prici, sva poleti kada joj neko pridje, a prilaze joj zainteresovani samo za njeno nasledstvo a ne zbog nje same… (jedino nase nasledstvo – komunikativno transportna linija duz Velike Morave i posle ka Sofiji i Solunu)

P

Stvarno su smjesni ove komentari tipa Srbija nema novce a Hrvatska kao jako bogata ona ima…dajte dozovite se pameti…Kiowe ako dodju u HR je dobro u stvari..samimi tim ce i Srpske vlasti ubrzano morati da preduzmu adekvatne mjere. Inace tih 16 heklikoptera samo po sebi ne znaci nista a najmanje narusavanje neke vojne ravnoteze ili mitomanije nekog drugog tipa. jasno Hrvati to traze jer moraju da prate US Army po svijetu, htjeli to ili ne…Ko zna mozda ih ubrzo ceka patrola u Estoniji pa :)

A

Goran pomenu termoviziju. U trenutku teske dosade, potražio sam night vision sprave, čisto da vidim koliko koštaju i kako izgledaju. Ne biste poverovali koliko su cene pale. Sprave za gledanje su vec od 150-200e. nisanske od 500, pa na gore. Za jednu EU platu, mozete da nakupujete spravica top kvaliteta… I još da vam ostane.

To nas dovodi u situaciju da clanovi (krivo)lovackog udruženja mogu da imaju opremu o kojoj naša vojska i policija mogu da maštaju

B

Perica

Od Srbije Hrvatska ima mnogo vise novaca. Samo od turizma dobije 7 mlrd godisnje

B

Perica

I gdje mi pratimo US army? Ta foksluka ste govorili godinama. Iamamo mirovne misije uz ISAF u Afghanistanu pa i misiju u Kosovu sa KFORom

g

Incidentno B, slusah Sabor, te predstavnik, Slavonac, jasno predoci da zarada jeste 7 milijardi EUR, ali,i da je rashod oko 6.7 milijardi EUR, vecinom ka inozemstvu (cak je i primere davao), tj – cista zarada je oko 300 miliona Eur, na nivou dobiti od poljoprivredne proizvodnje Slavonskih zupa…
Ili, da je zarada tolika, ne bi Hrvatska imala jedan od najvecih deficita Evrope…
Sto se BDPa tice, racunaju se zvanicni tokovi novca. Medjutim, dok u Hrvatskoj 15-20% novcanog toka ode na sivu ekonomiju, u Srbiji se radi o min 40%!

K

Nema baš Hrvatska toliko više novaca od Srbije. Dapače, za vrijeme krize Srbija je Hrvatsku po pitanju ukupnog BDP-a prešla. Hrvatska i dalje vodi za gotovo duplo u BDP-u po glavi stanovnika, ali ukupna količina prihoda u državnu blagajnu Srbije, s obzirom na malo veći ukupni BDP, je vjerojatno tu negdje s prihodima Hrvatske.

Vojni proračun Hrvatske varira između 50 i 100 milijuna dolara više od Srpskog, ali opet, ni to samo po sebi ne bi bio problem za Srbiju, već komparativno teret za Hrvatsku, zbog toga što Hrvatska mora uzdržavati i vojnu mornaricu. Glavna razlika je to što, kako je ministar Kotromanović rekao pred nekih mjesec dana, Srbija preko 95% svog vojnog proračuna troši na plaće, osnovnu logistiku i birokraciju. Za razliku od Hrvatske koja na to troši svega 56% vojnog proračuna (a i to se teži smanjiti). Dakle, dok nešto manje od polovice budžeta Hrvatskih oružanih snaga ide u modernizaciju i unaprijeđivanje sposobnosti, Srpska vojska skoro cijeli svoj proračun troši na tapkanje na mjestu.

A otkud takva razlika u postocima? Problem je u tome što Srbija uporno izdržava kopnenu vojsku sa preko 40 000 pripadnika, i ima neke neobične planove, neznam koliko stare, da će profesionalizacijom taj broj čak povećati. Srbiji toliko vojnika ne treba. Cijelokupne Hrvatske oružane snage s druge strane imaju tek 20 000 pripadnika, zajedno s vrlo smanjenom birokracijom (eto baš nedavno je umirovljeno i/ili otpušteno oko pola suvišnih birokrata u ministarstvu). Takva situacija omogućava mnogo efikasniju raspodjelu sredstava za Hrvate, i to je jedan od glavnih razloga za komparativno zaostajanje Srbije.

Naravno, osim toga Hrvatska ima prednost što ima pristup jeftinoj slabo korištenoj opremi iz spremišta NATO zemalja, ali time su se aktivnije počeli služiti u MORHu tek u zadnjih nekoliko godina. Takvo oslanjanje na NATO ima i svojih prednosti i mana, ali za sada vrlo dobro služi i jednu i drugu stranu.

Što se tiće Kiowa, amerikancima je drago da se toga mogu riješiti, osiguravaju da će u budućnosti hrvatski piloti imati sklonost njihovom proizvođaču, osiguravaju poslove remonta za svoje firme, i osiguravaju poslove nabavke oružja za svoje firme. Osim toga osnažuju strateškog partnera i vjernog saveznika (ili potrčka, ovisno o tome koliko želimo biti cinični) na i dalje politički trusnom području balkana gdje i dalje postoje neriješeni problemi u BiH i na Kosovu. Dakle, samo profitiraju.

Hrvatska s druge strane također profitira; za nikakve novce obnavljaju (laku) borbenu helikoptersku eskadrilu, dobivaju značajna sredstva izviđanja i kontrole granice u obliku senzorskog paketa namontiranog na Kiowu, te na taj način također povećavaju potentnost svoje strateške arteljerije – „novo“ nabavljenih PZH2000. Osim toga prijelazak na odabrane Kiowe pilotima neće biti težak zbog iskustva na Bellovim helikopterima koji već lete u HRZ-u. Opet, samo profit i za Hrvatsku.

j

Moram da se umesam,odgovor je Kresimiru iako se nerado upustam u nekakve rasprave sa susjedima,Srbija nema 40000 vojnika kopnene vojske i nekakve neobicne planove nego 28000 UKUPNO vojnika.Neobicne planove imaju oni koji bi da vrse desant na Brcko i takve stvari,ali to nije tema.Jos samo da kazem da nijedna ni druga vojska ne vrede mnogo bez uvodjena obaveznog vojnog roka.Najbolji primer za to je gruzijska vojska koja je profesionalizovana po nato standardima pa se raspala posle 7 dana sukoba sa 2 ruske brigade.Sa vojnim rocnicima dobijate brojnost,kompletno stanovnistvo obuceno za rat i veliki rezervni sastav koji sada nemate i prema tome,nemozete voditi iole duzi rat.

P

Janko slazem se u potpunosti sa vasim komentarom.
Stranci su kreirali reformu VS i njenu brojnost kao i namjene jedinica, njihova imena (potpuno bez ikakve veze sa srpskom vojnom tradicijom) its..sto je manje vise poznata stvar. takav koncept vojske pokazao je ozbiljne manjkavosti tokom proslogodisnjih poplava, pa ispade da je vojska pravljena prioritetno za neke tamo mirovne misije, a elementarne nepogode su vec neka tamo treca misija vojske, kako se cesto cuje u medijima. Imam utisak da se Srbija tek od skora pocela baviti ozbiljnije svojom vojskom.
Sve u svemu ovakve profi Vojske su vojske vrlo ogranicenih mogucnosti u vrlo ozbiljnim kriznim situacijama… a koncept naoruzanog naroda nije prevazidjen, cak naprotiv, nego to tako plasiraju oni koji imaju ‘velike’ profi vojske sa velikim budzetima..
..obicno kad je agresija u pitanju profesionalni vojnici ne postavljaju pitanja kako zasto ..itd..sdruge strane samo cekaju da smjena odbroji dane i kuca. Mislim da je sukob u Jemenu tipican primjer krize, da ne kazem raspada, u jednoj profi vojsci kao Saudijska koja se bori protiv masovno naoruzanog naroda Huti-a.

Y

Amater, dobro došao u svet optoelektronike, to što si ti video za 150-200 predpostavljam evra ne služi ničemu a ono što služi nečemu je izuzetno skupo! To što je izuzetno skupo nema veze sa onim što se koristi kao dodatna oprema helihoptera i to je još skuplje od skupog a mi smo teška beda a i sa onim što imamo ne znamo da raspolažemo!

v

A što zaostajemo tek sada? Zar nismo već zaostali kada su komšije dobile ono tuce Mi-171Sh?

Odgovori
Ž

Мисли се на лаке вишенаменске и лаке борбене хеликоптере.

b

Zaostajemo vec 15 godina za njima.Ovo je vrh brega samo…Srbija, sta reci.

Odgovori
g

Tu si u pravu.
Ako zanemarimo vazduhoplovstvo, Hrvati su za skoro iste pare koje je Srbija dala/bacila svojim ‘expertima’ da vecinom neuspesno modernizuju staru SFRJ i Sovjetsku tehniku, uspela da modernizuje tenkove, modernizuje artiljeriju i da nabavi nova oruzja, kupi nove kamione, nabavi nove radare (i iste umrezi sa saturacijom kojoj mogu da pozavidi i USAF), nabavi na stotine MRAP i HMWW vozila, naravno – da nabavi Patrie, da nabavi nove PO projektile (pobedio Spike ali izgleda da ce politicki uzeti Javelin), nabavila je artiljerijske radare sa dometom do 70km, nabavila je i modernizovala 2 korvete, modernizovala pola RBS15 protivbrodskih projektila (sada domet 150-180km)…
OK, nije sve novo – vecinom je polovno, ali sve je novije prozvodnje, izuzetno efikasno, odrzava se i sto je bitnije – uklapa se u doktrinu odbrane, pri cemu se radi sistematizovano, dugorocno a sve nabavke moraju da ispune postavljene ciljeve danas i projektovane ciljeve za 10 godina!
A to je nesto sto u MO RS ne postoji…

b

Gile
Sve je tako kao sto si napisao, ponekada pomislim da je bolje potpuno razoriti sistem i krenuti ispocetka sa ljudima koji imaju i srca i znanje, nego kao reformisati u nedogled bez iskrene zelje za promenama.Edukacija takodje kljucni problem ,pored neimastine…

K

Hm, ispricavam se na mjesanju pojmova, mislio sam ne na kopnenu vojsku nego na cijelokupne Srpske oružane snage, pod cim mislim na sve rodove vojske i birokraciju u ministarstvu, ima 40 000 pripadnika. Sama kopnena vojska po podacima iz 2015. godine ima 33 000 pripadnika.
Unatoč nezgodnom mješanju pojmova, smatram da moj argument i dalje stoji.
A sto se tice uvođenja vojnog roka, sa stanjem proracuna u obje zemlje, bilo kakav vojni rok bi samo znacio znacajno usporavanje ili prestanak modernizacije. Brojna vojska opremljena lose odrzavanim ili pretpotopnim oruzjem i dalje nije efikasna vojna sila.
Sto se primjera Gruzije i Rusije tiće, sve i da je Gruzija mobilizirala cijelo svoje stanovnistvo, Rusija bi ju jednako brzo slomila, samo uz vise ulozenih resursa. Nesrazmjer moci je tolik da u bilo kakvom sukobu Gruzija ofenzivnim ratom (kakv je tada poduzela) ne moze postici nista osim unistenja vlastitih snaga. Tada je Gruzija ionako racunala na bitno kasniju rusku intervenciju, gdje su se nadali Rusiju dovesti pred gotov čin.

S druge strane ja bih rat u Jugoslaviji naveo bas kao primjer neuspjeha vojski koje su se oslanjale na vojni rok kao na jednu od svojih prednosti. Tehnikom i na papiru ljudstvom brojna JNA je doživjela velike neuspjehe u ratu na ovim podrucjima, unatoc velikoj pocetnoj prednosti.

Za kraj bih zelio napomenuti da nije sve ni u brojnosti ni u tehnologiji, vec u razumnom balansu jednoga i drugoga. Osigurati da su vase oruzane snage relativno moderno opremljene redovito odrzavanom opremom, te da su dovoljno motivirane i brojne da mogu stititi interese svoje zemlje i braniti njen teritorij bi trebao biti glavni cilj svake modernizacije vojske.

P

Kresimire

Slazem se sa dosta vase argumentacije, ali bih dodao jos koju rijec u prlilog mojoj tvrdnji.

Jasno je sta se od profi vojske ocekuje…ali cinjenica je da vojska koja ima 17000 pjesadinaca samo bez obzira na obuku tehniku itd..ne moze se ocekivati od nje da drzi neke odbrambene polozaje u slucaju sukoba sa nesto brojnijim ozbiljnijim neprijateljem..koji cak i ne mora da ima top tehniku ali ako krene sa 4 divizije..bojim se da prica je gotova za 2 do 3 nedelje..hm i na papiru racunica je teskaaa.
Slazem se za komentar sto se tice gruzije, to sve stoji…jos bih dodao, da prema analizama koje su uslijedile posle..kad je analiziran ucinak gruzijske elitne brigade sa Irackim iskustvom i trenirane od Americkih instruktora, procurili su frapantni podaci o totalno neadekvatnoj obuci i cak iskustvu za zadatak na kojem je bila angazovana..npr..nikome nije palo na pamet u komandi a ni vojnicima da mogu biti izlozeni artiljerijskom napadu, da tenk t72 koji ide na njih moze biti i Ruski, da kad vide mi24 ili su25 da su mozda i ruski..sto je sve rezultovalo katastrofalnim nesnalazenjem na frontu i raspadom jedinice..prosto obucavani su da uvijek imaju prednost u vazduhu podrsku artiljerije i tenkova..od amerikanaca..druge opcije im nisu padale na pamet..:)
Dobro vojni rok jeste skup ali ne toliko koliko se prica…moze to biti i kombinovani koncept sa dobrovoljnim vojnim rokom..od 8 do 12 mjeseci trajanja. Cini mi se da je drustvo zaboravilo da su mnogi momci postajali muskarci u vojsci..da se neki prvi put odvoje od roditelja tada, da je to bila i vaspitna institucija..i sve sto sa tim ide. Recimo u Srbiji bi taj dobrovoljni kontigent mogao i biti povecan..moze se naci model. Pa kad recimo budu i pozari i poplave itd…
JNA nije bas model za poredjenje..jer to je bio sukob za koji se vojska nikad nije spremala..unutrasnji…ali recimo ndobar je primjer Crvena Armija iz 1941 i kako se transformisala…ali ovo je vazduhoplovni sajt da ne komentarisem.
Ja smatram da je neki poluprofesionalni model sa vojskom od 65000 ljudi optimalan za Srbiju., obzirom i na izazove bezbjednosti na jugu a i takodje je tacno da nema dobre odbrane a da je jeftina..nema.

š

vrijeme je da Srbiju podsijetimo, što NATO može, pardon Hrvatska. :D

Odgovori
k

Godinam se urusava vojska Srbije a gospoda trenutno na vlasti samo stavljaju tacku.Nikakva modernizacija gazele nije retabilna iz razloga sto bukvalno sve na njoj mora se menjati:
Remont
Nov nisanski sustav
Novo naoruzanje
I sve to kad uradite dobjete PO helikopter a ne jurisni jer na njemu nista nije oklpljeno…..
GOSPODO iz SDPR ako vam je stalo i malo do nase vojske uzmite MI 35M!

Odgovori
O

Posto se diskusija prenela na politicki nivo, samo da dodam jednu cinjenicu: Ne zaboravite da je Hrvatska clanica NATO i kao takva ima obavezu ucestvovanja u vojnim operacijama istog. Za USAF je jeftinije i politicki povoljnije dati Hrvatima aparate i ostaviti njima da finansiraju operacije i njihovu upotrebu. A pri tome se USAF moze fokusirati na novu tehnologiju sa manjom cenom odrzavanja i vecom efikasnoscu eksploatacije.
Ne zelim da kvarim „dojam“, ali na nigde vise na svetu nema poklona.. Samo cist interes.

Odgovori
b

susjedi, cemu panika?
pa HR nema aspiracija za napadnom na nijednu susjednu zemlju, stoga ne vidim cemu toliko uzrujavanje oko par igrackica na visoj tehnoloskoj razini.

e sad, druga su kategorija nedefinirani ciljevi i strategije razvoja.
ukoliko Srbija uskoro ne definira svoje srednjorocne i dugorocne ciljeve te strategiju kako ih ostvariti, bit ce u velikom problemu.
tehnika, posebno informacijskokomunikacijska jako brzo napreduje i jos brze zastarijeva.
ukoliko se ne uhvati korak, vrijeme gazi.

Odgovori
Đ

Hrvatska je zadnjih godina usprkos krizi uložila dosta novaca u svoju vojsku. Npr, Patrie, remont MiGova, remont M-84, PzH2000, uz Patrije su dobivene dvije nove korvete od Finske, remont RBS-15 raketa, nove puške, VHS, pištolji, remont radara, remont Mi-8 MTV-a, kamioni MAN, …. Uz to su dobivene su Humeri i MRAP-ovi od Amera, sad Kiove.
Hrvatska više troši na flotu Kanadera nego Srbija na cijelo svoje RV.
Srbija je usprkos tome što je pokupila skoro svu opremu iz bivše JNA nije bila u stanju ni ostat na toj razini.

Odgovori
M

Moram da kazem, politiku na stranu, Hrvati su napravili ogromni posao. Nazalost, trebaju da nam budu uzor. Bez obzira sta su u Natou, od 91 na ovamo su uspeli da nabave 20tak polovnih Mi8/17, 10 novih Mi171, 20 novih Pilatusa, 8 novih Jet Rangera, 20+ Migova21, 9 Mi24, celu protivpozarnu eskadrilu i sada im dolaze nove kajove! Deo toga je u mirovini sad, ali kako je moguce da smo mi u istom periodu nabavili jedva 2 Mi17 i 2 Mi24? Od tih sada leti samo 1 Mi17. Tko je tu lud ja se pitam? Transportnih helikoptera u stvari i nemamo a dezurna para vazduhoplova jedva leti, krpa se sa 2-3 dotrajala Mig21. 3 nasa Mig29 jedva lete cujem a koriste se samo za reklamu kad treba politicarima ili za paradisanje. Pa nije moguce da u 2 veka nismo mogli da kupimo 10 modernih vazduhoplova!
Sta nase rukovodstvo ceka?? Prezalosno.

Odgovori
d

Svaka rec na mestu.

B

Ove kajove mogu da se stvarno dobro naoruzaju. 4 Helfajr samovodjene rakete ili 14 70mm koje mogu da budu laserski vodjene. Obe imaju do 8km domet. Sa onom kuglom na vrhu koja ima najmoderniju ciljnicku opremu stvarno respektabilno oruzje za izvidnicki helihopter. Mogli bi mi naljepit tu kuglu na gazele. :)

Odgovori
p

Nadopuna zrakoplova koja je Hrvatska kupila od 1991 godine;
Mig 21 Bis -35 komada (27 + 3+5),
Mi 8/17 – 28 komada,
Mi 171Š – 10 komada (novo)
Mi 24 -12 komada (9 operativnih + 3 za dijelove),
PC 9M-20 komada (17 novih),
Bell 206 B -10 komada (novo),
MD 550 – 4 komada,
AN 32B – 2 komada,
CL 415 – 6 komada (novo),
AT 802 – 7 komda (4 nova),
Zlin 242 – 5 komada (novo),
OH 58 -16 komada (skoro novo –donacija).
Dakle Hrvatska je kupila 51 novi zrakoplov, 89 polovnih (od čega 47 borbenih zrakoplova), i 16 lakih borbenih dobila kao donaciju.
To su činjenice lako provjerljive.

Odgovori
N

Nama ne treba nista od toga, zapravo nista od tog vida RV i PVO Samo dronovi (izvidjacke i lake operativne stvari), krstarece rakete (ako se zeli na daljinu postici rezultat) i S-300 sistemi. Ah da I da se sa vojnog budzeta skinu silni generali, pukovnici i ostale pijavice. Da se ne lazemo celo naoruzanje svih bivsih ex-yu republika je smejurija. Hrpa zastarelog vojnog smeca. 21 je vek i treba se naoruzavati u skladu sa vremenom. Moderno ratovanje nema veze sa opremom vojske u regionu.

Odgovori
1

Dronove ti mogu preoteti, krstarece rakete ti mogu oboriti, a pomocu S-300 ne mozes vizuelno da utvrdis sta se dogadja u tvom vazdusnom prostoru (na primer, situacija slicna letu ZU522). Tako da naoruzanje nije smejurija i hrpa zastarelog vojnog smeca, kao sto ti tvrdis. Sto se budzeta tice, tu si delimicno u pravu.

g

Respektabilno, to jeste.
Medjutim, sami nemci kazu da su Mig29 Poljacima prodali po cenama vecim nego za Hrvate – time, Hrvatska je prvobitnih 35komada Mig21 dobila ili dzabe ili za neke minimalne novce… Isto je i sa Mi8 i Mi24, koje su Nemci posle provere poklonili.
Mi17 su nabavljeni preko Klirinskog duga SSSRa koje je RF preuzela – Hrvatska date novce nije htela da iskoristi da prebija dugove sa RF, dok je Srbija date novce prenela na SrbijaGas da ispegla dugove unistenih drzavnih preduzeca-parazita…
Hrvati su dobro usli u nabavke polovnog naoruzanja u vreme kada je vecina ex-Varsavskih sada NATO drzava izbacivao staru tehniku, i kada su stare NATO drzave izbacivale viskove ili su nabavljali nove iz nabavki koje su narucioci vec stavljali u viskove (PC9M), tako da su za novce dobijali najbolje na trzistu…
Glavno je pitanje zasto tako nesto i Srbija nije uradila?!
Na to odgovora nema!
Podsetio bih da su nam nudili sve i svasta, neki za manje, neki za vece novce, a neki cak i poklanjali da nas pridobiju (npr Danci cisterne i pomocne kamione), ali dalje od nekih namera se odmaklo nije…

Odgovori
b

Posto sam ucestovao u projektu donacija cisterni za gorivo i poboljsavanja kapaciteta za TiS od strane K.Danske, mogu iz prve ruke da kazem da nikakvo pridobijanje nije bilo u pitanju nego iskrena i otvorena saradnja dve zemlje u cilju unapredjenja nasih sposobnosti.Apsolutno nikakve zahteve nisu imali prema nama.

P

gile po neznam koji put kakvi MiG-ovi i helikopteri iz Njemačke? Što Vama nije jasno?!?

Svi avioni tipa MiG-21bis stigli su iz Rusije iz skladišta u Kirgistanu.

Želite serijske brojeve?

Svi helikopteri Mi-8 i Mi-24 stigli su iz Rusije ili Ruskih republika (bivši Aeroflot, Slov Air, Yakut Avia i OLVI).

Želite i njihove serijske brojeve?

gile ponavljam Vam po neznam koji put, Njemci su nama prodali samo svoje zelene pulovere sa zastavicama na rukavu i čelične kacige iz rezervi NVA bivšeg DDR-a koje nisu služile ničemu.

Većinu naoružanja i opreme (više od 90%) mi smo nabavili sa područja država bivšeg SSSR-a, najviše Rusije i Ukrajine za plačanje u gotovini. Nama sa zapada osim humanitarne pomoći od oružja nije stiglo gotovo ništa, tek od kraja 90-ih (helikopteri Bell 206 i avioni PC-9M).

Nikakvo teško naoružanja sa zapada, osim 18 haubica CITER 155 mm iz Argentine u Hrvatsku kupljeno i uvezeno 90-ih godina NIJE!!!

g

PeroZ, ne bih da mesam politiku i sta se sve desavalo ’90tih, ali, kao prvo – Kirgistan nije deo Rusije, vec je nezavisna drzava…
Medjutim, citajuci vise clanaka na nemackom, posebno koje su napisali sada penzionisani Nemacki piloti a i obavestajci, situacija oko hrvatskig Mig21 i Mi24 je – siva…
Naime, zvanicno, Hrvatska jeste skoro ako ne i sve avione kupila od Ukrajine, ali su avioni pre 1995 stizali preko Nemacke, a posle 1995 iz Ukrajine direktno.
Ono sto se u nemackim tekstovima medjutim otkriva je to da je SSSR u Nemackoj i Poljskoj ostavio dosta opreme nakon povlacenja, pa i otpisanih Mig21, Mi24 i drugog. Nemacka je preuzela na sebe da od tih letelica nadje modele za koje Hrvatska ima obucene pilote i drugo osoblje (kako bi mogli odmah da se upotrebe, da se odrzavaju i delom kako ne bi tokom rata bilo ocigledno krsenje zabrane prodaje naoruzanja /u novinskim clancima iz tih godina se npr pojavljuju tekstovi da su Hrvati nasli ili popravili vise od 10 Mig21na svojoj teritoriji, sto je nemoguce…/).
Takodje, navodi se da je vise aviona po papirima preletelo u SSSR (Ukrajinu, Kazahstan, Kirgistan…) i da su vecinom odmah stavljeni za unistenje, ali su u praksi ostali u napustenim bazama po Nemackoj (SSSR je u rezervi cuvala samo Su17M, Mig23, Mig27 kao i starije verzije Mig29 i Mig25). Zbog toga je dolazilo do zabune o poreklu aviona i helikoptera pre 1995 – po papirima, avioni i helikopteri su iz bivsih SSSR republika, ali u praksi su ostavljeni u bivsim Varsavskim zemljama. Time, Nemacka je mogla bez problema da te avione ustupi Hrvatskoj jer se po papirima i ne nalaze na teritoriji Nemacke, vec su na papiru npr u Kirgistanu, dok je Kirgistan date avione vodio kao unistene ili rashodovane…
Pored toga, opisivali su kako su prevozili avione brodovima, kako su avioni sklapani, opisivali podzemne hangare… Moze svako to sporiti, ali Hrvatska je imala npr Mi24 vec 1993, a zvanicno ih nije mogla tada nabaviti, vec su morali da se obrate ‘vecim’ svetskim igracima, tj – drzavama.
Evo i delova zvanicnog izvestaja USA za 1995, nakon Oluje i Bljeska:
“…There was an arms embargo, but apart from NATO ships patrolling the Adriatic, no one was enforcing it… Croatian military officials have used a $2 billion annual defense budget in FY93 and FY94 to travel the world over and buy arms – T-72 and T-55 Soviet-made tanks, surface-to-air missiles, attack helicopters, and jet fighters from places as diverse as the former East Germany, Israel, and Singapore…approximately 20 advanced Warsaw Pact MIG-21 fighters and 15 Hind MI-24 attack helicopters believed to be from East Germany – have apparently entered Croatia…Croats are openly hostile to UN officials, but the UN has bought them enough time to effectively train and rearm…“
Ostalo je istorija…

P

gile može jedno pitanje?

Da ja vjerujem Vama i tim koje kakvim tekstovima i senzacionalističkim napisima iz medija, ili da vjerujem podacima iz prve ruke, mojem ocu i stricu, sada već nažalost pokojnima, koji su bili dio ekipe koja je odradila taj posao i sa kime ga je odradila?

Oni su kao profesionalci iz službi bivše države jako dobro znali sa kime i kako odraditi posao, nažalost, neki od onih koji su radili financijski dio jako su dobro i profitirali, a moji osim pohvala i odlikovanja nisu dobili ništa.

Prema tome gile, opet Vam postavljam pitanje, što je istina, ono što pišu neki mediji ili ljudi koji su u nemogućim uvijetima odradili taj odgovoran i lavovski posao?

Sve ostalo su prazne priče i zabava za javnost!

g

Pozdrav PeroZ,
Opet kazem – to je politika… Ja znam 2 pilota i 1 mehanicara ex Istocne Nemacke koji su spremali avione za Hrvatsku 1993-4 da bi potom bili otpusteni, zasta su i dandanas ogorceni. Bili su momci, velikih ideala, sa zeljom da lete i da se bore za ujedinjenu Nemacku…, a sa 30-35 god su svi listom poslati na prekvalifokacije i otpusteni…
Inace, treba razdvojiti pre i posle 1995. Pre 1995 RH nije mogla da se pojavljuje na trzistu, a posle da…
Takodje, citat je iz izvestaja State Department-a poslat Kongresu USA (mozes naci na njihovom sajtu) a to svakako nije zabava za javnost!
Realnost je da je pre 1995 sve u teskom sivilu, za kada precesto i nema realnih tragova a osobe koje su bile ukljucene, sem na najvisem nivou, nisu ni znale kompletnu sliku. Evo ti primera: Srbija je za JSO uzela po 2kom Mi17 i Mi24 – za Mi24 jos uvek niko sa sigurnoscu ne moze da kaze odakle su uopste dosle, cak i sam Mil! Prica se sa najverovatnije, mozda, potencijalno i slicno iz Ukrajine… Medjutim, po Jane’s, ako se sabere broj helikoptera koje je navodno Ukrajina prodala, ospade da su prodali vise nego sto su uopste ikada posedovali!

a

Prvo pogledajte BDP-je Srbije i Hrvatke. Želje su jedno realnost je sasvim nešto drugo. Hrvati su u biti organizovaniji i uspješniji u biznisu od nas Srba.. zato si mogu priuštiti više..
Najuspješnij slavenski narod su Česi.. i ona nam moraju biti uzor kako se radi i stvara. Kod na Srba je problem naša lažna veličina..slabi smo radnici, neprecizni, srljamo, neodgovorini..itd prevelik uticaj orienta!!!
A sada bi imali MIG-ove, S 400..klasična priča prodavanja magle :)

Odgovori
M

Ovako treba da izgleda jedna fina eskadrila Gazela na primer sve je lepo upakovano, pristojno efikasno i po ceni koju može da izdrži neka solidnija firma a kamoli vazdugoplovstvo na budžetu.

Što se tiče nabavke vazduhoplova, do pre nekih 10-15 godina Srbija je imala samo viškove, nije joj ni trebala neka specijalna nabavka, pogotovo imajući u vidu koliko je aviona morala da izbaci ili razoruža prema sporazumima.
Što to nije održavano i lepo konzervirano i zanavljano kada je došlo vreme za to je skrož drugi par čarapa.

Inače, klirinški dug je i u Srbiji mogao biti iskorišćen za nove Mi8 helikoptere, ali je odlučeno da se uradi kompletan remont Đerdapa i zamena turbina tako da srpska strana sad ima vidljivo bolju efikasnost od rumunske i zapravo zarađuje na tome pošto Srbija izvozi električnu energiju, kako iz termo tako i iz ove najveće hidroelektrane u Evropi

Odgovori
K

Samo se bez veze širi panika! U suštini, Srbija i Hrvatska nemaju vojsku već kontigente. Prema vojnoj klasifikaciji svaka formacija koja broji 20 hiljada vojnika predstavlja snagu od 2 divizije. To je vojničko stanje obe zemlje. Obe populacije su vojnički neobrazovane jer ne postoji više obavezni vojni rok. Ipak, Hrvatska je u poslednjih 15 gdina više učinila u modernizaciji svog kontigenta od Srbije, koja neopredeljena arči svoje istrošene resurse. Nabavka nešto ozbiljnije tehnike iz Rusije je nemoguća, prvenstveno zbog toga što se elita opredelila za Zapad koja čeka protok vremena od 3-4 godine kako bi načinila prvi korak prema NATO. U vojsku se investira isto kao u drumsku infrastrukturu. Velika je laž da za nabavku vojne tehnike u ovoj zemlji nije bilo ili neće biti para. Setite se samo kako su beogradske vlati isposlovale kredit od 100 miliona evra za nabavku Solaris autobusa. A, za te pare se dosta toga moglo učiniti na osavremenjavanju vojne tehnije, Naravučenije, više se u poslednjih 15 godina investiralo u GSP nego u vojsku.

Odgovori
v

Helikopteri su dobri al srpski su bolji!!

Odgovori
i

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Gladius na: [POSLEDNJA VEST] Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali ugovor za nabavku 80 aviona Rafal za verovatno ne manje od 15 milijardi dolara

Ja sam da mi Mig 31 nabavimo.Kada predje 17 km nedodirljiv je.Nijedna zapadna raketa vv ne ide preko 14 km visine a mig 31 moze sa 25 km da gadja

03. Dec 2021.Pogledaj

Veki na: [POSLEDNJA VEST] Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali ugovor za nabavku 80 aviona Rafal za verovatno ne manje od 15 milijardi dolara

Bravo Hrvatska. Eto što znači kada netko kupi avione koji se prije nisu baš i prodavali. Reklama je reklama..

03. Dec 2021.Pogledaj

Andrija na: [POSLEDNJA VEST] Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali ugovor za nabavku 80 aviona Rafal za verovatno ne manje od 15 milijardi dolara

Ne može da se poredi sa proizvodnjom aviona u ratnim uslovima (i to prvih 6 svi tokom drugog svetskog rata!) i u vreme kada su avioni bili daleko jednostavniji i jeftiniji.

03. Dec 2021.Pogledaj

Miloš77 na: [POSLEDNJA VEST] Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali ugovor za nabavku 80 aviona Rafal za verovatno ne manje od 15 milijardi dolara

Edo, F-16 Blok 60 koji imaju danas ce napuniti 20 godina u UAE upotrebi za koju godinu. Dok Rafali ne dodju, svi F-16ce biti 20 i vise godina. Nisam čuo da se radi modernizacija na njima. Izabrali su Miraže 2000 da modernizuju pre koju godinu i to su danas pa do dolaska Rafal F4 najmoderniji…

03. Dec 2021.Pogledaj

Miloš77 na: [POSLEDNJA VEST] Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali ugovor za nabavku 80 aviona Rafal za verovatno ne manje od 15 milijardi dolara

Rafal je impresivan zato sto tek posle 30 (ili 35) godina od prvog leta počinje da postaje popularan za pazar kao jedan od najboljih izbora zapadnog aviona. To ima direktne veze sa nedostatkom aviona pete generacije proizvedenim u Evropi. Rusi su loši sto kasne sa petom generacijom u odnosu na USA, a zapadna Evropa je…

03. Dec 2021.Pogledaj

Send this to a friend