BEG airport status
Kako funkcioniše Distance learning u teorijskoj obuci za ATPL teoriju: Škola letenja Aero Mond održavaće samo 10% časova u učionici Studenti koji se prijave i upišu na kompletno školovanje po modularnom programu od potpunih početnika do CPL/IR sa ATPL teorijom do 1. oktobra dobiće besplatno kompletnu ATPL teoriju / Foto: Aero Mond

Kako funkcioniše Distance learning u teorijskoj obuci za ATPL teoriju: Škola letenja Aero Mond održavaće samo 10% časova u učionici

Škola letenja Aero Mond nedavno je objavila poziv za svoju jesenju klasu polaznika, budućih pilota. Ono što će od ove jeseni odvojiti ovaj ATO od drugih u Srbiji je implementacija učenja teorije za ATPL dozvolu na daljinu. Polaznici koji se prijave putem Tango Sixa će tako osim popusta na celokupno ATPL modular školovanje (neće platiti ATPL teoriju) biti prvi u našoj zemlji koji će učiti najobimniji kurs teorije u komercijalnoj avijaciji gde god da se oni i njihov ekran nalaze. Ne u učionici kao u drugim školama.

Interesantan koncept koji će kod tradicionalista biti dočekan na nož, kod mlađih generacija kao nešto što zvuči jednostavno. Međutim, radi se o nečemu što je u svetu već praksa. Reč je o procesu koji je temeljniji i efikasniji od „old school“ učenja u učionici. Vazduhoplovne vlasti ga priznaju a suosnivač škole letenja Aero Mond Dušan Bojković za Tango Six kaže da u pitanju više nije novotarija nego standard. Standard uz pomoć kojeg budući piloti verovatno i više nauče:

– Distance Learning je sistem učenja na daljinu. To je zapravo proces učenja koji se u potpunosti razlikuje od klasičnog učenja u učionici. Klasičan proces učenja svodi se na to da predavač izlaže gradivo dok učenici sede u klupama i slušaju predavača hvatajući beleške. U takvom sistemu rada predavač može prekinuti predavanje i odgovoriti na neka pitanja učenika, i tim stupanjem u interakciju on ima nekakvu povratnu informaciju o tome kako učenici usvajaju gradivo. Kako i koliko će predavač stupiti u interakciju sa učenicima zavisi od iskustva i posvećenosti predavača ali i od angažovanosti učenika. Tokom školovanja svi smo imali puno predavača. Uvek su nam u sećanju ostajali sjajni predavači koji su umeli da zainteresuju učenike i da im prenesu znanje, ali su nam isto tako ostala u sećanju i dosadna predavanja za koja smo čekali da se što pre završe a od gradiva u našem sećanju nije ostalo gotovo ništa.

Klasičan način učenja ima svojih prednosti. Ali savremen način života, raspoloživost vremena za učenje u različito doba dana, problem transporta i okupljanja grupe za učenje sa jedne strane kao i razvoj kompjutera, pametnih telefona i širokopojasnog interneta sa druge strane su svetu doveli do toga da se razviju različite platforme za učenje na daljinu. Prednost učenja na daljinu je razvijena prvo na univerzitetima gde je ljudima koji rade ili koji nisu u mogućnosti da prate klasičnu nastavu data mogućnost da se obrazuju na daljinu, da završe različite kurseve i na taj način omoguće sebi bolje radno mesto. – objašnjava Bojković.

Osnivači škole letenja Aero Mond

U svetu je razvijeno puno različitih LMS (Learning Management System) platformi. Jedna od najrasprostranjenijih je Moodle, koju koristi škola letenja Aero Mond. Moodle je open source platforma razvijena od strane entuzijasta i prvi put puštena u rad 2001. godine. Od tada se neprestalno usavršava i procena je da u svetu ima na desetine hiljada LMS-a zasnovanih na Moodlu i preko 90 miliona korisnika:

– Moodle je platforma koja podržava kako proces učenja tako i proces predavanja. Koliko su zastupljeni učenici toliko su i predavači. Kada se učenik prijavi na našu platformu i počne sa učenjem, on nije prepušten sam sebi. Tokom procesa ga prate nastavnici i ukoliko ima poteškoća u savladavanju gradiva u mogućnosti su da mu pripreme individualne lekcije za pojedinu temu.

Osim toga preko foruma koji postoji za svaki predmet, učenici i nastavnici mogu da komuniciraju i razmenjuju iskustva. Sve diskusije sa foruma ostaju na platformi, tako da novi učenici mogu sami da pronađu odgovore na pitanja koja ih muče ako na njih već postoje odgovori. Na taj način se stvara jedna baza znanja koja ima za cilj da ubrza učenja. Sa jedne strane nastavnici ne moraju da odgovaraju na pitanja na koja su već ranije odgovorili, a sa druge strane učenici brzo dolaze do odgovora i ne moraju da čekaju na nastavnika da im odgovori na pitanje.

Moodle je sjajna platforma, ali ona sama za sebe ne znači ništa bez sadržaja i lekcija koje su pripremljene za učenike. Aero Mond je uložio veliki napor da se platforma prilagodi specifičnom tipu obuke, kao što je teorijski deo letačke obuke. Preko Distance learning platforme Aero Mond kandidati mogu da završe kurseve PPL(A) i ATPL(A). Pored toga tu je i literatura iz različitih izvora koja je javno dostupna koja dopunjava same lekcije. Na platformu su postavljena i pitanja publikovana na sajtu DCV-a vezana za obuke SPL (pilota jedrilice) i PPL(A) (privatnog pilota aviona), tako da pre izlaska na ispit kandidati mogu da simuliraju izlazak na ispit i vežbaju za polaganje ispred DCV-a. – kaže Bojković.

Da li učenje na daljinu znači da polaznici škole nikada neće videti svoje nastavnike teorijske nastave?

– Evropske vazduhoplovne vlasti propisuju inače da je učenje na daljinu jednako učenju u učionici, ali da minimum 10% od ukupnog broja časova za svaki predmet mora biti održano u učionici.

Učenje na daljinu ne znači da kandidati nikada neće videti svoje nastavnike teorijske nastave. Pre početka obuke kandidati moraju da dođu u školu Aero Mond, gde će im biti detaljno objašnjeno kako se koristi platforma za učenje na daljinu, kako se pristupa iz web browsera, a kako sa specijalizovanih aplikacija za Android ili iOS operativni sistem. Održaće im se uvodna predavanja iz pojedinih predmeta, a zatim će oni sami nastaviti učenje po programu koji će im biti prezentovan. Tokom rada njihov rad će pratiti nastavnici i ukoliko vide da ima poteškoća u radu pomoći će im ili preko same platforme ili tako što će održati časove u učionici. Program lekcija na Aero Mond platformi je usklađen sa zahtevima EASA i učenjem u učionici. Teme su identične tako da se neke lekcije mogu održati u učionici a neke na Distance learning platformi. Jedini uslov je da minimum 10% mora biti u učionici.

Izgled Aero Mond Distance learning platforme

Korišćenjem DL platforme učenici nisu vezani za učionicu i za vreme predavanja. Prostorno i vremenski oni su nezavisni, mogu da uče kad hoće i gde god hoće. Jedini je uslov da imaju kompjuter ili neki pametan uređaj i internet. Ovo zvuči idealno, ali ima i svojih mana. Prepušteni sami sebi, ljudi imaju tendenciju da ne rade ništa kad nisu vezani za konkretan prostor i konkretno vreme. Veliku ulogu u ovoj vrsti obrazovanja imaju motivacija i disciplina. Ko je motivisan on će raditi sve dok ne ostvari svoj cilj. Ko je manje motivisan ali disciplinovan takođe će postići dobar uspeh. Ko nije ni motivisan ni disciplinovan neće uspeti da na ovaj način nauči potrebno gradivo, ali se onda postavlja pitanje da li je on uopšte za profesiju pilota? Tokom svoje karijere piloti se stalno školuju i usavršavaju. Da li je to novi tip vazduhoplova ili neka obuka u samoj kompaniji, ili nove procedure koje se uvode kao na primer PBN do 2020. godine, nije ni važno. Važno je će gotovo sve te obuke biti po principu učenja na daljinu a ako se od samog početka školovanja naviknu na to, tokom karijere im takva vrsta učenja neće predstavljati problem. – zaključuje Bojković.

On kaže da je škola letenja Aero Mond odlučila da veliki deo teorijske nastave za dozvole PPL i ATPL bazira na Distance learning platformi jer smatra da je to budućnost obrazovanja u avijaciji. Osim toga, po njegovim rečima, to omogućava kako kandidatima tako i samoj školi fleksibilnu organizaciju aktivnosti:

– Nastavnicima ova platforma pruža uvid u rad svakog kandidata. Tu se vide njihova motivisanost i posvećenost, a moguće je pratiti napredak svakog kandidata iz lekcije u lekciju. Postavljena su pravila ocenjivanja, kriterijumi za prolazak i to je identično za sve kandidate. Nastavnici moraju da ulože određeni trud da postave lekcije, ali jednom postavljene lekcije ostaju za sve kandidate koji se kasnije uključe u proces učenja. Nastavnicima ostaje samo da prate eventualne izmene u programu i da blagovremeno prilagode i izmene pojedine lekcije. Ovo i njih oslobađa predavanja koja stalno ponavljaju i daje im slobodu da sa daljine prate rad svakog kandidata.

Pored svih prednosti rada na Distance learning platformi još nećemo odustati sasvim od klasičnog načina održavanja nastave, pogotovu za PPL dozvolu. Primetili smo, tokom rada, da pojedini kandidati imaju problem savladavanja gradiva radom samo na Distance learning platformi. Kada se prvi put u životi susretnu sa predmetima kao što su navigacija, principi letenja, meteorologija i slično kandidati imaju problem da se snađu sa gradivom. Iako gradivo nije previše obimno, sve im je novo. Sa time se nikada nisu susretali i mnoge stvari nisu intuitivne, tako da im treba pomoć kako bi to savladali. U tom trenutku učionica je nezamenljiva. Kad usvoje sve koncepte i polože za PPL dozvolu, kasnije školovanje za ATPL će im biti jednostavnije jer već imaju dobre osnove i onda će biti u mogućnosti da prate predavanja putem Distance learning platforme. Treba napomenuti da ima kandidata kojima korišćenje platforme od samog početka ne predstavlja nikakav problem, kao i da kandidati koji je koriste nisu prepušteni sami sebi. Njih stalno prate nastavnici i ukoliko je potrebno reagovaće kako bi rešili eventualne probleme tokom učenja. –

Izgled Aero Mond Distance learning platforme

Rad na Distance learning platformi, kažu u Aero Mondu, je veoma jednostavan i intuitivan. Svako ko je koristio web browser će uspeti veoma brzo da se snađe:

– Svaka vrsta obuke je organizovana u niz kurseva tako da je jedan predmet jedan kurs. Za PPL ima 9 kurseva, a za ATPL ima 14 kurseva. Kada se kandidat prijavi na platformu, potrebno je da potvrdi email adresu kao i uslove privatnosti i da sačeka da dobije autorizaciju od administratora za obuku za koju je prijavljen. Ovo se obično obavi prvog dana kada se održi i uvodno predavanje o načinu korišćenja platforme. Pristupom sistemu kandidat bira koji će kurs (predmet) pratiti. Kursevi su organizovani u lekcije i potrebno je završiti sve lekcije kako bi kurs bio uspešno završen. Svaka lekcija se sastoji od tekstualnog dela koji kandidat treba pažljivo da pročita i nauči a većina lekcija ima i video sadržaj koji je vezan za konkretnu temu koji treba odgledati. Pored toga velika većina lekcija ima i pitanja na koja treba odgovoriti da bi sistem obeležio lekciju kao završenu. Treba odgovoriti na 85% pitanja kako bi lekcija bila završena. Ukoliko kandidat ne odgovori tačno na 85% pitanja lekcija se neće smatrati završenom i kandidat bi trebalo da ponovo pročita lekciju i odgovori na pitanja. Nije ograničen broj pokušaja da se završi lekcija. Kada kandidat završi sve lekcije otvara mu se mogućnost da vežba završni test iz tog predmeta. Nije ograničen broj pokušaja za vežbu, ali mora da postigne 85% tačnih odgovora kako bi mu se otvorila mogućnost da radi završni test iz predmeta. Završni test iz predmeta radi maksimum dva puta i kad ga uradi uspešno smatra se da je kandidat položio taj predmet u školi Aero Mond. Ako ne položi završni ispit iz drugog puta, moraće da ponovi lekcije koje odredi nastavnik a zatim ponovo polaže ispit. Kad položi sve predmete smatra se da je završio teorijsku obuku i može da dobije preporuku za izlazak na ispit u DCV. – pojašnjava Bojković.

Uložili su, kažu, veliki napor da Distance learning platformu Moodle prilagode za izvođenje teorijskog dela letačke obuke. Pored takozvanog CBT (Computer Based Training) ili obuke bazirane na kompjuteru koja je osnovni deo Distance learning platforme, implementiran je i deo takozvane „virtuelne učionice“:

– Nastavnik za kompjuterom koji ima mikrofon i kameru ima ispred sebe virtuelnu tablu na kojoj može da prikazuje različite dokumente ili da po njoj crta i piše dok kandidati prate predavanje i eventualno postavljaju pitanja. Sva predavanja je moguće snimiti (to bira sam nastavnik) i ostaviti na platformi kako bi učenici kasnije mogli da ih pogledaju. Mana ovakvog sistema je što nastavnik i učenici moraju da budu u isto vreme na platformi ali je prednost što je to najpribližnije pravoj učionici a ni nastavnik ni učenici ne moraju da putuju do učionice. Prostorno su nezavisni, ali su vremenski zavisni.

Izgled Aero Mond Distance learning platforme

Pored korišćenja web browsera kandidati mogu da koriste i Moodle aplikaciju za pametne telefone i tablete. Princip rada na aplikaciji je veoma sličan radu u web browser-u mada aplikacija nema sve mogućnosti kao web browser. Prednost rada u aplikaciji je ta što ona omogućava da se lekcije skinu na uređaj i prate offline, a kada kandidat dođe do interneta one se automatski ažuriraju i sistem registruje šta je sve kandidat radio. Moguća je svaka kombinacija rada na kompjuteru i pametnom uređaju. –

Na kraju ostaje pitanje da li je sistem učenja pomoću Distance learning platforme efikasniji od klasičnog sistema učenja u učionici i kojim sistemom kandidati dobiju kvalitetnije obrazovanje? U školi letenja Aero Mond smatraju da je dobitna kombinacija korišćenje oba sistema.

– Treba koristiti klasičnu učionicu kada kandidatima to više odgovara a svakako Distance learning platformu ili kao dopunu učionici, ili kao samostalan sistem učenja u naprednim fazama obuke. Uostalom i EASA prepoznaje Distance learning kao sistem koji mora biti bar 10% dopunjen učenjem u klasičnoj učionici.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se jave a posebno da iskoriste našu promotivnu ponudu koja traje do 1. oktobra. – poručuje Dušan Bojković, osnivač škole letenja Aero Mond.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Autor:

Petar Vojinovic Glavni i odgovorni urednik petar.vojinovic@tangosix.rs

Komentari

12

Kao osoba koja je imala priliku da uci na daljinu mogu da kazem da je ovaj nacin ucenja danas mnogo efikasniji i privlacniji nego klasicno sedenje u ucionicama.

Pomocu DL platforme vi lako mozete da preuzmete sve nastavne materijale u bilo kom obliku (tekstovi, slike, audio ili video materijal), a takodje mozete mnogo lakse da komunicirate sa svojim nastavnicima kad god su vam potrebne konsultacije (mejl, live chat). Jedino sto moze da bude zamerka je to sto moze da se desi da retko vidjate svoje kolege (i koleginice).

Ucionice bi tada bile slobodne za predispitne obaveze (kolokvijumi, odbrane radova i projekata) i naravno, ispite.

Odgovori
Ne

A mozete i da sve iscekirate na brzinu, sacekate sest meseci, naucite pitanja iz baze i prodjete sve. Jos jedna od prednosti daljinskog sistema.

12

@Nele

Ne mora da znači da može tako.

Materijali sa predavanja se objavljuju u svakoj nedelji kad je održano predavanje, tako da ne može baš da se iščekira na brzinu i čeka šest meseci.

Broj pitanja u bazi zavisi od obimnosti predmeta koji se izučavaju, što znači da taj broj varira. Pritom, na ispitu mogu da budu kombinacije pitanja iz baze i pitanja sa predavanja.

Da ne bih dužio dalje, sve zavisi kako je DL sistem osmišljen i projektovan.

Po

Jes’ vala, opste je poznato da je dopisno-vecernji tip skolovanja efikasniji od redovnog direktnog rada sa nastavnikom u ucionici…..al’ za malo!

Mada, kakvih sve nastavnika i „nastavnika“ danas ima mozda je ovo resnje zaista bolje.

BB

Promašena osjećanja…

Pozbato je da ima i studenata koji idu nekoliko godina na fakultet i mehanički uče za ocjenu pa lad završe imaš diplomu bez stručnjaka. Kao suprotnost tome imaš armiju youtube tutorijala gdje se ljudi izverziraju u nečemu što ih interesuje i dobiješ stručnjaka bez diplome.

Ključ svega je zainteresovanost (sa ili bez učionice)

Ne

Ja sam ucio isto daljinski. Morao sam jer sam radio a pored toga sam imao i porodicnih obaveza. Svaki dan sam detaljno prelazio gradivo u slobodno vreme. I tako mesecima. Nakon 8 meseci (6 je minumum) sam presao sve i prijavio se za ground school (tih 10 posto). Tada sam upoznao jos desetak kolega od kojih je samo njih par ucilo poput mene, velika vecina je samo cekirala gradivo, interne testove je prelazila sistemom jedan padnem, slikam pitanja pa polozim. Svi su samo pricali o ucenju baze pitanja. I na kraju se svelo zaista na to. Ljudi su ucili pitanja i tako prolazili ispite. Kod par najvecih distance learning provajdera nema nedeljnog izbacivanja materijala, ide se svojim tempom. Gradivo je suzeno kako bi zadovoljilo formu pitanja. Razlika na ispitima medju ljudima koji su samo ucili pitanja i koji su stvarno ucili se vidi kada se baza pitanja za odredjeni ispit azurira i kad se dodaju nova pitanja. To se radi periodicno i tada vise ljudi pada. Da ne duzim sistem je ok ali nije dobar i idealan, moze se lako prevariti. Moze se proci uz jako malo znanja, sto nije dobro. Ako se ne varam bilo je price da ce easa opet uvesti papirne ispite umesto elektronskih gde bi se umesto ponudjenjh odgovora na pitanja odgovaralo pismeno. Zato sam bio ironican u prethodnom postu, jer sam sam prosao i video kako drugi prolaze. Moja prednost u odnosu na kolege koji nisu ucili je na kraju bila sto sam u tri sukcesivna roka dao svih 14 ispita bez padanja sa visokim procentom. Nekima je trebalo i vise od 12 meseci da rese sve ispite ali su opet prosli.

Is

@Pomesana obecanja

I redovan direktan rad sa nastavnikom i DL sistem imaju svoje prednosti i mane.

Ono što je Delta izostavio po mom mišljenju je to da se ova dva načina međusobno dopunjuju. a i kako je BB rekao, ključ svega je zainteresovanost.

Po

@ BB,

Vazi, u pravu si. Ajde onda lepo da otvorimo EASA bazu pitanja i svih 15K+ podelimo lepo ljudima unapred, i svima super. Mislim, zasto bi se uopste zezali sa time ko sta moze/zeli od ucenja. Ko hoce – nek cita i edukuje se, ko nece – neka nauci pitanja i odgovore na pamet, i „Putuj igumane…“

I onako je jos odavno napravljena skoro pa sprdacina (zaista nije daleko od toga) od teorijskog dela ATPL treninga te jos samo fali da zakucamo eksere u taj kovceg. :((.

Aj’ uzdravlje!

BB

… Osećanja,
Ako neko ide na predavanja ne znači da prati predavanja. Ako neko ide na predavanja, ne znači da se neće fokusirati samo na predefinisana pitanja. Ljudima treba usaditi zainteresovanost za neku oblast i objasniti rizike „traženja krivina“. Pogotovo u avijaciji nije uputno tražiti „lakši put“ a i dosta je lako objasniti rizike na osnovu mora nesretnih događaja…
Konačno, ja ne bih rekao da je problem u načinu predavanja, možda je problem u načinu izvođenja ispita?

Ali je činjenica da ljudi znaju samo da pronađu ono loše (ili je loše po njihovom viđenju) bez sagledavanja kompletne slike i apostrofiranje problema a bez davanja mogućih rješenja…

sa

ako je učenje onlajn tako jako dobro…
zašto onda deca i dalje idu u školu, studenti na fakultete…
državama bi bilo puno lakše i jeftinije da to odrade onlajn….

Odgovori
Sa

Da se razumijemo ja nikako nisam pobornik ovog vida obrazovanja I ako sam zavrsio na isti nacin ovaj kurs. Mislim da je tradicionalni vid ucenja puno bolji, ali ruku na srce, sta ja o tome znam osim licnog iskustva I subjektivnog misljenja.
Cinjenica je da se u zapadnom svijetu ovaj vid obrazovanja koristi dobre tri decenije u razlicitim obrazovnim sistemima sa manjim ili vecim uspjehim. Koga to zanima, moze da nadje na desetine strucnih studija na ovu temu…

Is

Razlozi su sledeći:
– Deca nisu „radno sposobno stanovništvo“, samim tim moraju u školu. DL sistem može da im bude samo način da prate nastavu ako su odsutna iz nekog opravdanog razloga (bolest, boravak u bolnici, …), ne i zamena za školu.
– Kod studenata je složenija situacija. Ako je student zaposlen, uz potvrdu o zaposlenosti škola može da mu uvaži prisutnost na predavanjima, pa takvom studentu preostaje da bude prisutan na predispitnim obavezama (kolokvijumi) i ispitima. Ako je student nezaposlen, nastavnici mogu da motivišu studenta da dolazi na predavanja dodatnim poenima za prisutnost i aktivnost na nastavi, koji bi se kasnije računali u konačnu ocenu.

kt

Skola je izvanredna. Piper Cayenne je kupljen od JAT Pilot School.
Moj sin trenutno pohadja skolu i presrecan je. Tim instruktora je vrlo kvalitetan.

Sr

Vec sam ranije u jednom komentaru rekao da se danas prave instant piloti jer je trenutno velika potreba za njima Pravi kvalitet znak pitanja Danas mnogi saobracajni piloti instruktori u zuvotu nisu iskolovali pocetnika Mislim na dete koje sa svojih osamnaest godina prvi put seda u avion Vecina njih su radili preobuku za tip na simulatoru pa tek onda u letu To je velika razlika Tu on lajn teorija moze da bude kvalitetna jer se radi o gotovim pilotima Nesumnjam u kvalitet gospodina Isakovica Potice iz sigurno najvece vazduhoplovne porodice na ovim prostorima Nezna se koliko je obucio pocetnika njegov otac a i njegov najmladji brat Pogotovo sto je njegov otac bio savezni vazduhoplovni inspektor i mnogima pomogao pa kao i meni da se sto bolje i pravilnije iskolujemo Gospodin Isakovic ima veoma veliko saobracajno iskustvo i za visi nivo obuke on je nezamenjv ali za osnovnu obuku tu je potrebno neko druko iskustvo koje ima upravo njegov otac i brat Zakljucak je po meni sledeci Siguran sam da ce ova nova skola uspeti jer su je osnovali vrlo strucni i ozbiljni ljudi na celu sa gospodinom Isakovicem

Odgovori
Ko

Ne sumnjam znanje navedenih…Ali. ….
Mene Firma salje u Ameriku dvaput godisnje na doskolovanje….
Hotel aviokarte dnevnice
Sakupi se cifra
Sreca za mene da amerikanischen nisu skontaLi da je bolje gledati predavaca na laptopu. …

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Zoran na: [RAT U UKRAJINI] Jesen i zima neće smanjiti intenzitet borbenih dejstava, Britanija šalje helikoptere, vojna pomoć Ukrajini ubrzano smanjuje zalihe zapadnih armija

20.000.000 metaka za pesadijsko oruzje. Ako uzmemo u obzir da je borbeni komplet u mirnodopsko vreme 150 metaka dolazimo do racunice da je to dovoljno za 130.000 vojnika za jednu popunu... toliko o tome...

25. Nov 2022.Pogledaj

Miloš77 na: [RAT U UKRAJINI] Jesen i zima neće smanjiti intenzitet borbenih dejstava, Britanija šalje helikoptere, vojna pomoć Ukrajini ubrzano smanjuje zalihe zapadnih armija

Šalu na stranu, ali neko je ovde bio u krivu. Kako to da rusi imaju sposobnost da i dalje ispaljuju tolike H-555, H-101, i Kalibr rakete? Ustvadibv8še nego ikad do sada! Kako to da Rusi sve više koriste vodjene rakete i dronove tipa Lancet i 305. Sve ih vise ima umesto sve manje. Kako to…

25. Nov 2022.Pogledaj

Miloš77 na: [RAT U UKRAJINI] Jesen i zima neće smanjiti intenzitet borbenih dejstava, Britanija šalje helikoptere, vojna pomoć Ukrajini ubrzano smanjuje zalihe zapadnih armija

Pardon, htedoh reci d ih poznaju samo kao ruske zemlja-zemlja rakete, tojest projektile za gadjanje civilnih i vojnih objekata na zemlji. Tako se redovno S300 opisuje.

25. Nov 2022.Pogledaj

Miloš77 na: Lokid Martin prikazao prvi F-16 Blok 70

@Falcon Ma daj, kolko ih je samo SA-6 Kub il Neva oborio. Pa to Rafal nikad ne bi dozvolio 😉

25. Nov 2022.Pogledaj

Nemanja Paunić na: [EKSKLUZIVNO] APS Aviation Parts Service preuzeo Grappolo Aviation: Spajanje dve vodeće beogradske kompanije koje posluju u oblasti generalne avijacije

Poštovani Dejane, cilj naše akvizicije je pokrivanje mnogo većeg tržišta od dosadašnjeg kao i podizanje kvaliteta naših usluga na najviši mogući nivo uz smanjenje troškova, samim tim će cene biti pristupačnije iz razloga što su troškovi ti koji su diktirali cene.

25. Nov 2022.Pogledaj