BEG airport status
[ANALIZA] Sve o sistemima za elektronsko ratovanje Krasuha i iskustvima Srbije u elektronskom ratovanju 1999. godine Krasha jeste vrhunski sistem elektronskog ratovanja ali postoji još opcija. Neke od njih je Srbija već koristila / Foto: Živojin Banković, Tango Six

[ANALIZA] Sve o sistemima za elektronsko ratovanje Krasuha i iskustvima Srbije u elektronskom ratovanju 1999. godine

Zoran Vukosavljević, bivši pripadnik raketnih jedinica PVO Vojske Jugoslavije, učesnik borbenih dejstava tokom NATO agresije i vrsan poznavalac PVO tematike ekskluzivni je Tango Six kolumnista.

Zoran će svakog drugog ponedeljka ekskluzivno pisati samo za naš portal o načinima kako obarati vazduhoplove sa ili bez posada, analiziraće aktuelne konflikte i iznositi mišljenja o najadekvatnijoj upotrebi ovog bitnog roda. Zoran je koautor knjige Nebeski štit sa zemlje – Samohodni raketni sistem 2K12 Kub/Kvadrat i administrator grupe o PVO tehnici na Fejsbuku.

Prilikom medijskog predstavljanja tenkova T-72B1 MS pristiglih u paketu ruske donacije Srbiji predsednik Srbije pomenuo je želju za nabavkom sistema za elektronsko izviđanja i protivelektronska dejstva Krasuha, javio je prvi Tango Six.

Svakako, vest koja zaslužuje našu pažnju i pažnju javnosti, pa smo odlučili da ova kolumna bude posvećena sistemima za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva i C-UAV sisteme (anti-dron sisteme), sa posebnim akcentom na savremene ruske sisteme Krasuha 2 i Krasuha 4.

Sistemu EI i PED (elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva) je još u vremenu JNA pridavano na značaju i pažnji. Dovoljno je reći da je ceo sistem i danas u većoj meri prekriven velom tajnosti i da se zaista o njemu i ne zna previše (što je verovatno i dobro, rukovodeći se starom JNA krilaticom: „Neprijatelj prisluškuje“). Neću pisati o istorijatu razvoja, jer bi nam trebalo mnogo više od jedne kolumne, a i nije tema ovog teksta. Osvrnuću se na jedan deo, naše bliže istorije i na značaj sistema EI i PED tokom rata 1999-te godine.

U tadašnjoj Vojsci Jugoslavije, funkcionisao je sistem EI i PED (elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva) u okviru 280. centra EIO (elektronsko izviđanje i ometanje). Elektronski izviđači pratili su poletanje, grupisanje i ulazak snaga NATO u vazdušni prostor SRJ i o tome izveštavali jedinice koje su bile na pravcu udara. Uspevali su da identifikuju i nalete „nevidljivih“ bombardera, poput F-117A i B-2A. Rad jedinica Centra, vršio se kroz radio-tehničko izviđanje svih vrsta radara i drugih aktivnih predajnika i elektronsko izviđanje radio-veza vazduhoplovnih snaga NATO.

Radio-tehničko izviđanje je vršeno sa 3 automatizovane radio-tehničke izviđačke stanice sistema ARTIS (Automatizovani radio-tehnički izviđački sistem). Registrovani su skoro svi poznati avionski signali. Izviđačke stanice su bile raspoređene tako da je bilo moguće ostvariti goniometrijsku osnovicu, ali je zbog pravovremenih i tačnih podataka određivan samo azimut registrovanih signala i približna udaljenost na osnovu izmerene snage radarskog signala. Lokacije stanica bile su IRPC Ski centar, Varadin i Kamenički vis.

ARTIS je zemaljski mobilni sistem za elektronsko izviđanje svih vrsta radara i drugih aktivnih predajnika u širokom frekventnom opsegu (od 0,5 do 18 GHz) na kopnu, moru i u vazduhu. Meri parametre radarskih signala, identifikuje i prepoznaje radare i određuje njihove lokacije. Izviđački sistem se sastoji iz komandne i izviđačke stanice. Izviđačka stanica prikupljene podatke o izvorima zračenja prosleđuje komandnoj stanici koja, na osnovu dobijenih podataka od najmanje dve izviđačke stanice, određuje lokaciju izvora zračenja. Jedna komandna stanica može da opslužuje do 10 izviđačkih stanica.

ARTIS

Izviđačka stanica u svom sastavu ima širokopojasni i uskopojasni podsistem, koji rade nezavisno jedan od drugoga. Širokopojasni sistem Overluk (Overlook) proizveden je u američkoj firmi “Sanders”, a uskopojasni sistem “IS-500” u domaćoj izvedbi. Tačnost određivanja azimuta pomoću ove opreme je do 7,5 stepeni, domet uskopojasnog podsistema je do 200 km, a širokopojasnog podsistema do 500 km. Radi pravilnog rada, izviđačke stanice ARTIS se postavljaju na uzvišenja, na kojima se određuju strateške tačke. Stanicu je nemoguće otkriti zato što ne zrači i samim tim se i ne pojavljuje u elektromagnetskom spektru. Posada ima 4 člana. Izviđačka stanica smešta se u nabacnu kabinu na vozilu, a antenski sistem sa pozicionerom je instaliran na specijalnu vučnu prikolicu.

Osnovne karakteristike prilikom radio-tehničkog izviđanja tokom 1999-te, bile su:
– registrovanje okupljanja udarnih grupa NATO aviona u zonama punjenja gorivom
– rad avio-cisterni i punjenje aviona
– pravci ulaza udarnih grupa
– promene frekvencija rada AWACS-a u odnosu na mirnodopski rad
– česte promene radnih frekvencija
– posebno je praćen rad aviona EA-6B Prowler i vazdušnih komandnih aviona E-8 Joint STARS
– registrovanje odlaska udarnih grupa

Elektronsko izviđanje radio-veza vazduhoplovnih snaga NATO u neposrednom okruženju i u vazdušnom prostoru tadašnje SRJ, vršeno je neprekidno sa isturenih elemenata 280. cEIO. Tako je bilo moguće praćenje aktivnosti borbenih letelica NATO u vazdušnom prostoru Mađarske, Hrvatske, BiH, Makedonije, Albanije, kao i aktivnosti iznad Jadranskog mora i juga Italije i naravno u vazdušnom prostoru same tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.

Centar EIO je u 64 slučaja poslao upozorenja preko komandnog mesta Korpusa PVO o naletu avijacije i očekivanom dejstvu po jedinicama i objektima Korpusa PVO. Koliko je to bilo opravdano i pravovremeno, pokazuje podatak da je u 22 slučaja izvršeno dejstvo po ciljevima Korpusa PVO, za koje je prethodno Centar poslao upozorenja. Koristeći se informacijama 280. cEIO, kao i 126. Brigade VOJIN, Komanda RV i PVO je upozorila sastave Vojske Jugoslavije 937 puta o mogućim i očekivanim dejstvima, a 269 puta snage Vojske Jugoslavije i civilne strukture na vazdušnu opasnost. Korišćenje 280. cEIO, u saradnji sa sistemom VOJiN, posebno bih za ovu temu izdvojio rad VOSt-ova (vizuelnih osmatračkih stanica) i radio-amatera, radi upozoravanja o naletu avijacije NATO ocenjuje se kao veoma uspešno u skladu sa tehničkim mogućnostima.

Jedinice EI i PED tokom rata 1999-te godine, u nekoliko slučajeva, uspele su da otkriju i identifikuju lovačko-bombarderske avione NATO kako komuniciraju oko prinudnih sletanja usled kvarova motora, elektronike ili drugih nepoznatih razloga i uzroka na aerodrome Sarajevo i Tuzla.

Pasiva protiv aktive

Ipak, svi ovi sistemi su pasivnog karaktera, odnosno nemaju mogućnost aktivnog elektronskog protivdejstva, a svedoci smo poslednjih godina da razvojem tehnologije elektronske borbe i ometanja i posebno sistema bespilotnih letelica, kamikaza dronova i bespilotnih vazduhoplova koji mogu svojim karakteristikama (mala brzina, mala odrazna radarska površina, slabo uočljiv IC trag, mogućnost leta, izviđanja i dejstva i sa visina preko 5000-8000 metara) ali i svojom masovnošću upotrebe, naneti velike gubitke protivničkoj vojsci na zemlji i čak biti i presudan činilac u odlučivanju pobednika u ratnom sukobu.

U jednom od ranijih tekstova, opisao sam neke od  aktivnih sistema taktičke upotrebe koji se mogu pronaći pre svega kod Ruske vojske, imajući u vidu da je veoma verovatno da bi takve sisteme nabavljali upravo sa te strane sveta. Pisao sam o taktičkim portabl sistemima kratkog dometa poput Piskala i Luča koji su pogodni za korištenje u pešadijskim vodovima i četama, zbog svoje male težine, a omogućavaju otkrivanje i ometanje bespilotnih letelica i dronova na daljinama od 2 km (Piskal) do 6 km (Luč). Pisao sam o sistemima Kupol i Rubež-Avtomatika, koji svojim radom formiraju “zaštitnu” kupolu prečnika na manju od 3 km i mogu pružiti zaštitu ne samo od pojedinačnih bespilotnih letelica, već i od napada rojeva. Kod Ruske vojske, ovi sistemi se često vezuju za sisteme trupne PVO poput Tor-M2. Od mobilnih sistema, pisao sam o sistemu Sapsan-Bekas, koji ima široke mogućnosti dejstva uz otkrivanje letelica na daljinama većim od 10 km i njihovu neutralizaciju na daljinama od 6 km. Sistem se sastoji od aktivnog radara, detektora signala i pravca doleta dronova, video i opto-elektronskog sistema nadzora i praćenja i podsistema radio-frekventnog ometanja (supresije). Ima i sistem raspoznavanja “svoj-tuđi” čime se sprečava ometanje “domaćih” frekvencija.

U sličnoj kategoriji je i mobilni sistem Repellent-1 koga smo imali prilike da vidimo i u Nagorno-Karabahu. U stanju je da suzbije ili uništi rojeve izviđačkih, špijunskih bespilotnih letelica i dronova, veoma malih površina i veličina. Sistem je u mogućnosti da automatski otkrije i neutrališe neprijateljske izviđačke bespilotne letelice na daljinama od čak 30 km, vršeći snažna elektronska ometanja njihovih upravljačkih senzora ili satelitskih navigacionih veza. U stanju je da otkrije dronove preko njihovih primopredajnih signala upravljačkih komandi,

Pored ovih, imali smo prilike da vidimo i druge sisteme aktivne upotrebe, poput LEER-3, koji ima namenu suzbijanja mobilne komunikacije, slanje lažnih signala u opsezima GSM-900 i GSM-1800, izviđanje i otkrivanje GSM mreže otkrivanjem izvora zračenja, detektovanje upotrebe mobilnih telefona, tableta i drugih komunikacionih sistema i lociranje korisnika istih uređaja na digitalnoj mapi. Vrši prenos koordinata artiljerijskim baterijama na bojnom polju. Upravlja bespilotnim letelicama Orlan-10, koje omogućavaju sistemu nadzor bojnog polja iz vazduha, elektronsko ometanje i korekciju artiljerijske vatre, slanjem podataka u komandni centar sistema na zemlji.

Pored ovoga, naveo bih i sistem Navodčik-2, čiji jedan kompleks u svom radu, između ostalog, koristi i do 7 bespilotnih letelica „Granat-1“, „Granat-2“, “Granat-3” i “Granat-4” koje služe za izviđanje položaja neprijateljskih artiljerijsko-raketnih položaja iz vazduha i za prosleđivanje tih podataka u zemaljsku komandnu stanicu. Ta komandna stanica prima i podatke od zemaljskih artiljerijskih radara tipa Aiestenok i na osnovu toga vrši upravljanje i korekciju vatre sopstvenih artiljerijskih jedinica i jedinica naoružanih višecevnim raketnim lanserima preko odgovarajuće upravljačke stanice. Ovaj sistem je nedavno snimljen pored Luhanska u nepriznatoj Luganskoj republici u regionu Donbasa u Ukrajini.

Na kraju bih pomenuo i sistem Gazetčik-E, koji je idealan za zaštitu nišanskih i radara za navođenje raketa u baterijama i divizionima raketnih sistema PVO. Sredstvo ima svoj radar koji emituje signale na istim frekvencijama kao radar koga štiti, a ujedno ometa nišansku liniju protivradarskih i drugih navođenih raketa koristeći klasične dispenzere za ometače, kao i aerosolne ometače. Sektor zaštite je u krugu od 360 stepeni po azimutu i do 90 stepeni po elevaciji. Verovatnoća zaštite od jedne protivradarske rakete HARM, navodi se na oko 85%.

Tokom rata 1999-te godine, Vojska Jugoslavije je koristila imitatore radarskog zračenja (IRZ) koji su bili adaptirani da rade na frekvencijama gotovo identičnim sa frekvencijama nišanskog radara raketnog sistema PVO Neva, a kombinovano sa pasivnim trouglastim ugaonim reflektorima i pasivnim dipol-reflektorima u ulozi imitatora stalnih odraza. Iako naizgled “priručno”, ovakva zaštita je u više slučajeva zaštitila raketne divizione Neva (kod sistema PVO Kub, većinom su bili prisutni pasivni ugaoni reflektori sa pasivnim dipol-reflektorima, a u manjoj meri i imitatori radarskog zračenja) pogađanja protivradarskim raketama, zbog frekvencija IRZ koje su bile približnije frekvencijama nišanskog radara sistema Neva nego RStON-a sistema Kub.

Skica razmeštaja pasivnih ugaonih reflektora i imitatora radarskog zračenja (IRZ) u samohodnoj bateriji Kub-M

Dakle i ako se ne bi nabavljao ovaj aktivni sistem zaštite Gazetčik-E, sigurno se može više uraditi na aktivnoj zaštiti raketnih sistema PVO Neva i Kub (i Pancir, naravno), izradom savremenijih imitatora radarskog zračenja i pasivnih ugaonih reflektora i pasivnih dipol-reflektora, a verujem da se može raditi i na izradi dispenzera za “izbacivanje”pasivnih ometača poput staniolskih traka ili listića ili IC mamaca koji bi ometali navođenje protivradarskih i IC navođenih raketa izazivajući difrakciju radarskih signala i ometanje IC tragača.

Razlog navođenja ovih sistema je da se prikaže šta sve postoji od aktivnih sistema i da se sve češće aktivni sistemi elektronske borbe, kombinuju sa bespilotnim letelicama radi boljeg i kvalitetnijeg učinka. Mogao bi ovde još dosta toga navesti, ali ovo smatram dovoljnim, da bi prikazao svu širinu mogućnosti taktičkih sistema elektronske borbe i C-UAV sistema i njihovim kombinacijama.

Što se tiče ovih, uslovno govoreći „manjih“ sistema, mislim da naša vojska već razmišlja o tome, jer se na prototipu novog mobilnog lakog raketnog sistema PVO MTU-4M, jasno videla antena koja gotovo sigurno služi za ometanje dronova i bespilotnih letelica, a koje bi barem po dimenzijama mogli uporediti sa sistemima Piskal ili Luč.

MTU-4M. Ometač dronova je najverovatnije antena na krajnjem desnom kraju koja podseća na stare TV antene / Foto: Dragan Trifunović, Tango Six

Smatram da bi našoj vojsci, pored tih portabl ometača, dobro došli sistemi višeg taktičkog nivoa poput Leer-3 ili Navodčik-2 koji omogućavaju i navođenje artiljerije. Možda će, kroz saradnju sa kinezima, u projektima Pegaz i Vrabac, doći do razvijanja domaćih sistema koji mogu, makar i u slabijoj verziji izvoditi slična dejstva. Ovakva kombinacija bi možda bila i ekonomski logična, jer bi se uz razvoj domaćih udarnih i izviđačkih bespilotnih letelica, razvijao i sistem elektronskog otkrivanja i ometanja i navođenja artiljerijsko-raketnih sistema kopnene vojske za precizno dejstvo po neprijateljskoj tehnici i živoj sili. Takav sistem, bi usled svoje mobilnosti, malih dimenzija i mogućnosti da se može razmestiti daleko iza prvih borbenih linija (do 140 km za LEER-3/Orlan-10 i do 100 km za Navodčik-2/Granat-4), mogao biti veoma žilav i nezgodan protivnik za potencijalne napadače.

Ipak, pored ovih svakako neophodnih portabl i mobilnih anti-dron i aktivno-pasivnih protiv-elektronskih sistema, bilo bi poželjno imati i jedan broj strateških sistema za elektronsku borbu i protivelektronska dejstva, koji bi omogućavali izviđanje, otkrivanje, ali i konkretna elektronska dejstva ne samo prema bespilotnim letelicama, nego i prema taktičkoj lovačkoj i lovačko-bombarderskoj avijaciji, letećim komandnim centrima pa i satelitima i pružati zaštitu većim vojnim formacijama na maršu ili u bazama, kao i zaštitu najvažnijih vojnih, administrativnih, političkih i industrijkih objekata.

Krasuha

Krasuha-2 / Foto: Živojin Banković, Tango six

Mobilni sistem za radio-elektronsku borbu 1RL269 Krasuha-2 po mišljenjima stručnjaka, predstavlja jedno od najefikasnijih sredstava borbe protiv vazduhoplova za radarsko rano otkrivanje i navođenje (DRLO). Glavni zadatak sistema radio-elektronske borbe (REB) Krasuha-2 jeste zaštita i pokrivanje sistema protivvazduhoplovne odbrane (PVO), važnih objekata na kopnu i obezbeđenje sigurnosti vojnih grupacija na maršu. Konkretno u Ruskoj vojsci, ovi sistemi se koriste najviše za zaštitu operativno-taktičkih kompleksa kratkodometnih balističkih projektila 9K720 Iskander, tokom marša.

Kada Krasuha-2 otkrije vazduhoplove za radarsko rano otkrivanje i navođenje, ona na njih deluje snažnim usmerenim smetnjama stvarajući “lažne mete” i na taj način onemogućavajući navođenje i nišanjenje visoko-preciznog oružja. Druga važna osobina Krasuhe-2 jeste ometanja već lansirane radarski navođene rakete. Suština je u tome da usmerene snažne smetnje pomere nišansku liniju (ekvisignalni pravac) u radarskoj glavi za samonavođenje rakete, što dovodi do promašaja cilja.

Sa velikom paraboličnom antenom koja je više karakteristična za sisteme za satelitsku vezu, ova stanica ima nesvakidašnji izgled. Ugrađena je na četvoroosovinsko vozilo „Voščina“, projektovano u Brjanskom automobilskom zavodu. Ona je bila izložena na sajmu KRETA-a s pločom na kojoj je pisalo „višenamenska stanica za radio-elektronsku borbu“.

Krasuha-2 je nastavak linije sovjetskih stanica za ometanje Pelena-1 (Koprena), koje su avionima za radarsko rano otkrivanje tipa E-3, opremljenim radarskim stanicama AN/APY-2 S-dijapazona, stvarale jake usmerene smetnje na udaljenosti od 100 do 250 kilometara. Krasuha-2 je u mogućnosti da ometa AWACS-e na daljinama do 250 km. Za razliku od prethodnika Pelene, Krasuhu-2 je moguće razmestiti na položaj za dejstvo za nekoliko minuta, dok je Peleni trebalo nekoliko sati. Posadu čine svega 2-3 operatora (uključujući i vozača).

Krasuha-4

Nastavak razvoja sistema za radio-elektronsku borbu vodio je do razvoja mobilnog sistema 1RL257 Krasuha-4. Radi se o široko-pojasnoj višenamenskoj stanici za ometanje, smeštenoj na šasiji BAZ-a 6910, a sistem se sastoji od dva vozila. Antena ima mogućnost rotacije za 360 stepeni. Poput Krasuhe-2, Krasuha-4 je u mogućnosti da ometa AWACS-e i borbene avione na daljinama do 300 km. Pored toga, njen domet joj omogućava dejstvo i ometanje čak i satelita u nižoj Zemljinoj orbiti kada može naneti trajnu štetu na elektronskoj opremi na koju “dejstvuje”. Ometa već lansirane radarski navođene rakete i pomera im nišansku liniju, dovodeći do promašaja cilja. U mogućnosti je i da ometa zemaljske radare sistema VOJiN i sistema PVO. Sistem Krasuha-4 pruža mogućnost elektronske borbe protiv aviona, krstarećih raketa i bespilotnih letelica – zaslepljuje i obmanjuje sve sisteme za lociranje protivnika te ovi prestaju da “vide” ciljeve već na rastojanjima preko 250 – 300 km.

Na vrhu zaštitne kabine vozila na šasiji BAZ 6910, postavljena je velika kupola. Dve kružne antene su postavljene sa svake strane kupole. Na zadnjem delu kupole postavljen je teleskopski jarbol sa još jednom antenom. U marševskom položaju, kupola se spušta i čuva unutar zaštitne kabine. U borbenom položaju, dva hidraulična stabilizatora su spuštena na zemlju, postavljena sa svake strane kabine.Vozilo 1RL257 Krasukha-4 opremljeno je kabinom za posadu napred i jednom zaštitnom kabinom za posadu postavljenom na zadnjem delu šasije kamiona. Zaštitna kabina može biti opremljena oklopom klase 5a koji pruža zaštitu od vatrenog oružja AKM 7.62 mm. Težina vozila je oko 12,450 kg, a maksimalna brzina kretanja do 95 km/h. Posadu čine tri člana.

Osim raspoređivanja u samoj Rusiji, sistem Krasuha-4 raspoređen je i u ruskoj bazi Hmeimim u Siriji, radi zaštite ruske baze i sistema PVO S-300PM-1 i S-400.

Šta kupiti?

Kada bi postavili pitanje koji od ova dva sistema nabaviti za našu vojsku, odgovor bi verovatno bio “oba”!

Ipak, ako bi moralo da se bira, bilo bi bolje nabaviti savremeniji sistem Krasuha-4, zbog kvalitetnijih mogućnosti dejstva na AWACS-e i satellite (poučenim našim iskustvima iz rata 1999.) ali i zbog boljih mogućnosti protiv bespilotnih letelica i zemaljskih radara i aktivnih ometača (opet iskustvo iz rata 1999-te kada su neki naši osmatrački radari ometani sa zemlje iz susednih država). Ono što bi bilo dobro, a što i Rusi praktikuju, jeste kombinacija sa sistemima pasivnog otkrivanja ciljeva. To je u Ruskoj vojsci obično sistem Moskva-1. Ja u ovom trenutku ne bih pisao o ovom sistemu, jer kao što smo videli na početku teksta, naše jedinice EI i PED, već poseduju slične sisteme pasivnog radio-tehničkog izviđanja ARTIS koje bi mogle sasvim uspešno da se koriste u ovom nekom budućem sistemu u kome bi RTI stanice bile “uparene” sa stanicama Krasuha-4 i međusobno i na taj način činile samostalnu EI PED jedinicu sposobnu da pasivno otkriva ciljeve i pretnje i aktivno na njih dejstvuje elektronskim sredstvima kojima raspolaže.

Potrudio sam se da pronađem što više podataka i informacija o sistemima koji su srodni sa sistemima PVO i VOJiN, ali su uvek pod velom tajni (što je i logično). Nadam se da sam uspeo da ukratko opišem neka domaća iskustva sa sistemima EI i PED, ali i predložim neke sisteme elektronske borbe i C-UAV borbe (anti-dron), od portabl sistema, preko lakih mobilnih, pa do složenijih sistema koji kombinuju i rad sa bespilotnim letelicama i imaju širi dijapazon aktivnosti, pa do strateških sistema tipa Krasuha-2 i Krasuha-4, koji bi se mogli uvesti u upotrebu u našu vojsku.

Neka sredstva bi svakako trebalo nabaviti, pre svega mislim na Krasuhu-2 ili 4, a što se tiče portabl sistema, čini mi se da se ona već upotrebljavaju ili barem ispituju kod nas (sistem MTU-4M). Naša vojska razvija u saradnji sa Kinom sistem upravljanja bespilotnim letelicama CH-92, u koji bi trebalo da budu uvedene i domaće letelice Pegaz. Postoje planovi i za dalji razvoj izviđačkih letelica Vrabac i drugih. Možda bi i naša industrija i „naša pamet“ mogla izvršiti dodatne modifikacije ovih sistema i da im omogući pored izviđanja, osmatranja i dejstva na ciljeve na zemlji kao i navođenja zemaljske artiljerije i raketa (korekcija vatre), i mogućnost elektronskih protiv-dejstava sa zemlje i/ili vazduha. Ovladati ovakvim sistemom i imati ga u sopstvenoj proizvodnji, makar on bio i „srednjeg“ taktičkog nivoa i nešto skromnijih mogućnosti u odnosu na Rusiju i zapadne zemlje, značio bi mnogo našoj zemlji i našem sistemu bezbednosti u celini. Takođe, dalji razvoj sistema za obmanjivanje poput imitatora radarskog zračenja, pasivnih ugaonih reflektora, dipol reflektora i dispenzera staniolskih traka (ili slično) bi svakako značajno uvećao sposobnost vojske i sistema PVO I VOJiN daleko veće mogućnosti preživljavanja na bojnom polju i naravno dejstvovanja na ciljeve u vazduhu.

Pratite Tango Six i na društvenim mrežama. Na Instagramu, Jutjubu, Tviteru i Fejsbuku.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Komentari

Al

Slažem se u potpunosti sa autorom ovog teksta. Srbiji trebaju novi sistemi i normalno oni koji se mogu nadograditi i koji se lako povezuju sa našim postojećim aparatima. Znam da sa ekonomskog stava nije rentabilno imati po doktrini različite sisteme. Zato i gledam u pravcu ruske tehnike i da Srbija srazmerno sa svojom ekonomijom nabavlja novo naoružanje iz svih vojnih domen od ruske federacije i sa njima raditi na novim projektima koji bi naj više odgovarali za ovo naše području. Krasuha pun pogodak uz dodatak nabavke novih ruskih PVO sistema. Da bi sačuvali ovo malo slobode i odlučnost da sačuvamo svoju vojnu neutralnost Srbija mora da ima adekvatno naoružanje koje će i da garantuje sve to. Srbija mora da hoda uspravno. Pozdrav.

Odgovori
Ni

Odličan tekst. Nadam se da će se poslušati neki od ovih saveta.

Odgovori
nn

Списак бих допунио и системом Автобаза-М, пасивним тродимензионалним радаром за детекцију и утврђивања тачне локације ваздухопловних радара, система за навигацију „TACAN“ и „IFF“ предајника система за идентификацију припадности („свој-туђ“). Најзанимљивије је детектовање система „IFF“, који се аутоматски активирају чак и када је радар на авиону угашен. Укратко, неколико система Автобаза-М би ефикасно откривала ваздухопловна средства непријатеља потпуно пасивно, без емитовања енергије и могућности откривања. Могло би се рећи да је ријеч о директном наследнику онога што још увијек ради АРТИС. Тактичке ваздухоплове открива до даљине од 200 км, „AWACS“ и „HAWKEYE“ авионе до 400 км и системе „IFF“ и „TACAN“ до 150 км.
Детаљније:
http://roe.ru/eng/catalog/air-defence-systems/elint-and-ew-equipment/avtobaza-m/
П.С.

Odgovori
Na

Pošzovani Zorane

po vašem satnawu mogu li sistemi krasuha da ometaju SATCOM sisteme izvidjanja i navođenja ili za to služe dodatni sistemi,

i da li ste saglasni da najpre treba obezbediti pasivne sisteme za AEW a zatim sisteme PED, sistem poput moskva 1

ako može paralela sa onime šta rade NATO armije po ovom pitanju

Zo

@Naredni I klase

Po mojim saznanjima, sistem Krasuha-4 je u mogućnosti da ometa SATCOM sisteme.
Što se tiče pasivnih sistema, pisao sam da se Krasuha u ruskoj vojsci često kombinuje sa Moskvom-1, ali sam mišljenja da bi mi trebalo odmah da idemo na nabavku „aktivnih“ sredstava, jer u krajnjem slučaju „za prvu ruku“ imamo sistem RTI Artis.

Naravno, stručni ljudi iz EI i PED-a će to bolje znati i analizirati u kojoj meri se Artis može koristiti zajedno sa Krasuhom, tj. koliko je može „pratiti“, da se slobodnije izrazim. Ako može da „posluži“ bar neko vreme, svakako ne bi trebalo odmah nabavljati Moskvu-1 ili slične sisteme, ali ako ne može da vrši svoju funkciju kako treba (iz ovog ili onog razloga), treba nabaviti i to, a Artis svakako i dalje koristiti za druge namene ili kao rezervu.

I Artis je delimično konstruisan od zapadnih (američkih) komponenti.

nn

За: @Naredni I klase
Oдговор у вези питања о ометању сателитских комуникација:
http://roe.ru/eng/catalog/air-defence-systems/elint-and-ew-equipment/r-33ozh/
Теоретски и Красуха се нелази у одговарајућем фрквентном опсегу али је проблем елевација антене.
Није без разлога АРТИС радио као солиста умјесто увезан у радиогониометарску мрежу. Њиме је могуће открити, овакав какав је, само грубо зону праћеног ваздухоплова. Због тога би, по мени, било од стратегијског значаја набавити функционалног наследника, нпр. Автобазу-М. На радаре у рату заборавите (доказано). Пасивно лоцирање циљева би било од највишег стратегијског значаја. Без Автобазе-М (или нечег сличног) џаба одлична ПВО (Панцир, ФК-3 или С-400).

St

Ово није лоша ствар за нас,требало би ово набавити што пре и решити тај проблем,Колика је тачно цена Красухе 4Е?
Наравно напомињем да нам је потребна и АРЕНА Е за наше тенкове М-84АС2,са тиме би добили један од најачих тенкова у европи. И наравно још неки ПВО би добар био да дође. Врв да има пара за све то ако гледамо мало на пар година.

Odgovori
Pa

Zoki naš Luč se zove ADRO pisao sam o tome jedno milon puta pa hajde i sada i ovde http://www.vti.mod.gov.rs/oteh/elementi/rad/021.pdf

Odgovori
Zo

Odličan dokument, hvala na linku. Pretpostavljao sam da se kod nas već radi na tim portabl i lakim prenosnim sistemima elektronskog ometanja. To je veoma dobro i pozitivno i još jedan dokaz da se ipak vodi računa i o ovom aspektu zaštite, imajući u vidu rastuću opasnost od bespilotnih daljinski upravljanih letelica i kamikaza dronova na koje često sistemi PVO jednostavno nemaju pravi odgovor.
Ali kombinacija lovačke avijacije, savremenog sistema PVO i VOJiN i savremenog sistema EI i PED svakako će biti faktor odvraćanja prema svakome ko misli da može da ponovi „Nagorno-Karabah scenario“. Ovo se ne odnosi samo na nas, naravno.

Pa

Nema na čemu. Ja ću malo nadopuniti i sam tekst ,a I samog sebe ovim što ću napisati jer se to ne spominje u tekstu a bitno je da se zna. Krasuha, a ni bilo koji drugi sistem za elektronsko ometanje ne mogu da unište ili onesposobe dronove (a ni druga vojna sredstva novije generacije ) oni mogu „privremeno da ih oslepe „. Svi dronovi ( pa I naši Vrabac, Pegaz I CH -92A – ČAK I MALI MILOŠ ) imaju sa gornje strane između krila mali digitalni meteo-senzor ( liči na antenu ) kojim proračunavaju brzinu vetra I to unose u kalkulaciju. Kada ih Krasuha „oslepi “ I prekine im vezu sa satelitom ili baznom stanicom oni koristeći inercioni GPS i senzore „beže nazad “ ,to jest vraćaju se odakle su i došli sve donde dok ne izađu izvan zone ometanja. Krasuha može da „razjuri “ većinu dronova izviđača ili dronova napadača (tipa Bayraktar I slično ) ,ali ne može da zaustavi dronove samoubice jer oni lete bez kontakta sa baznom stanicom po već zacrtanoj maršuti i sami (čak iako su elektronski ometeni ) registruju cilheve na zemlji pomoću „veštačke inteligencije „. Zato je fizičko sprečavanje uz elektronsko vrlo bitno.

Dr

@PakleniVuk

“ Krasuha, a ni bilo koji drugi sistem za elektronsko ometanje ne mogu da unište ili onesposobe dronove“

Ako je tako kao sto tvrdite, da se dron okrene i bezi, kako su Iranci uspeli da prizemlje americki RQ-170 Sentinel?
Jos su Amerikanci najdalje odmakli po pitanju dronova i sistema za PED za idividualnu zastitu pa im prizemljise dron.

Na kraju krajeva Zoran je u tekstu za Krasuhu 4 napisao i ovo: ,,Pored toga, njen domet joj omogućava dejstvo i ometanje čak i satelita u nižoj Zemljinoj orbiti kada može naneti trajnu štetu na elektronskoj opremi na koju “dejstvuje”.

Dakle ako moze da nanese trajnu stetu na satelitima, ne vidim zasto ne bi moglo i BPL.

Mi

@ Zoran Vukosavljević
Prvo hvala na jos jednoj super analizi. 🍻
Da li dejstvo ovih sistema nije štetno za prijateljske akvizicione i nišanske radare uglavnom zbog toga jer se ometanje izvodi u veoma uskim snopovima, ili postoji komplikovana (ili prosta) koordinacija dejstva?
kakav uticaj imaju ovakvi sistemi na protivradarske rakete?

Da li bi recimo krstareca raketa koja gubi navodjenje zbog dejstva Krasuhe mogla lako da promeni metu i gadja upravu Krasuhu kad bi imala sposobnost da promeni nacin navodjenja na izvor radijacije poput raketa HARM?

@PAkleniVuk

Objasnili ste imunost dronova samoubica na elektronsko ometanje. Koji je način onda moguć da se spreči dejstvo takvih kamikaza osim PVO? Da li je moguce snaznim radio talasima poremetiti sisteme i senzore, i koliko je poznato na kojim daljinama se danas moze racunati na to.

Pitam to jer verujem da upravo takve kamikaze predstavljaju najvecu opasnost u narednih nekolio decenija. Verujem da ce se veliki broj krstarecih raketa manje vise pretvoriti u neku vrstu inteligentne kamikaze. Zato se i nadam da cemo nabaviti daleko vise PVO raketa razlicitih vrsta koje mogu pratiti takve ciljeve.

Hvala na prikačenom tekstu i dodatnim informacijama. 🍻

Sr

@Drina
Ne mora da znaci da su ga prizemljili. Postoji ta mogucnost naravno, ali takodje postoji mogucnost i da je imao neku gresku sa autonomnim letom i srusio se.

Trebalo bi samo reci da su i Krasuha i Repelent unistenu u Libiji i NK, tako da ne treba ocekivati nesto „svemoguce“, svaki sistem ima svoje limite.

Dr

@Srbofil

Iranci su tvrdili da su preuzmu upravljanje nad letelicom i da su je prizemljili.
Amerikanci su pak tvrdili da su izbubili kontakt sa BPL iznad Avaganistana.
Kada je objavljen snimak RQ-170 iz Iranu neki americki zvanicnicu potvrdili su za americke medije da je BPL prikazana na snimku originalna.
Imate na internetu Obaminu izjavu datu medijima gde on kaze da su trazili od Irana da im vrate BPL.

Zo

@Miloš77

Postoji mogućnost „blokade“ (kao „zona zabrane dejstva“ ali u frekventnom opsegu) određenih frekvencija i frekventnih opsega koje sistem neće ometati.
Pretpostavljam da je algoritam ometanja krstareće rakete definisao takve situacije.

Što se tiče kamikaza-dronova, aktivni sistemi poput Gazetčika su pravo rešenje (imate u tekstu), ali i „primitivni“ imitatori radarskog zračenja (IRZ) i kakvi dispenzeri aerosolnih i IC mamaca sa zemlje bi mogli da odrade posao, u nekim slučajevima.

Sr

@Drina
Trazili su i nama da im vratimo onaj dron sto je pronadjen u Jadranu…

Ne tvrdim nista, moguce je i jedno i drugo. Generalno letelica je dosta ostecena sto implicira da se mozda radilo o nekom prinudnom sletanju, sa druge strane vrlo je moguce da je „oteta“. To su ipak masine koje rade prvenstveno na GPS i imaju globalne operacije. Kod taktickih borbenim BPL, radi se ipak o line of sight komunikaciji, dosta teze za ometanje.

Lepo je objasnjeno u tekstu da se o sistemima za EO zapravo nista ne zna precizno. To su bukvano najstrozije cuvane tajne, cesto ni sami operateri ne znaju kako i sta taj sistem tacno radi.

Dr

@Srbofil

Da samo sto mi nismo pokazali taj dron iz Jadrana, a Iranci jesu.
Mada nije ni bitno. Mi mozemo samo da nagadjamo sta se zaista dogodilo, a istinu znaju Iranci i Amerikanci.

Pa

Uh. Pitanja koja su postavljena iziskuju poprilično dug odgovor da bi bila pravilno odgovorena. Da probam što uopštenije.

Sva elektronska sredstva koja koristi vojska (bilo da je naša ili neka druga ) uključujući tu i kablove kojima se startuje motor na FAPu pa sve do elektronike na dronovima se ispituju i verifikuju i na elektomagnetno (I sva druga elektronska ) zračenje. Ako se radi o osetljivoj elektronici ona se dodatno štiti. Na primer, ako imate običan kabal (bakarna žica obložena gumenom oblogom kao izolatorom ) za koji se ispostavi da nije otporan na određeni stepen elektomagnetnog ometanja, onda se dodaju obloge od aluminijuske folije, olova ili prosto podeblja gumena izolacija (ima puno načina kako sprečiti da ne željena zračenja dospeju do samog sredstva koje se štiti, zavisi od situacije uglavnom su metode na relaciji provodnik, poluprovodnik, izolator -provodnici se štite materijalima koji nisu provodnici ) . Na taj način, kroz proces verifikacije se dođe do zaključka da li je određeno sredstvo i do koje mere otporno na ometanja (taj proces prolaze sva sredstva iz našeg razvoja, a I ona koja kupujemo od drugih ).

Znam za slučaj prizamljavanja u Iranu, čak su i iskopirali taj dron (barem vizuelno jer su objavili samo slike, a šta je unutra to niko ne zna sem njih ) . I tu ne bi ulazio u „razrešavanje te zagonetke “ jer je u putanju „specijalni rat “ između Irana i SAD (možda su oborili dron, pa prikazali samo maketu u srazmeri 1:1 I tvrdili da je prizemljen ) . Jako je teško prizemljiti Američki (a I druge dronove ) jer postoje ozbiljne procedure kako dron komunicira sa baznom stanicom (npr. Kad se prekine kontakt, pa se posle uspostavi ponovo DRON može da traži da unesete kod da bi vam „dozvolio“ kontrolu, inače nastavlja po inerciji da leti tamo gde je programiran ).

Vidim da u poslednje vreme Amerikanci kreću da ugrađuju lasere velike snage kojima planiraju da „prže “ dronove I rakete. To sa etičke i vojničke strane nije baš „po zakonu “ čak iako ta sredstva koriste samo na dronovima i raketama, postavlja se pitanje šta ih sprečava da sutradan lasere koriste i protiv ljudi (žive sile )? A eto I Zoran je pružio dobar odgovor u komentaru iznad i u tekstu.

Yo

Sentinel je navodno bio – hakovan, a kao osnova programa kojim je to (opet navodno) urađeno je poslužila neka aplikacija za ilegalno skidanje filmova preko satelita…
Praktično mu je naređeno da sleti – što je i učinio.
Posledica toga je enormno ulaganje u AI i autonomne BPL – što nas uvodi u priču iz serijala Terminator…

Pa

P.s. Maradona je rekao da je „fudbal igra obmane „,e to isto važi i za vojsku i rat ;-)

Sr

@Drina
Prikazan, kako nije(i vracen NATOu)
https://vojnopolitickaosmatracnica.files.wordpress.com/2017/11/bespilotna-letilica-rq-2-pioneer-1.jpg

Opet kazem, mozda su ga Iranci stvarno hakovali, a mozda se samo srusio. Sve u svemu, komunikaciju taktickih BPL kakve smo videli skoro, dosta je tesko ometati, ali sudeci po onome sto kazu Ukrajinci i Amerikanci, Rusi su poprilicno uspesni u tome, tako da ovo cudo stvarno radi.

Dr

@Srbofil

Nisam znao za ovo oko BPL i vracanja iste. Hvala za info.

Mi

Hvala svima na odgovorima i za info.

Sto se lasera tiče, to je pitanje vremena a ne moranosti. Spržiti tojest izazvati neprijateljski avion sa ili bez pilota da se zapali ili eksolodira, ili ga eksplodirati raketom po meni nije velika razlika.

Mislim da ce se avioni lakse stititi od lasera nego od raketa jer zrak svetla ipak moze da se neutralise ili odbije teoretski bar, a raket mora da se izbegne a tu je i zona aktiviranja i eksplozija i fragmenti.
Takodje sa laserom uvek postoji i neophodno vreme izlaganja mete da bi se usijao bilo to par sekundi ili pola sekunde. Jos ako ne zagreje na oravo mesto ili ako se avion brani manevrisanjem..
Za razliku od toga eksplozija je praktički instantna.

Mi

Zašto sve ruske sisteme ste obradili da li postoji neki zapadni koji ima visoke performanse?Prepostavljam da je to iz razloga što našoj zemlji sistemi zapadne proizvodnje nisu dostupni.Moje je mišljenje da većinu ovakvih elktroskih ometanja zapad obavlja iz vazduha iz razloga što tako obuhvata kompletnu površinu i ispod i iznad svog dejstva.Takve pokretne stanice koštaju i po miliardu dolora na zapada pod uslovom da hoće da vam prodaju.Sistemi bazičnog i statičnog dejstva imaju ograničene mogućnosti upravo iz razloga što u celosti nemaju praćenje potencialnog bojišta s obzirom na naše političke i ekonomske mogućnosti nema nam druge nego da rešenje potražimo medju rusima i kinezima.

Odgovori
Zo

Miroslave, pre svega smo se rukovodili činjenicom da su Predsecnik i pomoćnik Ministra odbrane, razgovarali pred TV kamerama o sistemu Krasuha, koji je ruske proizvodnje.
A i složićete se, kolika bi kolumna trebala biti da sistemi i sa istoka i sa zapada slože u jednu.

Sk

Ako je strateski cilj Srbije clanstvo u EU, od nabavke ove tehnike nema nista.
Takodje, katastrofalno stanje ekonomije u post-Covid periodu donece drasticno smanjenje budzeta za bilo kakve vojne izdatke, osim neophodnih koji se odnose na bazicno funkcionisanje onoga sto vec postoji.
Inace, zanimljiva analiza…..

Odgovori
Zo

Pozdrav Sky,

Pa ne znam zašto tako misliš. Ne govoriš o članstvu u NATO nego o EU.
Uostalom, nabavili smo i Pancire, MiG-29, helikoptere Mi-35, tenkove T72 modernizovane….zašto ne bi mogla i Krasuha?
Na kraju krajeva u pitanju je odbrambeni sistem.

U krajnju ruku, videćemo.

Dr

Mozda je ulazak u EU strateski cilj Srbije, ali odbrana drzave treba i mora da bude iznad svega i tu dileme nema.
Pod tim mislim da Vojska i njeni pripadnici dobiju sto savremenije sisteme, opremu, naoruzanje itd.

Da ne bi bilo zabune licno sam za ulazak u EU.
Ali posle svega sto se izdesavalo u Nagorno Karabahu, pre bih izabrao Krasuhu (ili nesto trece) nego ulazak u EU.
A izabrao bih iz jednog ali bitnog razloga, da nam vojnici sutra u slucaju rata ne bi leteli na sve strane kao sto su leteli jermenski u Karabahu.

Dakle EU da, ali ne po svaku cenu.
Svako ko ima dilemu oko toga neka kaze koliko kosta jedan ljudski zivot da bi ga stavili na kocku zarad ulaska u EU, za koju nam niko ziv ne garantuje da cemo uci.

Pa

@Drina
Tužno ali istinito jedan ljudski život košta 10 000€. To je svota koja se isplaćuje, a koju su naši sudovi negde „ne načelno “ prihvatili kao deo prakse.

Dr

@PakleniVuk

Nismo se razumeli, to o cemu vi pisete je neka druga prica i ne bih o tome.

Hteo sam da kazem da drzavi odbrana, a to podrazumeva opremanje Vojske, mora da bude na prvom mestu.

Ako krenemo od pretpostavke da se Vojska oprema pre nego sto rat izbije, jer obicno kad rat pocne tad je vec kasno.
I recimo sutra se zarati i sta ce drzava, da salje ljude u rat a nije im obezbedila ni potrebne uslove za rat.
A nije im obezbedila jer nije zelela da se zamera EU i nabavi recimo Krasuhu koja bi sutra mogla da sacuva nekome zivot.
Zato sam i napisao koliko kosta ljudski zivot da se zbog clanstva u EU kockali ljudskim zivotima i odustali od nabavke Krasuhe ili cega vec.

Svedoci smo da su dronovi sve prisutniji u sukobima sirom sveta.
U buducnosti ce biti jos prisutniji.
Relativno su jeftini u odnosu na borbene avione i helikoptere i skoro svako moze da ih nabavi.
Glup covek, pod ovim mislim na drzavu, sedece skrstenih ruku i cekati da mu dronovi zazvrndaju nebom pa ce da uci na svojim greskama umesto na greskama Sirijaca i Jermena, a pametan ce na vreme preduzeti potrebne mere.

Drina – Држави је прва линија одбране снажна економија, индустрија, пољопривреда, квалитетно образовано становништво итд. Без тога свега све нам је џабе. Јака армија је скупа, а рат 10 пута скупљи. Срећа 99 те није било све распродано па си могао много тога да подредиш војсци у којој је био обавезан војни рок. Данас не можемо ни помишљати на тако нешто.

Yo

Državi odbrana mora biti prioritet – dok se ne oceni – zadovoljavajućom.
U rangu sa tim je i važnost kvaliteta vode, hrane, vazduha i energije.
Time bi kroz sferu prevencije znatno rasteretili i zdravstvo.
Problem sa obrazovanjem je uglavnom u tome što nam obrazovani najviše odlaze – iako su u proseku inferiorni u odnosu na sve u Evropi – uprkos redovnim medaljama na svetskim takmičenjima u ovome/onome – nekolicina izuzetnih pojedinaca ipak ne može popraviti čitav trend zatupljivanja u sklopu socijalnog inžinjeringa…

Ik

Zoran V,
Nazalost bilo kakvo pristupanje EU znaci i clanstvo u NATO takodjer..
Ovdje pojedini misle da isti uslovi nece vaziti i za Srbiju, isto kao sto su pojedini na ovom portalu svima nama objasnjavali kako Azeri nemaju nikave sanse protiv Armena. I nakraju krajeva mislim da je to prava stvar jer svi nasi (Hrvati) i vasi Srbi zivjeti u jednoj drzavi EU….:))

Sr

@Ikar
„Nazalost bilo kakvo pristupanje EU znaci i clanstvo u NATO takodjer“

Finska, Austrija, Svedska, Irska, Kipar, Portugalija?

Ima i obrnuto zemlje koje nisu u EU, a u NATOu su kao Turska, Norveska, Crna Gora i Severna Makedonija.

Pe

@srbofil
Portugal je u nato, a u donjem nizu ima jos zemalja, ali jeste povezano naravno. Nato je tvorevina suprotna svim civilizacijskim normama i prevazidjena nakon hladnog rata. Faktor nestabilnosti u svetu….

Yr

Vrlo bitan segment kad se razmatra modernizacija vojske i spremanje adekvatnog odgovora na potencijalne pretnje na srednji rok. Često ljudi percipiraju kao glavni scenario nekog mogućeg sukoba kod nas kroz 99.-u. Ja pre očekujem neku kratku asimetričnu šorku uz podršku max jednog spoljnog igrača i ćutanje NATO. Za to se mora imati munjevit disproporcionalan odgovor pre svega u vidu brze eliminacije dronova, dobrog izviđanja bojišta i preciznog poklapanja lako oklopljenih jedinica protivnika do dubine od min. 50km. Tu EI i PED igraju vrlo bitnu ulogu za odvraćanje od takvog scenarija. Mislim pre svega na KiM.

Odgovori
Mi

Slazem se! Takve situacije su veoma moguće i mogu biti proizvod anonimnih grupacija zbog kojih jednostavno moraš da imas spreman sistem odbrane i munjevito kontra dejstvo da se ne bi usudili da tek tako ponove.
Takvi konflikti se lako zataškavaju jer niko nikad nijej kriv i nikog nije briga za unisteno vozilo ili dva, ili oborene dronove u nepostojećem ratu.

Al

@Yrraf

Isto, na Balkanu je daleko realniji kratkotrajni blic rat, nego neko višegodišnje mlaćenje po brdima i planinama.

Tr

Mi ne mozemo da zastitimo sume u administrativnoj liniji ili ti KZB, a pricamo o ozbiljnijim stvarima poput munjetivotog odgovora lol

ma

Zoran Vukosavljevic
Pozdrav
Veoma dobra analiza sa kojom se u potpunosti slazem.
Ja se nadam kao i vi da ce to biti Krasuha 4 kao sveobuhvatniji sistem sa vecim mogucnostima u odnosu na Krasuha 2.
Buducnost borbe protiv dronova su mali jeftini projektili po mogucstvu masovnog lansiranja u rojevima i sredstva za prekid svake komunikacije izmedu dronova i onog ko ih navodi.
Koliko su ova sredstva koje smo imali za obmanjivanje bila uspesna tokom agresije 99te.
I jos jedno pitanje vase vidjenje ukratko o upotrebi strateskih bombardera B52 i nase odbrane od njih 99te? Koji reon je bio najvise bombardovan tim avionima…?
Nadam se da ce ovo biti jedna posebna tema u narednom perjodu sa vase strane to jest odbrana od strategijskih bombardera?

Odgovori
tu

Одличан предлог. До сада сам ретко слушао о Б-52 изнад Србије. Можда су више летели ван наших граница и лансирали ALCM. Било би занимљиво чути како су тачно коришћени.

Pa

U maju 1999 su leteli u granicnom podrucju.
Nasa jedninica je iz okoline Beograda prebacena u mesto do granice ka Sidu. To vece kada smo stigli iznad nas je kruzilo nekoliko B-52, kuce su se tresle.

Dr

Strategijska avijacija vrsila je najsnaznija tepih bombardovanja nasih jedinica u pogranicnoj zoni prema Pastriku, Gorozupu i Kosarama u vreme operacije Strela.
Evo i jedan snimak, bombarovanje B-52 u reonu karaule Gorozup. Ima jos jedan snimak, mislim da je u pitanju bombardovanje Seh Mahale i Planeje, ali trenutno ne mogu da ga nadjem

https://youtu.be/SLYUdsKp4_M

Na Paštriku su greškom bombardovali OVK i naneli im gubitke.

mi

Odlican uvod, kod nas se po tradiciji slabo obraca paznja bar u javnosti oko PED-a elem oko krasuhe meni ne lici da je to ozbiljno bar po nacinu kako je prestvljeno od strane vrhovnog ali ostaje nada. Rusi zamenjuju moskvu, krasuhu 2 i 4 sve tri sa jednim sredstvom: dobrim morem („Дивноморье“) o kome nema bas mnogo sem ovoliko: „Дивноморье“

Комплекс за електронски рат „Дивноморие“

Програмер: ВНИИ „Градиент“ (Русија)

Електронски рат „Дивноморие“ је мултифункционална трансформаторска станица дизајнирана за сузбијање радара и других радио-електронских система авиона, укључујући и „летеће радаре“ – Е-3 АВАЦС, Е-2 Хавкеие и Е-8 ЈСТАР, хеликоптере и дронове, крилате ракете, сателитски радарски системи, земаљски системи. У зависности од сврхе, систем бира врсту сметњи и начин постављања. „Дивноморие“ ће у трупама одједном заменити три система за електронско ратовање: „Москва“, „Красуха-2“ и „Красуха-4“.
Рад комплекса ЕВ „Дивноморие“ је потпуно аутоматизован. Када се детектује мета, систем независно анализира сигнал и одређује његов тип, смер и снагу зрачења. На основу ових података утврђују се тактичке и техничке карактеристике објекта. Након тога, аутоматизација саставља план сузбијања и независно бира најефикаснију врсту сметњи. Тада систем делује на непријатељски радар снажним зрачењем буке.

Сложени састав:
1 к возило за електронско ратовање на шасији за све терене.
Измене:
„Дивноморие-У“ – командно место, радио обавештајна станица.
Карактеристике:
Континуирани радијус покривања – 200+ км;
Време распоређивања из положаја за путовање – до 5 минута;
Сектор обзора – 360 stepeni.;

Odgovori
м

Поштовани г. Зоране, можда је моје питање мало off topic, али ме веома интересује да ли имате икакве информације шта је са ракетом RLN-IC/170 и како би се она уклопила у наш будући систем ПВО?

Odgovori
Zo

Uklopila bi se odlično ako bude sa onim TT karakteristikama po pitanju dometa po visini i daljini koje se povremeno prikazuju.
Inače, nemam podataka van onih javno saopštenih. Videli smo neka probna lansiranja, na kojima se čini da je proban zahvat cilja, lansiranje i navođenje. Mislim da raketa nije bila naoružana, ili je tako delovalo na onom snimku, pa će to verovatno drugom prilikom.

Br

Da li se zna makar okvirno, koliko sistema Artis poseduje nasa vojska? I da li taj broj dovoljan. I ako su oni bili prilicno uspesni ’99 da li ih je do danas pregazilo vreme ili i dalje mogu posluziti?

Odgovori
Zo

U nekim domaćim štampanim izvorima (dakle ne iznosim ništa tajno), pominje se da je RTI vršeno sa 3 stanice Artis.
Ovo ne mora da znači da su postojale samo 3, možda su neke bile u rezervi. Ali ovo je informacija koju imam.
Što se tiče zastarelosti, verujem da stanica nije „u cvetu mladosti“, kako i pojedini komentatori, koji očito donekle poznaju materiju pišu ovde, ali je nakon rata 1999-te rađeno na njoj (ne bih znao šta, ali verujem neka modernizacija jeste urađena).
Dakle, svakako da stanice mogu da posluže i danas, služili su nas i radari iz 50-tih i 60-tih godina, ali će specijalisti iz EI i PED-a imati zadnju reč oko dalje sudbine ovog sistema….

Pe

Bravo za analizu !

Odgovori
ni

Odlican tekst ako vec pricamo o modernizaciji vojske onda nam je ovako nesto neophodno

Odgovori
Dr

Gosn Kubovac jos jedan sjajan tekst, bilo je uzivanje citati. Samo tako nastavite.

Odgovori
Al

@Zoran Vukosavljević

Sa obzirom da pominjete mamce, kakve su mogućnosti da se na bazi aktivnih sistema za zaštitu koji se koriste na tenkovima, kao što je npr. izraelski Trofi ili ruski Arena, naprave sistemi koji bi štitili raketne baterije od protiradarskih raketa, dronova i drugih sredstava kao poslednja linija odbrane? Da li je to uopšte praktično rešenje? Da li bi takvi sistemi mogli da se koriste za odbranu i značajnijih zemaljskih ciljeva (mostovi, hangari itd.)?

Odgovori
Mi

Mora se imati u vidu da je tenk ipak teško oklopno vozilo koje moze da izdrzi sudar dve rakete, tojest vecu eksploziju u neposrednoj blizini. PVO sistemi, radarski sistemi, komandni centri\vozila ni blizu.
Pitanje je koliko su takvi sistemi uopste praktični i efikasno za tenkove? Da li dolaze standardno na ruskim tenkovima danas? Cena je verovatno skuplja od President-S zastite za helikoptere.

Sto se zastite vecih objekata tiče tu vec postoji problem širine pokrivanja i dejstvovanja takvih sistema, tako da PVO sistem kratkog dometa poput Pancira ili ToR-a verovatno bar za sada izvrsava upravo tu ulogu i poslednja je linija odbrane.
Tako bar ja gledam na to.
Lepo bi bilo da je moguće sisteme poput Arene nalepiti na sve i svašta pa da smo mirni. Onda bi PVO mogao mirno da se bavi samo na pracenje i obaranje lansirnih platformi.

Gu

Jos jedan odlican tekst.Zorane pisite cesce,ne treba Vam pauza od 14 dana,neka bude bar svaki Ponedeljak😁.Pozdrav i svako dobro.👍🇷🇸

Odgovori
Mi

Podržavam komentar 100%!!
Svakog drugog ponedeljka fali Zoranov članak uz kafu!
Samo napred!!

ID

Koliko je sam sistem Krasuha lak za uništavanje i otkrivanje?
Ako dobro razumem, za iole opremljenog protivnika bi bio vidljiv kao da radari drže stalno upaljeni, jer ima aktivno dejstvo.
Naravno da je odgovor u višeslojnom PVO i strategijskoj dubini teritorije…
Tekst je odlličan, svaka čast.

Odgovori
12

Da, uvodjenje mogućnosti zaštite sopstvenog elektromagnetnog prostora od upotrebe satelita je na mestu. I njih treba staviti na listu ovih sredstava. Sateliti pružaju globalne mogućnosti, postoje i za aktivno i pasivno praćenje, a tu su već i privatne kompanije koje nude i komercijalnu uslogu praćenja raznih flota (https://www.he360.com/). To je toliko otišlo, da se pitanje bezbednosti nacije i države i pitanje privatnosti i lične sigurnosti pojedinca prepliću. Ispada da je potrebno stalno raditi u nekom deceptivnom modu, to jest da se stalno imitira neka aktivnost i održava kao slika, jer pri stavljanju armije u pogon RF aktivnost skače, a to je prvo što će da detektuju, ili biti kadar da se ova valjano prikrije kada je potrebno (dokle god protivnik nema takve resurse da može da udari po svemu, ovo drži vodu). U svakom slučaju bez sistema za elektronsku zaštitu (ne bih da ih višem zovem ratnim, jer imam osećaj da počinju da spadaju u redovnu bezbednosnu higijenu) i ovako tesan prostor bio bi pretesan.

Odgovori
Yo

Dobar je ovo iskorak – čak iako npr. u Donbasu ovakva sredstva ne budu tako efikasna kao u Siriji – ali nas uvodi u 21. vek i daje mogućnost dejstva gde ga ranije nije bilo.
Rakete će, ma koliko bile brze i pametne, u narednim decenijama postajati sve lakše rešiv problem – upravo zahvaljujući i ovakvim sredstvima…
Usvajanje novih znanja (i tehnologija) bi bila prava premija.

Odgovori
Br

Kad je vec pomenut sistem MTU-4M, koji definitivno ima i ometac, sudeci po nekim tekstovima o njemu koji se mogu pronaci na netu, navedeno je i da se pored trenutne verzije sa Strelom-2M i nasom modernizovanom Iglom (2+2), planira i razvoj ovih sistema sa drugim sredstvima, a navedeni su Igla-S, Verba ili Mistral.

Da li se zna da li je mozda u planu i automatizovana verzija ovakvog sistema, kojom bi se upravljalo iz kabine nekog lakog oklopnog vozila. Jos kad bi postojala 6 lansera, cini se da bi to bilo odlicno sredstvo za nasu PVO, s obzirom da su sistemi Strela-1 na izdisaju, a i domet bi bio skoro duplo veci, 6-7km.
Jos kad bi imali i svoj radar dometa bar 15km… Da ne moraju da zavise od Zirafe…

Odgovori

Čestitke na tekstu!

Inače solidno poznajem naoružanje u upotrebi JNA, VJ i sada Vojske Srbije za jednog laika, ali su mi ovaj tip sredstava bili prava nepoznanica. Nikad nisam čuo za ARTIS ranije, a čuo sam i za sredstva koja nisu ušla u upotrebu – tenk Vihor, BVP Vidra, itd.
Puno novih informacija za mene.

Odgovori
ma

Ja imam neka saznanja o dejstvovanju strategijske avijacije ali ne i iz ugla pripadnika PVO. Smatram da je to vrlo interesantna tema pogotovu za one koji ne znaju puno o tim dogadjajima.
Recimo sta je bio najveci problem da se skine jedan B52 i slicno?

Zoran Vukosavljevic
Ne znam da li ste upoznati sa tim da je Krasuha na vojnim vezbama zapadnog vojnog okruga uspesno eliminisala radarski sistem na avionu SU34 i da nije mogao da pronadje ciljeve na zemlji?

Odgovori
St

Ovakvi aktivni sistemi ometanja imaju smisla samo kod slabijih protivnika. Ja ipak mislim da je pametnije nabaviti nove pvo sisteme kojih srbija.prakticno nema…ometaci:
1. Predstavljaju velik izvor zracenja i lako se lokaliziju i samim tim uniste bilo koristenjem protivradarskih raketa ili dronova samoubica.
2. Radarsko navodjeno oruzje koje krasusha ometa je ipak redko ako izuzmemo protiv brodske rakete!
3. Zaboravlja se malo da cela stvar oko ometanja i nije bas toliko jednostavna iz vise razloga
– treba da znate gde se nalazi protivnik. tj lokaciju koju ometate da usmerite antenu u tom pravcu. Protivnik moze dejstvovati i sa vise pravaca.
– morate da znate frekvencije koje cete ometati
Moze se ometati vise frekvencijskih opsega i lokacija ali u tom slucaju se gubi efikasnost ometanja.
Ne treba zaboraviti da su i antene znaju da budu usmerene i samim tim nepogodne za ometanje. A i sitemi prosirenog spektra kao moderne radio veze su poprilicno otporni na identifikaciju i lokaciju.

Odgovori
Zo

Sistem Krasuha emituje signale velike izlazne snage koji vrše zasićenja prijemnika radara. Treba da vidite u praksi kako izgleda kada aktivni ometač ometa radar usmerenim signalom velike snage. Pritom, ne radi se uopšte o uskom, nego o širokom snopu, ali usmerenom, odnosno emitovanom u određenom sektoru.

Ja sam radio na radaru P-15M i kada aktivni ometač sa aviona počne emitovati usmerene signale velike snage, ne vidiš ništa, a pokazivač toliko intenzivno svetli, da ti se čini da će ti eksplodirati u lice.
Dakle, Krasuha će svakako emitovati u nekom generalnom pravcu- sektoru, ali ne interesuju je frekvencije. Ona emituje signal velike izlazne snage koji zasićuje prijemnike radara, kako na avionu, tako i u protivradarskoj raketi i dovodi do pomeranja ekvisignalne linije – pravca (ESP) u GSN poluaktivnog radara u protivradarskoj raketi.

Ako se na primer, ta ESP linija pomeri samo za 0,5 stepeni na 20 km daljine, to ti je oko 100 metara promašaj po pravcu. A sad ti vidi kolika je greška na recimo 50 km ili više?

Daleko od toga da je Krasuha „neranjiva“ ali je, čini se, zaista efikasan sistem elektronske borbe.

Ј

Доста живописан опис или списак жеља.<за одбрану од БПЛ још не постоји јасно дефинисан метод.Рафсанџани се сликао поред БПЛ амера и не виде се оштећења-добра шпијанужа или одличан софтвер,нешто од та дваНе бих да напишем шта бих могао,само,на моју жалост заборавите на све Руско.Наш БПЛ је у кризи ,од финансијске до техничке,свега ту има..Кадровске и технолошке пре свега.Пријемници се сад базирају на програмирању ФПГА тако да све што смо знали о пријемницима нити важи нити се користи одавно.Нашаје индустрија производила "синтезе" за радио уређаје које и у време док су рађене биле показна вежба али далеко од озбиљне професионале.На пољу "фреквенци хопинга" који је слово А свих иоле модерних система било које везе нисмо нити сад посебно можемо да урадимо ама баш ништа,по садашњем стању ствари хиљду светлосних година смо од тога далеко-на жалост…Овде се прича о супермодерним системима са врхунским компонентама и изузетно сложеним софтвером,а ми нисмо спремни кадровски и технилошки да замислимо остварив концепт без радионичке документације.Волео бих да се почне са грађењем кадровске и технолошке осовине уз стварање услова за реализацију сличних програма за наше БПЛ али је то жеља пуста…Уз ризик да ме прогласите за јеретика,инерционо навођење ће проћи некада ако летилицу управља човек,али за БПЛ чисто сумњам…То што је направљен колико знам аналогни АМ предајник без телеметрије неће нам помоћи,компликованије предајнике носе јефтини Кинески дронови за снимање свадби,без лепо спаковане QAM и озбиљног софтвера,заборави…Мој песимизам у светлу свеопштих кретања немам чиме да пригушим.Док су нам нато официри у генералштабу,нико нам неће продати ништа озбиљно,а наши западни ослободиоци су уништили бомбама оно чиме смо нешто могли да направимо или бар да покушамао…Као патриоти ми тешко пада стање које описах,али,и ако сам Србин да пробам да будем реалан…Стручњаци нам себе овде не виде,научници су нам на распродаји,колико се наших научних установа бави наукома''…и не бих даље,да не кажем нешто што би ми пресело…и ово је много….На МТУ-4М оно никако не може бити антена осим ако конструктор није намерно хтео да уруши перформансе свесно у шта је тешко веровати.Оне ( "округле"!??!-сличне сателитским антенама"?!!!) упућенима говоре да како нису решеткасте то оставља место претпоставки да је за баш високе фреквенције…постоји веза између "окца" решетке и фреквенције "сателитске округле" антене….Узгред,зову се параболе….

Odgovori
Mi

Meni ono na MTU-4M liči na IFF uređaj.

Ј

Могуће мада тешко је бити сигуран…Свет је отишао далеко,антенским снопом се уптавља еелектронски а матрица за управљање је у самој антени,предајници раде у Е класи (ови за БПЛ) ми смо и ту танки без видљиве намере да се „удебљамо“….Нови пројекте траже нове људе,знам и да робујемо формализму можда и више него пре…Просвета се бави собом,мада,руку на срце држава на просвету и не мисли,важно је да се усагласимо у формализму и рекао бих незнању…Слепо поштујемо поштујемо и прихватамо стандарде,мишљења-стратегије и методе чак и у школству,имамо доста даровитих људи који спречени да напредују у струци усвојеним стандардима а то нас кошта…Овако,за сваку је похвалу да се нешто размишља,планира и ради,па желимм да верујем да ће држава препознати потребу за модернизацијом у свим поменутим сегментима а то је већ напредак,биће саплитања гегања на том путу,али имамо добре стручњаке,само им треба дати да раде,биће временом и резултата,али треба кренути оштро напред.Више пута је ова земља васкрсла па верујем да ће и опет….

Odgovori
Er

Sve ovo ima Jermenija i Sirija pametnom dovoljno.

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

FlyKu na: U Hrvatskoj se srušio MiG-21, piloti se katapultirali, komandant HRZ-a izneo za sada poznate detalje, sumnja se na otkaz motora

Davor Ja bih da se nadovezem. Vec prije godinu-dve na T6 sam napisao da jedan motor nije dobra opcija (mislim da se radilo se o F-35). O starim avionima i da ne govorim. Desava se, sta je-tu je. Naravno, nisam otkrio toplu vodu. Ali i Su-75 ce biti jednomotorni. A oko 30 % Migova 21…

08. Dec 2022.Pogledaj

K na: U Hrvatskoj se srušio MiG-21, piloti se katapultirali, komandant HRZ-a izneo za sada poznate detalje, sumnja se na otkaz motora

Rafale dvosjed je borbeno više sposoban od jednosjeda, jer se dio velikog broja zadaca koje inace zapadnu jednog pilota u dvosjedu mogu prebaciti na drugog.

08. Dec 2022.Pogledaj

Pavle na: Predstavljen novi američki strategijski bombarder B-21 Raider: Prvi novi bombarder u svetu nakon Hladnog rata

Ma da sta zna Kina, svemirska stanica, sopstveni raketni program, lunarna stanica u najavi, hiljade milijardi dolara drzavnih obveznica...o cemu pricate?

08. Dec 2022.Pogledaj

Srbofil na: Predstavljen novi američki strategijski bombarder B-21 Raider: Prvi novi bombarder u svetu nakon Hladnog rata

@Oblomov "Glupo je uvlaciti se u bulju Kini i velicati ih kada niti imas pojma sta su oni, ni gde su ni kuda su posli" Nemoj tako, puna nam drzava eksperata koji znaju svako rusko i kinesko oruzje, sta su im strateski ciljevi, kakvu politiku vode, a da u zivotu svome nisu bili u Rusiji…

08. Dec 2022.Pogledaj

Dogma na: Bell Textron dobio ugovor za razvoj letelice koja će zameniti helikopter Black Hawk

Volim USA marketing , i pogotovo kako projekat postaje realniji krece pad karakteristika razni izgovori uz dalje povecanje ukupne cene! Da ce ga napraviti svakako,realno samo oni imaju resurse da sprovedu u delo nesto ovako veliko! efekat tek ostaje da vidimo kakav ce imati , ali nesto mi mirise da ce im helici dugo dugo…

08. Dec 2022.Pogledaj