BEG airport status
[ANALIZA] Šta bi Srbija uradila: Da li bi naše RV i PVO preživelo jermenski scenario? Da li bi preživeli vrstu vazdušnog rata kao iznad Nagorno-Karabaha uzimajući u obzir specifičnosti našeg terena i podneblja uz saznanja koja danas imamo? / Foto: Ministarstvo odbrane

[ANALIZA] Šta bi Srbija uradila: Da li bi naše RV i PVO preživelo jermenski scenario?

Zoran Vukosavljević, bivši pripadnik raketnih jedinica PVO Vojske Jugoslavije, učesnik borbenih dejstava tokom NATO agresije i vrsan poznavalac PVO tematike od danas je novi Tango Six kolumnista.

Zoran će svakog drugog ponedeljka ekskluzivno pisati samo za naš portal o načinima kako obarati vazduhoplove sa ili bez posada, analiziraće aktuelne konflikte i iznositi mišljenja o najadekvatnijoj upotrebi ovog bitnog roda. Zoran je koautor knjige Nebeski štit sa zemlje – Samohodni raketni sistem 2K12 Kub/Kvadrat i administrator grupe o PVO tehnici na Fejsbuku.

Veliki deo naše publike koja prati vojnu tehniku i konflikte u svetu sa pažnjom je pratio i nastavlja da prati rat oko Nagorno-Karabaha, između Azerbejdžana i njegovih saveznika (pre svega Turske), Jermena Nagorno-Karabaha (tzv. Republika Arcah) i saveznika Jermenije.

Videli smo svi, a i analizirali u više tekstova (Tekst 1, Tekst 2, Tekst 3 i Tekst 4) problematiku sa kojom se suočio sistem PVO jermenske strane u sukobu sa bespilotnim letelicama, kamikaza-dronovima, bespilotnim klipnim avionima, u uslovima vazdušne nadmoći Azerbejdžana. Problemi sa pravovremenim radarskim otkrivanjem i praćenjem letelica koje lete malim brzinama ispod 50 ili 60 m/s, koje krstare na visinama iznad 5000 metara i više, koje u napadu na cilj prate konfiguraciju terena da bi pred sam cilj napravili manevar i obrušili se u visokom luku na cilj gađanja. Prečešljali smo i probleme i nedostatke u maskiranju sredstava ratne tehnike, ali i objektivne probleme kod terena relativno nepovoljnog za pravilno razmeštanje većih jedinica sistema PVO i radarskih sistema.

U tom smislu, mnogi su postavljali pitanje kako bi se naš sistem PVO ponašao da se kojim slučajem nalazi u sličnoj situaciji? Tu se vidi i jasna „podela“ koja je manje vojno-tehnička, a više neke druge prirode, na one koji misle da bi mi „još gore prošli“, pa do onih koji misle da bi mi „čuda napravili“.

Ja ću pokušati u ovoj analizi da što objektivnije moguće analiziram neke mogućnosti našeg sistema PVO, kakav je trenutno, ali uzimajući u obzir naš teren i reljef i taktičko-tehničke mogućnosti jedinica i sistema PVO koje trenutno posedujemo. U obzir uzimam i to da mi sada imamo saznanja o tome koje su „okvirne“ opasnosti, za razliku od Jermena, koji su u dobroj meri bili ili bar izgledali zatečeni.

Dakle, predmet analize su mogućnosti našeg sistema PVO da se odbrani danas, ako bi se našao sličnoj (hipotetičkoj) situaciji u kojoj se sada nalazi vojska tzv. Republike Arcah (Nagorno-Karabah) i njihov saveznik Jermenija i pod uslovima da neprijatelj ima približno iste mogućnosti kao sada Azerbejdžan i njihov glavni saveznik Turska.

Laki artiljerijsko-raketni sistemi PVO

PASARS u pokretu / Foto: Uroš Mitrović, Tango Six

Naša vojska trenutno poseduje u svom arsenalu lake artiljerijsko-raketne sisteme tipa: Strela 1M, Strela-10M, PAT 40 mm L-70 Bofors/ PASARS, PAT (protivavionski top) 30/2 mm M53/59 Praga i PAT 20/3 mm M-55 A4 BOV-3, kao i lake prenosne raketne sisteme PVO Strela-2M i Igla.

Pomenuta sredstva su nezaobilazna u borbi protiv bespilotnih letelica, kamikaza-dronova i krstarećih projektila svih tipova i namena. Potrebno ih je koristiti što je više moguće i u većim formacijama. Svojom usmerenom sasređenom vatrom, u mogućnosti su da veoma uspešno dejstvuju prema navedenim vazdušnim pretnjama. Nešto od toga smo videli u praksi tokom rata 1999. godine, kada su laki artiljerijsko-raketni sistemi PVO oborili veći broj bespilotnih letelica i krstarećih raketa, a pogođeno je i nekoliko aviona agresorske avijacije.

Ipak, i tada je već postojao taj osnovni problem visine dejstva, jer kod naših lakih artiljerijsko-raketnih sistema PVO efikasna visina dejstva ne prelazi 3500 metara. Doduše, problem se tada više odnosio na dejstvo na avione, pa se pristupalo raznim rešenjima, od kojih su neka bilo „improvizovana“ sa konstruisanjem raketnih lansera (RL-2 i RL-4) koji su mogli lansirati rakete V-V R-60Mk i R-73 sa zemlje. Da bi se nadoknadila visina, na te rakete su čak dodavani i busteri (RL-2M i RL-4M), ali je to napravilo čitav niz drugih problema.

Danas je taj problem visine prisutan i kod najopasnijih bespilotnih letelica poput Bajraktara TB2 ili Anka-S koji mogu krstariti na visinama većim od 5000 metara (od 7000 pa do preko 9000 metara), ali i kod izviđačkih bespilotnih platformi poput IAI Heron ili Hermes 900 koji takođe imaju slične plafone leta. Nešto povoljnija situacija je kod kamikaza-dronova tipa Harop ili bespilotnih letelica Orbiter koje krstare na visinama od 4500 – 5500 metara.

Ali sve je to previsoko za lake artiljerijsko-raketne sisteme.

Ono što ja vidim kao problem, a to je problem cele trupne PVO, je nedostatak trupnih osmatračkih radara. Povlačenjem radara P-15 iz upotrebe, faktički je ostao samo radar M-85 Žirafa / Foto: Uroš Mitrović, Tango Six

Tim sistemima se može pokušati taktički doskočiti protivniku, tako što bi se ovi sistemi postavljali na uzvišenja i brda i na taj način se bar delimično nadoknadio tehnički nedostatak u visini dejstva. Treba napomenuti da su navedeni parametri plafona leta ipak maksimalne vrednosti za navedene letelice i dronove i da laki artiljerijski sistemi svakako imaju mogućnost da u određenim trenucima budu uspešni u pogađanju i obaranju ovih letećih sistema, a to vidimo i u ratu u Nagorno-Karabahu, kada se pojedine BPL obaraju raketama lansiranim sa ramena tipa Igla, sa maksimalnim efikasnim dometom po visini od oko 3500 metara.

Ono što ja vidim kao problem, a to je problem cele trupne PVO, je nedostatak trupnih osmatračkih radara. Povlačenjem radara P-15 iz upotrebe, faktički je ostao samo radar M-85 Žirafa, ali kratkog dometa po daljini (40-60 km) i pogotovo po visini (od 4-6 km). U tom smislu, bilo bi potrebno, kao što je rađeno i tokom rata 1999. godine, organizovati kvalitetan sistem VOSt-ova (Vizuelnih osmatračkih stanica) po svim pravilima organizacije i rada tih sistema, uz omogućavanje kvalitetnog rada i u dnevnim i u noćnim uslovima. Ove stanice bi mogle biti presudne u pravovremenoj najavi dolaska bespilotnih letelica, ne samo lakim artiljerijsko-raketnim sistemima PVO, nego i većim sistemima PVO.

Takođe, maskiranje sredstava mora biti izvedeno prema svim pravilima maskiranja, uz naravno stalno prilagođavanje novih konkretnim zahtevima maskiranja. Maskiranje mora biti fizičko, ali i optičko, IC i radarsko.

Samohodni raketni sistem PVO 2K12 Kub-M

Naša vojska radi na modernizaciji sistema PVO Kub-M. Rezultat će biti rad sa pasivnim optičkim sistemima i u noćnim uslovima / Foto: Ministarstvo odbrane

U našoj vojsci u upotrebi se nalaze 3 raketna diviziona naoružana sa raketnim sistemom PVO tipa Kub-M, koji je namenjen dejstvu protiv aerodinamičkih ciljeva na daljinama do 24 km i visinama do 7 km u autonomnom ili do 14 km u centralizovanom radu.

Pisao sam vezano za analizu vazdušnog rata oko Nagorno-Karabaha, na probleme koje sistem Kub-M (ali još više neki drugi sistemi PVO poput S-300PT/PS) ima kada treba dejstvovati na ciljeve koji lete brzinama nižim od 60 m/s. Međutim, treba naglasiti da sistem Kub-M ima mogućnosti da dejstvuje na ove ciljeve, ali da to zahteva dobru obučenost posada, a naše posade su i tokom rata 1999. i tokom vežbovnog bojevog gađanja u Šabli pokazali svoju visoku obučenost.

Naime, radar za navođenje raketa sistema Kub-M ili RstON (radarska stanica osmatranja i navođenja), nema nikakav problem da prati ciljeve koji lete nultim brzinama, odnosno koji lebde. Problem je kod zahvata cilja na doplerovskoj radarskoj glavi za samonavođenje u samoj raketi 3M9M koja nije u stanju da ostvari zahvat na ciljeve koji lete sporije od 60 m/s dok se nalazi na SLO (samohodno lansirno oruđe). Mogla bi kada bi to mogla da ostvari tokom leta, a nakon samog lansiranja. Ipak, ova prva raketa označena kod nas kao 3M9ME i prepoznatljiva po plavo-sivom vrhu, nije mogla biti lansirana ako nema zahvat na svojoj poluaktivnoj glavi za samonavođenje dok se nalazi na SLO (samohodnom lansirnom oruđu). Ipak, kasnije je razvijena novija raketa 3M9M3 (kod nas označena kao 3M9M3E), prepoznatljiva po belom vrhu, koja, pored još nekih prednosti koje ima, može ostvariti zahvat u vazduhu (zahvat nakon lansiranja) cilja koji leti sporije od 60 m/s. Ona ima tu mogućnost, a kada se raketa lansira, kada predajnik osvetljenja radara za navođenje (RStON) osvetli raketu i cilj, raketa biva ozračena radarom sa zemlje (RStON) i reflektovanim signalom od cilja i tada ostvaruje zahvat po brzini-frekvenciji i počinje da prati cilj i da se samonavodi na njega po brzini zbližavanja.

Tokom 1999. godine, naši Kubaši realizovali su veći broj gađanja NATO aviona u ovom režimu sa zahvatom u vazduhu, jer su na taj način skraćivali vreme zračenja RStON-a. Tokom 1999. to je činjeno pre svega zbog protiv-udara NATO avijacije protivradarskim raketama, a danas u ovoj hipotetičkoj situaciji bi se to činilo zbog dejstva na sporoleteće ciljeve.

Pomenuo sam da je visina otkrivanja cilja kada raketna baterija Kub-M radi autonomno, do 7 km, pa se vidi da su plafoni leta nekih BPL iznad toga. Naveo sam da su te visine ipak maksimalne, a da se radi preciznijeg dejstva, letelice ipak spuste nešto niže. Ipak, sistem Kub-M poseduje i optički sistem TOS (televizijski optički sistem), koji je spregnut sa nišanskim radarom RStON-a, koji nema ograničenje na tih 7 km, jer se to ograničenje odnosi na osmatračko-akvizicijski radar koji se nalazi u sastavu radarske stanice. Dakle, ukoliko fonska situacija dozvoljava i ukoliko operator može uočiti cilj i na većim visinama, on može upravljačkom palicom sistema TOS, pomeriti ugao antene nišanskog radara i izvršiti zahvat cilja i na većim visinama. Ne mogu da kažem koja bi to bila visina, ali mogu reći da su naše posade tokom 99-te godine uspevale da gađaju ciljeve korišćenjem TOS-a na visinama i do 9000 metara (što ne znači da ne može i na većim visinama).

Ono što je dobro je što naše jedinice PVO i Kub-M i Neva-M kod vežbovnih gađanja u Šabli, Bugarska, vrše vežbovna gađanja na padobranskoj meti SPM-100. U trenutku kada sistemi Kub-M i Neva-M izvrše lansiranje rakete na metu, ona leti (pada) brzinama od 35-40 m/s, a u trenutku otvaranja glavnog padobrana znatno sporije, od 3 – 5 m/s. Sve to bez problema prate naši operatori na radarima za navođenje. Kod sistema PVO Kub-M raketa 3M9M3E ostvari bez problema zahvat u vazduhu i do uništenja mete se samonavodi precizno do cilja na osnovu signala emitovanih sa zemlje i reflektovanih od mete.

Samohodni raketni sistem PVO 2K12 Kub-M, iako zastareo danas, s obzirom na svoje mogućnosti, veliku mobilnost i prohodnost (gusenična vozila), veliku brzinu prelaska iz borbenog u marševski položaj i obrnuto, mogao bi u saradnji sa lakim artiljerijsko-raketnim sistemima PVO, radarskim sistemima ranog i pravovremenog otkrivanja letelica i uz poštovanje i izvršavanje svih mera maskiranja i obmanjivanja protivnika (uključujući i korišćenje imitatora radarskog zračenja, pasivnih uglovnih reflektora i sl.) u određenoj meri vršiti zadatke u odvraćanju agresora od upotrebe bespilotnih letelica i drugih dronova.

Naša vojska radi na modernizaciji sistema PVO Kub-M, koja će omogućiti rad sa pasivnim optičkim sistemima i u noćnim uslovima (termovizija), jer sadašnji TOS to omogućava danju, pod povoljnim fonskim uslovima. Takođe, radi se i na modernizaciji i delimičnoj digitalizaciji osmatračko-akvizicijskog radara 1RL128D popularne „Mečke“ i konstrukciji faktički novog digitalnog komandnog vozila, koje će omogućiti divizionima Kub-M rad u modernizovanom centralizovanom sistemu upravljanja (ASU-K1M), sa visinom dejstva do 14 km, automatskim usmeravanjem radara za navođenje raketa raketnih baterija (RStON) ka cilju u realnom vremenu. Kada modernizacija bude sprovedena, divizion Kub-M sa 3 raketne baterije u svom sastavu će moći, navođenjem sa novog komandnog mesta diviziona, gotovo jednovremeno, da dejstvuje na 3 cilja.

Što se tiče raketnog sistema PVO S-125M Neva, naša vojska poseduje 2 raketna diviziona ovog sistema.

Sama raketna baterija nema posebna ograničenja u otkrivanju letelica nišanskim radarom koje lete brzinom manjom od 60 m/s i u mogućnosti je da dejstvuje na njih ukoliko ih pravovremeno otkrije. Ovde samo treba naglasiti da detekciju i rano otkrivanje ciljeva kod sistema PVO Neva vrše osmatračko-akvizicijski radari P-12 ili P-18 koji su u našoj vojsci i modernizovani i digitalizovani. Ukoliko ovi radari na vreme uoče i otkriju ciljeve malog radarskog odraza, nišanski radar sistema Neva će zahvatiti cilj i bez većeg problema na njega lansirati i navoditi raketu do uništenja. Raketni sistem PVO Neva nema raketu sa poluaktivnom radarskom glavom koja zahvata i prati cilj po brzini-frekvenciji, nego se raketom upravlja komandama sa zemlje na osnovu parametara praćenja cilja i rakete od strane nišanskog radara. Takođe, veće mogućnosti dejstva na cilj po visini, od 11 – 18 km zavisno od metode vođenja i od toga da li se gađanje vrši u uslovima elektronskog ometanja ili ne, poništavaju bilo kakve prednosti bespilotnih letelica vezano eventualno za plafon leta.

Takođe, sistem Neva-M u našoj vojsci je i modernizovan, sa oznakom Neva-M1T i ima ugrađen termovizijski optički sistem i laserski daljinomer, što raketnoj bateriji sistema Neva-M omogućava pasivno otkrivanje i pasivno praćenje cilja u dnevnim i noćnim uslovima.

Ako ne mora, Nevu ne gurati u prve redove / Foto: Ministarstvo odbrane

Ono što je problematično kod Neve u ovoj situaciji je njena statičnost. Iako su naše posade značajno smanjile brzinu svijanja raketne baterije, opet je to rizično u ovoj situaciji koju smo predvideli, sa velikim naletom bespilotnih letelica potencijalnog neprijatelja. Maskiranje je naravno i kod sistema ovog sistema nezaobilazna taktička radnja, ali imali smo prilike da vidimo značajna poboljšanja u rezoluciji prikaza sa bespilotnih letelica i veliki napredak u odnosu na 1999. godinu tako da, kao i kod analize mogućnosti sistema PVO Jermenske strane protiv Azerbejdžanskih bespilotnih letelica i dronova, ostajem pri stavu da se ovi raketni sistemi ne trebaju gurati u prve redove već moraju vršiti svoju osnovnu funkciju PVO šireg reona Grada Beograda, a ukoliko dođe do neutralizacije ili značajnog smanjenja aktivnosti bespilotnih letelica neprijatelja koje mogu biti uzrokovane našim uspešnim dejstvima, ali i periodom veoma nepovoljnog vremena koje značajno smanjuje mogućnosti otkrivanja i navođenja projektila kod tih letelica, početi sukcesivno uvođenje u borbeni rad. Naravno, uvek postoji i ta mogućnost, koja je iznuđena, a to je da nemamo izbora nego da ih uvedemo u borbeni rad, ali to je svakako krajnje rešenje.

To znači da bi divizione S125 Neva, trebalo nekako i zaštiti, da mogu svoje sposobnosti u borbi protiv BPL ispoljavati što duže i efikasnije, posebno tokom premeštanja i manevra. Pored lakih artiljerijsko-raketnih sistema PVO, u našoj vojsci postoji sistem PVO koji je to u mogućnosti da izvrši.

Samohodni artiljerijsko-raketni sistem 96K6 Pancir S1E

Naša vojska nabavila je i jednu samohodnu artiljerijsko-raketnu bateriju sistema PVO 96K6 Pancir S1E.

Pored borbenih vatrenih oruđa, nabavljena je i Komandna stanica kao i Kontrolno-ispitne stanice, Stanice održavanja i opravki, Vozila za prevoz i dopunu raketama i drugo. Nije nabavljen osmatračko-akvizicijski radar, pa je za tu namenu izuzet jedan od modifikovanih radara P-12 koje su ranije koristile jedinice PVO sistema „Neva“. Sa ovim radarom, formiran je Treći raketni divizion PVO u sastavu 250. raketne brigade PVO.

Sistem PVO Pancir S1E je pravo rešenje za tekuće izazove o kojima govorimo. Borbeno vatreno oruđe u svom sastavu ima osmatračko- akvizicijski radarski sistem koji je u mogućnosti da otkriva ciljeve veoma malih odraznih površina, veoma malih, ali i veoma velikih brzina. Iako je sve još uvek delimična nepoznanica, pogotovo sa novijim tipom dvostrane antene koju naš sistem ima i koja je značajno kvalitetnija od prethodne jednostrane, dostupne informacije govore da daljina akvizicije cilja odrazne površine malog lovca iznosi do 36 km, za krstareći projektil do 20 km, za lebdeći projektil do 16 km, za helikopter AH-64 Apač do 32 km. Ono što je posebno zanimljivo je da je sistem u stanju da otkrije i zahvati protivradarsku raketu na daljinama od 12 km i da na nju izvrši dejstvo raketama.

Pancir može biti izuzetno odvraćajući faktor za sve vrste i tipove bespilotnih letelica koje se nađu u njegovoj zoni odgovornosti / Foto: Uroš Mitrović, Tango Six

Brzina prelaska sa akvizicije cilja na zahvat i automatsko praćenje od strane radara za navođenje iznosi oko jedne sekunde i onda se prelazi na lansiranje rakete, njen zahvat i praćenje i formiranje i slanje komandi upravljanja. Radar za navođenje je u mogućnosti da vrši praćenje ciljeva koji lete brzinama od svega 10 m/s pa do 1100 m/s. Sistem poseduje i odličan elektro-optički senzor. Kod optičkog vođenja raketa, postoji termovizijski srednje-talasni senzor koji prati cilj po uglovima i postoji optički IC tragač koji prati raketu po laserskom transponderu (po daljini). Jedno borbeno vatreno oruđe u stanju je da jednovremeno dejstvuje na četiri cilja na daljinama do 20 km i visinama do 15 km, od kojih se na 3 cilja može dejstvovati u radarskom, a na još 1 cilj u optičkom kanalu.

Raketa 57E6 je radio-komandno vođena. Sastoji se od bustera koji sagoreva u trajanju od 2 sekunde i ubrzava raketu, nakon čega se fizički odvaja od rakete. Raketa nije upravljiva tokom prve dve sekunde leta. Veoma je manevrabilna i sadrži blizinski radio-upaljač sa fragmentnom bojevom glavom kao i radio transponder i laserski transponder za praćenje rakete radarom. Raketa se može upotrebiti za uništavanje aviona, helikoptera, bespilotnih letelica, krstarećih projektila, dronova, krilatih raketa, protivradarskih raketa. Raketama se može dejstvovati na ciljeve u vazduhu i iz pokreta.

Sistem Pancir S1E, opremljen je i sa dva dvocevna topa kalibra 30 mm, koji mogu dejstvovati na ciljeve u vazdušnom prostoru na daljinama do 4 km, a na visinama do 3 km. Takođe, može dejstvovati i na ciljeve na zemlji u samoodbrani. Borbeni komplet čini 1400 granata obično pakovanih u nizu od 4 parčadno-fugasno-zapaljiva zrna, pa jedno parčadno-traserno zrno. Topovima se može dejstvovati i na ciljeve na zemlji, kao i dejstvovati iz pokreta.

Pancir S1E može funkcionisati na više načina.

Prvi način je da oruđe radi autonomno. Po dojavi i komandi sa komandnog mesta, posada u borbenom vatrenom oruđu samostalno traži ciljeve svojim osmatračko-akvizicijskim radarom i/ili elektro-optičkim senzorima. Drugi način je da su oruđa u bateriji uvezana po principu „master-slave“ (pretpostavljeni-potčinjeni) kada je jedno borbeno vatreno oruđe u ulozi komandnog i ono vrši nadzor vazdušnog prostora i obaveštava posade u ostalim borbenim vatrenim oruđima kada da se aktiviraju i na kojim parametrima. Sve ovo ide polu-automatski, naravno, ne glasovno. Treći način je da baterija preko Komandne stanica prima podatke o ciljevima sa višeg komandnog mesta bilo sistema VOJIN, bilo neke veće jedinice PVO (S-300/400). Četvrti način je da baterija prima podatke preko Komandne stanice o ciljevima sa OAR-a iz sastava sopstvenog diviziona.

U ovoj našoj analizi, najbolje je da sistem radi na treći ili četvrti način, mada ni drugi način nije toliko nepovoljan. Najmanje povoljno rešenje je da borbeno oruđe radi potpuno autonomno i svojim radarima (ipak kratkog dometa) otkrivaju ciljeve za dejstvo. Ipak, ova opcija se ponekad može iskoristiti za kratka, jednokratna zasedna dejstva.

Ukoliko se sistem PVO 96K6 Pancir S1E koristi u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima koje sam okvirno naveo i uz najbolji taktički izbor načina rada, a sve uz sadejstvo i koordinaciju sa ostalim jedinicama iz sistema PVO i VOJiN, uz maksimalno poštovanje i izvršavanje mera maskiranja i obmanjivanja protivnika, može biti veoma odvraćajući faktor za sve vrste i tipove bespilotnih letelica koje mogu da se nađu u zoni odgovornosti borbenog vatrenog oruđa/baterije/diviziona.

Kada pričamo o Pancirima u Srbiji imamo samo jedan jedini problem – trebalo bi nabaviti još borbeno-vatrenih oruđa!

Borbeni vazduhoplovi

Ako nešto demorališe više od bespilotnih letelica onda su to jurišne sa ljudskom posadom / Foto: Uroš Mitrović, Tango Six

Zemaljski sistemi PVO naše vojske, važni su u borbi protiv novih pretnji iz vazduha. Ali smatram da nebo ne bi smelo tek tako prepustiti neprijatelju, čije bi vazdušne snage brojale dve jurišne eskadrile aviona sličnih kvaliteta Su-25 i jednu lovačku eskradrilu lovaca sličnih kvalitetu kao MiG-29 i verovatno nekoliko lovaca sličnih kvaliteta kao F-16C.

Nad nebom Nagorno-Karabaha uglavnom leti avijacija samo jedne strane (napadačke) i njihove bespilotne letelice i dronovi. Tek se delimično i poneki Jermenski dron uključi u akciju. Svakim danom gledamo snimke i kako to na trenutke zastrašujuće izgleda po Jermensku stranu, iako je naravno to deo i propagandnog rata. U slučaju sukoba ovakvog intenziteta i karaktera, naša jurišna avijacija bi morala da dejstvuje kada god i koliko god je to moguće. Dejstvo naših jurišnika  Orao i G-4 Super Galeb, po neprijateljskim ciljevima na zemlji, delovaće obeshrabrujuće po neprijatelja i nikada neće biti sigurni da je nebo njihovo i bezbedno. Sa druge strane, takva dejstva delovaće veoma pozitivno na moral naše vojske u rovovima i prvim redovima.

Novi dodatak našem RV i PVO je helikopter Mi-35M / Foto: Uroš Mitrović, Tango Six

U skladu sa situacijom, mogućnostima i efektima, bilo bi više nego dobrodošlo i korišćenje helikopterskih udarnih snaga opremljenih jurišnim višenamenskim helikopterima Mi-35M naoružanih savremenim protivoklopnim raketama Ataka, dvocevnim topom kalibra 23 mm, nevođenim raketnim zrnima S-8, nevođenim raketama S-13, automatskim bacačima granata kalibra 30 mm. U samoodbrani, poseduju i mogućnost nošenja raketa vazduh-vazduh tipa Igla-V. Uz njih, dejstvo bi mogli vršiti i protivoklopni helikopteri tipa Gama, koja nosi protivoklopne rakete Maljutka, ali i rakete Strela-2M, tako da bi naši helikopteri, pored primarne namene dejstva na neprijateljske jedinice i oklopna vozila na zemlji, u sekundarnoj nameni takođe mogli dejstvovati na bespilotne letelice kada ih uoče, topovima i IC raketama.

Takođe, treba koristiti što je više moguće i izviđačke bespilotne letelice za otkrivanje položaja neprijatelja na zemlji i za korekciju vatre artiljerijsko-raketnih jedinica PVO zemlja-zemlja. Udarne bespilotne letelice su kod nas tek uvedene, ali svakako i taj manji broj treba koristiti i dejstvovati po neprijatelju. Potrebno je dalje unapređivanje kvaliteta, kvantiteta i borbenih mogućnosti i izviđačkih i udarnih bespilotnih letelica i pozitivno je što je naša vojska počela da konkretno radi na tom polju.

Lovački avion MiG-29

Pored modernizacije i novih nabavki sistema PVO, svakako je veoma dobro što se modernizujemo lovačke avione MiG-29 / Foto: Uroš Mitrović, Tango Six

Lovac MiG-29, je već više od 30 godina čuvar našeg neba. Tokom 1999-te, naši piloti na ovim prelepim lovcima suočili su se sa sigurno najvećom vazdušnom silom skupljenom ikada protiv jedne zemlje, uzimajući u obzir broj savremenih aviona. Naši lovci nisu imali nikakve posebne šanse da bilo šta konkretno urade, pa je i remećenje borbenog poretka i eventualno ranije odustajanje od nekih bombarderskih akcija neprijatelja smatrano značajnim uspehom.

Ipak, u ovoj hipotetičkoj situaciji, naši lovci ne bi bili u toliko nepovoljnom položaju i moglo bi se pokušati sa dejstvom ovih lovaca i to pre svega i upravo na bespilotne letelice i dronove. Za naše lovce MiG-29 i naše pilote, ovo bi trebalo da predstavlja vežbovno gađanje, kao što su i imali prilike da gađaju u Šabli.

Lovac MiG-29 opremljen je radarom N019 koji ima mogućnost otkrivanja ciljeva na daljinama od preko 100 km, mada zvaničan podatak za cilj odrazne površine 3 m2 iznosi 60 km u prednjoj polusferi i 35 km u zadnjoj. U mogućnosti je da prati do 10 ciljeva, a da napada jedan cilj. Radar je spregnut sa optoelektronskim IC sistemom OEPS-29 i nišanskim sistemom na kacigi Šćel-3UM-1. Podatke prikazuje na HUD-u ILS-31, nišanskom sistemu na kacigi i displeju u kabini oznake SEI-31. IC senzor spregnut je sa laserom i ima domet od 15 km za detekciju aviona-mete (KOLS).

Taj radar u mogućnosti je da efikasno otkriva bespilotne letelice i dronove, koji lete brzinama većim 210 km/h, tako da u tom smislu može biti poteškoća u otkrivanju radarom. Ipak, navođenjem naših lovaca sa naših 3D radarskih stanica AN/TPS-70 i S-600, oni bi bez problema doletali u zonu u kojoj se ciljevi nalaze, a dalje traženje ciljeva bi vršili opto-elektronskim IC sistemom OEPS-29 i nišanskim sistemom na kacigi Šćel-3UM-1. Na taj način naši lovci bi mogli u velikom broju slučajeva efikasno dejstvovati na bespilotne letelice i dronove na bilo kojim visinama leta i bilo kojim brzinamama, IC raketama tipa R-60MK i R-73E.
Moram napomenuti da se za ove zadatke mogu angažovati i dvosede letelice MiG-29UB, jer su takođe opremljene optoelektronskim sistemom OEPS-29 i nišanskim sistemom na kacigi Šćel-3UM-1.

Koordinisan rad radarskih sistema VOJiN, sistema VOSt (vizuelnih osmatračkih stanica), lovačkih aviona MiG-29, u nekim situacijama čak i jurišnih aviona Orao i G-4 Supergaleb (topovima) i naravno artiljerijsko-raketnih sistema PVO, uz korišćenje svih prednosti našeg terena i reljefa za posedanje položaja, maskiranje, obmanjivanje, brz manevar, mogli bi u kratkom vremenskom periodu naneti velike gubitke neprijateljskim bespilotnim letelicama i dronovima i “prisiliti” neprijatelja da u vazdušni prostor uvede svoju avijaciju. Avijacija ima daleko ubojitija sredstva za dejstvo po ciljevima na zemlji, ali je i ranjivija od bespilotnih letelica, utoliko što njom upravljaju piloti koji mogu poginuti kod obaranja aviona, pa je i gubitak svakog borbenog aviona skuplji, kako na ljudskom i finansijskom planu, tako i na planu gubitka morala kod napadača.

Kvalitet i brojnost avijacije neprijatelja kako smo naveli u ovoj hipotetičkoj situaciji, nije takva da ne može biti veoma ugrožena od sistema PVO od Pancira S1E, Neve, Kuba pa sve do lakih artiljerijsko-raketnih sistema i naravno lovačke avijacije kojom naša zemlja raspolaže. Pored modernizacije i novih nabavki sistema PVO, svakako je veoma dobro što se modernizujemo lovačke avione MiG-29, za koje se navodi da će imati mogućnost dejstva na dva vazdušna cilja jednovremeno, što indirektno implicira da se u upotrebu planiraju uvesti rakete V-V sa aktivnom radarskom glavom tipa R-77, ali i mogućnost instalacije sistema za elektronsku borbu. Takođe, svakako bi preporuka bila i nabavka raketa R-27T ili čak i ET. To su rakete sa IC samonavođenjem, koje imaju efikasnu daljinu uništenja cilja od 33 km odnosno 52,5 km, u susretu, a za koje smo imali priliku da vidimo da se u konverziji u sistem zemlja-vazduh, mogu uspešno koristiti i bez ikakvih dodatnih bustera (Huti u Jemenu).

Protiv NATO-a nemamo ni promil šanse

PVO sistem je zastareo ali u pojedinim scenarijima izuzetno upotrebljiv / Foto: Ministarstvo odbrane

U zaključku analize ove hipotetičke situacije, još jednom podvlačim da se ona odnosi na mogućnosti našeg kompletnog sistema PVO (i vazduhoplovnih snaga) ukoliko bi se danas našli u situaciji najsličnijoj kao nad područjem Nagorno-Karabaha, ali uzimajući u obzir specifičnosti našeg terena i podneblja uz saznanja koja danas imamo.

Često kada raspravljamo o snazi i mogućnostima našeg sistema PVO i vojske u celini, imamo na pameti sukob iz 1999-te i rat sa NATO paktom. Iz te vizure donosimo zaključke. Oni su, naravno, gotovo uvek veoma nepovoljni. Ja smatram da nije na zemlji veličine Srbije, da vojnički „rasturi“ NATO, jer naša brojnost, veličina, širina i dužina teritorije i okruženost NATO članicama, ne pruža ni promil šanse u takvoj borbi, pa taman imali ne znam koliki broj savremenih sistema PVO ili lovačkih aviona, bez direktnog uključenja veoma jakog saveznika (na primer Rusije). Bez toga, sve analize su iluzorne.

Ipak, imajući u vidu jačinu i kapacitet vazduhoplovnih snaga naših suseda pojedinačno, možemo smatrati da naš sistem PVO može odgovoriti zadacima koje se pred njega postavljaju, čak i ovako zastareo. Treba i dalje raditi i nastaviti sa modernizacijama i nabavkama novih sistema PVO, aviona, radarskih sistema (pre svega radara za trupnu PVO) bespilotnih letelica, jer ćemo samo na taj način držati korak sa našim susedima koji takođe ulažu (neko manje, neko više) u sopstveno opremanje.

Šta vi mislite?

Pratite Tango Six i na društvenim mrežama. Na Instagramu, Jutjubu, Tviteru i Fejsbuku.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Komentari

mr

Pokazalo se da pvo, samostalno, nije dovoljna za odbranu teritorije pri suočavanju sa jačim i tehnički opremljenijim protivnikom,bez obzira na opremljenost. Mora se ići na razvoj ofanzivnih mogućnosti avijacije, pre svega. Neprijatelj će zasićenjem, pre ili kasnije saterati pvo u ćošak. Ako znamo da bvp dejstvuju navodjenjem sa susednih teritorija, moramo imati mogućnost preciznog udara na stanice za navodjenje. Jedino mogućnost jakog ofanzivnog dejstva sprečava neprijatelja da krene.

Odgovori
Du

Potpuno si u pravu. Napad je nabolja odbrana. Uništavanje pvo protivnika, radarskih sisteme, uključujući obaranje Avaksa!!!

С

Сјајна анализа, прочитао сам је у једном даху. Хвала аутору!

Pa

Ja ću da repliciram ovde ,jer smatram da ovaj kometar treba da bude pri vrhu i vidljiv onima koji budu čitali ovo. Ne slažem se da treba „ofanzivno da jurimo dronove“. Ofanzivno se eliminišu mesta odakle dronovi dolaze raketama dugog dometa (ako je to moguće ). U analizi je zaboravljeno ovo http://www.vti.mod.gov.rs/oteh/elementi/rad/111.pdf . PASARS je i kreiran da bi bio presudan element za uništavanje dronova. Ovde možete na linku da se upoznate sa termovizijom i Pasarsa i drugih sistema . Razlike između PVO Srbije i PVO SRJ su ogromne. Ovde se u tekstu spominju delovi modernizacije nasih PVO sredstava ,ali i sam sistem Igla i Strela je podignut na nivo MTU 4M ,tako da u svim uslovima (danju,noću,zimi,leti,u magli ili na čistom nebu) sve što leti iznad Srbije može biti i uočeno i eliminisano. Onako kako funkcioniše PASARS ,tako funkcionišu i kupole sa 20mm topovima i 20/3 (jer imaju termoviziju i 3P municiju). Neko bi rekao „A domet“- pa i domet je dovoljan za uništavanje ciljeva na visini do 5 km. Prošli put sam postavio link sa našim ometačem za dronove -ADRO (neću ga ponavljati sada). Uz rakete i municiju „sveto trojstvo“ čini i elektronsko ometanje. A ni tu ne zaostajemo ,već prednjačimo i u okruženju i šire . Jednostavno kod nas se već više od 10 godina sprovodi doktrina koja ima za osnovu „odbrana od dronova“(malo drugačije se zove ,samo sam je ja prekrstio za potrebe ovog komentara ). Imao bi šta da napišem i na temu maskiranja i maskirne opreme ,ali ću samo kratko – u nekim uslovima ona može da pomogne ,ali ako je kamera protivnika (ili naša) „višeslojna“ ,ona vidi i „kroz masku“ .

Da

@PakleniVuk
Ово звучи супер. Наши стручњаци су пре 10 година предвидели правилно неке ствари и драго ми је да неко од коментатора то препознаје. Код нас се све своди на пљување по свему и свима.

Генерално се може рећи из свега написаног (по ко зна који пут) да је војна неутралност практично једна глупост иако у теорији лепо звучи. Сами се заштитити не можемо, а нико неће помоћи, а и што би, ако му нисмо савезници.
А што је најгоре, ми и на Истоку и на Западу имамо јако квалитетна обострано корисна војна савезништва у историји на којима могу многи само да нам завиде. Сваки озбиљан генерал и политичар би пре изабрао нас за савезнике него тамо неке војно неупотребљиве групе људи, који су им били непријатељи у два светска рата.

Al

@Dax

Sve je to lepo, ali naša država je materijalno i ljudski istrošena od tih istih savezništva, tako da vojna i politička neutralnost nije samo lepa želja, već i nužnost. Ne postoji nikakva realna potreba da po 4 put budemo mirođija u čorbi koju su drugu skuvali.

Da

@Aleksa
Нисам сигуран да је ико нас питао у претходним ратовима шта желимо. Већина ратова са великим силама је била наметнута. Нико из окружења нас није никада напао а да није добио миг. И следећи рат, ако га буде, биће наметнут. И наш је задатак, да у том сценарију што мање штете буде. Нисам сигуран да је то изводљиво без савезништава, па макар купили 5 ескадрила Су57 и 4 батерије С400.
Добра савезништва такође делују и превентивно.

Iv

Gospodine autore pošto ste covek struke, pratite i zapadne izvore, kada pričamo o učinku naše PVO bilo bi nama laicima veoma interesantno da saznamo podatak koliko je npr. ispaljeno lansirano ili kako god se kaže raketa sistema Neva ili Kub i koliko su ciljeva dokazano-provereno unistili ili oštetili pa čak i moguće pogotke. Da li taj procenat ima bilo kakve veze sa podacima o verovatnoći pogotka ciljeva koji se iznose u taktičko tehničkim karakteristikama sistema.
Da li je moguće saznati podatak o broju uništenih raketnih i radarskih sistema PVO SRJ nepovratno.Da li su avioni RV i PVO prilikom izvršenja lovackih zadataka u toku agresije bili u situaciji da imaju zahvat cilja i ispalili bilo koju raketu vazduh vazuh ili dejstvovali topovima i ostvarili kakav uspeh. Koji su efekti dejstva naše lba avijacije na agresora.
Šta mislite o usporedbi kvalitativnoj i kvantitativnoj efektiva RV i PVO SRJ neposredno pre i u toku agresije i današnjih kapaciteta vs. da li je u toj oblasti ostvaren napredak i kako se to može iskazati.

k

Al

@Dax

Izuzev Prvog svetskog rata i Drugog balkanskog, taj argument ne stoji. U sve ostale ratove smo ušli potpuno svesni svih posledica.

Drugo, kada smo mi izvukli nešto dobro iz savezništva. Od Prvog srpskog ustanka, imali smo savezništva sa svakom velikom silom u nekom trenutku naše istorije i ne vidim baš nešto da su nam se isplatila.

Treće, savezništvo ne znači mogućnost da se novac za vojsku prebaci na neke druge stvari. Čak suprotno, morali bi da ulažemo u stvari koje su „potrebne“ celom svetu.

Četvrto, savezništva u praksi nisu neka preventiva. Da nije razvijena nuklearna bomba u SAD i SSSR, NATO i Varšavski pakt bi započeli veliko tabanje prvom prilikom.

ve

Vukosavljevicu,dejstva PVO protiv avijacjje NATO 1999 na teritoriji CG su kako si i sam priznao bila neuspjesna,nedovoljna i neadekvatna.Ti si tada primao platu i posao ti je bio da branis drzavu.Ja sam bio apsolvent ETF u Podgorici nisam bio vojno lice.Sluzio sam vojni rok 2002 godine.Da je izvrsena opsta mobilizacija bio bi u uniformi i 1999.Tvoja obaveza kao profesionalca iz oblasti PVO je da stvari nazivas pravim imenom, a ne da pokusaj ispaljivanja 2 rakete iz KUB sistema predstavljas kao veliki uspjeh.Obaveza ti je da imenujes krivce za lose stanje sa kojim smo docekali 1999 jer Kub/Neva/Strela nisu bili adekvatna sredstva za odvracanje NATO avijacije.Nisu ni danas ali su ne racunajuci 6 Pancira S1 jedino sa cime raspolaze PVO Srbije.Mene to zabrinjava kao laika a tebe kao profesionalca bi trebalo jos vise!
Nadam se da ce objaviti moj komentar a ni ja sa tobom vise necu polemisati.

Ž

vesko

Мене забрињава што Ви не цените то што је Зоран Вукосављевић за време агресије НАТО 1999. држао “главу у торби“. Наго помињете да је примао плату.

А тема овог текста није именовање кривца за стање у ВЈ пре рата 99-те.

д

Ti si tada primao platu i posao ti je bio da branis drzavu. Плата му је сигурно била импресивна.

Da

Да није било тих завезништава ми не би постојали. Не би се никада од Турака ослободили за почетак, да није било Руског царства. Први светски рат не би никада добили, без Руса, Французиа, а индиректно Енглеза и Американаца, и ко зна шта би било. Да није било Црвене Армије усташе би наставиле клања до Дрине, а Србија би била рашчерупана. Индиректно су ту и Американци помагали. Схватите да сасвим сами никада нисмо били успешни.
Е сада је друга тема зашто наше службе нису успеле да спрече енглеско роварење и наше, евентуалне прерано, увлачење у Други светски рат. Зашто нису спречили настанак усташког покрета и тероризма на Косову?
Зашто су деценијама дозвољавали албанско дељење пара по Конгресу? Јао нама када заседне Бајден.
Ко нас је ујединио са Хрватима и Словенцима? Завадио са Бугарском око територије коју насељава народ који не мисли да је српски и говори језик који је сличнији бугарском него српском? Ко је допуштао ратно профитерство и сходно томе обарање морала народа и војске? Питања логичних колико хоћеш…
А јако је занимљиво питање како сваки пут успемо да се нађемо на нишану највеће силе тог времена.
Да резимирам. Неутралност лепо звучи али је у пракси немогућа мисија.

D

Dakle, da sumiramo:

– NE –

Odgovori
Al

@Džo Lux

Protiv NATO pakta ne, ali protiv susednih država da.

ve

U tekstu se navidi da je tokom NATO agresije oboreno „nekoliko“ aviona.Javnost zna za dva ,jedan F117 i jedan F16.Da li autor ima dokaze o jos oborenih aviona NATO-a?
Sta sa PASARS sistemom,kako nhega razvijati da bude pravi odgovor na dronive i BPL,da li smo na pravom putu?
Kakve su performanse Tor sistema protiv BPL i da li bi autor volio da se i ovaj sistem nadje u naoruzanju naseg PVO-a?

Og

Nije rekao oboreno, nego pogođeno.

Bo

@Vesko

Navodi se da je pogođeno nekoliko. Na primer, A-10 je pogođen u motor i prinudno je sleteo u Makedoniji. Postoje indicije da je pogođeno više aviona, ali zbog male površine Srbije (u odnosu na Irak recimo) i blizine NATO prijateljskih aerodroma na svega nekoliko desetina kilometara od granice, oštećeni avioni su uspevali da se spasu prinudnim sletanjima.

Ja sam lično video na satelitskoj prvih dana rata (ne sećam se koja stanica) da je avion NATO sa dimom iza sebe, prinudno sleteo na Sarajevski aerodrom. Nikada posle nisam čuo za to, tako da je verovatno lažna vest-mada, ko zna? Tvrdili su u štampi za vreme bombardovanja (sa fotografijama) da su pronađeni delovi miraža u nekoj šumi u Crnoj Gori. Na RTS-u su za vreme bombardovanja prikazivali odbačene rezervoare sa rupama, što znači da je nešto pogodilo avion koji je odbacio rezervoare.

Ima više svedočenja pripadnika VJ o pogođenim letelicama koji su se dimile i slično.

ve

U CG nije pogodjeno nista za vrijeme 1999! Ja zivim u CG i nikada dok sam ziv necu izbrisati iz sebe osjecaj nemoci i frustracije kojima sam svjedocio gledajuci kako se satire aerodrom u Podgorici bez ikakvog pokusaja da se uzvrati sa nase strane.

Bo

@Vesko

Nisam znao da ništa nisu pokušavali u Podgorici. Razumem Vašu frustraciju i verujem da bih se i ja osećao kao i Vi.

Ja sam bio u Beogradu 1999. i sve vreme je PVO radila. Uglavnom su pravili zavese sa pvo topovima, kako bi zakačili makar neku krstareću. Nekoliko puta je PVO veoma intenzivno dejstvovala raketama i nekoliko puta sam gledao da NATO avioni manevrišu i izbacuju mamce. Prvih dana rata viđao sam i naše migove 29.

Kada je pogođen f117 bio sam u stanu, ali su mi komšije rekle da se videla vatrena kugla da pada prema zemlji. Živeo sam u Zemunu i znali smo sa koje strane su sremska sela sa PVO položajima. Često su dejstvovali pvo topovima iz Jakova (tamo je bila kasarna) ali su rakete nekoliko puta uzletale iz raznih neočekivanih pravaca sa svih strana Beograda.

Zo

@BozaM
@vesko

Što se tiče pogođenih NATO aviona, nisam navodio cifre, pa sam rekao „nekoliko“. Mnogo se služim zapadnom literaturom koja piše o tom vremenu 1999. -te jer kod nas mnogi odbacuju pisanja domaćih autora, svedoka i sl.
E, u knjizi „A-10`s over Kosovo“, autori (bivši pripadnici i piloti tih aviona i tih letačkih jedinica) kažu da je pogođeno 4 aviona A-10 iz njihovih eskadrila. Od toga 1 sa Strelom-2M (otpala oplata motora, sleteo prinudno na Petrovec), 1 sa Strelom-10M, sin generala Shorta, otkinuta FM antena i lakše oštećen sa donje strane i 2 letelice pogođene sa protivavionskom artiljerijom.
To su njihovi podaci.

Što se tiče Podgorice. Nije tačno da se nije dejstvovalo od strane PVO jedinica. Već 30/03/1999 RTC je snimila gađanje aviona raketama sistema Kub-M. Dakle postoji snimak, možete ga naći na YT u starim dnevnicima RTS iz vremena rata. Nakon aktiviranja druge rakete vidi se vatrena kugla u obrušavanju. Ne znamo šta je bilo.
Što se tiče lakih sistema PVO, dejstvovali su i ne može se reći da nisu. Dana 15/04/99 napad na A. Golubovci, dejstvovali su Boforsi i Prage i lansirano je više IC raketa sa ramena. Lično sam gledao. Zatim sam dobio naređenje da uključim osmatrački radar i drugi deo napada neću tumačiti jer nisam bio lični svedok.

Kod najžešćih napada na A. Golubovci između 27-29.04.1999. dejstvovale su protivavionska artiljerija i laki prenosni raketni sistemi, kao i baterija sistema Kub-M (jedina koja je tada preostala u području Podgorice, jer su ostale premeštene na Kosovo i Metohiju) sa 2 rakete, u noći 29/04/1999. godine.
Nakon 20/05/1999 svi sistemi Kub-M su premešteni u Srbiju radi pomoći tamošnjim PVO jedinicama (Kosovo i Metohija i reon Beograda)….

Dakle, možete i vi i mi kritikovati učinak, ali nije u redu da se kaže da se „nije dejstvovalo“. To čitaju i drugi i već neki ostrašćenici i prenose društvenim mrežama baš taj tvoj komentar (verovao ili ne, valjda nemaju pametnija posla)…

ve

Prvi projektili su pali na Golubovce 24.03.1999.Nikokvog protivudara nije bilo.Jeste dejstvovalo se 15.04.1999 na dva aviona koju su izbacili kasetne ali kako?Tako da neprijateljski avioni ni jednog trenutka nisu bili ugrozeni.U noci najjaceg napada na Podgoricu, mislim da je to bio 27 april ,pokusalo se dejstvovati,ispaljene su neke dvije rakete jedna je na par stotina metara prestala da svijetli a druga je je kratko nakon ispalhenja pala na zemlju.Te dvije rakete su bile bezopasne za Utvu 75 a ne za supersonicne borbene avione koji su te noci dejstvovali na podgoricki aerodrom.Izvjestavanje RTS je propaganda na RTS su izvjestavali da NATO ponestaju krstareci projektili.Sve gore navedeni sam gledao sa balkona svoga stana u kojem sam tada zivio a koji ima direktan i otvoren pogled ka Golubovcima.
Ovo da su pogadjani A10 vrlo je moguce,to je inace avion koji leti na maloj visini prilikom dejstva i u dometu je i strele1/2/10 kao i Boforsa i Praga.

ve

Moji komentari nisu zlonamjerni niti izrazavaju stav nepostovanja prema pripadnicima RV I PVO VJ koji su 1999 radili najbolje sto su mogli braneci svoju zemlju i svoj narod od agresije.Zao mi je sto tehnicka neopremljenost nije dozvolila da ti ljudi svoje znanje i hrabrost ne materijalizuju sa mnogo vise oborenih aviona agresora.Da sam imao srecu da vidim obaranje NATO aviona iznad Podgorice 1999 bilo bi mi jako drago ali na zalost to se nije desavalo.Volio bih i da su price o napadu na aerodrome Tuzla i Tirana tacne ali prosto nema realnih dokaza koji to potkrepljuju.

@Zoran Vukosavljević

Eto, nisam znao da su čak četiri A-10 pogođena. Zanimljiva informacija.

Zo

@vesko

Dakle, ipak smo zaključili da nije tačno da PVO u Crnoj Gori nije „nikako pokušavala da uzvrati“ kako ste rekli?

Morate znati da je prve noći 24/03/99 na položaju u okolini aerodroma Golubovci pogođena baterija Kub-M u pokušaju dejstva na NATO avione. Jedan vojnik je teže ranjen. Baterija je posle par dana vraćena u funkciju.
30/03/99 je dejstvovano iz pravca Virpazara i to sam lično gledao. Obe rakete su se aktivirale i nakon toga se video „sveteli“ trag kako obrušava ka zemlji. Nama je to ličilo na pogođeni avion kako ponire prema Skadarskom jezeru i Albanskoj granici. Nemamo epilog.
To je snimila RTCG i postoji snimak danas u arhivi RTS-a i ne radi se ni o kakvoj RTS „ratnoj propagandi“.
Ta baterija Kub koja je dejstvovala je nakon toga pogođena i teže oštećena. Nije bilo poginulih. Isto veče jedna baterija Kub je vozom prebačena na KiM.
Dakle od 01/04 ostala je samo 1 baterija Kub u reonu Podgorice (jedna oštećena, druga otišla na KiM, treća u reonu Bokokotorskog zaliva).
15/04/99 je dejstvovano snažno sa PAT-ovima i IC raketama, a pogođen je jedan osmatrački radar P-15, hvala Bogu samo lakše oštećen.
27/04/99 dejstvovano je PAT-ovima i IC raketama, a dejstvovala je i baterija Kub-M sa dve rakete. Druga raketa nije imala puno vođenje, jer je operator primetio lansiranje protivradarske rakete i izveo protivraketni manevar antenama. HARM je pao 100 metara od radara, niko nije povređen. Od sredine maja sve jedinice Kub su premeštene van Crne Gore, jer je ona od maja meseca bila manja napadana. Izuzetak su radarski sistemi na primorju koje su napadali od kraja maja do kraja rata. Pogodili su nekoliko P-15 i jednu Žirafu.
Dakle, bilo je borbe itekakve. RAzlika jeste u tome što je u Srbiji bilo znatno jačih udara i veći deo sistema PVO je sukcesivno premeštan na teritoriju Srbije (Beograd i Kosovo i Metohija – gde je bila najveća ugroženost).
Jedinice Kub koje su bazirale u reonu Podgorice su izvršile više gađanja NATO aviona na prostoru Kosova i Metohije.

Previše sam bio detaljan u ovom opisu, ali mislim da je potrebno objasniti, jer ne želim da ljudi slušaju i čitaju o odbrani zemlje od nekoga ko je rat gledao sa balkona svoje terase i ko iz ovog ili onog razloga omalovažava branioce koji su svoj život stavili na tacnu za otadžbinu.

I neću više polemisati sa vama.

ve

Svi smo mi 1999 drzali glavu u torbi,civilnih zrtava je bilo puno u napadima NATO avijacije,a Vukosavljevic i njegovi saborci iz PVO jedinica necijom krivicom nisu imali sredstava da nas efikasnije odbrane.Nije tacno da ne cijenim njihove napore i zrtve.

Dr

@ Boza m
Ta oplata motora ( A-10) je bila izlozena 2001 ili 2000 u ratnom muzeju i to kao deo gostujuce izlozbe muzeja vazduhoplovstva. Posle toga je nikad vise nisam video ni cuo da neko pominje. Sama izlozba je trajala par nedelja i bilo je tu svega i svacega da se vidi.

Fa

Čitajući ovu analizu deluje mi sve više da COIN/Turboprop avioni mogu imati veliku ulogu u borbi protiv dronova u budućnosti. Kao na primer Super Tucano.

Turbopropovi se lako mogu opremiti optoelektronskom opremom i radarima za efikasan lov na dronove, kao i IC raketama, što se već i radi u praksi.

Pri tom mogu da polete/slete, sakriju se, dopune gorivom i naoružaju na „livadama“, kao i da dugo i jeftino patroliraju nebom.

Nadam se da će naše RV jednog dana imati u vidu nabavku aviona tipa Super Tucano. U sadejstvu sa drugim elementima RV PVO-a bio bi zaista veliki plus u borbenoj žilavosti i fleksibilnosti naših snaga.

Zorane, dobrodošao na T6 i svaka čast na ovoj fantastičnoj i detaljnoj analizi. Sa nestrpljenjem očekujem sledeći drugi ponedeljak :)

Odgovori
mr

Zar misliš da neće biti lovačke zaštite, ili pvo zaštite u zoni dejstva neprijateljskih bpl. Naivno je računati na klipne avione kao odbranu od bpl.

Fa

@ mr

Za neprijateljsku avijaciju i PVO bi trebao da brine naš mlazni deo RV u sadejstvu sa PVO.

Turboprop avioni (nisam rekao klipni, čisto da znaš da nije isto) bi se tada bavili lovom na dronove i v-z napade/podršku trupama na zemlji. I to na našoj teritoriji pod zaštitom našeg RV PVO.

Za dronove ti ne treba MiG-29 kojih ionako nemamo dovoljno niti mogu da patroliraju dugo pa da u isto vreme jure i dronove i neprijateljske lovce.

Br

Upravo si opisao drona ubicu dronova. Na rojeve se mora odgovoriti sopstvenim, još većim rojevima! Plus prednost domaćeg terena..

mr

Kad se proigravaju razni scenariji, računa se na nadmoćnog neprijatelja, koji je superiorniji u vazduhu, jer je to jedino i realna pretnja. Takva situacija znači da ne možemo upotrebljavati lovačke avione protiv dronova, jer bi i sami postali žrtve. Pod tim uslovom se sve prebacuje na pvo, a avijacija služi samo za iznenadne vz akcije. Tu nam ništa ne znače coin avioni, čak i da ih nabavimo.

Sr

Nama treba takav avion prvenstveno jer Lasta nije dovoljnog kvaliteta ni mogucnosti. Takvi avioni nemaju radarske sisteme da uoce sami ciljeve u vazduhu ili ako su u formi kontejnerizovanih sistema, smanjuju nosivost i drasticno povecavaju cenu(bas drasticno), tako da je dobra mreza adekvatnih zemljaskih radara i uvezanost sa vazduhoplovima svakako prioritet.

Tu je veliki „loiter time“ aviona SuperTucano sto doprinosti COIN ulozi za koju je predvidjen. Mislim da u nasem slucaju COIN zadatke treba poveriti BPL jer se posada ne izlaze opasnosti, a ako bi nam pretila opasnost borbenih BPL sa okupirane nam pokrajine, onda su udari na zemaljske ciljeve svakako neophodni da se onesposobe aerdromi jurisnicima i uniste kontrolne stanice borbenim BPL. Znam da njima ide u prilog provakacija, jer se njima „moze“ gledati kroz prste, a nama ne, ali ako je vec tako, bolje da ih ocepimo sto je vise moguce u jednom udaru! Pa nek se cesu. Niko vise ne roni suze za teroristima i nakro-dilerima u Evropi, ta prica je prosla.

Vu

@Falcon
slažem se sa tobom i ja mislim da su turboprop avioni odlični za obranu protiv dronova.

Sm

Ja bih na taj neki COIN avion integrisao R60 raketu za borbu protiv dronova.

Fa

TAV (Tactical Air Vheicle), sa 4.000kg korisnog tereta na 11 podvesnih tačaka, 6 i po sati autonomije uz krstareće brzine koje su približne mlaznim avionima, AESA radarom i sve to za 15% cene modernog borbenog aviona. Biće idealan za male zemlje sa skromnim budžetom.

Mislim da bi ovakva platforma bila, između ostalih namena, idealna za „čišćenje“ neba od dronova.

Evo detalja:

https://tangosix.rs/2020/14/08/predstavljen-najnoviji-projekat-opciono-pilotiranog-aviona-jurisnika-tav-kanadske-kompanije-ikarus/

https://www.icarus-aerospace.com/tactical-air-vehicle-tav/

Š

Hmda. Sve do onog trenutka dok se ne pojavi prvi dron s AA raketom :)

Mogu ih svi „brand name“ dronovi već sad nositi, samo još nema potrebe…

Fa

@ Štrumfgoda

Po toj tvojoj logici „sve dok se ne pojavi“ trebalo bi onda ukinuti ceo RV, jer kada ti se na nebu pojave F-15EX, F-16V, Rafale, SU-35S, Super Hornet i UCAV drugari – adios muchachos za one ko ih nema :)

Inače, TAV je zamišljen kao OPV (Optionally Piloted Vehicle), što znači da je hibrid – može da bude i UAV i klasičan avion. On bi bio upravo to što si rekao, dron sa AA raketama, ali nisi pročitao :)

Kakav bi samo tandem bili TAV i Mi-35M (ali da dokupimo još 35-ca), taman da se ratosiljamo Orlova i Galebova zauvek…

Al

@Falcon

To je po meni najbolje rešenje. Turboprop avioni bi istovremeno mogli da zamene G-4 i veći deo namene Laste (u osnovi da ostane za selekciju i osnovnu letačku obuku) i da istovremeno dopunjava budući školsko-borbeni avion koji bi zamenio J-22. Dugoročno gledano, na bazi turboprop aviona se može bazirati i neka letačka rezerva kojoj bi u slučaju potrebe bilo daleko lakše da pređu sa nekog EMB-314 ili (A)T-6 na borbeni avion.

@Srbofil

Sve ima svoje prednost i manu i ne postoji apsolutna rešenje. Najbolje rešenje je da se kombinuju BPL za izviđanje, borbeni helikopteri za udare i COIN avioni koji bi sve to mogli da kontrolišu (nažalost sposobnost COIN aviona da budu vazdušni kontrolori se često ignoriše).

Da

Posto Bajden pobedio izbore koji vodi anti rusku politiku tako da od Pancira vise nema nista ostali su nam kinezi sa FK1000, kao i kupole SWS35 Spaag + sam kao i Ty -90 za Lazar3.
Takodje i mitraljez koji se montira na kamion LD 2000 sa radar nije lose protiv BPL i hilikoptera.
A za PVO sistema dugackog dometa FK3 i HQ9 kao i srednjeg dometa Sky dragon 50.

Odgovori
Pe

Bravo!

Odgovori
Ja

Da li to gosn Kubovac?

Zasto uz Pancire, nismo uzeli,toliko preko potreban OAR?

Odgovori
Zo

Jeste…. ;)
Ne bih znao, ali mislim da bi bilo dobro da se uzme radar 1L123 radar. Umesto njega, sada je bateriji Pancir dodat modernizovani P-12.

SI

Opet faktografski tačan tekst- Svaka pohvala.
Ali problem Jermenije/ Srbije nije u neprijatelju niti u taktici sopstvenih snaga.Problem je u rukovodstvu koje je na volšeban način zaključilo da se više isplati raditi za neprijatelja nego za svoju državu.
Kao što su naši komunistički rukovodioci invesrirali sredstva u vojni sektor na berzi sa idejom da zarade ako se zarati, i gle čuda zaratilo se- van svakog rezona i teorijske mogućnosti, tako i Jermeni, šefovi imaju nekog posla…
4 ili 6 šefova tajne policije promenjeno u 40 dana rata
Iznenađeni i napadom i vrstom napada kao i pravcima napada, te ciljevima neprijatelja…
Ostave 600 vojnika ( šest stotina vojnika 2001-2002) u okruženju. Na pitanje kako samo 600 vojnika, zar ne bi vest trebalo da bude 500 vojnika, 60 podoficira i 40 oficira? Kažu, dobro si čuo 600 vojnika…ostali nisu bili tu…
Itd,itd
Suština je da je komunizam zlo, da rukovodstva sklona tome ( bez obzira na formu i ideju) ne daju ni promil šanse narodu da se odbrani od iole organizovanog neprijatelja. To je neka vrsta evolutivne pravde.
Ali, kao što sam već ranije rekao- i protivnik je u komunjara pa je upitno da li će uspeti.
Da su recimo slovenački ( da ne kažem neku težu reč) vodnici neprijatelji, oni bi to rešili za 2 dana.

Odgovori
Ma

Pravovremena analiza .
Moj komentar je da ako neko cita ovu analizu u komandnim strukturama treba da stave prst na celo….
I da od onoga stanje redovno pokrenu dupeta „izvinjavam se “ odnosno mozgove i da platu koju im ovaj napaceni narod isplacuje zarade…

Odgovori
Pe

Ovo se čekalo hvala na lepom, zanimljivom i krajnje realno napisanom tekstu. Sumarno gledano Srbija ne planira niti trenutno ima razloga u neko skorije vreme da ratuje sa svojim susedima. Takođe ne planiramo ni reprizu 1999. Jedino što mene brine je BiH na staklenim nogama i što turci polako stvaraju nukleus vazduhoplovstva kosova o čemu je bilo tekstova na T6. Ukoliko se Turska osokoli ratom u NK treba biti spreman ako se neko odluči da potpali sličnu avanturu i u našoj blizini.

Odgovori
Da

Da se vratimo dronovima. Napisano bilo ovde svašta nešto. Staviš kub na merdevine pa će možda ako su medevine dovoljno visoke i na brdu da sruši dron, ako leti dovoljno nisko. Sreća imamo šume, od pvo leba nema. Dron leti na 8 km visine, gađaš ga sa sistemom koji može bar 10. Dron dobaci 10km, moraš da ga zahvati na 30, a gađaš na 15…minimum. Podeliš teritoriju Srbije sa brojem oruđa, radarima, pravcima napada i dođeš do perpetumobila. Prošli bi ko Jermeni

St

Моје лично мишљење да нам је ПВО слаб,али и бољи у разлику од 2000 тих. Имамо превише мало набавки у виду ПВО система,на шта посебно мислим на: Панцире (свега 6 система), Мистрала у смешној количини (срамота ме и да избацим колико,и то ће се користити у два начина што још делује смешно узећи у обзир набављену количину). ПАСАРС-16 модификације идаље незавршени,наводно улазе у Оперативну употребу до краја године (дај боже) 12 комада,6 су као готова,али видели смо да су два и различита од остала четири. Видели смо да се ПАСАРСИ приказују недовршени само зарад политичке промоције. Са друге стране наше комшије (НАТО земље) Румуни купили америчке ПВО системе,Бугари имају старији систем С-300,Мађари су такође купили ПВО систем из САД НАСАМС, мислим да је Мађарска прави пример трансформације оружаних снага у овом делу Европе. Ми дај боже ако успемо да модернизујемо наше оклопно механизоване јединице,али ја вас лично уверавам да ће то бити у веома малом броју. Стим што имамо проблем са тенковима у виду мотора М-84 не би био у стању да издржи модернизацију,док би М-84А нажалост се мучио као што смо видели на Садејству 2020,да се отежано креће. Углавном све што је урађено,уређано је на кашичици. Због слабог Лазара 3 мораће да ураде још један прототип Лазар 4,ја сам добио поузане информације из Велике Плане још пре две године да су одређене личности ВС незадовољне,али нису желеле да се буне зато што им је то боље него што су имали,али су очекивали више. Зашто нема више десетина набвка Лазара 3,процените сами, такође Нора Б-52,немамо неких набавки,уптитно је питање колико их је заиста у употреби ја мислим а и тврдим да је само 6 оруђа у употреби ВС,а остале су идаље Југоимпортове,на то нажалост нисам могао да добијем информације. Али свакако када подвучемо све то,ради се нешто иако је то споро траљаво,боље ишта него ништа. Ја бих највише волео неки С-300 по неком аражману,и још панцира, и још неких система, не да буду макете за политичке ствари већ да их има у довољној количини,зато што смо ипак неутрална земља. Знате да хоћете нешто увек можете да нађете начин да то и добијете,други ће „лајати“ , „уједати“ неко време,док једноставно не схвати да је то готова ствар,у то смо имали могућност да се уверимо око Панцира, Ми-35М,прође то све знати,мора неко да ради тај посао кмекања,уцењивања. То се све једноставно решава. Што се чланка тиче па слажем се,делим мишљење са аутором текста.

Odgovori
Б

Nama primjer treba da budu Mađari i Rumuni,detaljna modernizacija pvo,aviona oklopnih snaga.Mađari su sa leopard 2a7+,bvp lynx samohodnim haubicama pzh2000 u velikim količinama,gotovo 100% modernizovali KOV.Pvo je ojačan sa NASAMS koji ima rakete amraam koje se mogu montirati i na njihove gripene,dakle imaju moderan i veoma pokretan pvo.Rumuni još više modernizuju svoju vojsku sa PATRIOT(7 baterija,oko 200 raketa),HIMARS(koji može da lansira atacms),oklopna vozila što nova,što modernizovana (piranha5u velikim količinama),f16 nekih ukupno 36,ah1z vajper helikopteri.SVE OVO ILI VELIKI DIO SE SKLAPA U MAĐARSKOJ ODNOSNO RUMUNIJI.

Gu

Kada bi imali tehniku kao sto imaju Jermeni ne da bi „preziveli“ vec bi u roku 7 dana Azerbejdzansko vazduhoplovstvo ne bi postojalo vise.Do ljudi je…

Odgovori
Sh

Pa Jermensko ljudstvo je vrlo motivisano, dobro obuceno i neuporedivo obrazovanije od ovdasnjeg. Da, do tehnike je.

Du

Svaka čast za tekst i u potpunosti se slažem za sve što je u tekstu napisano i opisano. Osvrnuo bih sa više na situaciju u kojoj bi se našli kao i na stanje jedinica VOJIN, kojima sam ja pripadao, ali davne 1985. Verujem da su današnji radari kojima raspolaže vojska mnogo bolji nego tada, pošto tada vojni radari nisu valjali uopšte, tj bili su očajni, kako statički, tako i mobilni, tj bili su beskorisni. U kasarni gde sam ja služio nalazio sa Francuski radar, koji je za ono vreme bio odličan (Velika gorica-hrvati su ga pre nekoliko godina bacili).Pored njega nalazio se statični vojni radar. U podzemnom centru sam navodio avione sa Željave, Plesa, Splita i Cerklja. Cilj vežbe plavi iz Cerklja, naši iz Željave! Direktno naređenje: prebaci na rezervu (vojni). Ok. Užas!!! Ne vidim ni civilne, više od pola, naše MIG-21 i Galebove uopšte. Gledaju i generali pokazivač iza stakla, šire ruke. Ja samo sležem ramenima, KUB-ovi i Neve traže pozicije. Krah! Šta sad? Pa, raketni sistemi su izbačeni! Ne mogu da navedem MIG-ove na Galebove!!! Ostavljam ih da se sami snalaze! Nikako radari! Barem ne statični. Oni ne „postoje“.Dronovi se ne vide! Šta sad? Veliki broj Igli i Strela! Dobro oko i uvo. Koordinacija. Zašto Apači nisu uleteli u Srbiju? Bili bi gotovi!!!

Odgovori
П

Анализа је баш одлична и реална. Мислим да је најхитније набавити још једну батерију Панцира и бар две батерије БУК-а М3, да би смо имали мирнији сан. Наравно, против дронова мислим да ће ракете Мистрал и нови радари из Француске који ће бити увезани са њима у многоме унапредити ту одбрану. Наравно, систем дугог домета је нешто што се мора набавити у ближој будућности.

Odgovori
St

Sta ce da uradi 18 Mistrala sa 50 raketa?
sta ce da urade topovi iz 2. svetskog rata na FAP kamionima?

Al

@Stojko

Bofors L/70 ti nije iz Drugog svetskog rata…

Bo

@Stojko

Sa novom domaćom raspskavajućom municijom i ako bi nabavili moderne radare za njih, bili bi boforsi vrlo upotrebljivi.

Mi

@Stojko – istina 18 + 50 nije neki broj. Verovatno samo za testiranje i upoznavanje. Ali 18 + 50 moze relativno brzo da se pretvori u 100 + 500 ili koliko vec treba formacijski, to ce neko vec bolje znati. Poenta kad si vec jednom kupio nije problem povecati. I nemoras nikome da kazes.

Vl

Stojko,
Opet vi sa topovima iz drugog svetskog rata.
Sa namerom unosite zabunu a vrlo dobro znate da Bofors L/70 nije to godište…

Б

Za odvraćanje agresora je neophodno i ofanzivno oruzje kao što su balistički projektili iskander ili krstareći poput scalp-eg.

Odgovori
Ve

Nadjoh nekog ko misli kao i ja..Okruzeni NATO zamljama, gde ratuju „svi za jednog“ mozemo igrati samo na kartu odvracanja, tj, trebaju nam rakete dometa do 2000km koje lako prolaze neprijateljsku PVO, pa kad nas napadnu, neka osete malo i njihovi gradovi..verovatno sam naivan, i niko nam ne bi ni prodao takvu tehniku ovakvima kakvi smo, ali je to najjeftiniji vid zastite

Sh

To su i Jermeni mislili. I nabavili. Nije im se isplatilo.

Dr

Uvažavajući cenjeno mišljenje autora teksta, kao vrlo stručno, mislim da bi, obzirom na trendove ali i kapacitete domaćih stručnjaka(prilično upoznatih sa modernim tehnologijama), mogao da dam jednu vrlo skromnu sugestiju. Apsolutni akcenat na dron tehnologiju (kao isplativu), uz upotrebu kvalitetnog kako hardvera tako i softvera. Razvoj, kako je i napomenuto, sopstvenih ubojitih sredstava baziranih na uvoznoj tehnologiji ali i komunikacione tehnologije. Vrlo su skupe ali se iz prakse pokazalo da su od presudnog značaja. Tačno pozicioniranje neprijateljskih trupa (putem satelita) i osmatračkih pokretnih stanica (neki od tipova AVAKS) u sprezi sa komandnim centrima i direktnom vezom sa osobljem na terenu. Odavno poznata stvar. U suprotnom, zemaljski radari su u ratnoj tematici i doktrini, kako volite, prve mete. Ma kako bili savremeni i branjeni, za kratko vreme ste slepi i gluvi. Zatim, ne štedeći sredstva i ne improvizovati, savršen PVO. Aviacija bi bila u celoj priči defanzivna. Nemamo osvajačke pretenzije pa u tom smislu i treba delovati. Ceo je spektar raznih letelica sa smanjenim odrazom i, naravno dimenzijama. Odlike V generacije letelica su, pored ostalog i moćan radar dugog dometa sa sistemom praćenja-pizicioniranja više desetina meta. Treba itekako uzeti to u obzir jer nas iskustvo iz ’99.g., upravo podseća na zastarelu i neefikasnu elektroniku na dobrim letelicama kojima su upravljali junaci bez šanse da se iskažu. Pohvalno je obnavljanje „voznog parka“, impresivno deluje ali, ovo je tek početak nečega što bi dalo nekakvu sigurnost. Makar, ako budemo morali da položimo živote da bar to uradimo sa stilom! Nek osete barabe da imamo keca u rukavu a možda i još po nešto, kao „iznenađenje“! Uzgred, na prijatelje baš i ne računam…loše iskustvo…

Odgovori
Du

Odlično Dragomire. Istina je da smo krajnje neorganizovani. Naravno, radari su mrtvi. Kako sam već napomenuo mi smo mrtvi! 1999. sam noću ustajao i izlazio u dvorište. 02.30. Kao odličan poznavalac, konstatujem! Evo ih ! 2puta par. Visina 12000, brzina1200-1500. Pravac-Mađarska-Novi Sad. Nemoćno ih posmatram kako me nadleću. Naravno posle nekoliko sek. čuje se zvuk! Telefon radi! Ali kome i šta raditi??? Nemam broj. Treba da se ruše iznad Žablja! Za 4-5 min bljesak sa jugo-zapada! Opet rafinerija. Vidim ih posle par minuta, lete nazad! Nemoćno odlazim u krevet, ogorčen. Sutradan čujem ono što sam neprospavane noći video!!!

Sl

Bravo za komentar,sve potpisujem

Bo

@Boža M

V generaciju letelica tek uvode najrazvijenije zemlje (ako ne računamo f22 koji koriste SAD) i teško da bi mogli da ih priuštimo čak i kad bi nam ih neko prodao.

Za RV i PVO koje vi predlažete morali bi da se otvorimo između 5 i 10 milijardi evra samo za nabavku oružja i opreme, a da ne govorimo koliki nam vojni budžet treba da to sve kvalitetno održavamo i da operateri, piloti i održavaoci budu dobro obudčeni i plaćeni.

Kad budemo imali ekonomiju snažnu kao najrazvijenije zemlje (u smislu bogatstva po glavi stanovnika) možemo da pričamo o tome, a do tada da se ponašamo tako da što racionalnije iskoristimo svaki evro.

Q

@Boža M
Pa mi ne možemo čekati na ekonomiju, jer svaki put kad ona uhvati zamaha dobijemo restart. Zato vojska mora prije ili u korak sa ekonomijom.

Bo

@Q

Nema tu da čekamo ili ne čekamo ekonomiju. Ne možemo da se naoružamo bez para. Dobra ekonomija stvara pare.

SSSR je trošio velika sredstva za vojsku a imao je lošu socijalističku ekonomiju i to se završilo ekonomskim i političkim kolapsom. Ljudi više nisu mogli da žive u tolikom siromaštvu, a nisu više ni mogli da izdrže tehnološku trku finansijski.

Ja ne tvrdim da ne treba da ulažemo u odbranu, ali ne možemo da ulažemo više nego što nam ekonomija dozvoljava. Mi jednostavno nemamo 10 milijardi dolara za naoružanje i još dve-tri godišnje da to naoružanje adekvatno koristimo.

Mi ne možemo ni tenkovske posade za dvesta tenkova koje imamo (zastarele) da zadržimo jer su plate male, a biti tenkista nije lak posao. Tako da je sve mašta dok ne napravimo jaku ekonomiju.

@Dušan
Pa nama tehnika ne treba pored Vas ako Vi noću (2:30) možete da odredite visinu od 12000m i brzinu 1200-1500.

Sl

Nasa borbena gotovost 1999-te je bila na daleko visem nivou nego danas gledajuci sukob u Azrrbejdzanu a i u Siriji stice se utisak da u naletu veceg broja dronova koji bi se merio stotinama ne postoji odbrana iako je jermenska vojska dista dobro opremljena mozda i bolje od nas za ovakvu vrstu rata vidi se nemoc protiv dosta ogranicene upotrebe ovih letelica,dodao bih i to da nas osecaj nacionalne pripadnosti i moral je na smesnom nivou u odnosu na jermene u Siriji smo videli da jedan dobro obucen vod naoruzan TOWS I JAVELIN sistemima moze da zbrise celu oklopnu brigadu sa svim njenim oklopnim jedinicama za par sati..tako da buducnost nije svetla i nasa doktrina poprilicno zaostaje za trendovima u svetu tenkovi polako postaju istorija a i lovacka avijacija polako ali sigurno ide tim putem ,nasi lovci 99-te su bili glineni golubovi da sam se ja pitao ne bi ni poletali tako da ulaganje u te oblasti je cisto bacanje novca i mislim da u nasem vojnom vrhu nesto ozbiljno skripi jer kupovina borbenih aviona u nasem NATO okruzenju je besmislena..

Odgovori
Ž

Војска НРК је много лошије опремљена него војска Јерменије.

Нпр. што се тиче ПВО, НРК нема ниједан савремни систем РС ПВО.

Bo

Arzah, odnosno Nagorno-Karabah po azerbejdžanskom ima svega 150.000 stanovnika i izuzetno je siromašan.

Ni Jermenija nije bogata, dok Azerbejdžan ima velike rezerve nafte i gasa od čije prodaje je finansirao ulaganje od par desetina milijardi dolara u naoružavanje poslednjih desetak godina, ne računajući redovni vojni budžet.

Azerbejdžan ima kvalitetnije i novije naoružanje, 9 miliona stanovnika, direktnu podršku Turske i indirektnu Izraela.

Jermeni u Nagorno- Karabahu imaju indirektnu pomoć Jermenije koja je i sama siromašna.

Da nije te hrpe zaostalog naoružanja iz SSSR-a, Jermeni jedva da bi išta imali od naoružanja, a da ne govorimo da su kadrovske mogućnosti za održavanje i unapređenje tog naoružanja vrlo skromne.

Iskreno, mene čudi da su izdržali i ovoliko.

Al

Šta je još jeftinije od bespilotne letelice. BALONI. Srbija to može sebi da priušti pošto smo jadni i ekonomski siromašna zemlja koja ne može da sebi priušti iole pristojnu odbranu. Ili možda ofanzivno naoružanje. Zašto uvek samo pričamo o odbrani što se ne bi potencijalni napadač počeo pribojavati da ne bude ustvari on žrtva rata i da se sva dejstva odvijaju na njegovoj teritoriji. Pošto nismo kadri onda nam samo preostaju BALONI u različitim borbenim verzijama.

Odgovori
Da

Hahaha konacno jedan realan komentar haha.

Ze

Jel zaists mislite da bi mogli parirati turcima

Ne

Na nasem terenu da, mozemo parirati Turcima. Logisticki smo dovoljno daleko.

Ac

Da imamo 3 baterije fk3 na stanju,verovatnije bi drugacija slika bila.Ne znamo sta je bilo na kraju sa tom nabavkom,a mnogobrojni strani vojni forumi su objavili da smo nabavili ove sisteme.Stoji i na vikipediji pod hq22 da je Srbija vlasnik 3 baterije.

Odgovori
Ma

Mislim da je rešenje u nabavci ili projektovanju sredstava ometanja a u bliskoj budućnosti i protivdronski dronova.

Odgovori
To

Baš tako, ni u tekstu ni u komentarima to niko ne spominje.
Ključ je u ometanju dronova i njihovom obaranju.
Ispucajmo kubove, neve, pancire na dronove, a sa čim ćemo posle na avijaciju koja uvek dolazi posle dronova, ali uvek…

DW

@Toma. Kako ne pominje? Šta su sistemi Sapsan Bekas i Repellet-1? :)

Bo

a mistral?

Odgovori
WE

Još nije stigao !

NN

Mozda ne bi imali promil sanse za pobedu u vojnom smislu, ali za odvracanje ili nanosenje dovoljnih gubitaka, dovoljno skupih gubitaka u odnosu na eventualne koristi koje mogu ostvariti napadima na nasu zemlju, dovoljno skupim za promenu javnog mnjenja u tim zemljama i za gubljenje politickih poena moze odvratiti NATO clanice, ili bilo kog, od vojne agresije. Rat je za velike sile grana ekonomije, a njom i drzavom upravlja politika i licni interes. Zasto Francuska prvo salje svuda Legiju stranaca?
Jer za poginulim legionarom nece ni jedna Francuska majka plakati na jelisejskim poljima a za Francuskog vojnika hoce
Uostalom, msm da su Francuzi prestali sa bombardovanjem Republike Srpske kada su im oboreni avioni a piloti zarobljeni.
Zarobljeni pilot u nekoj stranoj zemlji ciji gradjani i ne znaju gde se nalazi je veliki politicki gubitak za bilo koju silu.

Odgovori
Vl

Menjati taktiku,uvek ali uvek uci na teritotiju neprijatelja,da nemogu da se oporave

Odgovori
Iv

Da uci na teritoriju neprijatelja pa da nas sravne sa zemljom. Caki ni Sloba ma koliko lud bio nije smeo tako nesto da uradio kamoli danas. Pogotovu posle 90tih nedo bog da udje nasa zvanicna vojska na bilo ciju teritoriju, mada u nasoj celokupnoj istoriji mi nismo nikada nikog napali

Al

Naša istorija se promenila od kad je Tito uveo parole Tuđe nećemo i svoje ne damo ili Aktivna miroljubiva koegzistencija. To je Srpski narod koštao glava i zemlje. Naša istorija pre njega je bila bogata, oslobodilačka što znači napadača i pri tome uspešna. Ako vam je poznato da je Srbija bila među prvih pet zemalja u Evropi koja je oformila i koristila RV. To što je sad situacija takva da je NATO savez naš prvi komšija to ne menja stvar. Pa Srbija je uvek bila okružena sa takvim silama i još je tu. Naša doktrina treba da se promeni i to u pravcu da postane napadačka. Što se ne ugledamo na Izrael, nešto i prepisati. Pozdrav.

Al

@Aleksandar

Koreni defanzivnih shvatanja su daleko dublji i vode poreklo još iz reformi vojske kralja Milana kada je usvojena praktično isključiva defanzivna doktrina koja ima neku svoju logiku u koju nemam želje da ulazim i sa kojom se duboko ne slažem. Tako da Tito, komunisti i ostali antisrbi nemaju vezu sa ovom pričom. Poenta je, da su naši vojni mislioci od tada uvek defanzivno opredeljeni, što se može videti i iz toga da smo za poslednjih 100+ godina vodili JEDAN ofanzivan rat.

Sr

@Aleksandar
@Aleksa Radojicic
Ipak za vreme hladnog rata izmejdu 2 nuklearno naoruzana pakta! defanzivna doktrina je bila jedino resenje jer nuklearno oruzje menja sve ili su trebali i sami da ga razviju do kraja kada su vec tolike pare bacili na isto.

Mozemo diskutovati nacin na koji je organizovana odbrana da mozda nije bio najbolji, pogotovo sa politicke strane, a sa vojne narocito u kasnijim decenijama(RV suplje).

Kada je vec odluceno „ne Staljinu“ trebali su onda kasnije uci u NATO i kraj price sa Sovjetima ili kada su pre toga vec zavrnuli Britance, uveli diktaturu protiv volje naroda i hteli da glume boljsevike trebali su da se pridruze Staljinu….. Igrali politicki tango u troje, koji mnoge budale ovde slave kao „slobodu“, a zapravo ni zbog kvakve kolektivne koristi, iskljucivo licne, stavljali su drzavu u rizik i sa tim nasledjen se Srbija bori dan danas i to placa.

Vl

Napali smo Bugare i izgubili.

Al

@Vladan

Da, pre velikih reformi kralja Milana i usvajanja defanzivne doktrine upravo pod uticajem tog rata.

An

@Srbofil

Sve što ste napisali je 100% tačno, no SFRJ nikada nije mogla da uđe u NATO jer to nije htela, a nije htela zato što je na vlasti bila KPJ koja je bila ideološki protiv toga. Nesvrstanost je izmišljena da udaljavanje od SSSRa ne bi nužno moralo da povlači integraciju za Zapadom. Posle se ,,osladila“. Lepo je kada si bitan.

Iz istih razloga SFRJ nikada nije mogla da se demokratizuje i ekonomski reformiše toliko da se približi zapadnom modelu iznutra (mislim na vreme Hladnog rata ne u periodu pred raspad) jer njeni vladari ideološki to nikada nisu hteli. UN je u svojim dokumentima priznala samoupravljanje kao treći put između zapadnog kapitalizma i sovjetskog socijalizma, je li tako beše? ,,Lideri trećeg sveta.“

Zbog tih 40 godina ,,slave“ i disproporcionalne bitnosti ispaštamo pretdnih 30 godina a kako stvari stoje i sledećih 40.

ma

Ovo je pun pogodak T6 sa angazovanjem strucnog lica i nekog ko je zaista upucen u PVO tematiku i sami ucesnik u odbrani drzave od agresije nato pakta kakav je Zoran Vukosavljevic.
Ovo je zaista pravi potez redakcije T6.
Da iskoristim ovu priliku da izrazim ogromnu zahvalnost svima onima koji su bili uz svoje sisteme PVO ’99te godine. Bez obzira ko sta govorio i pisao pripadnici PVO su tada uradili nemoguce sa onim sto se imalo na raspolaganju. Dali su ogroman doprinos da agresor potrazi izlaz u pregovorima za mirno resenje agresije. Pripadnici PVO su tada dali svoj maksimum koliko su im dozvoljavala tehnicka sredstva u tim trenucima, bez tih nadcovecanskih napora razaranja bi bila jos veca i ljudskih zrtava.

Mislim da bi mogli da se izborimo ’90tih godina i sa ovakvim vrstama dronova uz verovatno mozda vece zrtve ali bi se izborili na kraju i sa tim napastima iz vazduha.
Danas sa ovim sto imamo i koliko imamo u borbi protiv ovakvih dronova veoma tesko, gotovo nemoguce sa jednom baterijom Pancira i nekoliko Pasarsa.

Odgovori
ma

Pera
Ako me nesto strasno nervira to je pisanje u stilu planiranja da ratujemo sa nekim.
Kada smo mi planirali sa nekim da ratujemo? Koga smo to mi planski nekog napali? Ili su nam ratove proizvodili i nametali drugi?
Niti mi planiramo ratove niti smo ih planirali vec neko drugi. Samo zelimo da nas ostave vec jednom na miru da sami krojimo sudbinu i da saradjujemo sa svima bez ikakvih ucena i pretnji.

Odgovori
Br

Koliko para toiko muzike. Ono sto bi bilo izvodljivo u nasem slucaju je da svaki od tri aerodroma poseduje po jedan divizion modernizovanih Neva i Kubova, i po jednu bateriju Pancira i FK-3. Strele 1 se mogu relativno jeftino zameniti modernizovanim Strelama-10, uz to neki terenac sa po 6-8 lansera Igla, ili ih eventualno zameniti Verbama i Pasarsi sa Mistralima i po baterija vucnih Boforsa. Ako nekad razvijemo ove rakete sa Mig-21 staviti ih na Pragu, a stare lansere Strela-1 na Bov-3. Nedostaju jos barem tri 3D radara i to je sasvim dovoljno za pocetak, niti je previse skupo i prosto je neverovatno da to nije uradjeno za skoro milijadu ipo potrosenih u poslednjih par godina.

Odgovori
Du

Odlično Dragomire. Istina je da smo krajnje neorganizovani. Naravno, radari su mrtvi. Kako sam već napomenuo mi smo mrtvi! 1999. sam noću ustajao i izlazio u dvorište. 02.30. Kao odličan poznavalac, konstatujem! Evo ih ! 2puta par. Visina 12000, brzina1200-1500. Pravac-Mađarska-Novi Sad. Nemoćno ih posmatram kako me nadleću. Naravno posle nekoliko sek. čuje se zvuk! Telefon radi! Ali kome i šta raditi??? Nemam broj. Treba da se ruše iznad Žablja! Za 4-5 min bljesak sa jugo-zapada! Opet rafinerija. Vidim ih posle par minuta, lete nazad! Nemoćno odlazim u krevet, ogorčen. Sutradan čujem ono što sam neprospavane noći video!!!

Odgovori

Шта је са FK-3 ?

Odgovori
WE

Nadam se NIŠTA, ima i boljih !

Bo

@WEREWOLF

I ja se nadam nečem boljem. Da ima hladno lansiranje.

Bitna karakteristika po meni.

Bo

Warewolf
Uporno kjomentarises, da nevalja FK3. Zasto Domet po visini odlican, po daljini je takodje dobar, izmedju srednjeg i velikog dometa, a sa boljim Kineskim raketama velikog dometa. 3 komada modernih 3d radara, solidnog dometa, dobar broj lansera 9, dejstvovanje na 360 stepeni. Sta bi trebali bolje. Taj izraelski koji stalno spominjes, za izvoz je znatno manjeg dometa, pa i taj radar koji stalno pominjes dometa 400 km, tek sad dobija Izraelska vojska, a sigurno ga ne prodaju jos nikome. FK3 je trenutno najbolja i najeftinija opcija za nas. Samo neka stigne.

Bo

Boza
Zasto topli start ne valja kad i on ima dejstvovanje na 360 stepeni. Po meni je on prednost u odnosu na hladni start jer je manja sansa za otkaz rakete.

Bo

@Bob

Ja koliko znam FK 3 ne može da dejstvuje sa svim lanserima 360 stepeni.

Znam da sovjetski/ruski sistemi koriste hladni start jer tako sva oruđa mogu brzo dejstvovati na 360 stepeni.

Fk3 se može lakše prezasiti napadom krstarećih/bespilotnih/avionima sa jedne strane nego familija s-300/400/500.

Bo

@Bob

Hladno lansiranje je bezbednije u slučaju da raketni motor eksplodira pri lansiranju ili otkaže.

To se retko dešava, ali nije isključeno.

U svakom slučaju, nemogućnost delovanja na svih 360 stepeni svim lanserima jeste mana u današnje vreme. Bez obzira na hladno ili toplo lansiranje.

Стоји то да није најбољи систем, постоје много бољи, али се поставља питање имамо ли ми пара за нешто боље ? FK-3 је свакако бољи од свега што тренутно имамо.

Al

@Boža M

U glavi mi je da može da dejstvuje 360 stepeni, jer bi trebalo da ima toplotne štitove za tako nešto.

Bo

Boza M
Fk3 ima dejstvo 360 stepeni, a takodje i radar koji koristi. Ima platformu koja se okrece u svim smerovima. A radar se rotira, i kad pronadje cilj tu se zaustavlja. Imas prilog na portalu Front Cannel gde je objasnjeno u detalje, a prilog nosi naziv: Zasto FK3 ne treba hladni start.

Sr

@Bob
Prednost hladnog lansiranja je upravo to sto ne morate okretati „kupolu“ lansirnog vozila sto vam drasticno skracuje vreme dejstva i ne mora imati 2 do 3 lansera da bi pokrivali kontinualno jedan prostor u svim pravcima. Da je tako jednostavno, ne bi Kinezi razvijali kopije S-300 i kupovali S-400 za grdne pare. Takvo „mehanicko“ resenje povecava efikasnost svakako, ali je kompromis u odnosu na vertikalno lansiranje uvek!

Naravno bolje i tako nesto, nego nemati opciju dejstva na tim daljinama i visinama uopste.

mr

Negde sam pročitao da su se kineski radari pokazali u Siriji mnogo bolje od ruskih, kad je detekcija dronova u pitanju. Kinezi su u elektronici već na nivou Južne Koreje, a znamo na kom su oni nivou i šta sve prave za civilnu upotrebu. Nekako sam ubedjen da su ovi sa zapada provalili ruske sisteme, a fk3 je i za njih još uvek tajna. Neće nilom iz našeg okruženja biti prijatno kad uvedemo u operativnu upotrebu kineske sisteme.

Fi

Najbolja odbrana je biti dio nekog razvijenog i ozbiljnog vojnog saveza, sa čijim članicama se imaju relativno sređeni ekonomski odnosi. I tako barem sve dok Srbija ne postane Švicarska.

Odgovori
Fi

Da, u svakom slučaju korisno štivo. Hvala za link! Ne ulazeći sad u neke zaključke političke prirode, ne vidim da je studija uzela mnogo u obzir finansijski aspekt dileme. Kao da je Srbija ekonomska Švicarska. A eto, još, nije. Jer stvarno efikasna odbrana mnogo više košta ako nisi dio nekog saveza. Vojska neće uvijek moći uzimati od drugih ministarstava, kao u proteklom periodu.

Zo

Drago mi je da vas se dopadaju analize koje sam do sada radio. Uložiću trud i ubuduće da pripremim zanimljive tekstove, analize i opise borbenih sistema iz domena sistema PVO i VOJiN!
Imaćemo vremena da čitamo i zajedno komentarišemo….

Odgovori
Bo

Zanimaju me dve stvari, u vezi Vašeg vrlo informativnog teksta.

Pogotovo mi se dopalo ovo u vezi modernizacija starih sistema, jer sam stekao uvid u njihove sadašnje mogućnosti i u to da se ipak nešto radi, makar i skromno.

Prvo: pominjete jurišne helikoptere Mi-35M i Game u ulozi lova na dronove. Sa koje udaljenosti bi njihovi senzori otkrili BPL veličine Barjaktara ili Orbitera i koje senzore bi koristili u toj ulozi? Pogotovo me zanima šta Gama ima danas od senzora, da li je tu bilo nekih modernizacija?

Drugo: Koliko je Tor skuplji od Pancira i u kojoj konfiguraciji je baterija, odnosno divizion Torova, u smislu koja sve vozila ga čine osim lansirnih oruđa?

Sm

Gospodine Zorane, pre svega bih hteo da vam se zahvalim na vasoj sluzbi 99-te. Vi ste pomenuli u nekim od prethodnih tekstova, citiram: „U najnovije vreme, komponente sistema S-300V se umrežavaju sa komponentama sistema Buk-M3 Viking…“. Hteo bih da vas pitam kako bi se recimo taj sistem pokazao kod nas?

Pa

Poštovani, analiza je ok . Imam par zamerka ,rat nije između Jermenije i Azerbejdžana . Više je „građanski rat u Azerbejdžanu “ (mogu slobodno i da napišem „Etničko čišćenje na tlu Azerbejdžana“ pošto je tako motivisan). A druga zamerka je objektivne prirode . U jednom delu teksta pišete „to bi podiglo motivaciju naše vojske“,a u pod naslovu „protiv nato nemamo ni promil šanse“? Hoćete da se opkladimo (kao u filmu i po priči u stvarnosti kad se klade da će Austrijanci u Prvom Svetskom ratu da napadnu preko Drine ili Save i Dunava) ovako javno? Zaboravljate ko i šta čini NATO ,a meni vaša tvrdnja liči na tvrdnju da će Austrija udariti preko Save ;-)

DW

@Zoran V. Bilo bi dobro čuti neki predlog kako reorganizovati naš PVO i čime ga opremiti kako bi bio respektabilan na Balkanu.

Pe

Jasno je da bi u slucaju napada vojske jacine Azerbejdzana 2020 godine Srbija bila pregazena za par dana.
To i nije nista neobicno i neocekivano:
SRJ 1999 je bila mala zemlje sa zaostalom tehnologijom, predvodjena diktatorskim rezimom povezanim sa kriminalnim elementima.
Ratavalo se sa najjacim silama sveta, sa cak tri nuklearne sile,sa najefikasnijom ekonomijom i najnaprednijom tehnologijom na planeti.
Upravo je izuzetno nesposobna PVO Vojske Jugoslavije najvise doprinela gubitku rata i konacnom gubitku Kosova.
Slucajan pogodak F-117 treceg dana od 78 dana rata, te jednog F-16, ni na koji nacin nisu uticali na dejstva NATO – izveli su preko 38000 borbenih letova nad SRJ,vecina bez bilo kakve opasnosti od PVO SRJ.
Oborene bespilotne letelice i krstarece rakete treba posmatrati u celokupnoj slici-koliko ih je lansirano i pogodilo ciljeve?
Procenat oborenih je verovatno isto toliko mali i nebitan kao sto je slucaj sa obaranjem aviona.
Neuporedivo bolje se pokazala kopnena vojska!
Poenta je da mala zemlja ne sme nikada sa se nadje u situaciji u koju su doveli Milosevic i njegovi banditi SRJ tokom 1990-ih.

Odgovori
Sr

Molio bih medijatore da puste komentar, jer imam veliku potrebu ovo da kazem.

Ako vec gledate politicku pozadinu, pogledajte je u celosti. U tu situaciju nismo usli zbog Milosevica i 90ih, nego zbog Tita i 40 godina zavitlavanja zapada, ciscenja svih liberalnih kadrova iz KPJ 70ih godina, postavljanje marksista(cijeg je Milosevic i cela ta garnituta proizvod), kao i lose ekonomske politike SFRJ, pritiska MMFa, bakrota i neefikansnosti privrede 80ih godina, demokratizacije rada ali ne i kapitala, postavljanja politickih kadrova na sva bitna rukovodeca mesta(Milosevic direktor banke u Nju Jorku, iako je po struci pravnik, a ne ekonomista, bankar, racunovodja itd.) sto je dovelo do raspada zemlje i stavljanje Beograda na „crnu listu“ zapada i njegovih institucija. Sve posle je bilo „vec odluceno“ , samo su nijanse u pitanju sto potvrdjuju dokumenti i Haski proces.

Toliko je ’99. godina apsurdna da je NATO na kraju dobio ono sto im je vec nudjeno pre rata od strane SRJ. Svaka dalja prica je suvisna i suplja.

Piloti NATOa ipak govore o daleko smanjenoj efikasnosti zbog prisustva PVO, ali njen konacni ishod(broj oborenih aviona) je opet plod neulaganja drzave u taj rod vojske usled pogresne doktrine koju su postavili partijski postavljeni rukovodioci(nije normalno da prvog komandanta JNA skrajnes zbog politickog neslaganja) i nedostatka ekonomskih potencijala zbog tih istih partijskih kadrova i lose politike, prevelikog ulaganja u nepotrebne stvari itd.

Taj vas, i stav vecine ljudi „krive su 90te“ je kao da krivite rak sto vam je neki rodjak umro, a ne njegove cigarete, alkohol, losu ishranu, stres i nezdrav nacin zivota koji je dovoe do tog raka i jos uzmete i propagirate svojoj deci takav zivot, ako sto mnogi hvale Tita i njegovu politiku koja je rodila taj „rak“ i tu situaciju totalnog nepoverenja prema svemu sto izlazi iz Beograda, samim tim i Srbije.

Bo

@Srbofil

Baš tako.

Zo

@Smoke

Sistem „Buk-M3“ je odličan PVO sistem. divizion u punoj konfiguraciji dejstvuje na 36 ciljeva (6 radara za navođenje raketa), na daljinama do 70 km. Sa pridodatim raketama iz sistema „S-300V“ Gladiator, domet se produžava do 100 km, ali se kod upotrebe ovog SLO sa raketama iz sistema „S-300V“, smanjuje kanalnost po cilju diviziona „Buk-M3“, jer SLO jednog od Buk lansera preuzima funkciju navođenja radara na SLO sa raketama S-300V. Ali to ne smanjuje drastično kanalnost jer samo 1 radar za navođenje raketa (od 6) može koristiti to oruđe, jednovremeno.
Takođe, korišćenjem ove rakete, postiže se i određena mogućnost u antibalističkoj odbrani, zbog velike brzine rakete i visokih uglova elevaciji koje pokriva radar na samom SLO sistema S-300V.

Sve u svemu….sam sistem „Buk-M3“ je odlično rešenje. Sa pridodatim lanserom iz sistema „S-300V“ je vrhunsko.
Pitanje je cene, koja je relativno visoka, mada se može kupiti i „skromnija“ konfiguracija.

Takođe, njegova prvenstvena namena je trupna PVO, ali s obzirom na domet i način rada, može biti upotrebljen i u sistemu PVO teritorije.

Sm

@ Zoran

Hvala na odgovoru! Kada sam procitao o toj kombinaciji Buk/S300 stekao sam utisak da je to nekako sistem kao nacinjen za nas. Misljenja sam da je jeftinije takvo neko resenje od zapadnih sistema, ili ruskih sistema poput S400 i S350.

Yo

@Srbofil

Uglavnom bi sve bilo na mestu što ste naveli – da Ameri valjda još tokom 40-ih godina prošlog veka nisu zapisale horoskop socijalističkih federacija u svojoj doktrini…
Problem je malo dublji – očitava se u ograničenom sektaškom umu elita bilo da su one komunističke, €-talibanske, talibanske, pro-ovo/ono – antisrpske drekavci…
Zato je suštinski savršeno nebitno da li i šta imamo ili nemamo (što se jednom već pokazalo), ali bolje da imamo…
To će se sigurno promeniti jer priroda i egzistencija imaju jasna pravila, ali je jako upitno da li u ovoj generaciji…
Kod nas biju „kosmičke bitke“ osobe koje ni regrutaciju ne bi prošle, a pozitiva je postala kult zamajavanja, dok se ona hemijska prodaje na grame – i tone…
Nema mnogo razlika ni kod drugih, samo što se oni manje oduševljavaju marketinškim novotarijama i sl…

Wo

>> Taj vas, i stav vecine ljudi „krive su 90te“ je kao da krivite rak sto vam je neki rodjak umro, a ne njegove cigarete, alkohol, losu ishranu, stres i nezdrav nacin zivota koji je dovoe do tog raka

Oh ne, pravilna analogija i bila sleceda: Krivite jedan kriminalni klan zato sto vam je ubio rodjaka, opasnog momka sa asfalta, a ovaj je celi zivot dilao u kraju, krenuo da se siri, nije hteo dogovor sa drugim kriminalcima i oni ga na kraju overili…

Sr

@Wolfgang
Saberi-oduzmi, dodje na isto.

Bas sam nedavno naleteo na intervju Miltona Fridmana o Jugoslaviji iz sredine 70ih…. zanimljiva zapazanja, vredi poslusati. Bude coveku sled dogadjaja jasan.

An

@Srbofil

To što ste napisali sve stoji. Pa opet, nije Srbija bila sama u SFRJ, bile su i druge republike. Pa su vođstva tih republika (koja su uključivale i nekadašnje komunističke zvaničnike) skapirala šta je trebalo raditi 90tih, dok srpsko nije već je radilo sve pogrešno. A i stanovništva tih republika su malo više birala ne/antikomunističke partije na prvim izborima nego stanovništvo Srbije.

Velika ironija, s obzirom da je Milošević bio ,,ispred“ ostalih komunista kada je krajem 80tih odlučio da zajaše nacionalizam umesto da ga pusti da on sruši komunistički režim kao što se to desilo na većini drugih mesta. No našu žalost kada ga je zajahao, upotrebio ga je potpuno naopako. Tako da bolje nije bio toliko ,,napredan“ svojevremeno.

Svašta je loše nasleđeno bilo 1990., ali opet, moglo se mućnuti glavom i ako ne baš izvući maksimum iz situacije, onda baš ne izvući totalni minimum i napraviti potpunu katastrofu, kao što je i urađeno.

Sr

Cestitam T6 na novom kolumnisti. Tekstovi su zaista sjajni. Hvala autoru na tekstu i hvala na velikom doprinosu odbrani zemlje!

Kao sto sam ranije pisao, a to je autor potvrdio, radari trupne PVO u ovom obliku nisu adekvatni, ne samo u smislu daljine i visine detekcije sto je autor spomenuo, nego prvenstveno tehnologije na kojoj su bazirani(koliko god velikim naporom VTIa su modernizovani). Takva vrsta radara je u danasnje vreme veoma ranjiva na elektronsko ometanje i geolociranje/unistenje. Pored toga, agretat vozila Pasars je postavljen tako da, bez i malo rezerve, mozemo tvrditi kako je sakrivane IC odraza gotovo nemoguce u koliko isti radi, sto je velika mana u danasnjim uslovima kada i srednje „takticke“ BPL dostupne na trzistu imaju savremene sisteme mnogo vece rezolucije i sposobnosti u odnosu cak i na najmodernije sisteme iz ’99. godine. Cela ideja sistema Pasars je prikrivenost, a to se moze postici jedino zamenom radara kao i potpunom automatizacijom kupole/topa za sve tri dimenzije, gde bi jedan baterijski radar, sa izdvojenom komandnom stanicom, putem data-linka upravljao baterijom sa 6, pa i 4 lansirna vozila(u zavisnosti od tehnickih mogucnosti). Jednostavno, sta god staroj Zirafi radili, to je nemoguca misija. Moraju se kupiti nove Zirafe ili neki drugi radari novije tehnologije sa minimalnim stepenom frekventne agilnosti i ugradjenim IFF(poput radara Pancira) da bi se postigla adekvatna zastita posada kao i minimalne tehnicke mogucnosti.

Da bi se postigla maksimalna iskoriscenost baterija Kub-M i Neva, neophodno bi bilo uraditi duboku modernizaciju sistema navodjenja i osmatranja, kompletnom zamenom radara i primenom novih komandnih stanica. Znamo „skupo“ je, ali jeftinije od tog resenja nema! Digitalizacija putem primene konvertora i DSP sklopova sa zadrzavanjem stare antene je veliki pomak, ali ako bi protivnik primenio kamikaza dronove koji se navode na rezidualno zracenje radadara, vrlo brzo bi bili prisiljeni na taktike gasenja(poput ’99), sto bi smanjilo efikasnost i otvorilo prostor neprijateljskoj avijaciji(ako bi ona postojala). Naravno, mobilnost sistema Neva je posebna prica, ali mislim da se to moze relativno jednostavno resiti montazom na razna vozila koja ili posedujemo ili mozemo lako nabaviti. Glavno je pitanje koliko je to isplativo u odnosu na nabavku novih ili polovnih sistema novije generacije poput Buk, kao i kakvu efikasnost imaju noviji nemodernizovani sistemi, u odnosu na starije, ali duboko modernizovane? Osim onih ociglednih razlika u energiji same rakete i sl.

Mislim takodje da je velika mana sto nismo nabavili baterijski radar za sistem Pancir-S1, te bi sledeca akvizicija trebala da bude upravo to, pre nego dodatna lansirna orudja koja su svakako neophodna. Sa 2 radara „Lipa“ i 2 komandne stanice sa 6 lansirnih orudja koliko trenutno posedujemo bi imali 2 potpuno funkcionalne i uvezane baterije velike situacione svesti, umesto jedne baterije, bez smanjenja pojedinacne efikasnosti.

Uz odredjene napore, ovo sto imamo moze biti izuzetno efikasno cak i protiv veoma modernih ofanzivnih sistema. Uz minimalno tri baterije sistema srednjeg do dugog dometa, ali iskljucivo onih sa vertikalnim lansiranjem(S-350, Spyder-LR itd.) pokrivenost drzave bi bila na zaista zadovoljavajucem nivou sto se tice raketne PVO. Sistemimamo poput FK-3 ciji lanseri ne mogu dejstvovati u svim pravcima iz borbenog polozaja, 3 baterije sa po 3 lansera je zaista nedovoljno, sto povlaci potrebnu dodatnih vozila, dodatne posade, dodatno odrzavanje, logisticka i tehnicka vozila i tu mislim da se ne moze „ustedeti“ tim kineskim sistemom u odnosu na neke druge(radije bi polovne S-300PMU-2 nego FK-3 iskreno, a zadatke dejstva na sporo-letece ciljeve bi rezervisao za druge sisteme jer jedna raketa dugog dometa zna da kosta i nekoliko miliona dolara i brzo se potrose)

Glavno je pitanje da li mi imamo finanijskih kapaciteta za tako nesto? Sigurno za nove raketne sisteme dugog dometa poput Patriota i S-400 nemamo, ali za duboku modernizaciju tehnike koju vec posedujemo, verovatno imamo, samo se trebaju odrediti prioriteti. Dobra je stvar sto smo na vreme ostvarili nabavku borbenih BPL(do duse skromnu) i krenuli u osvajanje te tehnologije, tako da necemo biti „iznenadjeni“ i mislim da je to bio pravi korak. Cak i izbor letelice je bio odlican i mislim da nam Bajraktar ne treba, niti trebamo racunati na Osmanlije ikada!

Znam da je tema ucinak postojecih sistema kakve trenutno posedujemo u slicnom okruzenju, samo sam hteo napisati moguce pravce za neki buduci razvoj.

Odgovori
Zo

Ne dobija se rat sa zastarelom tehnikom niti kupovinom 6ovog,4onog.O FK3je suvišan svaki komentar.Ako Bugari imaju S300 već dugi niz godina(imali ga i pre NATO agresije na nas,zašto ga mi nikad nismo uzeli)?.Nije Bugarska bogatija niti veća zemlja od Srbije pa da oni imaju za te sisteme novca a mi ne.Prackama se ne dobijaju ratovi

ov

Sojgu rece da Srbija ni pitala zaS400, stidimo se…a ko pita ne skita

Sr

@Zoran
Pa i napisao sam da se svi sistemi moraju duboko modernizovati i/ili nabaviti novi.

@overton
Da smo i kupili neki element sistema S-400, to bi verovatno bilo kao sto je Sirija kupila S-300PM2 sa 4 lansera i jednim nisansko-osmatrackim radarom koji deluje kao komanda stanica. To vam je za rakete veceg dometa 16 raketa i 8 ciljeva, odnosno moze samo da stvara „privid“ zastite. Sto je dodatno obesmiljeno ciljenicom da radar/komandna stanica u 92N6 prati do 100 meta istovremeno i moze koristiti do cak 12 lansera(znaci 3 do 4 baterije sa po 4 ili 3 lansera). Koliko to ima smisla nekome ko kupuje 6 lansirnih orudja mnogo jeftinijeg Pancira?

Jedan divizon S-400, kako ga predvidja proizvodjac, a ovde je najbolje da me ispravi autor teksta ili Zivojin ako gresim, se sastoji od minimalno 3 diviziona(grupa od nekoliko baterija), sa 3 razlicite vrste raketa i ne malo 4 odnosno 5 razlicitih radara 91N6E, 92N6E, 96L6E, 40V6MR iznad svega toga 55ZH6M da bi se iskoristili puni kapaciteti sistema kako je predvidjen.

Pritom tako skupo i vredno sredstvo morate dopuniti odgovarajucim brojem baterija sa po 3 do 6 lansirnih orudja Pancira S1 sa svojim baterijskim radarima 96K6, a VOJIN morate osavremeniti potpuno da bi sistem tako velikog dometa imao smisla. To je nekoliko milijardi evra, verovatno 4, 5 i vise…ko zna! Odakle?

Ako vec kupujemo u malim kolicinama(jedna do dve baterije sa par radara u okviru vec postojeceg sistema VOJIN i trupne PVO), mislim da bi nam od Rusa S-350 sa 9M96D raketama dometa do 120km po daljini i 30km po visini bio mnogo smislenija opcija jer zbog same kolicine raketa koju jedan lanser nosi, pruza mnogo bolje sanse za odbranu i prezivljavanje sa ogranicenim brojem lansera(recimo 6 do 12 lansera).

Sr

@overton
Greska, „sistem S-400“ sam hteo napisati, ne jedan divizon.

Bo

Srbofil
FK3 dejstvuje na 360 stepeni, ima okretnu kupolu. Takodje i radar ima pregled 360 stepeni, a kada uoci cilj okrece se prema njemu. Imas detaljnu analizu na linku: https://youtu.be/4taVM_2UyIE

@Boban

Ovo me malo umirilo.

DW

Objektivna i otrežnjujuća analiza. VS može da vodi sukob niskog intenziteta, ali protiv neke ozbiljnije sile teško zbog tehnološke zaostalosti. Pancir treba (što sam tvrdio i pre) gurnuti u brigade kao trupni PVO (bar po jednu bateriju po brigadi) i eventualno pridodati sisteme Sapsan Bekas (ili Repellent-1) kao i radare poput Ground Master 60. Ono što ne košta mnogo, a šta možemo da uradimo je da Neve montiramo na šasiju T-55 ( poput Poljaka) i formirati jedan divizion PVO u Kraljevu . Za neku ozbiljniju modernizaciju PVO treba novca, a moj favorit je S-350 Vitez.

Odgovori
Н

S obzirom da smo okruženi NATO savezom, bilo kakav sukob, sa bilo kime pojedinačno, u okruženju, bi nas doveo u konfrontaciju sa istim. Tako s tim na umu, treba i tražiti rešenja, pre svega politička( koja do sukoba ne bi dovela), ali i vojna(apsolutno sam protiv uzmicanja pred bilo kime). Ponoš je dao dobru izjavu svojevremeno, parafraziram, da ako želimo biti vojno ozbiljno shvaćeni, moramo da za 48h izbijemo na granicu sa Albanijom.

Odgovori
Sr

@Никола
„S obzirom da smo okruženi NATO savezom, bilo kakav sukob, sa bilo kime pojedinačno, u okruženju, bi nas doveo u konfrontaciju sa istim“

U praksi, ipak postoje razni ishodi. Za primer, nedavno je Turska trazila raspored Patriot baterija na jugu zemlje iz sastava NATOa, zbor rata na severu Sirije, odgovor je bio otp: „mi nemamo nista sa vasim ratom u Siriji“. Isto se desilo kada su trazili pomoc NATOa za svoje trupe u Libiji.

Poenta je da vojna dejstva, pogotovo ofanzivna, neke clanice NATOa, ako nisu u skladu sa politickim interesima vecine ili bar vecine vodecih clanica tog saveza u tom trenutku, nikad ne ukljucuje angazovanje celog saveza, pogotovo ako postoje konfliktni interesi ili samo nezainteresovanost(borba Francuske u Africi, Foklandski rat Britanije itd.). Cak su se i SAD kao lideri „natezale“ da ukljuce ostale clanice u intervenciju u Iraku, pa na kraju su samo delimicno uspeli, cak i pored rez. SBUN.

Cak i formalno-pravno clan 5. precizira upotrebu oruzane sile ostalih clanica „ako budu smatrale za potrebno“ sto je podlozno raznim tumacenjiam jelte…. Drugim recima, marginalna, pa cak i bitnija(recimo Turska) drzava NATOa, ako napadne neku drugu drzavu samoinicijativno, ne znaci da ce NATO da se ukljuci u dejstva na strani te drzave(pa cak i defanzivna).

Dok sa druge strane smo ’99 videli i totalno suprotno gde Jugoslavija istinski nije nikoga ni napala, ali je aktiviran mehanizam celog vojnog saveza protiv sopstvenih zakona(mada je to predstavljao presedan)….. Tako da ishod treba sagledati pre svega u okvirima politicke situacije u datom trenutku. U trenutnim okvirima, NATO bi najverovatnije odmah sprecio bilo kakve akcije jer im trenutno ne odgovara(administracija SAD je blokirala formiranje formalne „vojske Kosova“, to ipak nesto govori).

Ono sta bi nam dodatno smanjilo sansu za „neangazovanje“ NATOa u celosti je saveznistvo, preciznije sporazumima formalizovana politicko-ekonomska saradnja sa nekim od vodecih clanica, a to su na prvom mestu Francuska, zatim Italija i Spanija, najbitnije pobosljanje odnosa sa SAD(sto je tezak posao, ali je otpocet). Mnogo vise od toga ne mozemo jer nas sprecavaju prvo sopstveni zakoni, a drugo okolnosti.

Mi

Hvala autoru na izvrsnom tekstu! Nekoliko pitanja:
– strela 1m gotovo niko više godinama i ne spominje,nema ih čak ni na vežbama, paradama, vode se na sajtu vojske…Da li je polako otpisan,umesto njih PASARS, mislim da imamo 54 na stanju?
– bov 20/3 ste spomenuli, zar nije izašao iz upotrebe (ta vozila se konvertuju i modernizuju u bov m11, bov kiv)
-praga 30/2, uvedeno je nekih 36 kao privremena zamena do dolaska pancira i pasarsa. Srboauto je uradio 8 komada za žandarmeriju sa modernizacijom (više za ciljeve na zemlji ali svakako dosta bolje). Veliki broj na lagerima…

Šta je istina i plan sa ovim sistemima za grupnu ovo?

WE

Pečora + Kub-M 👉 reciklaža !
Kupiti Spyder- LR/MR + Iron Dome ili i-Dome ( all-in-one). AKO kupuju od Turaka bespilotne, onda Akinci, ne TB2. Izdvojiti već jednom milijardu evra, i u solidnoj meri rešiti RV i PVO. A aviončići otom-potom.

Odgovori
Pa

Dragane (werewolf) ,sećaš se priče o čoveku koji je kupio volove koji koštaju 1000 „dojče marka“ za 2000 da bi se pokazao kao gazda ? Ne kupuje se ništa u Vojsci kao što se to radi na pijaci.

Zo

Izdvojiti milijardu da, ali ne na kombinaciju koju si naveo. Spyder ima domet do 50 km max, a Iron Dome je isključivo protiv-artiljerijsko-raketni sistem koji gađa projektile i rakete koji lete balističkim (linearnim) trajektorijama.
Ako hoćemo kombinaciju, onda bi bilo dobro Pancir SM + S-400 ili Tor-M2 i S-300VM/V4. Dakle da ti osnova bude sistem srednjeg do velikog dometa, a ne malog do srednjeg, a da ti njegova zaštita od raketa i artiljerijskih granata bude sistem malog do srednjeg dometa.
Barem ja tako vidim.
Ako već hoćeš izraelsku kombinaciju, onda treba drugačije iskombinovati.
Bolje je ići recimo sa Iron Dome, kao protiv-artiljerijsko-raketni sistem i onda sistem David`s Sling kao PVO i AB sistem. Umesto Iron Dome može i Barak-8, to je verujem i nešto skuplja varijanta, ali u ovom slučaju, obzirom da je Davidova praćka i AB sistem, dovoljan Iron Dome.

Odgovori
Sr

Spyder ima 3 konfiguracije:
1. Short Range sa raketama Phyton i Derby.
2. Medium-range sa bustovanim vertikalno lansiranim raketama Derby.
3. Long-range sa bustovanim vertikalno lansiranim raketama Derby-Extended Range.

Maksimalni dometi su 20, 40 i 80km prema proizvodjacu.

DW

@Zoran V. Po mom skromnom mišljenju, formirati na teritoriji Srbije A2/AD je kao prvo preskupo, kao drugo geopolitički rizično i kao treće u neku ruku besmisleno. Danas kada su skoro sve fabrike u državi u stranom vlasništvu nema potrebe štititi iste. Jedino šta treba štititi su trupe i postojanja EPS-a kao i neke strateške infrastrukturne objekte od pretnji iz vazduha. Ono na čemu treba raditi je na što većoj mobilnosti trupa i njihovoj vatrenoj moći kako bi se agresoru onemogućilo brzo napredovanje.

ov

Zasto nepitasmo za s400

Na

Зоран,

зашто мислите да треба куповати искључиво руске системе С-300В шта ће нам тај систем, возила су тежа од тенкова, да не питам колико људи треба за батерију, ако имате податак одговорите. има три радара + чувени радар за мале висине – и податак да лансер ракете 9М83 или ти Џин није мењан у пољским условима већ правац Антеј, да не гово-рим о начин вођења Ф-16 носи ААРМ унпређени Харм нпр, итд………………………………………………..

Познавалац сте проблематике па да Вам поставим питање, зашто не споменете ПАМС-Т поготову што Еуросам тврди да је могући микс ракета Астер 15 и 30 или 15-ца са бустером + блок 1 за гађање ТБМ, ок можда не би једном ракетом срушили Елбрус, али у окружењу их нико нема

ево састава батерије радар Арабел + команд и контрол возило + 4 ватрене јединице укупно 32 ракете домета ако комбинујете 35 и + 100км у батерију спада 13 тринаест војника – шта не ваља
код овог система, вођење АРСН радар и ракета разговарају Уплинком,

да не помињем Израелце чији радари су класе Стар Трек, уз то они располажу пасивним систе-мима раног упозоравања, о систему за неутрали-зацију дронова не бих овај пут, као ни о оружију директног дејства , сем тога Израелци су безобраз-но јефтини од осталих

Yo

Svaka čast autoru na svemu, ali mršavo je ovo – naročito imajući u vidu aktuelne trendove.
Laički – dodao bih i makete – zbunjivalo to i tokom agresije, ali bi valjalo gledati i u budućnost pa planirati rashod skoro svega postojećeg i planirati nabavku/proizvodnju novog u narednoj deceniji.
Elektromagnetna pvo sredstva su budućnost borbe protiv dronova, ali i drugi naoružani dronovi umreženi sa radarima i sl., kada već mogu i helići..

Odgovori
Sh

Koristili su Jermeni makete, i to dosta obilato.

We

1-2 satelita.
2-3 pseudo satelita.
5-6 radara .
Ometači.
Moraš da “ vidiš “ i nikad da ne prepustiš nebo.
Inače,,,,

Odgovori
Zo

Zna li neko od čitalaca ovog portala, da li vojska radi nešto u vezi pseudo satelita? Nedavno smo čitali nešto o pokušajima jedne naše privatne kompanije da proizvede naš pseudo satelit. Kako bi se on mogao upotrebiti za lociranje dronova? Unapred hvala!

Pa

@zox
Radi . Evo linka iz 2019.na tu temu,a u ovoj godini je predstavljen rad na temu optimalnog krila sa „rascepljenim vrhom“(ako ne znate šta je to pogledajte na slici negde na Internetu na onom prikazu „pseudo satelita“)
http://www.vti.mod.gov.rs/ntp/rad2019/2/4.pdf

Link iz 2020. http://www.vti.mod.gov.rs/oteh/elementi/rad/043.pdf

Dr

Kad je Srbija krenula u osvajačke ratove devedesetih, pogrešnom odlukom tadašnjeg režima, a u nadi da prigrabi sto veću teritoriju, borbena gotovost i opremljenost vojske, u poređenju sa protivnikom, je bila puno veća nego što bi to danas ili sutra bio slučaj. Otuda i početno zauzimanje većih delova HR i BiH. Čim su se oni konsolidovali i počeli da opremaju, stanje na terenu se promenilo. A još kad se NATO uključio s podrškom, da ne pričamo. Danas je SRB okružena NATO-om (izuzev na papiru BiH ali je tamo NATO prisutniji nego bilo gde drugo), tako da SRB nema šanse da krene u nove pohode (osim ako na vlasti ne budu još veće budale). Isto tako, ni komšije, nema šanse, da krenu u pohode prema SRB; pojedinačno su ionako slabiji a i ne vidim razlog. Čemu onda sve ovo? Nema dovoljno MRI i CT aparata, pare za lečenje dece se skupljaju preko društvenih mreža. Ali to nije važno, važni su glasovi, da ponosni Srbin kaže, imamo vojsku, bre! Imaš bre k! Aj, pozdrav, živeli…

Odgovori
Q

Pa MRI i CT nemaš jer je država siromašna. A siromašna je jer je vojska nije mogla zaštititi akd je trebalo.

Al

Poštovani Dr,
dosta više tih izjava da nemamo MRI i CT aparata, da su nam bolnice ovakve ili onakve, da se deca leče sms porukama. I u mnogo bogatijim zemljama se deca leče dobrovoljnim prilozima.u svakoj državi pa i ovoj našoj Srbiji postoje ministarstva zdravlja i ministarstva odbrane i svako od njih ima svoje budžete. Nisam ni lekar i vojno lice već ekonomista i znam da su te vaše priče čista demagogija.U odbranu i zdravstvo je neophodno stalno ulaganje i u opremu i u ljudstvo.Ni jedno ne potire ono drugo.Jednostavno za slobodu i sreću jednog društva su pored ozbiljne ekonomije neophodna i jako zdravstvo, obrazovanje,ali i vojska, jer kad vas neko napadne nebrnite se skenerima i magnetnim rezonancama već oružijem i pametnom politikom.

Bo

Nije se krenulo u nikakvo osvajanje nego da se pomogne narodu tamo. Ako se okrenulo u osvajanje zasto onda odmah 91 nije to proglaseno Srbijom. Cak I Hag nije mogao nista tu presuditi protiv Srbije nego je samo konstantovao da se radilo o vojnoj pomoci sto se desava i u slucaju drugih drzava…

Mi

Snimak unistenja tor m2mkm u NGK od kamikaze drona
https://youtu.be/9kOXhwha1PU

Odgovori
mr

Ovo je surovo. Tako se to dešava kad nemaš avijaciju nad teritorijom da sklanja ovu napast, ili mogućnost da udariš po mestima sa kojih poleću. Sama sredstva pvo će teško da se odbrane.

Pr

Dobro došli u T6 ligu izuzetnih tekstova/analiza.
Hvala na još jednoj lepoj analizi, samo bih izdvojio još jedan odličan Živojinov tekst koji se lepo uklapa u ovu priču a tiče se potencijalne modernizacije naših PVO sistema (za one koji su propustili):

https://tangosix.rs/2020/20/03/analiza-kako-bi-belorusija-mogla-pomoci-srbiji-u-obnovi-raketnih-jedinica-za-protivvazduhoplovna-dejstva/

U navedenom tekstu ima dobar primera povećanja mobilnosti ,,Neva“. U komentarima sam napomenuo na potencijalnu upotrebu šasija T-55-ica iz rezervi kao nosećih (kao i neko od komentatora u ovom tekstu ;). Sada mi pada na pamet i potencijalna upotreba Kamaza 8×8 koji koristimo za ,,Nore“ sa sve hidrauličkim stopama za stabilizaciju/nivelaciju platforme ali nisam siguran da li je izvodljivo zbog potencijalne smetnje kabinskog prostora.
Takođe mi pada na um potencijalna upotreba većih čamaca/manjih brodova kao nosećih platformi za ,,Neve“ koje bi eventualno mogli iskoristiti ali samo za BG i NS koji su sa tri strane okruženi plovnim tokovima. Ovo može pasti u vodu zbog ograničene terenske upotrebe, ali je dobro za ,,Hit and Run“ taktiku, a potencijalni manji promašaj protivnika bi mogao proći bez veće štete pošto nije isto ako bomba/projektil strugne u zemlju ili zagnjuri pod vodu pored.

Što se razvoja BPL tiče, mislim da bi valjalo razvijati i leteću dron-metu da se više tegljači pošalju u penziju, poveća brzina mete a potencijalni rizici gotovo eliminišu. Tako da bi svi tipov PAT-ova (sve posade) mogli opuštenije da demonstriraju silu i preciznost.
Tu vidim i dobru priliku da se uključe i studenti katedri za vazduhoplovstvo sa Mašinca, ne znam koliko je teško razviti-proizvesti mali mlazni motor, ali barem mogu ostatak letelece a motore možemo uvoziti.

Pozdrav svima!

Odgovori
Lo

Moje lično mišljenje je da bi uventualnom sukobu sa NATO jedino riješenje bilo jedan ili dva diviziona sistema S400 i bar još jedan divizion sistema PANCIR S1E, sa zadatkom da štiti S400 od malih letjelica (dronova). Mislim da radar sistema S400,a ispravite me ako griješim ima maksimalni domet skeniranja 600km. Najnovije rakete istog imaju domet do 400km. Pa sad neznam iz koje bi to susjedne zemlje moglo nešto da poleti a kamoli da pridje a da ne bude oboreno.

Odgovori
DW

@Lovac. O sukobu sa NATO ne treba ni razmišljati. Rezultat bi bio poznat. Rat koji ne možeš da dobiješ (ni da izvučeš iole povoljan ishod), ne vredi ni da vodiš. Možeš jedino da ideš logikom Kim Džong Una, OK vi ćete nas polupati, ali mi smo spremili odmazdu koja će vas boleti.

An

Zorane,

Molim Vas da malo pojasnite sledeći dio:

U ovom tekstu za Nevu kažete kažete:

„Sama raketna baterija nema posebna ograničenja u otkrivanju letelica nišanskim radarom koje lete brzinom manjom od 60 m/s i u mogućnosti je da dejstvuje na njih ukoliko ih pravovremeno otkrije. “

Medjutim, u prethodnom tekstu (https://tangosix.rs/2020/20/10/analiza-okrsaji-azerbejdzanskih-dronova-i-sistema-pvo-jermenije-koje-su-lekcije-za-srbiju/) stoji sledeće:

„Tako sistemi PVO „S-300PT“ i „S-300PS“ ne mogu svojim radarima za praćenje ciljeva i navođenje raketa, pratiti ciljeve koji lete sporije od 50 m/s odnosno oko 180 km/h. Slično važi i kod sistema PVO „S-125M1 Neva“.“

Je li ovo znači da Neva može otkriti i dejstvovati na ciljeve koji lete brzinom manjom od 50 m/s, ali mogu od 50-60 m/s? Ne čini mi se da je razlika bitna u praksi, ako BPL može komotno da leti manjom brzinom.

Odgovori
Zo

Neva načelno može da otkrije i da dejstvuje na ciljeve bez ograničenja brzine. Problemi su kod sistema koji dejstvuju sa raketama sa poluaktivnim radarskim samonavođenjem. Buk-M1 i M1-2 i Kub to prevazilaze (kao i S-200, da je važan u ovom slučaju) sistemom „zahvata u vazduhu“ kada rakete ostvaruju zahvat cilja nakon što su lansirane. Tu se traži malo veća veština operatora, ali je izvodivo. Problem je u glavama raketa za samonavođenje tih sistema jer ne mogu ostvariti zahvat po brzini, jer nemaju podatke za upoređivanje (nulta frekvencija od radara i doplerov pomak iste frekvencije reflektovane od cilja), pa to ostvaruju nakon lansiranja.
Kod S-300PT/PS, s obzirom da koriste kombinovani sistem „vođenje kroz raketu“, zemaljski radar ne može ostvariti praćenje tog cilja po brzini jer u ovom slučaju i njemu trebaju ta 2 podatka da bi mogao ostvariti zahvat cilja, a nije u mogućnosti.
Kod Neve, ograničenja mogu biti u pogledu manjeg smanjenja dometa otkrivanja i pitanja na kojim daljinama i sa kojom rezolucijom mogu metarski radari P-12 i P-18 da otkriju ciljeve sa malom odraznom površinom. (pritom ne treba ovo mešati sa otkrivanjem letelica sa „stealth“ karakteristikama).
Kod pisanja ovog teksta, shvatio sam da sam bio „neprecizan“ kod tog opisa problematike sistema Neva, ali u ovom tekstu sam to razjasnio.
Kod „Ose“ domet po daljini ciljeva koji lete brzinom manjom od 360 km/h pada na manje od 6,5 km po daljini i 5 km po visini i tada se uglavnom koristi televizijski-optički sistem (samo danju) ili termovizija ako je ugrađena (Osa-AK i AKM)….

ns

Treba imati na umu da Azeri imaju S-300PMU2 (pored S300 imaju i modernizovane S-125 Neva-2TM i BUK) kojim su zatvorili svoj vazdusni prostor za avijaciju Jermenije. Takodje ovih raketni sistemi su se pokazali kao efikasni protiv balistickih raketa a delimicno i protivh raketa velkog kalibra ispaljenih iz VBR Smerc. Pored toga imaju svoje lovce Mig-29 (jedna eskadrila) i lovce prijateljske zemlje F-16 kojim su vec oborili nekoliko jermenskih aviona Su-25.
Ovim su Azeri postigli prevlast u vazdusnom prostoru i imaju apsolutnu slobodu delovanja iz vazduha i upotrebu izvidjackih i napadackih BL i po mestu i vremenu.
Nemaju pretnji da bi Jermenska avijacija mogla da ih napadne po dubini teritorije, ometa logistiku ili napadne aerodrome sa koji polecu BL i gde se nalazae kabine iz kojih se upravlja sa BL.
Treba tome da dodamo turske savetnike koji su prisutni u velikom broju procena je oko 500 pa do 2000 (koji su jako bitni za Azere).
Takodje i konstantno dopremnaje tehnike iz Turske i Izraelea (za ovo je kriticno to sto Gruzija drzi otvoren vazdusni prostor za prelet aviona sa tehnikom). Takodje tu je elektrosnko izidjanje Turske strane, pomoc u komandovanju kao i pristup izvidjackim satelitima itd.

Sve ovo pisem da se shvatilo da efikasna upotreba azerskih BL nije samo do BL vec celog sistema koji je na kraju omogucio da BL iskazu svoju veliku efikasnot.

Azeri poseduju i jurisne avione Su-25 i jurisne helikoptere Mi-24(Mi-35) ali nemaju potrebu da rizikuju i da ih masovno koriste jer odlican posao im zavrsavaju BL.

Sama masovnost BL u inventaru Azerbedzana je impresivna – oni su na pocetku sukoba imali sigurno 4 eskadile BL ako ne i vise (ovde neracunam konvertovane An-2).

Sto se tice odbrane od BL- prvo je potrebno ometati sisteme radio linkova BL, ometanje i manipulacija signala GPS-a, takodje i ometate PVO sistema i osmatrackih radara kako bi se smanjila ili anulirala prednost protivnka u vazdusnom prostoru (barem u delo zahvata fronta).
Na drugom mestu su sistemi koji mogu da unistavaju BL u vazduhu i na zemlji (avijacija, PVO, krsterece rakete i balisticke rakete)
Na trecem mestu je maskiranje i obmanjivanje.

Npr. Jermenija ima 4 moderna visenamenska aviona Su-30 i jednu bateriju modernog PVO sistem od 4 vozila TOR, ali to nije dovoljno da bi se suprostavili sistemu koji su uspostavili Azeri uz pomoc Turaka pre svega pa onda i Izraelaca.

Jermeni nisu uspeli da zastite svoj sistem S300 na teritoriji Jermenije.
Namaju dovoljno tehnike ali nemaju ni ceo sistem PVO kojim bi se suprostavili Azerima.
Imali su izgleda samo jednu stanicu za ometanje BL koja je unistena jer samostalno sigurno nije mogla da opstane.
Samostalno bez pomoci i podrske ni jedan sistem nemoze da odnese prevagu na duze staze.

Da su odmah oformili grupu sastavljenu od S300, TOR-a, sistema za ometanje BL, uz podrsku ostalih RS PVO (pre svega KUB i OSA) mogli su da formiraju zonu PVO koju bi tesko mogla da se probije i mogli bi efikasno da se bore protivh BL. Naravno ovde bi velike probleme pravila konfiguracija terena koja je jako nepovoljna za razmestaj S300 ali bi ovim bilo omoguceno da se barem u jednom delu fronta ostvari mogucnost za upotrbu sopstvene avijacije i prezivljavanje sopstevne kopnene tehnike pre svga oklopno mehanizovane.

Naravno ta zona bi bila relativno mala jer se radi o kombinaciji starije tehnike (S300), moderne ometaca za BL (Repelent-1) sve zasticeno sistemom kratkog dometa TOR. Ovakav razmestaj bi omogucio i efikasniju upotrebu ostalnih starijh sistema PVO pre svega KUB i OSA koji bi se nasli ispod svojevrsnog kisobrana protiv BL.
Takodje ovo bi otvorilo mogucnost upotrebe jurise avijacije (Su25) i po potrebi Su-30 i Mig-29 koji bi mogli da zastite jurisnike od protivnice lovacke avijacije.

Odgovori
Sh

Sve navedeno su Jermeni pokušali. Sve su uradili školski i prema zahtevima struke. Ali, problem je u tome što je konfiguracija terena takva, da je vrlo lako probiti se malim BPL-ovima. Drugi prrobblem za Jermene je taj što Azerbejdžanci imaju špijunski satelit, koji u realnom vremenu može da šalje podatke na zemlju i prati raspored svih većih jermenskih jedinica.

Ci

Svaka čast autoru na tekstu, bilo je uživanje čitati. Čini mi se kao realistički prikaz stanja, bez kukanja nad sudbinom, ili okivanja u zvezde. Nisam poznavalac, svrstavam sebe u kategoriju laika i ljubitelja tematike, ali verujem da sam usput pokupio i malo znanja. Imajuću u vidu sve rečeno ipak moram da primetim da su neke želje i mišljenja u komentarima teksta na nivou izjave: „DA MI NABAVIMO ATOMSKU BOMBU I NEĆE NIKO SMETI NIŠTA DA NAM KAŽE!“ Ili što bi naš narod rekao: „DA SU BABI TOČKOVI BILA BI TROLEJBUS…“ Sve novo što se nabavi je dobrodošlo. Naravno da nije ni izbliza dovoljno i da fali još puno toga, ali makar se mrdamo sa mrtve tačke. Stručnjaci opšte prakse, koji se razumeju u sve od PVO do fudbala i šaha, su nas i doveli dovde… A kukanje svakako ne pomaže… Daj da malo vidimo šta mi to stvarno možemo i da to što imamo naučimo da iskoristimo na najbolji mogući način. A autorski tekst u kom smo svi uživali je na najboljem tragu te ideje. Veliki pozdrav!

Odgovori
Ba

Odličan tekst, komplimenti.

U tekstu autor nigde eksplicitno to ne tvrdi ali mislim da se naslućuje da bi u datoj situaciji Vojska Srbije imala znatno povoljniji položaj u odnosu na NK uz podršku Armenije. Prvo, konfiguracija terena Srbije je daleko povoljnija za odbranu pa i od samih BPL, to nije potrebno objašnjavati. Drugo, mogućnost upotrebe mlazne avijacije u odbrani, na način objašnjen od strane autora. U sukobu u NK vidimo da samo napadač koristi avijaciju (uglavnom) pa čak i ne toliko intenzivno. Treće i mislim najvažnije, naše nepricenjivo iskustvo iz ’99-te, taktika upotrbe sredstava, madkiranja i obmanjivanja protivnika. Dobro je što se ide u pravcu masovnije upotrebe BPL i ne bi trebalo stati u opremanju i drugim sredstvima, dodatnim pancirima, sistemima srednjeg-dugog dometa, modernizaciji stare tehnike. Ono gde mislim potuno zaostajemo i što bi hitno trebalo raditi su sredstva elektronskog ratovanja i ometanja kao i zaštita od ometanja od strane protivnika.

Sve u svemu, izgleda da bi se u datoj situaciji Srbija bolje nosila sa protivnikom pa čak i potpuna odbila napadača na početne pozicije. U najgorem slučaju, moglo bi se držati protivnika na liniji dodira uz nanošenje velikih gubitaka dejstvom artiljerije i avijacije što bi dalo prostora za hipotetičke pregovore. U ustvarnom sukobu u NK, iako je u početku izgledalo da će ofanziva biti spora i uz velike gubitke, poslednjih dana se situacija naglo promenila u korist Azerbedžana i posledično stvaranje panike u redovima odbrane i na žalost nezaustavljiv egzodus. Ako Stepanakert ubrzo bude pod opsadom ili čak padne, mislim da odbrana može samo da se povuče i pokuša da brani koliko god teritorije može da bi eventualno izboksovali kakve-takve pregovore.

Odgovori
en

Što se tiče scenarija u Jermeniji mislim da bismo obranili naše nebo uspešno, a NATO napad bi po mom mišljenju bio propracen rezultatom 99-te,mada i tu verujem za koji procenat uspesnije nego 99-te.

Odgovori
pe

U poslednjih stotinak godina nasa zemlja ni jednom nije napadnuta od samo jednog suseda. Tako da pretpostavka ove analiza pada u vodu. Potrebna je druga pretpostavka, i druga analiza spremnosti i opreme.

Odgovori
Al

@peric

Drugi Balkanski rat ignorišemo? Pravilnije bi bilo reći da našu zemlju nije napala nijedna susedna zemlja bez direktne podrške neke velike sile. Tako da je vojska odradila svoj deo, a politika i diplomatija su po običaju zakazali…

Wo

Srpsko-bugarski rat iz 1885 takodje nije bas par ekseans primer odbrambenog rata…

Al

@Wolfgang

Srpsko-bugarski rat je bio pre velikih vojnih reformi kralja Milana i predstavlja više razlog za nastanak i razvoj odbrambene doktrine u Srba.

Wo

Odbrambeni rat svakako nije bio. Mnogima ce zazvucati neverovatno cinjenica da je ozloglasena Austrija bila ta koja je Srbiju izvukla iz potpunog poraza.

Al

@Wolfgang

Naravno. Upravo su iskustva iz tog rata ukazala na potrebu korenite reforme vojske, koja je sprovedena zahvaljujući kralju Milanu tokom 1890tih.

Ni

Bespilotne letelice su u zadnjih godinu dana do danas unistile sve vrste starih sovjetskih pvo sistema i radara, a od ovih novih nastradao je Pancir, S300 i evo danas Jermenski Tor m2km za koga se smatralo da moze sa tim sporim metama da se nosi. Radi se mahom o Turskim bpl koje svu elektronsku opremu koju imaju su pozajmili od zapadnih kompanija znaci druga, treca ruka, glavni inzenjer na razvoju Bajrakrltara i naslednika je momak koji je doktorirao na MIT… Sve je jasno, kadrovi, doktrina i oprema se moraju totalno menjati da bi se dobila iole ozbiljna vojska, KUB i Neva su nazalost samo za muzej ili paradu.

Odgovori
Pe

Što mislimo?

Za početak odlična i realna TT analiza kompletnog sastava raketnih i zrakoplovnih sustava koje trenutno posjeduju i koriste KoV i RZ VS.

I njihov potencijal odgovora na različite potencijalne ugroze i prijetnje u slučaju sukoba. Ono što se stalno govori i oko toga općenito zna.

Nijedna država u neposrednom okruženju Srbije, odnosno one sa kojima Srbija graniči, a to su BiH, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunjska i na kraju Kosovo ili Albanija (zavisno od gledišta), sama za sebe trenutno nema a niti u nekom srednjem pa čak i duljem roku neće imati kapacitete i sposobnosti da eventualno samostalno ugrozi ili čak izvrši napad na Srbiju.

A isto vrijedi i za Srbiju.

Pogotovo ako uzmemo i političko sigurnosni okvir da su sve te države osim BiH i Kosova članice NATO saveza a i u dvije navedene NATO i EU imaju smještene vojne i sigurnosne postrojbe.

Čekamo slične realne analize ovakvog tipa i u buduće!

Odgovori
De

PeroZ tu ste upravu.

Balkanske zemlje jedva imaju kapacitet za odbranu a kamo li ofenzivne sposobnosti.

A ako dode do rata protiv ozbiljne regijonalne sile poput Grcke ili Italije ili Turske ili cak daleke Rusije (protiv Rumuna i Bugara) onda Balkanske drzave nemaju sanse.

Ako Italija zeli citav Jadran, sta ce Hrvatska cak ako kupe 12 F-16?

Ako zeli Grcka da osvoji Sjevernu Makedoniju ili ako Turska zeli citav Balkan, koje sanse ima mala sakica Mig-29 I F-16?

lo

Kako odgovoriti na ovakvo pitanje, jedini spas za nas i okruzenje je partnerstvo za mir i samo nato okruzenje gde misljenja sam kad bi nas neko napao napali bi nas svi tako da nema potrebe nesto da se mi sad ovde preterujemo i preuvelicavamo.
Sama ekonomska moc zemlje diktira vojsku a mi neznamo gde ce mo i sta pre da krpimo, nazalost toliko godina smo koristili resurse SFRJ dok se moglo ali vreme sve potrosi.
MIsljenja sam da bi nas sistem PVO bio brzo neutralisan ukoliko bi za komandama BPL sedeli prekaljeni „borci-operatori-piloti“ i naravno ukoliko bi imali dosta bespilotnih letelica.
A najveci problem bi predstavl;jale male letelice za iznad bojista tipa vrabac preko kojih bi bespilotne lako nalazile ciljeve tipa rov ili oklop blizu linija a ove vece ukoliko se uvuku u dubinu mogu ozbiljno narusiti bilo koji front po dubini ako pogledamo nase sisteme dometa do 25 do 30km maksimalne to je jako lose za odbranu od ovih napasti sami sistemi su vecinom jednokanalni i morali bi da pridju blize frontu recimo da budu 15km u nasoj teritoriji a 10km u tudjoj za dejstvo u slkucaju otkrivanja dejstva lako bi te sisteme mogla poklopiti i artiljerija i Visecevni lanseri raketa protivnika
Brzo bi se utrosili potencijali PVO sistema sto raketa sto sami sistemi tako da bi pored nabavke sistema za dejstvo na vecim daljinama hitno bilo da se kupe sistemi za dejstvo protiv BPL i dronova krashua beladona avtobaza inace smo obrali bostan a da ga nismo ni kupili kao seme.
SLoboda je skupa to se mora imati na umu kao i nezavisnost

Odgovori
Du

Idemo svi okolo, a ujedno smo svi u pravu. Problem leži svuda, a najviše normalno u novcu. Slažem se da para nikad dovoljno. Moje je mišljenje da velika opasnost leži u dronovima. Pokazalo se da su vrlo efikasni i precizni. Takođe mislim da se radarom veoma teško ili nikako ne mogu otkriti i na vreme uništiti pre njihovog dejstva. Prvi od njihovih ciljeva su radari. Uništavanjem radara raketni sistemi ne mogu dejstvovati. Zbog toga se otvara put protivničkoj avijaciji. Bili smo svedoci toga 1999, s tim da su radare tada uništili avioni! Gubimo nebo, gubimo sve!!! Gledao sam snimke iz NK. Ne znam odgovor. Dronovi su napravili čudo. Mislim da su se i Rusi i Ameri dobro počešali iza uveta. Tolike pare u savremene rakete tipa c400 i Patriot i ode sve u vazduh sa tom malom igračkom. Bio sam radarski poslužilac davne 1985god. Ne bih mogao da vidim ove zgadije. Verovatno su sada radari mnogo bolji, ali i to mi je sumnjivo, pošto u NK dronovi ladno prolaze i dejstvuju po PVO Jermena. Lupam, ali mislim da su Rusi pokušali da reše ovu enigmu ali ne znam dokle su stigli! Ovo pretstavlja veliku opasnost po sve armije! Sada su se i Rusi okrenuli tome (ispaljivanje drona helikopterima i sl.). U svakom slučaju, nama nedostaje barem još dve eskadrile MIG-ova sa raketama V-Z u cilju uništavanja radara i raketnih sistema protivnika, kao i srdačnijeg dočeka protivničkih aviona. Nebo se ne sme nikako prepustiti protivniku. Neprijateljski avioni, ma ko da su, ne smeju leteti iznad naših nemoćnih glava kao 1999.god!

Odgovori
ma

Zoran Vukosavljevic
Stekao sam utisak da jermeni nisu vodili mnogo racuna i nisu preduzimali sve potrebne mere zastite prikrivanja i maskiranja tehnickih sredstsva. Da su mnogi sistemi unisteni na izvolte. Slicno se desavalo u Siriji i Libiji. U Siriji je unisten Pancir na brisanom prostoru gde je sistem bio u marsevskom polozaju a posada pored njega u toku napada. Kako vi to tumacite takvo ponasanje da li je u pitanju nedisciplina, javasluk, nemarnost posade, nizak nivo obuke, mentalitet ili nesto sasvim drugo? Ima puno slicnih situacija u ovim ratovima. Drugo u zadnje vreme cini mi se da nema vise onako zestoko koriscenje dronova od strane azera. Da li je to nagovestaj da su se jermeni konsolidovali ili je to samo trenutno zatisje pred buru?

Odgovori
Zo

Verovatno ima svega pomalo od ovoga što ste naveli. Ipak, u nekakvu „odbranu“ Jermena Nagorno-Karabaha, i teren (reljef) koji je brdovit i ne omogućava bog zna kakav izbor za razmeštaj raketnih sistema PVO i radarskih stanica VOJ otežava upotrebu jedinica. Takođe, teren je uglavnom ogoljen ili sa veoma niskim rastinjem, pa to otežava maskiranje i nije baš ista situacija kao kod nas.
Takođe, ubeđen sam sada, kada vidim razvoj događaja, da su u NK sistemi poput Kuba ili Kruga bili u neaktivnom stanju (možda čak i Neva) i da su služili kao mete za dronove Azera. Čini se da su samo „Ose“ bile operativne, uz naravno IC sisteme Strela-10 i Strela-2M i Igla. Bilo je naravno i PA topova.
Vidimo mogućnost da je pred kraj rata raspoređen i sistem „Tor-M2KM“, ali Jermeni nisu imali više od 2-4 vatrena oruđa ovog sistema, što je malo.
Ostaje i dalje enigma oko onog jednog diviziona S-300PS. Da li je to stvarno bio taj sistem ili neka maketa i šta je on tražio tamo, van teritorije Jermenije. Da li je stvarno prebačen da se aktivira radi PVO ili ….

Sh

Pa Jermeni su postupali prema Pe-Esu, za 1 do 2 minuta su identifikovali cilj i ispalili raketu, i za najviše 10 minuta su prelazili na rezervne položaje, unapred pripremljene, branjene i maskirane. Ciljevi su uspešno obarani! Ali, avaj, to su bili An-2. Za to vreme, turski sistemi Koral i REDET su ometali jermenske radare, izraelske BPL Harpy i Haropi su uništavali radare sistema koji su trebali da brane ove u povlačenju, a Baryaktari uništavali sisteme na maršu, ili sisteme koji su tek pristigli na rezervni položaj. Što se ruskih i jedrmenskih sistema z elektronsko ometanje, bili su i oni itekako aktivni, ali su zakazali. Kubovi su bili operativni i zadatak im je bio da štite Ose i Strele. Neve su došle kasnije, rapoređene oko Šušija i bile su zadužene za obranu Stepankerta.

Mi

I T6 je dobio upgrade! Dobrodošli Zorane!!
Primetio sam jos ranije da mi se svidja vaš način detaljnog pisanja analiza. Ova je odlična i bas mi se svidja što je podugačka. Samo tako nastavite!!
🤘🍻

Odgovori
De

U istini Srbija nema sanse. Armenija ipak ima puno razvijeniji sistem PVO sa modernijom opremom.

A to objasnjava zasto oba dvije drzave ne koriste ni Su-25 a ni Mi-35. I Armenija a narocito Azerbaizan imaju PVO sto je puno razvijenije nego njihove male zastarjele flote lovaca ili helikoptera.

Gospodin Vukosavljević prica o Orlu i G-4 u dejstvu protiv BPL, a ne uzima u obzir da je situacija i nad Azerbaizana i nad Armenijom jako opasna za avione Su-25 koji su puno bolji jurisnici nego Orao ili G-4.

Ovo su svhatili zapadnjaci pa oni ulazu u dalekometne rakete, sisteme elektronskog ratovanja i stealth avione.

J-22 ili Su-25 ili Su-35 ili F-16 ili Eurofighter ili cak F-35 nema nekakve sanse ako koristi zastarjele taktike iz 1940-ih sa „glupavim“ bombama i raketama i ako nema moderne obrambene sisteme. Ovo je dokazano i u Siriji, u Ukrajini i u Libiji.

Ako zelis visenamenske avione, trebas uloziti i u sisteme elektronske odbrane i dalekometne rakete. Obda mozes da klepas kako god zelis kao sto Izrael radi nad Damascusom.

Odgovori
Zo

Molim Vas nemojte izvlačiti moje reči van konteksta. Ja jesam pomenuo da čak i Orao i G4 mogu, ako vizuelno uoče, oboriti BPL, ali daleko od toga da sam pisao da to treba da im bude namena. Jasno sam napisao da bi to trebao da bude zadatak lovačke avijacije i MiG-29. Ja se nadam da, poučeni ovim iskustvom iz rata oko Nagorno-Karabaha, naša vojska ima plan (a možda se to već i uvežbava) da vrši uvežbavanja i lovačke avijacije i sistema PVO i VOJiN u otkrivanju, zahvatu i praćenju ovakvih bespilotnih letelica.

Što se tiče jurišne avijacije ( i jurišnih helikoptera) i dalje stojim na stanovištu da je treba upotrebljavati, koliko god je to moguće, jer je to potrebno i radi morala naših jedinica i radi „obeshrabrivanja“ neprijateljskih jedinica. Takođe treba nastaviti raditi na razvoju sopstvenih BPL i udarnih i izviđačkih.
Potpuno prepuštanje neba se u slučaju Nagorno-Karabaha, pokazalo pogubno za jermensku stranu i vidimo epilog rata.

Čak i tokom 1999-te su jurišnici naše vojske imali borbene letove nad KiM i niti jedan nije otkriven i gađan od strane NATO avijacije.

Ovde ipak govorimo, u mom tekstu, o hipotetskom sukobu znatno nižeg intenziteta.

Al

@Dead1

I sad se vrati u realnost i reci koja to susedna zemlja ima sposobnost da zatvori svoj vazdušni prostor kao što su Azeri to uradili?

De

Aleksa Radojičić

Ako pricamo o realnosti, niti jedan susjed Srbije ima ikakve ofenzivne sposobnosit, kamo li ikakve borbene BPL ili moderne qusi balisticke rakete! A nemaju ni neke defenzivne sposobnosti – u prosijeku zastarijela oprema iz 1980-ih! Armenija je cak jaka naspram glavnina Balkanskih drzava.

Tekst je o Srbiji u Jermenskom senariju – to jest protiv neprijatelja koji ima veliki broj BPL.

A onda moras i da uzmes u obzir da bi taj neprijatelj imao jaki PVO kao Azerbaizan.

De

@ Zoran Vukosavljević,

199-e Ablanci u KiM nisu imali ni PVO.

Ako se prica o Jermenskoj situaciji, trebas uzeti u obzir sve. Znaci ne samo BPL ili Lora rakete nego i PVO.

U Ukrajini, Siriji, Libiji a i nad Nagorno-Karabakh je dokazano da stari lovci/jurisnici sa starim taktikama i losim sistemima samo-odbrane su lake mete za PVO.

Zanci ako Srbija ide protiv nekog poput Azerbaizan onda su G4 i J22 i MiG-29 u istoj situaciji.

De

Sada Azerske BPL klepaju i Tor M2KM a tu se prica o 2K12 Kub i Strelama.

https://youtu.be/9kOXhwha1PU

Odgovori
Pa

Kako koja? Pa ista na zahtev I’ma awacse, f35, raptore, stit od patriota…I ne znate koja? Vise puta su na ovim stranicama izlivali tone salive naravno u prazno, I tako u krug

ma

Mi 99te godine gledajuci jednu kartu sa rasporedjenom nasim sistemima PVO jedva da smo imali 50% neka bude i nesto vise od 50%. Sva ostala teritorija Srbije je bila potpino nezasticena i ostavljena na milost i nemilost svakom agresoru ne samo nato.
Zato nije ni cudo sto su u tim nebranjenim zonama radili sta su hteli. Cela PVO je bila skoncentrisana po sredini teritorije od Beograda prema Pristini. Svi ostali delovi Srbije su bili potpuno bez zastite udarima iz vazduha. I onda se desava ono sto se desilo velika materijalna razaranja, bacanje kasetne municije u centru Nisa, Aleksinac, Varvarin, Surdulica, trafostanica, petrohemije…
Jedino se ne bih slozio sa uvazenim g. Vukosavljevicem da im ne bi debelo zaprzili corbu sa sadasnjim sistemima 4-5 diviziona S400 ili S300pmu2 ili S300v sa vecim brojem Pancira ili Tora ali da imamo oko 100000 ljudi pod oruzjem. Svaki rat sa nato paktom je besmislen iz danasnje perspektive i suludi je o tome vise uopste i govoriti u danasnje vreme. Oni su svoje ciljeve ostvarili vise drugim nevojnim sredstvima nego li sto su ostvarili bombama i raketama. Cinjenica je da ko god ima te sisteme danas u svojim rukama ameri po nekoliko puta odmeravaju da li na takvu drzavu izvrsiti totalnu agresiju ili ne. A mi na zalost tesko se odlucujemo da ispravljamo svoje greske koje smo cinili i danas se to isto ponavlja. Nece niko da nam da na tacni za nas kljucne sisteme od strateske vaznosti u odbrani zemlje vec moramo se za njih sami izboriti kako znamo i umemo. U suprotnom istorija ce nam se ponoviti za 10,15,20,50.. godina, jer nismo naucili predhodnu lekciju. Ako mi slusamo razne Trampe, Bajdene sta nam je ciniti mi cemo ostati na ovome sto je do sada modernizovano i kupljeno i narednih 20 godina.

Odgovori
Q

Tačno.
Mi nemamo drugu opciju nego da se naoružavamo savremenim sistemima. Da, ekonomija jeste slabašna, ali treba se na glavu nasaditi i obezbijediti par milijardi za takve sisteme, a to nije nedostižno. Pa ljudi zar ništa nismo naučili do sada? Komentari tipa ko će nas napasti, sa kim ćemo ratovati, kada dolazi od nekoga ko je pripadnik naroda kojeg je par miliona nestalo u prošlom vijeku u raznim nametnutim ratovima, su u najmanju ruku tragikomični. Recite mi da li je lakše obnavljati štetu od bombardovanja tešku 100 milijardi? Da se nije morala obnavljati zemlja, bilo bi i za CT i MR.

K

Uf što bi dao da mi u Hrvatskoj imamo jedan ovakav izvanredan portal, da nam kvalitetne članke poput ovog pišu ovakvi zaista stručni autori. Svaka čast Tango Six, vrh ste.

Sad kad sam završio pisanje, učinilo mi se da možda zbog silnih superlativa zvučim sarkastično, ali to stvarno nije slučaj. Iskreno sam ljubomoran.

Odgovori
Mi

Zasto nije komentarisan protivelektronski opseg borbe protiv BPL? Zastita baze Khmeim u Siriji je poverena i sistemu Krasuha i Repelent (za Reppelent se valjda ne varam)bas protiv BPL i vodjenih sredstava. Sta je po autoru tu resenje za nas PVO?
Takodje, da li je sa francuskim kacigama koje silu nabavljane za Mig 29 spregnuta raketa R73 za gadjanje zahvatom preko vizira kacige?

Odgovori
Zo

Sukob o kome se ovde govori je sukob iz dvadesetog veka sa nekim tehnologijama i taktikama iz dvadeset prvog. Dok smo mi , tačnije dok su nam Turci otkrili praktičnu upotrebu bespilotnih letelica one su već prevaziđene u ovom obliku i taktici. Pravi sukob bi se vodio sa čitavim jatima malih kamikaza dronova. Možda hiljadama. I stelt, mlaznim bespilotnim letelicama sa mogućnostima jednog ozbiljnog bombardera. Mikro izviđačima koji bi navodili projektile raznih brzina, vidljivosti, dometa itd. Ja ovo amaterski. Kada nešto počne da dejstvuje na maloj teritoriji kao što je naša odmah je detektovan i verovatno gotov. Verujem da su jedina šansa za odbranu našeg neba a i kopna jednokratni raketni sistemi velike mobilnosti, što manjih gabarita,i što većeg dometa.Nađi,prati, dejstvuj kada ti odgovara, baci, zaboravi i beži. A do tada dobro sakri. Gerila. Mislim da radari ma kog oblika ne mogu da ispune svoj zadatak bez pasivnih sistema detekcije. Nešto kao kod podmornica i sonara . Ko ne razume šta govorim neka uporedi tehnologiju i strategiju 45. I 65. godine. Toliko je prošlo od rata na Kosovu. Onaj rat tamo nam puno toga govori. Ali ako gledamo sve to bukvalno i jednosmerno gubimo vreme.

Odgovori
Vl

Analiza prepuna tehničkih podataka koji su manje vise poznati… bilo bi lepo čuti nešto vise o taktičkim mogućnostima u potencijalnom sukobu.
Ta procena o jednom promilu je vrlo banalna i vrlo maligna. Možda imate za namjeru da nametnete tezu o bespredmetnosti VS i njenog naoružavanja…
Toliko nahvaljeni NATO koji je nakon deset dana lupanja po zamišljenim vojnim metama počeo da lupa mostove, fabrike, pruge, dalekovode… to se zove poraz bez obzira kako ga vi zvali. Na takvu bezobzirnost NIJE adekvatno odgovoreno!
U tom momentu potpuno svesni su da samo lupanjem civilnih ciljeva mogu da se nadaju pritisku civilnih struktura na vlast da se prihvate ultimatumi zapada…
Povlačenje neoštećenih jedinica VS sa Kosova je poraz NATO i njihove strategije.
VS nije za potcjenjivanje bila ni 99 a još manje danas.
Uz masivnu primjenu maketa, taktičkih poteza, maskiranja, boljih i raznovrsnijih PVO sistem, korištenja medija i naravno subverzivnih delovanja na teritoriji zemalja koje bi se našle u potencijalnom sukobu sa Srbijom, šanse bi bile značajno veće od pomenutog 1 promila…
Ne zaboravite da su najveći vojni analitičari i stratezi NATO predvidjali kapitulaciju VS u roku od 7-10 dana…
Bivši pripadnik jedinica za specijalne operacije VRS

Odgovori
Zo

Procenu o taktičkim mogućnostima pojedinih sistema PVO i čak i šire (avijacije, helikoptera i sl) sam dao u tekstu, ne znam kako vam je to promaklo?
Jedino što sam analizirao situaciju koja, po mom mišljenju deluje realnije našim stvarnim vojnim mogućnostima, mada neki uvaženi komentatori čak i na to imaju rezerve.
Meni je sasvim dovoljno to naša vojska bude opremljena i obučena da može odgovoriti na bilo kakav pokušaj agresije bilo koje od susednih država pojedinačno i odvratiti ih od toga.
Što se tiče sukoba sa NATO paktom, danas bi situacija po nas bilo daleko teža i u taktičkom i u tehničkom smislu ( i u geografskom) i uopšte nisam želeo da pišem o tome. Manja smo država, manje ljudi imamo. Manja je vojska i kadrovski i tehnički. Nabavljen je Pancir S1E, ali 1 baterija nije dovoljna da bude „presudan faktor“. Ostalo naoružanje slično po kvalitetu kao i 99-te, ali manje brojno, uz određene modernizacije koje su u jednom delu tek u procesu sprovođenja.
I ovo nije nikakvo „obesmišljavanje VS“ i njene opreme. Samo prihvatanje realnosti da Vojska Srbije ne može SAMA da pobedi NATO pakt vojnički i da pred nju i ne bi trebalo stavljati takve pogubne zadatke.
Naravno, naša vojska će braniti svoju zemlju, pa ko god da je napadne, makar to bio opet NATO, to nije sporno. Ali bez AKTIVNE pomoći, na primer Rusije, iluzorno je govoriti o „vojničkoj pobedi“ protiv njih DANAS. O tome sam pisao.
Ja sam, sa grupom autora, napisao i jednu knjigu o sistemu „2K12 Kub“ (imate link gore pri vrhu teksta) u kome su iznešena i vojna iskustva i svedočanstva (iz prve ruke) i iz rata 1999-te, pa tu možete videti koliko visoko mišljenje imam o svim učesnicima borbe tadašnje Vojske Jugoslavije i ova knjiga je pre svega napisana svim braniocima naše zemlje u čast (sa akcentom na rukovaoce sistema PVO Kub, jer je knjiga o tom sistemu, samo iz tog razloga).

An

@Vlada_munja

Baš ta činjenica da su se sve jedinice VJ na kraju rata povukle s Kosova, zajedno sa svim jedinicima policije te faktički svim organima vlasti SRJ i Srbije je poraz – ali ne NATO, nego SRJ i Srbije. NATO je dobio na kraju šta je želeo, a to je kontrolu nad Kosovom. Sve ostalo je suštinski nebitno.

Svaka čast našim vojnicima i oficirima, vojsci, RV, PVO i svima koji su se borili protiv NATO kako su umeli i znali i koliko su mogli. Na taktičkom nivou, svaka im čast što su uspeli da isfrustriraju početnu taktiku i strategiju NATO napada. No na kraju šta mi imamo od toga? Šta imaju kosovski Srbi? Sva ta tehnika koja je sačuvana i izvučena, danas je ili bačena u staro gvožđe ili je prevaziđena i daleko manje upotrebljiva nego tada. Kosovom vladaju Albanci, a naš narod dole je ostavljen na milost i nemilost Albanaca i međunarodnih snaga tj. vlada zapadnih država tj. NATO.

Da li je rat dobijen ili ne gleda se isključivo na strateškom nivou tj. nivou ratnih ciljeva. NATO je ispunio svoje ratne ciljeve, SRJ nije.

С

Naprotiv, po meni dobro došli ste. Meni je značajno kad neko od komšija, pa čak i bivših neprijatelja (u prethodnim ratovima- ne ponovili se) se uključi u diskusiju, naravno stručnu i argumentovanu jer to doprinosi kvalitetu, a i daje nam dodatnu sliku jer neko sa strane možda drugačije vidi stvari, možda bolje, možda lošije. Pogotovo mi je drago što nema puno komentatora sa onim “ čiji je veći“. Tako da Tango 6 i dalje ubedljivo drži kvalitet. Imate jednog na ju tjubu( namerno pišem po izgovoru), koji je veoma kvalitetno krenuo,ali dalje ne može jer ga koči „zagriženo domoljublje“ tako da će ostati lokalan sa klijentelom tj gledaocima mnogo nižeg kvaliteta nego na ovom portalu. Nažalost.

Odgovori
С

Sorry ovo je trebao biti odgovor komentatoru “ K“

Bo

Odlican tekst. Takve strucne dekstove treba iznositi na T6. Malo kritike na pojedine tekstove, koji se iznose sarkasticno i cinicno, a politicki su motivisani. T6 treba da bude ovakav kao u ovom tekstu , strucan, precizan i jasan. Svaka cast. I jedno pitanje za g. Zorana: sta mislite o FK3. Da li bi takav sistem bio dobar za Srbiju, i dali je ta kolicina od 9 lansera i 3 radara za pocetak dovoljna? Unapred hvala, i jos jednom pohvale za ovaj tekst.

Odgovori
Zo

Nisi jedini koji pita vezano za sistem PVO FK-3. Da sada ovde ne pišem u komentaru jer bi bilo svakako prekratko, ali jedna od narednih kolumni, Bože zdravlja, biće baš o sistemu FK-3, u skladu sa onim podacima i informacijama koje sam uspeo da saznam o tom sistemu!

Bo

Zoran Vukosavljevic
Veliko hvala, radujem se takvom tekstu, a i svakom sledecem koji pisete.

Tr

Godine 2006/2007 sam sluzio u 3. raketnom divizionu 250. raketne brigade u Jakovu. Nismo imali bojevo gadjanje Strelama. Poslednje gadjanje su vojnici su imali ako se dobro secam po prici komandira 2004. ili 2005. godine. Mene interesuje kakva je danas obuka, ima li dovoljno obucenih ljudi za upravljanje ovim sistemima ? Ako bi nabavili jos sistema tipa pancir, s-300 ili sl. u pristojnim kolicinama, da li bi imali dovoljno ljudstva ?

Odgovori
Tr

trenazno gadjanje*

Wo

Na Kavkazu se rat cini zavrsenim i to, kako mediji prenose, nekom vrstom vojnog poraza Jermena jer ce primirje da kontrolisu Rusi i Turci a zaracene strane ostaju na dostignutim linijama fronta:

https://caucasus.liveuamap.com/

Veoma nepovoljna pozicija i znaci otprilike da ce „mirna reintegracija“ biti samo pitanje vremena. Ocigledno je sa karte da je zadnjih dana Stepanakert bio ugrozen sa juga jer su se Azeri probili na par kilometara od grada i lokalnog aerodruma.

Odgovori
Ik

Sreca pa je sukob zaustavljen, mislim da bi se desila slicna situacija kao i kod nas 90-ti, jako puno bi civila stradalo u povlacenju Jermenskih snaga.

Wo

>> Sreca pa je sukob zaustavljen

Pa sad… kada je Azerbejdzan posle zauzimanja Shushi-ja izasao pred Seepanakert Jermeni su potpisali nesto o cemu se po izjavama ruske strane vec duze pregovara. Dakle sukob je „zaustavljen“ bukvalno kilometar od centra glavnog grada provincije kada se jermenska strana nasla u bezizlaznom polozaju i pametno zakljucila da je dosta.

Sm

@Wolfgang

Nece biti turskih mirotvoraca koliko sam razumeo samo ruski. A i sta ce im, bukvalno su sa druge strane rova. Sto se tice „mirne reintegracije“, to najvise zavisi od samih Jermena, moze tu svasta da se desi. Rusima je mandat 5 god. u N-K, a dodatno povecavaju prisustvo u Jermeniji. U prevodu Jermeni ne samo da su izgubili rat, nego i suverenitet, bar na 50 god.

Wo

>> Nece biti turskih mirotvoraca koliko sam razumeo samo ruski

Tako tvrde ruski izvori, ostali iznose tvrdnju da ce biti instalirani mesoviti mirotvorci, videcemo.

>> Sto se tice „mirne reintegracije“, to najvise zavisi od samih Jermena

Jermenska je strana porazena, da nije uspostavljen prekid vatre Azeri bi danas bili u Stepanakertu tako da ne vidim na cemu zasnivate takvu tvrdnju.

Sm

Zavisi od toga koliko ce se vratiti Jermena u N-K. U proteklih nekoliko dana ih je izbeglo preko 100k. Ako se vrati mali broj, proci ce kao i KiM.

http://en.kremlin.ru/acts/news/64384

Wo

Hvala vam na linku. Sada je jasnije zasto je Azerbejdzan pristao na prekid vatre (umesto da ratuje jos jedan dan i preuzme sve). Oficijelno su dobili tri distrikta izvan granica autonomije NK i zadrzavaju sve preko toga sto je ovdojeno (Shushi). Ako je zaista tacno da se Turska tu nece mnogo sta pitati, onda je ovde najbolje prosla RF koja je sad tu nekih 5-10 narednih godina (a mozda i zauvek) „faktor mira i stabilnosti“. Azerbejdzan je posle 30+ godina solidno pomerio stvar u svoju korist dok je Jermenija pretrpela 100% poraz i to je to (odseljavanje Jermena iz NK je po meni vise nego izvesno). Ja sa damAzerbejdzan ja bi rat porduzio jos jedan dan i usao u Stepanakert ali njihova je odluka verovatno racionalnija, neka konflikta sa Rusijom a vreme i medjunarodno pravo su na njihovoj strani.

Sm

Ma iz aviona se vidi da su stopirali rat kada je njima najvise odgovaralo, sad ja iskreno ne verujem da ce Jermeni uspeti da povrate suverenitet u narednih 5-10 god.

Sr

@Wolfgang @Smoke
Meni samo nije jasno sto lepo bez ikakvog rata to nisu „podelili“? Okolne azerske provincije njima, Jermenima to sto imaju, koridor do Jermenije i kraj? Sto su morali ljudi da izginu?

Wo

>> Ma iz aviona se vidi da su stopirali rat kada je njima najvise odgovaralo

Meni izgleda kao da je Rusija predlagala jermensko povlacenje sa teritorija izvan NK i onda neke mirovnjake & pregovore u vezi sa statusom, sto je Jermenija vrlo verovatno sve vreme odbijala dok nije vojno dovedena u poziciju uzmi ili ostavi. Povratak na stanje od pre par meseci vise nije moguc. U „sporazumu“ pise da vazi 5 godina i automatski se produzuje osim ako ga jedna od strana ne izadje iz istog. E sad, Azerbejdzan se verovatno nada da to znaci reintegraciju dok ce RF verovatno gledati da se to ipak nikada ne desi a u Jermeniji tek treba da eflektiraju nad svim ovim sto se desilo…

Sm

@Srbofil @Wolfgang

Cilj je bio da se dokaze da Jermeni ne mogu jos bez Rusa. Imali su odredjenu vrstu suvereniteta dok su bili pro – ru orijentisani. Menja se vlast, odredjeni direktori ruskih firmi se hapse, ceo generalstab dobija otkaz… Azerbejdzan koristi trenutak i testira dokle ce ih Rusija pustiti da osvajaju, tj. koliko ce kazniti Jermene za neposlusnost. Juce, nekoliko sati pre zavrsetka rata u vap-u Jermenije je oboren ruski Mi-24. Meni sve to delije kao Maskirovka…

Al

@Srbofil

Zato što Jermeni pre celog ovog tabanja nisu hteli da pristanu na takvo nešto, praktično su provocirali Azere sa kampanjom naseljavanja Jermena u NK i povezivanja NK sa Jermenijom itd. Njihov cilj je bio da uzmu celu teritoriju osvojenu od Azera. A sada, biće dobro ako Jermeni ostanu u NK da žive.

Sr

@Aleksa Radojicic
Moguce da je samo arogancija i neznanje. Znam da su pred pocetak rata pretili da ce uzeti jos teritorije ako ih napadnu…. Ocigledno im niko nije objasnio da drzava od 10 mil stanovnika, koja se 10 godina naoruzava, moze pobediti „drzavu“ od 150k stanovnika.

To po strani, ne znam ni sta ce Azerima ta naselja? Nek se lepo podele, razgranice i kraj price. Daju jedni drugima koridor do svojih teritorija i „kvit“. Ali dobro, mi sa Balkana bar znamo kako je biti tvrdoglava budala.

Wo

@Srbofil

Azerbejdzan je ovde pobedio jermeniju od 3-4 miliona stanovnika a ne siromasni NK sa svojih 130K. To je od pocetka „svejermenski“ projekat i na kraju krajeva NK se „osamostalio“ pocetkom devedesetih jer je Jermenija pobedila Azerbejdzan ali naravno nije mogla da ga anektira jer je to veoma, veoma problematican korak koji ne mogu tak tako da izvedu ni sile kao sto je RF ili Izrael…

>> Moguce da je samo arogancija i neznanje. Znam da su pred pocetak rata pretili da ce uzeti jos teritorije ako ih napadnu…

Pa, Jermeni su kao mi. Recimo, primetili ste da se ovde jedva pridaje vaznost elektromagnetnom bojistu, modernim radarima, sredstvima komunikacije itd. Kako god se pojavi neki profesionalni vojnik da pise ili komentarise vidi se nekako ignorisanje te materije. Jendostavno to ne pise u Pravilu sluzbe komandira odeljenja iz 1989. E sad, zamislite da nas za sest meseci neko napadne, a mi nemamo nista moderno u elektromagnetskom domenu. Ali imamo aktualnu vlast. Sta mislite kakvu bi ratnu retoriku i propagandu ova vlast plasirala po medijima/tabloidima? To bi bilo kao devedesetih na TV u RS, rat i gostuje Ratko Mladic. Gledaoci postavljaju pitanja. Jedan se javlja i pita (apropo katuelnih pretnji bombardovanjem) da li VRS ima mogucnosti da potapa nosace aviona na Jadranu? I general mrtav ladan, kao zavisi od situacije, ako bude trebalo imamo mi sredstava da dejstvujemo po njima. Eto… :-)

Al

@Srbofil

Definitivno arogancija praćena lošom procenom i obaveštajnim radom.

An

@Srbofil

Pretpostavljam da Azeri nisu bili za podelu jer je po popisu iz 1989. u NKAO živelo preko 40k Azera što je činilo 21,52% stanovništva autonomne oblasti. Koridor koji bi spajao teritoriju NKAO sa Jermenijom je 1991. bio naseljen većinski Azerima.

Kao što je postojala jermenska manjina u Azerbejdžanu tako je postojala i Azerska manjina u Jermeniji. Iz Jermenije, kao iz NKAO i drugih delova Azerbejdžana koje je zauzela Republika Arcah, proterani su skoro svi Azeri. Iz ostatka Azerbejdžana proterani su skoro svi Jermeni. Vikipedija kaže oko 800k proteranih Azera i oko 230k proteranih Jermena.

Azerbejdžan je jednostavno smatrao – kao što smatra i dalje – da je NK deo sopstvene međunarodno priznate teritorije i da je pitanje jermenske manjine rešeno autonomijom.

Po meni Jermeni su 1991. trebali da traže veći nivo autonomije za NKAO, da mu se pridoda koridor do Jermenije (ali da NKAO ostane deo Azerbejdžana) i da postoji sporazum o ,,specijalnim i paralelnim vezama“ NKAO i Jermenije (kao RS i Srbije). Ovako su nekih 25 godina imali ispunjene privremeno svoje maksimalističke zahteve, a sada je pitanje na čemu će ostati. Ceo taj region je etnički šaren i izmešan i gde god da se povuče granica, neko će biti nezadovoljan (kao Bosna pre rata, samo što umesto 3 etničke grupe postoji 30+). Npr. kod nas je slabo poznato to da u Iranu postoji region pod imenom Azerbejdžan (tj tri provincije, Zapadni Azerbejdžan, Istočni Azerbejdžan, i Ardabil, a postoji i četvrta provincija, Zandžan, u kojoj su Azeri većina), otprilike iste veličine kao i Republika Azerbejdžan, te da u Iranu živi oko 15 miliona Azera (više nego u Republici Azerbejdžan). Republika Azerbejdžan je zapravo onaj deo Azerbejdžana koji su Rusi osvojili u ratovima sa Irancima (Persijom) u 19. veku. Pretposlednja carska dinastija Irana (koja je izgubila te ratove sa Rusima) – Kadžari – bila je azerskog porekla.

Wo

>> Kao što je postojala jermenska manjina u Azerbejdžanu tako je postojala i Azerska manjina u Jermeniji.

U Baku-u je zivelo do 1990. reda velicine 120K Jermena, danas ih ima po oficijelnim statistikama par stotina…

Sl

Kada bi Azerbejdzan napao Srbiju, desio bi nam se slican scenario. Prosto manjak, velikimanjak PVO sistema. Zar Nevama ne istice rok upotrebe ? A Kub-u ne bih trosio reci. Da stvar bude smesnija vecina pvo sistema koje imamo brani grad Beograd (Neve), dok ostatak Srbije brani nesto malo Kubova.

Srbiju uopste ne treba sistem S-300. Srbija prvo treba sa sredi pvo na srednjim daljinama, sto bi bila neka varijanta BUK-M1/2/3. Jedini mudar potez ce biti nabavka Barjaktara. Dronovi su buducnost ratovanja.

Prosto mi je zao kako su Azerbejdzanci pobili stotine vojnika i desetkovali „oklopnjake“ Jermenije. Drugi problem je sto nasa vojska nabavlja sve sisteme u brutalno smesnim kolicinama. Cak i onu Noru su kupovali iz inostrstva izmedju 20-34 komada, a mi pitanje da li imamo 6. Srpska vojska sve sto radi, radi u malim kolicinama. 6 Lazara, 6 Nori, 5 H145, 4 Mi 35, 6 Pancira, mozda bude i 6 Barjaktara, 6 PASARSA itd.

Kopneno nema ko u okruzenju da nas napadne. Iz vazduha – ima. A broj je izuzetno bitan. Ne moze 6 Pancira da brani ni 1 grad, kamoli Srbiju. Nikad mi nece biti jasno zasto nismo kupili bar 3 diviziona BUK-ova. Ti sistemi su skidali i ruske avione po Gruziji.

Nabavku dronova podrzavam, kako kineskih, tako i turskih. Sto vise.

Jos nesto ne razumem. Zasto se insistira na toliko razlicite vojne tehnike, u malim kolicinama, od raznij dobavljaca ? Zar to ne pravi nocnu moru logistici ? Koliko ljudi je samo potrebno za odrzavanje. A opet – male kolicine.

Odgovori
Bo

Sladjan
Sto se tice nasih proizvoda tipa Lazar, Nora, Milos, imamo ih malo vise nego sto si naveo. Slazem se da nije dovoljno, a to je zato sto su nam kapaciteti mali, a imamo mnogo pogodjenog za izvoz, pa ne stizemo da napravimo za nas. One dve nore koje su bile na Pesteru, koje su druge boje, su za Kipar. Rade se dodatne kolicine. A to zasto nije uzet Buk, ili nesto slicno, je zbog zabrane vise sile. Postoji spisak tacno cega kog kalibra i sta smemo, a sta ne. Inace slede sankcije. Cak ne smemo da proizvodimo ako nam to ne dozvole. Projekat Sumadija je zaustavljen, kao i projekat Aleksandar. Kako ne smemo da proizvodimo za sebe, tako ne smemo ni za izvoz. Informacija proverena.

De

Ruske avione i helikoptere izgleda prilicno lagano skidati sa neba. Pogledaj samo borbene gubitke ne samo u Gruziji nego i u Siriji.

A Ruski PVO se dokazao za vraga u Siriji, Libiji i sada Nagorno Karabakh.

Izgleda bolje potrositi kako treba novce i kupiti zapadno.

Ili cak jeftinje udes u NATO pa ti vise vojska nije ne potrebna!

pe

Cinjenica je da Srbiji nije dozvoljeno da kupi ili proizvede ono sto je potrebno da se odbrani. Slican problem je imala i Nemacka po Versajskom ugovoru. Oni su to resili tako sto su deo ispitivanja izveli u Sovjetskom Savezu. Resenje za Sr. bi mozda bilo da ima svoj bataljon/ privatnu firmu recimo u Siriji sa svojim opitnim centrom. Liniju za sklapanje i integraciju kineskih komponenti negde u Africi ili Aziji. To bi bila dobra kombincija biznisa i gomilanja znanja i prakse.
Unutar Srbije treba da postoji RD i IT klaster.

Al

@Dead

A koji to zapadni avioni nisu obarani kada su korišćeni u nekom ozbiljnom sukobu? Stvarno, prestanite sa demagogijom.

Jedino što se pokazalo u Siriji, Libiji i NK da je za uspešnu upotrebu RViPVO potrebno da se ima Sveto trojstvo ratnog vazduhoplovstva, tj. dobro organizovani sistemi VOJIN, PVO i RV, a da bez jedne od ovih komponenti ima da se ispašta. A druga je priča što većina nije odmakla dalje od boksa u razumevanju kako sve ovo funkcioniše i misle da je Pancir sistem koji sam otkriva i obara 10+ meta u sekundi dok putuje 70+ km/h na autoputu Beograd-Niš. Da je ovako korišćen Patriot, Roland, Mistral ili bilo koji drugi zapadni sistem PVO kao što su korušćeni ruski sistemi na ovim ratištima, prošli bi ko bosi po trnju, a možda čak i gore. Zato je važno ići od temelja sa razvojem celog sistema.

De

Alexa Rusi su izgubili 4-7 aviona u svega 12 dana protiv Gruzije (th je I gubita Tu-22M bombardera). Citav NATO je izgubio 2 aviona protiv Srbija u 78 dana ratovanja.

Znaci Ruski gubitci protiv Srbija u 78 dana bi bili 26-45 aviona!

Rusi so cak gubili avione u Siriji do America nije izgubili iti jedan.

To ti sve kaze too ima bolju technology, osoblje I taktike.

Sr

@Dead1
Moram vam hiljadu puta ponoviti, probajte biti malo objektivni. Pogledajte uslove, okolnosti i ciljeve ratova pa tek onda poredite.

Ni VKS i USAF ne mogu gadjati industrijsko-energetska postrojenja, bolnice, mostove, fabrike islamske drzave dok se oni pod pritiskom ne povuku sa neke teritorije, jer ih ni nemaju, niti ih civilni gubici interesuju.

Gruzija je posedovala mnogo naprednije sisteme od VJ, bar za 2 generacije, a VKS nije imala luksuz koriscenja neke svoje OVK kao topovskog mesa bez CAS(verujte, probali su i to, pa odustali) u proboju granice, niti luksuz da to traje skoro 3 meseca, a i sami znate da VKS iz 2006. i danas nije isto.

Demonstrirali su da mogu pogoditi Kalibrima ciljeve sa 2000+km udaljenosti. To vredi protiv Srbije, Hrvatske, bilo koje normalne drzave…. protiv ISIS? Tesko. Moras uci unutra, NRZ, ori po njima dok ih sve ne unistis. Ako su ista USAF demonstrirali, to je da dejstvo poput onog na Jugoslaviju, ne radi protiv takvih protivnika, jer oni nisu Jugoslavija. TO su oni vrlo brzo shvatili, sada trebate vi shvatiti pre nego sto nam dajete predloge kako da organizujemo svoje snage i zasto „ne mozemo nista“ sta god uradili…

De

Srbofil,

Uviejk su neke okolonosti kad dode do losih rezultata Ruskih aviona i druge opreme.

Sto se tice organizacija Srpskih ili Balkanskih snaga, tu je sve zaostalo, zakrzljalo i propalo. Sposobnosti su spale na razinu Juzne Americkih snaga ili cak Africkih (naprimjer Albanija sa vojskom koja nema ni PVO, ni artiljeriju ni tenkove a ni protiv tenkovske odbrane).

Znaci Srbija tu gleda na 2K12 i S125 kao da su perspektivni, a oni su prestali biti perpsektivi ranih 1980-ih a dokazali su se za nista protiv NATO 1999-e. A ponos je sto je PVO prezivjelo rat iako nisu sprijecili neprijatelja da bombardira sta god zele.

E pa ako vojska prezivi rat ali ne sprijeci neprijatelja da pobijedi, onda je ta vojska neuspjeh.

Nema tu ni nekih lijepih rijeci za Hrvatske snage – naprimjer mornarica propada i postaje obalna straza (narocito nakon sto RBS-15 istekne resurs kroz slijedecih par godina). Cak se uce se da modificiraju 8 pATRIJE sa 30mm topovima. „It’s not rocket science“:

Al

@Dead1

Čitav NATO je izgubio 2 aviona, gomilu BPL i krstarećih raketa, oteran je na 5000 metara visine i nije bio u stanju da nanese konačan udar na jedinice VJ. Sa druge strane, Rusi su sa nešto većim gubicima, za dve nedelje razbili Vojsku Gruzije i imali otvorena vrata Tbilisija, pritom su naneli daleko manje štete civilnom stanovništvu nego NATO. Ako je strateško bombardovanja nevojnih ciljeva superiorna taktika, neka super. Ali ne bih se složio.

Ajmo sad Sirija gde poredite babe i žabe. Pravo poređenje bi bilo sa američkim iskustvom u Iraku i Avganistanu, gde su Ameri izgubili dosta letelica za poslednjih 20 godina i nisu ostvarili NIJEDAN svoj cilj sa 20 puta većim snagama, dok su Rusi za 5 godina ratovanja u Siriji izvukli Asada iz groba za koliko, 10 helikoptera i 2 aviona sa minimalnim angažovanim snagama?

De

@ Aleksa Radojičić.
“ oteran je na 5000 metara visine“

To je glupardija. Nakon iskustva u Iraku 1991-e (to jest gubitaka Engleskih Tornado u niskim napadima), NATO taktike su pocele da idu na vece visine. Naucili su nesto dok Rusi su 2008-e a cak nad Sirijom dalje gurali taktike iz 1942-e.

A na kraj krajeva to je i nevazno – NATO/Israelske taktike i oprema ima puno manje gubitaka i puno veci broj uspijeha nego zastarjele Ruske taktike i oprema.

„Ajmo sad Sirija gde poredite babe i žabe. Pravo poređenje bi bilo sa američkim iskustvom u Iraku i Avganistanu, gde su Ameri izgubili dosta letelica za poslednjih 20 godina i nisu ostvarili NIJEDAN svoj cilj sa 20 puta većim snagama, dok su Rusi za 5 godina ratovanja u Siriji izvukli Asada iz groba za koliko, 10 helikoptera i 2 aviona sa minimalnim angažovanim snagama?“

Amerikanci ne znaju voditi rat protiv terrorista a nemaju ni neke realne politicke i strateske ciljeve (to je nesto sto Rusi rade puno bolje – ali ipak lakse boriti se protiv terorista kad mozes da unistis citav Grozny bez politickih problema).

A sijetimo se da grupe u Siriji su se borili na konvencijonalan nacin sto se nije dogadalo u Iraku ili Afghanistanu gdje su bili pravi teroristi (IED, snajperi, itd)..

Ali to nema veze sa tehnicke ili takticke strane.

Kad moze Israel moze da klepa Damascus bez problema iako su to i Pansir i S300, onda je ocigledno cija je oprema i taktika bolja.

A i kad Azerbaijzan uspije da probije kroz teske Armenijske snage i da koristi zapdanu tehniku neutralizira PVO opremljen cak sa modernim Tor, onda je ocigledno cija je oprema i taktika bolja.

A nekako naspram svega ovog, tu se jos uvijek pricaju kako je Ruska tehnika koja je bila neperspektinva vec 1980-ih (S125 i 2K12) ima neku ulogu da igrau modern ratu iako nije nista ucinila 1982-e, 1986-e, 1991-e, 1999-e i 2003-e.

Sr

@Dead1
„Uviejk su neke okolonosti kad dode do losih rezultata Ruskih aviona i druge opreme“

Pa i nije, pogledajte prisvajanje Krima. Usetali su u Ukrajinu, Zapadna Evropa i NATO su mogli samo da gledaju jer „okolnosti“, zaista jako bitna stvar. Razni ratovi imaju razne ciljeve i vode se na razne nacine, a cesto ukljucuju razne aktere.

Ratovi gde sila ili citava koalicija sila napadne jednu drzavu kojoj niko zivi ne pomaze, bas nisu merodavni za sud o tehnici, slozicete se? Takodje vojni uspeh nekih akcija, nije bitan ako se cilj rata ne ispuni.

Wo

>> Čitav NATO je izgubio 2 aviona, gomilu BPL i krstarećih raketa, oteran je na 5000 metara visine i nije bio u stanju da nanese konačan udar na jedinice VJ

Vi zivite u paralelnoj stvarnosti u kojoj je Milosevic pobedio NATO…

Al

@Dead1

„A na kraj krajeva to je i nevazno – NATO/Israelske taktike i oprema ima puno manje gubitaka i puno veci broj uspijeha nego zastarjele ruske taktike i oprema.“

Delimično se mogu složiti, jer generalno, Rusi se fokusiraju na operativno-strateški nivo ratovanja. Ali vaše mišljenje definitivno ignoriše poslednjih 10 godina razvoja ruske vojne misli i tehnike.

„Kad moze Israel moze da klepa Damascus bez problema iako su to i Pansir i S300, onda je ocigledno cija je oprema i taktika bolja.“

Milion puta objašnjavao, ali vi konstantno gurate simplističke tvrdnje. Problem Sirije je što nema ofanzivne mogućnosti da izgura i efikasno vodi rat van svoje teritorije. PVO je svoj deo posla obavilo, a to što Sirija praktične nema avijaciju je druga priča. Zato RV Izraela može njih da gađa van vazdušnog prostora Sirije, a oni ne mogu da odgovore. Zato je bitno razvijati i imati i avijaciju i PVO i VOJIN. Jer, samo zajedno, oni mogu obaviti svoj posao. Klasična parola, zajedno smo jači.

„A i kad Azerbaijzan uspije da probije kroz teske Armenijske snage i da koristi zapdanu tehniku neutralizira PVO opremljen cak sa modernim Tor, onda je ocigledno cija je oprema i taktika bolja.“

Opet simplistička tvrdnja koja ignoriše nepovoljni teren, upitan VOJIN sa jermenske, tj. NK strane, praktično 30 godina tapkanja u mestu po pitanju vojske u Jermeniji i u najboljem slučaju upitan obaveštajni rad Jermenije. Ali, izgleda da je lakše reći da je zapadno OP, nego shvatiti da jedna jedina baterija Tora ne može da radi sve sama, jer za takav način upotrebe nije ni predviđena, a neki dalje od boksa nisu otišli u razumevanju rata i misle da je sve 1v1.

@Wolfgang

Ne i nije lepo stavljati lažne tvrdnje u tuđa usta. Šta sam napisao možete lepo pročitati u komentaru.

Al

Mnogi zaboravljaju ovde da je 21. vek, moderno oruzje (modernizovano barem) cak i u malim(ali dovoljnim) kolicinama u rukama dobro obucenih i motivisanih ljudi sa adekvatnom taktikom upotrebe moze da ima strategijski ucinak.Primer, 2006 god. i Liban. Moderno oruzje, a ne 40+ godina stari i nemodernizovani sistemi i jos gora taktika ( iz prirucnika taktike sa godinom proizvodnje 1954). Kazete nema se novca, a za nikom potreban nacionalni stadion ima se 250+ miliona evra. Nemoze niko da me ubedi da Srbija 21 godinu nakon rata nije smogla snage da najpre stavi u funkciju sve baterije neve i kuba koje ima, da iste opremi sa barem termovizijskim kamerama i laserskim daljinarima, nabavi moderne radare (pa makar to bio maleni ruski garmonj) i pasivna sredstva detekcije i tome slicno. O drugim stvarima koje smo mogli i trebali a nismo poput tehnoloski naprednih maskirnih sredstava i realisticnih laznih ciljeva glavnih borbenih sredstava( jel to kosta milijardu????). Zar su garmonj ili elta 2026b radari za trupnu pvo toliko nedostizni za Srbijicu, zar su elektro opticki nisani toliko skupi danas da nemaju svoj put cak i na zastareloj pragi ( komada 36+). Ocigledno da nismo bas nista naucili iz svoje tuzne istorije pa nam se stalno ponavlja. Ah da, zaboravio sam, kaze autor nemamo promil sanse. Pa onda da se predamo braco, nek uzme ko sta oce od Srbije.Pitaje Iracane kako izgleda okupacija ako ste zaboravili (a jeste), ubistva, ponizavanje, silovanja zena…….itd. Da se vratimo na pocetak. Podizanje neve na kamion i integracija termalne kamere na SVE je nedostizan cilj za malenu i nejaku Srbiju evo vec 21 godinu od zadnjeg rata. O cemu onda uopste pricamo mi ovde. Kakav S-300/400/500, BUK-m1/2/3, ….kad nam je glavo sredstvo trupne pvo strela-2m a protivoklopno sredstvo kopnene vojske maljutka modela 1968. Kazete nemamo novca,………..nacionalni stadion za fudbalsu mafiju od 250+ miliona evra. Nismo bolje ni zasluzili.

Odgovori
Al

@Aleksandar

Protiv NATO pakta nemamo šanse, ali protiv naših suseda u nekom potencijalnom ratu definitivno imamo šanse. Bolje čitaj napisano.

Sredstva se nabavljaju u skladu sa potrebama i mogućnostima. Svi smo svesni da mogućnosti postoje, ali većina zaboravlja da realne potreba nisu postojale u okruženju koje je do poslednje dve godine na polju vojske bilo zaglavljeno u 1970tim godina, gde je najsavremeniji tenk bio M-84A kojeg ta modernizovana Maljutka iz 1968. godine buši za doručak, dok Strela 2 nema u praksi ni šta da gađa.

De

M84 nije postojao 1970ih. On je tek usao u proizvodnju 1984-e. 1970-ih su glavni Jugoslovenski tenkovi bili T-34/85 i T-55. 3-1-2 T-72 su dobili tek 1978-79 , a 70 su dobili izmedu 1981 i 1983.

T-55 (a i T-62) je bio dokazan kao los tenk u ratovima protiv Izraela a 1970-ih je bio vec zastarjeo. O T-34/5 da se i ne prica – 1970-ih je to vec bio za muzej.

Istina istocni susjedi nisu koristili ista bolje od T-55, ali su Talijani vec 1970-ih imali bolji Leopard I M60A1.

A danas da se i ne prica – glavni Rumunski tenk je lokalna modifikacija T-55 koja je cak puno losija nego osnovni T-55! Bugari i Makedonci imaju male broj zastarjelih T-72, Albanija i Crna Gora nemaju nema nista, Bosna skoro da nema ista operativno a Hratskoj ostaje 44 M84.

O avionima i da se ne prica narocito kad je Rumunija to neka „sila“ sa 17 F-16A/B iz 1980-ih i 20-ak MiG-21MF!

Jedino Madzarska ulaze u modernu vojsku sa Leopard 2A7 i Lynx.

Al

Imenjace Aleksa R. , ti verovatno mislis da sam ja neki napaljeni klinac pa mi se tako i obracas. Procitao sam ja dobro sta je napisano, promasio si sustinu mog pisanija a to nije jedna sarkasticno-ironicna recenica “ da se onda predamo braco“. Kazes „sredstva se nabavljaju prema potrebama i mogucnostima’, za drugo se slazem mada ne u potpunosti ako su glave u pitanju, a nase (citaj srpske) obicno jesu. Mi kao narod manjak spremnosti da ulozimo u vojsku u miru nadoknadjujemo glavama u ratu. Malo sam alergican na tvrdnje tipa „nema raketle do maljutke“ ili „nema potrebe“. Samo bi te pitao koji procenat nasih strela i maljutki ima mogucnost recimo dejstva nocu. Koje to procene kazu da evo u uskoro 2021 godini nasa pesadija netreba da ima protivavionsko i protivoklopno (dakle odbrambeno) naoruzanje koje ima nocni nisan. Ili ti mislis da susedski i komsijski m-84a i Leo-a7 a uskoro i Bradley ili Lynx nerade poso nocu. Ima li, cak i modernizovana ,zirafica mogucnost otkrivanja ciljeva koji lebde???, mali milion drugih stvari koje nemam vremena ni da pomenem. Mani te se ljudi taktike iz 1954-te,vod u napadu, vod u odbrani, savladjivanje zicanih prepreka bacanjem cebeta preko zice…… Meni su na vojnoj akademiji onomad ,1991, pricali kako mi treba da budemo oficiri 21 veka, a onda na obuci kako treba da razapnem konopce izmedju mog osmatrackog mesta i komandirovog, pa da javim kad opazim mrskog neprijatelja. Ko razume razume, ko ne…. zao mi je ali ja stojim na stanovistu da „boj bije svijetlo oruzje, srce i taktika“ , to sto
oko nas nemaju nesto neznaci da sutra nece imati a mi u okruzenju kakvom jesmo i sa istorijom kakva jeste nemozemo sebi dozvoliti da budemo ovce koje svako malo neko kolje. Nego se ti meni, ako hoces, javi na e-mail ( poznat administratoru sajta) pa da malo razmenimo misljenje. Pozdrav i svako dobro.

Al

@Aleksandar

Sve ja to razumem i slažem se, ali objašnjenje zašto danas imamo Maljutke i Strele nije zato što u vojci imamo budale ili zato što nema para, već zato što nabavka novih sistema nije bila prioritet u našem trenutnom okruženju koje do pre dve godine nije znalo šta su ulaganja u vojsku. Kada se krenulo u okruženju, krenulo je i kod nas, te imamo primere novih sistema i modernizacija, prilikom čega se u obzir uzimaju iskustva iz naših i tuđić ratova iz poslednjih 30 godina.

Cr

Nisu samo prioriteti u pitanju, nego i dozvole. Sve što Srbija hoće da nabavi ili razvije od iole ozbiljnih borbenih sistema, mora da dobije zeleno svetlo spolja. Kako po pitanju samog sistema, tako i po pitanju količine koju smemo da imamo u inventaru.

Možemo mi da se zamajavamo raznim pričama do sutra, ali takvo je stanje stvari. Usudio bih se da kažem da je spoljna kontrola glavni razlog zašto nam vojska nije daleko bolje opremljena i obučena.

Ja bih platio izraelskim konsultantima šta god traže, da nam ovo malo što imamo uvežu u integrisan i učinkovit sistem, i naprave mapu onoga što nedostaje i što treba korak po korak uvoditi u taj sistem. Pa odatle polagano.

An

Vrlo interesantan članak. I informativan, odlično napisan. No imajući u vidu jučerašnje događaje, čini mi se da glavna pouka iz ovog rata za Srbiju nije to kako bi njena PVO prošla u sličnom scenariju (mada tu svakako ima mnogo toga da se nauči) već to koliko je Rusija pouzdan partner – i saveznik. Neki će reći – spasli Rusi Jermene u poslednji čas. Da, ali – šta je prethodilo tome?

Jermenija je članica ODKB. To znači da joj je Rusija formalno saveznik i da ima obavezu da je brani od napada. Azerbejdžan s druge strane je napustio ODKB 1999. godine, isto kada i Gruzija. Dakle nije ruski saveznik.

Rusija se formalno ,,vadi“ ovde na činjenicu da se sukob odvija skoro u potpunosti na međunarodno priznatoj teritoriji Azerbejdžana, Azerbejdžan nije izvršio invazije na međunarodno priznatu teritoriju Jermenije (čak ni na ,,sopstveno priznatu“ teritoriju Jermenije jer Jermenija formalno priznaje Republiku Arcah kao odvojenu državu a ne deo svoje teritorije), pa shodno tome Jermenija ne može da ,,aktivira“ ODKB i prizove Ruse (i ostale članice) u pomoć.

No, jasno je da je Jermeniji rusko savezništvo potrebno jedino zbog konflikta sa i u Azerbejdžanu – jer niko od jermenskih suseda nema pretenzije na međunarodno priznatu teritoriju Jermenije.

I pored toga što je Jermenija formalni ruski saveznik dok Azerbejdžan to nije, Rusija teži da održi dobre odnose sa i veliki uticaj u Azerbejdžanu – na šta ukazuju skoro sve izjave Putina i ruskih zvaničnika tokom ovog rata, gde je Rusija pokušala da se pozicionira kao neki iskreni posrednik a ne da se svrstava na jermensku stranu.

Rusi verovatno jesu slali (prodavali?) oružije Jermenima tokom rata, u ograničenim količinima. Sa druge strane Turska je mnogo snažnije i jasnije podržala Azerbejdžan (ono što su Azeri dobili od Izraela, to su sve platili, tako da ostavimo to po strani). I na rečima, i diplomatski, i na delima – ljudstvom i tehnikom. Turska je u ovom ratu Azerbejdžanu bila pravi saveznik – Rusija Jermeniji, pak, nije.

Jermenski premijer Pašinjan nije miljenik Kremlja. Glasao je protiv članstva Jermenije u EAEU, protiv jermensko-ruskog sporazuma o stvaranju ujedinjene komande PVO na Kavkazu, i izjavljivao da Rusija ne može biti stvarni garant jermenske bezbednosti. To dok je bio opoziciji, nakon što je došao na vlast 2018. rekao je da ne namereva da povuče Jermeniju iz ODKB i da nema probleme sa ruskim bazama u svojoj zemlji. No ipak je pokušao da zauzme više prozapadni kurs.

Mislim da je jasno da Rusija nije htela zarad odbrane njega da bitnije ugrozi svoje odnose sa Azerbejdžanom tj. Alijevim, i Turskom tj. Erdoganom. Šta je Rusija zapravo uradila?

1) Pustila je Jermene da dođu na ivicu totalnog poraza, i tek onda zaista intervenisala da se rat zaustavi. Time je jasno pokazala Jermeniji da ona zavisi od Rusije u bezbednosnom smislu i da ne treba da pokušava da se izmigolji ni malo iz ruskog zagrljaja.

2) Pritisla je Jermene da ne samo se odreknu teritorija koje je Azerbejdžan osvojio (tj. povratio) u ovom ratu, nego i drugih koji još nisu pale, tako ostavivši vezu sa Arcahom (Nagarno-Karabahom) kao i sam ostatak Arcaha (tj. Nagorno-Karabaha) potpuno zavisnim od Rusije tj. ruskih mirovnjaka koji su sada raspoređeni. Ako se oni povuku, Azeri mogu vrlo brzo da osvoje ostatak teritorije koji Jermeni drže. Ovim je jermenska stvar učinjena trajno zavisnom od Rusa, a sa druge strane, Azeri i Turci mogu biti zadovoljni učinjenim i Moskva je sa njima očuvala dobre odnose, a možda ih i poboljšala.

3) Ruske trupe ušle su u Azerbejdžan uz odobrenje obe strane i teško da će ikada izaći (videti pod Gruzija i Moldavija).

4) Pašinjana izgleda ruše demonstranti u Jerevanu, pa izgleda da je i taj ,,problem“ rešen.

Šta možemo da zaključimo?

a) Rusiji su šira geopolitička pitanja, uključujući i odnos sa Turskom, bitnija od savezništva sa Jermenijom.

b) Rusija ceo bivši SSSR (izuzev baltičkih republika čiji ulazak u NATO i EU neće nikad prežaliti) gleda kao svoje dvorište gde želi da ima apsolutnu dominaciju i kontroliše mmmmsveeeee. Njima je podjednako ,,drag“ svaki pedalj Jermenije ili Azerbejdžana i ne zanima ih da li nešto u lokalu kontrolišu Jermeni ili Azeri ako u globalu na kraju sve kontrolišu oni (Rusi). Oni zato nisu spremni da se odlučno svrstaju na stranu recimo Jermena, Oseta, Abhaza, Pridnjestrovljana, Rusa u Ukrajini protiv Azera, Gruzina, Moldavaca, Ukrajinaca jer ne žele da ,,puste“ ove druge, njima su ovi prvi u suštini samo sredstvo za kontrolisanje i uticaj na celokupnu teritoriju date države (Azerbejdžana, Gruzije, Ukrajine, Moldavije).

c) ,,Zamrznuti konflikti“ (Karabah, Osetija, Abhazija, Pridnjestrovlje, Donbas) služe da bi Rusija održavala svoje prisustvo i uticaj i Rusi u suštini nemaju nikakav interes da se ti konflikti trajno razreše.

Koje su lekcije za Srbiju?

Prvo, nerešen status Kosova Rusija primarno gleda kao polugu uticaja u Srbiji i šire na Balkanu i mogućnost da kvari evropske i američke planove u regionu. Dok god im to odgovara, njihov interes za rešavanje kosovskog pitanje je ravan nuli.

Drugo, za razliku od Jermenije Srbija niti pripada geostrateškom prostoru koji Rusija smatra neporecivo svojim i za koji će se boriti (okruženi smo EU i NATO članicama) niti je članica ODKB te ne postoje nikakve formalne obaveze Rusije prema Srbiji (nula). Tako da mi nemamo pojma u kom trenutku oni mogu da odluče da povuku svoju podršku našoj kosovskoj politici radi većeg i bitnijeg dila sa nekim (Amerikancima, Nemcima, Briselom, šta god).

Drugim rečima i ukratko, ako nisu pokazali preveliku brigu za Jermene u ovom slučaju tek se oko nas neće ne pretrgnuti.

Što smo inače, imali i priliku da vidimo 1999.

Lekcije svakako treba izvući.

Odgovori
mr

Dobra analiza, ali bi dodao da Rusija ima ovde svoje igrače na važnim pozicijama. Narod se teško „opasuljuje“ i trebaće vremena. Medjutim, glavni igrači sve više shvataju kakva je sudbina malih, kad se uvate u kolo sa velilima.

Sm

@Andrija

Srbija trenutno nema ni jednog saveznika.

Zo

Odnos Rusije prema Srbiji nije bila tema analize. Držao sam se „vojno-tehničke“ analize, uz što manje uključivanja politike i trudiću se i ubuduće da bude tako.
Samo sam imao „jedan amandman“. Nezavisnost „Republike Arcah“ nije priznala čak ni Jermenija, čisto da i to bude jasno.

mr

Medjutim, vojno tehnička saradnja je usko vezana za saveznike, ili nedostatak istih. Od koga će se nabaviti dodatni panciri, koji se spominju u tekstu.

An

@Zoran Vukosavljević

Komentar nije bila nikakva kritika vaše analize koja je odlična i kakvih će nadam se biti još puno na T6! Samo ste u jednoj rečenici spomenuli kako bi nam u određenom slučaju bila potrebna pomoć Rusije pa mi je to bio ,,šlagvort“ za moj komentar. U ratu je svakako bitna ,,tehničko-taktička“ strana priče koju ste vi odlično obradili u tekstu no jednako je bitna i ,,političko-strateška“ naravno za male zemlje koje nemaju mogućnost da se potpuno vojno snabdevaju iz sopstvenih izvora.

Hvala na ispravci za Arcah, dakle isti status kao RSK i RS 90ih (čiju nezavisnost SRJ/Srbija nije formalno priznala).

Hvala još jedanput na odličnoj seriji tekstova.

@Smoke

Upravo tako! A Jermenija ima. Pa opet…možda ima veze s tim ko je to…

@mr

Da, baš tako.

Sm

@Andrija

U sklopu U.S. ambasade u Jerevanu se nalazi oko 2k vojnika koji vrse obezbedjenje iste, ne vidim da su im nesto pomogli tokom rata, i ako su Jermeni pro zapadno orijentisani. Pasinjin je pohapsio brdo pro-ru. orijentisanih ljudi, otpustio ceo generalstab, pohapsio i otpustio brdo pro-ru. orijentisanih vojnika i oficira… Trenutno hapsi opoziciju!!! Ne razumem zasto ljudi nece da prihvate da se Jermenija pre 2 godine okrenula zapadu i da zbog toga Rusi nisu intervenisali do poslednjeg casa, sve dok Jermeni nisu bili egzistencijalno ugrozeni. A nudili su im bas ovo sto im je sada nametnuto, na samom pocetku rata, Jermeni to NISU hteli.

Ako krenete da citate i slusate izjave Jermena koji su se borili u N-K videcete koliko su demoralizovani, koliki manjak ljudstva i tehnike su imali, i koliko je politicarima u Jerevanu pucala sipka za iste. Jutros sam citao neke izjave (nznm koliko su tacne, ali su jermenske) da je Shushi pao posle minimalnih borbi, jer ga je branio jako mali broj ljudi. Kada pogledate snimke iz tog grada sve sto moze da se vidi je nekoliko rupa od metaka po nekoliko zgrada/kuca…

Sta se sada desava u Jerevanu? Ljudi su izasli na ulice traze Pashinjina kojeg kao zemlja da je progutala, polupane su sve, ali bukvalno sve pro zapadne NVO. Vicu na ruskom: „Mi smo Karabakh“ i „Pravda!“… Pashinjin hapsi u ovom momentu clanove opozicije i demonstrante!!! Naravoucenije: nije samo to koga imas kao saveznika, vec i koliko si ti dobar saveznik.

Meni licno sve ovo lici kao da je igra koju je Rusija pocela da igra istog momenta kada se pro EU vlada pojavila u Jermeniji, tzv. „maskirovka“, kojom su sa minimalnim gubicima (1 Mi-24, i 2 pilota) usli na velika vrata u Jermeniju, ne zato sto su Jermeni to hteli, nego su dovedeni u situaciju da ce potpisati sve sto im Rusi stave na sto. Rusima, Jermenija nije presudna za bilo sta na Kavkazu, oni preko Osetije kontrolisu isti.

Treba biti objektivan kada se gledaju saveznistva sa koje god su oni strane. Na Kavkazu, trenutno (to moze da se promeni u buducnosti) „top dog“ je Rusija.

Politika Srbije zadnjih 15+ godina upravo cini to da mi nemamo saveznika ni na zapadu ni na istoku. A odavno nam je receno da od politike „Balkan balkanskim narodima“ nema nista.

Mr

Situacija u svijetu se stalno mijenja. Ko kaže da ne može Mađarska potraživati Vojvodinu ili dijo Slavonije. Pravila igre se mogu promijeniti preko noći. Italija sporazum iz 1977 uvijek može proglasiti nevažećim ili naći neku drugu manu te tražiti od Slovenije i Hrvatske dijelove Primorja i Jadrana.

Odgovori
Sr

Madjarska sa svojih 9,7 miliona nema 3-4 miliona stanovnika viska da zameni stanovnike Vojvodine, u protivnom bi vodili counter insurgency 24/7/365 sve i da je nekako osvoje(sto je gotovo nemoguce) a to se ne isplati, tako da zaista nema preterane brige. U ostalom, u odlicnim smo odnosima zaista(kao neko ko zivi tu, mogu vam to posvedociti iz prve ruke).

Italija sa druge strane ipak ima 60+ miliona stanovnika! Imaju i ogromnu mornaricu i RV. To je vec realna opasnost sa priobalje. Sreca…..nije nas problem.

De

Mrkimrki,

Totalno ste u pravu.

Sto se tice Hrvatske i Italije, to i ne bi bio rat.

Tu je drzava sa ogromom mornaricom sa nosacima aviona, podmornicama, desantnim brodovima, veliki broj fregata/razaraca koju podrzava oko 190 borbenih aviona od kojih ce barem 90 biti F-35 a ostatak Eurofighter!

A druga drzava ce mozda imati 12 aviona ako ima srece a mornarica ce zapravo biti obalna straza gdje je najace oruzje 30mm top (narocito posto RBS15 ide u penziju a zamijene za njih ili prastare topovnjace nema)!

fr

Mogu tražiti ali će dobiti kao i svi prethodni što su dobili. Po nosu!

De

Frane,

Sto ce ih Hrvati udarati sa papucama?

Hrvatske vojne sposobnosti su puno propale nakon ulaska u NATO.

A arsenali su ispraznjeni – puno prodaja starog oruzja Arapima za naourazanje terorista u Siriji itd.

Ja

Najvažnije je obaveštajnim i ELINT radom doći do pozicije sredstava i ljudstva koji upravljaju radom dronova i po njima delovati, što sopstvenom avijacijom, što sredstvima raketne artiljerije primerenog dometa, što diverzantskim grupama. Dalje treba obaveštajno otkriti identitet operatera dronova i delovati diverzantima i službama po njihovom ličnom kapitalu, dakle porodici. Rat je prljav.

Odgovori
Ja

A što se tiče obaranja malih dronova samoubica koji koriste stelt tehnologiju, trenutno ne postoji ni jedan efikasan sistem. Pogotovo ne ruski. I sve će biti gore. Dronovi će uskoro biti sve manji, signalno autonomniji, i sve složeniji za presretanje. Ratovi govorećih primata postaju sve besčastniji i apsurdniji.

Zo

@jakub

Citat: „A što se tiče obaranja malih dronova samoubica koji koriste stelt tehnologiju, trenutno ne postoji ni jedan efikasan sistem. Pogotovo ne ruski. “

A na čemu temeljite ovo: „pogotovo ne ruski“?

Odgovori
Ja

Na podacima koje posedujem, a koje vam zaista ne mogu pokazati. Ruska odbrambena industrija je kompromitovana, što iznutra, što preko SIGINT i ELINT dejstava, prvenstveno od strane Izraela. Što se tiče razvoja visokih tehnologija, (kvantum, mikro- i nanotehnologija, softver itd.), Rusi su (nažalost) beznadežno zaostali.

Za napad roja (100 – 400 jedinki) samostalnih dronova koji koriste veštačku inteligenciju i deluju u režimu potpune signalne tišine (nisu još prikazani javnosti) na cilj visoke vrednosti, trenutno ne postoji nijedan način presretanja, osim dubokog ukopavanja. Ovi dronovi čak imaju mogućnost sletanja i dormacije. Dakle „spavaju“ u zaklonu, i u smenama osmatraju, dok se cilj ne pojavi iz svog zaklona.

Ovo što smo videli u Arcahu je samo mali vrh ledenog brega.

Kr

Poštovani gospodine Vukosavljević, situacija koju mi hipotetički treba da raspravljamo nije naša mogućnosti odbrane od BPL susednih država, ni (ne)mogućnost suprotstavljanja NATO paktu. Naša hipotetička situacija se odnosi na mogućnost odbrane od napada turskih BPL koje bi bile podrška Albancima na Kosovu i Metohiji i Albaniji u sukobu sa našom vojskom. Te BPL bi bile podržane turskim F-16 stacioniranim u Tirani, a zašto ne ubaciti u jednačinu i lake prenosne PVO sisteme koji se ispaljuju sa ramena ili vozila, koje Turci svakako imaju. Svaka čast Vama na učešću u odbrani ove zemlje, ali imam utisak da niste videli šta se desilo u Nagorno Karabahu, načinu upotrebe turskih i izraelskih BPL, njihovih tehničkih mogućnosti i psiholoških uticaja na Jermene, a posebno njihovom kvantitetu koji je Turska mogla da obezbedi.
Mi ne možemo da izvršimo udar po operaterima tih BPL jer ne znamo odakle se njima upravlja. To mogu da rade i turski operateri iz bezbedne udaljenosti. Mi nemamo dovoljno raketa a ne proizvodimo ih sami. Dobar deo tih raketa je skuplji od BPL koju gađaju. Videli smo da su Bayraktari uzeli meru TOR-u, PANCIRU,
S-300, REPELENT-u, zastarelije sisteme da ne pominjem. Još nisu uništili BUK. I to smo imali prilike da gledamo od Sirije, preko Libije, do Nagorno Karabaha. Neće biti da su svi ti sistemi baš tad bili isključeni a posada bila na piš-puš pauzi, ili borbeni komplet ispucan.

Wo

@Krasuha 4

Potpuno se slazem s vasim komentarom. Tekst je pisan iz perspektive JNA i 1999. i nema mnogo veze sa onim sto se desilo na Kavkazu. Nabrajaju se do u detalje neki mastodantski PVO sistemi iz Sovjetskog saveza u ekstremno komplikovanim konfigurcijama, kvazi „viseslojno“, a u stvari u najboljoj tradiciji SSSR birokratije verovatno neostvarljivo u praksi. Naravno kad god neki S-300, Tor ili Pantsir popije raketu, krive su posade jer ne mogu da sprovedu u praksi genijalnu doktrinu viseslojnog PVO sistema…

М

@vesko

Разумијем фрустрацију некога ко 1999. има 18-20. година а осјећа сву неправду коју свијет чини над његовом земљом и посебно њену немоћ да узврати. Али исто тако не разумијем исти ако не и виши ниво фрустрације после 20 година одрастања, искуства и сазнања на ову тему.

Најблаже речено, изјава да ПВО није дејствовала над Црном Гором је нетачна толико да боли. Још мање је тачно да ништа није погођено. Доказ још увијек виси на зиду једне канцеларије (сада магацина) у барској касарни. Ради се о мотору једне БПЛ. Уз то, лично сам гледао обрушавање са димним трагом изнад мора после дејства неидентификованих средстава ПВО а у акваторију Будве. Лично сам гледао и неколико дејстава ЛПРС са истурених положаја у ширем рејону Бара. Такође, тих дана се говорило и о артиљеријским дејствима са бродова РМ али томе већ нисам сведок.

Иначе, сјајан текст који сам са уживањем читао, све похвале и поздрав за аутора.

Odgovori
ma

Zoran Vukosavljevic

Da li delite moje misljenje da bi S350 vitez bio efikasniji i otporniji u borbi protiv ovih malih letecih nemani od svih drugih sistema iz porodice S300 i S400 ponajvise zbog svoje mogucnosti odgovora na masovne napade iz vazduha? Mada je taj sistem jos uvek pod velom tajne jer se o njemu jos uvek ne zna dosta toga sto je i razumljivo jer je jos svez proizvod.
Drugo po vasoj proceni koliko su izvozne verzije PVO sistema slabije u odnosu na one koje koristi Ruska armija i gde ima najvise razlike?

Verujem da konstruktori i naucnici u svojim biroima vec sada rade na skiciranju i projektovanju specijalizovanog sistema za efikasno unistavanje minijaturnih i lebdecih ciljeva. Samo je potrebo vreme da takav proizvod sa konstruktorskog stola postane pravi ubica dronova svih vrsta kao gotov proizvod.
Cinjenica je da prilikom svakog pojavljivanja nekog novog ofanzivnog oruzja koji daje odredjene rezultate na znatno visem nivou dolazi obavezno odgovor u vidu odbrambenog sistema za neutralizaciju takvog ubojitog ofanzivnog sistema.
Velika paznja ubuduce bice posvecena neutralizaciji takvih dronova elektronskim putem sa mnogo mocnijim sistemima za PED od sadasnjih.

Wolfgang
Krasuha 4
Koja verzija S300 je unistena i gde se nalazio taj sistem?

Odgovori
Zo

@mateus

Mogao bih se složiti. S-350 ima rakete sa aktivnim radarskim samonavođenjem u završnoj fazi i rakete kratkog dometa sa IC samonavođenjem tako da teoretski divizion može dejstvovati na veći broj ciljeva u veoma kratkom vremenskom periodu. Ne mogu ti reći koliko tačno, sve je to još pod velom tajne.
Takođe, njegov radarski kompleks bi sasvim sigurno mogao otkrivati dolazak bespilotnih letelica i dronova i preko njihovih komunikacijskih data-linkova, jer pored osnovnog aktivno-pasivnog centralnog radara, poseduje i 3 pasivna radio-radarska pelengatora, koji metodom triangulacije ( i svaki pojedinačno) mogu locirati veći broj ciljeva u VaP-u istovremeno, i pasivno.

Wo

Ne znam zasto meni postavljate pitanje o S-300 kada ga ja nisam spomenuo a vi i sami citate po internetu kao i svi ostali. Ja koliko vidim kurziraju vesti o dva napada, jedan lorom drugi harpijem:

https://www.globaldefensecorp.com/2020/10/18/azerbaijan-destroyed-another-s-300-battery-using-israeli-lora-srbm/

Dakle S-300 se cini ne moze da se odbrani samog sebe od napada balistickim raketama. Inace interesantno je kako se pomera teziste „delovanja“ zadnjih godinu dve. Pre se radilo o PVO sistemima koji treba da zastite razlicite zemaljske vojne i civilne resurse a danas se diskutuje o tome da li mogu sami da prezive…

Б

Зар решење за беспилотне летелице нападача и мали домет ручних лансера ракета није да се ти ручни лансери инсталирају на беспилотне летелице одбране?
Клин се клином избија.

Odgovori
Du

Jeste, ali misija nemoguća! Ti hoćeš dron protiv drona. Ručni lanser može da se zakači za dron, ali mora biti malo veći zbog težine lansera! Osim toga ne pomaže, jer bi lanser uništio sopstveni dron. Najvažnije, ne znam da li znaš, ali ručni lanser ne radi sam od sebe. Nime skoro sve vreme upravlja strelac. Dron to za sada ne može!

Б

Па добро не мора буквално бити ручни лансер, али нека јефтина ракета да се развије.

Du

Danas sam otvorio Google i ugledao tekst od pre nekoliko dana. Oduševio sam se kad sam video koliko ima komentara. To je dokaz da u ovoj državi ipak još uvek ima obrazovanih i pametnih ljudi. Verujem da ovi ne komentarišu neke bljuvotine tipa zadruga, parova…!!! Vidim takođe, da je većina dobro potkovana podacima o naoružanju i zbivanjima kod nas i u svetu! Komentarima, tipa osuđivanja Vukosavljevića ili drugih učesnika bombardovanja Srbije, nema mesta. Jasno je da smo bili žrtva pogrešne politike!!! Mi nismo imali nikakve šanse protiv NATO-a!!! Uključivanje radara i ispaljivanje većeg broja raketa (koje smo imali), bi tada bilo samoubistvo. NATO avioni su bili upareni. U trenutku ozračivanja radarskim snopom prvi avion ubrzava, i šalje drugom navođenje na radar. S obzirom na rakete v-z, koje su posedovali tu bi bio kraj!!! Znači posmatramo sadašnjost i glavnu temu, koja muči sve, pa i SAD i Rusiju. Istina je da su sami stvorili nešto od čega i sami ne mogu da se brane!!! (u smislu kovida, ako je nastao u laboratoriji). Zbog toga se izdogađalo u NK ono što se pokazalo kao bumerang. Uništeni tenkovi, raketni sistemi, radari, komandna mesta… Odbrane za sad nema!!! Dovoljno je pogledati YouTube i sve je jasno. Pogledajte recenziju o DJ MAVIC AIR FLY MORE !!! Sa tim može i dete da upravlja, a probaj da ga nađeš!!! U BC Group košta svega 123.900 din. Da sam zaposlen odmah bi kupio za sebe. Domet je do 10km, kao i max visina. Snimci su fenomenalni, i danju i noću! Dronić sam zaobilazi prepreke i prati po nalogu, koga vlanik hoće!!! Mislim da je potpuno dovoljno za navigaciju artiljerije!!! Toliko. P.S. Probaj da pronađeš ovaj dronćić Siguran sam da će on pre pronaći tebe!!!

Odgovori
Du

Dakle da se nadovežem na tekst o drončićima. Najpre o politici. 1998.god. vodili smo potpuno pogrešnu politiku! Posvađali smo se (kako to umemo), sa svima. Ušli smo u interesnu sferu zapada! Neosnovano smo računali na Rusiju, ali smo se razložno prevarili i dobili dobre packe od tog zapada, kada smo nezvanično izgubili Kosovo (napuštanje vojske sa određenih teritorija). Kasnija priznavanja su politička volja i naš kredibilitet u svetu, kao i interesi i pozicije drugih zemalja, kao i njihov međusobni odnos (po sistemu: jam priznao, a sad MORAŠ I TI KOMŠIJAjer sam ti ja naredio, a jači sam od tebe)! Sad smo tu gde smo!!! Potom dalje šta ćemo sad!!!??? Situacija Jermenija-Azerbedžan-Nagorno-Karabah-TURSKA-RUSIJA! Vidite da nisam stavio SAD i NATO. Oni se nisu uopšte mešali, a nije mnogo ni Rusija!!! Pretpostavio sam da će se ovako završiti, ali po mome nije još uvek kraj! Samo je odvaljen veliki deo ledenog brega. Ostali deo će biti odvaljen za par godina. Ta oblast će se zvati TAKOZVANI NAGORNO KARABAH !!! Rezime. 1.Turska je dovoljna za uplitanje NATO-a u ovaj region. Rusija nema interes! Nije bilo šanse da se sukobi sa Turskom, jer bi to imalo strašne posledice!!! Rusija je uradila ono što joj je bio jedini izlaz! Priznanje da osvojene teritorije pripadnu Azerbedžanu, a da Nagorno Karabah ipak ostaje da postoji!!! Pitam vas sve šta bi se dogodilo, da je sad neko pokušao da izbaci Azere odande?! Nastavilo bi se krvoproliće u nedogled! JERMENIJA bi izgubila rat!!! Sviđalo se to nama ili ne! Posmatrajmo našu situaciju! Mislim da ova vlada ili vlast, u ovom slučaju bolje razmišlja nego Milošević 199-tih godina!!! Rusija zbog nas ni sad neće direktno ulaziti u konfrotaciju sa zapodom! Zapad nas ne voli (zbog onog bombardovanja), ali se drži podalje, jer se plaši Rusije. Šta dalje??? Ostali smo sami!!! MORAMO sami da se branimo! Problem: Ne znamo kako, jer nemamo dovoljno love, a nemamo ni znanja, ni borilačkog duha, poput Novaka i fudbalske reprezentacije!!! (posle opravdavamo, kako smo mogli, ali nismo hteli). Moj je predlog (nema šanse). 3 eskadrile MIG 29+ 2eskadrile SU30+ i eskadrila SU34. Podrška sa zemlje 5 baterija Pancir+ podosta modifikovanih KUB sistema!!! Baš imam naštu i lepe snove! Vraćam se u sadašnjost!!! Oni drončići su fenomenalni!!! Može njma da se snabde veliki broj pametnih mladih manipulatora!!! Zadatak drončića: otkrivanje i praćenje protivničkih dronova. Pozicioniranje i javljanje!!! Uništavanje sa zemljelakim pvo sistemima sa brzom vatrom (obavezno kipa metaka, ne mora veliki kalibar). Tada su protivavionski PVO sistemi zaštićeniji!!! Naravno, osnovno, opskrbiti PVO, sa puno raketnih sistema (dovoljno KUB), i barem još jedna eskadrila MIG29. Znam da košta, ali ne možemo da gradimo odbranu, auto-puteve, Beograd na vodi, nov stadion za fudbal i ostale gluposti!!! Osim zdravstva, moramo se opredeliti za jedno! Ili vojska, ili Beograd na vodi. Samo se bojim da ne bude posle kasno, pa da BEOGRAD POTONE U VODU!!!

Odgovori
ma

Jedan od efikasnih sistema protiv ovih opakih komaraca moze biti i sistem PVO Derivacija. Sistem je konstruisan na borbenom vozilu BMP3 kome je dodata automatizovana bezposadna kupola sa automatizovanim topom AU220M koji koristi kalibar od 57mm. Ima veliku vatrenu moc velike gustine sa 120 granata u minuti. Prilikom eksplozije projektila sa daljinskim upaljacem i velike koncentracije vatre sistem Derivacija moze biti u stanju da eliminise gotovo jednu eskadrilu dronova.
Inace top AU220M moze se postavljati i na transpotne avione IL76 i AN12.

Odgovori
Du

Hvala na obaveštenju. Prava svar. Tu bi pomogli i drončići u rukama naroda, koji ima dobre oči i uši i mobilni (ako nisu bombardovani mob.sistemi, da jave brzo posadama Derevacija, odakle i gde leti dron!!!

ma

Dusan
Da bi se uspesno branili pa i odbranili pored sofisticiranog naoruzanja i u vecim kolicinama najpre sebi treba da postavimo nekoliko prostih pitanja.
Ko smo?
Sta smo?
Sta nam je uopste cilj? Pravi cilj a ne utopija zvana EU.
Kuda idemo i ko nas vodi….?
Cinjenica je da su mnogi srbi zalutali posle drugog svetskog rata jer je komunizam ostavio nesagledive posledice po nas narod gde su nas drobili na razne nacine. Nasa najveca propast pocinje stvaranjem kraljevine SHS. Danas se Srbi dele na 1000 nacina samo nije dobro biti pravi izvorni srbin. Nekada je bilo moderno biti srpski komunista, jugosloven, voleti Tita vise i od sebe i pevati bajke druze Tito mi ti se kunemo a za to vreme on i srpski komunisti su rasparcabali Srbiju…
Danas je bitno biti evropejac ma sta to znacilo a ciljevi i metode unistavanja Srbije su gotovo identicni. Kada to svi Srbi shvate onda cemo moci da odbranimo drzavu koja nam je preostala cak i bez oruzja. Ovako su nas izbusili iznutra kao sir u svim sferama drustva. Tu nikakvo oruzje ne pomaze vec samo ljudski um koji je u stanju da se svemu tome odupre. Srbija pod laznim evrointegracijama bukvalno nestaje. Ne znam sta je vise potrebno da se Srbin osvesti i probudi iz ovog kosmara.
Kada to shvatimo onda da predjemo na naoruzanje. Narod bez identiteta i sopstvene kulture je osudjen na propas. Nismo se mi ni sa kim svadjali kako kazete, obicna zamena teza. Nismo mi slali bombardere na Brisel i Vasington vec obrnuto. Dodje vam siledzija u kucu i pocne da Vam preti i zavrce ruke i zeli vase dvoriste za sebe zato sto je jaci od Vas. I sad vi kazete da se zrtva svadjala sa siledzijom. Ima li tu trunke logike.

Ovo sa nekakvim stadionom je posebna smejurija. Sta ce nam stadion kad smo mi i fudbal unistili kao i drzavu, niti vise znamo da igramo fudbal?
Umesto da finansiranje usmere na zdravstvo i odbranu jer se i dalje deca lece SMS finansiraju se debilni projekti kao sto je autoput Nis-Pristina.

Odgovori
ma

Rusija je u Nagorno Karabahu rasporedila i instalirala svoj veoma sofisticirani sistem za PEB RB341V LEER3 koji sluzi za izvidjanje i unistavanje telekomunikacija, sistema veze…
Sa ovim sistemom mislim da je droncicima u velikoj meri odzvonilo.
O ovom sistemu se vrlo malo zna sto je potpuno razumljivo.
Voleo bih da @Zoran Vukosavljevic prokomentarise nesto o ovome.

Odgovori
Zo

Dobar sistem. Najbolje rezultate ispoljava u saradnji sa 2 BPL Orlan-10.
U NK smo videli Orlan-10 pri kraju rata na strani Jermena kako je navodio zemaljsku artiljeriju na Azerske trupe. Uspešno, ako mogu da dodam. Ali to je bilo bez sistema Leer-3.
Ipak, dovoljno dobar sistem za izviđanje, prikupljanje informacija, ometanje kanala komunikacija (mobilne telefonije, GSM mreže) ali i korekciju artiljerijske vatre. Pretpostavljam da ovaj sistem nije skup i mislim da bi nama odgovarao.

De

Zorane Vukosavljevic,sta misli o raketama rlnc170 da li ima neke informacije o tome.

Odgovori
Zo

Nemam dodatne informacije osim onoga što je javno objavljeno. Telo i planer rakete je od rakete V-V K-13M, ostalo je novo (senzori, autopilot, sistem vođenja).
U skladu sa rečenim dometom po daljini i po visini, potrebno je raditi na razvoju.
Sada, a to nisam pisao u ovoj analizi, treba možda razmisliti i o nastavku rada na sistemima RL-2M i RL-4M na Pragama. Postojao je predlog tehničkog rešenja Edepro-a, koji je navodno rešio probleme veze startnog motora sa raketnim motorom, stabilnost u letu i pri vođenju.
Potrebno je raditi na novim senzorima (TV i termovizija + laserski daljinomer) da se zna da je cilj u dometu da se rakete ne lansiraju „džabe“ van dometa.
U svetlu ovih dešavanja sa dronovima, a imajući u vidu starost sistema Strela-1M i 10M i posebno na inferioran domet pre svega po visini, ja bih razmišljao u ovom pravcu razvoja.
Ili bi nabavio „Verbe“, lake prenosne i na vozilu, i tako rešio problem.
Videćemo kada se nabave „Mistrali“ šta je tu ideja. Možda je to jedno od rešenja ovog problema o kome sada pišemo….

Av

Iako je ovo stari tekst , trenutno lupanje ruskog oklopa , aviomodelarskim i UL avijacijom otvara ovu temu . Šta je “strašni” TB2? Ultralaki avion koji ljudi sklapaju u garazama , s motorom od Mercedesa A klase ! I nešto elektronike . Malo karikirano , ali ne skuplje od 100.000$ . Resto do 2 mil. je zna se śta “ vojne cene , podmazivanje …” . Moja opaska na članak je što svi odbrbeni sistemi imaju pristup – topom na muvu . Ispaliti preskupu raketu iz KUB-a na “zujalicu” je kao onomad kad su istim stredstvom , u Slavoniji rušili An-2 , bojler-bombardera . Mišlenja sa da mreža dobrih , obavezno žično, povezanih VOST-ova ( modernih , sa jakom dan/noć optikom, akustikom, GPS-om) daje jeftinu a preciznu mrežu za dojavu ovih sporaća . A odgovor treba da bude – jednak- jeftin. Kakav turbo-prop COIN, koji bi stigao malo sr…ce i prosto ga – izrešetao. US Marincu su bezmalonod svojih para naručili eskadrilu Tucano-a za vatrenu podrśku, jer im jet-boys nisu bili ninod kakve koristi : prošiśa sa 300kn , otkači neki preskup projektil i ode . A prop-boys , pored toga śto mogu da lete satima – spuste se do mete da im vide beonjače , i jasno vide liniju dodira . Pa mogu precizno da deluju. Kao Sandy -iji u Vijetnamu .
U krajnjoj liniji , ako postoje dronovi izvidjači i “juriśnici” zašto ne bi postojali i – lovci . Laki , teśko uočljivi , možda i sa dualnim pogonom( solar /elektro za krstarenje ) tirborpop za preseetanje . S dobrim navidjenjem sa zemlje , za “završne” radove je doboljan i manji radar . A za obaranje, već i stari dobri 12,7 je dobar.

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Miki na: [RAT U UKRAJINI] Obaranje još jednog ruskog A-50, pad Avdejevke, prvi ukrajinski piloti F-16 završavaju obuku na leto

Zaista mi je neverovatno da VKS uspevaju da obore sopstveni avion. I to još ovakav avion. Elektromagnetni svetionik na nebu, u bog zna kolikom EM spektru. Ako su oni, sami... Lakše mi se poverovati da je to nekako uradila UK. Ako nema višeslojnu odbranu oko sebe, vrlo je lako pogoditi toliku grdosiju.

24. Feb 2024.Pogledaj

Vlado na: [RAT U UKRAJINI] Obaranje još jednog ruskog A-50, pad Avdejevke, prvi ukrajinski piloti F-16 završavaju obuku na leto

Ukrajinci su Untermensh, ne znaju koristiti pvo sisteme bilo sovjetske ili zapadne. Bitno da po pricama prorusa Zapad smatra Slovene nizom rasom. Bice da ipak Rusi smatraju svoje komsije.

24. Feb 2024.Pogledaj

Advokat na: [RAT U UKRAJINI] Obaranje još jednog ruskog A-50, pad Avdejevke, prvi ukrajinski piloti F-16 završavaju obuku na leto

Teza da je u pitanju kratkotrajna SVO koja se eto produžila na dve godine uz istovremeno kreveljenje o kompetenciji ruske vojske predstavlja klasičnu budalastinu. Obe strane su se spremale za dugotrajni rat. Ratna sreća je bila promenljiva, medjutim po svojoj prilici Avdejevka predstavlja prekretnicu u ratu. Ukrajina ce na kraju ovog rata postati kontinentalna zemlja…

24. Feb 2024.Pogledaj

mile na: [RAT U UKRAJINI] Obaranje još jednog ruskog A-50, pad Avdejevke, prvi ukrajinski piloti F-16 završavaju obuku na leto

To je gore nego da su ga ukrainci obnorili....a 90% sigurno jesu. Jer je A50 leteci komandni centar,koji komanduje i sa PVO ,tako da je potpuna glupost da je sopstveni PVO pucao na njih. A50 na videu ocigledno ispaljuje IC mamce,sto znaci da su ukapirali da su u opanosti....i to od neprijatelja.

24. Feb 2024.Pogledaj

Pajo na: Mađarska nabavlja još četiri švedska višenamenska borbena aviona Gripen

@Djuka, taj otkup aviona su platili upravo kroz izmjenu ugovora o leasingu 2012 godine. Ali ne dobivaju za ovu cijenu od 1.1 milijarde. Taj iznos je bio za najam u trajanju od 10 godina. Platili su dodatno taj otkup kao što su platili i ona dva dodatna aviona koji su imali nesreću (spominjalo se svojevremeno…

24. Feb 2024.Pogledaj