BEG airport status
[ANALIZA] Mogućnosti Ukrajine da se suprotstavi ruskim napadima iz vazduha (II. deo) Najuboitiji sistem trupne PVO Ukrajine, raketni sistem S-300V1, pretpostavlja se da je u upotrebu vraćena brigada sa 8 do 12 baterija.

[ANALIZA] Mogućnosti Ukrajine da se suprotstavi ruskim napadima iz vazduha (II. deo)

Na zapadu dugo očekivana i najavljivana vojna invazija Rusije na Ukrajinu, prošle nedelje se nije dogodila, ali je kriza u tom delu sveta za sada kulminirala jučerašnjim ruskim priznanjem samoproglašenih republika u Donjeckoj i Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine. Ujedno su sa Donjeckom i Luganskom Narodnom Republikom (DNR i LNR) potpisani i sporazumi o saradnji i prijateljstvu, a u ukazu o priznavanju DNR i LNR ruski predsednik Vladimir Putin je naložio oružanim snagama Ruske Federacije da, kako se navodi, osiguraju mir na teritoriji koju kontrolišu proruski pobunjenici.

Teško je predvideti šta će se dalje događati, prisustvo ruske vojske na granicama Ukrajine je i dalje veliko, u jednom trenutku Rusija je objavila da se deo njenih snaga povlači, međutim na zapadu je to demantovano, i saopšteno da je došlo samo do premeštanja trupa, kao i da je Rusija na ukrajinskoj granici ustvari dodatno povećala broj vojnika (navodno ih sada ima oko 190 hiljada). Sa druge strane obaveštajni podaci samoprogašenih republika Luganska i Donjecka govore da je blizu linija razdvajanja stacionirano oko 130 hiljada ukrajinskih vojnika.

Ukrajina je izvela desetodnevnu vojnu vežbu, paralelno sa rusko-beloruskom koja se održava u Belorusiji, i koja je trebalo da traje do 20. februara, ali je zbog novonastale situacije, ipak produžena. Osim toga, Rusija je u subotu 19. februara započela i vežbu strategijskih nuklearnih snaga.

U našem prvom delu analize kako bi se Ukrajina, u slučaju većeg oružanog sukoba sa Rusijim, mogla suprotstaviti napadima iz vazduha, dali smo prikaz tehnike kojom raspolaže deo integrisanog sistema protivvazduhoplovne odbrane (PVO), odnosno lovačka avijacija i teritorijalna PVO. Drugi deo teksta obrađuje sredstva trupne PVO, sistema VOJiN (vazdušnog osmatranja javljanja i navođenja) i elektronskog izviđanja i protivelektronskih dejstava.

Trupna PVO

Raketni sistem PVO 2K12 Kub je sistem koji se, prema svemu sudeći (na osnovu snimaka sa vežbovnih bojevih gađanja poslednjih 5-6 godina) ne nalazi u aktivnoj upotrebi u ukrajinskoj vojsci, iako se u javnosti pojavio plan ukrajinske vojske da se u upotrebu vrate dva raketna puka, što bi moglo značiti do 10 raketnih baterija. Ipak, postoje sistemi u rezervi, a preduzeće Aerotechnica MLT je čak i izašla sa predlogom modernizacije ovih sistema, pre svega kada je u pitanju digitalizacija elektronskih komponenti, mogućnosti daljinskog upravljanja RStON-om (radarskom stanicom osmatranja i navođenja), ali i mogućnošću preciznog dejstva na ciljeve na zemlji.

Raketni sistem Kub ima domet od 24 km po daljini i do 7-10 km po visini (u autonomnom radu po radarskom odnosno optičkom kanalu) i do 14 km kada funkcioniše u sklopu centralizovanog sistema upravljanja vatrom K1. Glavna odlika i karakteristika sistema je mogućnost “shoot and scoot” taktike dejstva i veoma kratko vreme razvijanja i pripreme za marš. U sastavu jedne raketne baterije sistema PVO Kub, nalaze se RStON, 4 samohodna lansirna oruđa sa po tri rakete i UPPC (uređaj za prenos podataka o cilju).

Ipak, u pitanju je zastareo sistem, veoma dobro poznat ruskoj vojsci, koja je ovaj sistem potpuno izbacila iz upotrebe tokom 90-tih godina prošlog veka. Međutim, slično kao i kod sistema S-125 Neva i dalje je u stanju da kazni svaku nepažnju i lakomislenost protivničkih pilota.

Pretpostavlja se da Ukrajina ima oko 125 sistema Osa.

Raketni sistem PVO 9K33 Osa-AKM nalazi se takođe u naoružanju Ukrajine i prema svemu sudeći, u upotrebi je veći broj ovih oruđa. Redovno se preko sredstava informisanja mogu videti vežbe ovih jedinica sa i bez bojevog gađanja. Samohodni raketni sistem PVO 9K33 Osa, namenjen je za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru na malim daljinama i visinama.

Sistem se sastoji od vozila BAZ 5937 na kome se nalazi antenski radarski kompleks za otkrivanje ciljeva i praćenja ciljeva i navođenje raketa, kao i kontejneri za 6 raketa. Domet raketa po visini iznosi 5 km, a po daljini 10 km. Minimalna visina gađanja iznosi 25 metara za ciljeve koji lete brzinom do 300 m/s i 100 metara za ciljeve koji lete brzinama do 500 m/s. Jedno oruđe sistema „9K33 Osa-AKM“, može jednovremeno da dejstvuje na 1 cilj (jednokanalan po cilju) sa 2 rakete (dvokanalan po raketi).

Iskustva iz poslednjeg rata u Nagorno-Karabahu u kome je veći broj borbenih oruđa Osa-AK/AKM jermenskih snaga uništen dejstvom jurišnih bespilotnih letelica i kamikaza dronova ili pak zarobljen, navodi na pogrešan zaključak da je sistem neupotrebljiv u savremenom ratovanju, iako nesumnjivo jeste zastareo. Ipak, treba napomenuti da ono o čemu smo pisali i na Tango Sixu se kasnije obistinilo potvrdom na objavljenim mapama rasporeda snaga PVO jermenske strane u regionu Nagorno-Karabah. Jermenija je u Nagorno-Karabahu imala jedinice Osa-AK/AKM ranga raketnog puka, ali je borbena oruđa rasporedila duž gotovo kompletne linije razdvajanja sa Azerbejdžanom u nadi da će tako zaštititi veći prostor, teritoriju. Umesto toga, uništen je i teško oštećen veći broj lansirnih oruđa.

U borbenom pravilu sa sistem 9K33 Osa, jasno se kaže da se – ‘‘raketna baterija naoružana sistemom Osa smatra taktičko-vatrenim podrazredom i uvodi se u borbena dejstva, po pravilu, u sastavu raketnog puka, a u pojedinim (određenim ili izuzetnim) slučajevima može dejstvovati i samostalno. Borbeni zadatak pokrivanja trupa baterija izvodi u punom sastavu. Takođe u nekim slučajevima baterija može dejstvovati parovima borbenih jedinica ili pojedinačnim borbenim jedinicama, dejstvujući autonomno. Dakle, ono što je navedeno kao “izuzetni”, “određeni” ili “neki” slučajevi kod upotrebe sistema, za jermensku vojsku je bilo “pravilo” što je uticalo na velike gubitke.

Raketni sistemi Osa-AKM, iako zastareli, uz pravilnu upotrebu i u sadejstvu sa ostalim jedinica PVO, mogu u određenim trenucima pružiti pozitivne rezultate u borbi protiv neprijateljskih vazduhoplovnih sredstava, u skladu sa svojim mogućnostima i karakteristikama (pre svega, dometom). Prema dostupnim podacima, Ukrajina raspolaže sa čak do 125 vatrenih oruđa sistema 9K33M2 Osa-AKM.

Transportno-lansirno samohodno vozilo sistema S-300V1.

S-300V1 je sistem protivazduhoplovne i antibalističke odbrane i jedan od najubojitijih sistema koji se nalaze u arsenalu PVO Ukrajine. Sistem je takođe bio u rezervi, ali je prema nekim podacima u toku vraćanje između 8-12 baterija ovog sistema, odnosno aktiviranje jedne raketne brigade. To bi kod ovog sistema bilo verovatno lakše izvodljivo što se tiče same tehnike, ali i raspoloživih kadrova, imajući u vidu da je ovaj sistem među poslednjima i tek relativno nedavno bio povučen u rezervu.

Raketni divizion S-300V sastoji se od 2-3 raketne baterije, od kojih se svaka sastoji od radara za praćenje ciljeva i navođenje raketa 9S32, 4 samohodna lansirna oruđa sa raketama 9M83 i radarom za slanje radio-korekcija i osvetljavanje ciljeva i raketa, 2 samohodna lansirna oruđa sa raketama 9M82 i radarom za slanje radio-korekcija i osvetljavanje ciljeva i raketa, tri transportno-pretovarna lansirna oruđa od kojih jedan za rakete 9M82 i dva za rakete 9M83.

Na nivou raketnog diviziona nalaze se osmatračko-akvizicijski radar 9S15 Obzor i radar za balističke ciljeve 9S19 Imbir, kao i komandna stanica. Osmatračko-akivzicijski radar 9S15 Obzor prvenstveno je namenjen za otkrivanje aviona na srednjim i velikim visinama kao i taktičkih balističkih projektila. Radar ima dva radna režima, prvi radni režim je namenjen otkrivanju aviona i krstarećih projektila i ima vreme rotacije radara od 12 sekundi i efektivan domet za ciljeve radarskog odraza krstareće rakete od 200 km, dok za one sa odrazom aviona i do 250 km.

Drugi radni režim je namenjen otkrivanju i praćenju ciljeva sa balističkom putanjom, poseduje manji domet od 125-150 km, ali veću visinu detekcije kao i bolje performanse pri praćenju brzih ciljeva usled smanjenog vremena rotacije (6 sekundi).

Osmatračko-akivizicijski antibalistički radar 9S19 Imbir mada poseduje mogućnost detekcije i praćenja aerodinamičkih ciljeva, prvenstveno je namenjen za detekciju i praćenje balističkih ciljeva. U zavisnosti od vrste ciljeva koji se očekuju, radar može raditi u tri radna režima. Prvi radni režim je namenjen detekciji balističkih projektila, u kom radar vrši pretragu sektora od 90 stepeni po azimutu kod uglovnih koordinata elevacije od 20 do 75 stepeni, i na daljinama između 55 i 170 km. U ovom režimu omogućeno je praćenje 16 ciljeva. Drugi radni režim namenjen je detekciji i praćenju supersoničnih ciljeva . U ovom režimu vrši se pretraga užeg sektora od 60 stepeni po azimutu, između 5 i 50 stepeni po elevaciji i na daljinama od 10 do 170 km. Položaj, brzina i pravac kretanja cilja obnavljaju se svake sekunde, čime je omogućeno praćenje 32 cilja.

Treći radni režim namenjen je detekciji i praćenju ciljeva u uslovima intenzivnog ometanja. Parametri su identični onim u režimu dva, ali se usled potrebe veće izlazne snage i većeg opterećenja kola za obradu signala omogućava praćenje oko 20 ciljeva i smanjuje broj ciljeva koji se mogu detektovati sa 200 na 50.

Raketna baterija u stanju je da jednovremeno dejstvuje na 6 ciljeva, a jedan raketni divizon na 12-18 ciljeva (zavisno od broja raketnih baterija u divizionu). Verzija S-300V1 koju ima Ukrajina, takođe je jedna od prvih verzija ovog sistema PVO. Maksimalan domet iznosi do 75 km sa raketama 9M83, odnosno do 100 km sa raketama 9M82, domet sa obe rakete je do 30 km po visini. Što se tiče balističkih ciljeva, domet iznosi oko 40 km po daljini i od 25-30 km po visini.

Raketni sistem S-300V1 može biti neugodan protivnik ruskoj avijaciji, a može se u određenoj meri suprotstaviti i eventualnim raketnim napadima sistema zemlja-zemlja poput sistema Točka.

Plan Ukrajine bio je da se u operativnu upotrebu vrate 24 oruđa sistema Tor.

Raketni sistem PVO 9K330 Tor, najstarija varijanta porodice sistema Tor, prvobitno je razvijen krajem 1970-ih za gađanje niskoletećih brzih ciljeva sa malim radarskim odrazom kao što su krstareće rakete. Prvi put je uveden u službu 1986. godine. Rakete 9M330 sistema 9K330 Tor sposobne su da uništavaju ciljeve na daljinama do 12 km, pružajući kopnenim snagama visoko pokretna sredstvo za protivvazduhoplovnu odbranu. Sistem 9K330 Tor je jednokanalan po cilju, i dvokanalan po raketi.

Da bi se omogućilo nišanjenje neprijateljskih letelica i krstarećih raketa u uslovima elektronskog ometanja i protivmera usmerenim protiv radara 9K330, optoelektronski tragač postavljen je odmah pored radara za navođenje raketa. Tor je takođe bio prvi sistem na svetu koji je imao rakete vertikalno smeštene unutar lansera (u ovom slučaju osam raketa), a ne postavljenih spolja kao na većini tada savremenih sistema, a kao takav nudio je bolju zaštitu od fragmenata projektila i omogućavao nošenje većeg broja raketa.

Pre njihovog ponovnog pojavljivanja 2017. godine, ukrajinski sistemi PVO 9K330 Tor bili su viđeni samo jednom: tokom 10. godišnjice nezavisnosti na ukrajinskoj paradi u avgustu 2001. U toj paradi učestvovalo je ukupno 6 oruđa 9K330 Tor, verovatno čineći ukupan broj ovih sistema koji su tada bili u operativnoj upotrebi u Ukrajini.

Nakon njihovog penzionisanja ranih 2000-ih, sistemi PVO 9K330 su stavljeni u dugoročno skladištenje, čekajući bolja vremena koja će omogućiti ili njihov povratak u aktivnu službu, ili, pak, njihovu prodaju stranom kupcu.

U avgustu 2017. godine, prvi remontovani sistem PVO 9K330 Tor je već izložen tokom izložbe u Kijevu. Kasnije tog meseca, 24. avgusta 2017. godine, Specijalna posmatračka misija OEBS-a u Ukrajini zabeležila je 5 sistema (borbenih oruđa) PVO, navodno uključujući i 2 sistema 9K330 Tor, u blizini sela Kasianivka, pod kontrolom Ukrajine, u Donjeckoj oblasti, što verovatno predstavlja njihovo prvo ponovno operativno razmeštanje.

Uprkos izveštajima o ukrajinskom razmeštanju sistema 9K330 Tor u Donbas u avgustu 2017. godine, tek je u februaru 2019. godine konačno izvršena verifikacija remontovanih sistema 9K330 na raketnom poligonu Lahorlik u Hersonskoj oblasti. Tokom vežbe gađanja, remontovani sistemi poput S-125 Neva, 9K330 Tor i nadograđeni samohodni protivavionski topovi ZSU-23-4M-A “Šiljka” bili su testirani pre nego što su zvanično stupili u službu u ukrajinskoj vojsci. Plan je bio da se sukcesivno u upotrebu vrate borbena oruđa sistema Tor, ranga jednog raketnog puka, što bi moglo značiti do 24 borbenih oruđa.

Remont sistema 9K330 Tor su samostalno izveli Lavovsko radio-remontno postrojenje i NPP Aerotechnika-MLT, oba preduzeća specijalizovana za remont različitih vrsta PVO i radarskih sistema. Pored dovođenja sistema u operativno stanje, izveden je i ograničen broj poboljšanja, naročito primena novih algoritama za obradu i prikazivanje informacija. Buduća poboljšanja mogla bi da uključuju zamenu analogne radio-elektronske opreme digitalnim ekvivalentima, značajno poboljšavajući sposobnost operatera da efikasno koriste opremu koju poseduju.

Iako ponovno aktiviranje 6 sistema PVO 9K330 Tor samo po sebi sigurno ne predstavlja ozbiljniji faktor u odnosima sa pobunjenim oblastima/Rusijom, značajan broj remontovane vojne opreme koja se vraća u službu, uključujući brojne sisteme PVO, ipak donekle doprinosi povećanju sposobnosti ukrajinske vojske. Osim toga, dragoceno iskustvo stečeno tokom remonta ovih sistema moglo bi se u budućnosti dobro iskoristiti za projekat dublje modernizacije, a moglo bi se primeniti i na druge sisteme kao što su 9K37 Buk i 2K22 Tunguska.

Buk je jedan od potentnijih sistema trupne PVO ukrajinskih oružanih snaga.

Samohodni raketni sistem PVO 9K37 Buk-M1 je takođe jedan od najpotentnijih raketnih sistema PVO u уkrajinskoj vojsci. Mobilan, sa 5-minutnom “shoot and scoot” mogućnošću, čini ga žilavim sistemom za neutralisanje. Divizion Buk-M1 obično se sastoji iz tri raketne baterije, od kojih se svaka sastoji od dva samohodna lansira oruđa sa radarom sa po 4 rakete 9M38M i jednim samohodnim pretovarno-lansirnim oruđem. Ukupno se na nivou diviziona nalazi do 6 samohodnih lansirnih oruđa sa radarom i raketama i to pruža mogućnost divizionu da jednovremeno može dejstvovati na do 6 vazduhoplovnih ciljeva na daljinama do 35 km i visinama do 22 km.

Jednovremeno koordinisano dejstvo baterija omogućeno je od strane komandnog mesta raketnog diviziona koje se sastoji od osmatračko-akvizicijske radarske stanice 9S18 Kupol i Komandne stanice koja služi za koordinaciju i raspoređivanje i dodelu ciljeva raketnim baterijama.

Osmatračko-akvizicijski radar 9S18 Kupol je unapređeni osmatračko-akvizicijski radar sa elektronskim skeniranjem po elevaciji. Krajnji domet detekcije iznosi od 140-160 km sa mogućnošću automatskog praćenja do 50 ciljeva i predaju parametara za 6 ciljeva na Komandnu stanicu 9S470M.

Ukrajinska PVO uložila je dosta energije i vremena u obučavanje posada sistema PVO Buk-M1, pa je tako razvijen i poseban novi simulator koji omogućava simulaciju različitih vrsta ciljeva, uključujući jurišne bespilotne letelice, najnovije krstareće ili operativno -taktičke balističke rakete. Ove veštine značajno skraćuju vreme pripreme za dejstvo jedinica PVO, uče posade da deluju u ekstremnim situacijama, a samim tim i da stupe na pravo bojište što spremnije za borbena dejstva.

U tom smislu su bila primetna i vežbovna bojeva gađanja ovim sistemima, ali i specijalizovana vežbovna gađanja održana tokom prošle godine, na kojima su se posade sistema Buk-M1 obučavale da se suprotstave balističkim projektilima (poput Iskandera) i krstarećim raketama (poput Kalibra). U tom cilju su čak modernizovane bespilotne letelice VR-3 koje se mogu koristititi kao mete.

Raketni sistemi Buk-M1 su i dalje opasan protivnik svakoj avijaciji, iako su donekle zastareli. Prema dostupnim podacima, Ukrajina poseduje oko 15 raketnih diviziona Buk-M1. Od automatizovanih sistema upravljanja, za komandovanje raketnom brigadom S-300V1 i/ili Buk-M1 koristi se sistemi 9S52 Poljana-D4.

Mobilni artiljerijski i artiljerijsko-raketni sistemi trupne PVO

Samohodno artiljerijsko oruđe ZSU-23/4 mm Šiljka sa 4 topa kalibra 23 mm, namenjen je za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru na daljinama od 2500 metara i visinama do 1500 metara. Može pratiti i gađati vazduhoplovne ciljeve koji lete brzinama do 450 m/s. Maksimalna daljina radarske detekcije ciljeva je do 20 km, a za cilj veličine lovca MiG-17 do 12 km.

Ukrajinska vojska ima prilično ambiciozan plan modernizacije Šiljke.  Za razliku od starih sovjetskih sistema, modernizovana Šiljka opremljena je novom višenamenskom radarskom stanicom sa digitalnim antenskim nizom (DAR) „Rokač-AS’’, savremenim digitalnim računarskim sistemom, novom navigacijom i blokom digitalno-analognih pretvarača.

Modernizacija se planira u tri varijante. Druga mogućnost modernizacije, pored ove prve varijante, uključuje i ugradnju opreme optičko-senzorskog sistema. U trećoj varijanti, koja obuhvata prvu i drugu varijantu, dodaje se nosač sa četiri projektila IC navođenih projektila zemlja-vazduh tipa Igla. Takođe je predviđena i zamena jedinice gasne turbine sa ekonomičnijom jedinicom za napajanje.

Trenutno se radi na drugoj i trećoj varijanti. Treba dodati da je ova modernizacija Oružanih snaga primećena tokom testiranja obnovljenih protivvazduhoplovnih raketnih sistema PVO, koja su održana na državnom poligonu Jagorlik u februaru prošle godine. Za sada nije poznato koliko se oruđa vraća u upotrebu, ali prema pisanju ukrajinskih izvora, do sada nije viđeno više od nekoliko borbenih oruđa, sa različitim stadijumima modernizacije, tako da je upitna realna upotrebljivost ovih modernizovanih oruđa u tako malim količinama. Ipak, “na papiru” se i dalje vodi da Ukrajinska vojska raspolaže sa oko 50 samohodnih protivvazduhoplovnih oruđa 23/4 mm Šiljka.

Pored Šiljke, Ukrajina raspolaže i sa većim brojem protivvazduhoplovnih topova ZU-23/2 23 mm, kao i S-60 kalibra 57 mm.

Ukrajina je od SSSR nalsedila 90 Tunguski.

Samohodni artiljerijsko-raketni sistem PVO 2K22 Tunguska je sistem namenjen za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru na vrlo malim i malim daljinama i visinama. Sistem je pokretan i smešten je na guseničnoj platformi GM-352. Sadrži radarski sistem otkrivanja i praćenja ciljeva dometa do 18 km, radarski sistem praćenja cilja i raketa dometa do 16 km, optički sistem praćenja ciljeva, kontejnere sa 8 raketa i dva para dvocevnih topova kalibra 30 mm.

Daljina i visina gađanja cilja sa raketama za verziju Tunguska iznosi do 8 km po daljini i 3,5 km po visini i za verziju Tunguska-M do 10 km po visini i 3,5 km po visini. Gađanje raketama iz pokreta nije moguće, a dejstvo raketama nije moguće u noćnim uslovima zbog optičkog (TV) praćenja ciljeva.

Dvocevni top 2A38 kalibra 30 mm, gađa u očekivanu tačku susreta sa ciljem po podacima računara sistema upravljanja vatrom. Domet po daljini je do 4000 metara, a po visini do 2000 metara. Ugao elevacije cevi topa, omogućava i dejstvo po ciljevima na zemlji. Gađanje topom iz pokreta je moguće, a dejstvo topom noću ima ograničenja. Tunguska ima 5 režima gađanja ciljeva, a od toga čak 4 za gađanjem topom, a samo jedan režim za gađanje raketama.

Tunguska se nije viđala često u Ukrajinskoj vojsci, ali u poslednje dve godine primetne su aktivnosti na uvežbavanju posada. Tako su tokom prošle godine tri baterije naoružane sistemom Tunguska iz sastava tri različite brigade Kopnene vojske vršile gađanja na ciljeve u vazdušnom prostoru, obično u kombinaciji sa lakim mobilnim sistemima PVO Strela-10. Baterija sistema Tunguska, načelno broji 6 borbenih oruđa, a po dostupnim podacima, Ukrajinska vojska je nasledila od SSSR oko 90 borbenih oruđa ovog sistema.

Sistem Tunguska je veoma potentan sistem, mobilan, sa mogućnošću preciznog dejstva topovima u pokretu. Takođe, veoma efikasno dejstvuje topovima i po utvrđenim ciljevima na zemlji, a rakete su veoma precizne i efikasne. Nedostatak sistema je to što oruđa nisu opremljena dnevno-noćnim nišanskim spravama, pa je gađanje noću ciljeva u vazdušnom prostoru gotovo u potpunosti isključeno.

Laki mobilni i laki prenosni raketni sistemi PVO

Ukrajinska vojska nasledila je od SSSR veći broj lakih prenosnih raketnih sistema PVO 9K38 Igla, veoma efikasan sistem PVO sa infracrvenim (IC) samonavođenjem, koji se lansira sa ramena. Raketa ima efikasan domet od oko 5 km po daljini i oko 3,5 km po visini. Glavni ciljevi konstruisanja su bili stvaranje rakete sa boljom otpornošću na IC protivmere i širim opsegom zahvata od ranijih lakih prenosnih raketnih sistema PVO Strela-2 i 3. Raketa je unapređena i ima mogućnost dejstva na ciljeve i u odlasku i u dolasku i znatno je otpornija na ometanja od svojih prethodnika.

Nedavno su se pojavile vesti i o isporuci lakih prenosnih raketnih sistema američke proizvodnje FIM-92 Stinger Ukrajini. Radi se o sistemu sa IC samonavođenim raketama, dometa (zavisno od verzije) od 6 km po daljini i oko 4 km po visini. Nije poznato koliko je raketa isporučeno Ukrajini. Iz Litvanije je stigla i varijanta DMS (Dual Mount Stinger) koja na postolju ima postavljenu platformu sa dva lansera ovog sistema.

Osim Stingera i Poljska je ponudila isporuku svojih lakih prenosnih raketnih sistema sa IC samonavođenjem Piorun (Perun), koji su u osnovi modernizovana verzija sovjetskih sistema Igla. Prema dostupnim podacima, Piorun ima domet od 6,5 km po daljini i 4 km po visini, a navodi se da ima visoku efikasnost protiv helikoptera i bespilotnih letelica.

Trupna PVO Ukrajine ima oko 150 oruđa Strela-10M.

Laki mobilni raketni sistem Strela-10M, namenjen je za uništavanje vazduhoplovnih ciljeva na malim visinama i daljinama, i direktan je naslednik sistema Strela-1M. Umesto oklopnog vozila BRDM-2 izabran je oklopni transporter MT-LB koji je pružao više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor potreban za smeštaj uređaja za IC praćenje. Koristi IC samonavođene rakete 9M37, a može koristiti i rakete 9M31 i 9M31M sistema Strela-1M. Efikasan domet po daljini, povećan je u odnosu na Strelu-1M na oko 5000 metara, dok je po visini ostao na 3500 metara, a snižena je donja granica zone uništenja na samo 25 metara. Rakete su opremljene dvokanalnim tragačem i znatno su otpornije na ometanje i mamce nego rakete prethodnika Strela-1M.

Sistem je u stanju da dejstvuje na ciljeve i u dolasku i u odlasku. U borbenom kompletu nalaze se 4 rakete u kontejneru spremne za lansiranje i još 4 rakete unutar vozila, za dopunu. Obično se u baterijama Strela-10M nalazilo 4-6 oruđa, od kojih je 1-2 oruđa bilo opremljeno pasivnim radio-pelengatorom, radi lakšeg otkrivanja ciljeva. Strela-10 ima mogućnost ugradnje i radarskog daljinomera, a antena se nalazi između lansirnih kontejnera.

Pretpostavlja se da Ukrajina raspolaže sa većim brojem sistema Strela-10 i to oko 150 lansirnih oruđa, a često se mogu videti na vežbama i vežbovnim bojevim gađanjima i mogu predstavljati opasnost za sve vrste letelica koje im uđu u domet dejstva.

Radarska mreža

O radarima je već dosta toga rečeno u prethodnom poglavlju o sistemima PVO, sada žemo analizirati radare koji nisu pomenuti, a koji su značajni za ukrajinski integrisani sistem PVO.

Prvi od njih je svakako osmatrački radar P-18 Terek, koji je jedan od najpoznatijih radarskih sistema ikada proizvedenih. Koristio se i koristi se i dan danas kao osmatrački radar za otkrivanje i akviziciju ciljeva kod sistema PVO (S-75M Volhov, S-125 Neva/Pečora, 2K12 Kub/Kvadrat i dr.), ali i u sistemu VOJiN. Serijska proizvodnja je trajala od 1971. pa do 1991. godine u Zavodu „Nitel“ i u tom periodu je proizvedeno neverovatnih 2995 radarskih stanica, od čega 1218 za izvoz, a ostatak za oružane snage tadašnjeg SSSR-a.

Rad u VHF radnom području pruža mu mogućnosti otkrivanja letelica sa stelt karakteristikama, a radne frekvencije i otpornost na protivradarske rakete. Odlikuje ga mobilnost i mogućnost upravljanja radarom iz kabine udaljene do 500 metara od antenskog sistema, izdvajanjem jednog od dva pokazivača koja se nalaze u glavnoj kabini. Radar ima domet osmatranja od oko 250 km i visinu osmatranja od oko 35 km.

Ukrajina je nasledila veći broj ovih radarskih sistema, a radilo se i na modernizaciji.
Radove na remontu i modernizaciji vrši HC Ukrspetstehnika, a od sredine 2019. godine poznato je da je ukrajinskoj vojsci (od 2014.) isporučeno oko 50 takvih modernizovanih radara. Modernizovani radar P-18 sa oznakom Malahit, omogućava otkrivanje do 256 ciljeva na udaljenosti do 400 km i na visinama do 20 km. Pored toga, radar može da otkrije male i neupadljive ciljeve. Pored verzije Malahit, tu su i ranije modernizovane verzije P-18MA, P-18MU i P-180U Oksamit.

3D radar 79K6 Pelikan dometa do 400 km.

Pored P-18, Ukrajina radi i na modernizaciji radara ST-68 (36D6) sa oznakom 36D6M1 i na proizvodnji sopstvenog radara 80K6K1 koji se nalazi na vučenoj platformi, a koji je dalja modernizacija ukrajinskog radara 79K6 Pelikan. Radove na modernizaciji izvodi ukrajinska kompanija NVK Iskra.

Radar 79K6 Pelikan je 3D radar koga je takođe razvila kompanija Iskra. Pelikan ima dva osnovna radna režima, prvi je otkrivanje neprijateljske letelica i prosleđivanje informacija o ciljevima jedinicama lovačke avijacije, a drugi da ove podatke prosleđuje artiljerijsko-raketnim jedinicama PVO. Instrumentalni domet otkrivanja po daljini iznosi do 400 km.

Ukrajinski 3D mobilni radar 80K6M koji radi u S-bandu.

Dalja modernizacija Pelikana je 3D mobilni radar 80K6M, koji je rađen na osnovu dobrih iskustava sa radarom 36D6 u ukrajinskoj vojsci. Radar radi u S-bandu (2-4 GHz) i ima instrumentalni domet otkrivanja od oko 400 km. Radar je po nekom poređenju na nivou radara AN/TPS-78 ili GM-400, sa razlikom veće mobilnosti i jeftinije cene.

Jedan od važnih zadataka koja se stavlja pred radare 80K6 i njegove dalje modernizacije pod oznakom 80K6KS 1 Fenix-1 je i rad u sklopu raketnih diviziona Buk-M1 kao dodatak, ali i buduća zamena starijih radara 9S18 Kupol.

Pored ovih radara do sada navedenih, Ukrajina raspolaže i koristi i veći broj radara za merenje visine ciljeva tipa PRV-13, PRV-16 i PRV-17 kao i radare za sistem raspoznavanja “svoj-tuđ”, to su sekundarni radari tipa “Trassa”.

Pasivni detektori-pelengatori i sredstva za radio-elektronsku borbu

U sklopu ovog poglavlja, počeli bi sa pasivnim detektorima-pelengatorima, a posebno bi izdvojili sistem Kolčuga.

Pasivni detektor Kolčuga je sistem podrške elektronskom ratovanju razvijen u Sovjetskom Savezu i proizveden u Ukrajini. Njegov domet detekcije je ograničen linijom vidljivosti, ali može biti do 800 km za veoma moćne emitere na veoma velikoj nadmorskoj visini. Često nazvan Kolčuga radar, sistem zapravo nije radar, već ESM (Electronic warfare Support Measures) sistem koji se sastoji od tri ili četiri prijemnika, raspoređenih na desetine kilometara jedan od drugog, koji detektuju i prate avione triangulacijom i multilateracijom njihovih RF emisija.

Originalnu Kolčugu razvili su osamdesetih godina prošlog veka Rostovski vojni institut GRU i radioelektronska fabrika Topaz u Donjecku. Serijska proizvodnja je počela 1987. Pre 1. januara 1992. godine proizvedene su 44 jedinice, od kojih je 14 otišlo u Ukrajinu. Posle raspada SSSR-a, sistem Kolčuga je u Ukrajini modernizovan na standard Koljčuga-M.

Trebalo je oko osam godina (1993–2000) da se sprovedu istraživanja, razviju algoritmi, testiraju rešenja na eksperimentalnim primercima i pokrene serijska proizvodnju. Relativno jeftina ukrajinska pasivna radarska stanica Kolčuga-M je u stanju da otkrije i identifikuje praktično sve poznate aktivne radio uređaje postavljene na kopnene, vazduhoplovne ili morske objekte.

ESM sistem Koljčuga.

Kolčuga je sistem elektronskih mera podrške koji koristi dve ili više lokacija za lociranje emitera triangulacijom. Sistem je montiran na vozilo i sastoji se od velikog vertikalnog mrežastog reflektora, sa dve manje kružne paraboličke antene ispod i par VHF-mikrotalasnih log-periodičnih antena iznad.

Pod pretpostavkom da nema maskiranja terena, na 100 m visine (iznad lokalnog terena) i cilja na visini 10 km, domet sistema bi bio približno 450 km. Za mete na visinama od 20 km ograničenje linije vidljivosti bi bilo 620 km — ali mali broj ciljeva leti na takvim visinama.

Detekcija mete se oslanja samo na emiter koji ima dovoljnu snagu i nalazi se u Kolčuginom frekventnom opsegu. Identifikacija mete je, međutim, složenija i zasniva se na merenju različitih parametara prenošenog signala, kao što su njegova frekvencija, propusni opseg, širina impulsa, interval ponavljanja impulsa. Baza podataka u Kolčugi ima kapacitet da uskladišti oko tri stotine različitih tipova emitera i do pet stotina specifičnih potpisa za svaki tip.

Od sredstava radio-elektronske borbe prvo treba istaći Stanicu elektronskog ometanja SPN-30, koja je takođe nasleđena od SSSR-a, sistem je ušao u operativnu upotrebu 1991/1992. godine a trenutno je i predmet modernizacije. SPN-30 je zapravo prethodnik današnjih savremenijih stanica poput Krasuhe-4 i vizuelno veoma liče. Stanica je namenjena ometanju signala neprijateljskog izviđanja i osmatranja područja i kopnenih objekata male veličine pomoću vazduhoplovnih bočnih radara, radara za kontrolu vatre vazduh-zemlja, kao i radara za navigaciju i niskovisinskih radara za obezbeđenje leta na malim visinama. Stanica radi na frekvencijama od 8-12 GHz (X-band), a radni opseg po azimutu je 360 stepeni.

Pored SPN-30, Ukrajina razvija i sopstvene sisteme za radio-elektronsku borbu. Jedan od takvih sistem je Nota. To je poseban sistem radio-elektronske borbe, uključujući i borbu protiv bespilotnih letelica, koji je razvila i proizvela ukrajinska kompanija Tritel. Sitem se serijski isporučuje ukrajinskoj vojsci i dobro se pokazala, kako tokom neprijateljstava, tako i u zaštiti pozadinskih objekata. Pored ometanja dronova, sistem može da blokira rad mobilnih mreža i protiv-artiljerijskih radara, a u stanju je da otkriva azimut objekata i blokira njihov rad, kako u kružnom opsegu, tako i u određenom sektoru.

Ovo omogućava pouzdanu zaštitu važnih objekata, kao što su skladišta municije, štabovi, elektrane, mostovi, kontrolni punktovi. Za osnovu za mobilnu verziju Notе izabran je oklopni automobil Kozak, kojim se takođe snabdeva ukrajinska vojska zahvaljujući kompaniji Praktika. Ovo vozilo ima snažnu zaštitu od mina i vatre iz malokalibarskog oružja, može da se kreće po svim vrstama puteva i terena.

Sistem za protivelektronsku borbu R-330UM Mandat-B1E / Foror: Kompanija Iskra

Sledeći razvojni projekat Ukrajine na polju radio-elektronske borbe je sistem Mandat-B1. Sistem ima skoro trenutni odziv, deluje na dubini teritorije od 60 km i određuje lokaciju radio-izvora sa tačnošću od 5-10% dometa, kontroliše radni opseg od 1,5 do 1000 MHz gde vrši suzbijanje signala. Sastoji se od 4 stanice od kojih R-330RDM obezbeđuje radio-izviđanje i upravlja kompleksom, R-330KV1M emituje radio smetnje u HF opsegu i dve stanice R-330UV1M i UV2M koje ometaju VHF opseg.

Mandat-B1 je trebao biti usvojen tokom 2014. godine, ali zbog toga što je proizvodnja stanica R-330UV bila u područjima zahvaćenim ratnim sukobima u Donjecku, moralo se raditi na izmeštanju proizvodnih pogona. Ipak, 2017. godine obe stanice su uspešno testirane, a 2019. godine i stanica R-330 KV1M.

Suočeni sa gubitkom proizvodnje, a delom i naučnog potencijala u delovima Donbasa zahvaćenog ratnim sukobima, domaći ukrajinski proizvođači uspeli su da proizvedu oruđe koje može u potpunosti da potisne komunikaciju neprijateljskih jedinica. To onemogućava upravljanje, usmeravanje artiljerije, koordinaciju dejstava sa drugim jedinicama. U uslovima savremene oružane konfrontacije, to daje odlučujuću prednost, kako u odbrani, tako i u napadu.

I za kraj bi pomenuli i portabl prenosne sisteme za radio-elektronsku borbu koje koristi ukrajinska vojska.

Pre svega to se odnosi na sistem EDM4S koji se još naziva i “anti-dron puška”. Sistem je kupljen od Litvanske kompanije NT Service i navodi se da je kupljeno 37 ovakvih taktički oruđa za ometanje bespilotnih letelica i dronova. Pored ovoga, treba naglasiti i da sama Ukrajina proizvodi veoma sličan proizvod – anti-dron pušku sa oznakom RIFF-P.

Šta napisati kao zaključak?

Pre svega želimo da istaknemo želje autora da do sukoba Rusije i Ukrajine ipak neće doći i da će se do n uzajamno prihvatljivo rešenje biti postignuto mirnim putem i diplomatskim sredstvima.

Ipak, ako do sukoba dođe, mišljenja smo da to svakako neće biti dugotrajni rat, pre svega zato što će i međunarodna zajednica reagovati na hitnom smirivanju strasti ali i što i samoj Ukrajini i Rusiji ne odgovara dugotrajan rat sa velikim brojem žrtava i trajno narušenim odnosima među državama i narodima.

Takođe, ne smatramo da će vazduhoplostvo i protivvazduhoplovna odbrana u jednom takvom potencijalnom sukobu igrati glavnu ulogu, jer bi se u ratu verovatno težilo da se u što kraćem vremenu zauzmu što bolje pozicije na terenu pred neminovne pregovore o miru, što bi značilo veoma brz početak direktnih kopnenih sukoba.

Situacija da Rusija nedeljama ili mesecima bombarduje Ukrajinu radi iznurivanja, pa tek onda eventualno započne ulazak kopnenim sredstvima, slično planovima NATO pakta protiv Savezne Republike Jugoslavije, ovde ne bi bio moguć. Stoga ne treba smatrati da PVO može imati presudnu ulogu u tom ratu, ali da ipak iznesemo i neko mišljenje koje verujemo sve zanima oko mogućnosti ukrajinskog sistema PVO.

Ako pretpostavimo da su ukrajinske snage uspele da barem veći broj sredstava koje smo naveli u ovoj kolumni dovedu u borbeno ispravno stanje, da ih makar delom modernizuju i kadrovski popune, onda Ukrajina ima dovoljno sredstava da može kratkoročno naneti određene ozbiljnije udarce ruskom vazduhoplovstvu.

Sa druge strane, ne treba ni sumnjati da Rusija ima dovoljno snage i sredstava da koliko vazduhoplovnim, toliko i raketnim sistemima zemlja-zemlja, za relativno kratko vreme prilično ošteti protivvazduhoplovni sistem Ukrajine, koja nema mogućnost da ozbiljnije sisteme PVO nabavi sa strane,  gotovo svi sistemi koje poseduje su poreklom iz SSSR-a i ne postoji alternativni kanal nabavke dodatnih sredstava radi nastavka borbe. Nabavka sistema sa zapada poput Patriota nije rešenje i iz razloga vremena koje je potrebno da se ljudstvo obuči i da se sistemi isporuče (ako bi se to moglo uopšte i obezbediti) i podrazumeva dugotrajniji rat koji nikako ne odgovara Ukrajini. Rusija ima daleko veći potencijal u obnovi svojih vazduhoplovnih ali i raketnih sistema zemlja-zemlja i drugih sistema, kojima može sistematično gotovo neprekidno i istom snagom i intenzitetom u jednom dužem vremenskom periodu da vrši udare na sistem PVO.

Dakle, kratkoročno, sistem PVO Ukrajine može da izdrži prve udare i nanese određene gubitke ruskim vazduhoplovnim snagama, ali ako rat potraje, sistem PVO Ukrajine će neminovno biti sukcesivno degradiran i na kraju sveden na improvizaciju i “gerilsku” borbu, sličnu onoj koju je SRJ vodila protiv NATO 1999-te godine, ali sa daleko slabijom PVO nego kod Ukrajinaca.

Pratite Tango Six i na društvenim mrežama. Na Instagramu, Jutjubu, Tviteru i Fejsbuku.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Komentari

iv

Isto kao i Jugoslavija 1941. sto se odbraniti. Odnos snaga je slican. Ukrajina bi se raspala iznutra, jer je moral tanak, mnogo Rusa zivi u Ukrajini, a i mnogo Ukrajinaca je proruski orjentisano. Ne bi se znalo ko pije, a ko placa, nastala bi panika.

Odgovori
Pe

@ivkos Kako to“raspala iznutra“,pa sto se nije raspala 2014 vec su se ocajnicki borili sa velikim zrtvama protiv ruske vojske?
Danas je moral jaci u Ukrajini i ne pada im na pamet da popuste.Iako je Rusija nadmocna vojno, ako napadnu, nesumnjivo puno poginulih Rusa.
Rusija ce dobiti najteze moguce sankcije, i zavrsice kao Iran, pre ili posle ce morati da potpisu primirje.Na kraju krajeva-i SSSR je to morao, iako posle 70 godina.

Yo

@Petrovic Dusan

Ne postoje ekonomske sankcije koje mogu da zaustave Rusiju u ekonomskom rastu – tim pre što ih veći deo sveta neće prihvatiti…
Rusija ima ljudske i prirodne resurse koje je jedinu čine samodivoljnom, a mnogima trebaju energenti i hrana – u čemu Rusija dominira.
Rusija je poodavno izbacila dolare i evre iz rezervi i skuplja samo zlato.
Priprema se već čitavu deceniju.
Nju samo alavi oligarsi mogu da obore ukoliko nekažnjeno pljačkaju, ali su jednom već uštopovani.
Svetska ekonomija je u mnogo većem problemu od ruske – jer je prezadužena, a zatrpana naštancanim dolarima i evrima bez pokrića.
Imaće na Zapadu mnogo više problema u svojoj kući nego spolja…
Tražiće rešenja u pandemijama, spoljnim neprijateljima i sl. sranjima ne bi li održali i pojačali kontrolu.

Ma

@Petrovic Dusan Па они су 2014. против себе имали само „побуњенике“ па је опет било расуло. Шта ли би било против Русије, питам се…

Pe

@Marko nikakvi „pobunjenici“ nisu imali veze 2014. Naravno da je to bila ruska armija, ali bez oznaka.Niste valjda toliko naivni da verujete kako je par gradjana pobedilo celu Ukrajinsku vojsku,“kupili“ tenkove,BUK sisteme, na pijaci? Ipak, nije to islo lako i jedva su pobedili.
@Yoda Bice da Vi nemate nikakvih znanja o ekonomiji.A ekonomijom sveta danas vlada dolar. Dakle, Amerika ima mogucnost da unisti koga god hoce, dovoljno je da zabrani koriscenje svoje valute, na sta imaju pravo.
Zadatak iz osnovne skole:ako Rusija ima 11 ekonomiju sveta, malo ispred Spanije,a sankcije ce im uvesti najjaci ekonomski blok na svetu – EU i prva ekonomska sila sveta,Amerika, kako ce proci Rusija?
Da ukinu sankcije, zapad ce traziti da uhapse Putina i drustvo i predaju nekom Hagu….Sto znaci da ce najjace moguce sankcije Rusiji ostati dok god je Putin ziv.
Danas je Rusija zavrsila period blagostanja i ekonomskog uspeha.Idu nazad u SSSR ili nivo Irana.

Jo

PVO sistem nije izdržao ni dva sata, džaba ste pisali tekst t.j. „krečili“

Yo

Učio i čika Yoda neke školice, ali nije dozvolio da mu obrazovanje upropasti znanje… :)
Koliko iznose devizne, a koliko zlatne rezerve Rusije?
Kako se na USA ekonomiju odrazilo više međunarodnih sporazuma većih država za međusobna plaćanja u domaćoj valuti?
Pomalo pandemično, usudio bih se da primetim.
Zapravo, aktuelne su brojne emisije čuvenijih ekonomista od mene – pa se možeš detaljnije informisati.
Da, ruska privreda i nije nešto, ali je manje nestabilna nego neke mnogo veće.
Tramp je pokušao da vrati izveženu proizvodnju nazad u USA, ali su ga finansijski baloni smenili na način koji možda predstavlja veću opasnost po svetsku bezbednost od ruske akcije sprovođenja demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.
Ipak, čak je i Tramp morao da naštanca 14 000 milijardi dolara – bez pokrića. Slično je i sa evrima…
Deo toga će završiti u deviznim rezervama banana država – koje će tako uvoziti i inflaciju, a deo neće moći – što se već i vidi!
Više od ovoga bih stvarno morao da naplatim :)

Ti

Hvala autoru na opširnoj analizi. Slažem se sa autorom u zaključcima i iskreno se nadam da do rata neće doći, mada su obje strane pod pritiskom da pokrenu ratne operacije. Rusiju sankcijama dovode u situaciju da praktično nema puno toga za izgubiti a Ukrajinu potpaljuju da oslobađa zemlju od njenih stanovnika, kako je i ranije viđeno u sukobina na Kavkazu. Sukob bi vjerovatno bio iznenađujući, nekakva kombinacija masovnih udara avijacije i oklopa, uz korištenje elktronskog ratovanja, bespilotnih letjelica i specijalnih metoda rata. Ne sumnjam u ishod rata, posebno što je Ukrajina zbog komplikovanog nacionalnog pitanja i nedovršene etnogeneze u daleko težoj poziciji. U svakom slučaju, žarište će ostati još duži niz godina.

Odgovori
Ni

Od rata, kako ga mnogi zamišljaju, nema ništa. Ukrajina, šta god napisali ima prvo problem sa sobom, pa onda sa Rusijom. Nešto slično kao CG u našem slučaju. Rusi ovim čopkanjem podstiču dezintegracione procese koji će se svakako završiti u Kijevu, na Majdanu, gdne je sve i počelo.
Rusima ne treba teritorija, treba im narod, a zapadu treba teritorija i narod, koji će inžinjeringom kakav su uspostavili komunisti od jednog naroda napraviti dva, a potom, dva neprijateljska naroda. To se djelimično uspelo, a u nekim djelovima Ukrajine u potpunosti. Neki nikad nisu ni bili dio jednog naroda.

Odgovori
Ni

@Rusi i Ukrajinci su prestali da budu isti narod pa negde tamo u 15. veku, nije ih valjda NATO razdvojio. Prosečan Rus iz Moskve može da razume ukrajinski taman kolko ja mogu češki.

iv

Niko ne spori da su razliciti , nego je problem sto ih guraju jedne na druge. Slicno kao u CG. Pravi se problem na silu i okrecu se jedni protiv drugih, dok treca strana trlja ruke. Taj recept je dobro poznat, posebno kod nas. Narod kod narod, misli da ce neko treci da im resi probleme, umesto sami da uzmu stvari u svoje ruke i izmedju sebe pricaju ko ljudi i nadju resenje.

Du

@ Nikola
S’ tim da nekih 40% Ukrajine uopšte ne razume Ukrajinski, koji se slabo i koristi, a Recimo predsednici Ukrajine Kučma i i onaj nesrećni Porošenko ga uopšte nisu govorili, već samo Ruski. To toliko o tome koliko su to različiti narodi. Naravno da globalisti cepaju narode, baš kao i malu rusiju, tj Srbiju, koja je pravi pokusni kunić u razračunavanjima velikih, pa eto dobismo i Crnogorce kao posebnu naciju, a ranije i Bošnjake tj Muslimane sa velikim M, a još ranije i dobar deo tj najveći deo etničkog korpusa Hrvatske, koji su činili pounijaćeni Srbi. Sva zla ovoim našim narodima je doneo komunizam, i Rusima, a i nama Srbima.

Ni

@Dusan Pavlovic
Naravno da ga ne razumeju jer su u vreme SSSR školovani na ruskom jeziku, roditelji su decu upisivali u ruskojezične škole stideći se svog jezika (iako je bilo i ukrajinskih ali su bile podcenjene) i svi su morali da ga govore na poslu i javnom životu ali to ne znači da nisu etnički Ukrajinci. Pre 100 godina se Ukrajinski govorio u celoj kubanjskoj oblasti današnje Rusije a danas ga nema ni u tragovima. Pa 97% Iraca ne govore irski uopšte, 50% Kurda u Turskoj ne znaju uopšte kurdski pa sumnjam da bi se dobro proveli da im kažemo da nisu to što tvrde da jesu.

Pe

@Nixon Potpuno pogresni zaklucci i analiza.Ukrajinci prosto nece korumpiranu rusku drzavu kojim vlada DB Putina,vec kvalitetniji zivot u EU.
I to nema nikakve veze sa jezikom.
Ukrajina je dugo zivela pod ruskin terorom, pa cak su u pocetku docekali Hitlerovu vojsku kao oslobodioce, jer je 1930-ih zbog Staljina oko 3 miliona Ukrajinaca umrlo od gladi.(posle su se okrenuli protiv Nemaca kad su videli sta tek oni rade).
Nema sanse da se dobrovoljno ukljuce u Putinovu mracnu Rusiju kojom vlada DB i korupcija.Silom mozda, ako Rusima uspe.

Ni

@PetrovićDušan
Bez pamfleta, Rusija je korumpirana, a u Ukrajini je nema. Ukrajina je zemlja oligarha, baš kao što je to bila Rusija 90tih.
Pročitajte malo istoriju, na zapadu Ukrajine su sa cvijećem dočekali Nijemce. Harkov, Odesa, Lugansk, Donjeck su gradovi i kao oblasti su dijelovi sa najviše stradalih u SSSR, zajedno sa Volgogradom i Sankt Peterburgom. Mit o gladi u Ukrajini se pažljivo gradi već 30 godina, tada je glad bila u cijelom SSSRu. Kad ruski tenkovi prođu, jednom, kroz Dnjepropetrovsk, Harkov, Herson, Nikolajev, Zaporožje, Odesu i možda Kijev, vidjećete koliko stanovnika tih oblasti smatra Ruse za neprijatelje. Putin to zna, veoma dobro. Zapad je čekao da Putin „trepne“. Još nije, a ne zna se kad će.
Za kraj, ima tom knjiga Istorija SSSR, prevedena i na engleski, dobra osnova za izučavanje posljednjih 100 godina. Prije toga je bila Carska Rusija, u njoj nije bilo Ukrajine, bile su Malorosija i Novorosija…..itd
Ukrajina će na kraju biti podjeljena na tri federalne ili konfederalne jedinice, Zapad, Centar i Jug+Istok. Živi bili pa vidjeli.

Ni

Odlična serija tekstova, mada je mogla koja reč više o anti-dron puškama.

Pe

@Nixon to je sramota sto pisete.Ukrajina je medjunarodno priznata drzava.Nije Vas posao da se bavite istorijom tog naroda.
Ponavljate propagandu iz Rusije koja opravdava nicim provociran napad na drugu zemlju-to, zbog cega su obesili Nemce u Nirnbergu.
Nigde nisam rekao da je Ukrajina idealna zemlja, vec da teze ka Evropi i kvalitetnom zivotu.“Teže“= volelo bi da tako zive u buducnosti, a ne pod kriminalnom diktaturom kao Rusi.

Ga

@ Petrovic Dusan

Opet impliciras da je napad na Srbiju izazvan. Ali, mi imamo slobodu govora, pa moze svasta i da se pise.

ako tebe nije sramota od toga sto pises…

Kr

Od rata ništa kažete? A što je onda upad ruske vojske pod službenim oznakama u Ukrajinu, bez dopuštenja iste? Izlet srednjoškolaca? Rat je u tijeku. Kakvog će opsega biti i koliko će trajati, to nitko ne zna.

Odgovori
iv

Sudbina Luganska i Donjecka bi bila kao i sudbina RSK. Mozda su se neki nadali da ce doci do mirne reintegracije kao u slucaju Slavonije. Samo problem je taj sto Rusija nije SRJ i dobro znaju sta hoce i gde su im crvene linije. A i sankcija ne mogu da je bas devastiraju kao nas.

Fe

@Krunoslav

E Krunoslavu, to je ona ista “strategija grickanja” čija je primena na Srbiju devedesetih dovodila izvesne iz ex-YUdo ushićenja, a sad ista ta strategija izaziva ogorčenje i moralno negodovanje kod tih istih. Kako to?
Tek će biti zanimljivo, ima indicija da su počeli nemiri po Rusofonoj Ukrajini. Sukob nije baš tako crno-beli kako Zapad tvrdi, na fonu borbe velikih sila odvija se borba između Galicije i Novorosije. Ono što se ne želi da zna je da su zapadni dijalekti Ukrajinskog bliži poljskom, a istočni neosetno prelaze u južni ruski dijalekt – Istočni Ukrajinci ne moraju da uče ruski da bi ga razumeli, a Rusi, za razliku od Zapadnih Ukrajinaca ne traže da budeš baš etnički Rus da bi za tebe bilo mesta u Rusiji – Rusija je politička nacija – Šojgu je etnički Tuvin, i istovremeno Rus – većinska Rusija ne dozvoljava brojanje krvnih zrnaca…

Pe

@Krunoslav Nazalost vecina u Srbiji je potpuno zaslepljena mrznjom ka zapadu zbog 1990-ih i Milosevica, i cak u 09:35 osnovno glasilo u Srbiji,“Politika“ nije jasno objavilo da se radi o napadu na Ukrajinu.
Jedino sto ljudi u Srbiji ne razumeju je da Rusija nije nimalo prijateljska ka Srbiji, koliko juce je Putin javno tvrdio kako je Kosovo isto sto i Krim, u ociglednoj ponudi zapadu da Rusija prozna Kosovo ako zapad prizna Krim…

Du

Mišljenja sam bez obzira na snagu Ukrajinske PVO, koja na papiru uopšte nije beznačajna, da nema realne šanse za odbranu protiv sile kakva je Rusija, naravno da bi bilo žrtava u KVS Rusije, ali ne preterano značajnih, i ne u toj meri da je odvrate od napada. A za kraj bi onda došlo do kopnene invazije u kratkom roku slamanja otpora Ukrajinaca, i formiranje nekakve da ne kažem marionetske vlade, ali vlade koja ne bi išla atlanskim i evrointergracijama. Bukvalno copy paste sukob SFRJ 90-tih, gde Rusija pokušava da zaštiti svoj narod u Ukrajini, a i teritorije koje su vekovno bile samo Ruske, ali od strane komunista oduzete Rusiji… Ali od daleko jačeg i ozbiljnijeg igrača od SR Jugoslavije, i verujem sa daleko drugačijim krajnjim ishodom

Odgovori
Zo

Treba se podsetiti da je Gruzijska PVO, naoružana sa nekoliko (3-4) baterija Buk-M1 (doniranih od strane Ukrajine), 2 diviziona sistema Neva, Osama i „specifičnom“ konfiguracijom izraelske baterije Spyder SR, uspela da obori (najmanje) 7 ruskih aviona (2x SU-24 i 4x SU-25), uklj. i 1 bombarder TU-22M3R. Još 1 helikopter je izgubljen i 3 aviona SU-25 teže oštećena, kasnije opravljena.
Za 5 dana rata, nije to bio loš učinak Gruzijske PVO.
Ne znaju se zaslužni sistemi za sva obaranja, ali ono što se zna jeste da je sistemom Buk-M1 oboreno 3 aviona (uklj. bombarder TU-22M3R) i Osama 2 aviona.
Rusi su onesposobili (trajno ili privremeno) većinu baterije Buk-M1 i oba diviziona Neva, izbačen je veći deo sistema Osa, pogođeno je više vojnih i civilnih radara kao i radar 36D6M (neutralisan protivradarskom raketom ispaljeno sa SU-34) koji je služio i kao OAR za Spyder SR, a jedan lanser Spyder SR je zarobljen sa sve raketama.
I ovo je sve trajalo svega 5 dana…..

St

Bas kao sto zoran rece pokazali su se u Gruziji gde im je oboren stratestki bombarder.. Da ne spominjem Avganistan, davno je to bilo, ali su ratovali dok se nije pojavio Stinger.
Rusi su sa svojom mocnom avojacijom mogli da ratuju iznad Sirije a i tu je postalo gusto kad su turci dosli.
Ne bih se bas kladio da bi se dobro proveli protiv integrisanog sistema PVO kakav ima Ukrajina, sa velikim brojem razlicitih PVO sistema.

Zo

@Stojko

Važno je napomenuti da ni u Gruziji vazduhoplovni rat nije bio od presudnog značaja. Brza invazija velikog broja oklopnih i mehanizovanih jedinica Ruske vojske (naravno pomognuta ruskim vazduhoplovnim snagama) je brzo završila posao.

Što se tiče vazdušne bitke, Gruzijci su pružili i više nego pristojan otpor. Imali su i za to vreme neke savremene sisteme, poput Buk-M1, ali i izraelski Spyder-SR, ali on je bio oslabljena „izvozna“ verzija i nemamo nikakve potvrde nekog uspešnog dejstva.

Otpor takvog PVO Gruzije je trajao tih 5 dana, nakon toga (da je još potrajalo) bi se sveo na povremena „gerilska“ dejstva, jer je već pred kraj rata sistem PVO i VOJiN bio „osakaćen“.

Slično bi bilo i u slučaju Ukrajine, jedino što bi trajanje organizovanog otpora sistema PVO Ukrajine sigurno bilo vremenski duže, a gubici nanešeni ruskim vazduhoplovnim snagama bili verovatno barem nekoliko puta veći.

Verujem da su i Rusi toga svesni, pa je možda i to uticalo (pored sigurne želje i kod Rusa da se spreče veće žrtve sa obe strane i trajno narušavanje odnosa dva veoma bliska naroda) da se, barem u ovom trenutku, ipak ne ide na veće oružano konfrontiranje.

Pravo je pitanje, kakav bi otpor mogle pružiti jedinice Kopnene vojske Ukrajine? Koliko bi one mogle držati linije odbrane? To je već tema za analitičare koji se više bave tom oblašću….

Mi

Hvala za jos jednu detaljnu i ažuriranu analizu Zorane. Nadajmo se da neće zapucati jedni na druge.

Meni samo ne ide u glavu kako rusi izdaju komande vojim pilotima u nekim slucajevima. Taj Tu-22M3R da ide kao izvidjač nad teritorijom koju brani Buk-M1, pa i Neva je samoubistvo po meni. Isto kao i slati Su-25 da leti na ispod 3000m bez najmodernijeg paketa samozaštite.

Du

@ Zoran Vukosavljević
Upravo sam tako nekako i ja percipirao, poput Vas. Ali sa distance od skoro 15 godina, jer u odnosu na Gruziju nemaju Ukri neko modernije naoružanje, dok su sami Rusi sopstveno više puta od tada modernizovali. Isto tako smatram da Rusima vazdušni udari su samo deo taktičkog planiranja, i da bi u nekom full scale attack veoma brzo slomili potpun otpor Ukrajine. Dok eto Ameri su nas bombardovali 78 dana danonoćno, pa opet nisu u potpunosti uspeli da slome našu vojsku niti da ostvare političke ciljeve do kraja. Hožu da kažem Rusi će svim vidovima ratovanja, pa i hibridnim i sajber ratovanjem mnogo lakše slomiti vojsku Ukrajine ukoliko do rata dodje

do

@ Zoran Vukosavljević

Prema iznesenim podacima, Ukrajinska PVO je znatno potentnija od nase 99te… Uz to Ruska strana nema tolku kolicinu preciznog oruzja da bi gadjala „sa visine“ vec bi , u slucaju jurisa tenkova bila bliska podrska jurisnika i helikoptera… sto bi bila prilika da Ukrajinci znatno osakate rusko RV… pogotovo sa prenosnim i mobilnim sistemima..
Uz to zapad je pooprilicno pomogao sa prenosnim protiv oklopnim sistemima, a i sama Ukrajina ima pristojan broj… Tako da to ne bi bila jeftina setnja.. a kamoli ne brza sto je za Rusiju presudno…
Stoga mislim da ce se Rusi zadovoljiti sa ovim sto su priznali… a tih 180.000 vojnika je tu za odvracanje , da Ukrajina ne pokusava da „vrati “ ove teritorije… jer to svakako nije dovoljno za brzu akciju protiv tako velike zemlje kao sto je Ukrajina..

Pe

@Zoran Vukosavljević Tacno, mada je to bilo pre reforme ruske vojske pod vodjstvom Serdjukova, ministra.Najbolje je sto jedna trecina ruskih tenkova nije uspela da dodje do Gruzije jer su se pokvarili usput.
Ipak vec 2014 je pokazana potpuno nova ruska vojska, a od tada su ulozene milijarde dolara u modernizaciju.
Iako ruski avioni i pvo sistemi nisu“novi“ po tehnologijama, sada je skoro 90% ruske opreme novo po godistu proizvodnje.
Vodeci ruski vojni analiticari kao Pavelj Felgengauer, Aleksandar Golc i td tvrde da je vojska neverovatno napredovala od 2014-2022, da je kompletan oficirski sastav prosao ratiste u Siriji, i da je to sad zaista efikasna vojna masina, koja nema nista zajednicki sa 2008 godinom i Gruzijom.
Svakako Ukrajina moze ponesto da uradi, posebno kad bi im mi poslali u pomoc Zoltana Danija.

Du

@ Zoran Vukosavljević
Eto obistinila su se moj predvidjanja gotovo u svaku reč. A toliko o tome da Rusi nemaju dovoljno visokopreciznih oružja da upropaste Ukrajinsku PVO( ovo ne repliciram Vama, već gore nekome ko je to izjavio). Genijalno isplanirana akcija, brz i potpun slom Ukrajinske vojske, te pribegavanje vraćanju za pregovarački sto, i pristajanje na neutralnost , jer druge opcije nema, i prihvatanje vraćanja pod sferu bezbednosti Rusije, ili barem neugrožavanja Rusije, što je suštinski i bio cilj ove intervencije. Bipolarni svet na delu, nova realnost na delu, sada će morati da se preformuliše upotreba sile bez odobrenja saveta bezbednosti UN, zapadni svet sada jede plodove svoje osionosti i bahatosti i poštovanje samo prava jačeg. Sad ima još jedan ludački jak igrač čije će interese od sada svi morati da uzmu u obzir,Rusi hteli su lepo, zapad nije čuo,nisu imali sluha za Ruse,i njihove interese čak su im se i podsmevali. Ko ne sluša pesmu, slušaće oluju. Tačka.

Le

Veliki broj Ukrajinaca je pomislio 2014- god. da će Viktorija nastaviti da deli kolačiće i keksove nakon Majdana. Sada shvataju da je to bilo samo jednom i da nema ništa od stalne isporuke koju su očekivali. Ekonomsku situaciju Ukrajine niko ne komentariše. Ukrajinci su izloženi ogromnoj cenzuri i represiji. Teško će Zelenski još dugo da se izbori sa tim.

Odgovori
Pe

@Let’s go Brandon Danas je Velika Britanija preuzela na sebe 500 miliona dolara duga Ukrajine.Sigurno je da ce i druge zemljecfinansijski podrzati Ukrajinu, posebno ako zaista pocne rat (23.02. jos nije).

om

Zapadu ništa ne preostaje nego Rusiji nametnuti neviđene sankcije. Putin je apsolutni vladar a ovi svi oko njega su poslušnici koji glume i klimaju. Sada je moguće sve, nije dobro da jedan čovjek ima u rukama mehanizam kojim može uništiti svijet. Dakle zapad neće ratovati za Ukrajinu ali stvari mogu eskalirati i nikad se ne zna.
Ovo je trenutak kada će gotovo je sigurno doći i do promjena u globalnoj ekonomiji. Cijena plina ide u nebesa. Putin se okreće Kini i azijskim asocijacijama. Kina će Rusiju sigurno iskoristiti jer je ona Putinova jedina prava alternativa, ali Kinezi dugoročno imaju oko na Sibiru i sredinom stoljeća oni moraju imati neko predvidivo rješenje a Putin im se nudi. Velike saradnje bez posljedica sa Kinom nema makar to i Rusi bili.
Na drugoj strani zapad a to su prije svega USA, Kanada, Australija, UK , Europa, pa i Japan koji je na istoku ,ima ih još također mogu i trebaju djelovati zajedno. Kina je svjetski proizvođač svega i svačega . Glavni potrošači su upravo ovdje nabrojani ,azijati su uglavnom siromašni i nisu značajni potrošači kao i Kinezi s obzirom na brojnost . Netko je rekao što zapad može konkurentno napraviti sa skupim plinom
Ja bih rekao ako razvijeni svijet tj zapad bojkotira trgovinu da Kinom na recimo šest mjeseci njihova će skladišta biti prepuna i proizvodnja staje, radnici ne dobiju plaće jer tamo nema solidarnosti i nastaje bunt masa i prestaje potreba za plinom i proizvodnjom.
Tu je odmah sankcionirana i Rusija jer nema prodaje i Kina koja se o iste oglušuje.
Kina ne bi postojala kao takova bez zapada koji je njihov potrošač. Po meni tako treba razmišljati. Bojkot Kine, jer to je također totalitarno društvo koje ne bi preživjelo kad bi sve stalo, oni sebi ne mogu prodati ono što proizvedu jer milijarda ljudi živi od rada a zapravo stotinjak miliona su pravi potrošači ostalo je tuga. Rusiji pak treba zatvoriti financijske tokove, tehnološki napredak izopćiti ih iz svih događanja pa da vidimo isplati li se tako. Ovo nije odluka na demokratskom principu donijeta već čisto totalitaristički i psihopatski potez. Opasnost za Rusiju nije NATO i Europa već Kina sa kojom Putin mora silom prilika sada i tu će Kina poentirati. Niti mu Turci ne drže leđa je dira njihov tatarski etnos na Krimu. Kina misli da može koristiti priliku sada i jeftinim plinom pokoriti svijet. Treba taj svijet dakle samo početi manje trošiti na luksuz i ovi su na koljenima a isto su prezaduženi . Ne treba se bojati istoka jer demokracija i život su na zapadu koliko god nesavršeni tamo bili.
Ne sviđa mi se ovo lamentiranje
silom nikako, meni više leži zapadni poredak ili europski bolje rečeno.

Odgovori
Jo

Reality check: Kada bi EU nekim slučajem nestao ili prestao da razmenjuje robu i usluge sa ostatkom čovečanstva, svet bi nastavio da funkcioniše. Ako bi se to desilo sa Amerikom ili sa Kinom, svet bi stao. Kina ima ogromno unutrašnje tržište, tako da daleko manje zavisi od izvoza nego pre 10 ili 20 godina. U međuvremenu je preuzela Afriku od Zapada. Pakistan, Iran i Avganistan su izgubljeni. Znaš li koliko zapadnih kompanija posluje u Kini i koliko njih bi propalo bez kineskog tržišta? Znaš li koliko zapadnih kompanija proizvodi u Kini i koliko njih bi propalo bez te proizvodnje? Kina nije samo roba široke potrošnje. Niz proizvoda visoke tehnologije se ne može proizvesti bez delova ili sirovina koje dolaze iz Kine. Tvoja priča o solidarnosti u Kini pokazuje da ih nisi video ni na razglednici. Solidarnost je deo njihove kulture, mi (zapadnjaci) smo individualci. Da ne govorimo o tome da su daleko spremniji da stegnu kaiš u slučaju potrebe. Jeftina kineska roba široke potrošnje održava standard u Americi već decenijama, a kineske investicije podižu vrednost američkih državnih obveznica. Masovna rasprodaja američkih obveznica bi oborila dolar, a prekid uvoza robe širole potrošnje bi poskupeo sve u Americi. Šta misliš kako bi reagovali američki birači? Da li shvataš da se voda iz Kanade izvozi u Kinu, tamo flašira i onda transportuje u Kaliforniju? Da li shvataš da računari koji se sklapaju u Meksiku stoje i čekaju na delove iz Kine? Da proizvođači automobila gase proizvodnju (smenu ili dan sedmično) radi nestašice poluprovodnika iz Kine, a ti poluprovodnici se proizvode u Kini radi sirovina? Da F-35 koristi delove iz Kine? Priča o kineskoj invaziji Sibira je glupost, Kina ima područja koja su naseljena kao i Sibir. Problem Kine nije visok nego nizak natalitet. Kini je dovoljno da joj Rusi isporuluju sirovine.

Idiotska politika Zapada je gurnula Rusiju u naručje Kine i ona će tamo ostati. Nemoj se iznenaditi da na granicama EU jednog dana vidiš kinesku pešadiju, a da ruski S-500 pokriju vazdušni prostor iznad Tajvana. BTW, Indija i Kina neće ratovati.

Du

@Omnieameamecumporto
Nametanje sankcija Kini od strane bilo koje razvijene države, a SAD pogotovu, bi bilo ravno samoubistvu. Veću štetu bi imali oni sami nego Kinezi, jer nije isto kada nametnete sankcije SR Jugoslaviji, ili Severnoj Koreji, i recimo Iranu, a da ne pričamo Rusiji. Kini je potpuno nemoguće nametnuti sankcije, jer se sve apsolutno sve najvažnije komponente bilo kojeg gotovog proizvoda Amerike prave gde? U Kini, naravno, Kina i Rusija samo trebaju da budu strpljivi, i da čekaju sumrak ovih ‚‚demokratija“ tu je ishod potpuno jasan.

AL

Nije to tako jednostavno kako si napisao.Svet je danas mnoogo uvezan i svi zavise jedni od drugih.Taj pokusaj urusavanja Kine, a sa njom i Rusije povuklo bi u propast i zapad, jer ao nemas sirovine i proizvodnju stajes i ti.Drugo, Kinezi su najveci vlasnici Americkih obveznica, tj. mogu vrlo lako da totno poremete stanje duga SAD-a. Da ne pricamo o berzama, Tajvanu, S.Koreji koja je istureni pijun Kine.Zamisli kad bi oni iz S.Koreje ispaili samo jednu raketu na Seul (nedaj boze), berze na zapadu bi odlepile. Mnooogo je to sve opasna igra i zato ce nazalost nadrljati Ukraina koja se nista i ne pita, jer je ovo globalna igra izmedju Amera i Rusa. I EU je u ovoj igri samo obican piun za potkusurivanje.

Dr

Mislim da ovaj kontekst koji vi ovde navodite u ovom slučaju „ne pije vodu“ EU nemoze bez 40% gasa koji kupuje u Rusiji , jer je trziste veliko i nemoze polovina proizvodjača gasa na svetu da snabdeva ceo svet , Rusi su vazni i u pogledu na proizvodnju Sirove Nafte , i to u Brüssellu odlično znaju , to znaju i u Washingtonu bez obzira na njihove hegemonske pretenzije koje mogu vrlo lako da proizvedu kontraefekat , danas je u Austriji cena dizela na BP 1,60€ premium Benzin je na 1,85€ , počeo je narod da se buni , u Nemačkoj je još gore Nemci nagranici prema poljskoj prelaze i tamo kupuju gorivo Nemci polako tonu u letargiju i nikakva Berbock niti Scholz neće tu ništa promeniti .
Pitaću vas , bivša YU bratijo , koliko će te još izdrzati jer će ova godina turistički biti „propala priča“ iz mog ugla gledam šta prosečan Austrijanac priča – ove godine njih 15% će putovati negde van Austrije mnogi neće ići nigde jer finansije ne dozvoljavaju !
Koliko god da će ovaj jad u Ukraini osetiti Rusi mnogo više i teze će to podneti Zapadni Svet , mislim na EU.

д

Већ су им наметнули невиђене санкције.Санкционисали су посланике у диму и две банке опако нема шта.

fr

Dusan Pavlovic

Vidjeli smo kako se najvaznije komponente prave u Kini.. gdje je nestao Huawei sa svjetskog trzista kad su mu Amerikanci uskratili svoje komponente???
Trump je najekponiraniju firmu u svijetu iz „nadmicne“ Kine ugasio potezom pera.

Pa

@Frane
Pa gde je nestao? Nigde, i dalje se pravi, naravno da su smanjili prodaju kada su im uskratili Android, ali ovde ne pričamo o jednoj kompaniji, već o čitavoj državi, Amerikanci su u padu i vojnom i ekonomskom, i to nezadrživom, dok je Kina u porastu, još više nezadrIvom , i to je realnost. Jednostavno ne postoji svestska trgovina bez Kine, ne postoji ni bez Amerike, ali verovali i prihvatali vi to ili ne, mnogo više zavisi od Kine nego Amerike, očigledno je samo da zapad više nema rešenja na vojnu i ekonomsku pretnju Rusije( vojnu) i Kine( ekonomsku).
Vreme ne rad za SAD ovaj put

Jo

@ frane 22:01, 23. feb. 2022.
„Vidjeli smo kako se najvaznije komponente prave u Kini.. gdje je nestao Huawei sa svjetskog trzista kad su mu Amerikanci uskratili svoje komponente??? Trump je najekponiraniju firmu u svijetu iz „nadmicne“ Kine ugasio potezom pera.“

Frane, za tvoju informaciju, Huawei je u 2020. (poslednji finansijski izveštaj) zabeležio rast od 3.8% (5 milijardi dolara), bez obzira na Trumpove sankcije i pad prodaje u Americi i Evropi.

Ri

@omniameamecumporto

Kazes citiram:“Ja bih rekao ako razvijeni svijet tj zapad bojkotira trgovinu da Kinom na recimo šest mjeseci njihova će skladišta biti prepuna i proizvodnja staje, radnici ne dobiju plaće jer tamo nema solidarnosti i nastaje bunt masa i prestaje potreba za plinom i proizvodnjom.“
E bas me zanima kakao ce to potrosacki zapad da se odrekne kineske robe. Pa na pocetku CORONE na tom zapadu ljudi se umalo poubijase za WC papair. I kazi mi molim te koja ce to zapadna vlada da uskrati svojim potrosackim drustima robu uvodjenjem sankcija Kini. Zapad je zavistan od Kineske robe,prosetaj po zapadnim prodavnicama ako imas prilike i videces da zapad nista ne proizvodi, sve je madein China.
Uvodjene sankcija Kini bi dovelo do globalne recesije i raspada kolektivnog zapada i njihovog drustva u celini.
Osnovna osobina zapadnog coveka je nacisoidnost i sebicnost sta mislis kao bi se ponasali jedni perma drugima kad dodje do nestasice osnovnih zivotnih potrepstina, tvrdim da bi bilo svaki covek bio za sebe i svaka drzave za sebe( to sam iskusio uzivo)
Ako znamo da su u pocetku CORENE otimali jedni drugima vacine, raspirator i medicnika zastitna sredstva, u situacij opste nestasice nasrnuse jedni na druge a Kinezi mogu da izdrze i dve godine da nepodaju nista zapadu jer oni zive skromeno. I jos nesto, dali si se zapitao zasto je Kina od kraja prosle i pocetka ove godine odkupila sve svedske viskove harne,LNG gasa i nafte, dali mozda Kina racuna bas sa tvojim scenarijom .
I na kraju, zapad je napravio startegisku gersku izmestanjem proizodnih kapaciteta u Kinu i zbog toga ce da plate visoku cenu.

fr

Pavlovic Fusan

I Nokia se jos pravi ali je nestalo sa svjetskog trzista kao i Huaweia kojinje orijetionda bude najorodavanija marka mobilnih uredjaja. Sad ih nema nigdje. Niko ne zelinda kupi to bez americkih patenata. Xiaomi, Realme indrugi kineski proizvodjaci kupuju americke cipove, a ne kineske. Huawei je propao i niko ga ne zeli vise.

fr

Jordan

Za tvoju informaciju Huawei vise nije ni medju 5 najvecih proizvodjaca mobilnih uredjaja u svijetu, a prijetilinsu da postanu najveci.

om

Naravno da Ukrajina tu nema šanse. Putin bi morao uraditi masakr da postigne početne ciljeve. Što bi više vrijeme odmicalo on bi ulazio u glib.
Zato mislim da ovaj rat bio bi nešto neviđeno do na sada. Ukrajina bi bila najveća žrtva licemjerja i bilo bi im bolje da shvate čim prije da moraju uraditi sve sami ako uopće ima smisla platiti takovu cijenu za bezvezni NATO kišobran koji ne znam dali bi ikada uveo NATO u rat sa Rusijom zbog Ukrajine.
Putin će po meni na kraju platiti veliku cijenu i biti izopćen jer mijenja se svjetski ekonomski poredak a za to ti nisu dostatni tenkovi koji nemaju jaku ekonomiju iza sebe. Ako si sebi zamislio da ćeš plinom diktirati ekonomiju svijeta a iza toga ne stoji vlastiti ekonomski ustroj onda je to zabluda . Ako dakle Putin krene pokazivati mišiće ili ako ne daj Bože ima šire planove griješi gadno.

Odgovori
Ba

🤣🤣🤣

Mi

Au ceo roman – svi shvataju sta je pisac hteo da kaze zar ne. Evo Dzonson je rekao da je Putin potpuno poludeo …

Omnia – CEO SVET koji ti stalno spominjes je samo jedan deo sveta – i kad ljudi krenu da nabrajaju zemlje koje osudjuju potez Rusije u Ukrajini bi trebalo da kazu – USA (nema tu Kanada, UK, FR, Nemacka) jer one nemaju svoje misljenje vec misljenje gazde, zatim Japan koji je isto sto i jadna Nemacka, Juzna koreja sa najcecim brojem USA vojnika van USA i da ne nabrajam dalje.

A gde je to NATO usao po medjunarodnom pravu ili istinom – mozda u Irak sa laznim dokazima o oruzjz za masovno ubijanje ili laznim svedocenjem cerke kuvajtskog ambasadora u USA o bacanju novorodjencadi od strane Iracana? U SRJ? Mozda u Siriju?

Aj lagano – ako ne znas taj NATO pobeze iz Afganistana uz pregovore sa Talibanima – a zbog par hiljada mrtvih svojih vojnika posle koliko – 20 godina? Znas li rusku doktrinu koja je osnov sadasnjeg delovanja – eskalacijom do deeskalacije? Pa nije ovo u Ukrajini ruska zelja vec tog „demokratskog“ sveta koji toliko hvalis – daj da negde ginu ljudi a da zbog toga uvedemo jos jace sankcije Rusiji jer ne smemo direktno vojno sa njima.

E pa to tako ne ide – uvodite nam sankcije a necete da razgovarate sa nama? Pa pritisnucemo jos malo, necete opet – pritisnucemo jos i taj pritisak je poceo ne samo vojno vec i ekonomski. I verovatno Ruski narod moze da podnese lakse sankcije i odricanje nego zapadni gradjani skok cena namirnica goriva i grejanja sto xe se neminovno desiti. Sada zapad stampa trilijarde dolara i evra pa to jos i drzi vodu ali ne moze doveka jer sa druge strane ceo Pacificki ekonimski region profitira na ratu i nestabilnosti u Evropi.

I necete sa nama da razgovarate i ukidate sankcije? Nema problema aj jos malo da stisnemo – a sto vise Rusi budu stiskali taj tvoj „demokratski“ svet ce sve vise razmisljati da li se to isplati zarad USA npr? Pa aj malo da napravimo neki incident u Siriji – malo sukoba sa USA – covek dva … palo par desetina projektila na Tanf …

Nista se nece odvijati kroz duzi period 10-20 godina … vrlo vrlo brzo Rusi dolaze do Rumunije, kroz Belorusiju do Poljske i Madjarske a kapital bezi iz Evrope – opada konkurentnost EU i dolazimo do konacnog trena – ili razgovori ali ko u Jalti ili sukob – prvih pet minuta klasican rat i sa prvim projektilom ka Rusiji (to im pise u zvanicnim dokumentima) – nuklearni …

Jo

Evropa je imala šansu da napravi alternativu ruskom gasu. LNG je skuplji, ali Japan koristi isključivo taj gas pa nije propao. Umesto toga, „pametni“ Nemci su pogasili nuklearke i zatvorili rudnike. Energetsku stabilnost ne možeš postići vetrenjačama i solarnim panelima, posebno ne u Evropi. Putin pravi novi gasovod prema Kini, koji će imati kapacitet Severnog toka 2. Kina i Rusija će napraviti gasovode prema Pakistanu i Indiji, sada kada je Zapad istisnut iz Avganistana.
Proizvodnja koja zahteva malo radne snage a puno energije može se locirati u Rusiji. To će napraviti kineske i indijske kompanije.

Dr

Jednu malu i bezznačajnu zemlju je lako blokirati ( sankcionisati ) ALI jednu Rusiju koja snabdeva EU sa gasom i to 40% njihovih potreba pa i sa gotovom naftom , e takvu zemlju je mnogo teško sankcionisati a da sami ne stagnirate !
Mnogi od onih koji ovde komentarišu nisu svesni da Rusi mogu ovako Na duze staze za evropu bas i nisam siguran , a turci sede po strani i trljaju šake i čekaju povoljan trenutak da ucene Brüssell sa novim gasovodom iz neke dalekoistočne nedodjije .

fr

Dragan Dubonjac

Takvu zemlju je vrlo lako sankcionirati jer gas im cini 49% izvoza. To da ce Kina nadoknaditi izvoz gasa u EU, moze ali znas kako? Tako sto su Kinezi ti koji ce Rusima reci koja ce biti cijena njihovog gasa.

om

Mile, vidjeli smo kako Putinov savjet ima svoje mišljenje, svi govore ono što gazda želi čuti i drhte kao i oni u Sjevernoj Koreji. Tako je i kod Lukašenka i kod Xia i kod Erdogana. Ako su te vladavine predodređene da predvode svijet ja radije ne bi. Putin mi se ogadio ali svaki tiranin ima rok trajanja. Možeš ti pričati o gazdi ali gazdu kontrolira kongres a Putina nitko u tome je problem i nemoj likovati da i ti ne bi dobio novu cijenu gasa za početak , nema on više vremena za sitne igrače, stigli su ozbiljniji problemi zaigrao se starac od sedam banki i nitko mu na žalost ništa ne može.

Fe

@ omniameamecumporto
Nema ništa od izopštavanja, ni Rusije ni Putina – nije to Srbija devedesetih predvođena Mirom i Slobom.
Kina nadrasta Ameriku kao što je Amerika nadrasla i nasledila Britaniju, samo što je Kineska stopa rasta neuporedivo veća od Američke. Ove godine je bila 8.1, samo zbog ponovnog zatvaranja zbog kovida. Amerika se još oporavlja od pada uzrokovanog kovidom. inflacija je rekordna. Inače, dugoročni trend rasta kineske privrede je oko 10%.
Kina ima 5 puta više stanovnika nego US, bitno brže raste, i vlasnik je između četvrtine I polovine spoljnog duga Amerike – nije baš izgledno da će dolar moći još dugo da bude svetska rezervna valuta.
Prosto, neće biti ničeg dramatičnog, samo će se jednog dana desiti ili nova podela interesnih sfera ili slom Tajvana, bez reakcije, posle će neki u Istočnoj Aziji ili da promene stranu ili će im strana biti promenjena, ali to neće ni da se oseti u U.S of A – ionako sebi tovare samo troškove i probleme održavanjem tolike svite država – šta im se desilo posle Kabula?
Interesantno je da nesuđena (i moj mezimac) EU ima velikih mogućnosti da se nade u poziciji da je više njih posmatra kao ekonomskog takmaca, a da su mnogi vojno jači od nje, a ona heterogena i sa sumnjivom kohezijom osim dok je sve super, i eto problema…

Ba

@frane
55,5 od 407 milijardi $ je 49%? 🤣🤣🤣

fr

Udio prodaje gasa i nafte cini 65% svega sto Rusija izveze.

Ba

Aha, sad nije gas nego i nafta. Dakle 165 milijardi od 407 je 65%? 🤣🤣😍

V-

Dobro Jordane, a sto je LNG gas?
Po cemu je on drukciji od ruskog????

Ba

Ups, poslednji smajli je greška. Nalazio se odmah ispod onog koji sam hteo da kucnem.

fr

Bane natrag u skolske klupe i obnovi lekcije iz racuna. Kako si dobio cifru 165 🤣🤣🤣

Ba

55, 5 milijardi izvoza gasa i 110 milijardi izvoza nafte. Frane, čak i za tebe to je moguće da sabereš. Još sam zaokružio na 165 da ti bude lakše.

fr

Bane,

ruski izvoz 2021.g.; crude oil accounted for $110.2 billion, oil products for $68.7 billion, pipeline natural gas for $54.2 billion and liquefied natural gas $7.6 billion.

Ajde sad polako 110,2+68,7+54,2+7,6=240

Kako je to tebi 165? Cak sam i zaokruzio na 240 da ti bude lakse.🤣

Ba

Aha, ne računamo samo sirovu naftu i gas nego i prerađevine. OK. to je 240,7 milijarde. Ali podatak o ukupnom izvozu treba da se koriguje i on nije 407 već 489,8 milijardi $ u 2021 (Izvor narodna banka Rusije).
Dakle 240,7 milijardi od 489,8 je 65%? 🤣🤣
Btw, vidim ustalo je svih 40 miliona Ukrajinaca da….podigne ruke i baci oružje🤣🤣🤣🤣.

fr

Bane nek je i 50%, to je ogroman udio. Bio je i veci ali EU pomalo diverzifikuje opskrbu. A potrazi malo po drugim medijima kako djeluju ukrajinski Bayraktari.

fr

Bane nek je i 50%, to je ogroman udio. Bio je i veci ali EU diverzifikuje opskrbu. A smajliji nisu argumenti vec upravo suprotno nedostatak istih.

fr

Bane,

Ne nego preradjevine od nafte postaju poljoprivredni proizvodi. 🤫
Neka je i 50%, to je ogroman udio. Bio je i veci ali EU diverzifikuje opskrbu. Rusija nije otporna na sankcije zapada. Cak i ogranicene kakve su bile do sad su im znatno nastetile. Proracun Rusije je 1.66 biliona dolara, a samo 2013 je bio 2.2 biliona. A dosadasnje sankcije su bile smijesne sta im se sad sprema.

Ba

Frane, vidiš kako se račun brzo nauči. A što se tiče sankcija, da čitaju tvoje refleksije, Rusi bi verovatno odgovorili smajlijima koji plaču od smeha. Btw, eno Rusa na ulazu u Kijev.

fr

Bane

Pa pokazao si da ga nisi naucio, a Rusi i stavljaju smajlije koji placu ali im Putin ogranicio facebook. Toliku podrsku ima. Stavljace placuce smajlije i Putin, ne brini. Ekonomija mu strelovito opada od 2013. Pao je za 1/4, a sad je jos stisnuo i gas do daske. Vidis kako tvoj predjsdnik balansira i cvika sta ce izjaviti da se ne ukrca na istu voznju.

Fe

@omniameamecumporto

Osetićeš ti te sankcije na INInoj pumpi bitno teže nego Rusi. Za tvoju informaciju Rusija je i glavni svetski izvoznik nafte – sa Saudijskom Arabijom, cena nafte samo skače, a Bajdenu se smeše izbori za Kongres, i gubi midterm već sada, šta i da očekuje – ide na izbore sa najvećom inflacijom u zadnjih 40 godina. Tramp se otvoreno smeje, i već sprema kandidaturu.
Od prekida odnosa sa Rusijom se više strahuje u EU – 40 posto gasa ide iz Rusije, to će da se preusmeri u Kinu, ionako im stalno rastu potrebe. Rusija već povezuje Jamal koji sa gasovodom Snaga Sibira, a Snaga Sibira 2 se očekuje već 2024-te…
Neće zategnutost RU-Zapad da prođe ni za 10 ni 15 godina, a tada će već će Kineska privreda da bude oko 2 puta veća od Američke – sada je Kina zvanično “druga” samo zahvaljujući odnosu kursa dolar : juan.
Americi neće kruna sa glave da spadne, ali moraće malo da umeri operacije po svetu – postaće preskupe. Šta će her minions da rade kad US reši da više nisu vredni trošenja resursa? Kako će EU da objasni Kinezima svrstavanje uz drugu stranu? To su pitanja o kojima treba već sad da se misli, o Ukrajini misle Putin i Bajden.

Odgovori
Pe

@Feline Zapravo, kineska privreda je dosla do zastoja.Po nekim predvidjanjima, mogli su oko 2048 da prestignu Ameriku, ali se to predvidjanje promenilo.
Pomereno je za kasnije i to samo ako se ne desi novo usporenje kineske privrede.

om

Feline, ja bi najradije da su se oni dogovorili , da je Putin imao malo više živaca i pregovarao duže. Mislim da Ukrajina nije bila niti u talonu za skorije vrijeme predviđena za NATO. Ali izgleda da se Putin smatrao dovoljno jakim da može vojskom zastrašivati cijeli svijet. Konvencionalni rat sa NATO bio bi strašan a nuklearni još strašniji. Ali očito njegov je argument sila a to je zapravo uvijek najuvjerljiviji argument.
Pametan čovjek neće ratovati jer pobjednika ne bi bilo.
Ostaju dakle sankcije i ništa drugo. Ovo je opasno, a sankcije više ne smiju biti kurtoazne. Trebaju biti silovite i efikasne kao što je to i Putinova vojska. Rusija se temelji na bogatstvu oligarha koji su se obogatili pretežno od nafte koju su pokrali od naroda i Putin spada tu. Dakle oligarsi će redom izgubiti to je već dobar temelj za nezadovoljstvo. I Europa će izgubiti jako puno a Kinezi bi kao trebali isplivati. Ali ti Kinezi nisu ništa bez tog zapada koji troši njihove robe. Ako se sada dozvoli da Kinezi steknu prednost i izvuku Rusiju onda neće biti dobro. Treba povući i Kinu koja bi sve ovo trebala poentirati jer bi kasnije bilo nemoguće parirati njoj. Sada kada bi Kina mogla steći nedostižnu prednost treba svijet koji grca u skupljim energentima bojkotirati njezinu proizvodnju a to je zapadni blok koji se drži zajedno. Kako… bojkotom i samo preživljavati i tako milijardu potrošaća, Kina bi tada shvatila da je njezina snaga krhka.
Putin je ovom svojom akcijom uništio zadnju nadu da se Europa odvoji od Amera jer može ucjenjivati energentima i prijeti vojskom. Ja sam bio za neovisnost Europe od Amera i slobodniji odnos sa Rusima jer je nekako prirodnije ali sada više ne mislim tako ,nema više povratka sam Putin je rekao. Zapad na jednoj strani a Kina i Rusija silom prilika na drugoj iako nisu prirodni saveznici.
Da je Putin zaigrao drugačije dobio bi vjerojatni raskol u NATO jer sve više je sazrijevala opcija među nekim članicama da Ukrajini nije mjesto tamo. Putin je preko noći ujedinio NATO i zapad, ali ne u ratovanju rat je zadnja opcija kada već nije ništa ostalo nego u mišljenju da ne možeš niti smiješ raditi sve što te volja.
Stvarno me zanima što bi bilo od Kine da tome mrskom zapadu u šest mjeseci niti iglu ne proda. Kinezi imaju svake godine nekoliko dana jeftine rasprodaje kad oni moraju očistiti svoja skladišta za nove robe. Kinez mora izvoziti jer tu leži tajna uspjeha, pa što nam je onda činiti.

fr

Mogao si ovo“ za 10-15 g. ce kineska privreda biti dva puta veca od americke“ staviti u prvu recenicu da se ne zamaramo citati citav post.

Pe

@omniameamecumporto Tako nekako, Putin odavno zivi u paralelnom svetu sa svojim poslusnicima, i pokretanje ovakve gluposti u 21 veku to dokazuje.Od svih problema Rusije-ne proizvode ni jedan telefon, kompjuter,penzije oko 80-100€ mesecno,ocajno zdravstvo i skoro milion preminulih od Kovida-on resi bez saveznika da napadne zemlju od 40 miliona ljudi.
Naneo je neispravljivu stetu Rusiji za citav vek, dalje tehnolosko zaostajanje, i dorektno je odgovoran za ubistva i ratne zlocine koji ce Rusi nesumnjivo pociniti.
Crvena Armija je posle ulaska u Jugoslaviju iz Ruminije za nedelju dana silovala preko 1000 srpskih zena, zbog cega se Djilas direktno zalio Staljinu,to je istorijska cinjenica.

Pe

Kako stvari stoje u ovom momentu, izgleda da ce Rusija zaista napasti u narednih 48h sa ciljem da oduzmu potpuno Lugansku i Donjecku oblast (sad drze jedva 1/3) a mozda i uzmu Kijev koji je dost blizu granice sa Belorusijom, te povezu Krim preko Marijopolja sa Rusijom na kopnu.
Svakako je Ukrajinska vojska pripremljena i od 2014 cekaju ovu bitku.Ruski napad ce biti strahovit jer je najvaznije da ne upadnu u rovovski rat, gde tehnika nema veliku prednost.
Ja ocekujem balisticke rakete, tepih bombardovanje iz Tu-160, TOS termobaricke rakete i td.
Ukrajinska avijacia je maltene u polozaju kao RV Vojske Jugoslavije 1999-ima ih malo, i slabiji su, buduci da se radi o prvim modelima Su-27 i td.
Svakako tragedija izazvana ludilom jednog coveka, potpuno nepotrebna glupost koja ce unazaditi Rusiju za 50 godina razvoja, upropastiti Ukrajinu i dovesti do velikih ljudskih zrtava u svakom slucaju.

Odgovori
Tr

Nema od toga nista, hvala bogu..

д

Апсолутно си у праву ради се о лудилу једног човека.Мислим да је деменција у питању.

Pe

@дане Ne bih rekao da je Putin dementan; on je bio sef mafije tokom 1990-ih i pokusao da se preobuce u drzavnika.Ali je ostao obican siledzija, koji ce ostaviti Rusiju siromasnu, pod diktaturom sluzbi DB i neprijatelja sa celim svetom.

Du

@ Petrović Dušan
A normalno da će da napadnu. Nisu imali više kud.
Pa priterani su uz zid. Sad kada za nekih 5 do 7 dana zauzmu sve bitno u Ukrajini, e onda ćemo da vidimimo hoće li i dalje neko da nipodaštava Rusiju, ili će morati ozbiljno da shvata Ruske interese. Onda kreće panika u Poljskoj i pribaltiku, a bogme i na Kosovu. A sad će jedino Amerikanci moći oštre proteste da upućuju, i da kukaju nakršenje medjunarodnog prava. Kako se sve okreće

Tr

Ok, Petrovic Dusan je bio u pravu.

Pe

@Dusan Pavlovic Objasnite kako su to Rusi „priterani uza zid“?
Cime je, i ko priterao uza zId zemlju sa 6500 nuklearnih biojevih glava rasporedjenih na 1500 nosaca u svakom momentu?
Litvanija i Latvija su 680km od Moskve i u NATO od 2004.
Ukrajina je 620 km od Moskve.
Zasto je tih 60km presudno?
Ocigledno je da Rusi lazu-u pitanju je zelja za ekonomskim osvajanjem teritorije Ukrajine, sto nema veze ni sa NATO, ni sa Amerikom.

PV

Petrović Dušan
Oborili smo tri aviona:
117
F16
MiG 29

Du

@Dušan Petrović
Nikada nije pričano o postavljanju projektila u pribaltičke zemlje, a Ukrajina se sama ponudila, i čak zapretila ponovnim reaktiviranjem proizvodnje nuklearnog oružja, dalje veoma je mali prolaz u širinu i u dubinu koz koji bi NATO vojska mogla da prodje da bi dopao ka Rusiji, pičam za pribaltičke države, dok je Ukrajina čitavom širinom u mogućnosti da na nekoliko strana izvrši udar ka Rusiji, i plus odozgo sa pribaltika.

д

Нисам мислио на Путина неко други је дементан.Дементан је онај који прича да му је национални интерес угрожен у Украјини која му је далеко пар хиљада километара.

Du

@Petrović Dušan
Pa i protiv širenja u Litvaniju i Letoniju je Rusija bila, i ko kaže da Rusi neće samo nastaviti tamo i kod njih da im vrate demokratiju? Drugo uska je granica na pribaltiku da bi bilo ko mogao tuda da napadne uspešno kopnom Rusiju, dok preko Ukrajine bi imao potrebnu širinu. Treće Ukrajina je istorijiski stara Rusija, i to je bukvalno prst u oko Rusiji, zauzimanje istorijski Ruskih teritorija od strane NATO.

Bo

Iskreno se nadam da će se smiriti situacija.
Ako se desi dalja eskalacija, neverujem da će biti nekog sveobuhvatnog sukoba. Nekakav upad sa severa ka Kijevu moga bi biti samo diverzija. Previše civilnih žrtava i razaranja bi to donelo.
Verovatno će Rusi probati da kopneno spoje Donbas i Krim. Mariopolj može biti na udaru. Takođe upad i pokušaj da se zauzme Harkov. U tom gradu postoji značajna ruska populacija. Verovatno će se pokušati zauzeti što više pograničnih oblasti sa brojnom ruskom populacijom.
Ukrajinska trupna pvo će podneti veliko opterećenje. Sumnjam da će Rusi dejstvovati po centralnoj i zapadnoj Ukrajini.
U svakom slučaju, to bi bila velika tragedija i dugoročno traumatizovanje generacija ljudi na obe strane. Teško da posle toga može skorije doći do pomirenja.

Odgovori
YP

Mogu da im uzmu kompletan izlaz na more…

Yo

Ma ima Crnomorska flota uz Dnjepar da uplovi u Kijev – ako je plovan i ako se reše…
Nadajmo se da će se kriza razrešiti mirno, elegantnom kapitulacijom ili sl. da se narod spasi – kada je već članstvo u NATO prioritetnije od mira, opstanka države uz neutralni status i članstva u EU…

Odgovori
Fe

Teško, problem je što Ukrajinom vlada Galicija na štetu Novorosije, i tu stabilnosti nema da bude.
Malo se ko istočno od Dnjepra plaši mogućeg Ruskog dolaska, a Lavov i okolina bo da Rusija nekako potone kao Atlantida – naravno, Rusija ima svoje mišljenje.
Majdanska Ukrajina je pristala da bude oruđe protiv Rusije, samo je slabo računala sa posledicama.
Zelenski pokušava da zavede cenzuru, (svojima) dozvoljava nošenje otužjs, i iracionalno se nada da će mu luda retorika pomoći – hoće, samo je pitanje da li će pre uspeti da izazove pobunu na Istoku ili Rusku intervenciju.
Sumnjam da Rusija ima namere da dugo toleriše režim u Kijevu koji ne propušta priliku da joj pravi probleme, da nudi teritoriju za nove Kubanske Krize, i da čak preti “razvojem” nuklearnog oružja.
Zelenski daje sve od sebe da Ukrajinu predstavi kao egzistencijalni pretnju Rusiji, i čemu mogu njegovi birači da se nadaju?

Bo

Nažalost, počelo je jutros. Rusi dejstvuju krstarećim i balističkim raketama po vojnim aerodromima, skladištima, položajima. Verovatno će pokušati da eliminišu ukrajinski RV i PVO što više mogu. Onda kreću avioni pa kopnene trupe.

Odgovori
Pe

@Boki Evo jasnog odgovora o tome kome treba verovati: najvisim ruskim drzavnim cinovnicima, diplomatama koji su otvoreno lagali sve ove mesece, ili Americi koja je od pocetka vrlo tacno govorila sta se sprema.
Kako odlicno znam i jedne i druge, bio sam uveren da Rusi lazu i o tome i pisao.

Gl

Objavili su da su svi aerodromi i PVO neutralisani.
Što vrlo verovatno i jeste tako u većem procentu.

YP

Šteta naneta privredi biće ko zna koliko milijardi dolara. Nema za Ukrajinski narod nikakve nade. Posle ovakvih razaranja idu raseljavanja i ekonomski kolaps, a i hladna sledeća zima, ako razvale elektroenergetsku infrastrukturu.
Očajan potez Ukrajinskih političara koji su sopstveni narod gurnuli u ponor. Amateri.

Pe

@Gliga Nista ne verujte Rusima, to je propaganda.Pa i mi smo 1999 svakog dana obarali po 20 aviona NATO. Samo, matematicki to daje cifru preko 1000, a mi u stvari oborili 2.Gde su pali jos 1200-1300 ne zna se.Isto tako sa Rusima.

Ni

@Petrovic Dusan Oboreno je vise od 2 aviona, ali nazalost daleko manje od broja koji bi mi svi zeleli.

Ba

Apsolutno. Vaši su uspostavili presedan i zašto se iščuđavate? Vaši su suspendovali međunarodno pravo i uveli pravo jačeg. Evo ima još jedan jednako jak kao što su oni, koji radi šta hoće zato što je video da se to tako može. Svoje suze za Ukrajinu adresirajte na Mons.

Mi

A i sajtovi padaju ko kisa za Siriju si imao gomilu izvestavanja lokslnog stanovnistva a sada nista od toga sem oficijelnih medija – mozda svi ne zele da se sazna trenutna istina ali vec Englezi i ostale „demokrate“ prikazuju „humanitarnu katastrofu“ …

A kad su bombardovali pijace i vozove po Srbiji onda ne bese toga ili me secanje vara?

A na kraju (nezgodno zvuci) – uskoro cemo saznati rezultate tacnosti analize u ovom clanku – iz neposrednog uvida …

Mene sad brine koliko je zapad spreman daleko da ide jer mislim da su Rusi spremni da idu do kraja – ali bas do kraja … i tesko da ce bilo cije zelje da ce se ovo resiti mirnim putem obistiniti.

Odgovori
Pe

@Mile onaj stari Zapad ce dovesti Rusiju do prosjackog stapa, to je sigurno.
Da li ce to pomoci Ukrajincima koje ce Rusi da hapse i muce po zatvorima-nece.
Putin ima dovoljno nakradenog da mu nista ne fali, a Rusi ima da cute.

Bo

Zapad verovatno sprema samo sankcije. Realno zapad nije zalegao za Ukrajinu.
Rusi helikopterima ulaze i dejstvuju oko Kijeva. Očigledno su očistili pvo i stare s 300 i trupnu pvo. Plus elektronska ometanja radara.
Znali smo da Ukrajinska avijacija neće igrati neku ulogu. Migovi 29 i Su 27 nemaju šta da traže. Plus balističkim raketama onesposobljeni aerodromi.
Ipak od ukrajinske pvo sam više očekivao. Možda su prešli u gerilski način dejstvovanje, kako je Zoran najavio u tekstu. Ukrajinski Vojin je verovatno otišao. Pvo maskiran u zasedi, dejstvovaće kad procene da imaju neki šansu i priliku. Nesmu se previše otkrivati. Svakodnevne promene borbenog položaja.
Sve ovo budi ružna sećanja na 99.tu.

le

Eno Putin piše treći nastavak ove analize…

Odgovori
Kr

Što su ono rekli pojedinci da neće biti rata?

Odgovori
Bo

Baš me interesuje kako će rusofili da opravdaju ovu agresiju koju sprovode nad Ukrajinom.Koja opravdanja smišljaju u svojim glavama?Po čemu se ovo razlikuje od agresije nad Srbijom?

Odgovori
Ba

Šta je problem? Uništenje komunističkog konstrukta i reintegracija otetih istorijskih ruskih zemalja. Osim istorijskog prava, Rusi imaju prava na osnovu presedana uspostavljanog na Kosovu. A ko uspostavi presedan na Kosovu, nema prava da kuka nad suverenitetom Ukrajine.

Mi

Evo rusofil da ti odgovori :) …

1. Osuditi svo nasilno menjsnje granica
2. Uvesti sankcije svima koji nasilno menjaju granice
3. Zahtevati da se sve vojne snage pivuku sa privremeno okupiranih teritorija kso i demontazu postavljenih vojnih postrojenja
4. Zahtevati momentalno otpriznavanje svih otcepljenih „republika“ i povratak pod granice i suverenitet maticnih drzava
5. Nadoknada materijalne i nematerijalne stete svim maticnim drzavama koje su napadnute bez odobrenja SB
6. Denuklearizacija nenuklearnih drzava (nek svako svoje A naoruzanje nosi na svoju teritoriju
7. I jos koliko hoces …

Pe

@Bole ima dve kljucne razlike:
1/1999 je bio iskljucivo vazdusni napad.Dok su Rusi vec uveli kopnenu ofanzivu, sto znaci daleko veci broj zrtava.
2/ u cilju: na Kosovo u trajanju od 1997-1999, dok na Ukrajini nije bio rat, vec se narod vecinski izjasnio protiv saveza sa Rusijom 2014.
Napad na SRJ imao za cilj prekid rata izmedju Albanaca i Srba i dodelu te teritorije vecinskom stanovnistvu.
Ukrajina je cisto osvajacki rat sa ciljem zauzimanja teritorije koju ce u buducnosti kontrolisati Rusija protiv volje vecine stanovnistva, koje ce biti represirano, hapseno i osudjivano.Prava okupacija sa terorom, kao sto je Hitler radio.
Jer nikada NATO nije usao u Beograd na tenkovima, niti okupirao SRJ ili dodao Kosovo na primer Italiji ili Turskoj na upravljanje.

YP

Moraš shvatiti da naša ljubav prema Rusima nije ni blizu mržnji prema zapadnoj spoljnoj politici i NATO. Narod je ovde revoltiran time, što isti oni koji su nas bombardovali, sada traže od nas da osudimo ono što Rusi rade i da se direktno popišamo sami po sebi. Zapad je nama „uveo demokratiju“ 1999, a Rusi to rade ukrajini 2022.

Nije ovo podrška Rusiji, već izraz mržnje prema zapadu.

YP

@Petrovic Dusan
Nisam znao da se antiterorističke operacije nazivaju ratom. Ja sam do sad bio ubeđen da je cilj bio otimanje naše teritorije koji je na našu žalost i realizovan.
Ali mi je po malo nejasno i to sa prekidom rata. Da budem precizan, bombardovanje civilnih i privrednih objekata širom zemlje… Prosto sam imao utisak da je cilj bio i totalni kolaps i poraz pre svega Srbije.

No, hvala Vam na nesebičnom objašnjenju, tek sad vidim da ste apsolutno u pravu.

Samo da pitam, hoće li nam Đura oprostiti što nas je tukao?

Le

Lako odmah ću da ti odgovorim. Srbija Kosovu i Metohiji nudi najširi oblik autonomije i pregovara sa predstavnicima Prištine 22 godine. Zelenski 8 godina nije hteo ni da razgovara sa autonomnim oblastima. Uviđaš razliku? Nešto slično kao u BiH oko Dejtona i izbornih uslova za Hrvate. O ofanzivnom naoružanju da ne govorim domete većeg od 300 km. Zamisli kada bi Srbija počela da se naoružava sistemima velikog dometa. Da li bi nam to Nato dozvolio? Ne bi isto bi prošli kao i Ukrajina.

Bo

@Bane
Pravdas agresiju presedanom???

Pe

@Let’s go Brandon Nismo svi ovde rodjeni posle 2000.Kakvi „pregovori sa Albancima“ i „najsiri oblik automomija“.Odlicno se secam 1997-1998 kad su na RTS pokazivali propagandu o navodnoj grupi koja ceka Albance da pregovara, a oni nece.
Samo su na RTS cutali o tome da su u isto vreme terali Albane preko granice i nasa policija im cepala dokumenta.Da su tenkovima gadjali sela i td i t d
Sve je to video NATO i takvi postupci i jesu bilo razlog zasto se citav svet pobunio i resio da bombarduje Srbiju.Drugim recima, SRJ je pokusala na Kosovu bas ovo, sto Rusi rade u Ukrajini.Sa brojnim zlocinima.Znamo gde su i kako zavrsili ti politicari, policajci i generali vojske (najveci broj u zatvoru).

д

Напад је напад сад што неко нема муда за копнени напад то је друга ствар.

д

Bole да ли је неко одговарао за спаљивање људи у Одеси.

Du

@Petrovic Dusan
1999-te je bio samo vazdušni napad? Ne bih se složio, napadali su oni i kopneno, samo su dobili dobro po ušima, a nije bilo napada u punom obimu jer bi imali strahovite žrtve koje bi im naša vojska nanela.
Ko sme da bombarduje jednu suverenu zemlju i da deo njene teritorije nasilno preda nekome? Po medjunarodnom pravu niko, napravljen je težak presedan sa nama, i sada se to obija o glavu SAD i njenim saveznicama, i tek će. Bez ikakvog razloga su napali SR Jugoslaviju, a ne razumem potrebu da Vi opravdavate tu agresiju na moju zemlju. Nažalost počeli su silom sad svi da rešavaju probleme, pravo su sad svi stavili po strani, jer ne može biti selektivno pravo, da za neke važi, a za one jače ne, onda prestaju da važe zakoni, i kreće pravo jačega. Kao u poslovici, vuk na ovcu svoje pravo ima.

Ba

@Bole
Apsolutno. Vaši su uspostavili presedan i zašto se iščuđavate? Vaši su suspendovali međunarodno pravo i uveli pravo jačeg. Evo ima još jedan jednako jak kao što su oni, koji radi šta hoće zato što je video da se to tako može. Svoje suze za Ukrajinu adresirajte na Mons.

Bo

@Bane
Bane,koji to moji?Mrzim Amerikance više nego ti.
Obe vojne sile (NATO i Rusija) vrše agresiju i ubijaju civile ali vi iz nekog razloga opravdavate ubijanje civila od strane Rusije.Bolesno

Kr

Jao, gdje su sad svi oni koji misle da ne treba ulagati u vojsku??
Hipotetski, naglašavam samo hipotetski:
Koja zemlja EU graniči sa Ukrajinom?
Mađarska?…Mađarska,da.
Orban se liže sa Putinom? Da, liže se.
Jel orban ima u svom uredu kartu Mađarske do Rijeke? Ima.
Eto. I evo nama velike Rusije na granicama.
Al neeeee, ma ne treba ulagati u vojsku.
Bhuahaha!

Odgovori
Mi

Sad dal je istinit snimak ili ne gde se vidi padobranski desant ali britanski novinar uzivo prikaza ruske padobrance koji su zauzeli Antonov aerodrom kod Kieva na samo 14 km od centra …

Ako je snimak od jutros pravi prvo bice da su Rusi satrli ukrajinsku PVO kad su mogli da dodju transportnim avionima i izvrse desant …

Drugo ima par snimaka sa oborenim helikopterima koji se masovno koriste ali jedan Ka-52 je sleteo ostecen a piloti izasli … u analizi je spomenuto bas to – najceci problem bice ti prenosni sistemi koji se tesko detektuju a sada je jasno i zasto NATO nije zeleo nisko da leti 99-te.

Bice da Rusi ipak idu na brzi zavrsetak rata uz odredjene zrtve na zemlji …

Odgovori
Pi

Taj padobranski desant je izgleda fake news, kako komentatori tvrde u pitanju je neka vežba iz 2016te…

Pi

To je izgleda neki fake news. Komentatori tvrde da je snimak sa vežbe iz 2016te…

Bo

Zauzet aerodrom kod Kijeva! Helikopterski desanti. Gde je ukrajinski PVO? Stari glomazni s 300 su verovatno gađani. Ali trupna pvo, bukovi, strele? Ovo mi nije realno!

Odgovori
Le

Prosto mi je neverovatno da su izvršili tri vazdušna desanta i da koriste helikoptere u prvih 12 h napada. Kako? Ipak Ukrajinska vojska poseduje značajna PVO sredstva. Kao da se ne brane. Da nisam video cnn-ov snimak ne bi verovao. Ako neko može da pojasni. Hvala.

Fe

Realno je Boki – hipersonične rakete lete previsoko da bi ih obično radari primetili kako treba, prebrzo da bi se pratili, a kad krenu da se spuštaju tad više nema vremena.
Krstareće rakete se teško otkrivaju…

Što se tiče dedanta, lepo se vidi zašto smo kupili helikoptere…. I zašto ćemo tek da ih kupujemo….

Te
PV

Petrović Dušan
Oborili smo tri aviona:
117
F16
MiG 29

Odgovori
Pi

Najbolje bi bilo da se ovo završi što pre-kapitualcijom Ukrajine i vraćajem u rusku interesnu sferu…bude li se razvlačilo biće mučno po sve , sem za Amere kojima odgovara iznurivanje Rusije…

Odgovori
Pe
sr

Ne znam da li je ovo uredu, ali u ostavljam link ka YT kanalu korisnika sa imenom „Suchomimus“. Tu mozete da vidite kratke snimke. Vidi se unistena tehnika Ukrajinske vojske. Par unistenih ruskih transportera. Ali i za nas vise interesantni snimci:

Ukrajinski S-300, gori:
https://www.youtube.com/watch?v=RLiEiEliEic

Ruski Ka-52 ostecen, prinudno sletio:
https://www.youtube.com/watch?v=i3k3kwcI5EE

Avioni u niskom preletu ispaljuju rakete:
https://www.youtube.com/watch?v=bgCBMpddaKw

Dva pilota iskocila iz navodno oborenog ruskog helikoptera:
https://www.youtube.com/watch?v=dDkS5tGZke0

Prelet ruskih helikoptera pod paljbom:
https://www.youtube.com/watch?v=PqPQy8GYceY

Odgovori
Fe

@Let’s go Brandon
Ali Rusija ima Iskandere, Kinžal i Kalibre – dobrodošli u eru hipersoničnih raketa – masivni udar po radarima i PVO više ne vidi.
Ruska avijacija dada češlja uzuž i popreko, a UKR vojska se već raspada…

Takođe, helikopteri mogu da lete veoma nisko i sporo – teško se detektuju a većoj daljini.
Zanimljivo je da će Rusija da potpuno preuzme Ukrajinu za manje od nedelju dana, a NATO se sa nama mrcvario 78…. Sreća Ukrajinaca što ih Rusi ne mrze – sa Ruske strane nema nikakvog naboja prema Ukrajincima kao takvima….

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Miki na: [RAT U UKRAJINI] Obaranje još jednog ruskog A-50, pad Avdejevke, prvi ukrajinski piloti F-16 završavaju obuku na leto

Zaista mi je neverovatno da VKS uspevaju da obore sopstveni avion. I to još ovakav avion. Elektromagnetni svetionik na nebu, u bog zna kolikom EM spektru. Ako su oni, sami... Lakše mi se poverovati da je to nekako uradila UK. Ako nema višeslojnu odbranu oko sebe, vrlo je lako pogoditi toliku grdosiju.

24. Feb 2024.Pogledaj

Vlado na: [RAT U UKRAJINI] Obaranje još jednog ruskog A-50, pad Avdejevke, prvi ukrajinski piloti F-16 završavaju obuku na leto

Ukrajinci su Untermensh, ne znaju koristiti pvo sisteme bilo sovjetske ili zapadne. Bitno da po pricama prorusa Zapad smatra Slovene nizom rasom. Bice da ipak Rusi smatraju svoje komsije.

24. Feb 2024.Pogledaj

Advokat na: [RAT U UKRAJINI] Obaranje još jednog ruskog A-50, pad Avdejevke, prvi ukrajinski piloti F-16 završavaju obuku na leto

Teza da je u pitanju kratkotrajna SVO koja se eto produžila na dve godine uz istovremeno kreveljenje o kompetenciji ruske vojske predstavlja klasičnu budalastinu. Obe strane su se spremale za dugotrajni rat. Ratna sreća je bila promenljiva, medjutim po svojoj prilici Avdejevka predstavlja prekretnicu u ratu. Ukrajina ce na kraju ovog rata postati kontinentalna zemlja…

24. Feb 2024.Pogledaj

mile na: [RAT U UKRAJINI] Obaranje još jednog ruskog A-50, pad Avdejevke, prvi ukrajinski piloti F-16 završavaju obuku na leto

To je gore nego da su ga ukrainci obnorili....a 90% sigurno jesu. Jer je A50 leteci komandni centar,koji komanduje i sa PVO ,tako da je potpuna glupost da je sopstveni PVO pucao na njih. A50 na videu ocigledno ispaljuje IC mamce,sto znaci da su ukapirali da su u opanosti....i to od neprijatelja.

24. Feb 2024.Pogledaj

Pajo na: Mađarska nabavlja još četiri švedska višenamenska borbena aviona Gripen

@Djuka, taj otkup aviona su platili upravo kroz izmjenu ugovora o leasingu 2012 godine. Ali ne dobivaju za ovu cijenu od 1.1 milijarde. Taj iznos je bio za najam u trajanju od 10 godina. Platili su dodatno taj otkup kao što su platili i ona dva dodatna aviona koji su imali nesreću (spominjalo se svojevremeno…

24. Feb 2024.Pogledaj