BEG airport status
[ANALIZA] Okršaji azerbejdžanskih dronova i sistema PVO Jermenije: Koje su lekcije za Srbiju? Transportno-utovarna vozila raketa sistema PVO S-125M1 Neva PVO Jermenije.

[ANALIZA] Okršaji azerbejdžanskih dronova i sistema PVO Jermenije: Koje su lekcije za Srbiju?

Gotovo 20 dana traje rat u spornom području Nagorno-Karabaha između armija Azerbejdžana koja teži da “oslobodi” to područje i vrati ga u svoj ustavno-pravni poredak i armija Nagorno-Karabaha ili samoprozvane “Republike Arcah” i njihovih saveznika iz Jermenije, koji traže načina da se odbrane i zadrže to područje ili barem njegov značajan deo pod jermenskim uticajem.

Ovde treba samo kratko napomenuti da se područje “Republike Arcah”, sastoji iz nekadašnje Autonomne oblasti Nagorno-Karabah koja je kao takva funkcionisala u sastavu Azerbejdžana u vreme postojanja SSSR-a, ali i područja izvan same nekadašnje autonomne oblasti, koja su Jermeni zauzeli tokom sukoba i ratova u periodu između 1988 – 1994. godine, tražeći pravo na samoopredeljenje za jermensku većinu u tadašnjoj Autonomnoj oblasti Nagorno-Karabah.

Rat je počeo 27.09.2020. godine, napadom azerbejdžanskih snaga artiljerijskim oruđima na svim pravcima dodira, sa akcentom na krajnji sever i krajnji jug sporne oblasti.

Izviđačko-borbena bespilotna letelica Bajraktar TB-2.

Veoma brzo ustanovilo se da će ovaj rat po nečemu biti veoma specifičan, a to je masovna upotreba bespilotnih letelica, kamikaza-dronova, lebdećih kamikaza projektila i čak i bespilotnih klipnih aviona. Ova sredstva upotrebljavaju obe strane u sukobu, ali Azerbejdžan svakako poseduje daleko veću količinu ovih ubojnih sredstava, pa su i njihovi efekti znatno veći nego kod suprotne strane.
Pored toga, imali smo prilike i da vidimo korišćenje savremenih kvazi-balističkih projektila velike razorne moći sa TV vođenjem u završnici.

Iako je teško i nezahvalno iznositi količine i brojeve, prema dostupnim izvorima može se zaključiti da Azerbejdžan koristi više od 50 različitih izviđačkih bespilotnih platformi izraelske proizvodnje, tipa “Hermes”, “IAI Heron”, “IAI Searcher”, “Aerostar” i “Orbiter” (koje i sam proizvodi). Pored ovoga, Azerbejdžan koristi, po nekim izvorima, i do 2 eskadrile napadačkih bespilotnih letelica tipa “Bayraktar TB2”, turske proizvodnje, što znači barem 20-25 letelica.

Takozvani dron-kamikaza (loitering-munition) IAI Harop.

Pored njih, koristi i jedan broj kamikaza-dronova izraelske proizvodnje tipa “Harop” i jedan broj lokalno modifikovanih bespilotnih letelica “Orbiter 1” i “Orbiter 3” koje mogu služiti i kao kamikaze-dronovi.
Pored ovoga, Azerbejdžan je posedovao i oko 60 aviona “An-2”, koji su prema svemu sudeći konvertovani u bespilotne dronove, sa zadatkom da budu mamci za reakciju sistema PVO Jermena, da bi na njih onda dejstvovali drugi dronovi. Takođe, nije isključena ni funkcija kamikaza-dronova, jer ove letelice mogu poneti i veće bombe od “običnih” BPL.

Kada se pogledaju ove cifre, zaista se može steći utisak da se Azerbejdžan spremio da ovaj rat vodi na jedan drugi način i da prednost u vazdušnim napadima i izviđanjima pruži bespilotnim platformama i navođenim projektilima, radije nego pilotiranoj avijaciji, bilo borbenim avionima ili helikopterima.

Jedan od razloga je činjenica da Azerbejdžan nema dovoljno borbenih aviona i helikoptera da može dugotrajno (po potrebi) da vodi vazdušni rat. Prema nekim dostupnim podacima, radi se dve eskadrile napadača jurišnika “SU-25” i dve eskadrile napadačkih helikoptera “Mil Mi-24”. Za lovačku zaštitu, mogli bi upotrebiti jednu eskadrilu “MiG-29”.

Sa druge strane, prilično snažna (barem na papiru) PVO Jermenije i njihovih saveznika iz “Republike Arcah” (u nastavku teksta “Jermeni” ili “јermenska strana”) svakako je bila odvraćajući faktor. Imajući to u vidu, možemo zaključiti da je odluka bila ispravna, a svakako avijacija i helikopteri mogu biti upotrebljeni u kasnijim fazama sukoba, kada i ako bespilotne letelice, kamikaze-dronovi i navođene balističke rakete, dovoljno oštete sisteme PVO јermenske strane.

Za sada, a rat traje nešto više od dvadesetak dana, videli smo da postoje određeni uspesi koji su vredni pomena i na koje svi (ne samo zaraćene strane) u svetu trenutno obraćaju pažnju i razmišljaju o tome kako ova iskustva pretočiti u novu vojnu odbrambenu i/ili napadačku praksu ili doktrinu.

Da bi mogli analizirati koliko god možemo objektivno ono što se trenutno događa na zaraćenom prostoru, potrebno je “hladne glave” sagledati situaciju na terenu sa vojno-tehničkog, ali i ostalih aspekata poput saobraćajno-logističkog, ali i sa aspekta geografije terena, pošumljenosti i slično.

Lanser raketa sistema S-300PT-1A PVO Jermenije

Jermenska strana, poseduje sisteme PVO koji ne spadaju u red “najsavremenijih”, ali daleko od toga da su potpuno zastareli i za “staro gvožđe”.

Okosnicu Jermenske PVO čine sistemi “S-300PT-1A” koji se pretežno nalaze oko glavnog grada Jerevana. To su prve vučne (polu-mobilne) verzije sistema iz porodice “S-300P” i verovatno su namerno smeštene oko glavnog grada Jermenije, a odmaknute od granice sa spornom oblašću Nagorno-Karabah, upravo zbog svoje polu-mobilnosti. Ti sistemi poseduju rakete 5V55K dometa do 47 km sa radio-komandnim navođenjem i rakete 5V55KD dometa do 75 km sa vođenjem kroz projektil (time su modifikovani sa verzije “PT” na verziju “PT-1A”). Glavni grad Jermenije brane 3 raketna diviziona “S-300PT-1A” i svaki divizion ima svoj osmatračko-akvizicijski radar “36D6 Niva” ili “Tin Shield” kako ga označavaju na zapadu i niskovisinski detektor “5N66”. Dodatnu radarsku podršku pružaju radari srednjeg i velikog dometa tipa “P-14 Obrona”, “P-37” I “55Ž6M Desna” kao i radari “P-18 Terek” (zapadna oznaka: Spoon Rest D). Nišanski radar “5N63” u mogućnosti je da navodi 8-12 raketa na 4-6 ciljeva jednovremeno.

Samohodno lansirno oruđe sistema S-300PS PVO Jermenije.

Pored sistema “S-300PT” tu je svakako sistem “S-300PS” koji je najpotentniji sistem jermenske PVO i prvi mobilni sistem iz porodice “S-300P”. Jermenija poseduje 2 diviziona ovog raketnog sistema, koji koristi rakete 5V55R dometa do 75 km i po nekim izvorima i rakete 5V55RUD dometa do 90 km, što bi ga po mogućnostima primaklo sistemu “S-300PM”. Ovi divizioni takođe imaju svoj osmatračko-akvizicijski radar “36D6 Niva” i niskovisinski detektor “76N6” (zapadna oznaka: Clam Shell). Ovi sistemi su, zbog svoje mobilnosti, ali i većeg dometa dejstva po daljini, smešteni uz samu granicu sa “Republikom Arcah”, da bi mogli pokrivati vazdušni prostor te samoproklamovane države. Takođe, divizioni imaju dodatnu podršku i radara srednjeg  dometa tipa “P-18 Terek” i “36D6 Niva”. Nišanski radar “30N6” u mogućnosti je da navodi do 12 raketa na do 6 ciljeva jednovremeno.

Transportno-utovarna vozila raketa sistema PVO S-125M1 Neva PVO Jermenije.

Jermenska strana poseduje i sisteme „S-125M1 Neva/Pečora“. Po nekim podacima, radi se o 5 raketnih diviziona ovog sistema, od kojih se 2 nalaze u reonu Jerevana, 2 na severu blizu jezera Sevan, a 1 divizion se navodno nalazi na teritoriji tzv. Republike Arcah. Sistem je u mogućnosti da dejstvuje na vazdušne ciljeve na daljinama do 24 km i visinama do 18 km. Svaki divizion poseduje svoje osmatračko-akvizicijske radare P-12/P-18/P-15. Za podršku i podatke o situaciji u vazdušnom prostoru, koristi iste osmatračko-akvizicijske radare kao i „S-300PT-1A“, u rejonu Jerevana kao deo jedinstvenog sistema PVO glavnog grada Jerevana. Oko jezera Sevan, dodatnu podršku pruža radar „P-18 Terek“. Sistem „S-125M1 Neva/Pečora“ može pratiti i gađati i niskoleteće ciljeve i postoji mogućnost i dejstva na bespilotne letelice i dronove. Prema nekim podacima, barem deo sistema „S-125“ nalazi se na mobilnim točkaškim platformama.

Položaj raketnog sistema PVO Buk M1-2, u prvom planu osmatračko-akvizijski radar Kupol, Jermenija.

U severnom delu zemlje, oko jezera Sevan, smešteni su mobilni raketni sistemi PVO “9K37 Buk-M1-2” koji su nakon “S-300PS” najpotentniji sistem PVO Jermenije, a s obzirom na opasnosti od bespilotnih letelica, verovatno i najprikladniji za upotrebu. Ne zna se pouzdano koliko sistema poseduje Jermenija, ali svakako nije manje od 1 diviziona sa 3 baterije sistema “Buk-M1-2”. Sistemi “Buk-M1-2” u stanju su da raketama 9M317 dejstvuju na ciljeve na daljinama do 45 km i visinama do 25 km, a u stanju su i uspešno da dejstvuju po ciljevima na zemlji i to na taktičke projektile vazduh-zemlja i na krstareće rakete vazduh-zemlja i zemlja-zemlja, kao i na ciljeve na vodi. U sastavu divizona nalazi se i osmatračko-akvizicijski radar „9S18M1-1 Kupol“. U pitanju je 3D radar sa faznom rešetkom, namenjen za otkrivanje i akviziciju ciljeva na daljinama do 130 km. Podatke o ciljevima predaje na komandnu stanicu „9S470 M1-2“ koja podatke dodeljuje raketnim baterijama, odnosno njihovima samohodnim lansirnim oruđima sa radarom „9A310 M1-2“, koji nose 4 poluaktivno radarski samonavođene rakete 9M317. Jedan divizion „Buk-M1-2“ sa 3 raketne baterije, u mogućnosti je da jednovremeno dejstvuje na do 6 ciljeva.

2K11 Krug u Nagorno- Karabahu.

Od mobilnih trupnih sistema, vredi spomenuti sisteme „2K11 Krug“ i „2K12 Kub“. Sistemi su, prema raspoloživim podacima, aktivni u tzv. Republici Arcah, dok se u Jermeniji verovatno nalaze u rezervi ili su rashodovani.

Sistem PVO „2K11 Krug“ poseduje rakete 3M8M2 i M3 dometa do 50 km po daljini i do 24,5 km po visini. Osnovna namena mu je odbrana komandnih mesta na nivou armije (trupni PVO armijskog nivoa), ali s obzirom na veoma malu teritoriju Nagorno-Karabaha i nepostojanje takvih velikih strateških formacija i s obzirom na domet sistema, koristi se praktično za PVO teritorije. Raketni divizion „2K11 Krug“ sastoji se od 3 raketne baterije sa po 3 lansera, na svakom po 2 PA rakete. Na nivou baterije, nalazi se radar za navođenje raketa „1S32M2“, a na nivou diviziona osmatračko-akvizicijski radar „1S12“ popularno zvana „Mečka“.
Sistem može da deluje i centralizovano kroz KIS „K-1 Krab“ ili „Poljana“. Veoma se dobro pokazao u dejstvima na visokoleteće ciljeve i tzv. stratosferske dronove, ali sa niskoletećim i sporijim ciljevima ima problema, a to mu i nije namena.

2K12 Kub u Nagorno-Karabahu.

Što se tiče samohodnog raketnog sistema „2K12 Kub“, osnovna vatrena jedinica je raketna baterija, koja se sastoji od 1 radarske stanice osmatranja i navođenja  „1S91 RStON“ i od 4 samohodna lansirna oruđa „2P25M1“ sa po 3 rakete „3M9M/M3“ na svakom od njih. Baterije mogu biti uvezane u centralizovani sistem „K-1 Krab“ ili „Poljana“, a za to uvezivanje svaka raketna baterija ima svoj Uređaj za prenos podataka o cilju „UPPC 9S417“, a na nivou diviziona ili puka nalazi se UKUV – Uređaj za komandovanje i upravljanje vatrom „9S416“, osmatračko-akvizicijski radar „1RL128D Mečka“ i radar za merenje visine „PRV-9 ili 16“.

Sistem ima domet do 24 km po daljini i do 7 km po visini, uz mogućnost podizanja plafona dejstva do 14 km u centralizovanom radu. Za razliku od sistema „2K11 Krug“ sistem „2K12 Kub“ ima znatno bolje mogućnosti dejstva na niskoleteće ciljeve, pre svega zbog načina vođenja (poluaktivno radarsko samonavođenje), veće manevrabilnosti i pokretljivosti rakete 3M9 u odnosu na 3M8, ali i višekanalnosti po raketi koja je važan aspekt dejstva po niskoletećim i veoma niskoletećim ciljevima.

OSA-AKM Jermenija.

Od ostalih sistema, vredi pomenuti sistem „9K33 Osa-AK/AKM“, a јermenska strana poseduje veći broj ovih sistema i u samoj Jermeniji i u „Republici Arcah“.

Raketni sistemi PVO „9K33 Osa-AK/AKM“ su poslednje modifikacije sistema PVO „Osa“. Sastoje se od lansirnog vozila sa 6 raketa 9M33M2 i M3. Rakete imaju maksimalni domet od 10,3 – 12 km po daljini i do 5 km po visini. Rakete se navode radio-komandnim putem, „trotačkastim“ metodama navođenja. Radarski kompleks „9A33BM“ je jedan od najkompleksnijih radarskih sistema koji su Sovjeti ikada proizveli. Sastoji se od osmatračkog radara koji ima domet od 45 km, ali i odlične mogućnosti otkrivanja ciljeva na malim i veoma malim visinama, malih odraznih površina i čak i helikoptera koji lebde.

Sa druge strane, složenost radarskog sistema uzrokuje nešto sporiju reakciju kod prelaska sa otkrivanja i akvizicije na zahvat i praćenje cilja nišanskim radarom, koji i sam ima sasvim dobar domet od 28 km. U pitanju je složen sistem sa odvojenim osmatračkim radarom i nišanskim radarom, koji se opet sam sastoji od osnovnog radara praćenja ciljeva i raketa u uskom snopu, antenskog sistema praćenja raketa „pitač-odgovorač“ širokog snopa i prijemnih antena praćenja raketa srednjeg snopa i tako „puta 2“ odnosno za svaku raketu jedan „komplet antena“. Ukupno 7 antena u sklopu nišanskog radara. Uz to, postoji i optički TV sistem praćenja cilja.

Tor-M2KM Jermenija.

Ipak, najsavremeniji sistem PVO je sistem koji je tek nedavno stigao u Jermeniju, sistem trupnog PVO kratkog dometa „Tor-M2KM“. Sistem je počeo da pristiže tek tokom 2019. godine i za sada nije verovatno da je isporučena količina veća od 1 raketne baterije sa do 4 lansirna oruđa sa radarskim sistemom. Sistem je veoma atipičan. Naime, radi se o „kontejnerskom sistemu“ koji se isporučuje bez pratećeg vozila ili poluprikolice, te se samim tim može smestiti na noseću konstrukciju točkaškog ili guseničnog vozila bilo kog odgovarajućeg tipa (nosivost pre svega), kao i na nekakvu polu-prikolicu. Takođe „kontejner“ se može smestiti i na ratne brodove. Jermenska vojska odlučila je da će nosač biti kamion KAMAZ -63501 8×8, sveterenac.

Sistem „Tor-M2KM“ može koristiti projektile 9M331 i 9M332. Lansirno oruđe sa radarskim sistemom sastoji se od osmatračko-akvizicijskog radara domet do 25 km, radarom praćenja ciljeva i navođenja raketa dometa do 20 km, elektro-optičkog sistema praćenja i 8 raketa Z-V „9M331“ ili 9M332“ smeštenih u 2 kontejnera sa po 4 rakete. Maksimalan domet po daljini je do 16 km, a po visini do 10 km.

Od ostalih sistema PVO, treba pomenuti IC vođene rakete „Strela-10M“ i lake prenosne raketne sisteme „Strela-2M“ i „Igla“. Što se tiče protivavionskih topova, Jermenija raspolaže sa ZSU 23/4 „Šiljka“. Radi se o radarski navođenom topu. Ovaj top ima značajna ograničenja u pogledu dometa i po daljini i po visini.

Šta smo videli u prvih dvadesetak dana?

Tehnički aspekt je veoma zanimljiv.

Bespilotne letelice, kamikaze-dronovi i izviđačke letelice, lete brzinama koje variraju od nešto preko 100 km/h pa do 250-300 km/h. Ove brzine su veoma problematične za praćenje kod radarskih sistema PVO. Naime, ovde nema velike razlike u sistemima PVO u pogledu toga da li su „noviji“ ili „stariji“, problem je prisutan skoro kod svih.

Tako sistemi PVO „S-300PT“ i „S-300PS“ ne mogu svojim radarima za praćenje ciljeva i navođenje raketa, pratiti ciljeve koji lete sporije od 50 m/s odnosno oko 180 km/h. Slično važi i kod sistema PVO „S-125M1 Neva“. Kod sistema trupne PVO „9K37 BukM1-2“, „2K12 Kub i 2K11 Krug“ ta granica varira između 50-60 m/s, što znači od 180-216 km/h. To praktično znači da ovi sistemi PVO praktično neće moći efikasno da reaguju protiv bespilotne izviđačke ili napadačke letelice, ako ona leti brzinama ispod 50 ili 60 m/s.

Tu je i pitanje visine leta.

Bespilotne letelice, poput recimo „Bayraktar TB2“ mogu leteti na visinama i preko 7000 metara , što je dovoljno da se „nadvisi“ baterijski osmatrački radar sistema 2K12 Kub“, čak i kada i ako letelica leti nešto brže od 60 m/s, tako da pored male brzine leta, ovde i visina leta može predstavljati problem. Izuzetak predstavlja sistem PVO „9K33 Osa-AK/AKM“ koji bi trebao biti „pravo“ rešenje za ove probleme. Sistem ima veoma solidan osmatrački radar koji može otkriti i veoma niskoleteće ciljeve, ali i ciljeve koji lebde. U tom smislu ne postoji taj problem male brzine leta. Ovde problem predstavlja ograničena visina osmatranja od svega 5 km, ali i podatak da se spori ciljevi koji lete brzinama ispod 100 m/s (360 km/h), mogu otkriti na daljinama manjim od 6,4 km. U tom smislu ovo predstavlja problem, kada su napadači letelice koje lete sporije od 100 m/s i na visinama preko 5 km, ili na visinama do 5 km, ali na daljinama preko 6,4 km i koje mogu dejstvovati laserski vođenim projektilima sa daljina do 8000 m (Bayraktar TB2). Takođe, određena „intertnost“ radarskog sistema koji je dosta složen, ali i jednokanalnost po cilju, pokazala je u ovom sukobu da sistem PVO „9K33 Osa AK/AKM“ nije u stanju da se izbori sa ovim izazovima bespilotnih letelica i dronova i bio je česta žrtva bespilotnih naoružanih letelica i kamikaza-dronova, iako je imao i određenih uspeha u obaranju istih.

Svakako najkvalitetnije rešenje za problem dronova bi bio sistem „Tor M2KM“ ali ovde je problem to što Jermenija jednostavno nema dovoljno ovih sistema, a s obzirom da su tek početkom godine stigli u naoružanje, pitanje je i nivoa obučenosti posada.

Sistem je veoma atipičan. Naime, radi se o „kontejnerskom sistemu“ koji se isporučuje bez pratećeg vozila ili poluprikolice, te se samim tim može smestiti na noseću konstrukciju točkaškog ili guseničnog vozila bilo kog odgovarajućeg tipa (nosivost pre svega) , kao i na nekakvu polu-prikolicu. Takođe „kontejner“ se može smestiti i na ratne brodove. Jermenska vojska odlučila je da će nosač biti kamion KAMAZ -63501 8×8, sveterenac.

Sistem „Tor-M2KM“ može koristiti projektile 9M331 i 9M332. Lansirno oruđe sa radarskim sistemom sastoji se od osmatračko-akvizicijskog radara domet do 25 km, radarom praćenja ciljeva i navođenja raketa dometa do 20 km, elektro-optičkog sistema praćenja i 8 raketa Z-V „9M331“ ili 9M332“ smeštenih u 2 kontejnera sa po 4 rakete. Maksimalan domet po daljini je do 16 km, a po visini do 10 km.
Sistem ima veoma mala ograničenja po pitanju upotrebe za dejstvo protiv bespilotnih letelica, niskoletećih helikoptera i klipnih aviona i može se reći da je ovaj sistem u stvari pravo rešenje za ovaj problem koji su Jermeni imali u prvim danima rata. Pitanje je samo koliko imaju ovih sistema na raspolaganju i kakav je trenutni status po pitanju tehničke opremljenosti ali i obučenosti kadra.

Sledeće pitanje tiče se napadnih uglova pod kojim bespilotne letelice, pre svega kamikaze-dronovi tipa „IAI Harop“ ali i kvazi-balistički projektili „Lora“ mogu napadati ciljeve, pa i sisteme PVO (pogotovo stacionarne ili polu-mobilne).

Kamikaze-dronovi tipa „IAI Harop“, ali i lokalno proizvedeni „Orbiteri 1/3“, u mogućnosti su da lebde-krstare na visinama do 3000-4000 metara i da optički ili pasivno radarski traže svoj cilj. Kada pronađu cilj, usmeravaju se prema njemu, lete nisko prateći konfiguraciju i reljef terena i onda obrušavaju pod visokim napadnim uglovima koji mogu biti problematični za praćenje radarima raketnih sistema PVO. S obzirom da lete nisko, pre samog napada, prateći konfiguraciju i reljef terena, imajući u vidu da je najveći deo regiona Nagorno-Karabah brdsko-planinski, svi radarski vođeni raketni sistemi PVO mogu imati problema sa praćenjem cilja koji može da se privremeno „zakloni“ iza nekog brda, što uslovljava gubitak zahvata na radaru za osvetljavanje cilja i gubitak zahvata na radarski navođenoj raketi sistema PVO.

Kvazi-balistički projektil Lora.

Kvazi-balistički projektil „Lora“ ima domet od oko 400 km, kružnu grešku (CEP) od svega 10 metara i INS/GPS navođenje sa TV završnim samonavođenjem. Bojeva glava je težine do 570 kg, visoko-eksplozivna, kasetna ili udarno-probojna. Projektili iz sistema „Lora“ poniru pod uglovima od 88-90 stepeni što je van mogućnosti radara za praćenje ciljeva svih radarski navođenih raketnih sistema PVO koje Jermenija poseduje. Sistemi „S-300PT“ i „S-300PS“ mogu pokrivati uglove do 64 stepena, a slične probleme imaju i ostali sistemi PVO poput „S-125M1 Neva/Pečora“, „2K11 Krug“, „2K12 Kub“ i čak i „9K37 Buk M1-2“, „9K33 Osa AK/AKM“ i „Tor M2KM“.

Ovaj problem može biti rešen tako što će u području razmeštaja, biti barem 2 vatrene jedinice koje će pokrivati jedna drugu. Uslov je da razdaljina prve vatrene jedinice od druge bude od 5-7 km (ovisno o tipu sistema PVO) tako da onda recimo druga vatrena jedinica PVO može dejstvovati na projektil koji se pod visokim napadnim uglom unutar tzv. mrtve kupe radara, obrušava na prvu jedinicu. Naravno da ovo podrazumeva odličnu koordinaciju rada više vatrenih jedinica kroz zajednički komandni centar i/ili komandno-inforamacioni sistem.

Ipak, sistem „Lora“ bi prevashodno mogao biti opasan za stacionarne i polu-mobilne sisteme, poput „S-300PT“ i za stacionarne verzije sistema „S-125M1 Neva“. Ostali, mobilni sistemi, bi samom svojom mobilnošću trebalo da preduprede bilo kakav udar ovog sistema, a sistemi „9K33 Osa AK/AKM“ i „Tor-M2KM“ su čini mi se previše tačkasti ciljevi za precizno navođenje, čak i kada bi bilo locirani.

Reljef Republike Arcah.

Taktički problemi i izazovi

Prostor „proširenog Nagorno-Karabaha“ ili tzv. Republike Arcah, treba posmatrati slično kao i prostor Crne Gore. Površinski su slični, a i geografski. Tzv. Republika Arcah je izrazito brdsko-planinska zemlja smeštena na obroncima južnog Kavkaza. Brdsko-planinski reljef, pošumljenost i saobraćajna infrastruktura igra veliku ulogu u taktici i јermenske i аzerbejdžanske strane.

Čim pogledate reljefnu kartu tzv. Republike Arcah, odmah vidite da je prostor za razmeštanje i manevar jedinica PVO prilično ograničen, pogotovo „većih“ sistema.

Pritom je važno istaći da ovo nije samo vazdušni rat, kao što je bio kod nas 1999-te godine (sa izuzetkom na prostoru Kosova i Metohije gde je bilo i kopnenih sukoba, najviše u graničnoj zoni prema Albaniji), nego vazdušno-kopneni rat i da je na terenu razmešten veliki broj jedinica kopnene vojske, artiljerije, oklopno-mehanizovanih jedinica, pešadijske jedinice, i da je potrebno zaista veoma pametno koordinisati pokrete, manevre i posedanje položaja i izbegavanje neposrednog grupisanja velikog broja vojnika, sredstava ratne tehnike, vozila i slično, na određenom malom prostoru, ne samo zbog izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora, nego i zbog dejstava azerbejdžanske artiljerije i višecevnih raketnih lansera.

Zato i ne treba čuditi što su „prvi udar“ primile jedinice PVO naoružane sistemom „9K33 Osa AK/AKM“ ali i mobilni raketni sistemi sa IC raketama „Strela-10M“, jer ih je najlakše razmestiti i za njih je izbor položaja za dejstvo najjednostavniji. I pored toga što su imali uspeha u obaranju jednog broja bespilotnih letelica, dronova i bespilotnih aviona „AN-2“, dosta su i stradali. Prikazano je pogađanje više oruđa ovih sistema, a brojke variraju od 6-12 sistema „9K33 Osa AK/AKM“ i  tri sistema „Strela-10M“.

Na svim tim snimcima pogađanja, primetno je da maskiranje ovih sistema PVO nije ni izbliza na potrebnom nivou. Postoje i objektivne okolnosti, a to je da je okolni teren, zemljište, prilično ogoljeno, tako da i nije tako lako zamaskirati sredstva. Ipak, mora se konstatovati da je maskiranje bilo na stvarno nezadovoljavajućem nivou.

Što se tiče većih sistema, mora se podvući i objektivna okolnost da nema mnogo „izbora“ gde se oni mogu razmestiti, a o razmeštaju većeg broja sistema PVO istovremeno, u ovakvim uslovima stalnog nadziranja VaP-a sa bespilotnim letelicama i avionima, i u uslovima nepovoljnog reljefa, gotovo da ne treba ni razmišljati.

Pogledom na reljefnu kartu, vidi se da je ceo centralni deo tzv. Republike Arcah, brdsko-planinski, a da su južna područja i zapadna uz samu liniju dodira sa Azerbejdžanom, nizinska. Mislim da odmah treba odbaciti bilo kakvo razmeštanje „većih“ sistema PVO jermenske strane u obodnim, graničnim područjima sa Azerbejdžanom na zapadu, jer je rizik od uništenja čak artiljerijskom paljbom preveliki usled velike blizine položaja artiljerijskih jedinica azerbejdžanske vojske. Naravno, moguće je vršiti kratka,  jednokratna, zasedna dejstva, po principu „dejstvuj i manevriši“ (shoot and scoot) ali samo u malim zasednim formacijama.

Prostorni razmeštaj baterije PVO Kub pune formacije sa 4 SLO.
Prostorni razmeštaj Baterije za upravljanje vatrom sistema PVO Kub, pune formacije.

Sistemi PVO imaju svoja ograničenja i svoje zahteve u pogledu toga kakvi položaji moraju biti da bi mogli biti posednuti. Tako, na primer, kod trupnog sistema PVO „2K12 Kub“, za razmeštaj samo 1 raketne baterije, punog formacijskog sastava, treba u proseku 400 x 400 metara relativno ravne površine. Maksimalna visinska razlika između radara osmatranja i navođenja (RStON) i samohodnih lansirnih oruđa (SLO) ne sme prelaziti 5% u odnosu na daljinu. Tako da na 200 metara rastojanja, visinska razlika ne sme prelaziti 10 metara. To je sasvim dobra karakteristika ovog sistema, a slično je i kod sistema „2K11 Krug“ i „9K37 BukM1-2“, ali pokazuje da nije moguće ili je veoma teško razmestiti bateriju u brdovitom području.

Za razmeštaj jednog raketnog puka „2K12 Kub“ od 4 samohodne raketne baterije, potreban je optimalan prostor od barem 10 x 10 km, znači oko 100 km2, ne računajući prostor za Bateriju za upravljanje vatrom, komandno-radarskom komponentom upravljanja raketnim pukom i centrom automatskog sistema upravljanja „K-1M“. Kod sistema „2K11 Krug“, za razmeštanje jednog raketnog diviziona sa 3 raketne baterije (osnovna vatrena formacija), potreban je optimalan prostor od 10 x 5 km. Znači oko 50 km2 prostora, ne računavši i komandno mesto sa osmatračko-akvizicijskim radarima višeg nivoa i komandno-informacionim sistemom „K-1M“ ili „Poljana D1“, ukoliko postoje. Kod sistema „9K37 Buk-M1-2“ za razmeštaj jednog raketnog diviziona sa 3 raketne baterije (osnovna vatrena formacija), potrebno je optimalno 5 x 15 km, znači oko 75 km2 prostora, ne računavši ni ovde komandno mesto sa osmatračko-akvizicijskim radarima višeg nivoa. Moguće je izvršiti razmeštanje tehnike raketnih jedinica i na nešto bližim razdaljinama, pa bi prostor za razmeštaj bio nešto niži od ovoga što smo napisali, ali bi to suzilo prostorne mogućnosti sistema i potencijalno olakšalo otkrivanje više jedinica na malo, suženom prostoru. Navedeni sistemi mogu biti razmešteni i na širem prostoru od ovoga koji smo naveli, to omogućava veće prostorne mogućnosti dejstva sistema i otežava otkrivanje. Mogu sa druge strane postojati problemi logistike i veze, pogotovo ako je ona (radio-veza) ometana. Žična veza je problematična na velikim daljinama usled mogućnosti pucanja žice. Dakle, navedene vrednosti su neke „srednje“ ili „optimalne“ vrednosti.

Minimalno odstojanje među baterijama PVO, treba da bude barem 5 km, a tu treba dodati i komandne baterije ili baterije za upravljanje vatrom i dolazite u situaciju da se na prostoru tzv. Republike Arcah, uzimajući u obzir reljef terena, verovatno ne može u jednom trenutku razmestiti više od 4-6 raketnih vatrenih jedinica sistema veličine „2K12 Kub“ ili „2K11 Krug“ ili „9K37 Buk M1-2“, a da se obezbedi njihov rad, snabdevanje radarskim informacijama od radara srednjeg i velikog dometa i da se obezbedi njihovo manevrisanje u tom „suženom prostoru“, a da ne budu otkriveni.

Radar P-18 Terek.

Dobar primer je i kod razmeštanja radara ranog otkrivanja raketnih sistema (i sistema VOJiN) tipa „P-18 Terek“ ili „P-19 Flat Face B“, koji snop formiraju refleksijom od zemlje i koji zahtevaju ravan plato u poluprečniku od 1500 metara, uz „mogućnost tolerancije“ i do 500 metara, tako da se ovi radari ne mogu razmestiti „na vrh brda“.

Ne treba zaboraviti da razmeštaj raketnih sistema PVO u nekom području ne podrazumeva samo razmeštaj vatrenih jedinica, nego i komandnih i radarskih jedinica, jedinica raketno-tehničkog održavanja i popune raketama, inžinjerijskog obezbeđenja, artiljerijsko-raketnih jedinica neposredne PVO zaštite kratkog dometa, pa sve do intendantskih i pozadinskih jedinica zaduženih za obezbeđenje uslova za život, odmor i ishranu ljudi. Takođe, treba postojati i jedinstveni komandni centar za to područje koji će obezbediti funkcionisanje i koordinaciju sistema PVO na tom području kroz brz i kvalitetan protok informacija i naređenja, organizaciju pravovremenog i uređenog manevra i ostale brojne aktivnosti.

Pored svega toga, u tom istom području, nalazi se i veći broj jedinica kopnene vojske, pa koordinacija rada sistema PVO mora biti usklađena i sa njihovim komandama. Dakle, moguće je da se na određenom malom prostoru jednostavno nađe „previše“ vojnika, jedinica i sredstava ratne tehnike, što može napraviti velike probleme u posedanju položaja, maskiranju, manevru, logističkom obezbeđenju a što se verovatno povremeno i događa, što i vidimo na brojnim snimcima pogađanja pojedinih sredstava ratne tehnike kopnene vojske jermenske strane, koje azerbejdžanska vojska gotovo svakodnevno emituje.

Dakle, južna područja tzv. Republike Arcah su relativno povoljna za razmeštanje „većih“ PVO sistema, ali tu verovatno nema prostora za više od 2-3 veće vatrene jedinice PVO sa svom pratećom logistikom i podrškom kako smo pisali. Otežavajući faktor je dakle to, što izviđačke vazdušne platforme Azerbejdžana imaju lagan posao da pretraže nevelik prostor tog južnog ravničarskog kraja, sa uglavnom ogoljenim pejzažom, bez gušćih šuma, prepunim vojnika svih rodova i službi. Takođe, pitanje je i strategijske važnosti južnog dela zemlje, koje je pre rata bilo pretežno naseljeno Azerima i nije bilo deo nekadašnje Autonomne oblasti Nagorno-Karabaha. Danas je taj deo i prilično retko naseljen, jer Azere koji su napustili ovo područje, uglavnom nisu zamenili Jermeni.

Određenog prostora ima oko glavnog grada Stepanekerta gde se nalazi i aerodrom, ali to područje je pod konstantnim izviđanjem iz vazduha. Videli smo primer uništenja jednog nišanskog radara sistema PVO „2K11 Krug“ i 2 samohodna lansirna oruđa sistema„2K12 Kub“ , ali bez raketa, što navodi na zaključak da su sredstva ostavljena namenski da budu mete. Takođe, u ovom reonu videli smo i snimke pogađanja osmatračkih radara „P-18“ i „36D6“.

S obzirom na karakteristike terena koji otežava razmeštanje većih formacija PVO, stalno izviđanje iz vazdušnog prostora bespilotnim letelicama i avionima, možda bi najbolje rešenje bilo da se sistemi PVO razmeštaju s obzirom na domet, mobilnost, prohodnost i eventualno mogućnost združenog rata radi međusobne zaštite po ešalonima daljine i visine. Pa bi tako sistemi „S-300PS“ mogli biti razmešteni na krajnjem istoku, uz samu granicu tzv. Republike Arcah sa Jermenijom, jer svojim dometom obezbeđuju dejstvo nad većim delom teritorije, a mobilne jedinice bi mogle biti razmeštene u manjim formacijama i to mešovito, sistemi „Buk-M-1-2“,  „2K12 Kub“ i „9K33 Osa AK/AKM“ u brdsko-planinskom području centralnog dela Nagorno-Karabaha oko najvećih i najznačajnijih gradova Stepanekerta i Šuše, u skladu sa mogućnostima koje teren dozvoljava. Organizacija i sve ono što je neophodno za funkcionisanje sistema PVO smo već naveli.

Sisteme PVO stacionarnog ili polu-mobilnog  tipa poput „S-300PT-1A“ i „S-125M1 Neva“, u ovoj fazi rata možda ne bi trebalo raspoređivati na prostoru tzv. Republike Arcah, jer je rizik od uništenja iz vazduha jednostavno previsok. Te sisteme treba čuvati za slučaj preke potrebe i ukoliko rat potraje duže vreme. Tu bih takođe uključio i jedinice naoružane raketnim sistemom „Tor-M2KM“ zbog njegove malobrojnosti.

Što se tiče jedinica naoružanih artiljerijskim sistemima PVO i infracrveno samonadođenim raketnim sistemima PVO, nije puno pisano o njima. Osnovni problem kod ovih sistema je domet i po visini i po daljini, kao i ograničena mogućnost otkrivanja ciljeva i korekcije vatre u noćnim uslovima. Ipak, ovi sistemi, zajedno sa lakim prenosnim raketnim sistemima „Strela 2M“ i „Igla“ moraju biti u funkciji zaštite kako kopnenih jedinica jermenske strane, tako i većih raketnih sistema PVO i s obzirom na svoju „nevidljivost“ u radarskom i u većini slučajeva i u IC spektru, moraju biti maskirani od vizuelnog uočavanja iz vazdušnog prostora.

Kroz ovu analizu, dali smo i neke smernice koje bi mogle da poboljšaju položaj jedinica PVO i smanje stradanja među vojnicima na terenu. Ipak, Jermeni mogu da žale što su „zakasnili“ sa nabavkama sistema PVO „Tor M2KM“ u većim količinama, možda i sistema PVO „Pancir S1“,  ali i što u svom arsenalu imaju nedovoljno sredstava za ometanje bespilotnih letelica, takozvanih „anti-dron sredstava“ ili C-UAV sredstava.

C-UAV sistem Repellent-1.

Jermenija poseduje manji broj sistema ruske proizvodnje „Repellent-1“ koji je u stanju da suzbije ili uništi rojeve izviđačkih, špijunskih bespilotnih letelica i dronova, veoma malih površina i veličina. Sistem je u mogućnosti da automatski otkrije i neutrališe neprijateljske izviđačke bespilotne letelice na daljinama od čak 30 km, vršeći snažna elektronska ometanja njihovih upravljačkih senzora ili satelitskih navigacionih veza. Sistem je u stanju da otkrije dronove preko njihovih primo-predajnih signala upravljačkih komandi, po bilo kom vremenu i temperaturi vazduha od -45 do +50 stepeni Celzijusa. Sistem se nalazi na šasiji vozila MAZ-6317 i veoma je mobilan.

C-UAV sistem Sapsan-Bekas.

Od ostalih C-UAV sistema koji su mogli, a nisu bili nabavljeni izdvajamo Anti-dron sistem“Sapsan Bekas”, koji je takođe mobilan sistem, namenjen za suzbijanje i neutralizaciju bespilotnih letelica. Sistem je u stanju da otkrije bespilotnu letelicu na daljinama od 10 km (i više) i da izvrši njihovu neutralizaciju na daljinama od oko 6 km, vršeći snažna elektronska ometanja njihovih navigacionih i komunikacionih kanala. Sistem može raditi u ručnom ili automatskom režimu rada i u veoma širokom frekventnom opsegu od 400 MHz do 6 GHz. Sistem je opremljen i podsistemom raspoznavanja “svoj-tuđi” tako da ometanja neće vršiti na frekvencijama koje su unapred unesene u program kao “svoje”, a za to vreme može vršiti “blokadu” 11 različitih frekventnih talasnih dužina. Sastoji se od sledećih osnovnih pod-sistema: aktivnog radara, detektora signala i pravca doleta dronova, video i opto-elektronskog sistema nadzora i praćenja i podsistema radio-frekventnog ometanja (supresije). Podsistem zadužen za radio-frekventno ometanje koristi se naziva “Luch” (snop).

C-UAV sistem Kupol

Na kraju ne treba zaboraviti ni lako prenosne portabl sisteme poput sistema “Kupol” i “Rubež-Avtomatika”, koji obezbeđuju formiranje svojevrsne anti-dron “kupole” prečnika ne manje od 3 km i time omogućavaju zaštitu od pojedinačnih, ali i rojeva bespilotnih letelica koje dolaze iz svih više različitih pravaca istovremeno. Tu  su i sistemi “Pischal”, koji teži samo 3,5 kg (lakši od Kalašnjikova) i u stanju je da ometa i neutrališe upravljačke kanale bespilotnih letelica na daljinama do 2 km i sistem “Luch”, koji je u stanju je da otkriva i ometa neprijateljske bespilotne letelice na daljinama od najmanje 6 km.

U svakom slučaju, ovaj rat je velika “škola“, ne samo za Jermene, nego i za Srbiju. Pored nabavke kvalitetnih sistema PVO koji mogu da se bore protiv bespilotnih letelica, kamikaza dronova i slično, i nabavke sopstvenih napadačkih bespilotnih letelica uz razvijanje sopstvenih, treba raditi i na nabavci sredstava anti-dron zaštite, odnosno na nabavci C-UAV sistema, jer u pojedinim trenucima to može biti najbolja zaštita od ovih novih “vazdušnih napasti”.

Zoran Vukosavljević je bivši pripadnik RJ PVO Vojske Jugoslavije, koautor knjige „Nebeski štit sa zemlje – Samohodni raketni sistem 2K12 Kub/Kvadrat“

Pratite Tango Six i na društvenim mrežama. Na Instagramu, Jutjubu, Tviteru i Fejsbuku.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Komentari

Ti

Sve lepo piše… Pa u generalštabu netreba nego da čitaju T6!

Odgovori
St

O kupovini opreme ne odlucuje generalstab, vec veliki sef llicno, jer on zna.

Bl

@Stojko Dosta mistifikujete AV, shto i njemu i njegovom egu pashe.
On ne odlucuje nista u vezi kupovine oruzja, sigurno ucestvuje u politickom delu pregovora i odluke i to je to. Ali kakav je on demagog uvek prestavlja stvari da je on odlucio on nesto izguro i da sve od njega zavisi.

Sa ovakvimpristupom samo vredjate strucne ljude koju su radili na analizama i odlucili da je H-145, Pancir-S1E… dobar za vojsku.

@Blagoje, u potpunosti se slazem. I da dodam da je sve to cime se on ,,bavi“ protivno ustavu, on je samo protokolarna licnost. Ali mislim da je Stojko bio sarkastican u svom komentaru

Mi

Sjajaan tekst! Hvala!

Sk

@Tiosav
Ne treba

St

@Blagoje Krstic
koja je struka odlicila da se top iz 30tih proglasi perpektivnim pvo siatemom i pojaca raketama koje su prevazidjene jis 70tih? Koja je struka odlucila da Mig21 posle 6 godina remonta i dve godine stajanja ponovo poleti? I to su samo primeri koji su izasli u javnost zahvaljujuci propagandi, ko zna koliko jos struke ima.

Bl

@Stojko Taj top se koristi i proizvodi i dan danas u mnogo naprednije i bogatije armije. Sa novom municijom i te kako je dobar top. Slicni sistem kao PASARS je sada poceo da razvija Thales sa RAPIDFire isti kalibar slican koncept, nisam znao da Thales koristi konsultantske usluge AV. :) Koji propagandnu vrednost ima mig-21? Nikakve kad imash 10 mig-29.

Kao sto sam i rekao u predhodnom comentaru dosta mistifikujete tog coveka, vi koji mu prepisujete sve i okorelih naprednjaka nema razlike.

Mi

Sve pohvale, više ovakvih tekstova.

Odgovori
Rp

Pa kako…

Alo bre Stojko da li može generalštab da kupi nešto ako predsednik i vlada ne odluce i ne unosi tvoj hejt ovde.Normalno je da strucnjaci analiziraju i daju predlog vlasti šta da se kupi al on odlucuje šta da se kupi voleli vi njega ili ne

Vladimire, citam komentare i mislim da ste odgovorili na pogresan.

Strucnjaci svakako analiziraju sve sto se treba kupiti, i, da, vlada o tome odlucuje, i, da, skupstina i skupstinski odbori o tome odlucuju. Samo ta dva tela, nikako predsednik, on je samo protokolarna licnost i to nije njegov posao. Na zalost, u nasoj drzavi to se sve pobrkalo pa predsednik obavlja posao predsednika vlade, a predsednik vlade predsednikov. Nije ovo prvi mandat neke vlade gde se to desava, to se na zalost oduvek desavalo.

Srdacan pozdrav, i da znate, ja ne pisem ovo kao nestrucna licnost u tom segmentu

д

Скупштина и скупштински одбори не одлучују о томе ,то је домен извшне власти. Скупштински одбори могу да расправљају о томе и да им овлашћена лица министарства одбране поднесу информацију о томе, али на крају власт опет има већину и у скупштинском одбору па ти дође на исто.Такве седнице су по правилу затворене за јавност па немају неки утицај на јавност ,а упитна је и стручност лица која се налазе у тим одборима.Власт било која начелно одлучује који сегмент војске је приоритет и у шта ће се трошити средства али конкретно шта ће бити купљено зависи од тога шта војска каже, да ли је доступно за куповину и колико има пара.Војска је годинама тражила хеликоптере,пво,авионе , модренизацију одређених средстава ти захтеви стоје од 1996 када су нам скинуте санкције на куповину оружја али мало шта се реализовало.Председник није протоколарна личност самим тим што се бира на непосредним изборима, што је истовремено и председник скупштинске већине ,али какве везе има све ово са Јерменијом и Азербејџаном , ви који не волите Вучита у пракси му много помажете непрестано причате о њему и дајете му неке надљуске способности.

Ni

Odličan tekst. Meni samo nije jasno da Jermeni nisu iskoristili skad ili iskander projektile da gađaju baze gde su Bayraktari verujem da su mogli a ne po zgradama sa civilima. Znači nama trebaju što pre šumadije sa kasetnom municijom pa udri po bespilotnima, a za manje protivelektronska borba.
A setih se slike pre 2 SR onih velikih uši zvukometra ili slično. Kad su pre radara hvatali zvuk nadolazećeg aviona. Da li bi nešto slično moglo da se koristi za lociranje bespilotnih letelica, pa da ih zahvata kakva termovizija koja bi navodila raketu na cilj, neku prostiji jeftinu ili pak kontra dron sa BG.

Odgovori
Cr

Iskandera imaju ukupno 24 komada i to čuvaju kao poslednju kartu, za sada još uvek nisu izgubili toliko na terenu.

Skad je tragedija od oruđa, evo danas su gađali neku poveću vojnu bazu u Azerbejdžanu i pogodili kombinat pamuka koji je odmah do nje. U Ganži iz tri puta ne mogu da pogode aerodrom, sve pada po stambenim kvartovima. Nema od toga vajde.

Ako žele da udare po bazama TB-2, moraju da koriste ili Iskandere ili avijaciju. Avijacija im je nikakva, Iskanderi bi nešto i uradili ali broj im je veoma ograničen a sve uništene dronove Turska nadoknađuje u roku od odmah. Nema ni od toga vajde.

Treba reći da su se borbe do sada vodile na goletima odnosno na terenu koji savršeno pogoduje dronovima. Vremenski uslovi su takođe bili povoljni za napadača. Sad kad su se linije fronta pomerile na planine i šumovit teren, Jermeni imaju kakve-takve opcije da se sakriju i sačuvaju ljudstvo i tehniku od napada iz vazduha. Ako i tu dronovi nastave da ih pronalaze i pogađaju kao do sada, onda nemaju čemu da se nadaju.

Intenzitet udara koji nanose dronovi, kao i dubina po kojoj dejstvuju (ponekad i kilometrima iza jermenskih linija) ukazuju na to da je azerbejdžanska strana u poziciji da bukvalno non-stop nadgleda bojište i uvek ima u vazduhu par dronova koji su spremni da napadnu kada izviđači otkriju cilj. Ovo nisu pojedinačna dejstva već ozbiljno sadejstvo koje im je donelo potpunu dominaciju u vazduhu.

А

Наводно су гађани али изгледа је и Азерски С300 радио. Има слика остатака ракете. Додуше за које су Азери погрешно тврдили да је Скад.

Wa

Црни,јерменски Искандери имају домет од /свега/ 280 км,јер је то извозна варијанта и Руси ту даљину ограничавају страним купцима.Па,са територије Јерменије треба видети до којих места може досегнути,а до ,рецимо Бакуа,сигурно не може.

Jo

A sta ne gadzaju Iskanderima gasne i naftne instalacije Azerbejdzana?

Wo

>> Avijacija im je nikakva

Eh? A 4 Su-30SM, pa valjda je to dovoljno za napad na neku vojnu bazu u Azerbejdzanu?

Pe

Tekst je odličan ali analizira samo jednu stranu i to onu koja gubi. Sve ovo sto ste napisali je stručno tačno ali mi liči na priču sa kraja devedesetih. Na žalost Jermeni su svjesni toga i umjesto da sjedu za pregovaracki sto oni prave katastrofalne greske kao i mi raketiranjem gradova raketama koje imaju grešku cilja do jednog kilometra. Samo zahvaljujući velikoj i platežno poter ok dijaspori amortizuju veći medjunarodni pritisak. Usput rečeno ta teritorija koju poredite sa Crnom Gorom nema ništa bez tzv. ‘odrlije’ kako mi crnogorci kažemo. Pri tom na toj teritoriji živi samo 150k stanovnika pod stalnom ap našom Jermenije, a ko zeli da istražuje može vidjeti na Google Earth dokaze o etničkom ciscenju nad azerima …

Odgovori
д

Нико ту није невин терао је савака свакога где је био у прилици, Азербејџан такође свакодневно напада цивилне циљеве касетним бомбама па ником ништа, а о ангажовању главосеча из сирије и стрељању заробљеника да не причамо.Јермени су се укопали ко у првом светском рату , не труде се да маскирају своје положаје , немају лажне положаје ,политички лутају ( ко србија хоће да седе на пет столица).Тотално су изоловани , налазе се у изузетно непријатељском окружењу ,свађају се са русима и чезну за еврпоским вредностима. Подбацили су на обавештајном плану и на тактичкој употреби војних снага, Азербејџан се наоружава већ годинама свим врстама беспилотних летелица и они су сада изненађени када их млате истим. Све у свему гомила политичких и војних промашаја која ће много да их кошта.

Ja

Koliko je Pancir S1 zapravo uspesan protiv dronova?Rusi su u Siriji, imali problema, pa su dovukli Tor.

Odgovori
Ž

Нису Руси довукли Тор јер је Панцир имао проблема (имао их је, неоспорно) него да би испорбали Тор а ити системи један другог надопуњују.

Ако погледате најновије сателитске снимке руске базе Хмејмим, тамо имате 5-6 Паницр аи 2-3 Тора.

д

Примарна улога тора је да неутралише непријатељске пројектиле испаљене са авиона , да би други системи ПВО могли несметано да функционишу.Идеално је имати и Панцир и Тор али то кошта ,ето у сирији руси за обезбеђење једане авио базе за оба ситема треба ти 160 милона евра само за системе па ти види.

Me

Bespilotne letelice su hot i treba ih nabaviti pothitno. Dobro obučen kadar je važan onoliko koliko su i dronovi važni zato netreba gubiti vreme nego koliko je danas ići u kupovinu i obezbediti nadmoć na frontu.

Lj

Kada vidimo da zaista veliki broj radara,pogotovo starijih modela,ima problem sa detekcijom bespilotnih letelica,kakve su realno mogucnosti Zirafe,koja je kako smo culi kod nas upravo I predvidjena za tu ulogu,tj da Pasars snabde podacima o prisustvu bespilotnih letelica?Inace odlican tekst.

Sr

@Ljubitelj aviona
Stara Zirafa konkretno nema problem sa velikom „minimalnom brzinom“ tu je dobra, medjutim ima problem sa neadekvatnom rezolucijom i sto nije 3D, tako da zaista nije adekvatno resenje. Zato postoje nove generacije Zirafe od kojih je poslednja na bazi AESA tehnologije.

Б

Pa baza hmeim (mislim da se tako zove) bila je meta dronova vise puta,ali su ih rusi obarali sa svojim pvo,dosta toga zavisi od posade tj obucenosti.

д

То су били неки гаражни дронови.

Wa

Са сателитских снимака вазд. базе Еребуни,поред Јеревана,виде се 13 присутних руских МиГ-29 / углавном изделие 9.13 и 2 МиГ-29 УБ/који припадају њиховом 3624. ескадрили из руске, јужне војне армијске области.

Wo

>> Нису Руси довукли Тор јер је Панцир имао проблема

Da li je to tako?

https://nationalinterest.org/blog/buzz/does-russias-anti-drone-pantsir-s1-system-even-work-91251

Mozemo verovati reklamnim brosurama ili nekim (potencijalno dubioznim) izvorima sa interneta?

Pokusaj da se steta popravi:

https://www.defenseworld.net/feature/42/Russian_Pantsir_Air_Defense_System__Sitting_duck_or_Top_Dog_#.X5CB6pMzY1I

Da

Jako, jako dobar tekst. Pohvale.

Odgovori
Bl

Ideja čak i nije loša,međutim motori BPL-ova koliko znam su dosta tiši u poređenju sa klasičnim avionskim. Međutim,možda i nisam u pravu, susretao sam se samo sa manjim BPL-ovimao

Bo

Izuzetan tekst !
Hvala autoru na iscrpnoj analizi.
Daj Bože da oni koji donose odluke o kupovinama i nabavkama kod nas, imaju ovu analizu u vidu.
Sirija, Libija i sada Arcah, dokaz su da se vazdušni rat nepovratno promenio, moramo pratiti razvoj i upotrebu bpl u svetu.

Odgovori
re

Slozio bih se autorom:
1. Potreba za sistemima kao sto su Pancir/Tor (mi smo krenuli sa nabavkom)
2. Potreba za sistemima elektronskog ometanja, koliko bi samo bili primenjivi ovde i sacuvali glavu jermenima (mi ih nemamo, a trebali bi).
ali i,
3. Potreba za svim merama PVZ, maskiranje, obmana i sl. (to imamo i imamo iskustva od pre 21 godinu, i bolji teren, ali treba unapredjivati)

Odgovori
Sl

Odlično napisan tekst i detaljna analiza PVO Jermenije.

Odgovori
mi

Odličan teks!

Odgovori
Du

Tekst je slažem se odlično napisan i sve stručno prikazano i analizirano. Već sam negde prokomentarisao, i izneo nešto što je dokazano u praksi i poznata izreka: „Napad je najbolja odbrana“! Jeste skupo, ali je rešenje svega što je u tekstu napisano. Pedesetak! aviona, mešavina 50-50 % SU27-SU34, sa dosta raketa vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, tako da će poslužioci dronova imati druga posla od navođenja dronova, a tada poslužioci PVO mogu slobodno da ostave u pripravnosti jedan radar i jednu bateriju pvo, a ostali mogu da igraju šah! Tada temo odakle doleću dronovi, idu tenkovi i pešadija da raskrče ono što je RV napravilo!!!

Odgovori
Ve

Ajde kad se vratite u stvarnost, molim vas da pogledate kartu Evrope, posebno pogledajte drzave sa kojima Srbija granici, onda pogledajte gde sve imaju NATO baze ili trupe stacionirane pa predlozite koga da napadnemo. Dok smisljate svoju genijalnu strategiju koja ce da donese mir nasoj Srbiji ja cu da vam pomognem sa jednom sitnicom koju vidim da ste zaboravili. Sjevernoatlantski ugovor – tacka 5. – „Potpisnice smatraju da se oružani napad na jednu ili više njih, u Evropi ili Severnoj Americi, treba smatrati napadom na sve njih i zato se slažu da će u slučaju takvog oružanog napada, svaka od njih, pozivajući se na pravo individualne ili zajedničke samoobrane iz članka 51 Povelje Ujedinjenih Naroda, pomoći potpisnici ili potpisnicama koje su napadnute, poduzimajući odmah, same i u skladu s drugim potpisnicama, korake koji se smatraju potrebnima, uključujući upotrebu oružane sile, da bi povratile i održale sigurnost Sjevernoatlantskog područja.“ Verujem da vi vec imate resenje za ovaj mali problem. P.S. Tacka 6. kaze da svaki napad na snage, plovne objekte ili avione bilo koje drzave NATO bilo u Evropi ili takođe znaci objavu rata. Kad sve ovo resite i napravite genijalan plan za napad molim vas da nas obavestite da mi lagano krenemo pod šljivu, ponecemo i šah…

vl

SU-34 ?? Patak ?? Ovde sam prestao da citam.

Vl

Veljko,
Vredi li taj severoatlanski ugovor – tačka 5 i ukoliko članica Nato-a napadne neku drugu zemlju?
Imate toliko primera gde se ta famozna tačka 5 prećutkivala ili zaobilazila u širokom luku.
Osim toga, teško je ukrstiti današnje stanje u Nato-u sa shvatanjima i lepim željama pojedinaca koji ih vuku još iz 90-tih godina prošlog veka…

Jo

@Veljko, član 5 se odnosi isključivo na situaciju kada je neka članica NATO napadnuta, a ne kada ona napada. Srpski problem nisu članice NATO, nego terorističke bande koje upravljaju južnom pokrajinom. Pošto su minirani njihovi pokušaji da prinude Srbiju da prizna njihovu nezavisnost, mogu se odlučiti na pokušaje destabilizacije stanja u graničnom području.

Inače se slažem sa Dušanom da je napad na bazne stanice najbolja odbrana, pod uslovom da imaš čime da ih gađaš. Da su Azeri napali dronovima Amerikance, zona odakle su doleteli bi dobila izgled mesečeve površine. Najbolje oružje protiv dronova su eskadrile B-52 sa napalm bombama :)

ma

Realno član 5 je vrlo rastezljiv pojam. Ako USA odgovara da napadne bit će dovoljno i da im neko napadne bilokakvo vozilo/plovilo na stranoj teritoriji. S druge strane ce tolerirati i upad na neciju teritoriju ako ih to ne zanima.

Ve

@Vlad , ne vredi, to je samo za slucaj napada na NATO clanicu, ako NATO pozeli da napadne mi smo to nazalost doziveli 99. oni ce da napadnu, ne razumem da danas nakon bombardovanja ima ideju da napada ono sto NATO cuva, na Kosmetu je misija NATO i to je pod njihovom zastitom…@ Jordan , procitajte jos jednom moj komentar, pisao sam o napadu na podrucje pod NATO zastitom ili na clanicu alijanse, pa nisu oni na Kosmetu da brane preostale Srbe, nego da se mi ne vratimo vojno u nasu pokrajinu, jedno je nase misljenje a drugo je realnost, mi nismo u mogucnosti udariti prvi, imamo lose nasleđe iz ratova 91-99 , treba da se sagleda realno stanje a da pricamo o nekakvim udarima tamo gde je NATO, želje i propaganda su jedno a realnost nesto sasvim drugo…

Sr

Prirodno je ocekivati da su sovjetski/ruski sistemi PVO optimizovani za teren koji preovladava kod njih. Sama vozila sistem Kub, Buk, Strela-10 itd. su dizajnirana da se provlace kroz blato, a ne stenovit teren i planine, kao sto vidimo iz teksta, takodje i nacin rada komunikacije optimalno funkcionise na „ravnijem“ terenu.

Pored sistema PVO, zaista je neophodno imati kvalitetnu LA i to se iznova i iznova pokazuje. PVO, koliko god dobra bila, sama po sebi nikada nije „dovoljna“. Pored novih sistema PVO i sistema za PED, potrebo je da imamo LA data-linkovanu sa sistemima navodjenja sa unificirnim sistemom IFF, koji bi omogucio simultano dejstvo PVO i LA kao i „situacionu svest“ na najvisem nivou gde svi sistemi mogu deliti radarsku sliku i dopunjavati jedni-druge.

Jermenima bi dobro doslo da su koliko-toliko posumili teren koji kontrolisu vec godinama(tamo gde je to moguce naravno). Takodje da imaju sopstvenu flotu taktickih BPL kojom bi „pomerili“ polozaje artiljerije i PVO Azerbedjzana malo dalje od same granice sto bi im otvorilo prostor za razmestaje manje mobilnih sistema PVO(napad je najbolja odbrana). Oni svakako ne uzivaju status „medjunarodno priznate drzave“ tako da im preventivni udar nije politicki „zabranjena“ opcija(tu su trebali da se ugledaju na rana iskustva Izraela).

Posebno je zanimljiva inertnost Rusije i to je dobra lekcija za sve one koji bi usli u ponovni rat sa NATO snagama u nadi „da ce nas ovog puta Rusija zastiti“. Oni naravno to nisu u stanju da urade na zalost i ljudi trebaju da prestanu da se zamlacuju tom lazi.

Takodje, dzabe je volja, ako drzava ne poseduje dovoljno ekonomskim sredstava(vojska Jermenije koliko god bila odlucna i dalje je primorana na koriscenje pretezno zastarelih sistema).

Dakle, drzva ako misli da se ozbiljno odbrani, mora imati:
1. Jake saveznike
2. Novac
3. Volju i znanje.

Odgovori
Vl

Srbofil,
Vaš domen stručnosti su radari (predpostavljam na osnovu kvaliteta vaših komentara na tu vrstu tema).
Interesuje me vaše mišljenje o mogućnostima opremanja baterije Pasarsa boljim radarom, tj voleo bi pročitati vaš predlog uređaja (možda neka novija verzija žirafe). Da li bi takav Pasars bio u mogućnosti da aktivno odbija napade BPL a posebno dronova kamikaza kakav je recimo Harop?

д

Posebno je zanimljiva inertnost Rusije i to je dobra lekcija za sve one koji bi usli u ponovni rat sa NATO snagama u nadi „da ce nas ovog puta Rusija zastiti“. Oni naravno to nisu u stanju da urade na zalost i ljudi trebaju da prestanu da se zamlacuju tom lazi. Ко коме треба Русија Јерменији или обрнуто , коме су м…. у процепу Русима или Јерменима, као што ти је познато у Јерменији је била револуција 2017 и на влас је дошао садашњи премијер који је у моменту доласка на власт имао 7% подршке у бирачком телу тако да се може говорити о инертности јерменских грађана којим је бучна мањина наметнула садашњег премијер. Од тада је ситуација са русијом прилично захладила иако реално да нема Руске војске у Јерменији и да нису чланица ОКБД Азербејџан би их малтио на целој територији и имали би знатно веће губитке. Наведи ми ко то планира да уђе у рат са НАТО пактом и ко планира да ће Русиј у томе да нас подржи. Руси сами процењују кога ће да штите и где имају интерес да се ангажују , не раде на позив.

Sm

Ja msm da Rusija ne reaguje, jer je jermenski predsednik pro zapadno orijentisan, a I do pre 20 dana (povetak rata) u Jermeniji su trajale demonstracije da se Rusi povuku iz iste. U prevodu pomoci ce im, kao sto bi pomogli I nama pro EU orijentisanima.

Mi

Srbofil

Bez ljutnje, ali babe i zabe nisu isto u VAP Srbije.Tako isto Jermenija i Azerbejdzan nisu napadali aerodrome u ovom konfliktu, niti su neutralisale PSS.Rusi imaju iskander koji ce pomrsiti svaki oblik NATO baze koja zeli tim principom eksperimentisati.

LA ne moze u nasem slucaju ostvariti prevlast u vazduhu, isto tako ne moze jednostavanim nacinom opravdati postojanje 2 ili vise eskadrila, kojima je osnovni cilj ocistiti VAP od nepozeljnih letelica bilo kog oblika.

“Buduci VAP“ je kompleksniji od IFF (samo slazem se mora postojati odredjen sistem i baza podataka koja se moze nadogradjivati), posebno kad su u pitanju sukobi nizeg inteziteta, iziskuje se visoka preciznost i izbegavanje civilnih zrtava sto je vise moguce.Tako da sekundarna uloga LA sa opcijama kvalitetnog “izvidjanja“ ima najveci prioritet u takvim sukobima.

Zato izmedju ostalog UAV sistemi dominiraju, mada svi upotrebljeni sistemi nisu najmoderniji posto poseduju pocetne oblike predefinisanog autonomnog leta.Vidite autor teksta pominje samo sisteme koji ometaju vezu komandne stanice na zemlji i UAV u vazduhu, medjutim “Harpy“ ima predefinisani autonomni softver za odredjene situacije i prosiruje njegove mogucnosti u odnosu na HARM i lovca u odredjenom “kisobranu“.

Vidite jedan od sistema koji radi kao “Ground Moving Target Indicator“, jedan UAV sa unapredjenom optikom izvrsava pretragu terena sa bezbedne daljine i poseduje “real time“ mogucnost za zahvat i precizno navodjenje do mete bez upotrebe radio frekvencija.Sto “UAV municiji“ tipa “Harpy“ olaksava posao u SEAD misijama i selekciji prioritetnih meta.

Opet vam kazem vi nemate adekvatno znanje ako mislite kako Rusi ne eksperimentisu skoro isto kao Amerikanci na tom polju.NJihovi sitemi poznati javnosti koji onemogucavaju sigurno koriscenje “datalink“ sistema su daleko napredniji od ostalih.

Cak Amerikanci “spijunskim igrama“ pokusavaju saznati koliko su napredovali na tom polju, medjutim ta Sirijska baza sve objasnjava, dok je Ukrajina cak odredila smernice za upotrebu pojedinih sistema.

O kojim ozbiljnim drzavama vi pricate na geopolitickom planu dok su prisutne Amerika i Rusija sa svojim obavestajnim sistemima ? Iluzorno je objasnjavati autonomnost neke drzave u savezu i autonomnost nekog sistema u vazduhu.

Zato bolje drzite se vi “civilnih igracaka“ i “mirnodopskih vezbica“ dok pricate o Rusiji u deminutivu.Nece vam biti dobro kroz par godina koliko ste bili neobavesteni kad se VAP promeni u odnosu na vasu igracku F-16 i KA-50.

Sr

@Vlad
Vojska odredi TTK i uslove koje zeli, raspise se tender i izaberu od ponudjenog sta im najvise odgovara. Ne bi im ja nista nametao.

@дане
@Smoke
Bice sigurno mnogo opravdanja, ali razmislite kako se percipira cela ova stvar, ali dobro razmislite? Ja bih licno voleo da Rusija moze tj. zeli projektovati silu mnogo aktivnije protiv „jacih“ igraca, narocito protiv Turske, ali to jos uvek ne mogu, s toga ne treba ocekivati od njih nesto sto ne mogu da pruze. Ne bi to bila njihova greska, nego nasa, zato pamet u glavu.

@Mig-29
Sto se vi javljate redovno na moje komentare ako za vas moje misljenje nije relevantno i ja sam „neznalica“, „ne vidim u buducnost“ i sta vec ne?

Yo

@Srbofil

A šta to Azerbejdžan ima što nema N. Karabah (a nisu dronovi), a po čemu bi Jermeni mogli da raspale i eventualno time vrlo brzo okončaju sukob, napade na njih?
Fosilna goriva…
U tome im Rusija zaista može pomoći isporukom nekoliko desetina raketa, ako ne i manje…
Azeri (i Turci) znaju to, a opet uporno rokaju…

Mi

Vrlo jednostavno zato sto vasi tekstovi nemaju veze sa realnoscu, zar ne primecujete u sta ste se pretvorili !?

Slobodno nastavite sa povrsnim izlaganjima, moj komentar vas sacekuje samo onda kad preterate sa poluinformacijama koje se pretvore u “rusofobsku“ propagandu.

Sr

@Mig-29
Itekako gresite. Ja volim Rusiju, pogotovo sa aspekta kulture i umetnosti, mnoga tehnoloska resenja im nista manje nisu impresivna od doprinosa u kulturi, ali cinjenice su cinjenice. Rusija trenutno ne moze u potpunosti da zastiti svoje saveznike i na to ne treba racunati.

Isto kao sto ne volim ni jednu drzavu vise od Srbije, ali je nepobitna cinjenica da je Srbija u katastrofa stanju na svim poljima i da su joj gradjani bedni.

Vi slobodno nastavite da verujete u razne bajke sto pronalazite na internetu, ko sam ja da vam branim.

Mi

Srbofil

Vidite iskazivati ljubav od n.p.r jedne strane isto nema veze sa realnoscu, posto za ljubav potrebno je dvoje – tacnije mora biti obostrano.

Srbija je u kastastrofalnom stanju zato sto ne pravimo sistemske ustanove, nemamo pojma sta znaci rec kvalitet i imamo previse “akademika“ koji nisu dokazani na svetskom trzistu.

Nismo bedni (bedan pored siromasan je isto sinonim za mizeran), vec vecinski deo stanovnista je siromasan u odnosu na druge zemlje u Evropi.

Vezano za temu Rusi imaju strucnjake nobelovce, a ako pricamo o geopolitici postoje samo interesi velikih sila, samo budale veruju kako ce neko drugi ginuti za bolje sutra.

Zato morate shvatiti kako vi pricate “sarene laze“ predpostavljam iz koristi, jer kako mi kazemo za “ideale ginu budale“.

Sm

@Srbofil

Ne opravdavam Rusiji, jos manje Putina, niti ih volim nesto preterano, za razliku od vas nisam ni pro zapadno, ni pro istocno orijentisan, samo sam izneo svoje misljenje. EU dupe ne mrda za istu tu Jermeniju, iako su pro EU. Cak i da hoce da pomeri dupe tesko da moze sta da uradi zbog lokacije. Rusi mogu da pariraju Turcima, gledamo to skoro svaki dan u Idlibu, gde masovno bombarduju islamiste koje podrzava Turska. Oborili su im avion, Erdogan govori kako nema izvinjenja… Posle godinu dana slabog ruskog sankcionisanja Erdogan i Putin bff. Stoga i moje misljenje da Putin kaznjava Jermene. Sto se tice nas i nasih saveznika, da li vi stvarno mislite da ako u buducnosti zaratimo sa nekim da ce nam zapad biti saveznik? Ja sam 10000% ubedjene da nece, i da ce davati punu podrsku sa tim sa kim mi budemo ratovali. Kao sto vidimo Rusi nece pomoci 100% zbog pro EU politike, a Kinezi su predaleko. Jos jedno pitanje, zar niste vi ovde bas na ovom portalu pisali kako je Rusija najjaca u Evropi?

Wo

>> Jermenima bi dobro doslo da su koliko-toliko posumili teren

Kod nas u BG ima eksperata za posumljavanje, mozda su trebali njih konsultovati…

Sr

@Smoke
Jermeni su Rusima dali zeleznice, telekom, promet nafte, ruski se uci u skolama, od „revolucije“ su kupili SU-30, Tor, nisu izasli iz ODKB(za razliku od Azerbejdzana).

Pitanje: koliko jos „pro-ruski“ treba da budu i na koji nacin? Na koji nacin je jermenija „anti ruska“ i „pro EU“?

Rusija jeste najjaca vojska u Evropi i najjaca kopnena vojska na svetu….ali za sebe i Belorusiju gde im je svakako rasporedjen veliki broj snaga.

Nemaju oni finansija da razmecu svoje vazdusne snage po celom svetu kao SAD, niti se narodu ratuje za bilo koga osim za svoju zemlju(tu znamo svi koliko budu predani), niti mogu da dele veoma skupu opremu bukvalno dzabe kao u vreme SSSR(kad je vojni budzet bio 50% veci od vojnog budzeta SAD), niti imaju strukturu koordinisanog delovanja sa vise(bogatih) zemalja kao sto ima NATO(gde je Turska ipak clanica) jer se Varsavski pakt raspao prilikom raspada SSSR. Sve ovo sto gledamo poslednjih 30 godina je rezultat zavrsetka haldnog rata gde znamo ko je izvukao deblji kraj.

Ja sam „pro-srpski“ znajte i sami mi smeta sirenje laznih nada. Ja bih voleo da Ameri izbace Tursku iz NATOa i da ih Rusi onda vrate na „fabricka podesavanja“ u roku od odmah, ali misliti da ce protiv NATOa(sto bi bilo u nasem slucaju), debelo iza granice istog, Rusija ista uraditi koliko god Srbija bila „pro-ruska“? Pa to je stvarno smesno….trazimo od njih nesto sto ne mogu da ispune, da bi za uzvrat dobili jedno veliko nista, a oni ce zato nama „posteno“ da uzmu NIS, zeleznice, Telekom, aerodrom itd.

Ja jesam „fan“ Putina, ali sam isto tako svestan da on radi za svoje interese, ne za moje….

Sm

@Srbofil

Sa mojim misljenjem se slazu i EU i EAU: https://www.ecfr.eu/article/a_captive_ally_why_russia_isnt_rushing_to_armenias_aid
https://eurasianet.org/amid-war-armenians-closely-watching-the-signals-from-russia
Na istoku Azerbejdzana se nalazi kaspijska flotila, a na zapadu crnomorska flota, na severu deli granicu sa Rusijom, juzna vojna oblast, gde se nalaze najobuceniji, i najopremljeniji vojnici u celoj Rusiji. Da zele sravnili bi ih sa zemljom.
Da se boje turske, ne bi im prodavali „visoku“ tehnologiji kao sto im prodaju. Vec nekoliko dana i americki senat, a i americki kongres razmatraju da izbace tursku iz NATO-a. Jos jedna stvar, ako Ameri izbace Turke iz NATO-a kontam da bi se veoma brzo uclanili u ODKB. Posto ste fan Putina, ja iskreno nisam, zamislite da se nadjete u njegovim cipelama i da se desi to izbacivanje, da li bi ih vi bombardovali, ili odmah potrcali da napravite saveznika, koji je po svemu ispred svih vasih dosadasnjih saveznika?

Sr

@Smoke
Ne bi pravio saveznika od nekoga ko je nepouzdan i ko sutra moze da „prebegne“ u drugi savez, bar ne na duge staze, a kontrolise mi izlaz na toplo more(sto je Rusiji najbitniji geopoliticki cilj)

Zauze bi Bosfor prvom prilikom i ponistio Motro konvenciju, zatim zabranio ulaz svim vojnim brodovima koji ne pripadaju zemljama Crnog Mora(dakle izbacio SAD) i potpisao neki sporazum o ne napadanju sa Grcima kao i „koridor“ medjunarodnih voda kroz Egej, a u taj „sporazum“ bi gledao da uvucem sto vise okolnih zemalja tipa Bugarska, Srbija itd.

To bi uradio da sam na celu ruske strane i da za to postoji prilika.

Englezi bi gledali da kontriraju, podrzali bi Turke(kao u 19.veku), Nemacka mozda, mozda ne(ne bi ocekivao odlucnost od njih iskreno), a SAD bi u tom trenutku bile „zavezane ruke“ jer ne bi mogli da „pomazu“ nekoga koga su bukvalno juce izbacili iz svog vojnog saveza. Francuzi ne vole Tursku i verovatno bi im bilo drago, najverovatnije bi gledali da se okoriste o celu sitauciju kako god je moguce, a Izrael i Egipat bi „zauzetost“ turske iskoristili da otpocnu projekte eksploatacije gasa i izabacivanja Turske sa te strane Mediterana. Svi sretni-zadovoljni, osim Turaka…..

Wo

@Srbofil

To o cemu vi pricate nije uspela Ruska imperija da izvede, zemlja koja je imala vise stanovnika od USA i bila od napoleonskih do krimskog rata najjaca kopnena evropska sila. Kako bi onda danasnja RF sa 145 miliona relativno siromasnih gradjana od kojih svako ko ista kapira samo gleda kako ce da zapali uspela da preokrene globalni raspored snaga u tom regionu?

Sr

@Wolfgang
Ne znam kako, ali znam sta bi Rusima bilo idealno.

Sa aspekta strategije i taktike nije uopste neizvodljivo po mom misljenju, ali su mozda potrebne okolnosti neistvarive.

Wo

>> Ne znam kako, ali znam sta bi Rusima bilo idealno.

Ne znam ni ja kako ali mislim da bi njima bilo idealno da dobiju smenjivu vlast i vise demokratije u smislu participacije razlicitih drustvenih interesa u politici i drzavnim poslovima a ne samo KGB i petrogradska bratija koja je potpuno izgubila kompas do te mere da likvidira i truje politicke protivnike vojnim otrovima…

Pr

Hvala autoru na sažetoj analizi bilo mi je zadovoljstvo čitati tekst. Naravno očekujem i nastavak pod naslovom „Koje pouke Srbija može da izvuče iz ovoga i šta nam je činiti“. Vidim odmah su ovi naši pojurili u nabavku Bajraktara a zvanično i realno nikog ne planiramo da napadao a iz teksta ako sam dobro razumeo ništa trenutno nemamo da se od ovakvog rata zaštitimo. MiGovi i sad dronovi su super za slikanje političara a PVO ako se seti neko seti se koji političar će pored Repelenta da se slika.

Odgovori
Al

Odlican tekst, hvala autoru na ulozenom vremenu.
Nakon Sirije, Libije i sada Nagorno-Karabaha svakome je ocigledno da su dronovi buducnost ratovanja, nadam se da ce Srbija uskoro razviti taj Pegaz i krenuti sa serijskom proizvodnjom, takodje kao sto kaze autor moramo kupiti neki C-UAV sistem i naravno jos Pancira.
Ne sme se dozvoliti da nasa vojska u nekom potencijalnom sukobu ima ovako katastrofalne ljudske i tehnicke gubitke kao Jermeni.

Odgovori
Vl

Aleksa,
Mislim da bi naša namenska industrija poučena iskustvom iz sukoba Azera i Jermena trebala pod hitno krenuti u projektovanje jeftinog drona kamikaze koji bi se u slučaju potrebe mogao proizvoditi u velikim serijama.
Upotreba takvih dronova (npr. Harop-a) pruža jeftin i vrlo efikasan način uništenja neprijateljskih tačkastih ciljeva.
Mene posebno fascinira i upotreba An 2 kao BPL. Zaista originalna ideja.

Ac

Naša vojska treba pod hitno da pokrene zajedno sa našom industrijom proizvodnju mamaca,tj laznih ciljeva na naduvavanje,i to strogo kao vojna tajna,zatim opreme za maskiranje,i naravno simulatore tooplinskog zračenja,kao npr rad motora tenka i sl

Bo

@Vlad

Ti sistemi nisu uopšte jeftini. Indija je platila 100 miliona dolara za paket sa samo 10 komada. Azerbejdžan je uložio ogroman novac u ovaj rat. Malo zemalja može da izdrži rat sa tako skupim sredstvima na srednji rok, a kamoli na duži.

Da su Jermeni bogatiji i da su mogli da ulože u bolje naoružanje ne bi ove bespilotne letelice i dronovi delovali tako opasno. A imali bi ih i Jermeni u velikim količinama.

Bo

Mislio sam na indijsku kupovinu Haropa. Toliko je skup da ima smisla upotrebiti ga samo za izuzetno važne ciljeve, to jest moderne pvo sisteme.

Vl

Boža M
Da nije 10 miliona malo previše za Haron kamikaza dron? Pa Yak 130 košta 15 miliona. Uz sve to noviji PVO sistemi imaju i bolju zaštitu. Ne isplati se kupiti neki skupi noviji PVO sistem bez par Pancira i Tor-ova pored njega.
Realno, natovariš namensku varijantu Pegaza sa 40 kg. eksploziva i udri…

Wo

>> Da nije 10 miliona malo previše za Haron kamikaza dron?

To je verovatno cena paketa sa obukom, infratrukturom itd. Ipak par miliona bi mogao da kosta taj dron, sama cinjenica da moze vise puta da poleti i sleti znatno ga poskupljuje u odnosu na obicnu krstarecu raketu…

De

Srbofil, Pancir je za vraga – koliko ih je unisteno u Siriji i Libiji? To je bacanje novca!

Ž

Wolfgang

Изнад Јерменије је до сада оборено или приземљено бар 8 Харопа. А то је податак само са доказима, могуће да их је уништено и више.

Дакле нимало јефтино и питање ко то може да себи да приушти. Азери и Израел могу.

Bo

@Vlad

Kao što reče Wolfgang, u paket ne ulaze samo dronovi, ali je cena u svakom slučaju velika i za pojedinačni dron.

Eto, Živojin kaže da su Azerbejdžanci izgubili bar 8 haropa, a verovatno i više. Pitanje je da li bi mi mogli da finansijski priuštimo takav način ratovanja sa brzim utroškom multimilionskih sredstava. Realno, većina zemalja na svetu ne bi mogla dugo da ratuje na taj način.

Wo

>> Дакле нимало јефтино и питање ко то може да себи да приушти.

To je stvar kalkulacije kad se krene u rat. 100 haropa mogu da kostaju par stotina miliona (sto vise ih se nabavi to je cena po komadu niza). Koliko bi kosto angarzman lovacko-bombarderske avijacije sa ekvivalentnim ucinkom?

Ž

Wolfgang

Нисам доводио у питање колико кошта употреба ЛБА.

Видимо да су изнад зоне конфликта у Нагорно-Карабаху истовремено ЛБА као и јуришни хеликоптери врло мало употребљавани.

Ипак мора се нагласити да оружане снаге тзв. НРК нису баш репер за оцењивање делотоворности дронова-камиказа и извиђачко-борбених БПЛ.

Wo

https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-10-15/drones-complicates-war-armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh

Between 2011 and 2019, according to the Stockholm International Peace Research Institute, which maintains a database on global arms expenditure, Azerbaijan spent more than $19 billion on weapons. That included a $5-billion order with Israel in 2016 for 100 Orbiter 1K and 50 Harop “loitering munitions,”

Armenia has spent about $4.8 billion on its arsenal over the same period

vl

@Vlad – skupe su to igracke za nas, mnogo kosta dron kamikaza. Za nas je puno bolje resenje izvidjacki dron u sprezi sa dalekometnom artiljerijom.

Vl

vlada,
Pre sam mislio na varijantu namenskog Pegaza natovarenog sa 40 kg eksploziva i udri…
Svakako da mi novca za tako skupe igračke (poput Harop-a) nemamo, ali, eto možda se može nešto uraditi sa onim sredstvima koja su nam u invertaru ili se planiraju za uvođenje u oružane snage u bliskoj budućnosti.

Jo

@Živojin Banković
Bruto domaći proizvod (GDP) Azerbejdžana je 45, a Srbije 55 milijardi dolara. Kada se gleda po glavi stanovnika, razlika je još veća, ispod 4500 dolara godišnje u Azerbejdžanu, prema nepunih 8000 u Srbiji.

Pa

Imamo i mi naš C-UAV sistem . Razvili su ga Institut Mihajlo Pupin i SenzorInfiz . Ne znam mu tačno ime ,ali sam ga video . Jugoimport ga nosi po sajmovima ,izgleda kao antena . U planu je da ga ugrađuju na tenk i Lazar 3 . Tvrde da može sa uspehom da ometa Javelin i slične projektile ,to valjda po automatizmu znači i da ima sposobnost ometanja dronova-kamikaza ? Nije baš klasa kao ovi veći sistemi tipa Repellent ,ali tu bi trebalo da je u klasi sa ovim manjim sistemima. Čekamo video dokaz funkcionalnosti.

Odgovori
Pa

Evo da dopunim sam sebe još malo . Postoji u dve verzije od 1KW i od 10KW i zvanično je IRITEL proizvodjač . Nema podataka šta sve može jer je ovo na linku neki stari prospekt ko zna od kad (zaključujem po računaru na slici ) . Verujem da je još unapređen od tada .https://www.google.com/url?q=http://www.iritel.com/images/pdf/hf_j-e.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwir_dPZscPsAhXR-yoKHaHVAEIQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw13fV-rFepVOPIOeuFfKp_g

Nadam se da je link dobar,ako nije kucajte „Iritel HF jammer “ i fajl je u PDF. Ako neko ima više saznanja neka podeli sa nama. Može li se ovo čudo koristiti za prizemljavanje dronova?

Wo

Ovo je uradjaj za ometanje… hm, sta znam, recimo trupnih, zemaljskih komunikacija, npr. sa RUP-ovkama, koji pokriva do 30Mhz dok UAV linkovi rade standardno na oko 900 Mhz i 2.4 Ghz. Ovo vazi ja mislim za civilne dronove, kao rezervisane frekfencije. Mozda nije 100% tacno za vojni dron ali frekfentni opseg je tu negde. Vazno je napomenuti da vojni dron komunicira frekfentno agilno na recimo 950-1000 Mhz tako da ometac mora sve vreme da pokriva citav taj opseg, dakle 1KW energije ometanja bi se u tom slucaju morao ravnomerno rasporediti na citavih 50 Mhz to bi na kraju rezultovalo u minimalnom ometanju. Postoje naravno metode analiziranja spektra gde se pokusava ustanoviti logika skakanja po frekfencijama cilja i onda preciznije i efikasnije ometati. Takodje, dron poseduje mogucnost da otkrije da je ometan, jer je link digitalan i tu postoje metode detekcije i korekcije gresaka u digitalnim paketima. Takodje on ima odredjenu mogucnost autonomije, intercijano navodjenje itd. Sve u svemu tezak je to posao kome Jermenija ocigledno nije dorasla.

Wo

Iritel imanesto drugo sto izgleda interesantno u kontekstu ovog clanka:

http://www.iritel.com/index.php/en/vvf-drp-1219-en#application

Da li neko zna da li su ovakve modernizacije zaista sprovedene ili je to samo virtualno?

Pa

@Wolfgang
Vidim da si u toku sa temom ,a ja sam potpuno neupućen (ili se tako samo misli) ,šta misliš o ovom rešenju http://www.vti.mod.gov.rs/oteh/elementi/rad/021.pdf ?

U pdf formatu je ,od pre neki dan publikovano ;-)

Wo

Hvala vam na linku. Ja takodje samo citam po net-u, ono sto meni mozda olaksava selekciju izvora je to sto sam studirao na ETF pa u principu znam sta bi moglo da prodje a sta ne ali to je daleko od profesionalnog. Procitao sam paper i ako u toj firmi ima potencijala treba je podrzati, odnosno vojska treba da kupi njihove proizvode ako su zaista dostupni! Sto se samog teksta tice mislim da se previse vaznosti daje satelitskoj navigaciji:

The most effective way to jam drone operation is to prevent reception of GNSS signal [10], because such a situation will cause the drone crash.

Upravo ove izraelske letelice za unistavanje radara imaju potpuno autonoman mod rada, zaista ne verujem da se danas bilo koji proizvodjac oslanja 100% na GNSS.

St

Odlicno napisano.
Zato treba nabaviti, napraviti vise vrsta dronova, kupiti i te opevane dronove makar i samo par, da sluze bas za to sta svi naglasavaju obucavanje odbrane a i napad istima. Jedino tako mozemo znati onda, koliko dobre sisteme za nadgledanje imamo, koliko dobre sisteme i pokrivanje za obaranje istih, koliko dobro se je neka jedinica maskirala i bila otkrivena itd. itd. Znaci uvezbava se sve, kako kdbrana tako i prvenstveno napad. I napraviti dodatni fond iz kojeg, ce se finansirati projekti koja su zanimljiva za vojsku za razne startup. Imamo mi jedne najboljih 3d programera, koji mogu da izvedu razne simulacije, snimke za propagandu itd.. Barem mi treba da znamo, da je propaganda u ratu jednako vazna, kao i sama borba.

Odgovori
St

Zaboravi, da dodam. Treba se pozabaviti iluzijom ;). Ipak se na kraju krajeva radi samo o ocima operatera i pikslima ;). Nanotehnologija je vec jedna od njih, koju mi do nekle vec i usvajamo i određenim segmentu. Specialci mađarske vec koriste uniforme, kde je unutrasnjost iste napravljena iz nano materijala, da ne idem javno dalje.

Odgovori
Pa
Yo

Još kada bi tako nešto mogli da napakujemo i na dronove…

Bo

Mislim da je jako važno napomenuti da najuspešnije bespilotne i dronovi koji se upotrebljavaju u ovom ratu (Barjaktar, Harop) imaju jako velike cene i da je potrebno uzeti u obzir ekonomsku dimenziju.

Dovoljno je da Pancir obori dve-tri ovakve bespilotne pa je otplatio celu bateriju. Da je Jermenija bogata država i da je uložila u Torove, Pancire i vazduhoplovstvo mali deo novca koji ulažu zalivske zemlje bogate naftom, bespilotne i dronovi uopšte ne bi izgledali tako uspešno kako sada izgledaju.

Izrael je uspeo da uništi par Pancira novije proizvodnje, ali po kojoj ceni? Koliko država na svetu može da priušti da utroši desetine multimilonskih letelica raznih vrsta (bpl, bpl samoubice, pametne rakete većeg dometa) da bi uništili par kamiona sa Pancirima vojske koja bi se po svakom kriterijumu mogla opisati kao skromna (bez novca i drugih važnih pvo sredstava kao podrška Pancirima, sa slabom disciplinom i obukom, istrošena dugim ratovanjem itd.) Libijska vojska sa starim Pancirima je dve klase ispod sirijske.

Tako da bpl-ovi i dronovi izgleduju opasniji nego što zaista jesu.

Odgovori
Sr

Koliko ja znam, ni jedan Pancir novije generacije nije unisten, iako ih Sirija npr. poseduje. Samo prve generacije sa starom jednostranom antenom radara su unistene u Libiji i Siriji. Sto znaci da je softver i nacin rada druge generacije radara kod sistema Pancir znatno unapredjen te da se 1. teze otkriva 2. verovatno unisti BPL pre nego one njega.

Opasna je to masina. Daleko od toga da nema „mana“, ali pre bih se gladio na nas Pancir nego na Bajraktar iskreno.

Mi

@Srbofil\AL41F1
I ja sam pod istim utiskom. Snimci starih pancira prve generacije su pogadjani. Ovi kao naši, nazovimo ih druga generacija, sa dvosmernom antenom i evolucijom is ratnih iskustva ne još.
Takodje, napomenuo bih da su Panciri pogadjani odjednom u orvih nekoliko dana sukoba a posle ne. Sve stane odjednom i ne pojovi se. Jedino Izrael ima sposobnost da ih lovi polako i sistematski, ali ne sa takvim taktikama lakih dronova
Objasnite to nekim kao Falcon i Petrović Dušan kojima Turci imaju bolju vojnu industriju i tehnologiju od Rusa.

Б

Bitno je ko njima upravlja…sto su rusi uradili od dronova poslatih na njohovu bazu u siriji poobarali ih.

Wo

Ako je to zaista tako onda to definitivno (sto je i logicno) pokazuje da sve sto je starije od tog „pancira nove generacije“ je neupotrebljivo ako na drugoj strani imate Izrael/Tursku ili, daleko bilo, nekog jos potentnijeg protivnika. Ovaj clanak na zalost samo nabraja u beskonacnost neke ruske verzije svega i svacega, sve sa max. dometom i brojem ciljeva na koje doticna orudja mogu da navedu projektil, sto je donekle irelevantno, a ne obraca ni najmanju paznju na cinjenicu da veliki deo te sovjetske skalamerije jednostavno tehnoloski ne odgovara godini 2020 u segmentu elektromangentskog bojista…

De

„Izrael je uspeo da uništi par Pancira novije proizvodnje, ali po kojoj ceni?“

Po jeftinoj cijeni. Nisu izgubile avione ili helikoptere a rakete koje su potrosile na taj zadatak vejrovatno kostaju manje nego Pancir.

Pancir se za sada dokazao kao ogroman promasaj.

A o S300 da ne pricamo. Sve price kako je taj sistem strasan a za sada nema ikakve uspijehe ni u Siriji ni u Armeniji.

Ž

Dead1

Ви као да нисте читали текст.

Како мислите да С-300 из 70-тих и 80-тих година одговара потребама ратовања у другој деценији 21- века?

Да је на месту Панцира у датим ситуацијама у Сирији и Либији био било који други систем, исто би прошао. И заборавили сте колико је Панцир оборио БПЛ, што изнад Либије или изнад Сирије (укључујући и руске системе у Хмејмиму).

Bo

@ Dead1

Evo, Srbofil me ispravio.

Nisu uništene nove verzije Pancira.

„Rusija je za tri godine koliko koristi ovaj sistem u Siriji, prijavila da je njime oboreno na desetine ako ne i stotine ciljeva koji su bili pretnja po njihove vojne snage. Osim artiljerijskih raketa i naoružanih bespilotnih letelica koje su upotrebili islamisti, obarani su izviđački aerostati i baloni kao i izviđačke bespilotne letelice poput izraelske Heron, turske Bajraktar, američke RQ-21 ‘’Blackjack’’.

„Bogato ratno iskustvo na Panciru stekli su i Sirijci i to ne samo prilikom dejstva na vođena ubojna sredstva tokom vazdušnih udara izraelskih vazduhoplovnih snaga nego i u napadima zapadnih saveznika. Najbolji primer za to je masovni raketni napad sa 103-105 krstarećih raketa koji se dogodio 14. aprila ove godine. U ruskom izveštaju o dejstvu sirijske PVO navedeno je da su posade sirijskih Pancira lansirale 25 raketa i pogodile 23 cilja.“

https://tangosix.rs/2018/30/11/artiljerijsko-raketni-sistem-96k6-pancir-novi-pvo-sistem-vojske-srbije/
Cene:
Heron- oko 10 miliona po komadu.
Barjaktar- 5 miliona po komadu.
RQ-21 ‘’Blackjack“- program sa 104 proizvedena komada koštao je 600 miliona dolara.

Krstareće rakete koštaju više stotina hiljada dolara (tomahavk oko 800 hiljada, zavisno od verzije). Neki i preko milion.

Moja poenta je da i Izrael koji ima izuzetno opremljenu i obučenu vojsku, ne bi mogao da održi tu vojsku da nema izuzetnu finansijsku, tehničku, tehnološku i svaku drugu pomoć SAD.

Azerbejdžan i pored ogromnog novca koji je uložio ne bi imao toliko uspeha da nema podršku Turske i delimično Izraela (pristali su da im prodaju dronove i bpl, možda zbližavanje vezano za Izraelsku antiiransku politiku.)

Dakle, ovakav tip rata sa nabavkom i utroškom izuzetno skupih sistema za kratko vreme mogu da priušte zemlje koje:

1. Mogu i žele da utroše nekoliko milijardi dolara za rat od mesec-dva dana gde bi postigli neki jasan cilj.

2. Imaju političku, obaveštajnu, tehničku, tehnološku i direktnu vojnu pomoć neke velike sile.

Obe lekcije su važne za slučaj nekog budućeg sukoba Srbije u regionu, bilo da intervenišemo ili se branimo.

Na kraju da dodam da svoju ulogu imaju i sredsva udara sa distance. Jermeni nisu postigli neki značajan uspeh, ali Huti su nekoliko puta pogađali baze arapske koalicije sa raketama točka i naneli su velike gubitke u ljudstvu i modernoj tehnici arapske koalicije.

д

Ракете које су испалили нису баш коштале мање него панцир ,али њима се исплатило јер им је то добра реклама продају тог типа оружја,али реално то је изолован случај сукоб који се сводио на лов на панцир у неком ширем сукобу не би могли да се сконцетришу на једно возило и да на њега испале десетине дронова и ракета.

Sr

@Wolfgang
Normalno je da „prva generacija“ sasvim novih sistema ima probleme. Podseticu vas da se Patriot ocajno pokazao protiv balistickih ciljeva iako je dizajniran(i reklamiran) od starta da se „odlicno“ bori protiv istih. Naravno to je nakon iskustava reseno modernizacijom i ta prva varijanta se vise nije proizvodila. Isto je i sa Pancirom. Kao sto ne sumnjam u Pac3 Patriot, ne sumanjam ni u novi Pancir, ali pored Pancira svakako ne bih stedeo na LA i taktickim BPL ;)

Wo

>> Podseticu vas da se Patriot ocajno pokazao protiv balistickih ciljeva

To je bilo pre 30 godina!

Bo

Da se ispravim, tomahavk je 1,8 miliona dolara po komadu. Sve američke krstareće u napadu na Siriju 2018. su koštale preko milion.

Za izraelsku Dalilu sa kojom je napadnut Pancir nisam uspeo da nađem cenu, ali sigurno nije ispod 500.000 a možda je i više od milion dolara.

Njihov Popaj 1 je 2,5 miliona dolara.

Iz te perspektive, utrošak 20, a možda i više Dalila da se uništi jedan kamion starije varijante Pancira je ekonomski gubitak. Tako mogu da ratuju bogate/velike zemlje protiv siromašnih/malih. Za ravnopravne protivnike to je put u ekonomski gubitak rata.

Sr

@Wolfgang
Irelevantno. To je bio sistem dizajniran za resavanje pretnje koju niko do tada nije resio. Tesko da bi “iz prve” postigli zacrtano? isto kao i Pancir i UCAV.

Srecom, radi se o modularnom sistemu. U ostalom, UAE koji su bili “launch customer” Pancira su vec potpisale paket modernizacije za svoje primerke, a ove koje nece modernizovati su poslali u Libiju kao “donaciju”. Koriste oni i ozbilje MALE UCAV poput Wing Loong 2. Kombinacija ofanzivnih i defanzivnih sistema je uvek najbolje resenje.

U ostalom, jos ni jedan noviji Pancir nije unisten, sto ipak govori mnogo.

De

Ako hoces pobijediti rat, trebas uloziti u opremu i obuku. Cijena be nevazna.

Sto se tice Pansir nove generacije, ako su u Siriji nista ne rade zato sto I Izraelcani I Turci bombardoraju sta god zele bez ozbiljnih ili u slucaju Izraela bez ikakvih gubita.

Mogu Rusi da pricaju kako Pansir obara sto god zele all snimci kako gore vojni objekti u Damsacasu govore druge price, to jest Pansir I S300 nista ne rade.

Sto se tice Patriot PAC-3, on se dokazao neuspijelim protiv Houthi raketa.

Mozemo da optuzujemo Armeniju a I Siriju I Libiju da su nesposobni ili da teren nepogodan ili da nema dovoljon sistema ali istina je da je PVO za vraga protiv BPL i modernih raketa.

Wo

>> Irelevantno.

Da li je? Ne vidim kakvog ima smisla navoditi lose performanse Patriota od pre 30 godina u diskusiji koja se vodi o ucinku gomile viseslojnog, sovjetskog PVO vs. moderna elektronika, dronovi i ratiste 2020.

>> ni jedan noviji Pancir nije unisten, sto ipak govori mnogo.

Pa kao sto sam vam napisao, govori da sve starije tesko da moze da prezivi ako je razlog za poboljsanu zilavost bolji radari i softver i veca otpornost na EA. Ili prosto zato sto nisu nigde bili na bojistu gde ih se zaista gadjalo? Pantsiri realno moraju bar 3+ komada da deluju spregnuti ako hoce da prezive koordinirani napad dronova kao ovo sto gledamo na Kavkazu…

Te

Patriot, even Pac-3, probably is not enough, but in cooperation with NASAMS, the things could change…
The next defence system.
https://m.hotnews.ro/stire/24365096

Sr

@Dead1
Probajte biti malo objektivni, nece vam skoditi. Da Sirijci nemaju ni to malo sistema, situacija bi bila jos gora i to mnogo gora.

Jel shvatate da Izrael ima vojni budzet skoro kao BDP Sirije!? Nasa zemlja i njeni oficiri ipak imaju malo vise iskustva sa upotrebom raketne PVO od vas, a mozemo slobodno reci i vecine sveta, tako da ne pricaju „napamet“. Znaju sta radi, a sta(i zasto) ne radi.

„Sto se tice Patriot PAC-3, on se dokazao neuspijelim protiv Houthi raketa“ Pa i ne bas, oborili su poprilican broj raketa i spasili mnogo zivota. Opet ponavljam, budite malo objektivni.

Wo

>> pre bih se gladio na nas Pancir nego na Bajraktar iskreno.

Problem je sto kad se kladite na Pancir pa Barjaktar bude pogodjen skoro pa nikom nista, a u suprotnom 2-3 mrtvih i prilicna steta…

Vl

Wolfgang,
Možda bi imali šanse uništiti noviji Pancir zasićenjem napadajući sa raketama i dronovima sve dok se ne potroši borbeni komplet municije. Ali i to je nemoguća misija ako uvezano dejstvuje više Pancira pa se međusobno pokrivaju. A kada se u celu priču uključi i neki Tor, e to je onda vrlo zanimljiv događaj u kojem napadač uvek izvuče deblji kraj.

Sr

@Wolfgang
Poenta sa Patriotom je da je to bilo resavanje odredjenog problema prvi put od strane neke kompanije, ne direktnog poredjenja dva sistema. Ja se slazem sa vama da prva generacija Pancira nije sjajna protiv ovakvih ciljeva, ali sta to nas interesuje kad smo kupili drugu generaciju kojoj su otklonjeni ti problemi? Uskoro je tu i treca sa dve nove rakete i novim AESA radarom.

„Problem je sto kad se kladite na Pancir pa Barjaktar bude pogodjen skoro pa nikom nista, a u suprotnom 2-3 mrtvih i prilicna steta…“

To stoji, samo koliko je meni poznato, a to moze Zivojin da potvrdi ili opovrgne, lansirni kamion se moze kontrolisati iz izdvojene komandne stanice u potpunosti(koju posedujemo), tako da ne mora niko poginuti. Drugo je kada se individualno vozilo koristi zasebno sto je vise nuzda nego pravilo. Tako su u glavnom i stradali ti stariji Panciri.

Tu je naravno i zaseban baterijski radar 1RL123 koji moze davati podatke za do 6 lansirnih orudja(puta po 12 raketa ili po cak 18 ako je verzija bez topova….nije malo cak i kad se koriste borbene BPL), a to je samo jedna kompletna baterija. Steta sto nismo i radar kupili da kazemo da imamo sa jednu bateriju, ali kompletno opremljenu.

Wo

>> Možda bi imali šanse uništiti noviji Pancir zasićenjem napadajući sa raketama

Pancir ne moze tek tako da gadja na sve strane. Trebaju bar 3 uvezana komada da iznesu koordiniran napad sa svih strana, mozda i vise. Takodje potrebno je spregnuto protivelektronsko delovanje. Sve ispod toga je nedovoljno. Dok jedno orudje hendluje napad 4 ili vise recimo jedrecih bombi sa jednog pravca, on je time zauzet bar 20 sekundi, sa svih drugih strana, i ako osmatracki radar teoretski vidi sta dolazi, on je otvoren za napad. Kada se citaju euforicno napisani clanci na internetu stvar se utisak da je sve moguce ali to nije tako.

De

Srbofil, Saudi PVO ne ide protiv nekih ogromni broj Houthi raketa. Znaci trebali bi zaustaviti glavninu ako ne i sve rakete. Ako ne moze to kako bi isao protiv veliki broj Iranskih raketa I dronova?

Znaci system je promasaj iako se puno ulaze u njega.

Sirijski PVO je promasaj iako su ga Rusi modernizirali. Ruski PVO u Siriji isto tako nicemu ne sluzi.

Cak Iron Dome promasi puno – srece su sto glavnina raketa ispaljene na Israel padnu u pustinju zbog lose kvalitete.

Inace protiv „swarm“ raketa I dronova nema odbrane. A to je buducnost zracnog ratovanja.

Mi

@Wolfgang

Shvaticete ako pokusate da sagledate stvari hronoloskim redom i redom razvoja ovih, pa i bilo kojih tehnologija.
Prve generacije Pancira su izasle na svetsko trziste sto pre to bolje da se prodaju. To je bilo neophodno za Ruse i prodani su pre 15-10 godina u tim starim varijantama. Dakle varijanta A bez ikakvog iskustva sa ratista zasnovana na starijim pvo sistemima iako daleko mocnija od njih.

Bespilotne letelice sa optoelektronskim senzorima klase Bajraktar koji su proizvedeni i usli u upotrebu mnogo godina kasnije su napali te iste stare Pancire sa posadom koja takve mete nikad nije vezbala da izbegava ili pogadja. Dakle radi se o sukobu generacija i neoubucenosti starijih da savladaju spremne i agresivne mladje napadače!

Kao što rekoh ranije, i to kao taktika deluje samo u početku zato sto Pancir jednostavno ima veci domet a precizan je. Da je tako lako unistavali bi ih i juce i danas. Medjutim ne, to se desava uglavnom u pocetnim danima agresije na neiskusne starije Pancire. OdavnonPancir nije koknut u Libiji ili Siriji. Zašto su stali?
Noviji Panciri itekako mogu da budu unisteni na isti nacin, i zato je jako vazno iskustvo is ovih ratova za nas! Taktika i spremnost, pkus moderniji PVO je smrt za takve dronove. Zato to kosta i ne moze svako da bude dobar takticar.

De

Živojin Banković,
Pa slazem se. Nije u pitanje Pancir ili S300 ili Patriot ili NASAMS ili Spyder ili THAAD.

Kako stvari stoje svi ti sistemi „obsolete“ naspram modernih ofenzivnih sistema.

Sistemi PVO mozda oboraju stare Ukrajinske, Libijske i Sirijske krntije koje koriste taktike iz drugog svijetskog rata.

Ali ocigledno protiv protvinika sa modernim BPL, daleko metnih raketa (a i u slucaju zapada stealth avioni), PVO ne sluzi bas icemu.

De

Tedy, NASAMS plus Patriot doesn’t change a thing. As the article stated the problems are:

1. Physical limitations of all radar systems when it comes to tracking slow and small targets such as UAVs and loitering munitions.

2. Altitude flown by various UAV/UCAV is often out of range of SHORAD systems designed to detect slow flying objects (designed to operate against helicopters).

3. Angle of attack for quasi-ballistic missiles like LORA.

4. Problems with achieving sufficient density of AD systems to adequately protect a target.

(And in Syria over Damascus, the density hasn’t improved things – Israel still bombs whenever it feels like, even though people here and elsewhere use excuses such as „they bypass defences with long range weapons“ which is a bit like saying „Israelis aren’t playing fair“).

5. Anti-drone ECM systems are being deployed but effectiveness is yet to be determined. Armenia has deployed Russian built Reppelent 1 C-UAV systems though one was ironically destroyed by a drone!

6. These drones are also difficult to detect by fighter aircraft for same reasons.

7. In the future there is a new threat in the form of swarm kamikaze drones.

https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2020/06/17/turkish-military-to-receive-500-swarming-kamikaze-drones/#347d45c7251a

China too is working on such things – a 48 kamikaze drone swarm launched from a mobile platform with some autonomous capabilities.

Current advantage lies with a well equipped attacker, not a well equipped defender.

Thus the answers for Serbia or Romania or indeed anyone:

1. Invest in surveillance and armed drones.
2. Invest in loitering munitions (kamikaze drones)
3. Invest in guided ballistic missiles ala Iskander or Lora.
4. Invest in both offensive and defensive electronic warfare systems.

Attack helicopters ala AH-64 or Mi-35 are no longer cost effective compared to a drone or missile. Light ground attack aircraft such as J-22 Orao or EMB-314 Super Tucano are also increasingly inefficient compared to cheap drone s that don’t risk the lives of
valuable pilots.

There’s still a role for fighter aircraft as interceptors and multi role aircraft as launchers for long range stand off missiles, drone controllers and electronic warfare.

But note that even here manned aircraft are playing less of a role, especially older aircraft using non-guided or non-stand off weapons.

Thus the obsolete unmodernised Ukrainian Su-24/-25s firing dumb unguided weapons were quickly grounded after separatist SAMs chewed them up. Meanwhile save one incident, Israeli F-16 and F-15s still attack Damascus and other Syrian targets as they please despite the presence of more advanced systems.

The westerners get these developments though save US are probably slow on uptake of UCAVs and loitering munitions. Still they are fielding long range stealth cruise missiles such as AGM-158B JASSM-ER.

Jo

Izraelski Eitan košta 35 miliona dolara, ali plafon leta mu je 14 km, može da ponese 2,5 tone i ostane u vazduhu 30 sati. Leti duže od turskih dronova, na 2 puta većim visinama, sa 10 puta više nosivosti – a ne košta 10 puta više.

Te

Dead1,
They are considering doing so.
https://m.hotnews.ro/stire/24353515
Elbit drones could have been made in Ro.
That’s, probably, why Ro does not want to invest in tanks.

Sr

@Dead1
Ponovicu vam opet, budite makar malo objketivni!

Kazete „napad je jedina opcija“, pa vidite ovako, Saudijska Arabija ima najmodernije lovacke avione koji bombarduju Jemen svaki dan, imaju ekspedicione snage u samom Jemenu i to poprilican broj, dejstvuju sa Wing Loong2 dronovima(koji su malo veca zverka od Bajraktara), pa se opet provuce neka balisticka raketa. Jednostavno nemoguce je, cak i u odnosu NATO vs SRJ, da jaca strana kontrolise svaki kvadratni metar neke drzave 24/7.

Da SA nema te Patriote, imali bi jako velike civilne zrtve. To sto se provukla koja raketa je nesreca, ali jos gore bi bilo da ih nemaju jer bi prosla svaka. Investicija se isplatila. PVO nije „beskorisna“ kako vi kazete, uostalom, setite se kako je Turska trazila hitan raspored Patriota na jugu Turske kad su im Rusi raskopusali ofanzivu iz vazduha za dva dana(dakle nije bio dovoljan F-16C).

PVO vam je kao „dopunsko“ sredstvo koje rasterecuje LA i vrsi odredjene zadatke koje lovci, cak i pete generacije, prosto ne mogu!

Te
Te

Dead1,
The strike capability will be greatly increase. Shadow, Hermes and US made drones in conjunction with Himars and Larom and their AN/MPQ-53 radars, fully integrated via AFADTS and Link 16 and a decent air defence with Pac-3, NASAMS and Hawk, fully integrated also and in coordination with F-16. Is not creat, but it is a start.

Te

Tpq 53

Sm

At least 10 times better than what we have in Srb…

Wo

@Miloš77

Nemam ja sta da „shvatam“ i ako hocete diskusiju onda vas molim da ne koristite taj iritirajuci ironicno/pokroviteljski stav! Koja je istorija razvoja ovog ili onog orudja sasvim je irelevantno za ovu raspravu. Ja ne pokusavam nikoga proglasiti tehnoloski inferiornim ali faktum je da u godini 2020 sve sto koristi 50 godina stare metode komunikacije ne moze opstati na modernom bojistu. Da li ce sad recimo taj Pancir u nekoj block 5 varijant biti super Jermeniji malo znaci…

De

Srbofil,

Lovacki avioni ce imati isti problem protiv malih BPL jao i zemaljski radari. Isto tako protiv drugih zemaljskih meta.

BPL mogu ostati u zraku puno duze nego lovac (loiter time). Znaci oni su ideal za loviti neprijateljske sisteme – tesko da se pronadu a mogu dugo letjeti.

Saudi Arabija za sada nije ulozila puno u svoje BPL. Kupili su Kineske CH-4 (a mozda ce ih i proizvoditi od 2021-e) ali CH-4 se vec dokazao problematicni i u borbi i za odrzavanje u Jordanu, Iraku i Alzeriji.

„PVO vam je kao „dopunsko“ sredstvo koje rasterecuje LA i vrsi odredjene zadatke koje lovci, cak i pete generacije, prosto ne mogu!“

Oni su ipak pre skupi za „dopunsko sredstvo.“ Poljska ce platiti $4.75 milijardi za 2 baterije Patriot (16 lansera). Za to su mogli kupiti jos 32 F-35 ili gomilu Izraelskih Heron BPL i Harop/Orbiter kamikaze dronova.

A naravno te dvije Poljske baterije nisu dovoljne – pa planiraju potrositi jos milijardi na jos 6 baterija Patriot ili Skyceptor! I naravno ce trebati zamijeniti zastarjele 2K12 Kub i 9K33 Osa. Znaci jos miljardi (Madzarska placa milijardu dolara za neki mali broj NASAMS sistema)

A dotle broj borbenih aviona ce pasti na svega 80 (32 F-35 i 48 F-16). BPL brojevi su mali – uglavno za artiljerijsko osmatranje. Planovi za veci broj BPL racunajuci borbenih ide nigdje. A jurisni helikopteri su 28 zastarjelih Mi-24 koji vise nemaju vodene rakete a za koje zamijena je problematicna.

Isto tako Rumunija – puste milijarde potrosene na Patriot dok flota borbenih aviona spala na mali broj zastarjelih aviona (racunajuci F-16AM/BM), a planovi za lovacku aviaciju su svega 53 starih F-16 (barem oba dvije zemlje ulazu u HIMARS sa MGM-140 ATACMS raketama)!

Znaci PVO nije dopunski sistem nego vec glavni sistem odbrane.

A kao sto vidjeli nad Srbijom 1999-e i Irakom 1991-e , takva defenzivna strategija ne radi.

I sad to ponovo vidimo i u Armeniji, Siriji i Libiji samo sto je „cijena“ za napadace puno manja zato sto su BPL i dalekometne puno efikasniji nego prijasnji ofenzivni sistemi.

A ono sto vidimo u Evropi su stari koncepti iz 1980/90-ih – klasicni PVO i sve manja i manja lovacka aviacija.

De

Tedy, If you get the drones in reasonable numbers it will be a great thing. I think the best thing Romania did was actually buying HIMARS with MGM140 missiles!

The Patriot PAC-3 is a poorer buy – very expensive and limited coverage (cause of the cost of it which makes creating a sufficient layered network outrageously expensive).

And now probably far more vulnerable to loitering munitions and guided ballistic missiles ala Lora or Iskander.

Sr

@Dead1
Hocemo li se drzati cinjenica ili cemo izvrtati?

“ Lovacki avioni ce imati isti problem protiv malih BPL jao i zemaljski radari.”

Pa i ne bas. Poslednje generacije radara su nesto sasvim drugo, tu su i OLS i nisanski kontejneri u VV modu koji su mnogo mocniji od EO sistema na BPL jer visenamenski avion nema limit nosivosti od svega par desetina ili mozda 100 kg opreme, on to ne oseti.

“BPL mogu ostati u zraku puno duze nego lovac (loiter time). Znaci oni su ideal za loviti neprijateljske sisteme”

Da loiter time, ali borbeni radijus taktickih BPL je par stotina km, sto je nista za velike zemlje i tu se visenamenski avioni ne mogu zameniti.

“ CH-4 se vec dokazao problematicni i u borbi i za odrzavanje u Jordanu, Iraku i Alzeriji”

Manje ih je oboreno nego Bajraktara a unistili su neke kljucne ciljeve. Za probleme nisam cuo, mozda ih je bilo, ne znam.

“ Oni su ipak pre skupi za „dopunsko sredstvo.“ Poljska ce platiti $4.75 milijardi za 2 baterije Patriot (16 lansera). Za to su mogli kupiti jos 32 F-35”

Na duze staze nije “skupo”. Patriot nema 20k letni sat, a da svaki “operater” zahteva bar 140 takvih sati svake godine, niti zahteva ogromnu infrastrukturu, niti ti treba 10 godina obuke, niti par sati odrzavanja za svaki sat koriscenja. Najbitnije, sa LA ne mozete gadjati balisticke rakete! Ne znam sta vam nije jasno? Prosto morate imati raketnu PVO i ona je jedina opcija.

“ kao sto vidjeli nad Srbijom 1999-e i Irakom 1991-e , takva defenzivna strategija ne radi”

Pa i nije tako. Operativnost LA se nije mogla odrzati u takvim uslovima, dok PVO nije imala vecih problema(vratiti se na onu pricu par pasusa gore). Takticke BPL sa line of sight kom. nisu postojale, a sve i da jesu, glavnina snaga je letela iz Avijana(dakle ne bi mogli da ih dohvatimo). Da smo imali balisticke rakete? Ok ispalih ti tvoje i sta onda? Kada protivnicka strana ima 10.000x vise i daces im legitimitet da ti sravne svaki grad sa zemljom nebitno koliko zrtava bude. Defanziva ti je jedina opcija, nisi tu da “biras” sta ces.

LA i BPL ne mogu niti da rade na nacin na koji moze PVO, niti mogu da dejstvuju na ciljeve na kakve moze dejstvovati PVO. Da bi imali zaokruzen sistem, potrebno je imati oba i pravovremeno ih modernizovati.

Mi

@Wolfgang

Oupšte mi nije bila namera da zvučim tako kako ste opisali. Ako jesam izvinjavam se.

Što se tiče diskusije stojim iza svojih komentara i mislim da je itekako relevantno kad i za sta je koji sistem napravljen. Nisam zalazio previse u starije pvo sisteme nego govirim o uspesima i neuspesima Pancira protiv malih naoruzanih BPL i kamikaza.
Obe vrste tehnologije su izašle na trźište i ratišta tek u zadnjih 10 godina sa tim što prve generacije Pancira kasne za pola tog perioda. U odnosu na letelice. To su jako mladi proizvodi.

Takve letelice su jednostavno promenile ratišta danas daleko više nego što su američki Predatori i Riperi koji se daleko lakše ciljaju starijim, a ponaručito novijim PVO.
Sada se Panciri modernizuju (priridno) i taktike se menjaju (to kako koji korisnik moze i ume ocigledno)
Ipak, da ste u pravu što se tiče mogućnosti postojecih PVO sistema na tom ratištu Turska bi završila svoj posao Bajraktarima i kamikazama do sada i u Azerbejdzanu, i u Siriji, i u Libiji. Ne bi ostalo nista osim pesadije. Medjutim vidi se kako to ide i koliko traje.

Wo

>> Oupšte mi nije bila namera da zvučim tako kako ste opisali. Ako jesam izvinjavam se.

Ja zivim vec dugo u inostranstvu i moram priznati da mi nekada neke za nas diskurs normalne formulacije zvuce uvredljivo jer ovde prosto vlada drugaciji „standard“.

>> Ipak, da ste u pravu što se tiče mogućnosti postojecih PVO sistema na tom ratištu Turska bi završila svoj posao Bajraktarima i kamikazama do sada i u Azerbejdzanu, i u Siriji, i u Libiji.

Pa sad, zavisi sta podrazumevate pod „zavrsenim poslom“. Azerbejdzan je otkinuo nesto malo teritorije, za par godina ce opet otkinuti deo. Ja cenim da u jermenskj vojsci u medjuvremenu postoji prilican strah od tih BPL. Realno i jedna i druga drzava su male i super siromasnje. Jermenija je patuljak a Azerbejdzan sa svojih duplo brojnijih 10 miliona stanovnika pravi tankih 45 milijardi BDP godisnje. To otprilike znaci da tamo svi manje/vise bleje i verovatno je sve sto cini drustveni proizvod bazirano na energentima. Dakle ne stoji da oni imaju neku ogromnu kintu, pre ce biti da su Jermeni prespavali tehnolosku revoluciju sto je fatalno za zemlju koja se permanentno nalazi u ratu.

Iv

Lep tekst. Ipak na kraju se svodi sve na snalazljivost i obuku kao i kod nas 99.Makete,kamuflaza,maskiranje, stalna pormena polozaja, protiv elektronski rat, kopnena vosjka itd. Ovde se vidi da zagovornici samo ulaganja u pvo nisu upravu. Znaci minimim Dve eskadrile lovackih aviona i dve eksadrile mi 35,to je minimum minimuma, plus bespilotne, plus pvo/tor, pancirbuk, plus sumadija i ostali sistemi zemlja zemlja. Naravno o sukobu sa natom nema govora, Ovo sve samo za neke loklane sukobe. Stalno se setim 99te i pomislim da li je realno da smo usli u sukob sa nato i tako se dobro drzali, toliki broj zemelja, mislim da smo se odlicno pokazali tu, ni jace zemlje nebi duze izdrzale.

Odgovori
Pe

@Ivan Uzice Makete su imale neku ulogu u 2 svetskom ratu.
Vec od 1960ih, Amerika razvija satelite za rano upozaravanje na opasnost, koji imaju mogucnost da iz kosmosa vide infracrvenu sliku dogadjaja na zemlji.Na primer, lansiranje rakete.
Ovi sateliti iz kosmosa mogu da odrede da li objekat zraci toplotu od rada motora, ili ne, ako je gumena/drvena maketa.
Pocetkom 2000-ih su postavljeni u orbitu SBIRS sateliti.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/27364/u-s-infrared-warning-satellite-data-could-settle-debate-over-pakistan-india-dogfight
Tako da, mogu se praviti makete-oni tacno znaju da je to mrtav obkekat.

Vl

Petrovic Dusan,
Naši maketari su napravili takvim majmunima sve te stručne stručne službe Nato-a 1999 godine da su otkačili jezike gledajući svu tehniku na Kosovu i Metohiji po završetku agresije.
Te vaše ultra giga super moderne satelite je varalo malo zapaljenog goriva u buretu ili stajsko đubre. Toliko o tehnologiji…
Treba li uopšte i napomenuti da smo preostale Mig-ove 29 oslobodili pritiska od uništenja sa pogođenim maketama.

Mi

Iz ovoga se može zaključiti da je ratovanje izuzetno komplikovano i ne zavisi samo isključivo od tehnike već mnogo faktora.Mi pod broj jedan imamo izuzetno komplikovanu konfiguraciju terena veoma komplikovanu za bilo kog neprijatelja koji ima želju da nas napadne, pod broj dva ma šta mislili raspolažemo sa dobrim ljuckim resursom koji ima znanja da se suprostavi neprijatelju bez obzira na opremljenost već dokazano u praksi i pod tri kad sve ovo uzmemo u obzir na osnovu toga treba i opremati vojsku .Nismo svemoćni daleko od toga ali siguran sam da smo na dobrom putu da se kvalitetno opremamo u skladu sa finasiskim mogućnostima i političkim pritiscima to smem da vam potpišem.Ključ svake vojske je ljucki resurs da li se služio znanjem ili hrabrošću u konačnom zbiru on je faktor prevage u ratu.

Odgovori
Na

Da, da Banat i Bačka su topografski vrlo nepovoljni za napad bilo kog nam protivnika, al kad bi se z…, ni Srem nije ništa bolji, mozda kad bi Fruska Gora promenila pravac pružanja. Nama je glavni grad na sat vremena vožnje tenkovima od hrvatske i od rumunske granice, nemamo ni takticku, a kamo li operativnu i strategijsku dubinu da se ozbiljno branimo iz ta dva pravca, ni od navedenih nam suseda a kamoli od ozbiljne vojne alijanse. Novi Sad se može gađati klasičnom artiljerijom bez da se ulazi u Srbiju, o Subotici tek šta reći, u ova tri grada živi pola Srbije. Nemamo ni jedan vojni aerodrom koji je više od 80 km od naše granice, kakva bre nasa aviacija (mislim na to kakva je sada i na sadašnju avio infrastrukturu), bila bi zbrisana prvih dana rata, NATO se 99-te ipak samo igrao sa nama. Ne kažem da se miš u toj igri, Srbija, i njena vojska nisu junački držali, ali smo ipak bili miš. Raspored borbene tehnike nam je katastrofa, sva avijacija za podršku KoV-u nam je na jednom aerodromu, neki ce reci to je mirnodopski raspored, jeste ali koga sprecava da nam bespilotnim letelicama u prvim minutima rata unisti sve kapacitete za podršku jedonicama KoV-a iz vazduha.
Nažalost nismo mnogo naučili 99-te. Onaj ko nije u stanju da ratni sukob prenese izvan svoje teritorije, odnosno ko se brani samo na svojoj teritoriji je lak plen. Onaj ko ima mogucnost da ozbiljno ugrozi bezbednost agresora, ili zemlje koja je agresoru ustupila svoj VaP, teritoriju, akvatoriju i infratrukturu, smatra se nezgodnim protivnikom i niko ga ne napada.
Dakle PVO je bitan ali nikako nije presudan, jer je ipak samo defanzivno oružje, najvaznjiji su oni sistemi koji mogu da dejstvuju bar u dometu glavnih gradova i baza odakle se vrši agresija. TO su oružja za odvraćanje. Ta sredstva su aviacija, krstareće i balističke rakete i ozbiljne bezpilotne letilice.
To ne moze biti samo avijacija iako je jako bitna, a i aerodrom na kome bazira aviacija mora biti u dubini teritorije, nikako na manje od 5min. leta od drzavne granice.
Sve u svemu, potrebno je ozbiljno ulaganje u naoruzanje za odvraćanje i infrastrukturu, ali i rešenost da se zemlja brani svim sredstvima i uz ozbiljne žrtve. Takve zemlje niko ne napada.

д

ama je glavni grad na sat vremena vožnje tenkovima od hrvatske i od rumunske granice, nemamo ni takticku, a kamo li operativnu i strategijsku dubinu da se ozbiljno branimo iz ta dva pravca, ni od navedenih nam suseda a kamoli od ozbiljne vojne alijanse. Ал га претера како мислиш да хрвати форсирају дунав , а румуни би стварно могли да крену са модернизованим т-55. Да је то тако лако десило би се 99 , није им ни падало на памет ( у багдад су ушли са тенковима) што мислиш зашто.

B

@Navy
U smislu kopnene invazije Vojvodina jeste povoljan teren za juris mehanizovano oklopnih sredstava po principu blitzkriga, samo sto je to u teriji izvodljivo u praksi malo teze. Npr. 10 vozila Kornet D moze da zaustavi takav blizkrig u sadejstvu sa protivoklopnim odredima pesadije do uspesnog razmestanja druge odbrambene tehnike. Tim pre sto takvo vozilo ne moze da se razlikuje u odnosu na obican civilni automobil (dzip).

Na

Dane
Od hrvatske granice do Bgd nije potrebno preći Dunav, samo Savu i to kad se vec uđe u Beograd, od Batrovaca do Bgd sve je kopno, autoput, nema ni jedne reke. Toliko o geografiji, ali nije to poenta, sat vremena tenkom je samo ilustracija, koliko malo tek treba bezpilotnoj letilici, a tek mlaznoj aviaciji. Ozbiljan višenamenski avin moze da dejstvije po ciljevima u predgrađu Bgd (aerodrom u batajnici), a da pritom ni ne ulazi u nas VaP. Bezpilotnoj letilici(klasa Barjaktar) treba 10 min. i manje, od prelaska granice do reona odakle moze uspesno da dejstvuje po stajanci na Batajnici. U tom kontekstu sam mislio, a na kraju u nekom sukobu sirih razmera ni onaj scenario sa tenkovima nije isključen.

Iv

Navy, nama su Rusi jos 99 rekli da treba da gadjamo Nato avione jos dok iz Avijana polecu, da uzmemo avione mig 31, koji mogu dugo da patroliraju i da gadjaju sve sto leti i pre nego sto predje nase granice. To su nam oni savetovali jos 99.Ali za to je trebao mig 31 i s 300 a mi nismo. imali ni jedno ni drugo a nudili su nam. Dobre si bespilotne za manje sukobe ali opet teski lovci, teski bombarderi, pvo dugog dometa, velika nosivost i dolet i dalje su kljucni

Sr

@Ivan Uzice
„dugo da patroliraju i da gadjaju sve sto leti i pre nego sto predje nase granice. To su nam oni savetovali jos 99.Ali za to je trebao mig 31 i s 300 a mi nismo. imali ni jedno ni drugo a nudili su nam“

Ne znam kako drugacije da vam kazem osim da prekinete sa izmisljotinama(pretpostavljam ne vasim, nego da ste tako culi). Da li vi znate da su devizne rezerve UKUPNO brojale 400 mil. maraka. Sta da kupimo za te pare? Eskadrilu polovnih SU-27 i dva motora?

Vi stvarno mislite da bi eskadrila Migova 31 i jedna baterija S-300 nesto promenili? Oni su imali i do 800 aviona u vazduhu u trenutku, OSAM STOTINA! Sta MIg-31 sa svojih 4-6 raketa moze uraditi pre nego sto ga skine neko s ledja ili Standard Missile sa mora? Nosace avione, AWACSe, jedan jedini Arlej Burk razarac nosi do 90 tomahaka! Dajte bre, uozbiljite se.

Jedino sta bi situaciju promenilo je da smo od SFRJ nasledili moderno veliko RViPVO umesto polu-upotrebljivog, pa da smo imali recimo 150 SU-27 ili F-14 i jos 100 F-4 sa 3.000 raketa, od toga bi operativno bilo recimo 100 aviona i 10 diviziona S-300 sa po 3 baterije….e onda nas ne bi napadali, ali to nije moglo jer je drzava bankotirala ’83 godine. Jedva smo skupili pare za onu jednu mrtvu eskadrilu ogoljenih MIgova-29 i nesto malo naleta. Vec 90ih? Sta god da smo kupili, ne bi promenilo ishod ni 2% makar da smo dali ceo republicki budzet i pocrkali od gladi u pokusaju.

Rusija je zbog katastrofalnog raspada drzave i jos katastrofalnije politike Jelcina zavisila od finanijske pomoci SAD i bile su im zavezane ruke, mozda su hteli, ali nisu mogli nista da urade, osim da posalju dobrovoljce sto su i uradili.

To sto vi pisete je pokusaj „pranja ruku“ od strane Rusa i prekrajanja tog momenta u istoriji „mi smo vam nudili jelte, vasi nisu hteli“ jeste kako da ne…..Niti je sta nudjeno, niti su mogli ista da nude, niti smo mi imali para sve i da su nudili, kao sto nisu. Suplja prica!

Jedna mala, finanijski razorena i siromasna drzava ratuje protiv najvece sile u istoriji, a vi mislite da bi par Migova napravilo neku razliku….e boze boze….

д

Лепо плате путарину и стигну аутопутем до Београда ,добат ратни план ,уклине се између саве и дунава ,без контроле фрушке горе нема ништа од тог плана,а за то мора се преко дунава.

д

Било је понуда од стране Руса чак су и делегације долазиле са конкретним понудама за Пво,али наши стручњаци су се занимали за противбродске ракете(генијалци су имали варијанту за препродају није њих занимала одбрана земље,а и слоба је тада био гарант мира и безбедности) пара је било продали смо телеком за лепе паре и да смо бар пола тога ивестирали у пво не би нас ни напали,али ми смо то слупали ко зна нашта као и новац од приватизација после 2000.

Dr

@Navy

Ajde da ste rekli da bi nam Amerikanci, hipoteticki, usli tenkovima u Beograd, ali Hrvati? Sa cime, sa 30. tenkova koliko ih imaju?
Hrvati nemaju kapaciteta da premoste Dunav, a vi opleli o ulasku u Beograd za jedan sat.
To o cemu vi pisete moguce je jedino na igrici, u realnim uslovima neizvodljivi, pogotovo za Hrvate pa i Rumune.
Mislim, mogli bi da pokusaju ali bi se proveli kao bosi po trnju vec na samoj granici, pogotovo Hrvati koji imaju najskromnije ofanzivne kapacitete od svih u susedstvu izuzev BiH.

Sever Srbije jeste pogodan za upotrebu OMJ, ali nije to bas tako jednostavno kao sto zamisljate- pokrenes 100. tenkova i pravac Beograd bez stanjanja…Da je tako lako kao sto mislite, onda bi se moglo reci da VS moze da se useta u Zagreb za 15. minuta, a svi znamo da je u ratu tako nesto neizvodljivo.
Ako cemo gledati pojedinacko, niko od nasih suseda nema dovoljno kapaciteta da nas ugrozi ni sa severa zemlje.
Neki od suseda nemaju dovoljno kapaciteta da ugroze ni pogranicne gradove kamoli Beograd.

д

Север Србије уопште није тако погодан за употребу ОМЈ има гомилу канала, река,насипа, много насељених места то ни нато 99 није разматрао а камоли неко други.

Wo

>> Sistem može raditi u ručnom ili automatskom režimu rada i u veoma širokom frekventnom opsegu od 400 MHz do 6 GHz. Sistem je opremljen i podsistemom raspoznavanja “svoj-tuđi” tako da ometanja neće vršiti na frekvencijama koje su unapred unesene u program kao “svoje”, a za to vreme može vršiti “blokadu” 11 različitih frekventnih talasnih dužina.

Danasnji „ometaci“ su softverski kontrolisani sirokopojasni radio prijemnici/predajnici sa digital radio frequency memory (DRFM) i veoma sofisticiranim algoritmima za „inteligentno“ barazno ometanje. Fiksne frekfencije, bez obzira koliko ih je i da li su javne ili tajne, nemaju danas u PVO ili avijaciji sta da traze. Nezavisno da li radar ili data link, bez frekfentne agilnosti u sirokom opsegu i dodatnih protivelektronskih mera takva orudja na modernom bojistu veoma brzo bivaju identifikovana, ometana i na kraju neutralisana. Ovo vazi za skoro sve radare koji su pomenuti u clanku. Kako stvari stoje kod azerbejdzanskih dronova tesko je reci ali posto se radi o novoj tehnologiji mislim da je njihov upravljacki data link na nivou sigurnosti kao Link-16.

Odgovori
Б

Ali opet pored nadmoci i podrske trecih strana u tehnici azeri nisu na terenu bolji od jermena i koliko sam shvatio nisu puno teritorije zauzeli.

Odgovori
mi

U najkracem,Jermenija ima barem 5do7 puta jacu PVO,a Azeri isto toliko puta su jaci u BPL od Srbije.Zakljucak kako dalje nije tesko izvesti.

Odgovori
Yo

Svaka čast za članak.
Informativan, čak edukativan.

Odgovori
12

Na 58:34 domaće rešenje drona za elektronsko ratovanje. https://www.youtube.com/watch?v=xKp5lOPa4DY

Odgovori
De

Ono sto smo naucili iz Libije, Sirije, Saudi Arabije a sada Armenije je:

NAPAD JE NAJBOLJA ODBRANA.

Sistemi PVO vise ne sluze svoju svrhu.

Licno mislim da je najbolji odgovor za BPL su BPL! One mogu da love kopnene stanice za te sisteme.

Za Srbiju je izgleda najbolje rijesenje da ulaze u ogroman broj naoruzanih BPL, kamikaze drone i sisteme elektronskog ratovanja a ne u PVO ili jurisnike ili borbene helikoptere.

Odgovori
Cr

Mislim da je ovo ispravno zapažanje. Koliko god da je PVO moderna ili „slojevita“, ona će protiv ove pošasti na kraju da poklekne. Ako ne mogu da je satru u tri dana, grickaće je komad po komad i na kraju će vojska na terenu da ostane bez zaštite i onda vidimo šta sledi.

Ovo što sada gledamo u Nagorno-Karabahu je prvi rat gde se različiti tipovi dronova upotrebljavaju masovno, umreženo i pod jedinstvenom komandom. Male i velike BPL, izviđačke i mešovite BPL, strogo napadne BPL, u realnom vremenu komuniciraju kako sa trupama na zemlji tako i međusobno, automatski dodeljuju ciljeve i praktično kontrolišu bojište bez prestanka.

Protiv takvog neprijatelja je uzaman polagati nade u PVO kišobran. Takav još nije izmišljen i pitanje je kada će i da li će biti izmišljen. Tu jedino ima smisla udariti istom merom tj. istom masovnom i umreženom upotrebom dronova. Pa ko prvi ostane bez borbenih efektiva dole na zemlji.

Sada je jasno ne samo zašto je Azerbejdžan nakupovao sve te silne dronove, već i zašto je sa Izraelom dogovorio transfer tehnologije i lokalnu proizvodnju Orbitera. To je ogromna strateška prednost.

д

Летелице типа барјактар морају негде да слећи и од некуд да полећу тако да је решењ да се униште на земљи било ракетама или бомбардовањем , Јерменија нема авијацију , и нема никаква средста за ометање БЛП а могли су то да набаве као чланице ОКБД по врло повољним ценама ( јефтиније него за нас) што нису то је питање за њихове политичаре и војни врх. Нарочито што су знали која оружја и у којим количинама Азербејџан набавља протеклих година.

Cr

Avijacija teško da bi im pomogla jer Azerbejdžan ima S-300 i još svašta nešto od PVO. Mogli bi da napadnu baze Bajraktara balističkim raketama ali sve te gubitke bi Turska veoma brzo pokrila i isporučila novih primeraka koliko god treba. Azerbejdžan sam proizvodi Orbitere a čak i da im pogode fabrike gde ih prave, Izrael će isporučiti koliko treba i raditi u tri smene ako ovi plate. Harop je poseban problem – mobilna platforma na kamionu. Njihova mesta lansiranja je moguće pronaći jedino na ovaj način na koji Azerbejdžan prolazi tačkaste ciljeve u jermenskoj pozadini – potpunim i neometanim, 24-časovnim nadzorom bojišta uz pomoć dronova.

Sve se na kraju vraća na to da protivnika treba udariti na isti način, što je čak i lakše raditi u odbrani nego u napadu. Da su Jermeni nabavili napadne i izviđačke dronove makar u približnoj meri kao Azerbejdžan, i uvezali ih u jedan sistem uz dalekometnu artiljeriju kao pridodat element, unakazili bi protivnika isto kao što je on njih unakazio. Da su njihovi generali razmišljali u tom pravcu, setili bi se i da ne treba da drže onoliku vojsku i tehniku na otvorenom i bez ikakve fizičke zaštite iz vazduha ako PVO poklekne. Sve bi se drugačije razvijalo. Pošto ništa od toga nisu uradili, vojska im plaća užasnu cenu.

Bo

@Crni

Wolfgang je našao podatak i stavio link da je Azerbejdžan uložio 19 milijardi dolara u naoružanje od 2011, a od toga za 100 orbitera i 50 Haropa je dao 5 milijardi. Još ga direktno vojno podržava Turska.

Jermenija nije mogla da skrpi jednu eskadrilu SU 30 i pored povoljnih cena za njih.

Jednostavno, Azerbejdžan je dve lige iznad Jermenije po novcu koji je mogao da uloži u rat. To je glavni problem. Imaju i Jermeni bespilotne- ali koliko para- toliko muzike. Bar u ovom slučaju je tako. Ne kažem da je uvek tako.

Turci su ozbiljniji od Arapa.

Pe

Zaista lepa i detaljna analiza.
Jedini aspekt koji autor nije pomenuo-tehnoloska zaostalost Rusije u odnosu na zapad.
Pitanje je koliko ti ruski sistemi zaista“rade“,na primer, Neva-Pecora je bila savremena 1970 u ratu Egipt-Izrael, ali je vec 1980-ih savladana u ratu sa Sirijom.
Bespilotne letelice Izraelske u Turske proizvodnje pokazale su se sjajno i u Siriji i Libiji i sad.
Sa lakocom zaobilaze te stare ruske sisteme!

Odgovori
д

Није савладана због тога него због погрешне тактичке употребе, па 99 једино су неве имале неки резултат и то немодернизоване.

Ž

Petrovic Dusan

70-тих односно конкретно у рату 1973. године убојитији је био систем Куб који је заједно са Стрелама-2 и Шиљкама оборио 88 од 100 израелских авиона који су оборени системима ПВО.

“ Jedini aspekt koji autor nije pomenuo-tehnoloska zaostalost Rusije u odnosu na zapad.“

Вероватно јер се аутор не слаже са овом констатацијом,

Wo

>> заједно са Стрелама-2 и Шиљкама оборио 88 од 100 израелских авиона

Taj rezultat je donekle slican ovome sto danas vidjamo sa dronovima, pojavila se na bojistu nova tehnologija na koju suparnici jedno vreme nisu imali odgovor pa su gubici bili masivni…

Vl

Petrovic Dusan
Da li ste imali prilike pročitati neki materijal o novim ruskim dronovima?
Da jeste, ne bi pisali ovakve nebuloze. Rusi jesu kaskali po pitanju BPL, ali po analizama relevantnih instanci su stigli ostale vodeće proizvođače a u nekim segmentima i dobrano inovirali percepciju upotrebe BPL.

Ž

Наравно.

Могуће да би исти резултат био и да су Сиријци 1982. имали прве верзије Бука и С-300 (нпр. овде у тексту споменут С-300ПТ).

Али они су те системе набавили много касније, у савременијим верзијама тек у овој деценији.

Wo

>> Da li ste imali prilike pročitati neki materijal o novim ruskim dronovima?

Sta je s tim, jos nista nije uvedeno u operativnu upotrebu, neki kazu bice ove godine, godina prosla, mozda sledece? Meni Kronstadt kao firma izgleda solidno i ja verujem da ce to da se nekada desi ali zaostatak je 20+ godina.

Vl

Wolfgang,
Verovatno će oficiri u novom predstavništvu ruske vojske u Srbiji kada pročitaju vaš post požuriti da vas obaveste o rezultatima testova i uvođenjem u upotrebu sve nove opreme pa i dronova…
Šalu na stranu, ali teško da će to Rusi tek tako objaviti širokom auditorijumu. Vidite da su možda prve detaljne fotografije Pancira bile ove naše od pre neki dan a koliko je već taj sistem u upotrebi?

Wo

>> prve detaljne fotografije Pancira bile ove naše od pre neki dan

Odavno postoje fotografije iz kabine pancira gde cak nisu zamagljeni displeji kao kod nasih (a uveren sa da se radi o istoj generaciji). Takodje postoje video snimci istih u Siriji gde posada uzivo deluje po ciljevima optoelektoronikom.

Iv

Neko napisao ovde da su bespilotne hot i da ih treba nabaviti što više i ja se slažem sa tim uz dopunu da mislim da je još važnije obratiti pažnju na sisteme za ometanje i što savremenije i modernije da se nabavi ipak mislim da je praktičnije imati moćan sistem za ometanje nego neki polukoristan pvo sistem koji možda hoće ili neće pogoditi cilj pa plus mu se tokom dejstva otkrije još milion nedostataka koje niko ne navodi

Odgovori
SI

Autor teksta se lepo potrudio i napisao štivo puno tačnih podataka i teorijskih postavki.
Što nas naravno udaljava od suštine problema.
A suština problema nije u “ ćeranju impulsa“ ( interna odrednica studenta PVO Akademije) nego u društveno političkom okviru.
On ostaje nedostupan takvom delu stručne javnosti jer odobrenje za sticanje znanja dolazi upravo od društveno političkih organa te samo podobni stiču pravo na napredovanje i učenje. A podobni jednostavno ne vide, ili ne žele videti sve aspekte problema ( zato primarno i jesu podobni).
Društveno politički okvir Srbije i Jermenije je gotovo identičan. Više se ni ne pamti kada je komunizam došao na vlast.
A on kao takav nije sposoban da uradi to što ste napisali – da poveže pojedinačne sisteme u jedan celovit sistem dovoljno efikasan da uradi potrebno..
Čak se i u ovakvoj analizi navode osnovne karakteristike :1. Nedovoljna sredstva 2. Neplaniranje 3. Neuvezivanje…
A to su sve karakteristike komunističkih zemalja- zato što je osnova te vrste vladavine- najveća moguća pokornost za najmanje uloženog novca( zvuči tako kapitalistički). Shodno tome se insistira da je nemaština i siromaštvo vrlina i društveno prihvatljiva kazegorija. Pođemo li od činjenice da je siromaštvo najčešće stanje duha a ne raspoloživih resursa dolazimo i do dokaza ( nisu pošumili…)
Sve u svemu, kao i u nekim ranijim prilikama ponoviću svoje aksiome glede strategije vođenja države i ratovanja :
1. Rat se NIKAD ne vodi iznad sopstvene teritorije
2. Ko nema slobodno nebo nema ni slobodu. ( šta god o tome mislile budale iz KoV)
Brojni su primeri koji dokazuju aksiome – i nijedan koji ih obara. Ne postoji sukobljena strana u ratu koja je sačuvala vazdušni suverenitet a izgubila rat.

Sreća u nesreći je što je neprijatelj Azerbejdžan – inače da je bilo koja druga država, iole pismeniji protivnik, Arcaha i Jermenije ( ovakvim vođenjem sistema) ne bilo ni u ljeljama. Ali čak i takav nepismen neprijatelj je nalazio jednim dronom stotine( vojnika i bezbednosnih snaga) na jednom mestu.,.

Svaka sličnost između Srbije i Jermenije je slučajna i nenamerna te ne odražava stav autora. :)

Odgovori
Cr

Jermeni zapravo i ne vode ovaj rat na sopstvenoj teritoriji. Dosadašnje borbe su se vodile u „tampon zoni“ koja ne pripada Nagorno-Karabahu već „užem“ Azerbejdžanu. To su velike teritorije koje su Jermeni pridodali Nagorno-Karabahu kao sigurnosno zaleđe za buduće sukobe. I eto, u tom zaleđu vode ovaj rat i prolaze kao bosi po trnju.

Nemam neke zamerke vašim aksiomima ali bih dodao jedan koji po meni ide ispred njih, kao prvi i osnovni:

1. Kada se spremaš za rat, spremaj se za budući rat a ne za prošli.

Priprema za prošli rat može da ne ispadne bude previše pogubna ukoliko protivnik napravi istu grešku. Ali ukoliko se protivnik pripremi za budući rat a ti za prošli, posledice će biti stravične. Jermenima se upravo to trenutno dešava.

SVE polazi od pameti i sposobnosti vrhovne komande. Ako oni zabrljaju sa strategijom i taktikom, odoše i nebo i zemlja i sve redom.

В

@SINGAPURCANAC
Слажем се са поставком „ко нема слободно небо, нема ни слободу), али Вас морам замолити да, убудуће, припазите са епитетима које дијелите другима – мислим на срамотно-безобразну конструкцију „будале из КоВ“, која је крајње непримјерена за неког ко сматра да је квалитетан саговорник и коментатор, на шта Ви, колико видим, претендујете. Морају се употријебити другачији описи за људе који, при извођењу борбених дејстава, трпе паљбу пјешадијског и артиљеријског наоружања свих калибара, тенкова, дејство авијације, бивају заробљени и мучени на најстрашније начине, спавају (ако могу) у блату, снијегу, кисну, углавном их не хране адекватно (и то све траје мјесецима и годинама), а при томе појединци, који не размишљају о ономе што излази из њихових уста и који нису искусили ништа од горе наведеног, дају себи слободу да их опишу поспрдно-погрдним епитетима. Припадници Ков су у грађанском рату, вођеном на простору бивше СФРЈ, изнијели највећи терет и претрпјели губитке који се броје у хиљадама, а при томе су (у новчаном смислу) државу коштали много мање од РВ и ПВО. Набавка и експлоатација једног ловачког авиона државу кошта више него опремање читаве бригаде пјешадије, у којој се служба, опет, сматра мање престижном у односу на службу у РВ и ПВО, што се може примијенити и на припаднике других родова КоВ. Ако не поштујете КоВ као вид војске, онда бар поштујте жртве које је иста дала у одбрани отаџбине, при чему те несрећнике нико касније није представљао као холивудске звијезде.

SI

Da citiram načelnika Centra Vojnih Škola iz jula ’94 ( čovek je stigao do najviše obrazovne funkcije u Vojsci – što nas uvodi u hrabru pretpostavku da je on najpametniji i najobrazovaniji među kovovcima – drugi ni ne mogu doći na tu funkciju)
:“ Niste u pravu ( obraća se studentima avijacije i PVO) , budući rat se NEĆE voditi u vazduhu, nego na pešadijskom bojištu. “ Kraj citata.
:)
Klasik.

Suština tog problema je što su KoV-ci ograničenog znanja ( a vrlo pokorni) a upravljaju sistemom .Posledica toga su upravo ove situacije u kojima je korpus srpskog naroda (4 izgubljena rata u 8 godina) pa je životu porazu težak tj nikad se ne zna cena poraza. I sada imamo sličnu situaciju u Jermeniji, sa istim korenom problema i ja kao neko ko je direktno pogođen situacijom u Jermeniji strahujem od istog rezultata.

Vl

SINGAPURCANAC,
Pa ta izjava je od pre 26 godina???
Ali nije čovek puno ni pogrešio, tj delom je u pravu. Posle silnih dronova, artiljerije, aviona i raketa opet mora da bojištem prođe pešadinac. Jednostavno je tako.
Malo je ružno (da se blago izrazim) da na prikazan način metnete sve iz jednog roda vojske u vaš kalup. Uz sve to, koliko ste vi uopšte kvalifikovani da iznosite takve analize?

Wo

>> budući rat se NEĆE voditi u vazduhu, nego na pešadijskom bojištu

Sta su znali generali i brkati majori… verovatno je slicno razmisljanje bilo u jermenskoj armiji zadnjih godina, zato sada trpe posledice dok ih tu neki azijski gonici koza razbijaju i stavljaju na YT zaista veoma potresne scena masovnih likvidacija pesadije koje realno YT treba da cenzurise i ne obavljuje.

Cr

@Vlad

Taj pešadinac koji mora da prođe bojištem, proći će kao da ide na korzo ako pre njega dronovi počiste ne samo neprijateljsku liniju već i pozadinu. Velika je razlika između te situacije i situacije u kojoj pešadinac mora da obilato iskrvari kako bi probio neprijateljske linije i zadržao ih od kontranapada iz neprijateljske pozadine. Ako dronovi taj deo odrade umesto njega, njemu ostaje samo da pobode zastavu i salutira joj.

Ovaj rat je možda i najznačajniji vojni sukob u 21. veku. Sad je ostalo još da se vidi da li su dronovi podjednako učinkoviti iznad planinskog i šumovitog terena, pošto su do sada radili bukvalno u idealnim uslovima. Ako i u otežanim uslovima nastave da nanose ovako poražavajuće udare i gubitke, onda je ratovanje dobilo sasvim novu dimenziju kojoj će sve vojske morati da se prilagode ako im je život mio.

B

@Crni
Interesantno je da je Azerbejdzan od pre nekoliko dana poceo da koristi pretezno pesadiju u pokusajima proboja fronta, verovatno pouceni iskustvom iz prve dve nedelje tj. devastirajucim gubicima oklopnih jedinica. Uprkos koriscenju BPL (nekoliko stotina) pokazalo se da nisu stvorili uslove za proboj oklopne tehnike. BPL jesu efikasne (uzgred receno snimci unistenih pojedinacnih delova tehnike ima mnogo), s druge strane isto toliko snimaka potpunog unistenja citavih kolona mehanizovanih jedinica od srane Jermena, mislim ipak da je pogresna percepcija tj. prenaglasena vaznost BPL s obzirom na broj istih koji ucestvuje u borbama.

В

@B
Летјелице, било пилоторане или беспилотне, не могу самостално да заврше било који рат (то су постигле само у случају СРЈ 1999. године, али не због губитака које су нанијели ВЈ, већ зато што је политички врх тако одлучио), већ имају улогу да створе предуслове и олакшају посао јединицама на копну. У свим војскама свијета ваздухопловсто и морнарица су у служби јединица на копну и сви њихови напори иду у правцу стварања услова да јединице на копну обаве постављене задатке. При томе и један и други вид војске имају значајну и незамјенљиву улогу у неком оружаном конфликту, али искључиво као подршка снагма на копну.

Sr

@Владимир БЛ
„то су постигле само у случају СРЈ 1999. године, али не због губитака које су нанијели ВЈ, већ зато што је политички врх тако одлучио“

Jos jedan mit koji se vuce godinama u nazad. Sainovic je to mozda najbolje objasnio „znate kada vam polupaju trafo stanicu, vi ukljucite drugu, ali kada vam polupaju petu, desetu, sta cete onda?“

Nasledje JNA doktrine gradjene na iskustvima ’41-’45 i „partizanskog ratovanja“…samo sto je drzava zaboravila na cinjenicu da su u medjuvremenu par miliona ljudi doselili u gradove i da im treba struja, voda, kanalizacija i tako te stvari cak i kada se ratuje….. „po sumama i gorama“ vise nije moglo.

VJ je stvarno ucinila nemoguce i izvukli su maksimum maksimuma, ali bez jake LA i PVO nije moglo dalje.

В

@Srbofil
Драго ми је што сте допунили оно што сам претходно написао. Онај ко пажљиво прочита оно што сам написао и оно што сте написали Ви, схватиће да и једни и други редови јасно говоре у прилог томе да је одлуку донио политички врх, који се руководио огромном штетом коју је НАТО учинио ЦИВИЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ СРЈ(у класичном терористичком маниру – док су се на другој страни, декларативно, залагали за хуманост, слободе , људска права, итд), а не штети коју је претрпила ВЈ. Агресија НАТО 1999. године је класичан примјер немоћи да се противник војно порази, без терорисања цивила, у чије име се, као, све чинило. Пошто нису могли, у кратком року, да принуде ВЈ на капитулацију, прибјегли су уништавању свега што је на подручју тадашње СРЈ мукотрпно стварано деценијама. Наравно, уништавање мостова, фабрика, електропреносне мреже и сл. је и било дио плана, да се СРЈ уназади и тако учини пријемчивијом за разне уцјене и примање „помоћи“ од западних „добротвора“, након насилног одузимања дијела територије. Него, да скратим, тачно је да без „кишобрана“ у виду РВ и ПВО цијела ствар не би могла још дуго потрајати, без огромних жртава.

ma

Hvala na odlicnom tekstu i analizi, pokazuje koliko je bitno imati razlicite sisteme u PVO strukturi jer nema svemoguceg. I sistemi srednjeg kvaliteta ako su dobro povezani i iza njih stoje uvezbane posade tako da se sto adekvatnije koriste aparati (utreniranost, brzina rada, kamuflaza…) je mnogo bitnije nego sta stoji u brosuri pojedinacnog vrhunskog sistema. Slike kub-a me podsetile na vreme sluzenja vojnog roka u sada NATO drzavi. Kub je tada bio bas zastareo verujem da je uradjenom modernizacijom kvadrat poboljsan i produzen resurs ali je popunjavanje novijim sistemima neophodno. Utisak je da je za PVO uvek sve na kasicicu u malim brojevima koji nisu adekvatni za odbranu, mada dovoljni za pompezne naslove u dnevnim novinama i fotografije na paradama. Dronovi i avijacija da jako bitni ali prvo jaci PVO moje misljenje mozda pristrasno :)
Pozdrav i hvala T6 na ovakvim tekstovima.

Odgovori
Pe

Da li neko moze da prokomentarise ovu vest i generalo upotrebu Krasuha sistema u borbi protiv bespilotnih letelica, posebno TB2? Hvala.

https://eurasiantimes.com/russia-shot-down-a-total-of-nine-turkish-bayraktar-drones-near-its-armenia-military-base-russian-media-reports/

Odgovori
Wo

Meni zdrav razum govori (jer niti je sajt pouzdan niti mi znamo kako taj sistem ili baryaktar zaista funkcionisu) da bi taj BPL u uslovima masovnog ometanja komunikacija presao na automatski rezim rada i vratio se u bazu koristeci inercijalnu navigaciju do trenutka kada GPS postane ponovo dostupan. Jasno je valjda da se GPS ne moze ometati stotinama kilometara sve do Baku-a? Ruski proizvodjac Orion-a navodi recimo upravo takvu mogucnost za svoju letelicu.

Am

Hm… Zar GPS signal nije super-jednostavan za ometanje?

Ono, kradljivci kola ga ometaju i kamiondzije koje imaju dosadne šefove

Wo

>> Ono, kradljivci kola ga ometaju i kamiondzije koje imaju dosadne šefove

Prijemnik GPS signala u vozilu nalazi se bukvalno na 1 metar od kamiondzije tako da je ometanje nemerljivo jednostavnije.

Am

Kad smo kod dronova, evo vesti koja je juče dala koji procenat Boeing-u:

Boeing Conducts Taxi Test on AI-Powered Unmanned Aircraft Prototype

https://blog.executivebiz.com/2020/10/boeing-conducts-taxi-test-on-ai-powered-unmanned-aircraft-prototype/

Odgovori
ma

Austrijska kompanija Rotax najavila je da ce zabraniti isporuku motora Turskoj za Bajraktare.

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Feline na: [IDEX 2023] Izraelski Rafael: Srbiji nudimo protivoklopne rakete za vozila i helikoptere

@Jale Odakle ti tih “20 godina razvijanja Pauka”? Pauk je raketa na čvrsto gorivo, za razliku od protivbrodskog ALAS-a, koji je mini krstareća raketa sa TJ motorom, i pojavio se dosta posle ALASA . Spike se inače proizvodi još od osamdesetih, i nije imao problema sa finansiranjem.

23. Mar 2023.Pogledaj

Miloš77 na: [RAT U UKRAJINI] Ukrajincima stiže prva pomoć u borbenim avionima, Rusi iznad Crnog mora oborili američku izviđačku besposadnu letelicu

Obaranje MQ-9 je postiglo pozitivan efekat za rusku stranu i sada Amerika zvanicno (mada krišom) priznaje da su bili provokatori. CNN: Sjedinjene Američke Države lete nadzornim dronovima južnije iznad Crnog mora nakon što se prošle nedelje ruski avion sudario sa američkim dronom, izjavila su dva američka zvaničnika. .. Jedan od zvaničnika rekao je da su…

23. Mar 2023.Pogledaj

Markus1463 na: Rumunija modernizuje helikoptere IAR-330 Puma i avione IAR-99

Svaka čast našim dragim komšijama i iskrenim prijateljima kroz sve vekove Rumunima! Racionalno i u skladu sa mogućnostima se oprema vojska, nikad iznad mogućnosti. IAR 99 je predivan aviona, sličan našem G4 i vredi iskoristiti sve resurse na tim avionima, uostalom kao i na IAR 330. Imaju pilote i mehaničare koji poznaju te letelice kao…

23. Mar 2023.Pogledaj

NLOS na: [IDEX 2023] Izraelski Rafael: Srbiji nudimo protivoklopne rakete za vozila i helikoptere

@Milki Ja bih jako voleo da znam odakle ljudima takve ideje. Kontam da neko navija da je svaki projekat domace namenske industrije fail ali da neko tek tako izmislja razloge... zivopisna masta nema sta. Btw montirali smo 57mm, ne 50.

23. Mar 2023.Pogledaj