BEG airport status
Drama se nastavlja: Muzej vazduhoplovstva Beograd tuži Vladu Srbije? Problemi Muzeja vazduhoplovstva daleko od institucionalnog rešenja

Drama se nastavlja: Muzej vazduhoplovstva Beograd tuži Vladu Srbije?

Kako smo izvestili prošle nedelje, Vlada Republike Srbije donela je na sednici u maju rešenje na osnovu kojeg su postavljeni novi članovi Upravnog i Nadzornog organa u Muzeju vazduhoplovstva – Beograd. Tom prilikom imenovan je i novi vršilac dužnosti direktora Muzeja, Miroslav Knežević, nekadašnji direktor Vojnog muzeja na Kalemegdanu.

Dosadašnji v.d. direktora i članovi Upravnog odbora muzeja imaju dosta prigovora na način na koji se dogodilo pomenuto „preuzimanje“ i po svemu sudeći neće ostati skrštenih ruku.

U našem prethodnom postu mogli ste pročitati argumentaciju države koja nam je na pitanja tada odgovorila u veoma kratkom roku. Stavovi i razmišljanja „civila“ su po običaju detaljniji i duži.

Prenosimo komentar Aleksandra Kola, člana Upravnog odbora Muzeja vazduhoplovstva – Beograd povodom poslednjih dešavanja koji je jutros stigao na našu adresu:

„Čitajući pomenuta Rešenja i tumačeći odgovore Vlade jedino može da se stakne utisak da je ova državna institucija dovedena u stanje ozbiljne zablude. Očigledno kršenje zakona posledica je nedovoljne ili nakaradne obaveštenosti od strane lica koja su pripremala sporna Rešenja. Jedini predstavnik zaposlenih u Upravnom odboru MVB i reprezentativni sindikat Muzeja vazduhoplovstva svojim pismenim prigovorima obratili su se predsedniku Vlade, ali do sada nisu dobili nikakav odgovor. Dobro je znati da protiv rešenja koje donosi Vlada nemože da se izjavi žalba, jer su ona konačna u prvom stepenu. Oštećeni samo mogu da pokrenu upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dostavljanja rešenja. Ta činjenica je vodila ka neminovnom: Prve tužbe protiv Vlade Republike Srbije već su pale.

Pozivanje na Član 81. Zakona o kulturi otvara posebno zanimljivo područje za diskusiju. Činjenica je da organizacija i Statut Muzeja vazduhoplovsta – Beograd nisu usklađeni sa ovim Zakonom, donetim 2009. godine. Ovo je bilo dobro poznato već godinama predstavnicima MO koji su preko Upravnih i izvršnih organa MVB imali odlučujuću ulogu u vođenju poslovne politike ove ustanove, pa prema tome upravo oni su prvoodgovorni zašto se to do sada nije dogodilo. Stoga zbunjuje kadrovski izbor Vlade RS kojem želi da poveri izradu novog Statuta i opštih akata Muzeja. Problem je upravo u imenovanju pukovnika Slađana Ristića za v.d. predsednika UO MVB i penzionisanog pukovnika Miroslava Kneževića za v.d. direktora MVB.

Malo je poznato u javnosti da Vojni muzej na Kalemegdanu, koji je posle Narodnog muzeja Srbije najstarija ustanova kulture u Državi, nema usklađeno poslovanje, organizaciju i Statut sa Zakona o kulturi donetim 2009. godine. Oba gore pomenuta gospodina su na svoj način odgovorna zašto se to do sada nije dogodilo. Pukovnik Ristić kao aktuelni načelnik Uprave za tradiciju, standarde i veterane u MO direktno je nadređen Vojnom muzeju, a gospodin Knežević je penzionisan upravo na mestu direktora Vojnog muzeja. Sasvim opravdano se postavlja pitanje kakvo rešenje ovi ljudi mogu da ponude Muzeju vazduhoplovstva, kada to do sada nisu mogli ili nisu želeli da urade na svojim komandnim dužnostima?
Uprava Muzeja se već dve godine bori za poštovanje zakona i rešavanje akutnih pitanja vezanih za ovu ustanovu. Do sada se obraćala svim državnim institucijama i Vladi RS. Sem dostavnica nikada nije dobila ni jedan odgovor. Tako se Muzej našao usamljen na braniku Zakona o kulturi, vodeći neravnopravnu bitku umesto nadležnog Ministarstva kulture i informisanja. Sa žaljenjem možemo da konstatujemo da je Vlada RS (verovatno nesvesno) svojim ishitrenim potezima kompromitovala davnašnju želju većine osnivača i zaposlenih u Muzeju vazduhoplovstva – Beograd da Država Srbija u punom kapacitetu prihvati u svoje okrilje ovu reprezentativnu ustanovu kulture.

Neuspeh predstavnika Vlade RS da preuzimu upravu nad MVB

Predstavnici MO na čelu sa pukovnikom Slađanom Ristićem došli su nenajavljeno u Muzeja vazduhoplovstva – Beograd (MVB), u utorak 05.05.2015. godine. Delegaciju su još činili potpukovnik Ivan Ukić, potpukovnik Vojislav Joksimović i penzionisani pukovnik Miroslav Knežević. Nastup predstavnika MO bio je grub i vojnički naredbodavan. Puna dva sata je vršen pritisak na aktuelnog direktora Zorana Radojevića da započne primopredaju dužnosti sa novo imenovanim direktorom Miroslavom Kneževićem.

Direktor Muzeja vazduhoplovstva je posumnjao u validnost predstavljenih Rešenja o imenovanju novog direktora, članova Upravnog i nadzornog odbora, koja su sva bila obične kopije sa faksa bez zvaničnog zaglavlja Vlade Republike Srbije. Insistirao je prvenstveno na pravnom kontinuitetu Muzeja i dokumentaciji koja bi potvrdila promenu osnivačke strukture Muzeja. Delegacija MO ove dokumente nikako nije mogla da pokaže. Istim poslom su Ivan Ukić i Miroslav Knežević dolazili i sutradan, ali bez legalnih papira ništa nisu mogli da urade.

Zašto je Vlada nije uspela da postavi novo rukovodstvo u Muzeju vazduhoplovstva – Beograd?

Odgovor je prost. Oni koji su Predsedniku Vlade, gospodinu Aleksandru Vučiću, pripremili Rešenja na potpis svesno su prekršili bar tri zakona Republike Srbije (Zakon o kulturi, Zakon o javnim službama i Zakon o privrednim društvima). Pritom su zaobišli Statut registrovane ustanove kulture tako što su se bez saglasnosti originalnih osnivača Muzeja upustili u promenu osnivačke strukture i ujedno pokušali protivzakonito da raspuste legalni Upravni odbor.

Šta je dovelo do ovakve skandalozne sutuacije?

Muzej vazduhoplovstva – Beograd je već više od jedne decenije izložen na Vašaru sujete i nekompetencije.
Odlučujući uticaj Komande RV i PVO iz perioda pre otvaranja Muzeja nastavio se i tokom devedesetih (ratnih) godina. Kada je 2003. godine posle promene vlasti bivši direktor i osnivač Muzeja, gospodin Čedomir Janić, pokušao da unapredi status Muzeja i izvuče se ispod vojne paske, to mu nije dopušteno. Da bi u Muzeju još bolje učvrstila svoj uticaj Komanda RV i PVO je narednih godina umesto javnog konkursa nametala za direktore penzionisane oficire (generala Slavka Bigu i potpukovnik Predraga Grandića). Prvi će ostati upamćen po opštoj stagnaciji ustanove, a drugi po skandalima koji su kulminirali prevarom službenog organa i pokušajem protivzakonite prodaje registrovanog kulturnog dobra. Tvrdokorna namera vojske da zaštiti Grandića dovela je do toga da su se po prvi put predstavnici osnivača iz civilnih ustanova ujedinili i primorali vojsku da se Grandrić ukloni sa te funkcije i makar za privremeno na ovo mesto kao vršilac dužnosti postavi muzejski radnik, kustos Zoran Radojević. (Detaljnije o tome može se pročitati na: http://www.pecat.co.rs/2014/12/pisma-citalaca-zaboravljena-godisnjica-muzeja-vazduhoplovstva/ )

Koji put su predstavnici Komande ViPVO i MO odabrali za izlaz iz nastale situacije?

Shvativši da više nemaju potpunu kontrolu nad Upravnim odborom (UO) i Muzejom vazduhoplovstva predstavnici komande su se okrenuli protiv zajedničke ustanove. Izvođači ovih radova su bili: general Miodrag Gordić u Komandi ViPVO, pukovnik Slađan Ristić u Ministarstvu odbrane i ppuk Ivan Ukić načelnik MJRV. General Miodrag Gordić se posebno isticao kao Predsednik UO vršeći obstrukciju rada ovog tela. Prekidao je sednice, odbijao da potpiše zapisnike sa redovnih i vanrednih sednica, a poslednjih meseci predstavnici MO su otvoreno bojkotovali rad ovog upravnog organa. Predstavnici ViPVO su paralelno pod izgovorom popisa pokretnih stvari iz Muzeja protivzakonito odnosili muzejske zbirke. Gore pomenuti oficiri ljudi su istovremeno po državnim kuloarima i kabinetima širili lažne priče o protivzakonitom poslovanju u Muzeju. Istovremeno je tražena podrška Ministra odbrane, ali i ostalih Vladinih ministarstava da im se poveri zadatak da oni zavedu red u tom haosu (koji su sami napravili). Na opšte iznenađenje Ministarstvo odbrane je dobilo podršku Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija i Republičke direkcije za imovinu RS, dok je o svemu bio obavešten i Republički sekretarijat za zakonodavstvo.

Kako je onda pored tolike podrške i saglasnosti bilo moguće napraviti toliki propust?

Najkraći odgovor je – bahatost i diletantizam.
Ministarstvo odbrane je prihvatilo na sebe zaduženje Vlade da u saradnji sa Ministarstvom privrede i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pribavi odluke osnivača MVB, o prenosu osnivačkih prava, uz nadoknadu ili bez nadoknade, na Republiku Srbiju. Ugovore o prenosu osnivačkih prava sa osnivačima u ime RS je trebalo da zaključi Ministar privrede.

Umesto da ovaj delikatan i odgovoran zadatak izvrše po zakonu, predstavnici MO su, nesačekavši mišljenje i stavove osnivača MVB, sročili Rešenja i prosledili ih Vladi Srbije na usvajanje. Predsednik Vlade je svoj potpis stavio 23. aprila, a već sutradan to je objavljeno u Službenom Glasniku RS. (Da nije reč o državnoj efikasnosti, neko zlonameran bi mogao da pomisli da je premijer potpisao antidatiran dokument.)

Šta ne valja kod ovih Rešenja Vlade RS?

Doneta Rešenja se pozivaju na Članove 27., 37, 43. i 47. Zakona o kulturi i Člana 43. Zakona o Vladi. Najveći propust leži u činjenici da Vlada na sebe nije izvršila prenos osnivačkog udela ostalih osnivača u skladu sa Zakonom o privrednim društvima RS (čl. 160-165). U slučaju Muzeja vazduhoplovstva – Beograd to je preko deset različitih ustanova u organizacija. Na osnove činjenice sve odluke i imenovanja mogu još uvek da donesu samo svi osnivači zajedno.

Pokušaj da se ova činjenica premosti pozivanjem na član 27. Zakona o kulturi takođe nije bio moguć, jer u tom Članu stoji da Vlada vrši imenovanja direktora, članova upravnog i nadzornog odbora u svim ustanovama čiji se rad i programi u celini ili većim delom finansiraju iz budžeta RS. Ponovićemo po ko zna koji put: Muzeja vazduhoplovstva – Beograd je jedina ustanova od nacionalnog značaja u Srbiji koja se ne finansira iz budžeta. Za svoje funkcionisanje Muzej već decenijama sam obezbeđuje oko 80% sredstava. Ostatak su, donedavno, obezbeđivali pojedini osnivači u skladu sa ugovorima koje su zaključili sa Muzejom (Er Serbia kao pravni sledbenik JAT, SMATSA i Aerodrom „Nikola Tesla“). Ministarstvo odbrane je 2002. godine odbilo da potpiše ugovor o finansiranju funkcionisanja Muzeja, tako da MO od 1986. godine ništa nije uplaćivalo u fondove Muzeja. Pošto i ovi uslovi nisu ispunjeni Vlada ni po ovom osnovu nije mogla samostalno da donosi odluku o imenovanju vršilaca dužnosti izvršnih, upravnih i nadzornih vunkcija Muzeja vazduhoplovstva – Beograd.
Selektivno tumačenje Zakona o kulturi dovelo je i do propusta pri imenovanju članova upravnog i nadzornog odbora. Prema ovom Zakonu zaposleni imaju pravo do jedne trećine mesta za svoje predstavnike u ovim telima. Prema donetim Rešenjima zaposlenima je u potpunosti uskraćeno njihovo zakonsko pravo. Umesto toga, za vršioce dužnosti članova Upravnog i Nadzornog odbora MVB sem dva ili tri izuzetka imenovani su isključivo predstavnici iz redova Vojske Srbije (oficiri i civilna lica u vojsci).

Aleksandar Kolo
Član Upravnog odbora Muzeja vazduhoplovstva – Beograd


Tango Six već treću godinu izveštava o dešavanjima u Muzeju vazduhoplovstva. Kliknite na baner za sve tekstove u ovoj temi:

11351426_10206327791931056_163578268_n

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Autor:

Dina Đorđević Novinarka, Zamenica glavnog i odgovornog urednika dina.djordjevic@tangosix.rs

Komentari

Bl

Auuuuuu pa to je neko slagao i zloupotrebio Premijera. Pa biće uvrtanja ušiju. Drugovi oficiri ZDDDDDRRRRRAVO!!!!!

Odgovori
12

Taman pomislis da se drama zavrsila i da smo stigli do epiloga, ono dolazi do novih zapleta. Steta sto sam pojeo kokice…

Odgovori
Bl

Imperija uzvraća udarac. Samo u ovoj epizodi imamo novog vojnog penzionera za sada ne kompromitovanog ali iskusnog Džedaja – Jodu macolu. Do sada na skoru, pobunjenici potrošiše četvoricu što generala što potpukovnika vojnih penzosa. Kokaj kokice saga se nastavlja koliko vidim new edition.

Odgovori
Vo

Ma igre bez granica se nastavljaju. „Delegate“ treba poslati u pržun na hlađenje i meditiranje. Ovo događanje u i oko muzeja je bitno gore nego li u vremenu samoupravljanja. Exponati i dalje propadaju, a sama zgrada se ne održava. Posjeta/prihod je minimalan. Tipičan primjer parade taštine i nerada, a bome i neznanja.

Odgovori
Do

Samo jedno pitanje Vortex, odakle Vam informacija da je „Posjeta/prihod je minimalan.“? Demantovacu Vas informacijom da je Muzej ( kako sada glasi najnoviji termin) Vazduplohovstva drugi po posecenosti posle Beogradskog Zoo Vrta. A cinjenica da se moze uraditi dosta na postavci bez ili sa minimalnim ulaganjem stoji npr. izlaganjem onog Jumo 004 motora i sl.

Vo

Odlično! Ako je tomu tako, onda treba pustiti Muzej da samostalno posluje i samofinancira se. Lako je iole pismenom da izračuna kolika je potrebna minimalna posjeta da bi Muzej mogao nealimentiran opstati.
Način razmišljanja muzejđija je pogrešan! Prošlo je vrijeme kad je „parazitiranje“ bilo društveno postignuće. Došlo je vrijeme čistih računa i rastjerivanja magle.
Sve su prilike da je Dorotej insider, osobno zainteresiran za očuvanje zatečenih pozicija. Propadale su i države, pa što bi mozeji bili izuzetak. Ako ne može normalno, ne treba nikako.
Nek se javno objavi završni račun poslovanja za 2014. i svima će biti nepobitno sve jasno.

Do

Poštovani Vortex , budite ljubazni da date svoje puno ime i prezime kako bih mogao da vas tuzim za klevetu nazivajuci me „insider, osobno zainteresiran za očuvanje zatečenih pozicija.“ . U koliko to sami ne ucinite moracu da se obratim, preko nadleznih institucija , da od administratora sajta dobiju Vase podatke (IP adresu il sve ostale druge relevantne podatke)

Do

Ah da zaboravih, Vi ocigledno niste upoznati sa definicijom u ulogom Muzeja pa evo da Vas naucim : “ узеј (од старогрчког. μουσείον], мусио – седиште Муза) је назив за установу и зграду, у којој се чувају, проучавају и излажу – хронолошки или тематски – збирке старина и уметнина, те природњачких, техничких и сл. предмета. У најширој употреби ICOM-ова дефиниција из 1974. године према којој је музеј непрофитна, стална установа у служби друштва и његовог развоја и отворена јавности, која сабира, чува, истражује, комуницира и излаже материјална сведочанства човека и његове околине, ради проучавања, образовања и забаве [1].“ A mozete procitati i na sajtu http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98
Obratite paznju na rec NEPROFITNA. Tako da Vas molim zarad svih oni koji citaju i prate tekstove na ovom sajtu da se barem preko interneta malko obrazujete i informistete. Ili ste i Vi kao i reditelj Bajic toliko neinformisani da kao u seriji Ravna Gora , 6 Aprila 1941 godine telefonirate i pokusavate da dobijete aerodrom Batajnica.

Bl

Odavno gajim sumnju da radiš u muzeju jer si u većini postova veoma ličan kako prema muzeju tako i prema zaposlenima. Kriješ se iza tog kroatanskog pisanja, ali siguran sam da znaš mnogo više pa bi bilo dobro da to sa nama podeliš, pošto ovde samo nagađamo iz tekstova koji su ovde objavljeni. Napiši nam kakvo je pravo stanje.

Odgovori
Vo

Blop, pokušavaš zamjenom teza i insinuacijama da iskompromitiraš i diskvalificiraš sugovornika. Okani se tih jadnih i bolesnih nazi laprdanja o tom kak ko govori/piše. Bitna je suština izrečenog, a ne dijalekt. Takve i slične likove potaracala je povijest. Više mi je preko glave tih brojaća krvnih zrnaca, odnosno nacionalista. Tvoje sumnje su plod tvojih paranoja i tjeskoba. Ako se ne varam, tema je muzej i kriminalna skupina u muzeju i oko njega. Svaka bolest je teška kada se ne lijeći, pa i muzejska. Sada sam više nego li siguran da je muzej terminalno bolestan.

Bl

Pa tebi stvarno fali više spajalica u glavi. Hteo sam da kažem kako te razumem i da imaš dobre razloge tako da nastupiš i tako da se predstavljaš jer definitivno sa nekim od likova iz muzeja nema razgovora a ni tolerancije. Veoma poštujem tvoje pisanje i ne pokušavam da te diskvalificiram kak bi ti rekel. Samo sam hteo da nam preneseš bar delić atmosfere iz muzeja i kako tamo zaposleni reaguju na sve ovo.

Odgovori
Vo

Ne trebaš se izmotavati i ljigaviti! Nedvosmisleno jasno si pokazao kakav si i što zastupaš. Tvoje lingvističko budalesanje i nacionalno provociranje je jadno i mizerno. No ako je to dio tvog svjetonazora samo udri i završit ćeš na smetljištu povjesti. Mene nećeš povući u sunovrat nacionalizma i sukoba. Sa seoskim svađalicama i lupežima sam bio i ostao na distanci.

Bl

AUUUUU šta mi napisa. Uzmi terapiju nedaj se žestiti treba ćim prije uzeti lijekove takoreć terapiju. To da radiš u muzeju sada si mi i potvrdio a i gde radiš u kom delu a i razloge zašto si toliko kivan. Braniš se primitivno, ko štakor u stupici samo da ne bi dao informacije i odgovore koji bi te kompromitovali. Upravo sumnjam da si deo kriminalne grupe a možda i jedan od vođa ali bez brige završavaš kao umirovljenik zorno.

Odgovori
Vo

Tipićan UDBA-ški mentalni sklop. Tražiš unutarnjeg neprijatelja, pa kad ga nema, onda ga izmišljaš. Tvoje paranoje su nekontrolirano uznapredovale i eskalirale. Šta laješ na mjesec ko nervozan kučak? Daj se sredi i ohladi. Počeo si i da haluciniraš. Da možda nemaš pseudonim „Aca Točak“? Kriminalna nakupina oko „Ace Točka“ i njegova bezlična lopovska malenkost samo što nisu u pržunu.

Vl

Gospodine Kolo, dobrodošli. Ne možemo da ne primetimo vaš osebujan nastup i kulturu razgovora.
Nije nas zbunio Blop. Odmah smo Vas prepoznali.

ro

idemo dalje, i kako Beograd očekuje da bude Grad kulture kad se politika i vojska petlja po kulturnim ustanovama

Odgovori
Bl

To za koga radim znaš.Uskoro ćeš imati čast da me upoznaš ,ali sam upoznat i sa tvojim delima i mnogo toga sam saznao od pevača a znaš ga.Samo treba da završiš ariju. Pusti pržun prvo arija pa istražni pa pržun pa mirovina. Kako to lepo kaže narodna pesma Koja gora Ivo koja gora Ivane koja gora brate ivo razgovora nema.

Odgovori
Vo

E ako uspije zbrisati u mirovinu. Može i nečastan otpust iz službe, po pučki „noga u guz..u“.

Ko

Видим да су ме неки „препознали“ у овој дискусији. До сада сте требали да научите да се ја потписујем за разлику од већине. Vortex је један од оних који не бирају речник. Већ сам раније од њега тражио да се представи, ако има образа. Избегао је.
Мада како видим изгледа да се је реч о неком ко је мени лично познат.
Владимире исто важи и за Вас. Представите се, да не губимо време у надмудривању.
Истини за вољу надао сам се да ће неко поставити неко конкретно питање у вези горе написаног, изнети неки демантиј, или можда неку нову чињеницу.

Odgovori
Vo

E manipulatoru sa više identiteta jesmo te prokužili. Sad se lijepo smiri i sredi. Nemoj da si nervozan i uznemiren! Opusti se i pričekaj čike u plavom koji prave red. Ti si neki mnogo nervozan lik. Posebno te nerva što ti mene ne možeš da lociraš, a ja tebe gledam svaki dan kako kuvaš. Skupila se je kritična masa da se tvoj mračni slučaj rasvijetli. Konkretna pitanja će tek da budu postavljena od ovlaštenih osoba u institucijama.

Ko

Занимљива квалификација – Манипулатор.
Вама, који несмете да се представите, смета неки осебујан лик под псеудонимом Blop. Ви који сте се на овом форуму у почетку представљали као особа која живи далеко изван бивше нам државе, сада сте неко ко ме гледа сваки дан у Музеју(?). Vortex – Биће да је неко други овде нервозан. Одједном је постало страшно битно да ли вас је неко лоцирао или није. За мене то није главна преокупација. Да вам је савест чиста не би сте се крили иза псеудонима. Као што знате одавно сам вас позвао да скупите храбрости да се представите.

Опшете је познато у психологији да када неко некоме прети или му жели зло он обично пожели другоме оно од чега се највише плаши. У вашем случају то су „чике у плавом који праве ред“, а запажа се и присуство страха од конкретних питања која ће да постављају овлашћене особе у институцијама. Зато уместо коментара на основу тему покушавате да банализујете и одвучете расправу од главног питања које гласи:
Зашто представници Владе РС нису успели да преузму управу над МВБ?
Можда ви имате нека друга сазнања од мојих.

Vo

Točak (može i Kotać) zvani Kolo, ti si navalio ko mutav na telefon sa eskapadama radoznalosti. Ja znam tebe, i to jako dobro jer te gotovo svaki dan gledam. Tvoj unutrašnji nemir prerasta u paniku. Daj kontroliraj se! Ponavljam ti da se ponašam po pravilima domaćina (portala) i tvoje udbaško-kosovske metode su loše navike prošlih vremena. Ti si to što jesi i okani se psihološke znanosti i neukih naklapanja.
Sve bi ovo davno minulo da te ne razara strah od rezultata tvog minulog rada. Daj čovjeće iskoristi ovih par dana i provedi na otvorenom. Kad brava na gvozdenim vratima mračne čelije škljocne, sve postaje prošlo vrijeme.

Vl

Važni je da smo sada svi shvatili da ste vi ovde Gospodine Kolo. Potpisani ili ne, nebitno.
Vaš osebujan repertoar je lako prepoznatljiv. Skoro da ne morate da se potpišete, prepozna vas i slep i gluv.

Odgovori
Bl

Ivek ti znaš kaj si delao i ne preti čikama u plavom već si napravio veliku bruku.

Odgovori
Bl

Ukiću!!!! Upravo sam tvoja visokoumna pisanija sa kratkim objašnjenjima i opisima na koga se odnose, prosledio na više adresa pa i na par adresa u MO a u ponedeljak objasni kome treba i šta treba a koliko su me obavestili iz tvog ministarstva u zadnje vreme si se mnogima i mnogo pravdao. BRUKO

Odgovori
Vo

Hajde Točak, Kotać, Blop ili već kako je ti je najnoviji naslov višestruko rascijepljene osobnost, malo popusti sa umnožavanjem svoje osobnosti i liži rane. Maske su pale u tvom igrokazu pilićarenja. Plavetnilo postane prelazno i bolno kad čike u plavom izgube takt.

Odgovori
Ko

Нажалост, овде дискусије није ни било.
Површни коментари су се претворили у лично препуцавање и вређање. О теми нико ни да зуцне. Цела ова ситуација у Музеју је један велики ваздухопловни скандал, јер су сви актери ваздухопловци, војни и цивилни.
А како видимо они прави ћуте.

Уместо да се ствари решавају у Музеју отворено, за округлим столом, сведоци смо подмуклих радњи на свим нивоима. Непоштују се договори, уговори, и на крају Закони. За то време, једна репрезентативна установа полако копни сведена на минималан број запослених. Разне интересне групе се отимају око ње, са жељом да преузму контролу над њеним изузетним збиркама, а нико не жели да трајно реши функционисање установе и унапреди њено пословање.

У последње време се чују гласови да без обзира што ова решења Владе РС нису валидна и добро срочена, важно је да је Влада на посредан начин признала Музеј као државну институцију. Камо пусте среће да је тако. Све ово би било благословено да су поштовани закони и законске процедуре. Музеј би онда прешао на буџет и коначно обезбедио стабилно финансирање. Међутим, то се доношењем ових Решења није догодило. Све се свело на неку врсту принудне управе, поверене онима истима који су последњих дванаест година разарали Музеј ваздухопловства. Влада је направила велику грешку, коју запослени доживљавају као да је стадо дато вуку на чување.

Тренутни интерегнум поменутим интересним групама потпуно одговара. Чекају скори финансијски колапс Музеја, да би се онда они појавили као волшебни спасиоци. Начекаће се.
Ови предатори заборављају чињеницу да је Музеј већ четврт века практично препуштен сам себи, да се сам сналази. Да опстаје у условима перманентне кризе и да он за боља времена не зна. Тешко је људима одузети нешто што немају, нити им ишта можете тражити, ако им ништа не понудите.

Odgovori
Vo

Kadrovi bivše JNA misle da se univerzum ravna po njihovim htjenjima. A ti Točak u buduće budi kratak i jasan. Danas te gledam i kao da te nešto muči. Koliko se kužim problemi su neurovegetativne prirode.

Sl

Ja ovde nista nista ne shvatam, ali mi je impresivno sto ljudi koji se znaju koriste sifrovana imena.

Odgovori
Vo

Tako je. U pravu si. Ali gledaj samo, fabula tek slijedi.
Nego da Ti nisi prijatelju slučajno zalazio u „Stelex“ u prošlom milenijumu. Ako si to Ti Teša, onda trebamo zaliti i naliti se.

Sl

verovatno nisam, nisam iz Sarajeva, Ako je to neki kafic, a I ne znam nikog od vas, bar ne pod tim ilegalskim nadimcima :)

Vo

Moje isprike, pogreška. Stelex je bio vrlo uspješan klub studenata elektrotehnike i imao je izdašnu podršku grada i bivše republike.
E prijatelju došlo je vrijeme da se ponovo mora u ilegalu. Razne nerealizirane i opskurne face koje nisu u stanju da sebi i familiji osiguraju prostu reprodukciju vide neprijatelja u svatkom tko je bolji i ima više. Nije mene strah tih spodoba, već zašto trošiti vrijeme i energiju na te slinavce.

Sl

Nema razloga za izvinjavanje. Zelim naprednim snagama uspeh u zastiti opceg interesa

Nr

To što Vlada Srbije ne može da preuzme Muzej vazduhoplovstva pokazuje neto u stvari potpuno drugačije a to je da neko krijući se iza vlade Srbije želi da potpuno nezakonito preuzme muzej. Sve te nepravilnosti u preuzimanju mogu da se isprave za maksimalno 48 sati. Alikriminalno – zločinačka grupa koja želi da preuzme muzej upravo to ne želi. NE ŽELI DA MUZEJ RADI PO ZAKONU. Jer u tom slučaju za volinu i nevienu bruku Srpske vojske koja se vabi Slađan Ristić ima mesto samo za čišćenje fekalija u to muzeju a ne za mesto predsednika Upravnog odbora.

Odgovori
Ne

Izvinjavam se na greškama jer ja kad samo čujem to ime Slađan Ristić ja pobesnim. Ja mislim da se svi časni pukovnici srpske vojske iz vremena ratova za oslobođenje i ujedinjenje prevrću u grobu kao propeleri kad vide njega sa puvovničkim epoletama. To je moguće samo u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu zvanom Vojska Srbije.

Odgovori
Ko

Здраво Небојша.
Са већином твојих ставова могу да се сложим, али не и са мишљењем да све неправилности могу да се исправе за 48 часова. Законске процедуре су јасно дефинисане и оне се морају поштовати, за шта је потребно време и пуно добре воље.

Осим тога ту је сада и грешка на коју је наведен Председник Владе, који је безрезервно веровао у администрацију окупљену под капом Министарства одбране. Истрага би Премијера лако могла довести до интересне групе која је своју делатност против Музеја ваздухопловства започела пре три године, још у време док је он обављао функцију Министра одбране. За три године променила су се три министра, али је администрација остала иста, а интересна група скоро нетакнута. Управо је ова група била та која се унервозила, због чега је покушала да заобиђе редовну законску процедуру преузимања оснивачких права.
Право питање је зашто су се Ристић и дружина у Министарству одбране одлучили да „убрзају“ ствар?

Одговор лежи у чињеници да Тужба поменута у наслову ове теме није прва подигнута против Државе Србије. Т6 је пре две године на својим страницама први извештавао ваздухопловну јавност о скандалима везаним за противзаконито изношење музејских збирки из Музеја ваздухопловства од стране представника Команде ВиПВО. О томе су редовним путем извештавани сви Министри одбране, а шира јавност је о томе исцрпно могло да чита и на страницама Вечерњих новости и часописа Печат крајем прошле године. Пошто ниједан покушај упозорења није имао ефекта директор Музеја је испунио своју законску обавезу тако што је фебруара ове године поднео Тужбу против Министарства одбране – Републике Србије, за отимање и присвајање музејске грађе поверене на чување Музеју ваздухопловства.
Управо та Тужба је убрзала одлуку интересне групе да „по кратком поступку“ постави ново руководство и новог директора Музеја. Наравно, први задатак нове управе био би да повуче поднету Тужбу, пре него она она заживи и пра него се одржи и једно рочиште на Суду. Акција на препад им очигледно није успела.
Тако смо постали сведоци како је безрезервно поверење Премијера у војне структуре злоупотребљено ради избегавања личне одговорности појединаца у државним службама, који су деловали на своју руку, против једног легалног правног лица.

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Realni na: Balkanska Bezbednosna Mreža: U Portugalu otvoren Međunarodni helikopterski centar za obuku čiji je jedan od osnivača i Srbija

Kamo sreće da se osnuju Evropske bezbedonosne snage umesto Natoa.Tu bi nam bilo mesto,samo nek saradjujemo ipak smo mi Evropa,ali teško da se Evropa ratosilja Amerikanaca.

29. Nov 2023.Pogledaj

Aps na: [RAT U UKRAJINI] Dalje jačanje ukrajinske PVO, Rusi iznad Ukrajine masovnije koriste kasetne avio-bombe, vatreno krštenje MiG-a 35

@Slawa Ruska armija je danas najobucenija najspremnija i jedina koja bilo kad i bilo gde moze da se suprostavi bilo kome! Odmah posle njih moze biti tj ono sto je od nje ostalo ukrajinska armija..... Diletantski komentari tipa da Rusi gube su bas kako sam napisao diletantski!

29. Nov 2023.Pogledaj

Miloš1977 na: [RAT U UKRAJINI] Dalje jačanje ukrajinske PVO, Rusi iznad Ukrajine masovnije koriste kasetne avio-bombe, vatreno krštenje MiG-a 35

@gant Here is better GAO report on availability of F-35 up to 2022 https://www.gao.gov/assets/gao-22-105995.pdf

29. Nov 2023.Pogledaj

Miloš1977 na: [RAT U UKRAJINI] Dalje jačanje ukrajinske PVO, Rusi iznad Ukrajine masovnije koriste kasetne avio-bombe, vatreno krštenje MiG-a 35

@gant How's GAO (United States Government Accountability Office) sound like a reliable source? It is very easy to learn all available info about F-35 program from more reliable sources. Of coarse F-35 is more capable plane in many aspects than F-16 and F-15, but it is loaded with problems that in my opinion make itvery…

29. Nov 2023.Pogledaj

Crni na: Nove informacije vezane za osavremenjavanje jurišnih aviona Orao: Serijska modernizacija, obuka pilota, oprema i naoružanje

@VS S4 Nisam siguran da mu je mirnodopski "track record" nešto preterano sjajan, mada nije ni preterano loš. Ako dobro pamtim, od 2000-te do danas su tri J-22 izgubljena u udesima i nije bilo gubitaka pilota. Ne znam kako stoje stvari u SFRJ, tu ih je verovatno više izgubljeno (lično sam poznavao jednog pilota koji…

29. Nov 2023.Pogledaj