BEG airport status
Analiza borbenih aviona F-16 koje su kupili naši zapadni susedi: Izraelske “Munje“ i “Gromovi“ za Hrvatsku Izraelski F-16C Block 30 Barak. Deset ovakvih jednoseda naći će se u HRZ između 2020. i 2022.

Analiza borbenih aviona F-16 koje su kupili naši zapadni susedi: Izraelske “Munje“ i “Gromovi“ za Hrvatsku

Počevši od 2020. godine još jedan korisnik američkog borbenog aviona F-16 postaće i Hrvatska koja se nakon mnogo godina odlaganja napokon odlučila kakva će biti budućnost borbene komponente svojih vazduhoplovnih snaga. Naši zapadni susedi odabrali su ponudu Države Izrael za polovne avione u varijantama F-16C i D Block 30 koji su dorađeni izraelskom elektronskom opremom i naoružanjem. U Hrvatsku će stići 10 jednoseda i dva dvoseda, prva dva aviona 2020. godine, 6 tokom 2021. i poslednja 4 primerka 2022.

Saopšteno je da će njihova maksimalna cena biti najviše 500 miliona dolara a moguće i manje, plaćanje će trajati 10 godina po 50 miliona dolara godišnje u dve rate. Na avionima će pre isporuke biti izvršen i produženje životnog veka (SLEP) a osim Izraela i sam proizvođač Lockheed Martin, na osnovu čije dokumentacije će se uraditi SLEP, garantuje da će avioni dobiti da mogu da lete još po 3000 sati. Kako je zahtev Hrvatske bio da avioni mogu da lete po 100 sati godišnje, procenjeno je da oni mogu leteti još 25 godina nakon isporuke.

F-16D Block 30 RV Izraela naoružan vođenim bombama SPICE.

Osim 12 aviona koji će proći kroz proces produženja životnog veka, u 500 miliona dolara uračunat je i simulator letenja, zatim obuka 6 do 8 pilota i 45 pripadnika vazduhoplovnotehničkog sastava u Izraelu (od toga 5 inženjera), potom početni paketi rezervnih delova i naoružanja, zemaljska oprema, izgradnja i prilagođavanje infrastrukture (izgradnja hangara), tri godine kompletne logističke podrške uz prisustvo izraelskih stručnjaka (dva pilota instruktora plus još 12 do 15 ljudi) koji će pomagati u  obuci i održavanju aviona (tehničko osoblje biće osposobljeno za održavanje u 1. i 2. stepenu) kao i transport dogovorene opreme i delova.

Iako su značajno nadograđeni po specifičnim zahtevima RV Izraela, avioni su, kako se tvrdi potpuno kompatibilni s NATO standardima, takođe dovoljno su savremeni i pored toga što je reč o avionima starije varijante F-16 koji će u trenutku isporuke imati 32 do 35 godina. Treba napomenuti i da je od ponuđača traženo da tokom celog životnog veka ispravnost flote bude minimalno 65 procenata.

F-16C i D Block 30

Block 30 (kao i 32) je bio prvi blok verzija C i D kod kojeg je primenjen program AFE – Alternative Fighter Engine odnosno RV SAD (USAF) je početkom 80-tih odlučilo da se za F-16 usvoji i drugi tip motora koji bi bio alternativa tradicionalnim motorima proizvođača Pratt & Whitney. Na taj način napravljena je konkurencija, nastojalo se da se na taj način smanji cena, obezbedi i drugi izvor snabdevanja kao i stabilne isporuke motora. Tako je Block 30 dobio nov motor General Electric F110-GE-100 koji ima maksimalni potisak od 78,06 kN bez i 125 kN s dodatnim sagorevanjem dok je Block 32 imao Pratt & Whitney F100-PW-220.

Zanimljivo da je februara 1984. RV SAD odlučilo da za fiskalnu 1985. godinu naruči 75 procenata motora General Electric-a a ostatak Pratt & Whitney. Dogovoreno je da svaka jedinica USAF ne koristi oba Bloka odnosno avione s različitim motorima a izbor varijante je donošen na nivou puka (wing). Zbog toga što je motor F110-GE-100 bio nešto jači, Block 30 je morao dobiti nešto veći usisnik vazduha. Međutim ova dorada nije primenjena odmah i prvi primerci su imali standardni usisnik a podvarijanta koja ga je dobila imala je oznaku Block 30D.

Izgled kokpita kod aviona F-16C je, s manjim izmenama, identičan skoro kod svih blokova.

Razmatrana je i standardizacija odnosno da i Block 32 ima veći usisnik ali to nije bilo moguće jer slabiji motor nije mogao da primi dodatni vazduh. Treba navesti i to da se u početnom korišćenju aviona pokazalo da je motor proizvođača Pratt & Whitney bio pouzdaniji i manje sklon zastojima. Interesantno je da su obe varijante imali na usisnicima vazduha nanesene RAM (Radar Absorbing Material) premaze kako bi se smanjio radarski odraz aviona (RCS) jer je poznato da usisnik kod F-16 značajno doprinosi veličini njegovog RCS.

Dodatne dorade uključivale su povećanje memorije kroz dodatak sistema Programmable Display Generator i Data Entry Electronics Unit, novi zaštićeni sistem za glasovnu komunikaciju Seek Talk, novi zaptivni rezervoari za gorivo, tu su zatim uređaji voice message unit i crash survivable flight data recorder. Block 30D je nosio četiri umesto dva bacača mamaca ALE-47 a prednja antena signalizatora radarskog ozračenja tipa AN/ALE-40 je premeštena na pretkrilca. Počevši od proleća 1987. podverzija Block 30B dobila je mogućnost nošenja tada nove rakete vazduh-vazduh AIM-120 AMRAAM koja je međutim zvanično uvedena u naoružanje tek septembra 1991.

F-16C Block 30 RV SAD / Foto: USAF

Od avgusta 1987. integrisane su i protivradarske rakete AGM-45 Shrike koje se više ne koriste kao i modernije AGM-88 HARM. Vremenom avioni Nacionalne Garde SAD dobili su unapređeni inecijalni navigacijski sistem, lasersku žiro platformu, EGI (Embedeed GPS/INS), sistem za protivelektronska dejstva AN/ALQ-213, nišanski kontejner Litening, mogućnost nošenja INS/GPS vođenih ubojnih sredstava vazduh-zemlja poput JDAM (Joint Direct Attack Munition). Ovakvi avioni su u NG SAD poznati i kao F-16C++.

Proizvodnja u verzijama Block 30 i 32 započela je januara 1986., prvi let jednoseda Block 30 izvršen je 12. juna 1986., dvoseda 30. jula iste godine a prvi primerci su isporučeni jula 1987. Do 1989. kada je prekinuta proizvodnja isporučeno je 733 aviona a osim USAF i USN Block 30 i 30 gobili su Egipat, Grčka, Izrael, Južna Koreja i Turska.

Izraelski Barak, Brakeet i Barak 2020

Sa ukupno nabavljena 362 F-16, Izrael je najveći inostrani korisnik ovog aviona u svetu. Svoje prve avione dobio je još jula 1980. kada su stigla prva četiri aviona F-16A i B Block 10 (izraelski naziv Netz) a F-16 je i danas glavni avion i oslonac RV Izraela. Decembra 2016. Netz je povučen iz upotrebe a u naoružanju je ostalo 78 F-16C Block 30 i 40, 47 F-16D istih blokova i 98 F-16I koji predstavljaju jednu od najsavremenijih varijanti F-16 danas u svetu.

Dvosedi izraelski F-16D Block 30.

Hrvatska će kao što znamo dobiti 10 F-16C i dva F-16D Block 30 za koje je navedeno da su stari 30 godina. U okviru programa Peace Marble II RV Izraela je tokom 1987. i 1988. godine nabavio ukupno 75 aviona F-16C i D Block 30 od toga 51 jednosed (nasumično dodeljeni evidencijski brojevi od 301 do 398 ) i 24 dvoseda (nasumično dodeljeni evidencijski brojevi 020 do 088). Prvi jednosedi koji su nazvani Barak (Lightning) stigli su oktobra 1987. a prvi dvosedi nazvani Brakeet (Thunderbolt) 21. decembra iste godine.

Izraelci su izabrali da njihovi Block 30 i pored toga što imaju motor General Electric F110-GE-100, imaju standardni usisnik vazduha dok su avioni Block 40 kasnije isporučivani s većim usisnikom. Osnovna spoljna vizuelna razlika izraelskih jednoseda u odnosu na obični F-16C Block 30 je produžetak zadnjeg dela korena vertikalnog stabilizatora koje je vrlo slično kućištu padobrana kod aviona F-16A i B RV Norveške. Međutim kod izraelskih aviona nema padobrana već se tu nalazi elektronska oprema.

Izraelski F-16C i D Block 30 ne nose američke AIM-120 AMRAAM ali su zato tu domaće Derby.

Dvosedi takođe imaju ovu izmenu a osim toga su prepoznatljivi i po tome što se na leđnom delu aviona, između kabine i vertikalnog stabilizatora nalazi kutijasto kućište u kome se nalazi sistem za proitivelektronska dejstva. Postoje još neke manje izmene poput nešto većih navigacionih svetala koja se nalaze na bočnom delu usisnika vazduha a smatra se da u njima takođe ima i dodatne elektronike. Kod dvoseda je zanimljivo i to što to nisu samo dvosedi za obuku već se u zadnjoj kabini na borbenim misijama nalazi operator oružanog sistema.

Zbog svih pomenutih izmena kod izraelskih aviona došlo je do povećanja mase (kod dvoseda sa 7900 kg praznog aviona na 9525 kg, maksimalna masa je 21770 kg što je čak za 4760 kg više) pa su morale biti izvršene izmene i na stajnim trapovima i avioni su dobili nove točkove. U trećoj seriji isporučenih aviona američki interni sistem za protivelektronska dejstva Lockheed Martin Defense Systems’ (LMDS) AN/ALQ-178 Rapport III zamenjen je izraelskim Elta’s EL/L-8240.

Raketa vazduh-vazduh Python-5.

Kada je reč o drugoj elektronskoj opremi izraelski F-16 Block 30 poseduju dorađeni radar AN/APG-68(V)1, prvobitni američki nišanski kontejneri Martin-Marietta Sharpshooter (degradirani AN/AAQ-14 LANTIRN) su kasnije zamenjeni domaćim Rafael Litening. Na avione je integrisano i izraelsko naoružanje, tu su elektrooptički infracrveno samonavođene rakete vazduh-vazduh malog dometa Python 4 i Python 5 dometa 15 odnosno 20 km kao i aktivno-radarski samonavođene Derby koja ima domet oko 50 km. Opciono se mogu dobiti inercijalno i televizijski (ili IIR) vođene rakete vazduh-zemlja AGM-142 Popeye I i II (Have Nap ili Popeye Lite) dometa 78 odnosno 320 km.

Osim toga avioni su zadržali mogućnost nošenja američkog naroužanja, infracrveno samonavođenih raketa vazduh-vazduh AIM-9L i M “Sidewinder“ dometa do 18 km, vođenih raketa vazduh-zemlja AGM-65 “Maverick“, laserski vođenih bombi GBU-12, GBU-16, GBU-27, inercijalno i GPS vođene bombe iz porodice JDAM GBU-31, GBU-32 dometa do 28 km, zatim malogabaritne GBU-39 SDB (Small diameter bomb) dometa do 110 km.

Karakterističan kokpit dvoseda F-16D Block 52+. Na fotografiji je poljski avion.

Maja 2009. godine Izrael je odlučio da nastavi s osavremenjavanjem aviona F-16C i D koji su u programu Barak-2020 dobili dobar deo sistema i opreme najmodernije varijante u RV Izraela F-16I Soufa (Block 52+) kako ostali u naoružanju i posle 2020. godine. Prethodno su dorade ispitivane na jednom dvosedu F-16D koji je podvrgnut veoma rigoroznim testiranjima

Prvi nadograđeni avion završen je krajem novembra 2010. a radovi su obavljeni na nivou eskadrile uz nadzor osoblja iz Tehničke jedinice broj 22 koji predstavlja centralni servis za održavanje RV Izraela. Nakon što je prvi Barak-2020 prošao kroz inspekciju i nakon što je krajem januara 2011. predstavljen u vazduhoplovnoj bazi Hatzor, doneta je odluka da se svi avioni Barak dovedu na ovaj standard a čitav posao završen je oktobra 2014. godine.

Izviđački kontejner RecceLite i nišansko-navigacijski Litening.

Standard Barak-2020 obuhvata ugradnju novog gornjeg elektrooptičkog prikazivača (HUD), novih savremenijih donjih kolor prikazivača, Elbitov prikazni sistem na kacigi pilota DASH (Display and Sight Helmet), sistem za protivelektronska dejstva, sistem za kontrolu leta, kontejner RecceLite s elektrooptičkim i infracrvenim kamerama, sistemom za snimanje podataka i njihov prenos u realnom vremenu preko data-linka.

Od naoružanja vazduh-zemlja tu su elektrooptički i satelitski navođene bombe SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective) koje predstavlja stand-off oružije dometa i do 100 km. U principu SPICE predstavlja komplet elemenata za modifikaciju klasičnih američkih nevođenih avio bombi Mk81 (SPICE-250) , Mk83 (SPICE 1000) i Mk84 (SPICE 2000). Tu su takođe i CCD/IIR plus GPS/INS vođene krstareće rakete Delilah dometa do 250 km.

Komentari

S

Nije los ovaj Barak ali ne moze se da se meri sa nasim modernizovanim MiG29 (kada ugradimo Zuk radar i ostalo). Jedino sto su njihovi dvosedi bolji od nasih. Nasi nemaju radar. Trebali bi to da ugradimo!

Odgovori

Bolje jedno vruce pivo nego cetir ladna, bolje stara baba nego djeva mlada…

J

Najbolji Zhuk radar koji je moguće ugraditi u mig29 (a po Lazanskom ćete ipak dobiti klasu slabiji) je u rangu radara koji ima Barak. Oba imaju domet oko 300 km. U mig29 dvosjed je nemoguće ugraditi radar i oni služe samo za obuku. MIG29 je bolji avion ako dođe do bliskog susreta, a F16 ako dođe do borbe van vizualnog dometa. Ni Srpska ni Hrvatska eskadrila u slučaju rata neće ništa značiti, ali za očuvanje vojne aviacije i nadzor zračnog prostora su odlične i u skladu sa realnim mogućnostima.

G

Stevo

Mig29 je u svakom pogledu inferiorniji od Baraka. Mig29 u ovoj inačnici koje Srbija ima, i nije punokrvni borbeni avion 4. generacije. Sa modernizacijom možda i bude, a to sve zavisi od modernizacije. Kako kažu da će biti oznaka SD, Srbijanska dorada, a dorada nije isto što i modernizacija, nego je to manji i jeftiniji postupak. Samo Vaši neće da vam to objasne, nego vas motaju već ne znam koliko mjeseci s tom modernizacijom, a nitko još na svijetu ne zna koja će to biti modernizacija. Kada nešto skrivaš od javnosti, znači da ne možeš ispuniti očekivanja te javnosti, pa onda mažeš oči sa nekim SD itd.,a nitko nema pojma kakva je to dorada, šta se sve podrazumijeva pod tom doradom.

Ž

Русија више не нуди радаре Оса-2 за двоседе.

Барак итекако може у потпуности да се мери с МиГ-ом 29 који има радар Жук.

Недостатак МиГ-а 29 старијих верзија што немају извиђачки и нишански контејнер.

B

Leti jos 3000 sati (nasi jos 700), vec modernizovan, po skoro istoj ceni kao nasi migovi, plus su i dvosedi naoruzani, plus u cenu ulazi izgradnja hangara.

E

Mnogi na ovo gledaju navijacki.
Mislim da bi, skroz pojednostvljeno receno, ovom Baraku nekakav ruski ekvivalent bio Mig-29 SMT, samo za usporedbu jednosjeda.
Dvosjedi nisu usporedivi. Jedino indijska vezija Mig-29 KUB (9.47), iako je isto trenazna varijanta, je borbeno sposoban avion, ali jos uvjek dosta manjih mogucnosti od Barak/Brakeet.

F

Baš me zanima na čemu je zasnovana ta konstatacija kada MiG-29 nema ni nosivost, ni dolet, ni opremu/avioniku (posebno ne za napade noću na zemaljske ciljeve) niti pokretljivost kao F-16 Block 30?! Da ne spominjem čađave RD-33 koji demaskiraju 29-ku na 20+km, odvratnu završnu obradu (koja utiče i na radarsku vidljivost), kratak resurs motora, nedostatak sistema za dopunu gorivom u letu… Šta je tačno bolje kod MiG-29 nego kod F-16, baš me zanima?

P

Prvo srpski MiG-29 tek se treba modernizovati i koja opcija ce biti nije dogovoreno jos.. ali moderniji radar uz R-77 je optimalna kombinacija. Nije tacno da ce imati jos 700 sati naleta nego ce se odrzavati prema stanju. Ni jedan ni drugo avion nemaju radare dometa 300km, Barak u ovoj varijanti do 100 km a neki buduci radar za mig29 bi imao 120-160 zavisno od opcije, za aerodinamicni cilj.., inace za otkrivanje broda na moru tad radar ima domet 250+..Jeste rd33 cadi ali sta to znaci, :) dva motora su dva motora :) … inace i jedan i drugi avion su optimalni za takozvani air policing..

Z

Nesto od ovoga stoji ali ajmo ovako.. sistem za dopunu goriva u kontekstu naseg RV-a? Sta ce mu. Za prostor koji on pokriva ili bi mogao, besmisleno. Necemo letiti na dežuru uz rusku granicu pa da nas tankaju. Odvratna zavrsna obrada? Realno, uz danasnje radare da li bio pokriven krokodilskom kozom ili onim mat premazom kao f117 vidi se, manje ili vise. Pitaj Dale Zelka ako ne verujes. Provereno iznad Budjanovaca 😉 avionika, elektronika, naoruzanje, nosivost se da nabudjiti ako se hoce i najbitnije moze. Pa pogledaj sta su Izraelci s ovim napravili. 29ka je platforma koja je realno jos zahvalnija za up grade radnje od f16. Imas dosta primera o tome. Dva motora brate takodje. Sve samo ne malo bitno. Svi ovi strucnjaci koji se javljaju u zadnjih par dana da se busaju i pale ko baba na penziju to zaboravljaju. A uvek mozes pronaci i sta kaze za ovaj avion komandant nemacke eskadrile koju je bundeswahr dobio s ujedinjenjem Nemacke. Nabrojao je skoro sve nedostatke koje si i ti ali je opet u brojnim simulacijama, vezbama sa njihovim saveznicima letilo perje ovim sokolima. Žilav stroj znaci. Statistika porazavajuca za njih. Covek kaze da su od muke odbijali dolaziti na brifinge posle. Naravno da je presudna stvar pilota i stanje aparata ali malo rano su neki ovih dana poceli sahranjivati ovaj avion. Polako ljudi.

1

@Falcon

Možda nećeš dobiti adekvatan odgovor, ali pošto već pravite komparacije „istok-zapad“

http://www.flyfighterjet.com/jetflights/mig-29-vs-f-16-which-is-the-better-fighter-jet.html

D

@Juco
Domet od 300km je za V9 (novija verzija) i to za metu veličine razarača (veliki vojni brod). Radar AN/APG-68 V 1 ima domet od 70 kilometara za metu veličine lovačkog aviona RCS 5m2, zuk ima domet za metu iste veličine 105km a novija verzija 120km

B

@Perixa
Ako nije tacno da migovi mogu da lete jos 700 sati, zasto nam je vodja tako reko?

Б

SD није никаква “србијанска дорада“ већ званична верзија коју нуди РСК МиГ. Шта се све не може прочитати овде…

P

@Steva
Mozda da prvo malo procitate o ovim avionima,koja je njihova pouzdanost,kvalitet izrade,elektronike,performansi pa i istorija koriscenja u realnom boju, pa onda recite da li je MiG bolji?
F-16 je fenomenalan avion,dokazan i oproban u nebrojenim sukobima.
Mozemo da ga ne volimo jer je bombardovao Srbe u vise navrata,ali ovo nije politicki sajt, vec sajt ljubitelja avijacije.
MiG -29 u izvornon obliku 1980-ih je imao neke sjajne mogucnosti,ali nikada nije unapredjen,a i kvalitet izrade Rusa je legendarno slab.O elektronskoj komponenti da ne govorimo.Sad kao neki MiG-35 prave, smejurija.
Istina,nije bas jasno zasto Hrvatskoj treba takav avion sa njihovom teritorijom i clanstvom u Nato-u,ali – ko ima para, moze mu se.

M

Stevo molim te prema čemu se nemože mjeriti sa MIG-29? Budi konkretan

L

Odlična analiza. Pohvale g.Bankoviću.
Misljenja sam da Ameri nece dozvoliti Hrvatskoj kupovinu Amraam raketa.

Odgovori
I

Zbog cega ne bi dozvolili?
Amraam sa bez problema izvozi svim NATO saveznicima. Osim toga tu su i odlicne izraelske Derby rakete kao alternativa. Sve mi se cini da ce bas te Derby doci u osnovnom paketu naoruzanja.

G

Laki Cg

Ameri su ponudili novi F16 Block 70 koji je vrh njihove tehnologije 4 generacije lovca, a da ne bi dopustili prodaju Amraam raketa!?!

M

A zašto ne bi??Pa Hrvatska je USA saveznik ,a ne neprijatelj.

V

Da nam bar ni kupovinu nisu dozvolili.

E

Mislim da apsolutno nema razloga da USA ne dozvoli prodaju Amraam-a Hrvatskoj, osim mozda najnovije AIM-120D koju oni tek uvode u naoruzanje.
Primjera radi, ovo se smo neke od recentnijih prodaja Amraam-a:
– Poljska je 2006. kupila AIM-120C-5 za svoje F16
– Pakistan, 2006. odobreno 500 komada AIM-120C-5, 2010.
su isporucene prve rakete
– 2008 odobrena isporuka za Maroko
– 2015 odobrena prodaja AIM-120C-7 Maleziji
– 2016 odobrena prodaja AIM-120C-7 Indoneziji za njihove F16
-…
Pogledajte listu korisnika…

Š

Moje mišljenje je da Hrvatska neće kupiti AMRAAM, ali ne zato što Amerikanci ne bi dozvolili, već zato što za njime nema ni najmanje potrebe. Za air policing dovoljan je i najjeftiniji Sidewinder. Bilo što više od toga je bačen novac. Jednako vrijedi i za sve navedene bombe i ostale điđe, jer nikada nigdje neće biti upotrijebljene.

Veća je vjerojatnost da BDP skoči 5% nego da dođe do toga da Barak iz sebe izbaci bilo što osim pilota na ejection seatu.

V

@ Ed

Postoji li mogucnost naoruzavanja F-16 Baraka sa raketom Meteor? Barakov radar ima domet od oko 300km mozda uz neku malu modernizaciju ili dogradnju

L

@ Igor Zg …@Gogzilla
Podrazumijeva se da je Hrvatska saveznik Usa i tu nema dvojbe.
Naravno da bi dozvolila kupovinu novih f16 block 70 sa Amraam-om. Ovo je nesto drugo . Ameri nisu dobili posao i bas zbog toga smatram da sa Barack nece ici ta opcija ni u kom paketu naoruzanja To nije vezano za Nato i saveznistvo. Mnogo zemalja koristi F16 ali svima nije dozvoljena kupovina Amraaam-a.
Ameri odlucuju kome dati dozvolu da moze kupiti BVR raketu. To je velika odgovornost .

l

Pa Hrvatska je u razmišljanju i ozbiljnoj analizi o kupovini NASAMS sustava protuzračne obrane. On se temelji na inačici AMRAAM rakete. Nešto prilagođenoj ali to je AMRAAM. Naravno da nema nikakve zapreke za Hrvatsku u pogledu ove rakete. Pitanje je samo da li će biti kupljena odmah po isporuci ili će biti predmet kasnijeg dokupa.

G

Laki Cg

Laki para buši, di burgija ne može. Samo se ti iskeširaj i sve ide ko podmazano, nema nikakvih zapreka. Amerima je osnovni bio cilj da mi uzmemo F16, i to je to. Sad trošimo njihovu opremu, municiju i to je njima bio cilj.

E

@ Vukovarac
naravno da postoji mogucnost integracije Meteora, samo pitanje je koliki je to zahvat. Jedan od glavnih problema je data link s raketom sto znaci da za puno iskoristavanje mogucnosti Meteora potreban je „two way data link“ to za sad ispunjavaju samo Typhoon i Gripen (i F35). Rafale ne ispunjava tu dvosmjernu komunikaciju tj. nemoze razmjenjivati informacije s raketom u toku njene sredisnje faze leta, a Rafale je jedna od pletformi za koju je dizajnirana.
Indija je zatrazila program integracije na Su-30MKI.
Postojala je i ideja integracije Meteora na Tornado (UK) ali se odustalo.
Za F35 je u toku, japanci dogovaraju zamjenu tragaca tj . da se ugradi njihov koji je napredniji s japanske rakete AAM-4B. Ocekuje se puna integracija na F35 do 2024.
Uglavnom za F16 nema smisla jer vecina danasnjih 16-ca bez problema moze jednostavno integrirati najnovije varijante AIM-120, a one su vrhunske rakete.

M

A kojoj to članici NATA nije dozvoljena prodaja amrama

n

ne treba im, izraelski Derbi je odlicna raketa, a na Hrvat-skoj, je da izvaga, da li AMRAAM i preskupi norveski sistem PVO, tkZ SL-AMRAAM, ili izraelski Spayder sa raketama, kao izraeski F-16

V

Svaka cast za clanak! Moje je misljenje da je Hrvatska uradila dobar posao! 12 modernih f16 je zaista veliki napredak za RV HV!

Odgovori
m

Posmatrano laički,meni ovaj avion više odgovara lovačko bombarderskim zadacima,sa akcentom na ovo drugo.Ako bude imao vv rakete do 50km dometa,samo, to neće biti dovoljno za vazdušnu supremaciju,čini mi se.

Odgovori
G

mr

Može on nositi i rakete dugog dometa tipa Amraam, i najnovije Derby-e. Ne znam zašto to nije navedeno u članku.

Ž

Ракете AIM-120 се врло лако и брзо могу интегрисати, изворни Блок 30 може да их носи.

J

Živojine čovjek misli na inicijalni paket naoružanja koji će Hrvatska dobiti sa baracima. Nabava long range raketa je planirana kasnije i ovisit će o odobrenju SAD-a.

Ž

Gadzilla

Navedeno je da Block 30 može nositi AIM-120 ali da ih izraelski avioni ne koriste.

I

Država koja zaradi preko 10 milijardi eura od turizma, mogla je odvojit milijardu ipo i za nove f16 vipere, a bili su u ponudi, al šta je tu je

Odgovori
V

Dzaba milijarda i po od turizma kad sav taj novac ode na popunjavanje rupa u penzionom sistemu, hranjenje uhljeba i sl. Ubi vas kao i nas preglomazan drzavni aparat. Hrvatska u ovom trenutku od ovog bolje nije mogla uraditi, presla je na zapadnu tehnologiju, zadrzala kontinuitet lovacke avijacije i obezbedila aparate primarno za air policing. To je neki realan maksimum u ovoj situaciji. E sad, kako ce to biti u praksi, vreme ce pokazati.

T

Prihodi su 11 milijardi a ne zarada….ovo je prelazni avion a na razini sufe ili block 50…iduca eskadrila sasvim sigurno dolazi naprednija a cijenovno ista ili slična jer nece trebati obuka, simulator itd….jako dobar posao!!

P

Mogli su i F35, 100 milijuna košta jedan, za 1.5 milijardi bi se dobio lijep paket

E

@ Promatrač

Pa bas i nisu mogli… Ponudeni F16 Block 70, samo masine bez iceg drugog, 12kom za 1.4 milijarde USD.
Prosle godine Bahrein se odlucio za novih 19 kom F16V s naprednom podrskom, obukom i opremom za 2.8 milijardi USD uz dodatni paket modernizacije 20 postojecih F16 block 40 na F16V standard za dodatnih 1 milijardu USD.

J

@Promatrač
Nije toliko skup sam avion, skupa je obuka, prilagodba infrastrukture, oprema i naoružanje. U ovaj paket od 500 m $ je uključeno sve i nakon nekih 15 godina bi se lako moglo preći na f35, možda 15 godina stare u skladu sa mogućnostima. Velik je skok sa lovca 2 generacije Ruske proizbodnje na lovac 4+ generacije Američke proizvodnje, ne toliko u letackom smislu već infrastrukturno i tehnički. To košta i vrijedi više od samih aviona.

M

Po zvanicnim podacima budzet hrvata je u deficitu…

M

@Milan
Budžet RH je uvijek u deficitu. Bitno je da:
– je godišnji deficit ispod 3 %
– se smanjuje vanjski dug
– se poboljšava kreditni rejting.

O

Nije državni proračun Hrvatske u deficitu nego u suficitu. Bilo u svim medijima samo se treba malo informirati prije nego što se nešto napiše ili se namjerno plasiraju laži:

http://vijesti.hrt.hr/423110/zdravko-maric-za-hrt-proracun-u-suficitu-prvi-puta-od-hrvatske-samostalnosti
https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ministar-maric-proracun-u-suficitu-prvi-put-od-hrvatske-samostalnosti—501733.html

N

Bez Amrama su prilicno ograniceni sa mogucnostima.Mogu Derby rakete da kupe,ali koliko je to kompatibilno sa NATO…

Odgovori
E

Raketa u principu nema veze s kompatibilnoscu s NATO-m.
Kompatibilnost s NATO je bitna kod komunikacijskih, identifikacijskih i sustava razmjene podataka.
Derby je raketa koja se lako integrira na zapadne pa cak i na ruske sustave. Po proizvodacu, Rafael, navode meduostalim ove avione: F15, F16, Su-30, JAS-39 Gripen, Mirage 2000, …

K

Pametnom dosta.

Odgovori
A

Dragi susjedi

Jel Vam jasno piše da se radi o modelu Barak 2020 koji je po ugrađenoj opremi i karakteristikama na nivou Block 50+.
Hrvatska je članica NATO-a i zašto ne bi kupila AMRAAM rakete tu nema nikakvih problema i zrakoplovi će imati ili spomenute rakete (ovisi o cijeni) ili izraelaki derby ER koji je u standardnom naoružanju izraelskih f-16 a domet mu nije 50 km kako krivo navodite nego 100 km (učinkoviti domet).
Još si jednom proanalizirajte što ima barak 2020 pa će Vam biti jasno kakav je to stroj.
U svakom slučaju odličan izbor da smo ovo odbili nikada takvu ponudu na stolu ne bi imali.I još nešto isti avion htjeli su Rumunji pa SAD nešto nije bio oduševljen a Hrvatska je dobila zeleno svjetlo bez problema(preslikaj na AMRAAM)
Po meni bolji izbor nego Gripen C/D.Pogledajte samo karakteristike radara AN/APG 68v.Evo i avionika-Prkaznik na kacigi(HMD),Naočale za noćno gledanjeNVG),Podatkovna veza Link 16,Sustav za taktičku navigaciju(TACAN),GPS/INS sustav(EGI),sustav za elektroničko ratovanje i upozorenje(EW/RWR),kriptirani komunikacijski sustav(Secure Com),MIL-STD sabirnica,ciljnički sustav Sniper,ciljnički sustav Litening.sustav za izviđanje i pretraživanje RecceLite..
Naoružanje-top M61 Vulcan 20 mm 511 projektila,,ZRAK-ZRAK–AIM -9 Sidewinder,AIM 120 AMRAAM,PYTHON4/5,DERBY sve izvedenice,ZRAK-ZEMLJA–LGB,GPB,AGM 45 Shrike,AGM-88 Harm,AGM -65 Maverick,Spice projektili,JDAM,
Hrvatska će pribaviti što joj je potrebno i nemojte ni sumnjati da će to i dobiti bez problema.Usvakom slučaju će avion biti VIŠENAMJENSKI,dakle i sa dobrim kompletom naoružanja zrak-zemlja
Ponuda Izrela je više nego dobra,uključuje i zemaljsku infrastrukturu ,što bi više

Odgovori
v

Koliko vidim jasno piše da je u pitanju poboljšani Block 30 a o Blocku 50+ možeš samo da maštaš. Kupili ste 30+ godina stare avione, tako da se ne loži previše. Mislim da je bolja investicija NOVI Gripen pa makar i 6 kom nego leteća gerijatrija.

o

veki ti si se izgubio negdje u vremenu i prostoru.
Ta leteća gerijatrija ima najbolju elektroniku koju koju nema niti jedan zrakoplov na svijetu star trideset godina. Realno gledajući vi ne možete čak i da želite staviti gore ništa slično.Ne mislim ništa loše već nema niti smisla na zrakoplov koji se osposobljava za narednih 800 sati naleta. Kvaka je u tome što su korpusi -zmajevi MiG29
i F16 suviše različiti u kvaliteti u korist F16 ,te vam Rusi ne mogu dati nikakve garancije. Jednostavno zrakoplov je istrošen i točka.
Barak 2020 nazivati leteća gerijatrija,pogledaj u svoje dvorište molim

P

@Antun

..Ipak je block 30 i nece se dodatno modifikovati i proci ce svoju SLEP fazu…to kaze vas brigadir…pogledajte na linku:
http://obris.org/hrvatska/nabava-vba-prezentacija-brigadira-tretinjaka/

@omniameamecumporto

I u jednom i u drugom slucaju garancije za ‘lifetime’ daje OEM i oni su jedini stvarni autoritet za takve ocjene…

E

@veki
ipak nije uporedivo, predvideni vjek upotrebe aviona je razlicit jer su i F16 i Mig-29 nastali u razlicitm uvjetima.
F16 je razvijen kao laki dnevni lovac “ Lightweight Fighter (LWF)“ tj kasniji „Air Combat Fighter (ACF)“ , jeftiniji od aviona koje nadopunjuje (F15), s planiranim dugorocnim daljnim razvojem i 8000 sati naleta, to je bio prvi serijski avion s Fly by Wire avionikom koja bitno smanjila masu aviona i posljedicno povecala nosivost
Mig-29 je razvijen kao laki prvolinijski lovac „Perspektivnyy Lyogkiy Frontovoy Istrebitel“, jeftinija nadopuna za Su-27, logika je bila da su prvolinijski lovci „potrosni materija“ tj. da u slucaju sukoba nece dugo potrajati pa prema tome nemaju ni potrebu za dug vjek upotrebe. Naglasak je bio na masovnu proizvodnju lovca s odlicnim manevarskim sposobnostima.

A

@Antun Ne navode oni ništa krivo.

Powered by a rocket motor, the Derby missile has a speed of Mach 4 and can hit targets at a range of up to 50km.

E

Tocnije bi bilo za ono sto Rafael trenutno proizvodi od Derbi izvedbi:
– I-Derby deklariranog dometa 50km,
http://www.rafael.co.il/5621-700-en/Marketing.aspx
– I-Derby-ER deklariranog dometa 100km,
http://www.rafael.co.il/5622-977-en/Marketing.aspx

E

Mislim da treba i napomenuti da Izraelci koriste i novije verzije BVR raketa I-Derby dometa 50km i I-Derby-ER dometa 100km. Ranija varijanta Derby ovdje spomenuta vise nije u proizvodnji, ali jese na zalihama IDF-a.
Izrael je korisnik AIM-120 Amraam-a, i Amraam je integriran u sustav ubojitih sredstava za Barak. Koliko je poznato na Barak-u preferiraju Derby. Ali koristili su AIM-120C i na Baraku je prije dolaska I-Derby-ER jer to je bila jedina moderna raketa veceg dometa.(AIM-7 Sparrow je dosta stariji i koriste ga na F15 Baz)
Sto se tice Sidewindera integrirania je i verzija AIM-9X.
Integracija novijih oruzja je bila dio modernizacije Barak2020.

Odgovori
Ž

Rakete AIM-120 kod izraelskih F-16 koriste samo Sufe.

E

Danas da, AIM-120C-7 je upotrebi samo na Suflama (od F16-ica)
Sluzbeno prva posiljka AIM-120B stigla je u Izrael 1998. tad je Barak bio spreman za integraciju istih. F15 Baaz nisu, oni su koristili AIM-7.
tek modernizacijom 2000. Baaz integrira AIM-120.
1998/1999 se isporucuju prvi F15I Ra’am (varijanta F15E Strike Eagle-a), tad njihova zadaca su bombarderske misije i tad ne koriste BVR rakete. Sufle su dosle tek 2003. , godinu ranije je AIM-120 integriran na F15I

Ž

Да а у принципу Ф-16 је код Израелаца више за нападе на циљеве на копну.

Нисам сигуран да је I-Derby ушао у наоружање Барака али је то лако интегрисати.

T

Sta ce vam rakete kad realno nece biti potrebe nikoga obarati? Za patroliranje dovoljno i da se oslobodi Izrael starog gvozdja. Realno veliki napredak za Hrvatsku sa migovima.

O

Pa nije stvar u obaranju nego u mogućnosti (ili ako hoćeš – prijetnji) obaranja. Osnovne vojne logike.

Р

Да ли заиста неко вјерује да ови авиони могу да лете још 25 година? Израел је расходовао авионе верзија А и Б који су 7-8 година старији од ових Ц и Д, а који, изгледа, нису више низашта. Кад некоме у разговору поменеш старост авиона, он олако каже ”ма то они продуже за неколико хиљада сати”… Како? Има неки потенциометар на авиону па техничар фино окрене на жељену вриједност?! Замислите да и данас лете они давно изумрли југословенски ф-13 мигови…
С друге стране, хрватски медији већ помало пишу о неким евентуалним ограничењима у вези опреме и наоружања која (не)ће бити испоручена са авионима.

Odgovori
J

Proizvođač je produžio vijek na toliko, nije se netko sjetio i šarafcigerom to napravio. Mijenja se sve kritične točke da bi se produžio vijek trajanja. Mig21 koji je bio u uporabi još u Vijetnamskom ratu se još koristi gdi neće tip aviona koji se još proizvodi. Ovaj avion je dobro prijelazno rješenje, odnosno prijelazno rješenje i vjerojatno će se zamjeniti za nekih 15 godina postepeno sa F35. Ako te brine starost ovih aviona, trebala bi te brinuti i jednako starih Srpskih migova.

l

Radovane,

Lockhid Martin ne samo da vjeruje već i garantira. Pročitaj tekst.

Ž

imaš stariji, A 10 i dan danas lete i uništavaju živu silu u Afganistanu. Ne vidim nikakve razloga da ne lete još 30 godina

B

@Zeljko
A10 je podzvucni avion, koji ne izvodi zahtevne akrobacije i samim tim njegova njegova struktura nije podlozna mikropukotinama. Babe i zabe.

Ž

Branko

Naravno da su podzvučni to i babe znaju ….. kod njih su nemogući miropukotine jer su rađeni sa drugačijim materijalima, pošto su i stariji, puno stariji….imaš videa na YouTube pa sam pogledaj iz kojih G+ sila izlaze i ulaze. E sad što su žabe to bi ti trebao znati

P

@Juco Svaka cast odluci Hrvatske,sto se srpskih MiGova tice – za bolje nismo imali para,a jasno je da su tu samo da se ne izgubi i ne ugasi tradicija lovacke avijacije.
Za bilo sta drugo osim air policing i nisu, i mogu da plase albansku nacionalnu manjinu niskim preletima po Presevskoj dolini.

S

Ne bi ih Izraelci prodavali, štaviše, voleli bi i da su mogli da još koriste modernizovane F-16A, ali nemaju izbora i treba im para. Jer kupuju F-35 i modernizovali su F-15 ranijih varijanti, očijukaju najnovije varijante F-15, planiraju lansiranje još nekoliko špijunskih satelita, nove korvete i poboljšanje protivraketnog štita. A sve to košta puno, čak i za Izrael.

m

@juco Starost nasih migova mene recimo ne brine jer su to dva potpuno razlicita slucaja,mi migove pravimo da sluze jos desetak,dvanaest godina a vec ih imamo dugo godina u invetaru sto valjda znaci da uglavnom imamo potrebnu logistiku za njih,dakle to je ipak prelazno resenje i cak mislim da se zbog toga i nece ici na neku duboku modernizaciju jer ce i ovakvi u ovom broju sluziti svrsi.S druge strane,Hrvatska menja tip aviona,prelazi na zapadni avion i sta radi,kupuje avion koji kad budu svi pristigli ima 35 godina i tvrde da ce leteti jos 30,ne znam samo kako ,jos ih je samo 12 sto znaci da nikad nece imati ispravnih vise od 6,7 komada,nedovoljno za bilo kakvu dominaciju nad bilo kim iako sam i ja misljenja da je f16 bolji od miga29.Po meni vreme ce pokazati,ali sam misljenja da su napravili ozbiljnu gresku.

J

@Milko
Hrvatska se ne sprema za rat. Zaboravi ikakvu značajnu ulogu i Srpski i Hrvatskih lovaca u slucaju potrebe za zracnom dominacijom . Hrvatska kupuje avione za koje proizvođač daje garanciju da mogu još 30 godina i 3000 sati letjeti, ne kažem to ja niti je to moja procjena, već proizvođača. U cijenu Izraelska ponude je uključeno sve, od obuke, infrastrukture, naoružanje, rezervni dijelovi i drugo. Znači Hrvatska ovim kupuje kompletan prelazak na ono što sada vi imate za mig29. Najveća razlika između Srpskog mig29 i budućeg Hrvatskog F16 je u resursima jer mig29 će imati 700, a F16 3000 garantiranih sati leta. Ovaj remont će Srbiju koštati,180-230 milijona USD, samo najavljeni remont i modernizacija. Koliko će koštati noviji avioni za tih 10-12 godina, ako remont 30 godina starih, za jos 700 sati koje ce napraviti plaćate toliko?

m

@Juko Misljenja sam da ste trebali kupiti noviji avion pa i po cenu da bude manje komada a da znacajnu ulogu nece imati ni jedni ni drugi-to mi je potpuno jasno.Uostalom,sacekajmo koju godinu pa budemo videli.

B

Da mi je samo da vidim izraze loca nasih partijskih vojnih strucnjaka kad su culi ovu vest. Vrlo pragmaticna odluka kao i uvek u CRO. Cestitke komsijama. Nema potrebe za nicim skupljim u ovom momentu. Nikada se nista ozbiljno nece raditi sa tim avionima. Ako si vec primoran da kupis nesto bolja je zapadna tehnologija u svakom pogledu…za rusofile, poruka da pogledaju na parking ispred zgrade i izbroje koliko ima lada a koliko VW.
Ili imas doktrinu severne koreje ili zelis da budes deo sveta.

Odgovori
L

Nisam znao da je f16 njemačke proizvodnje.

R

Pa recimo i da su naši u Srbiji kupili Su35 ljudi slični Borisu bi širili okolo frustracije…Posao koji je Srbija dogovorila za 10 aviona MiG 29 je 185 miliona evra a Hrvatska je dogovorila posao za 12 aviona F16 oko 500 miliona dolara i to je dovoljno da se zaključi ko je više odvojio novca …Srbija ima svoje razloge a i Hrvatska takođe ima svoje razloge zašto idu u ovom smeru…Odnos uloženog i dobijenog je realan u oba posla….Ja da sam nekim slučajem u vrhu Vojske u Srbiji sigurno nebi ništa rekao javnosti oko modernizacije srpskih MiG29…Pa mi već sada imamo pljuvačinu na svakom koraku i kome i zašto bilo šta onda i govoriti …Šta god sad uradili ovi prozapadno orjentisani će pljuvati dok imaju snage…

T

Pohvale za clanak,korektno sa činjenicama..Sve u svemu prelazak sa migova 21 na f16 je ogroman napredak za Hrz i Hv u cjelini.

Odgovori
N

Ovo je najbolji moguci posao i plus dobijju fabriku naoruzanja. Pun respekt za susede. Tako se modernizuje vojska a ne skupljanjem donacija sa otpada Varsavskog pakta kao sto nase rukovodstvo cini.

Odgovori
D

Nikola svaka cast na ovom komentaru. Oko nas NATO, a mi kao sto kazete sa otpada Varsavskog pakta uzimamo krs. I kao sada cemo biti baje, i niko nam nista ne moze. Nakon remonta, resurs F 16 3000 sati, a MIG 29 700 sati. U jednom od tekstova koji je pisao pukovnik Suad kada je bio u Americi, imate poredjenje F5 i MIG-a 21. I mi uzesmo MIG 21.

F

Priblizno su iste starosti sa 29-kama…

J

Prvo g.Bankovicu sve pohvale za clanak, ako cemo po fakultetskom kriterijumu 10 ko vrata. Drugo, pitanje za vas, znamo da susedi imaju 7-8 pilota LA prosecnih godina negde ko i nasi, koliko je objektivno tesko da oni izvrse preobuku na avion koji je konfiguracijski totalno drugaciji od onog na kojem su leteli do sad, pocevsi od elektronike, polozaja palice itd. Koliko ce to zaista biti problem? Pogotovo ako se ne zna koliki ce broj sati naleta oni imati u toku preobuke.
Mislim da je najveca prednost nasih migova ta sto kada vec uzimamo polovan avion koji je realno prelazno resenje, uzimamo u svakom smislu nama poznat avion.

Mislim da je za Hrvate najveci problem, prelaz na zapadnu tehnologiju,totalno drugaciju skolu. Figurativno mislim problem,naravno da su oni to morali i da su napravili iskorak,ali bicr poteskoca.
Dacu primer kada je Indija birala novi tenk, dala je prednost t90 zato sto su procenili da ce im posle visedecenijske upotrebe t72 prelaz na njega biti kao „dobar dan“ a prelaz na neki zapadni bi zbog svega sto prati promenu mnogo vise kostao.
Zato sam i za 29-tku sada i 35-cu u buducnosti uvek govorio da mozda nije u pitanju najbolji avion, ali jeste najbolje resenje za nas.

Odgovori
l

To je već dogovoreno u samom paketu prodaje gdje je u cijeni navedena i preobuka pilota u Izraelu za dnevno i noćno djelovanje zrek-zrak i zrak-zemlja.A na ovo pitanje je dao odgovor i Ivica Ivandić mislim na N1 televiziji kada je rekao da nije problem preći sa dosadašnje tehnike i letjeti ovim zrakoplovom. Na kraju krajeva neki od hrvatskih pilota su već imali prilike da lete u upravljaju s njim. Vrijeme će biti potrebno za ovladati samim sustavima aviona za koje je on dao procjenu da je potrebno nekih 6 mjeseci obuke prvenstveno u učionici.

N

Hrvatska je još prije 20 godina kupila Pilatuse PC 9M kao trenazne avione zbog konfiguracije kokpita kao kod modernih zapadnih borbenih aviona upravo zbog prelaska na zapadnu tehniku. Tako je tada naglasavano kao razlog kupnje.
Nitko nije tada mislio da će se to tako dugo razvlačili.
Mislim da je hrvatskim pilotima veći problem kad završe obuku, prelazak sa Pilatusa sa zapadnim rasporedom komandi na stari sovjetski mig 21 nego prelazak na F 16 ili neki drugi moderan zapadni avion.

O

Mislim da se i Hrvatskoj i Srbiji isplati zadržati vojno zrakoplovstvo jer bi i tako nadzor neba platili nekom.

Odgovori
R

Pohvale autoru članka na stručnom i nepristranom tekstu bez navijačkih epizoda.
Ne razumijem ove navijačke komentare koji veličaju mogucnosti svoje i vrijeđaju tudje RZ. U svjetskim okvirima smo svi slabi na području EX YU. Bitni su koracici i koraci naprijed.

Odgovori
G

Vrlo dobar članak, bilo bi dobro da naši „stručni komentatori“ iz medija koji su u karijeri uglavnom izvještavali o kretanju cijene luka i paradajza na Dolcu pročitaju i nešto nauče, isto vrijedi i za „sveznajućeg“ političare koji stalno laprdaju i spominju neke „kante“. T6 na razini zadatka kao i uvijek.

Odgovori
S

Odlican avion kako god okrenes. Gledao ih uzivo u Grckoj, u preletu 4 odjednom, da se najezis. Citao na https://www.defensenews.com/global/europe/2018/03/28/croatia-to-buy-used-f-16d-jets-from-israel/
da su u pitanju iskljucivo verzije D koje se nabavljaju( dvosedi) koje navodno Izraelci vise cene. Nisam gledao konferenciju pa samo potvrda ako moze koja verzija je pitanju?

Odgovori
G

Slobodan

Uzima se 10 F16C, to su ti jednosedi i 2 F16D to su dvosjedi. Spominje se Block 30, mada znam da su bili u pregovorima i Block40. 09.04.2017 najavljuju konferenciju u Izraelu u vezi ove teme, tada ćemo dobiti puno više informacija.

E

kako pise Zivojin u clanku gore:
10x F16 C Block 30 Barak (jednosjed) + 2x F16D Block 30 Barak (tj. Brakeet)
Svi modernizirani prije koju godinu na nivo Barak 2020.
…trebao si samo procitat ovaj gore clanak…

F

Super članak. Više nego izvrsna investicija Hrvatske.

Odgovori
S

Hvala na linku.

A

Dvije pozitivne strane ovog posla za Hrvatsku su:skok s druge na četvrtu generaciju i još bitnije strateško partnerstvo s Izraelom.pogledajmo to partnerstvo iz kuta Izraela koji pontencial suradnje s RH,ovdje je puno komentara da Izraelska strana neće isporučiti avione onako kako je dogovoreno u zadnjih nekoliko mjeseci Hrvatska je odradila još nekoliko velikih poslova s Izraelom,oružane stanice za patrie 8 kom 12mil Eura na čekanju je ostalih 118.Prije nekoliko dana izabrana izraelska ponuda za bespilotne letjelice opremanje OOB protuoklopne rakete a u bližoj budućnosti PZO sustav spyder itd.

Odgovori
M

Sjajan tekst, svaka čast Živojine Bankoviću!!!
Imam samo jedno pitanje, jedna stvar mi nikako nije jasna. Koja je logika i računica Izraelcima bila da ponude RV R.Hrvatske nabudženu verziju Baraka, odnosno Barak 2020 koji su relativno skoro modernizovani, koji su uvek aktivno lete, umesto da ponude Hrvatskoj Netz (koji je vrlo sličan ako se ne varam Rumunskim F-16 AM i BM ) koji su povukli iz naoružanja i koji im ne treba?! OSlobađaju se aviona jer im dolazi F-35 Adir ili? Nekako mi nema logika ceo taj transfer, pa još za taj novac da prodaju simulator, održavanje, obuku u Ozraleu, stock delova i još da izgrade hangare odnosno da prilagode infrastrukturu. Po toj računici Hrvatska će proći mnogooo bolje nego Rumunija sa nabavkom F-16.

Odgovori
O

Ponudili su nam Netzeve prije nekoliko godina pa smo rekli da nećemo. Drugi put su popravili ponudu, neće valjda opet nuditi isto, a sad još starije.

l

Ponuđen je prvo Netz ali je Hrvatska odbila i zatražila Barak.

M

I ja se mislim stalno zasto je bas Barak 2020 ponudjen i to u nevidjenom paketu!
Taj F-16 kako navodi Zivojin je znatno tezi i jaci model takodje i samim stim prikladjen za ozbiljna bombardovanja! Ne air policing!
Mislim da ozbiljno racunaju da HRZ sa Baracima u buducnosti stupi u vojne misije u okviru NATO kampanje po Srednjem Istoku.

O

Sudjelovanje u misijama van granica HR jedino je moguće ako nam planiraju dati nove zrakoplove za 10-15 godina. Ovako ćemo imati dovoljno resursa za 100-120 h godišnje, tijekom cca. 25 godina planirane uporabe, odnosno za još manje obuke pilota ako se računa 1,2 pilota po zrakoplovu. Svaki veći nalet znači prijevremeno smanjenje eksadrile zbog isteka resursa.

G

Ozren

U pravu si. Nema šanse da idemo u neke misije sa samo 12 borbenih aviona. Tim više što se zna da 65% od flote je uvijek operativno. 12 je dovoljan broj za obuku novih pilota i air policing. Čak nije dovoljno ni za obranu zemlje, ako ćemo iskreno. Ali ako si pratio ovu temu od početka, kad je Plenković bio u Izraelu. Izraelski mediji su pričali da kupujemo od njih 30 komada. Ovih 12 je možda samo da obučimo nove posade i pripremimo infrastrukturu. A onda nova akvizacija za još. Po mojoj procjeni to bi se moglo desiti tek negdje oko 2030.

E

@Markus 1463
Netz je nuden nekoliko puta hrvatskoj. Ponude su bile s ACE modernizacijom koja je nudila dosta toga. Nova elektronika i upravljake kontrole, novi radar Elta EL/M-2032, u kokpitu 3 nova MDF-a, itd. ta modernizacija je orginalno radena za potrebe IDF prije nego su se odlucili umjesto dodatnih F15I Ra’am uzeti duplo vise F16I Sufla.
Prvi put ACE modernizacija je pokazana na primjerku koji je sudjelovao na aero mitingu u Parizu 2001.
Buduci da su Izraelci odustali, tesko je bilo ikome odluciti se na tu modernizaciju u momentu kad su se na trzistu polovnih masovno pojavili dokazani F16AM/BM (kupuju ih Rumunjska, Cile, Jordan,…)
Hrvatskoj su Netz zadnji put ponudeni 2015. godine. Zadnji prizemljeni Netz-ovi 2016 su bili iz 115. eskadrile (red dragons /agressor squadron).
Dakle Sufle su izgurale Netzove, Adir ce izgurati Barak a vjerojatno nokon toga i Sufle.
U zadnjih godinu dana stiglo je 9 Adira, a njima su mjesta napravili Barak koji su prebaceni u Agressor Squadron (115.)
Ovi buduci hrvatski F16 rade mjesto za ono sto ce doci u Izrael sljedece dvije godine…
Vjerojatno i Izraelci zele dobru reklamu da sutra lakse prodaju ostatak Barak-a da ne bi propadali kao sada Netz.

Š

Miloš: nema ni teoretske šanse da Hrvatska pošalje neki svoj Barak (iako, čisto balkanski, smatram da bi se trebao zvati Burek) da se druži s ostalim NATO avionima, jer:

1) Piloti će u najboljem slučaju imati 80 sati naleta godišnje, što će biti jedva dovoljno da ne unište svoj avion, a kamoli da bi bilo koga i bilo što gađali (za to treba „malo“ više sati u avionu) a pogotovo pogodili

2) Čisto sumnjam da će prosječna raspoloživost biti preko 50%, pa ako imaš 2+1 kao dežurce, ostanu ti samo 3 druga aviona koji mogu letjeti, što je preriskantno i ugrožava dežurnu paru

3) To košta, a zahtijeva i transfer ljudi i tehnike, što bi izravno utjecalo na točku 2

4) Hrvatska trenutno nema problema s bliskoistočnim bradonjama, no imala bi da počne slati svoje avione nekamo; a onda znaš kako bi bilo – nešto eksplodira nasred Dubrovnika ili Splita, ode i trenutna i iduće dvije turističke sezone u tri krasne, pa se komotno može proglasiti bankrot

Ovo su avioni tek toliko da bi se imalo avione i radio air policing. Neće nikada biti nikakvih dokupa, jer niti Hrvatska ima potrebe imati više aviona, niti to može financijski podnijeti.

M

@Gadzilla

Prošle godine se spominjalo da bi RZu trebalo 18 aviona, ali da je 12 minimum. Stoga su sada i uzeli samo 12 komada.

M

Nadam se da ste u pravu i da se samo raditi air policing iznad Hrvatske. Pomenuti su planovi za moguce usluge air policinga iznad drugih NATO clanica mada i to kako kazete nece ici tako lako ako raspolozivost stvarno bude ispod 65%

O

Česi su u više navrata bili uključeni u Icelandic i Baltic Air Policing sa 5 odnosno 4 zrakoplova. A imaju ukupno 12 Gripena. Dakle, može se ako se ima resursa na raspolaganju.

Mi ćemo biti „na knap“. Možemo dići nalet, i za vježbe i razmještanje, ali onda će eskadrila trajati maksimalno 15 godina. I, naravno, tu je uvijek i pitanje tehničke raspoloživosti od >= 65%.

O

Ispravka: Česi imaju 2 dvosjeda i 12 jednosjeda. Ali, svejedno, air policing rade samo sa jednosjedima.

T

@Markus 1463
I have read with great attention all this topic.
By the way, congratulation Živojin Banković for another great and very balanced text. It was a pleasure to read, as always. I believe that this was the only „natural“ option for our allay, Croatia. May you use the plane well, without any trouble, and only for peaceful reasons. God speed!
About romanian F-16. I do not know from where some of you stated that Ro was not allowed to buy israeli F-16. It was a debate in Ro about the israeli F-16 and the general conclusion was that portuguese option was better. The F-16AM, 5.2R, has a resource of 4500 hours/plane, which is a very important aspect, Ro is going to use the plane for about 200 hours/year. The radar, AN/APG-66V2(a), is not far from AN/APG-68 (V1), and has all modern aspects of this radar (V5), if I’m not mistaken. We have bought 12 planes, of which 3 are BM’s. I believe that no simulator, and we will benefit from the most modern, 24 mil USD, simulator from Lockheed Martin, can substitute the real flight on the real thing. The F-16 MLU 5.2R has JHMCS helmet, AIM-120 C7 AMRAAM, Aim-9X Bl.II, J-DAM, J-SOW, LINK-16 capability, and so on. It is not a weak plane. In fact, is a tough fighter with a great resource. If US did not restrict our access to Patriot PAC 3+, in it’s most modern variant available, HIMARS, Piranha 5, TPS-77 AESA radar, ATAR AESA radar, do you really believe that they not offer us the access to israeli F-16? Remember, we use israeli technology on our Mig’s long, long, time ago. EL-2032 radar, DASH helmet, Python 3. Our Lancers has Derby capability since it’s modernization. What are we talking about?
In conclusion, good option Croatia, but stay with your feet on the ground.
By the way,
http://m.hotnews.ro/stire/22369878

G

Sad je potpuno jasno, ovo je zrakoplov za odvraćanje a ne samo air policing. Ključ svega biti će obuka pilota, a Baraci ce biti s godinama sve dostupniji. Hrvatska može za deset godina uzeti još koju Sufu ovisno o potrebama i situaciji u okruženju. Najvažnije je da se tehnika održava a piloti sudjeluju u vježbama sa boljima od sebe, po mogućnosti u Izraelu.
Još jednom čestitke Krstičeviću!!!!!

Odgovori
Ž

Pozdrav …..
Kako Hrvatska tako i Srbija rješava sa kupnjom ovih ( F16 Barak/MiG29) aviona zračne snage u narednih cca 20 do 25 godina, jer kad ih izgubiš teško je to ponovo staviti u uporabu. Osobno podržavam da svaka imalo ozbiljna zemlji ima zračno borbenu flotu …… to je normalna potreba kao potreba za tenkovima u bilo kojoj vojsci. Možda jednog dana budu na stajanci krilo uz krilo parkirani F16 u Hrvatskim bojama i MiG 29 u Srpskim bojama na nekom aeromitingu ….. živi i zdravi bili ! E da ….. članak odrađen za 10+ svaka čast !

Odgovori
E

Ova ponuda Izraelaca je dokaz da su naši iz ministarstva odbrane kao i predsednik republike obmanuli kavnost kad su tvrdili da uvođenje f16 u našu avijaciju ima dodatni trošak. A vidimo da izraelci sve nameste za avione, znači da su nas lagali i da su dobili direktivu da kupe Migove u raspadnutom stanju. A ko je drugi naredio nego Rusija.

Odgovori
M

Ocigledno si ili nov u tematici vojne avijacije, nisi se detaljno udubio u problem ili si zlonameran. Kod prelaska na zapadnu sa istocne avio tehnike menjas bukvalno sve- od zidanja novih hangara, preko alata, prikljucaka na crevima, opreme za odrzavanje,letackih odela itd itd….

E

Pa Srbija nema potrebu da prelazi na zapadne sustave. Mozda bi za neke stvari bilo bolje mjesati strane buduci da se poziva na neutralnost koja bas i ne ide s cinjenicom da je gotovo sva vojna oprema je ruskog porjekla.
Odluka o prihvacanju ruske donacije je bila dobra buduci da je RV bilo na izdisaju. 6xMig-29 je u takvoj situaciji bio najbolje rjesenje.
Mislim da bi ulaganja u nekakvu znacajnu modernizaciju bila nepotrebna. Dovoljno je odraditi remonte, novopridosle avione dovesti na nivo srpskih 29-ki, eventualno neka manja poboljsanja (novi MDF-ovi i sl.), novac osigurati za uredno odrzavanje i obuku nove generacije pilota.
Investiciju o kojoj se govori za modernizaciju (185-200 mil eur), upotrijebiti negdje drugo gdje je pametnije, recimo PVO. Ove 29-ke su sasvim dobre za AP, a jurisnike imate (mozda i njih malo sredit).
Vec sad bi trebalo poceti razmisljati sto i koliko nabaviti za RV kad isteknu resursi ovim 29-kama. Jer da bi RV bilo na nekom pristojnom nivou trebalo bi bar 100-tinjak sati naleta godisnje po avionu, dakle zamjena bi morala biti za nekih 6-7 godina.
A tada neki Mig-35, Gripen, ili sta vec, ovisno u kojem se smjeru krene.

V

„Ed“ potpuno ste u pravu…
Srbija sa postojećim i doniranim Mig 29 rešava problem do nabavke novih Mig 35 (negde sam pročitao da je nabavka planirana oko 2025).
Zaboravlja se da u našem RV postoje i Orlovi (za sada operativno 7 kom. a uskoro i 12) a tu su i Galebovi. To sve treba uvezati sa PVO (pominje se da uskoro stižu Buk-ovi i S300 sa Tunguska-ma). Biće baš zanimljivo za analizu kada sve to bude uklopljeno sa postojećim pragama, Kub-ovima i Neva-ma.
Svako kupuje ono što smatra da mu najviše odgovara. Zahtevi i zadaci koje postavljaju naše države za lovački segment avijacije nisu isti.
I naravno da niko neće otkriti sve pojedinosti modernizacija. Šta više, ukoliko bi Hrvatska i Srbija otkrile sve pojedinosti oko nabavke, naoružanja i modernizacija to bi bilo baš amaterski.

E

Mislim da treba nastojati biti realan. Planovi za ovakve stvari moraju biti dugorocni, s realnim ciljevima kroz faze primjene.
Bitno je postavljanje cijelog sustava, temelj mora biti zdrav.
Sto se tice PVO srbije, bitno je da sustavi budu povezani, ljudstvo sto bolje obuceno. Modernizacija je petrebna svako malo, jer se i protusustavi mjenjaju/unapreduju. Prage i KUB-ovi pripadaju nekim proslim vremenima, njih bi bilo dobro zamjeniti s Tunguskama i novijim BUK-ovima. Neva, iako stari sistem moze se modernizirati na pristojan nivo i umreziti s ostalim sustavima. S300/400 su jako skupi sustavi i nisam bas siguran da su za manje drzave. Moderni S300 sustav ima visoku cijenu integracije. Racuna se da bi 2 sistema, svaki s po nekoliko baterija, ovisno o paketu kostali 500 mil. USD do 1 milijardu USD.
Realno gledajuci Srbija je imala problem odrzavati 3 Mig-29, sad mora se mora biti pametan ne napraviti slicne greske s ovih 10.
Velike su zelje, ali mogucnosti su jako ogranicene.

I

Svaka cast, konkretno i transparentno. Tacno se zna sta se i koliko placa. Dva Izraelca, instruktora prisutna 3 godine u HR. 12 borbenih aviona odlicnih mogucnosti, sa garancijom iza koje stoji jedna ozbiljna drzava kakva je Izrael. Sa druge strane, kod nas, naravno, nista se ne zna, osim toga da ce to kad se zavrse sve cuvene faze, to biti svega 7 borbenih aviona, a ne 10 kako se plasira siroj javnosti. Smem da se kladim da nikakve kapitalne modernizacije nasih 29-tki nece nikad ni biti, niti ce ikad imati mogucnost dejstva V-Z vodjenim sredstvima. To cemo da razvijamo za orla jos jedno 20 godina. Uvek je bilo jeftinije platiti dobrog majstora, nego da ti kum, rodjak nesto odradi „za dzabe“…

Odgovori
A

F35 i SU57 koje cesto neko pomene su avioni koje mogu da priuste samo ekonomski najjace zemlje sveta. Amerika, zemlja BRICS-a, neke arapske i recimo Nemacka i Britanija. Za sve druge to je prekomplikovana i preskupa masinerija.
Hrvatska je resila pitanje RV za 20-30 godina, bili ti avioni u letnom stanju ili ne. Sta ce nabavljati posle suvisno je razmatrati i nagadjati barem narednih deset godina. S druge strane Srbija bi za desetak godina trebalo da nabavlja nesto novo (nadajmo se). Ne vidim da to novo moze da bude ista NATO. Znaci ili Gripeni ili MIG35. Suhoj je za nas prostor prevelik avion i cist „overkill“ (nije da ne bih voleo da vidim eskadrilu SU35, ali samo sam realan).

Odgovori
a

Andrej.Potpuno se slažem s vama uz malu primjedbu.Najveća je bedastoća i glupost ulagati u naoružanje,vojsku i policiju,ali jegiba takav je svijet.Ove letjelice koje spominjete danas kao super moderne za 10-20 godina biti će stare kante na otpadu,a one koje će letjeti skidati će kao muhe neki „klinac“ sa computerom sa zemlje.Vrijeme klasične borbene avijacije je prošlost.Kupi sada što jeftinije za uporabu odmah da popuniš to vrijeme kada će zavladati dronovi,bespilotne letjelice i slične igračkice.Ionako trošimo lovu za ono što se nadaš da nikada nečeš uporabiti.Čestitke i autoru članka.

M

A koji paket opreme/naoruzanja dobijaju avioni koji se isporucuju Hrvatskoj? Nigde nije navedeno tacno, osim da blok 30 „moze da se opremi“. Takodje, period isporuke mi govori da ti avioni ili nisu u letnom stanju ili se radi montaza/demontaza opreme. Da li iko zna paket opreme i naoruzanja tacno?

Odgovori
N

A što bi avioni sad radili u Hrvatskoj, stajali negdje na stajanci na suncu i zimi dok se ne obuče piloti i napravi infrastruktura ?
Piloti idu u Izrael na obuku i tamo će letjeti na tim avionima.

B

Bilo je sve receno na prezentaciji u MORHu. Dolazak masina je po zahtjevu Hrvatske jer sto ce im odjednom i brzo sve kada nemaju ni obucene pilote ni infrastrukturu !? Dakle, prije 2020 ionako nebi mogli nista s njima. Objavljeno je i da dolazi kompletan paket naoruzanja za te masine. Sto ce Hrvatska dalje kupovati, to cemo tek vidjeti,ali dolazi kompletan inicijalni paket naoruzanja.

M

@milos,ti necitas komentare niti clanak,probaj ponovo.avioni sekoriste redovno,i ufunkciji,oruzjece biti osnovno rakete v-v,z-v, nema nikakve demontaze opreme osim komunikacije.a kupicese sta treba.

l
l

stranica 18 i 19

E

@Milos
Prvo procitas clanak pa komentiras.
Da olaksam, ono sto su predradnje prije isporuke, pise ovako:
– potpisati ugovor = dogovoriti sve u detalje
– kupuju se F16 C/D Blolck 30 Barak modernizirani prije koju godinu na Barak 2020 standard —> dakle to je oprema
– inicijalni paket naoruzanja USA proizvodnje —> naoruzanje, tocno koje tek se treba saznati kad se potpise ugovor
– obuka 6-8 pilota (buducih instruktora), 45 tehhnickog osoblja (od toga 5 inzenjera) u Izraelu
– prilagodba infrastrukture: uglavnom izgradnja hangara (za svaki avion) s potpuno opremljnih svim potrebnim za ovaj avion ukljucujuci i odrzavanje( alati itd…)
– svi avioni moraju proci L. Martinov SLEP (Service Life Extension Program= program produzenja korisnog trajanja)
I na kraju, to sve odraditi do 2020 kada pocinje isporuka prvih aviona spremnih za upotrebu.

Ž

leni

Подаци који су дати у Хрватском војнику нису баш најтачнији јер су то општи подаци за Блок 30 и за Ф-16. Многи системи код Барака су чак и непознати.

Ти авиони су ипак мало другачији с одређеним специфичним карактеристикама. Многе набројане системе они немају или су нешто различити него код стандардних Блок 30.

M

Cek, cek, polagano kad smo vec kod citanja. Ajd da pogledamo:
1) gde u clanku pise da Hrvatska dobija Barak 2020 a ne samo Barak (sto je logicnije za te pare)
2) „paket naoruzanja“ moze da podrazimeva i sajdvajnder 9L i rakete sperou, nigde ne pise da je to amraam, derbi i dilajla.
3) „paket opreme“ nigde specefificno ne navodi lantirn, ili bilo koji drugi uredjaj. Sve u clanku nabrojano kaze da verzija blok 30 „moze da ponese“ u nekoj konfiguraciji, a ne da to i ide za HRZ.
Dakle, koji paket ide na Baracima?

K

@Milos

Izrael je podigao sve svoje Barak na nivo Barak 2020. Ne postoje više „obični“ Barak. Što Barak 2020 točno sadrži neznamo, ali možemo pretpostaviti kako Izrael nije štedio prilikom modernizacije.

Ž

Милош

Ми располажемо с податком да је Израел све своје Бараке, дакле и Блок 30 и 40 подигао на стандард Барак-2020.

Та верзија добила је потпуну дигитализацију и елементе с авиона Ф-16И Суфа.

Нека дубља анализа моћи ће да се направи када ХРЗ-у стигну први авиони.

J

@Živojin Banković

Hvala na odličnoj analizi. Teško da će se išta više saznati i kad stignu baraci u HRZ, Izraelci će se sigurno pobrinuti da informacije ne cure.

A

Добра је ово машина. Што би рекли „радо посао“.

Odgovori
o

Dobar posao Hrvata. Iako mnogi hvale radar dometa 300km, mala je korist ako rakete imaju 50km samo. Pitam se za kakav cilj je taj domet od 300km? Lovac, bombarder, airbus a 320? Kao sto je neko gore napisao ni meni nije jasno zasto Izrael prodaje ove avione ako su ih skoro modernizovali? Nesto je tu nejasno. Sve u svemu za air polising dovoljno dobro. Nadam se da ce biti koliko toliko u letnom stanju znajuci starost aviona i nacin na koji su ih Izraelci koristili. Znamo da ih nisu stedjeli. Isto misljenje imam i za migove koje je Srbija dobila iz Rusije.

Odgovori
e

Ne, domet tog radara je maksimalno 250 km. To što piše na displeju 300 je isto kao što je auto graviran na 220 a ide 200. Idemo dalje, Odlično si pitanje postavio za veličinu cilja, misli se na cilj veličine bombardera i putničkog aviona a ne lovca, lovac je mnaogo manji cilj i praktično ga detektuje na 150km. Lovce kao što je Gripen na nekih 100 a možda i manje., sve zavisi i pod kojim uglom se nalazi nos aviona koji tražimo u odnosu na naš radar. većina raketa će obaviti posao kad lovci idu u susret jedan drugom u ma kojoj varijanti. Kad idu jedan od drugog to je već problem, tu sa raketama dometa ispod 100km se ne puca ako je cilj daleko 100km. Raketa treba da je dometa bar 120 ako ne i celih 150km.

B

Radr se koristi i za navođenje raketa zrak – zemlja a kako je tango naveo u arsenalu Baraka su rakete koje imaju veliki domet poput popeye II.
Tango, odličan tekst.

E

Izrael ih prodaje jer uvodi F35I Adir. Do danas, u zadnjih godinu dana, Izrael je primio 9 komada F35I.
Modernizirani su jer je razvoj F35 kasnio. Modernizacija je napravljena da bi avioni bili kompetitivni po izraelskim standardima do kompletiranja prve narudbe F35I, tamo negdje nakon 2020.
Radar AN/APG-68 ima deklarirani maksimalni domet 184 milje tj 296km, detekcija za cilj od 5m2 (RCS), sto bi odgovaralo Mig-29, je na 105km.
Izraelci su radili neka poboljsanja na izvornim radarima, a poznato je da su Amerikanci stavljali Upgrade kit koji je ranije varijante ovog radara dovodio na nivo novijih verzija V9, racunajuci da je poboljsanje preformansi (detekcije, otpornosti na ometanja,… ne dometa) nekih 33%.
BVR rakete koje su opcija za ovaj avion su:
– I-Derby dometa 50km
– I-Derby-ER dometa 100km
– AIM-120 AMRAAM, ovisno o variajnti (B dometa 75km, C-5 dometa 105km, navodno neke novije varijante do 180km)
I opet… zahtjev je bio za min 65% operabilnosti, a L.Martin garantira 3000 sati naleta.

Ž

У принципу на Барак је лако интегрисати AIM-120 и I-Derby средњег домета.

Њихови максимални домети су само реклама произвођача, реални домети и ефикасно дејство је на много мањим даљинама.

K

Izraelci dobivaju f35, imaju još zavidnu količinu f16i i f15. U takvim uvjetima je Barak neperspektivan. Barak može sve. Ovisi o budžetu ali definitivno ćemo sudjelovat u nato vježbama, bombardiranju slunjskog poligona i razvaljivanju napuštenog broda u akvatoriji Dugog Otoka. Airpoliceing za crnu goru, albaniju, sloveniju. Kako uzbudljiva budućnost hrvatske vojske. Ono što bi naročito volio dolazak Sa’ar 5 korvete na vez u jadran i razvoj HRMa u tom smjeru. Koliko se samo mogućnosti otvara sa Izraelom. Juhu!

E

Da maksimalni dometi su u nekakvim idealnim uvjetima, ali proizvodjac mora neku brojku navesti. (nesto kao proizvodaci automobila za potrosnju…)
Stvarni dometi su nesto sto ovisi o mnogo faktora.
U praksi nije preporucljivo koristiti rakete na velikim udaljenostima, jer sto je veca udaljenost veca je i mogucnost promasaja, neprijatelj ce imati vise vremena za detekciju, izbjegavanje, ometanje, koristenje mamaca i sl.
Na primjer kod F22 doktrina je da avion iskoristi svoje stealth mogucnosti i priblizi se cilju, tek onda s manjih udaljenosti lansira AIM-120 i na taj nacin maksimizira mogucnost pogodka.

N

Izraelci nisu budzili AN/APG-68(V)1, niti su to radili amerikanci. Price za maliu decu jer (V)9 je skroz razlicita zverka od (C)1.

Izraelci su u neke Barake ugradjicali svoje Elta 2021B ili Elta 2032 radare umesto AN/APG68(V)1, ali nije u pitanju veliki broj aviona

Sto se tice ucesca u NATO operacijama, za to ce Hravati morati da izdvoje dodatni nvac u koliko zele da instaliraju opermu u skladu sa nato standardom, sto ukljucuje modernu komunikaciju sa mogucnoscu savremene enkripvije, nova generacija IFF itd itd, sto trenutnio nemaju ni nNemci u svojim Tornado avionima :)

O

Vidim da se ne čita što je Živojin lijepo napisao nego se ide po „što se babi tilo, to se babi snilo“ — svi zrakoplovi biti će kompatibilni sa NATO standardima interoperabilnosti *PRIJE* isporuke Hrvatskoj. IFF, NAV, Link16, … itd. To je sve definirano ugovorom i ulazi u cijenu nabave.

E

@Nikola
Grijesis, Izraelci su radili modifikacije na AN/APG-68 na Barak kao sto i Zivojin navodi u clanku, sto su tocno radili nije objavljeno SIgurno ih nisu ostavili 30 godina u izvornom stanju…).
Koliko je poznato Elta radari su bili u planu za ACE modifikaciju Netza koji su koristili AN/APG-66, nema potrebe za zamjenu AN/APG-68 s radarom iste klase. (*Izrael ionako mora 80% doniranog novca za vojnu pomoc potrositi na kupovinu u USA).
USA je zajedno s Izraelom radila na upgradima starijih verzija AN/APG-68 na novije standarde. U nekoliko navrata je Northrop Grumman dobijao ugovore za poboljsanja postojecih AN/APG-68. Zadnji ugovor za takav posao je bio 2005, 3.godine za razvoj i opremanje nadogradnjom 240 F16C/D za USAF.
Uvjet na natjecaju je bio isporuka aviona potpuno kompatibilnih s NATO-m (dakle uracunato u ponudu). Sto isto navodi Zivojin u clanku:
„Iako su značajno nadograđeni po specifičnim zahtevima RV Izraela, avioni su, kako se tvrdi potpuno kompatibilni s NATO standardima“

D
P

Da li Srbija ima izviđačku avijaciju i koji su to avioni. Da li MiG 29 u pominjanim varijantama srpskog RV ima mogućnosti da sa koristi kao avion za aerofoto i elektronsko izviđanje. Da li će kupljeni MiG ovi mogu posle radova koji se sada izvode moći da vrše protiv elektronska dejstva. I na kraju da li će moći i kada da koriste vođena ubojna sredstva vazduh zemlja. 4++?

Odgovori
E

Tamo negdje pri vrhu ovih komentara:

Živojin Banković 11:51, 02. apr. 2018.

„…Недостатак МиГ-а 29 старијих верзија што немају извиђачки и нишански контејнер.“

Posle ovih radova, remont i dovodenje na nivo srbskih 29-ki, nece moci.
Ako budu modernizirani, ovisno o kojem nivou modernizacije se radi, vjerojatno ce nesto od toga, ako ne i sve, moci (ovisit ce i o opremi koja ce se eventualno nabaviti)

V

Srbija ima izviđačke Orlove i mislim, Galebove…

E

@Vlad
Zavisi o kojem nacinu izvidanja pricamo.
Orlovi i Galebovi nisu ospesobljeni ni opremljeni za moderna izvidanja. Prelet i pri tom fotografiranje nije daleko od onog sto su Ameri imali u drugom svjetskom ratu na p51 izvidackim mustanzima.
Danas govorimo o visespektralnom, stabiliziranom neovisno o kretnji aviona snimanju u svim vremenskim uvjetima i s velikih udaljenosti, oznacavaju ciljeve za ostale systeme. Elektronska i termalna pracenja, mapiranje terena, komunikacija podataka u realnom vremenu…
Za to su potrebni uredaji kao spomenuti RecceLite, Litening, Damocles, Sniper-SR, ASELPOD,i sl.

V

Srbija nema izviđačku avijaciju osim ako se ne računa gazela u izviđačkoj varijanti a pitanje je šta i da li ona može da izviđa ili služi za transport. Koliko je poznato orlovi izviđači koji su mogli da nose kontejner lorap odavno ne lete a čini mi se da nema ideja da se neki remontuje. MiG 21 pmf koji je mogao da izvidja takođe ne leti deceniju a modifikacija mig 21 bis u izviđača u Momi Stanojlović nije uspela. MiG 29 donacija rusa biće samo lovac to je iz onog šta se priča i piše jasno
. Zato gdin Miloradović forsira Orao 2.0 kao nadopunu za sve što 29 tke ne mogu i neće moći.Veliki izazov i diskutabilan nazovimo projekt. Mislim da ono što pre neki dan prelete preko juga republike je sva udarno ofanzivna moć lba. Čak su i tzv demonstrator iz
opitnog centra ristićev onaj šareni ev.br. 25207 premestili na aerodrom Morava i podigli. Kažu neki poznavaoci da je 99. bilo u Ladjevcima i na Ponikvama 30 Orlova koji su mogli da dejstvuju a da ih je uništeno u Nato bombardovanju i u dejstvima 11. Nisam siguran ali ti brojevi su mi nekako veliki za današnje stanje. Pitanje je da li je dejstvovao na poligonu odnosno da li su mu vratili naoružanje ili je i dalje u čistoj konfiguraciji. Koliko se može uočiti Orlovi su uglavnom dvosedi i ima ih prema brojevima par komada i dejstvuju na klasičan način manevrom u rejonu dejstva odnosno klasčno znači nisu modifikovani.Divni ciljevi za prenosne sisteme PVO koje danas u svetu ima svaka terororistička organizacija a kamo li drržave pa makar one bile na Balkanu.

M

Mig-29 je presretac, frontovski lovac, i nije izvidjac. Orao moze biti izvidjac ukoliko se instalira odgovarajuca oprema, imas verziju kod nas IJR-22 namenjenu izvidjanjima. Price o preletanju dcilja da bi se snimio su glupost, jos su migovi 21r davnih 70tih dobili kontejnere za stand-off izvidjanje

E

@Milos
Procitaj ponovo, danas izvidanje je ipak nesto drugacije nego ono sto se radilo s Mig-21. To se danas ne bi moglo nazvati stand-off izvidanje.
Usput glavni nedostatak danasnjih ruskih aviona je sto ni jedna verzija nije integrirana s ovjesnim izvidacko/nisanskim kontejnerom. Prvi takav bi trebao biti Mig-35, rusi inace koriste strogo izvidacke varijante aviona s ugradenom opremom.

Ž

Србија одавно нема активне извиђачке Орлове.

M

чак и ондашња СФРЈ и њено РВ и ПВО је кубурило са ИА и њеним опремањем! разлог томе је делом био и наша тзв. „несврстаност“, тако да ни једна страна (ни Рује ни Амери) нису ‘тели да нам продају прворазредну опрему за извиђање…услед санкција и беспарице, међу првима била је покошена управо авијација за ЕД! тај посао покушавају да надоместе задејсвовани копненини елементи…опрема Њемачка…

o

Predlažem gospodinu Živojinu da kao novinar T6 kontaktira MORH
i da sa ostalim novinarima posjeti Izrael i bazu u kojoj se nalaze
hrvatski Baraci i direktno iz prve ruke napravi reportažu iz Izraela. Mislim da je poziv za novinare od 9-16 ovog mjeseca. Znam da su novinari jednog srpskog časopisa posjetili HS- Produkt u Karlovcu i napravili respektabilan članak o proizvodnom programu te tvornice.
Dobili bi možda relevantnije mišljenje jednog novinara sa srpske strane i jedan uvid u situaciju iz drugog ugla.

Odgovori
E

Da, bilo bi ljepo da T6 bude tamo. Vidi, ispita, slika, snimi i nama za poklon jedan dobar clanak i foto reportazu!

N

Dobar posao za Hrvatsku (f16 je vrhcina od aviona za svakog avioentuziastu) i za Srbiju koji se kao nesto ostre jedni na druge (i ako sve to smesno izgleda), da to nisu radili sad ni jedni ni drugi ne bi nabavljali nadzvucnu avijaciju iz njima znanih razloga. Ovde se perspektivno pominju neke nabavke aviona 5. generacije, ja mislim da od toga nema nista i da su ovo poslednji konvencionalni nadzvucni, borbeni avioni koje cemo ovde vidjati, jer su komentatori zaboravili na jednu prostu cinjenicu koja glasi da je poslednji borbeni pilot rodjen i vec lize slinke negde u nekom vrticu… tako da je ova nadzvucna avijacija poprilicna glupost i bacanje novca (mozda i korupcija), ali to ubediti nekog je isto kao kod likova sto voze „luksuzne“ limuzine, ali ugradjuju plin, registruju na invalida ili sipaju za 1000din na pumpi, pa onda donji ves i odecu kupuju kod Kineza 🤣 jer su kratki za kintu, ali ne daju svoj audi il mercedes koji nije mnogo presao preko 500k km… e tako i ovi nasi politicari/vojaci lece komplekse. Eto, to je moje racionalno vidjenje, ali sa druge strane ma nek se leti zivot je jedan 😁🤠💪❤

Odgovori
M

Da li neko moze da prokomentarise koliko su letne karakteristike i performanse Baraka pogodjene sa obzirom da je otezan za dobrih 1600kg+ u poredjenju sa standardnom varijantom C/D?

Namena Barak nadogradnje je bila povecana nosivost elektronskog ali mnogo vise od toga i ubojnog tereta. Kada je u normalnim uslovima naoruzan sa samo recimo 4 V-V rakete kao sto ce verovatno biti za patroliranje hrvatskog vazdusnog prostora, da li ta eksttra tezina skracuje letni vek ili zbog ojacanja cak i produzava?

Hvala unapred

Odgovori
M

Živeće radnici u LM fabrici od ovakvih luzera koji kupuju stari otpad isti slučaj i sa nama .

E

@Milos1977
Po Izraelcima i nisu znatno utjecale na performanse.
Jedan od osnovnih razloga povecane nosivosti je mogucnost koristenja vecih odbacujucih tankove za gorivo uz standardne borbene komplete. Izraelcima je jako bitan dolet pa zato i koriste tankove duplo veceg kapaciteta.
Ojacanja bi u teoriji produzila vjek trajanja, ali to je u ovom slucaju nebitno.
Po zahtjevima SLEP-a, svih 12 komada ce biti rastavljeno, pregledano i svi kriticni/izraubani djelovi zamjenjeni s novim. Izrael inace ima najvisi moguci nivo ovlastenja za odrzavanje F16-ica tj. isto kao i tvornica LM.
SLEP se provodi uz nadzor od strane LM-a

B

@Marko, i USAF produžuje resurse za svojih 300 F 16 po SLEP programu. Misliš li da su i oni luzeri ?

N

Vec sam dole u komentaru napisao, da su Izraelci Barak koristili uglavnom za ground attack role i da nije u osnovnoj nameni bio air superiority lovac. Naravno da svaka dodatna tezina utice na konstrukciju i vek letelice, jer je to dodatno opterecenje, pa su kod Baraka cak morali da modifikuju stajni trap i da koriste vece tockove. Da su ga koristili kao air superiority lovca tek onda bi do izrazaja dosla dodatna tezina, al;i su bili dovoljno panmetni da mu namene bomdardersku rolu kao primarnu

A

Odlican avion, ne znam samo koliko je rabljen s obzirom da su ga izraelci „przili “ do zadnjih limita. Vidim nagadjate o raketama i naoruzanju, sta moze , sta ne , sta ce Ameri odobriti a sta ne.
Problem je obuka, a to nije samo znati letjeti vec i koristiti svu tehniku koju avion poseduje, a za to treba vremena
Dok Hrvati kompletiraju eskadrilu i obuce pilote ne da samo lete , vec i da koriste borbenu tehniku u nekom zadovoljavajucem stepenu obuke trebace od 7 -10 godina.Srbija ce imati sposobniju lovacku avijaciju u sledecih 10 godina, upravo sto su ostali na avionu koga imajui koji ce se modernizovati . Od 2028g Dajem prednost Hrvatima , ako vazdugoplovstva ostanu letiti na istim aparatima !Naravno zelja mi je a i nada da ih nece nikada upotrebiti u ratne svrhe ! . Pozz

Odgovori
l

Aleksa kada avioni budu uvedeni u upotrebu 2020 g. obuka će biti završena i piloti će biti osposobljeni.

J

Pa o tome se i radi. Srbija još nije modernizirala migove, pa ni Srpski piloti ne znaju koristiti tehniku koja još nije ni ugrađena na migove. Drugi problem je da imate deficit vojnih pilota s obzirom da od 1999.g migovi su kratki sa resursima i lete samo kad moraju. U Hrvatskoj obuku na mig21 završi godišnje 2 pilota i imaju puno više sati naleta . Naglašava se da je prelazak pilotima sa mig21 lagan jer je f16 puno lakši za pilotiranje od migova, a i aktivna obuka kreće u Izraelu odmah po potpisu ugovora. Vama obuka nije u paketu koji daju Rusi. Po dinamici isporuke F16 Hrvatska bi trebala biti spremna šta se tiče pilota. Srbija će imati problem jer mig29 nakon remonta ima još 800 sati i teško da će se piloti naletjeti na njima.

A

leni
Eskadrilu ce kompletirati tek 2020, to su vec 4 godine od danas. Za 12 aviona treba najmanje 30 pilota. proci ce oni obuku u simulatoru, ali da bih ovladali tehnikom trebace im sati i sati naleta , a gdje je vezba bojevog gadanja??? Sve to traje i kosta . A jos je veci zadatak tehnicko osoblje , koje treba potpuno osposobiti , pa i sam mimistar kaze da ce samo za to trebati dobrih 6 godina Imas pilota , solidnog pilota , dobrog pilota i vrhunskog pilota.Ovoj prvoj dvojici dzaba sve rakete ovoga seta, to je proces koji traje dugo >>>

D

Realno ja se plasim da nasi nece ni da polete. A ako je ovaj clanak istinit, onda Hrvati kupuju dosta „jaci“ avion od nasih. A poznavajuci nas i njih… oni su ozbiljniji i sistematskije sve rade. Ponovo kazem da je samo pitanje vremena kada ce sve sta rade da se uklopi u jedan sistem. Imace malu ali za Balkanske uslove savremenu vojsku. Onda ako treba kada sve usvoje mogu da kupuju naoruzanje i povecavaju vojsku. U isto vreme mi i dalje pevamo da smo najaci u regionu, najace vazduhoplovstvo, jace od rumunjskog, madzarskog, bugarskog, hrvatskog… Slusajuci Lazanskog mi smo neka velika sila. Covek samo neistinu govori. Nista ne gleda realno. Jedna Bugarska ima vise naoruzanja nego Srbija barem 3x.

A

Juco
Srpski piloti su vec u Rusiji , i to Rusija placa
Piloti su letjeli , non-stop na 21 i na 29 ( u vecem ili manjem obimu)
Srbija vec vise godina ucestvuje na bojevom gadjanu u Bugarskoj.
Srpska tehnicka sluzba ima kapacitete da remontuje migove u svim oblicima sem generalnog remonta
Srbija ce do kraja godine imati 10 mig29 ( modernizovane) i tehnicku sluzbu koja ce ih drzati u vazduhu sledecih 10 godina ( kazu dolazi jos 6 migova iz Belorusije)
Ja se licno nadam da su vec poceli pregovori o MIG35 i kada bude dostupa n da ce to biti srpski lovac.
A i nas paket ukljucuje infrastrukturu , modernizaciju aviona i trening pilota, sertifikate remontnih zavoda Orla i Mome, kao i „donaciju“
30 tenkova T72S
30 transportera
2 Transportna aviona AN26 u vrednosti oko 50mil

N

Interesantno ja kako se totalno proizvoljne informacije plasiraju bez da se trepne. F-16 je laksi za pilotiranje od MiG-29? Na osnovu cega je takav zakljucak, na koje verzije aviona se poredjenje odnosi, u kojim aspektima i envelopamna leta je lakse leteti na F-16 u poredjenju sa MiG-29? Da li je priprema za poletenje laksa i brza? Da li je upravljanje lakse? Navigacija?

Mi placamo 185M$ za nase migove i jedan dobar deo troskova obuke su Rusi takodje poklonili bez da je trazeno od njih. Pilotima Mig-29 i MiG-21 je daleko lakse i brze preci na modernizovane verzije MiG-29 nego sto ce to ikada biti pilotu MiG-21 kada treba preci na F-16. Smesno je o tome i pricati

Videcemo koliko ce Hrvatska imati para da odrzava i ulaze u F-16 i kolko ce se piloti naleteti uzimajuci u obzir cenu letnogh sata kod F-16C Blok 30 koji je daleko skupli za odrzavanje of recimo Bolk 50 i novijih verzija. Zanimam me koliki ce biti stepen ispravnosti i operativnosti posle recimo godimu dana i koliko ve hrvatska biti spremna da investira u odrzavanje borbene operativnosti aviona te koliko ce aviona bito borbeno sposobno nakon godinu ili dve

Z

@ Juco
Aman zaman ljudi vise. Ako nesto ne znate nemojte o tome pisati. Ili pitajte. Ovde su neki komentari iskljucivo ili u sluzbi precenjivanja baraka, kao da vec nije dovoljno dobar ili sprdanja sa srpskim 29kama. Kojih 600, 700 ili 800 sati? Jel vi znate sta je odrzavanje po stanju? Da pogadjam.
Da, obuka nije u paketu.
Postoji poseban ugovor za to i momci su u periodu dok se mi pripetavamo, znaci sada u Rusiji na obuci. Plus sad vec tradicionalna vezba ruskih i srpskih pilota BARS koja se odrzava svake godine. Ne radite samo vi nesto. Nit mi spavamo. 😉 malo vise cinjenicnog pisanja samo.

J

@Nikola
Šta se tiče lakšeg pilotiranja na F16, to su izjave pilota koji su letjeli i na jednom i na drugom. Stvar je u fly by wire sistemu kad kompjuteri odrade većinu posla. Ne radi se o nagađanju već o činjenicama. Imaš na yt i Srpskog pilota koji sam kaže koliko je zahtjevno letjeti na migu. Hrvatska osim obuke pilota i tehničara dobija i prilagodbu Velikogoričkog centra za održavanje F16 isto tako do remonta. Vrijednost ovog paketa je baš u takvim stvarima.

@Zoran Vu
800 je broj sati koliko će Srpski migovi imati nakon remonta. To je ona brojka nakon koje ide ili remont ili gotovo bez obzira na dobro održavanje.

L

Aleksa,

Obuka pilota kista ali je vec ukljucena u navedenu cijenu. Piloti ce biti spremni kad prvi avioni dodju. Vec je receno.

N

PISA studije godinama pokazuju da u Hrvatskoj đaci imaju problem sa razumijevanjem pročitanog, kada vidim ovdje pojedine komentatore koji tvrde da čitaju što komentiraju, ali opet pišu po starom, znam da je tako i u Srbiji .
Nikola, napisano je da je hrvatskim pilotima lakše prijeći sa Miga 21 na F16, jer je poznato da je 21-inica malo zeznuta za početnike, a hrvatski piloti uče letjeti na Pilatusima koji imaju komande modernih zapadnih aviona i mogu ih donekle simulirati i nakon toga idu drito na Migove. Nitko nigdje nije spominjao Miga 29 .

N

Ajde da se razumemo oko obog aviona koji kupuje Hrvatska

Izraelski F-16C Blok 30 je upravo to, standardni blok 30 koji je neznatno doradjen opremom koja je neophodna da se avion integrise u Izraesko RV.

Sam avion je iz prvih serija Bloka 30 jer je Izrael zeleo da dobije avion sto pre i dobio ga je 1987 godine paralelno sa isporukom Americkom RV. Sam avion je imao odredjena ogranicenja proistekla iz sledeceg:

1. Avion je koristio usisnik sa manjim presekom sto nije omogucavalo motoru da razvije punu snagu ali je takodje limitiralo responsivness motora na dodavanje gasa
2. Avion je bio tezi od standardne Americke Blok 30 verzije sto mu je dodatno ogranicilo manevarske mogucnosti u odnosu na originalni Block 30
3. AN/APG 68 (V)1 je ista verzija radara koja se koritila i u Blok 25 avionima i to nije nikakva modernizovana verzija vec prva verzija ovog radara kojaz je serijski ugradjivana u avione
4. Zbog slabijih letnih karakteristika u poredjenju sa F-16A Netz, Barak je uglavnom imao rolu napada na zemaljske ciljeve i retko je koriscen, ako ikada kao avion za prevlast u vazduhu. Isto cazi i za F-16D Blok 30 Brakeet (Bark je naziv F-16C Blok 30)
5. Motor Blok 30 varijante GE F110-GE-100 se pokazao kao prilicno nepouzdan u poredjenju sa oprobanim P&W F100PW-220E (P&W F100PW-220 je verovatno najpouzdniji i najproizvodjeniji motor koji je Americko vazduhoplovstvo ikada imalo)

Izraelski avioni koje dobija Hrvatsko vazduhoplovstvo imaju izuzetno veliki broj sati naleta, daleko veci nego sto to imaju MiG-29 koje mi dobijamo. Takodje, Izraelski F-16 su korisceni u stalnim borbenim uslovima i daleko vise naprezani nego njihovi pandani koje Srbija dobija iz Rusije. Dosuse, mora se priznati da izraelsko vazduhoplovstbo je poznato po izuzetno visokom stepenu odrzavanja avijacije i vrhunskoj obucenosti i posvecenosti, pa ne sumnjam da su avioni u solidnom stanju. medjutim, kolje ih broj satova naleta, sto je osnovno merilo za resurs jednog aviona. Borbeni sati naleta se racunaju drugacije i skravuju dodatno resurse. Tako je bar knjiski gledano

Ono sto je ovde bitno je odrzavanje aviona. generalno je infrastruktura, oprema potrebna za odrzavanje aviona F-16 daleko skuplja i kompleksnija od potreba koje ima Mig-29, i to u svakom pogledu, posebno imajuci u vidu da ce sve to biti potpuno novo za Hrvate i da nijedan transfer na drugaciju tehnologiju nije ni jednostavan ni lak a ponajmanje jeftin

Treba uzeti u obzir da Izraelski avioni nisu interoperabilni sa NATO standardom, i kao takvi se tek trebaju dovesti na taj standard (doduse ni Nemacki Tornadoi nisu pa zbog toga ne mogu uzestvoovati u medjunarodnim misijama od 2019 godine kada ce uskladjivanje sa NATO standardom biti obavezno)

Dakle ovde pricamo o starim, sa kraja 80tih, avionima koji niti su modernizovani, niti postoji namera modernizacije i poredjenje Blok 30 aviona sa modernizovanom varijantom MiG-29 koju bi mi trebali imati (u koliko se modernizuju onako kako je predvidjeno) je pomalo besmisleno

Odgovori
N

Nadrobio si toliko neistina i krivih informacija jer ne razumiješ o čemu pišeš da ne znam gdje da počnem.
Ukratko napisao si da Izraelci i Amerikanci koji ovaj avion aktivno koriste u ratovima i dominiraju na protivnicima desetljećima, ustvari neznaju koristiti i pogrešno koriste avion koji je po tvojim riječima praktično neupotrebljiv i inferioran ostalim avionima.
I to sve od čovjeka koji je ovaj avion vidio samo na slikama i TV-u.
Moram reći vrlo hrabre izjave.

N

Da se Hrvatska odlučila kojim slučajem za Mig 29 bila bi u istoj situaciji kao i sada, opet bi trebala i infrastrukturu i obuku i naoružanje i simulatore, sto opet košta, jer prelazi na drugi tip i generaciju zrakoplova.

Z

Nikola o čemu ti pišeš, jesi li uopće pročitao članak koji komentiraš ?
Upravo je sve suprotno .

E

@Nikola
Previse navijas… procitaj clanak, procitaj ponudu, poslusaj prezentaciju o odabranoj ponudi,…
dakle:
1. istina da je ostavljen isti usisnik kao za P&W motor
2. djelomicno istina, cilj je bilo povecati nosivost tj dolet…
3. sve F16-ice u IDF-u imaju primarnu zadacu napada na ciljeve na zemlji kako danas Sufla, Barak tako prije Netz (primjer napad na Nuklearni reaktor Osirak). Ali da ne bi bilo zablude to su jako sposobni lovci.
4. Radari se, kao i ostala oprema, s vremenom unapreduju/dograduju, pogotovo u IDF-u
5. GE F110 se koristi u 86% danasnjih F16, a uveden je 1984 kao alternativa za P&W F100 s ciljem smanjenja troskova odrzavanja i povecanja servisnih perioda. Inace u novijim prodajama kupci odabiru redovno GE F110 (Emirati za F16 Block 60, Koreja za F15K, Singapur za F15SG, Saudijaka Arabija za F15SA)
6. sati naleta na ovim avionima su 4800, zbog uvjeta koristenja LM uzima najveci moguci koeficijent za IDF, 1.6, sto „knjiski gledano“ ove avione dovodi na 7680 sati efektivnog naleta, ugovoren je SLEP pod nadzorom LM-a koji garantira daljnih 3000sati naleta.
7. I infrastruktura je ukljucena u ponudu, izraelci se obavezuju izgraditi hangare s odgovarajucom opremom i alatima za odrzavanje 1. i 2. stupnja, obuka pilota/instruktora, 45 tehnickog osoblja. Uz to potpuna logisticka i tehnicka podrska uz prisustvo izraelskih instruktora i 12-15 izraelskog tehnickog osoblje u prve tri godine nakon isporuke.
8. iz clanka, a isto je bilo i uvjet iz natjecaja:
„..Iako su značajno nadograđeni po specifičnim zahtevima RV Izraela, avioni su, kako se tvrdi potpuno kompatibilni s NATO standardima…“
9. Modernizacija? opet citat iz clanka:
„…Maja 2009. godine Izrael je odlučio da nastavi s osavremenjavanjem aviona F-16C i D koji su u programu Barak-2020 dobili dobar deo sistema i opreme najmodernije varijante u RV Izraela F-16I Soufa (Block 52+) kako ostali u naoružanju i posle 2020. godine….Nakon što je prvi Barak-2020 prošao kroz inspekciju i nakon što je krajem januara 2011. predstavljen u vazduhoplovnoj bazi Hatzor, doneta je odluka da se svi avioni Barak dovedu na ovaj standard a čitav posao završen je oktobra 2014. godine…“
Malo detaljnije o toj modernizaciji i opcenito o ovoj ponudi svarno bi trebao procitati clanak.

Ž

Никола

Упорно игноришеш чињеницу да израелски Блок 30 и Блок 40 нису више чак ни Барак (дорађени авиони) већ су сада сви Барак-2020 који су више савремени него Блок 3,0 с елементима Блок 52 односно израелске верзије Суфа Ф-16И.

Радар је морао претрпети измене због интеграције неких других система и наоружања.

Што се тиче мотора постоји податак из 2005. године да 86 посто америчких Ф-16 погоне мотори GE.

G

Ne želim komentirati kvalitetu motora i nadogradnju na nivo Sufe jer je to izgleda s Nikolom besmisleno, ono što možda interesira one koji ovo čitaju a odnosi se na broj sati naleta i „izraubanosti“ i sl. Dakle ovi avioni su pred kraj resursa i imaju oko 7.500 sati leta od 8000 koliki je resurs prema Lockheed Martinu. Isti taj proizvođač naveo je da se programom SLEP taj resurs produljuje za dodatnih 3000 sati. Međutim, ti avioni realno imaju ispod 5000 sati naleta jer se radi korištenja letjelica u borbenim uvjetima svaki sat množi s koeficijentom 1.6. Znači prevedeno na jednostavan jezik, da nisu korišteni u Izraelu danas bi bili na dvije trećine resursa prije SLEP-a.

V

Prijatelju ovo je F-16C/D Block 30 Barak 2020

G

Svaka čast,ali pričate gluposti.

F

@ Zoran Vu

Znači MiG-29 je efikasan i opasan avion zato što je uspeo u par mirnodobskih simulacija da zadivi par oficira sa par manevara i da na par aeromitinga izvede par vašarskih akrobacija (inače neupotrebljivih u realnim borbenim uslovima)?
A koliko je protivničkih aviona u svojoj istoriji MiG-29 oborio (bilo u dogfight borbama, bilo u BVR sukobu) a koliko F-16? Koliko je mostova, radarskih postrojenja, bunkera i drugih važnih objekata uništio MiG-29 svojim preciznim bombama i raketama? Koliko se MiG-29 pokazao uspešnim u CAS misijama, koliko kao SEAD/DEAD platforma? MiG-29 za Air Policing možda samo iznad Srbije, sa svojim malim unutrašnjim gorivom, velikom masom i malim doletom, bez CARTS i bez sistema za dopunu u vazduhu teško da može da učestvuje u ozbiljnijim međunarodnim misijama i vežbama. Ukratko: lično mislim da je F-16C/D daleko konkretniji i svestraniji avion od MiG-29 (koje inače Rusi pokušavaju godinama u nazad da dovedu na nivo Falcona/Horneta delimičnom ugradnjom zapadnih tehnologija, koje USA ima od 80-ih). MiG-29SMT se do sada jedini približio Falconovim performansa i avionici višenamenskog aviona ali ih ima samo 44 + 10 MiG-29UBT u Rusiji. Ove verzije MiG-29 koje mi imamo su inferiornije od hrvatskih F-16 Barak, osim možda u dogfight borbi (koja se neće skoro dogoditi) i to samo ako mi budemo imali super-obučene pilote sa velikim naletom (koje nemamo). E da, MiG-29 može da vozi turiste, to pročitah u linku koji mi je poslao 126LAE-Delta (pozdrav od 51.klase RV PVO).
Još jednom – svaka čast HRZ-u na odabiru!

Odgovori
Z

Pa ja bi ipak dao neku vrednost ovom avionu u odnosu na ovaj toliko superiorni f16, malo zbog sentimenta priznajem a malo i zbog svega gore navedenog. Radi se o cistokrvnom lovcu presretacu, izuzetno pokretljivom, ne velike mase kao sto ti kazes. Statistika u pravim ratnim uslovima mu ne ide u prilog, istina. Ali zapitaj se zasto je to tako. Ti avioni kad god su koristeni u takvim uslovima su bili brojcano potpuno i neuporedivo nadjacani, o elektronskom ratovanju, ometanjima da ne govorim a svaki put, ali svaki put je to bilo u korist f16 ili starije i mladje mu bratije. Od Srbije, Iraka,Libije (nisam siguran za zadnje da li su imali 29ke ali odrade ovi istu foru sta god da imas). I Ameri imaju jedan broj 29 koje su svojevremeno kupili za kikiriki od Moldavije i Ukrajine. Raspitaj se sta kazu njihovi piloti i instruktori za ovaj aparat. Znas kako kazu, statistika je kao bikini, otkriva puno ali ne pokaze bas sve. Znam i za to. I neka. Mozda da i mi nase stavimo u istu funkciju? Ja bih platio, evo iskreno cu ti. Svaki borbeni avion moze da ti vozi turiste ali znas, ne pruza svaki isti uzitak. 😉 za Burek ni bi dao pare.

E

@Zoran Vu
Nije upitno da li je Mig-29 dobar. Ali ipak ne ispunjava ono sto se ocekuje od danasnjeg modernog borbenog aviona. Relativno male nosivosti (ovisno o varijanti oko 4000kg) i malog zivotnog vjeka tesko da se moze nositi s danasnjim zahtjevima kupaca. Jedan od glavnih dokaza za to je sto je prodaja gotovo nikakva, doslovno jedini kupac je bila Rusija i to samo da Mikoyan ne upadne u vece probleme.
Oni koji zele novu rusku opremu kupuju Su-30, Su-35 koji je nesto skuplji ali nudi puno vise. Ako se ne varam zadnja prodaja van Rusije je bila Indiji , Mig-29K/KUB, za njihov ex ruski nosac aviona, to je bilo 2010.
Alzir, 2008. godine, je odustao od svoje narudbe nakon 12 isporucenih Mig-29SMT, navodno zbog lose izrade, vraca ih i otkazuje svih 34 komada Mig-29SMT/UBT i modernizaciju svojih starijih 36 komada na SMT standard, avione je preuzela Rusija da bi sacuvali Mikoyan od propasti. Nakon pregovora, Alzir uzima 16 Su-30MKA.
Daljnih narudbi nije bilo, u jednom od zadnjih natjecaja, Argentina, odabran je FA-50 ispred Mig-29.
Indija je uzela Rafale, sad pregovara za F16IN (block70, V) i to prijenos proizvodnje u Indiju (trazena je zamjena za stare Mig-21).
Mig-35 je vrlo ozbiljan derivat iz Mig-29 familije na kojem su rjeseni mnogi nedostaci ranijih verzija, znatno je izmjenjen, prvenstveno namjenjen izvozu. Mig-35 predstavlja jako konkurentan visenamjenski borbeni avion 4+ generacije. Prvi ugovor je potpisan s Egiptom.
Dakle vecina korisnika i potencijalnih korisnika se ne opredjeljuje na Mig-29. Ocekuje se da ce 35-ica to donekle promjeniti.

B

Statistik je nesto poput sledeceg: Deda ima 80 godina unuk 10. U proseku imaju 45 ali ni jedan ne moze sa zenskom da bude :)

Zasto mislis da je mala nosivost 3-4000kg za avion koji je dizajniran kao lovac? Da li znas sta je Piere Spay, covek koji je dizajnirao F-16 rekao o njemu? „Mogao je biiti veliki lovac, dok mu nisu dodali osobinu da bude cisenamenski i napravili ga debelog“ (could’ve been great until they added multi-role features and made it fat)

Kolika je tezina 10 raketa V-V, pa da mu treba neka velika nosivost? Sa tom nosivoscu moze poneti i solidnu kolicinu v-z naoruzanja. Nemoj zaboraviti da je nosivost F-16 povecana da bi mogao poneti vecu kolicinu goriva na externim nosacima, i vrlo ces cesto cideti da Izraelci koriste tri nosaca jer im je potrebno dosta goriva posto im se doktrina bazira na udarima van teritiorije Izraela, veoma cesto u dubini protivnicke teritorije. Slicno razmisljaju i amerikanci

Standardni F-16 nosi 7000lbs goriva, a sa tri spoljna rezevoara ukupno 14000lbs, sto znaci da spolja moze da ponese isto koliko i unutra a to je preko 3 tone goriva spolja, i za bombarderske misije ili prodore u dubinu neprijateljske teritorije to je potrebno. Za defanzivne lovacke zadatke ces retko videtio da uz A-A rakete F-!6 nosi i dodatne rezervoare izuzev ako ne pruza lovacku pratnju nombarderskoj grupi

E

@Blesavi
Pa pogledas druge avione 4 generacije pa vidis je li 3500-4000kg mala nosivost ili nije.
Nosivost omogucuje nosenje vise goriva, tezeg naoruzanja, ali i nosenje ili ugradnju vise opreme. Ako pogledas bolje, svim F16-icama novijih generacija su dodani „conformal tanks“. Zasto? Zato jer imaju nosivost. Zato jer je bolje da imas avion koji moze duze ostati u zraku, koji nije ogranicen na primjer doletom tako da kod presretanja mora stedjeti na forsazu da bi bio siguran da se moze vratiti poslje izvrsenog zadatka. Pogledaj bolje, u vecini slucajeva dezurni par koristi bar jedan ovjesni tank po avionu. Bas i nevidim puno slika modernih lovaca u AA konfiguraciji bez vanjskih tankova. A sto se tice samih Izraelaca uvjek koriste vanjske odbacujuce tankove u bilo kojoj konfiguraciji naoruzanja (to se vidi i na slikama u ovom clanku)
FA-50 koji je u biti modifikacija trenaznog aviona ima nosivost 4500kg…
Kostantno se nastojalo povecati nosivost na 29-kama, kod SMT to je dovedeno na nekih 4500kg.
Mig-35 ima povecane uzgonske povrsine, poprilicno izmjenjen da bi mu uduplali nosivost u odnosu na 29-ke. Zasto? zato jer je to 29-ki hendikep.
I da se razumijemo – ja smatram da je Mig-29 dobar avion.

B

MiG-35 vise nije klasican lovac, vec je visenamenski avion, i kao takvome mu je potrabna veca nosivost. Ono sto kaze je da avionu kome je namena cist lovac sa dopunskom namenom da napada zemaljske ciljeve, nosivost nije prioritet

R-27 je najteza raketa i njena tezina je ~250kg, R-77 je teska 175kg, R-73 je 105 kg

Dakle i sa dodatnim tankovima lovacki avion lako moze da ponese AA rakete na ostalim nosacima

Problem jeste ako je u pitanju visenamenski avion gde mora poneti dosta teze naoruzanje uz naravno tankove sa gorivom. Onda do izrazaja dolazi veca nosivost

Zapadnjaci vise nemaju cist lovacki avion jer su cak i kod F-22 nacinjeni kompromisi da bi bio mu dodali mogucnost da koristi C-Z naoruzanje i da moze da isporucuje preciznu municiju. Prakticna nosivost kod F-22 je prilicno mala, tje moze ponete svega nesto preko 1 tone na internim nosacima sto ga ogranicava kao bombardera ( 2 GBU-32 JDAM 450 pounds bombs+ 2 AIM 120C ili 2 GBU-30 JDAM 1000 pound bez Aim-120C (AIM-9 moze nosit uvek)

E sad, po nekoj logici on je los avion jer ima mali nosivost naoruzanja u KG. Ali njemu je namena Air superiority, tako da nosivost i ne igra neku ulogu izuzev ako se ne pl;anira nositi 20-30 raketa V-V, sto bas i nije realno

Inace, kada je gorivo u pitanju, tu se gleda da se maksimalno poveca kolicina unutrasnjeg goriva koja bi u kombinaciji sa boljim motorom dala veci dolet i veci radijus. Spoljne gorivo je uvek iznudjeno resenje

Dakle aspekt nosivosti moras uzeti sa stanovista namene aviona, a ne kao univerzalnu kategoriju koja svedoci o kvalitetu nekog aviona

E

@Blesavi
Mislim da nisam rekao da mala nosivost cini avion losim, niti da to govori o kvaliteti…
Zasto je mala nosivost problem sam u komentaru vec naveo.
Pa buduci da zivimo u danasnjem vremenu vrijede danasnji standardi.
Zar ne zelimo imati vise mogucnosti, i sad, i sutra za nekakve buduce potrebe?
F22 ima nosivost na internim nosacima ogranicenu na 910kg, na svakom od moguca 4 vanjska po 2268kg, a ukupna nosivost je deklarirana na 18300kg od toga max. gorivo 8200kg Da za potrebe steltha ne koristi vanjske ovjese ali ima mogucnost da ih koristi i kad zatreba odbaci ono sto je na njima i njih same da povrati stealth.
Pa ako primjetis da oni korisnici ruske tehnike i potencijalni korisnici iste uopce ne kupuju Mig-29, nego Su-30 i Su-35, meduostalim i zbog tog ogranicenja. Pa 29-ke mogu koristiti iste AA rakete kao i Su-27 familjia. Indija je zadnji kupac 29-ke (K/KUB) i to iz razloga sto je to avion za kojeg je napravljen njihov ex ruski nosac.
Kolika je nosivost Su-35? pa oko 17000kg od toga na podvjesima oko 8200kg… ah da i on je visenamjenski
A onda cistokrvni lovac, izvorni Su-27, 14300kg, a od toga na gorivo max. moze ici 9400kg u unutrasnje tankove pa zato ima domet 3500km.
u svakom slucaju boje je imati vecu nosivost ili barem biti po njoj u rangu s konkurencijom.
I opet da ponovim, ja mislim da je Mig-29 dobar avion…

L

T6 kao i uvijek odlično rezonira stvari, odličan članak Žike Bankovića (kao i uvijek do sada).

Molim vas pozabavite se slijedećim problematikama oko ove nabave, čime bi se razbile predrasude i neznanjanja koja su zagospodarila eterom (ovo je zaista jedan od rijetkih smislenih članaka u cijeloj exYU sferi na ovu temu – do sada).

#1. Objasnite metodologiju uporabe zapadnih zrakoplova i sistem održavanja koji se provodi

Pronađite nekog zrakoplovnog inženjera/mehaničara koji će vam pomoći oko ovoga. Apsolutno je nevjerojatno da nitko još nije objasnio šta znači vremenski i ciklični resurs na zapadnim letjelicama, šta znači održavanje „On-condition“, i kako je moguće da nekome pada napamet usporedba aviona i automobila u istom sistemu životnoga vijeka(?!)

Kada napravite ovakav tekst, budale od urednika od Vardara do Triglava će biti prisljene da prenesu vaš tekst, jer ovo do sada je neviđeni idiotizam šta se sve pisalo i pričalo.

#2. Prikažite koliki bi stvarni tehnološki skok za HRZ značio prijelaz sa sadašnjeg stanja na ovo sa Barak/Brakeet, uključujući cijeli paket o kojem se priča.

#3. Moguće promjene u odnosu snaga, jer dolaskom Baraka na ova područja, sve priče oko srpskih MiG-ova 29 kao dominantnim aparatima jednostavnu padaju u drugi plan.

Lijepi pozdrav

Odgovori
М

Уз сво поштовање према писцима коментара имам питање за све који су коментарисали . Да ли сте ви озбиљни или вам коментарисање служи за спрдање?
Зашто Србија није купила Ф-16 ? вероватно зато што нас Американци толико воле да нам још нису укинули ембарго на извоз америчког наоружања у Србију. Да ли ће Хрватска да купи нове авионе ? Вероватно ће да купи кад и Србија. Србија има 20 и нешто милијарди дуга , Хрватска има исто или више . Обема државама други одређују шта могу да купе од наоружања. Да ли нам је Русија наредила које авионе ћемо да купимо ? Вероватно није , да јесте сигурно би нам продала Миг -35 или Су-30 због цене. Да ли би нам продали и те авионе вероватно не би . Колико озбиљно могу да се користе авиони стари 30 и више година и да лете 100 сати годишње? Без обзира на све уграђене нове склопове и делове. Колико кошта одржавање толико старих авиона? Мислим и на Ф ове и Мигове. У суштини шта су обе државе добиле са Миговима и Ефовима видећемо кад буду сви авиони буду у експлоатацији . А то ће да буде за три четири године ако не и више. Никад се сви детаљи не износе у јавност.

Odgovori
a

Miloš.Potpisujem se pod vaš komentar.Jedino procjenjujem da se je bolje okrenuti zapadnoj tehnologiji kojoj,uostalom i Rusija ide ubrzanim korakom nažalost samo u naoružanju.

A

Susedi , da me pogresno ne shvatite , neka je vama srecna nabavka lovacke avijacije. I ako bude volje i zelje da zajedno ucestvujemo u vojnim vezbama , a da je nikada ne upotrebimo jedni protiv drugih !

Odgovori
Z

👍

h

bravo Aleksa

G

👍

E

👍

I

Bravo covjece.

I

Bravo za komentar, Aleksa

D

Kada se samo pogleda da SAD ima njaviše F-16 Block 30 od svih F-16 i Izrael koji ih isto ima dosta jasno je da se radi o dobrom zrakoplovu. Svaka čast za tekst… Mnogi takozvani analitičar i novinari bi trebali nekoliko puta pročitati ovaj tekst i možda nešto i nauče.

Odgovori
d

SAD ima puno F-16C-30 zato sto je hladni rat zavrsio 1989-e. Smanjili su kupovine mnogo aviona (F-22, B-2, A-12 je ukinut). To je utjecalo I na prodaju F-16 USAF. Inace Amerikanci su I brzo penzionisali sve F-111, B-52G, A-7, RF-4C a I sve F-16A/B u tom periodu (osim mali broj aviona za skolovanje stranih pilota)

Da nije hladni rat zavrsio oni bih nastavili kupovati F-16-40 I -50 u puno vecim brojevima. A to su puno bolji avioni nego Block 30.

N

@death 1 Da Amerikanci misle da se block 30 ne može nositi sa potencijalnim protivnicima već bi ih sve unaprijedili.
Mogu nositi sve njihove rakete i bombe, a mogući nedostatak radara što se tiče daljine detekcije rješavaju awacs-ima.
Povijest korištenja aviona do sad im daje za pravo plus mnogo bolja obuka pilota koji znaju što avion može i znaju to iskoristiti.

E

Da hladni rat nije zavsio puno toga bi bilo drugacije, pa tako ne bi ni proizvodnja F22 stala na 197 komada, a i razvoj F35 bi isao brze…
Amerikanci su svoje F16 redovno unapredivali, sve blokove dok su u upotrebi. Kod USAF-a je danas najstariji C/D Block 25 (197kom), a kod USN ima 40 F16 A/B Block 15 u ulozi agresora.

A

Posti se spekulise oko modernizacije srpskih MIG-ova 29, kao krije se , ne zna se , a sve se zna.
SRPSKI MIG 29 NAKON MODERNIZACIJE

U prvoj fazi se treba modernizirati 6 ruskih zrakoplova MiG-29S na standard SD, koji već posjeduju 4 srpska MiG-29. Druga faza podrazumijeva modernizaciju svih 10 zrakoplova na razinu SM. Ukupan financijski paket je, prema preliminarnim procjenama, čak za 3-5 puta povoljniji od paketa slične namjene koji su aktualni u susjedstvu Srbije. On integralno obuhvaća cjelokupnu vrijednost letjelica, invisticije u njihovo tehničko održavanje, modernizaciju na standard SM i, ono što je izuzetno važno, paket naoružanja kompatibilan s ovim standardom.

Važno je istaknuti i da preobuka pilota sa SD na SM standard zrakoplova ne bi trebala predstavljati veliki problem i imala bi fond od 30-40 letnih sati, s blokom teorijske i praktične nastave.

MiG-29SM je zadržao naoružanje zrak-zrak verzije MiG-29S koje je obuhvaćalo rakete R-77 (do 6 raketa RVV-AE), Ovu raketu je razvila čuvena ruska kompanija „Vimpel“ i spada u najsuvremenije rakete takvog tipa u svijetu (veliki broj stručnjaka kako s istoka ali i sa zapada, smatra da je trenutno ova raketa bez premca u svijetu). Njezin maksimalni domet doseže i do 110 + km (RVV-SD), a u završnici svoje putanje se navodi pomoću glave s aktivnim radarskim samonavođenjem. Posjeduje jedinstvenu konstrukciju s prepoznatljivim rešetkastim stabilizatorima, koji joj daju izuzetnu energetsko-kinetičku i aerodinamičnu sposobnost za učinkovitu borbu protiv izrazito manevrirajućih ciljeva. Pored ove rakete, treba spomenuti i mogućnost upotrebe moderniziranih raketa nešto starije generacije R-27ER i R-27ET, ali s respektabilnim dometom do 95 km. Treba posebno istaknuti i vrhunsku, vrlo agilnu raketu z-z kratkog dometa R-73/R-73M koja je nezamjenjiva u uvjetima ‘dogfighta’. Tu se još nalazi čitav spektar unaprijeđenih raketa klase zrak-zemlja, kratkog i srednjeg dometa H-25, H-29, H-31, kao i mogućnost nošenja teških visokopreciznih avio-bombi izuzetne razorne snage, iz obitelji KAB-500 (KAB- 500-KR i KAB- 500-L).

Ono na čemu se radi je mogućnost tehničke povezanosti ovog standarda s perspektivnim tipovima zrakoplovnog raketnog naoružanja klase zrak-zemlja, koje razvija srpska vojna industrija. To se prije svega odnosi na rakete VRVZ-200 i VRVZ-24. Prva ima domet od oko 40 km (težina bojeve glave oko 50 kg), dok druga ima znatno kraći domet koji iznosi 10 km, ali s bojevom glavom koja je dvostruko teža (BG-130 kg).

Odgovori
Ž

Aleksa

Србија од Русије није добила 6 МиГ-29С (9.13С) већ 1 МиГ-29А 9.12А, 3 МиГ-29 9.13 и два двоседа МиГ-29УБ. Ниједан од њих не може да носи Р-77, једноседи Р-27Р, Р-73 и Р-60МК, двоседи само последње две.

Ми још не знамо да ли ће једноседи добити радар Жук-МЕ и Р-77, то је још увек само нагађање. Поготову не знамо да ли ће бити вишенаменски, неки хибрид између МиГ-29СМ и СМТ.

h

Odakle ti ideja da je moguće doći sa mig-29 na komparativno istu razinu sa F-16 za 3 do 5 puta manje novca? Ruska oprema koja je usporediva s američkom u tehnološkom smislu, usporediva je i cjenovno. Pa nisu Rusi blesavi da prodaju svoju tehologiju u bescjenje.
A zašto bi srbi svoje migove uopće podizali na standard SM ako im je životni vijek 700 sati leta? Pa nisu ni srbi blesavi. Dovest će migove na razinu opće upotrebljivosti da održe lovačku avijaciju i jednostavno pričekati mig 35.

E

primjer Peruanske modernizacije Mig-29:
2012, godine je zavrsena modernizacija, dogovorena s Rusijom, za 8 starijih Mig-29 kupljenih 1995 od Bjelorusije na standard SMT. modernizacija je trajala od 2009 do 2012. navodno je dogovorena cijena 106 miliona USD, a konacna je cijena navodno 126 miliona USD. Po tome ispada da je po avionu cijena modernizacije, po Peruanskom ugovoru, 2012. godine bila 15-16 miliona USD po avionu.
Prevedeno u danasnje vrijeme na primjer RV Srbije modernizacija na SMT bi mogla biti 16-17 miliona EUR po jednosjedu, dvosjedi mozda upola manje (nekakav UBT standard)…. ovisi sto bi uslo u paket (naoruzanje,…)
Trebalo bi biti na struci da odluci, a moje skromno misljenje je da nije potrebno toliko ulaganj za nesto sto bi trebalo vec sad planirati zamjenu.
Bitno je zadrzati RV, uredno odrzavati, obrazovati novu generaciju pilota,… za koju godinu uzeti novo.

B

@harris
Imacete veci nalet na F16 tj duze ce vas drzati, zato je razlika u ceni tolika. Modernizovacemo ih jer ce kasnije biti mnogo lakse da pilote preobucimo na Mig-35, ovako bi morali skakati sa 3/4 generacije na Mig-35.

S

Čitam komentare, i nimalo me ne iznenađuju :) Razumljivo je da „ego“ radi svoje, ali onaj tko stvarno uspoređuje MIG-29 sa F-16 ( pogotovo Barak ), zna jako, jako malo o vojnoj avijaciji. Postoji razlog zašto je F-16 ( ne Block 70 ) jedan od najprodavanijih aviona na svijetu sa preko 4000 proizvedenih. MIG-29 ( pogotovo „srpski“ ) se nikako ne može uspoređivati sa F-16 ( pogotovo sa Barakom ). Iako oba aviona pripadaju generaciji 4, Izraelski Barak je jako blizu generaciji 5, dok MIG-29 se mora jako „pomučiti“ da dostigne 4++ . Onaj tko uistinu želi biti informiran o oba aviona, postoje desetine stručnih izvještaja. Ovo je toliko kompleksna tema, sa uistinu jako puno informacija, gdje bi osoba trebala par dana da napiše sve informacije, ali samo jedna „bizarna“ statistika govori sve…F-16 ima omjer ubojstva / gubitka od 92:13, dok MiG 29 ima omjer ubojstva / gubitka od 16:28. Toliko o tome. Srbi bi se trebali smiriti :) MIG-29 što srbija ima je uistinu dobar avion, ali što god da stave na njega, neće biti ni blizu budućim Hrvatskim F-16.

Odgovori
O

Možda statistika jeste neumoljiva, ali treba uzeti u obzir i okolnosti nastanka te statistike. Prvenstveno, sve zemlje koje su koristile Mig 29 u borbama nisu mogle da se ekonomski i vojno mere sa protivnikom. Bilo bi interesantno videti kako bi se stvari završile kada bi recimo ratovale Etiopija i Eritreja (primera radi i pod uslovom da jedna ima f-16, a nema, a druga mig-29). Možda je čak realnije Indija i Pakistan.

Čak ne možemo porediti ni Srbiju i Hrvatsku, jer je Hrvatska deo NATO saveza, a Srbija je „neutralna“. U svakom slučaju, bez jake ekonomije, nema ni jake avijacije. Što ostavlja zaključak da smo i jedni i drugi truba.

B

Da je baba musko….ali nije.
Izrael-Sirija, Iraq-Iran bi bili relevantni pokazatelji.

B

@Spaček
Blizu generaciji 5 je F-16 V. Srbija ce sad sigurno ici na duboku modernizaciju Miga. U zavisnosti od paketa modernizacije mocice parirati baraku. Sad ce neko pitati zasto bi srbija modernizovala svoje lovce ako ce na njima leteti jos 10 god? Razlog je u tome sto cemo pilote mnogo lakse obuciti za letenje na buducem MiG-35 na koliko toliko slicnom avionu nego na avionu 3/4 gen. Komparacije izmedju F16 i Mig 29 nisu fer na osnovu kill death ratia pre svega zbog koristika i nivoa modernizacije koriscenih. Ameri su se tukli sa slabo odrzavanim oviionima 3rd world zemalja, bez BVR kapaciteta (koje su oni imali). F16 rani blokovi i Mig-29A/B su negde na istom nivou (pred ,,raspad“ ekonomija SSSR-a je bila na jacini 80% americke ekonomije, stim da je bila mnogo okrenutija armiji). Nijedan od oborenih migova nije bio nadogradjivan, za razliku od protivnika. Kao sto rekoh sve zavisi od paketa modernizacije, videcemo.

m

@Brad kažeš : pred ,,raspad“ ekonomija SSSR-a je bila na jacini 80% americke ekonomije? Jesu li i ostali podaci na toj razini?

S

@Brad Svi su se „zakačili“ za avione, ali u ovome poslu što je Hrvatska obavila sa Izraelom, avioni su „najmanje“ važni. Cilj Hrvatske je bio da kupi „sistem“. Infrastruktura i okretanje prema zapadnoj tehnologiji što se tiče aviona. Razviti još bolju suradnju sa Amerikom i Izraelom. Za pilote, naravno da je izvrsno gdje će sa generacije 2 ( MIG-21 ) letjeti na generaciji 4 ( F-16 ). Mislim da će se ovi avioni prodati za 15-20 godina, kada će već biti dosta generacija 6, taman za Hrvatsku da kupi generaciju 5, pošto će već imati zapadni moderni „sistem“. Hrvatska radi polako, malo po malo, ali najvažnije je da ministar obrane i ostali stvarno planiraju kako bi trebala izgledati vojska Hrvatske u budućnosti. Ima toliko projekata i samo je pitanje da li će biti i novaca. ( osobno, čekam i nadam se da će Hrvatska uskoro početi graditi Korvete, kao što je planirano, jer brodovi su uistinu najvažniji za bilo koju zemlju koja ima more /ocean ).

G

Najjači su komentatori što sve integrisaše i blago modifikovaše za vreme potrebno da se otkuca komentar! Barak? Više bombarder nego lovac. Jasno je da je preopterećen i sigurno slabije manevriše, a kad se natovari da može da leti samo pravo. MiG-29? Čistokrvni lovac. Lagan i agilan. Takav treba i da ostane. Modernizovati ga za v-v zadatke, naravno.

Odgovori
R

Slažem se. Ako Rusi nemaju spreman upgrade paket, onda treba inzistirati na integraciji zadnjih eksportnih verzija R-77 i R73, te sačekati 10 godina za nasljednika. Jedini preduvjet je pojačanje PZO komponente kao elementa odvraćanja. Male zemlje si ne mogu priuštiti više tipova specijaliziranih aviona, uglavnom zbog troškova održavanja. Zato je HR eksplicitno zahtjevala platformu koja osim zrak-zrak ima izvornu podršku za interdikciju. Ne bih se složio da je F-16 u misiji napada na zemljane ciljeve baš takva cigla. U svakom trenutku ima barem 2 projektila srednjeg dometa koje će vrlo rado ‘otkačiti na cilj’ s vanjskih pilona (i time posredno povećati raspoloživ G). MIG-29 (kakavgod) ima 2 suštinske prednosti na F-16 (kakavgod) – 2 motora, odnosno veća sposobnost preživljavanja, te veći promjer nosa u kojeg je moguće staviti veći radom radara, znači potencijalno radar boljih performansi.

h

koliko para…toliko muzike….
hrvatska je siromašna, isto kao i srbija…ti avioni će odraditi svoje, najjeftinija je bila ponuda i tu priča završava. To se ne kupuje za rat već za nadzor zračnog neba….

Odgovori
H

Grčka ponuda je bila jeftinija i njihovi avioni imaju puno manje potrošenih resursa a starost je bila negdje al pari sa izraelskim aparatima

L

Za te pare nije moglo bolje.Avioni,rez.delovi,infrastruktura,naoruzanje,obuka,kompletna logistika,simulator za 500 mil.
Mi 185-200 mil. za remont-modernizacija na „neki“ standard,obuka,naoruzanje,rez.delovi.Kad stignu njima avioni odmah mogu da lete,a nasi kada ce,kako ce i koliko ce …
U svakom slucaju cestitamo,puno sati naleta,mirno nebo,da vas dobro sluze i dodjite nam u goste na neki miting.
Sto se kaze-ajde da ga merimo!!!

Odgovori

plus ako Srbija želi u NATO, morate i avijaciju na NATO standard a to je „hebalo“ nas u HR sa Migovima 21 i tu bi svi bivši premijeri i političari trebali završit u zatvoru jer se novac bacao na modernizacije u Rumuniji i Ukrajini a standard nije dostignut. Plus postoji priča da izraelci žele i veću suradnju i da Hrvatska za njih proizvodi streljivo uz izraelsko ulaganje što bi bio bonus na ovaj posao.

N

Tekst je odlican, ali preuranjen.

Tender je zavrsen, ali ugovor, koji je jedini relvantan tek treba da se potpise, i tek onda, ako budemo imali uvid moze da se komentarise konkretno. Ovako, sve je ovo jos uvek nagadjanje.

Da su zemlje „regiona“ ozbiljne drzave, put od tendera do ugovra bi bio prav. Hocu da kazem, svaki tender ima manje detalja nego ugovor, a da li je neki ugovor dobar ili ne, zavisi bas od tih detalja.

kako da vam kazem, obuka na primer, moze bit obuka osnovnog nivoa, a moze biti i obuka do ekspertskog nivoa. Dali je 20, 30 sati naleta dovoljno da se neki pilot obuci da leti na F16, ne znam.

Obuka moze biti „pritisni dugme i uzivaj“, a moze biti i dubinska sa objasnjenjima kako, zasto , kad , koliko.

Slicni princip se moze primeniti i na svaki drugi aspekt ove nabavke, i zato kazem, ugovor je najbitniji, kao i to da se uopste i potpise, nije nepoznato da tenderi mogu i da propadnu.

Zato polako, korak po korak, pa da vidimo sta ce da bude.

Neko je komentarisao, odnos gubitaka F16 i MiG29. Navoditi nesto tako kao tacan podatak je krajnje neodgovorno jer se zna da se ti podaci cesto kriju i potvrdjuju samo oni koji ne mogu biti opovrgnuti jer postoji snimak.

Meni se cini da su stvarni gubici znatno veci, i realno je ocekivati, da u buducnosti oni budu jos veci, jer se i PVO sistemi modernizuju.

Takodje, bilo bi lepo videti negde i odnos unistenih aviona u mirnodopskim uslovima (nesrece), to je takodje vazan podatak.

Broj prodatih F16 ne mora obavezno da znaci da je to dobar avion, jer americki saveznici (osim onih sa jakom spopstvenom industrijom kao sto su Velika Britanija, Francuska) zapravo i nisu imali nesto puno izbora.

Svakako da nesto sto je uspesno koirsceno u Izraelu, ne moze bit lose sutra za Hrvatsku, ali kao sto rekoh sacekajmo da vidimo potpisan ugovor.

Odgovori
J

Obuka će biti za 6-8 pilota na razini instruktora u Izraelu, dalje će oni obuku provoditi u Hrvatskoj. Ugovor vjerojatno nećemo vidjeti jer je to vojna tajna, čak sam iznenađen razinom podataka u ovom članku. Dosta detalja o Izraelskoj ponudi su javno izrečene na press konferenciji MO RH i glavnog stožera. Točnije od toga najvjerojatnije nikad nećemo saznati.

Z

Čestitke gospodinu Bankoviću na iscrpnim,objektivnim i nadasve stručnim tekstovima,zbog kojih imate samo pohvale ne samo moje već i šireg zračnog auditorija ovdje u Hrvatskoj koji pratimo vaš portal.

Odgovori
Z

Ni „Hrvatski“ f 16,ni „Srpski“ Migovi 29 nisu ništa drugo nego krševi potpuno prevaziđeni na bojištu dvadesetprvog veka. Niti će se navozati na njima Hrvatski ni Srrpski piloti. Oni su samo nužno zlo da se ispoštuju međunarodne obaveze o kontroli svog vazdušnog prostora . Inače bi morali drugome da daju da to radi ako hoće da ostanu u sistemu civilne kontrole letenja. Ostalo su samo potrebe političkog marketinga i iživljavanja pubertetskih strasti napaljenih salonskih domoljuba ili patriota. Naravno da bi potpuno nemoguća misija bila da smo se dogovorili i uzeli zajedno isti avion ,jeftiniji po ceni ,održavanju i satu letenja. Recimo Korejskog Zlatnog Orla koji bi zadovoljio sve naše i vaše potrebe i a da ne pričam o dalekosežnosti ovako nečega. Ali gde je tu ćeranje onda?

Odgovori
D

Totalno se slazem. Ocrkujem da ce I Srpski MiG-39 I Htvatski F-16 brzo biti neispravmi.

Tu je jos uvijek Balkanski menalitet.

S

Ti „krsevi“ su veliki korak napred jer realno ni Hrvati ni mi nemamo operativnu lovačku avijaciju!

K

Tako jako nisi u pravu. Taj „krš“ može natovariti 9tona ubojitog, visokosofisticiranog tereta i istresti ga 4000km dalje. Pristup međunarodnim vodama/zraku omogućuje našim pilotima da odlete do Gibraltara bez da se ikome moraju javiti. A što god mislio saveznici žele take sposobnosti. Ne žele da svi ovisimo o SADu. Biti će tu mnogo međunarodnih vježbi sa Barakom

K

Ideja o zajedničkom uzimanju uopće nije dobra. Svaka zemlja ovdje želi izvući što veća ulaganja. Da ne bi mislio da je to stvar „balkana“ zašto Mađari i Česi nisu zajedno uzeli gripene? Danci i Norvežani f16? Da ne govorimo o Srbiji i Hrvatskoj koje imaju potpuno različite vanjske politike.

J

Kruno, u teoriji da, ali pogledaj države koje idu u misije. Uz SAD obično se svojom aviacijom priključe Francuska, UK i eventualno Italija ili Španjolska. Svi mi ostali smo patuljci koji imamo aviaciju isključivo za svoje potrebe i eventualno ako se može kakva lova uzeti za nadzor zračnog prostora nekom od još većih patuljak od nas. Radi se o moćnim avionima, ali sa 12 komada i još neobucenim pilotima, nema smisla ici u neke borbene zadaće .

R

@Krunoslav.Kad bi to bilo tako, Iran kao država više ne bi postojao. Prvo, avion koji nosi 9 tona oružja te ga iskrcava na cilj udaljen 4000km bez nadopune goriva se zove bombarder, a ne višenamjenski lovac F-16. Drugo, konfiguracija s maksimalnim teretom koja se može okačiti na F-16 C/D nije ni blizu 9 tona jer je ta cifra zbroj maksimalnog opterećenja svih 9 pilona. Treće, najteža poletna konfiguracija je 2x bombe MK84, 4x AIM-120C i 3x tanka goriva. To je realno 2 tone oružja koje će iskrcati na distancu od 850km pri profilu leta visoko-nisko-visoko.

D

Krunoslav,

„Danci i Norvežani f16“

Prvo Danci I Norvezani su kupili puno vece brojeve F-16.

Norveska je prvo narucila 72 F-16A/B a sve ukupno je primila 74 F-16A/B

Danska je prvo narucla 58 F-16A/B a sve ukupno je primila 77 F-16A/B.

Naspram toga – Hrvatska – 12 x F-16C/D, Cesi 14 x JAS-39C/D I Madzari 14 x JAS-39C/D, Ruminiija 12 x F-16A/B (mozda jos 12) a mozda ce I Slovacka kupiti 9 x JAS-39C/D I Bugarska 16 aviona.

Sve ukupno je to 77 aviona – isto koliko je Danska sve ukupno kupila!

Drugo, sto se tice originalne kupovine F-16A/B u 1970-ima je bilo ogromne suradnje. A ne samo Norveska I Danska nego vec I Nizozemska I Belgija! Kupovina aviona F-16A/B je bio pod programom European Participating Air Forces (EPAF).

Avioni za Norvesku I Dansku su napravljeni u Fokker (Nizozemska) I SABCA (Belgija).

Sve ukupno je tu kupljeno 524 aviona u programu EPAF (a to racuna i 3 za USAF!).

Realno nisu istocnE NATO pact drzave isli kupiti 524 aviona. ALI suradnja bih bila dobra za kupovinu oko 100-injak aviona za Joint NATO program (ajmo ga nazvati Joint-NATO Air Combat Force). NATO vec ima ovakve snage – NATO Airborne Early Warning & Control Force, NATO Strategic Airlift Capability I buduci Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet.

Ti avioniu su mogli biti u tri krila (Ceska/Slovacka, Madarska, juzna Rumunksa) I pruzili ne samo air policing nego prave borbene sposobnosti.

Nazalost ove zemlje su zaglavlenje u nekom starom misljenju da trebaju imati svoje male flote (a te flote su zastarijele – cak F-16C/D Block 30 dok su Ceski I Madzarski JAS-39 modreni a za sada samo sposobni za air policing).

To bih bilo uredu da kupuju avione u nekim brojevima. 40 Hrvatski F-16 ili 40 Madzarskih JAS-39 ima korist. 12 F-16 I 14 JAS-39 je samo za air policing i simbolicnu odbranu.

Sto se tice Srbije, oni nemogu suradivati sa Bugarima, Hrvatima itd zato sto nisu u NATO pact. Oni nazzalost moraju sve sami da rade.

a

Za Perica

Nisi dobro čitao.Svi izraelski F16C/D su već modernizirani na standard barak 2020 (2014.god) i normalno da ne ide modernizacija jer je već učinjena

Odgovori
M

Avioni se isporučuju bez izraelskih delova :) modernizacije jer je to proizvod SAD koji je dobio dozvolu da nadogradi svoje avione kako zeli, samim tim Izrael ne moze prodati tudje kao svoje bez dozvole, zvanicna vest jeste da F16 moze da se proda bez svih Izraelskih nadogradnji pa Amerika da ga remontuje i modernizuje, u prevodu krs za velike pare :)

S

Jel postoji podatak u kojim su sve borbenim operacijama učestvovali izraelski F 16?

Odgovori
E

od 1981 do danas, skoro u svim operacijama gdje je IDF IAF sudjelovao. Ono za sto se zna da su koristeni F16:
Operation Opera, Operation Mole Cricket 19,1982 Lebanon war, Operation Accountability, Operation Grapes of Wrath, 2006 Lebanon War, Operation Orchard / Outside the Box, Operation Cast Lead, Operation Pillar of Defense, Operation Protective Edge
To bi bile operacije gdje su koristeni F16, na to treba dodati i mnoge akcije koje nisu sluzbeno imenovane kao operacije nego kao intervencije, pa recimo zadnje dvije takve akcije: 17.03.2017. napad na Hezbolahovu kolonu u Siriji kod Palmire, 10.02.2018 napad na kontrolne sisteme Iranskih dronova na sirijskom aerodromu Tiyas i posljedicni napad na PVO sisteme na jugu Sirije,
I vjerojatno jos dosta toga sto nije javno potvrdeno.

Z

E pa Krunoslave Hrvatskoj ništa drugo ne treba nego da leti „4000 km sa 9 tona“ bombi i bombarduje Giblartar. A i njima sigurno treba 30 godina star avion . I ja sam gledao Baltazara. Zatim zamislite taj avion za dvadeset (30) godina. Vaši „saveznici“će tada da se tleportiju do Giblatara . Neće smeti da probije zvučni zid da bi čuvao resurse i ne bi plašio turiste. Vaši migovi imaju trideset i kusur godina. Očekujete da ovi avioni lete preko 50. Ajte molim vas.

Odgovori
G

E moj Zorane,što se ložite na glupe komentare?Nije uzet Barak radi nošenja 4000 kg ubojnoga tereta iz Zagreba za New York.Nama je cilj bilo dobiti popratnu gospodarsku suradnju koju nam niti Šveđani niti Ameri nisu dali u ponudi.Mi ćemo se malo navozati sa ovim Baracima,pa kada se zaradi više novaca,možda ćemo pametnije za 10 godina.

Z

@zorane,daj ukopcaj mozak i razmisli,staje pisac htio RECI.

H

Postoji više manje neki su još klasificirani samo još moraš reći koji te f-16 zanima netz,barak ili sufa.

Odgovori
U

Pratim tangosix par godina I ovo je prvi put da postujem jer moram.Ljudi moji napraviste od F16 da je nepobediv avion.Pa koliko je olupina od tih aviona padalo po Bosni, Srbiji, Iraku evo I sada u Siriji.Pricate o broju prodatih F16 a nezapitate se zato je tako, pa zato sto je to najjeftiniji a ujedno I najlosi avion koji, usa prodaje.Ako su 29krsevi sto ih poljaci nebace kada vec imaju f 16.Niko nespominje da je mig 23 obarao f16, a znamo I sta je kod nas u muzeju.Ispade sada barak svemirska tehnologija.Ljudi pricamo o 2020godini, ko zna sta ce biti to tada a vi se odusevljavate avionima koji jos nisu ni stigli.Iste verzijie mig 29 I F16’uz dobro odrzavanje I dobro obucend pilote, mislim da je svima jasno koji avion je bolji.Srbija kupovinom buka otklanja svaku mogucu pretnju od F16, s300 / 400 necu ni pominjati.

Odgovori
r

dali stvarno mislis da je f16 krs od aviona izraelci 30godina sa njime ruse sve pred sobom i maltretiraju sve zemlje oko sebe uz samo cca 2 gubitka?? a uspoređivanje baraka sa 29 pogotovo ovom koju vi imate SD je prilicno maloumno.Lp

R

U sumi od 4550 proizvedenih primjeraka u zadnjih 40 godina, čak 600 ih stradalo u neborbenim uvjetima. Netipično za novi avion, u početku eksploatacije visok udio neborbenih incidenata se pripisuje nedostatku procedura operatera te nedovoljnoj disciplini koja je izmicala kontroli kod aviona koji je po pitanju performansi definirao nove standarde. Amerikanci su u periodu od 1975-2003 imali 272 izgubljena aviona u neborbenim uvjetima. Ostalih 30-ak zemalja se potrudilo polupati ostalih 300+ aviona. Ako pričamo o borbenim uvjetima, onda su ukupni gubici Amerikanaca manji od 10 aviona, a ostale zemlje zajedno teško da prelaze sličnu cifru. Znači, oni koji su dobro upoznali taj aparat te radili da bude u dobroj formi, redovno su farbali svoje šofer šajbe sa sličicama razmontiranih MIG-ova. Uključujući MIG-29. Obratno se još nije desilo. Preporučujem malo više pažnje u čitanju, kladionice i navijači (valjda) ne stanuju na T6. Pozdrav.

U

rr I robert.Lako je bilo tuci sirotinju po Libiji Republici Srpskoj, Gazi, Srbiji itd,u odnosu snaga 10000:1.F 16 je vise nego skromna platforma I najlosi avion u sastavu usaf.Video sam ga vise puta uzivo I u poredjenju sa f 15 deluje kao igracka.Sa Mig 31 su30 I drugim aparatima ga necu ni porediti.Ne mozete da me ubedite da je to neki moderan aparat koji moze bilo koga da uplasi I odvrati.Da ste uzeli f15’silent eagle pa 10komata pa da vam I cestitamo ovako cekamo 2020 pa cemo da vidimo posle 5godina kako ce to sve da izgleda negse.tamo 2025.Da ruska tehnika je krs zato su drugi najveci izvoznik oruzija na svetu.Evo I turci uzeli s400, drugoje sto vi morate da uzmete sto Vam narede

R

Kolega, manje emocija uvijek koristi na dulje staze. Nigdje nisam napisao da je ruska tehnika krš pa molim da ne insinuirate. Način na koji su ruski avioni koristili svoje prednosti u sukobu sa F-16 više govori o lošoj doktrini i načinu obuke pilota, nešto o pripremi Izraelaca a daleko manje o performansama MIG-ova. Sirijski MIG-ovi 1982-1985 i irački MIG-ovi u prvom zaljevskom ratu su najbolji dokaz tome. Zašto smatrate da je HR trebala kupiti avion koji nitko nije naručio niti je izrađen jedan jedini operativni primjerak ? Ovo ipak nije izbor miss ili kviz da se međusobno čestitamo ili ne čestitamo. Osobno, osobe s takvim stavom kakav ste zauzeli, imali bi dobar razlog prigovoriti zašto je F-15SA katastrofalan izbor u odnosu na SU-35/MIG-31BM itd. Ovo u zadnjoj rečenici je zabavno, ali bi se mogao složiti. Naime, mi nismo Turci, ali kupujemo ono što si možemo nekako pregrmiti.

G

Volio bih da Srbija uzme S 400.po cijeni koju je Turska platila,jer imate te novce?Nemate kao niti mi u Hrvatskoj za nove F16.

E

@Uzice Ivan
– F16 je dokazan i danas konkurentan avion, to kaze suprotno taj je definitivno polupao loncice…
Da, napravljen je da bude jeftiniji od F15, kao i Mig-29 prema Su-27.
– Mig-23, kao i mnogi drugi, nije bas najbolje prosao s F16, primjer Izraelsko-Sirijskih sukoba 80-ih, kad su obje drzave bile i iskusne u ratovanju i imali novo naoruzanje od USA i USSR.
– Poljaci napustaju Mig-29, krajem 2017. zatrazili su ponude za avione koji ce zamjeniti njihove Mig-29 (i Su-22), program zamjene su nazvali „Harpia“, a u igri je F16V ili F35.
– Ako citas s razumjevanjem, onda shvatis da se ne tvrdi da je Barak TIE Fighter iz Star Warsa nego solidan visenamjenski borbeni avion.
– po ko zna koji put…, poanta je prelazak na nove zapadne standarde i stvaranje novih mogucnosti u HRZ (plus naravno stratesko-gospodarska suradnja iz ponude) kroz implementaciju dobre platforme 4. generacije.
– avione ili PZO(PVO) sustave( kao i sve druge) treba kupiti, ali i odrzavati. To je jako skupo. Hrvatska je cak dosla do nepotpunog S300PMU 1995., ali je bilo preskupo dokupiti nedostajucu radarsku jedinicu. Angazirani su Rusi za odrzavanje i obuku na sustavu dok je sistem bio jos u ZB Pula, tamo su izvrsili i preglede i servis na raketama, medutim od sega se odustalo jer to trazi previse novaca…gdje je sad ta oprema, Hrvatska tvrdi da se cuva negdje u skladistu, a nesluzbeno je vjerojatno u USA.

H

Par milijona izraelca je procitalo vise knjiga nego pola arapskog svijeta.. zato ih Izraelci jssu ko kauboj zdrijebe.. karikiram.. Srbiji trebaju mladi skolovani ljudi.. a ne neki stari avijoni

B

3000 sati na rok od 30 godina bi bilo 100 sati po avionu.
Ako uzmemo da ce na svaki avion doci bar 2 pilota, dolazimo do brojke od 50 sati naleta po pilotu.
To je nedostatno.
A pricaju o tome da cemo ih koristiti 25 do 30 godina…….
Promasena investicija u tom slucaju.

Odgovori
D

To je uzas. NATO standard je minimalno 200 sati! Cak 100 sati je nedovoljno.

Kako Hrvati to neznaju ili nece da pokusaju dostignuti?!?

O

Beduin, ni ti ne pratiš nastavu. Projekcija HRZ je da će na avion ići 1,2 pilota. To je jasno i glasno rečeno na press konferenciji.

Rješenje? Neće se čekati 25-30 godina za nabavu novih letjelica.

B

Znaju oni to jako dobro.
Taj fond sati ce biti ispucan za 10 godina i opet ce se krenuti u isti proces.
U ovon trenutkubse svasta prica……..no za avione te starosti mi je stupidno najavljivat daljnji rok uporabe od 25 do 30 godina.
Prica se svodi da oni to mogu, e sad cemo vidjeti i da li ce.
U ovoj atmosferi kakva je, pokiticki suicid bi bilo pricati bilo sto drugo.
Hrvatski biraci ipak kaznjavaju neke stvari.
I ne, nije nam vazno ciji je veci, vaznije je da zadovoljava svrhu postojanja.

N

Kad se uzme 4800 sati koliko su avioni u prosjeku letjeli do sad i da su 30 godina u sluzbi, dolazi se do oko 160 sati godišnjeg naleta kod Izraelaca. Kad se uzme recimo 1.5 pilota po letjelici, a kod Izraela je to možda i više dolazi se do toga da tamo piloti lete oko 100 sati godisnje, a ostatak odrade na simulatoru.
Tako negdje će biti i u Hrvatskoj vjerojatno.

N

Dead1 ti misliš da nato piloti te sate nalete u pravom avionu, onda si stvarno naivan, nisu ni oni toliko bogati, a ni glupi da bi tako trošili avione i druga sredstva.
Zato to imaju napredne simulatore gdje mogu sve uvježbavati bez da dovode pilote i sredstva u opasnost. Kad jednom sjednu u pravi avion oni su to već prošli u simulaciji i znaju što ih očekuje i kako da se postave u određenoj situaciji.

D

Nec, NATO standard je 200 sati leta u pravom avionu.

Nazalost propast Evropskih vojska znaci da mnogo pilota ne lete toliko satova. Francuzksa naprimjer ima problem sto mnogo lovackih pilota ne lete cak 120 sati na godinu. Odlucili su da ce ti piloti letjeti trenazne avione poput PC-21 za neko vrijeme (ne znam da li su ovo postigli jer PC-21 nije narucen).

A drzave Hrvatska su jos losija – 50 satova na godinu je dobar rezultat.

Cak mocni Amerikanci imaju zestoke probleme zbog „sequestration.“ Mnogo nijihovih jedinica I ne lete neki dio vremena. Sumnjaju da je ovo jedan od razloga mongo katastrofalnih sudara (naprimjer sudar 2 Ch-53 helikoptera prije par godina).

Zapadna vojna sposobnost propada. Jedino jos Australija razvija svoje sposobnosti. Ostatak je propast.

J

@Dead
I Hrvatska ima Pilatuse, mislim 20 komada. Normalno da su sati naleta u Hrvatskoj niski s obzirom na mogućnosti, zanimljiva bi bila usporedba sa Srbijom jer mislim da je u nekom članku na T6 objašnjeno da Srbija ima problema sa kadrovima i da imaju daleko manje naleta od Hrvatskih vojnih pilota. Kad se povuče crta je sve je to još uvijek malo, ali nema smisla upirati prstom u druge koji lete puno više od vas i gdi tu smještaš Srbiju koja će i nakon remonta mig29 biti još uvijek oko tog pitanja daleko iza i tog lošeg Europskog trenda? Imaš priču kad su u Vijetnamskom ratu mig21 obarali f4 i to u omjeru 1:4, Ameri su mislili da se radi o neviđenoj tehnologiji sve dok nisu došli do mig21 koji je prebjegao iz Irana u Izrael. Shvatili su na kraju da njihovi piloti nisu ni približno uvježbani ko Ruski. Od tada Ameri posebno posvećuju pažnju obuci.

N

NATO traži da piloti imaju propisan nalet, ali to se ostvaruje i u simulatoru oduvijek, samo se nekad drugačije vrednuje vrijeme provedeno u simulatoru.
Ne znam kako ti zamišljaš simulator, nije to video igrica sa monitorom na stolu i joystickom kako je bilo jednom prikazano da vježbaju srpski piloti u nekim novinama.
Simulatori su vjerna kopija pravog kokpita sa svim funkcijama koji stoji na hidraulici i simulira prava kretanja aviona (osim naravno lupinga).
To su velike hale u kojima su montirani simulatori koji sami po sebi zauzimaju dosta prostora, osobno sam vidio u Njemačkoj helikopterske simulatore gdje su bila po tri u hali .
Rečeno je bilo da time drastično smanjuju troškove obuke i mogu raditi trening misije bez opasnosti po ljude i sredstva kakve bi rijetko radili u stvarnosti.
Vec sam pisao koliki nalet imaju izraelski avioni koje ce dobiti Hrvatska, to je daleko od 200 sati kad se podijeli na pilote, a opet spadaju među najbolje na svijetu i uspješno odrađuju sve misije .

N

Naravno ne treba zaboraviti ni trenažne avione gdje se isto nabijaju sati naleta.

D

Nec, zadnje sto sam citao 200 sati u pravom avionu a onda jos simulator. Simlator nije igracka, ali nije ni pravo letenje.

Da simulator rijesi sve probleme skolovanja, nebi ni letjeli pravim avionima (ustedi na benzin i popravke i rezervne dijelove).

U Francuskoj su gledali da osnuju „elite“ pilotni kadar koji bih letjeli 180 sati u Rafale/Mirage dok bih ostatak lovackih pilota letjeli puno manje sati u Rafale/Mirage a bih letjeli vise satova u modernom treneru poput PC-21, manji broj u Mirage/Rafale i ostatak u simulatoru.

Ne znam gdje je taj plan sada. PC-21 je narucen 2017-e ali svega 17 komada za sada. To je samo mali broj aviona da zamijene Alpha Jet (80+ u sluzbi u jedinicama u Cazaux i Tours).

A o Americkim problemima, evo kako ide s njima – oni idu u istom pravcu kao i istocno Evropske zemlje 1990ima:

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/04/08/navys-spike-in-aviation-mishaps-is-the-militarys-worst-up-82-percent/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=ebb%2008.04.18&utm_term=Editorial%20-%20Early%20Bird%20Brief

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/04/08/marine-corps-aviation-mishaps-on-the-rise-up-80-percent/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=ebb%2008.04.18&utm_term=Editorial%20-%20Early%20Bird%20Brief

https://www.militarytimes.com/news/your-air-force/2018/04/08/air-force-aviation-accidents-reach-seven-year-high-as-low-level-mishaps-soar/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=ebb%2008.04.18&utm_term=Editorial%20-%20Early%20Bird%20Brief

Usporedi sa Australijom koji su narucili 49 PC-21 (a imaju i 33 BAe Hawk 127), a nijihova operativna flota je puno manja nego Francuska (svega 107 F/A-18A/B/F/G, 12 P-8 (zamijenjuju 20 P-3), 6 E-742 transportera naspram Francuskih 235 Mirage/Rafale, 4 E-3 I 100+ transportnih aviona).

A Nijemci su vec tu –
https://www.flightglobal.com/news/articles/analysis-german-military-wrestles-with-aircraft-ava-446491/

N

Linkovi samo potvrđuju što sam već pisao, zrakoplovstvo je postala preskupa igračka i za najbogatije.
Avioni su postali toliko sofisticirani i skupi da i kod manjih nesreća s njima troškovi popravke su veliki.
Kod Njemaca još lete avioni i helikopteri stari preko 40 godina nabavljeni u hladno ratovsko vrijeme kad se očekivao rat sa Sovjetima.
Danas kad te opasnosti nema, teško je objasniti građanima da se moraju dati desetine milijarde za obnovu vojne tehnike, jer se radi o stotinama aviona, helikoptera, tenkova itd.
Kad se pogleda koliko je tehnike aktivno i da je u punoj funkciji, broj vojnika, onda arapske, azijske cak i neke afričke vojske izgledaju kao velesile spram europskih.
Kad se zadnji put čulo da neka NATO zemlja kupuje oružja za desetine milijardi kao kod Arapa i sad recimo Indije.
To je u skladu sa trenutnom liberalnom politikom na zapadu posebno u Europi gdje se sve gleda kroz trgovinu i ne miješanje u druge države zbog neke grižnje savjesti zbog kolonijalizma u prošlosti, tako da recimo Belgija plača odštetu jednoj afričkoj zemlji zbog gušenja pobune i masakra koji se pritom dogodio prije sto godina, a sad se događaju puno veći zloćini kad upravljaju sami sobom.

n

Живојину хвала на одличном чланку, што се тиче посла мислим да је ХРЗ направило бољи посао од на-шег РВ, јер су ушли у посао, са вероватно другом нај војном индустријом на свету. Лично, мени је криво што ми у Србији, нисмо урадили нешто слично, без жеље да оспорим руски ВИК, мислим да Руси имају проблеме са моралним застаревањем појединих система.

не би се овде требали питати шта је боље, јер до модерног РВ пут је дуг једно 3-4 милијрде €, а оно што сви требају знати после 2025. небом ће влада-ти борбене беспосадне летелице, наоружане као и авиони, али без билота, који се плаши и прави грешке, а и цена им је нижа. амерички Х-47В, или ТРИТОН, ЕУ НеуроН, ту су и Руси, Кинези и други….

Дакле, добро је да у регион стижу авиони, ко коли-ко, може и има.

Odgovori
U

Izrael druga najvojna industrija na svetu.Sta sve necu ovde procitati.Mozda si hteo napisati 22.

U

Sad I Rusiju neracunam, ali zato Kina, Ukrajina, Francuska, Nemacka,Engleska.Jos malo cu ovde procitati da su Izrael I njihovi Baraci I Hrvati sa f 16najjace vazduhoplovstvo sveta 😂😂😂

J

Ja bih zapravo stavio ovako SAD, Rusija, Kina pa onda Izrael ako računamo iskustvo i borbenu spremnost Ukrajina , Francuska , Njemačka i Engleska su po meni tehnološki i šta se tiče vojne spremnosti daleko ispod Izraela. Glupo je reći druga jer su ispred divovi, ali od svih ostalih su šta se tiče vojne tehnologije daleko ispred.

B

Molim za objasnjenje sta znaci moralno zastarevanje sistema? Da se sistemi nisu odali grehu pod stare dane?

E

@Uzice Ivan
Da druga nije sigurno, ali ja po procjenama Baker Tilly su 8.
U 2016, top 4 izraelska proizvodaca vojne opreme (Elbit, IAI, Rafael i IMI) su prodali 8.6 milijardi USD vrijednosti vojnih sistema i to velika vecina u izvozu. Podaci za 2017. jos nisu objavljeni, ocekuje se daljni porast (samo IAI je Indiji 2017. prodao 2.5 milijardi USD vojnih sistema)
Sto se pak tice koliko je Izraelska vojna industrija napredna, pa ona je u samom vrhu, neki poznatiji primjeri: HDMS za F35, Phyton 5, I-Derby, Arrow, RecceLite, Litening, Spike, Trophy APS, Tescar setelit, Heron TP…
Inace Izrael je najveci proizvodac bezposadnih sistema kopnenih, morskih i zaracnih. Procjenjuje se da je 40-ak posto svih prodanih vojnih bespilotnih letjelica u svjetu proizvedeno u Izraelu.

B

Ne mogu da se načudim ovakvoj reprizi ponašanja. 2013-te godine ili tako, kada su HR Mig-ovi otišli na remont u Ukrajinu, ali daleko, daleko prije nego što su se vratili, na ovom portalu, ali i nekim drugima mogle su da se vide dvije vrste komentara:

1. Ljudi koji su iz RH su žalili što se ne kupi eskadrila nečega novoga, ALI su bezrezervno hvalili avion koji će doći argumentima tipa:

– „Za 14 miliona Eur Hrvatska napokon kompletira eskadrilu i obezbjeđuje nalet pilota od 100 sati godišnje“.
– „Jesu stari preko 30 godina, ali sa modernom zapadnom navigacijskom opremom ugrađenom u Rumuniji daleko su efikasniji od srpskih kanti koje jedva lete, a sad su i remontovani, k’o novi…itd“
– „Nema nikakvih sumnji da je sve ok jer će hrvatski piloti i sruka sve testirati u Ukrajini, prije nego avioni stignu ovamo“
– „Nema nikakvih sumnji u kvalitet dogovorenih poslova jer su Ukrajinci GARANTOVALI UGOVOROM 2 godine ili 200 sati potpunu ispravnost svih aviona“.
– „To je najbolji posao ikad, jer će se to za čas isplatiti“ (tada se govorilo da će se ti migovi koristiti za air policing iznad Slovenije i Mađarske, sjećate li se toga?)

2. Ljudi iz Srbije čine drugu vrstu komentara. Ogromna većina je čestitala hrvatima na dobrom potezu oko jeftinog remonta za koji se dobija jako mnogo i pitala se kakva smo mi država kad nemamo 20 miliona za remont onolikih 21-ca koje stoje na stajanci.

– Živjeti se nije moglo mjesecima od mnogih komentatora kojima se ovo toliko svidjelo da su tvrdili kako je održavanje 29-ki samo san (a ionako ih je premalo), te kako bi najbolje bilo koncentrisati se na 21-ce koje imamo…
– Kada bi neko pomenuo godine, resurs i mogućnosti tih letjelica sjetili su se sledećeg:
– „Treba nabaviti Indijske 21-ce!“
– „Treba nabaviti jeftine kineske avione koji podsjećaju na 21-ce“.

Hoću da kažem ljudi moji…Ajde da sačekamo da ti avioni slete u Hrvatsku i da odvezu po stotinjak sati. Meni lično je neprirodno dati pola milijarde dolara za letjelice koje se vode na preko 7000 sati naleta do sada (sa uračunatim koeficijentom) i sa velikim brojem sistema koje poznaje i zna da održava samo Izrael. Ali cjenim i da je vrlo moguće da griješim- ko zna? Možda je ovo sasvim ok potez, a ja imam predrasude zbog toga što je oprema toliko korištena? Jako je teško reći, može se samo pogađati.

Moj komentar:

1.Za ljude koji brane kupovinu:

Ne mogu da povjerujem da za 600-700 miliona nije moglo da se uzme nešto iz USAF zaliha, ili da se ide na 8 novih letjelica. Ali kažu mi da navodno nije moglo. Ok, onda- ali spustite loptu kada je to već tako. Znajte da je Izrael ovakav „dil“ već napravio da svojim Kfirovima i stvar nije prošla najbolje po kupce. Kao što znate IAF je uzeo Mirage V, načičkao ga gomilom vrlo sofisticirane opreme (mislim da blok 60 ima i AESA radar) i kada su resursi bili pri kraju prodavao ga po latinskoj americi. Imajte u vidu da ove letjelice imaju nominalno vrlo pouzdan General Electric J-79 motor. Da vidite kakva je kabina od blok 60 verzije! Kao palata je za svaki Mig, Suhoj, itd. Cijene su takođe vrlo povoljne za tako savremenu letjelicu. Postoji samo jedan mali problem- broj udesa posljednjih godina je alarmantan! Potražite na netu malo. Bilo je i ovdje malo riješi o tome: https://tangosix.rs/2017/16/03/rv-a-latinske-amerike/

Sačekajte sa hvalospjevima još par godina- jer toliko neće biti nikakvih aviona…I četvore oči otvorite- uvaliće vam neko mnogo privremenije rješenje od onoga šta se nadate ako se ne bude pazilo.

2. Za ljude koji negativno komentarišu iz Srbije.

Sjajno je biti samokritičan. Ne imati dlake na jeziku je odlična osobina našeg naroda i jedan od razloga zašto se nešto uradi kako treba.
Ipak, to treba prenjeti i na sebe, a ne samo na ljude koji su dobili da završe neki posao (često bez ikakvih resursa). Trebate znati da za Mig-ove osim milion i sitno nije plaćeno još ništa. Bukvalno ništa. Planirano jeste- ali para još uvjek nema. Šta bi se moglo da nam se odobri 500 miliona- to je potpuno druga priča. Trenutno se u Srbiji za „živ novac“ kupuje novo (uglavnom helikopteri i oprema za kopnenu vojsku). I to je sitan novac naspram ovoga kod komšija. Što se tiče offseta o kom se u HR priča prilikom svega što se plati živim novcem- tamo se još čeka da se to zaista i desi. Mi smo za H145 dogovorili revitalizaciju Mome i prodaju djelova. Dogovorili. Gotova stvar. Nije bajka.
Takođe, nakon ove priče sa doniram 29-kama, bilo bi fino barem da neko pohvali nekog što nije bacio pare i uradio nešto sa 21-cama kao komšije. Bila komisija. Došli su i Rusi. Zaključeno je da je to neperspektivno. Dobar zaključak, daleko od očiju javnosti. Niko nikad ni pomenuo nije.

Dvije doktrine i dva seta mogućnosti. Nije sve tako crno. Gledajte svoja posla i prestanite viriti preko ograde.

Pozdrav svima!

Odgovori
H

@Banja luka al ga se raspisa :) trudiću se da budem kratak uglavnom što se tiče broja 1. Moglo se kupiti is usaf zaliha ali postoji mali problem kako kupiti ono što nam nisu ponudili u Hrvatskom rfp-u je tražen f-16 nebitno koliko je star novi ili stari svejedno je. Šta se dobilo ponuda za ganc novi vper koji bi koštao trećinu oe cijene od 500 milki i uzelo se u datom trenutku drugo najbolje ponuđeno uzimanje 8, pa 3 pa 2 šta ti ja znam aviona jednostavno ne ide. spomenio si kfir sjajn avion kokpit iz zvjezdanih staza aesa radae izraelko naoružanje koje nude za sve avione kod kojih lete problem upravo taj motor koji si naveo General Electric J-79 motor koji je bio krivac za sve padove u JA.Uglavnom usprkos svemu te iste države koje su uzele kfira htjele su uzeti i modernizovanog Netza sa ACE programom ali deal je propao jer je USA spustila rampu na neke dijelove ACE programa relativno ga je lako naći na netu uglavnom dobra stvar. Što se tiče offseta puno toga e ljepo obećalo da se samo revitalizira ZTC za postupke 1 i 2 i eventualna tvornica streljiva puna šaka brade. Da ne dužim avioni nam trebaju pa sadsvako nek svoje koristi kako zna i umije.
Pozdrav tebi i ostalima.

H

Potkala mi se greška aerički novi avioni bi koštali oko milijardu i po zato sam htio reči da izraelska vrijedi trećinu te cijene 500 miliona

R

Dobar post. Samo kratak komentar na kupovinu aviona s 7000 sati naleta. Taj isti Izrael je upravo prije pola godine dobio od Amerikanaca 8 dvosjeda F-15D koje se zračna nacionalna garda odrekla kao neprespektivne, a svi odreda imaju preko 7000 sati naleta. Izrael ih vidi u upotrebi i u sljedećih 20 godina. Ne branim F-16, no za ovaj paket sam umjereni optimist, uvaljotka bi bila da su pristali uzeti F-16A/B ACE. Na kraju krajeva, za 10 godina možemo prodati ove avione BiH :).

J

Bitna stvar je da su iz Amerike kad su nam donirali Kiowe rekli da neće biti donacija F16, a USAF nema rabljenih F16-ica za prodaju. Tako su i Rumunji kupili od Portugala. Bitne stvari namjerno prešućuješ .
1. Kod remonta u Ukrajini, posao je radila privatna firma, bez garancije države, ovdje država i L.Martin stoje iza posla.
2. MIG21 koliko god nije posao obavljen kako je bilo dogovoreno dobar dio te flote još leti, sporna su 4 miga koji nisu iskoristili garantirane resurse.
3. Usporedba Baraka koji se u ovoj konfiguraciji 2020 koriste već nekih 3 godine i pokazali su se izrazito pouzdanim sa nekim neuspjelim projektom nije ozbiljna. Sta se tice održavanja da se probudiš pročitati o ovoj nabavi znao bi da će Velikogorički remontni centar dobiti dozvolu za regionalno održavanje f16 i da na obuku u Izrael ide 45 tehničara i 6-8 pilota (školovanje za instruktore) i da će Izrael od isporuke prvih baraka u Hrvatsku kao podršku 3 godine u Hrvatskoj imati 3 tehničara.
4. Pišeš da Srbiju još ništa nisu koštali mig29. Dal si svjestan da niti su remontirani niti modernizirani. Kako tako nešto uopće staviti u kontekst lovca kojeg će se koristiti idućih 20 godina?
5. Srbija je do sada kupila helikoptere, što je pohvalno i odlično jer su joj bili prijeko potrebni. Hrvatska je dobila 16 Kiowa i helikopter za nadzor granice iz Schengenskog fonda aw139 novi, potpuno opremljen (još će dobiti 1 ili 2),a krenulo se u nabavu black hawk helikoptera i dogovoren
remont 10 mi171 u Rusiju. Neznam po kojim parametrima je ti Srbija prošla bolje od Hrvatske.

B

@Juco

„Namjerno prešućujem“? Juco sine, jel’ dobro tebi? Šta ja imam sa ovim dogovorom? U tome nisam učestvovao niti su mi poznati detalji ugovora. To sam i napisao. Tebi jesu?

„Pišeš da Srbiju još ništa nisu koštali mig29“. Ne pišem Juco. Pišem da nije ništa još plaćeno. Nema para. U planu jeste, platiće se, ali trenutno nema para. U HR izgleda ima para- to sam rekao.

„Neznam po kojim parametrima je ti Srbija prošla bolje od Hrvatske.“ Ne znam ni ja. Uopšte nisam komentarisao ovo. Ako misliš da jesam- odmah popij ljekove. Pročitao sam Robertove, Hakanove, Edove komentare i argumente. Sve ok razmjena mišljenja. Puno toga sam i naučio. Sa kim se ti svađaš?

B

Interesantno ali otkud ti @Banja Luka informacija da nema para? Uopste nisu pare u pitanju, ima para. U pitanju je to sto je 185M$ vrednost posla i nijednog trenutka nije bilo reci o tome kako ce se platiti. Novac je odvojen, ali se nastoji deo cene otplatiti nekim barter aranzmanima i samo je pitanje gde ce se naci i koliki deo ce biti isplacen u kesu a koliki barter poslovima

A iz druge ruke ti kazem ovde da ima para i da to uopste nije sporan deo ove price. I modernizacija se zna na koj nivo ce ici. Sve cene modernizacije koje su nam date su iste cene koje Rusko RV placa za sboje avione, dakle dobili smo cene koje niko od Rusa nije dobio i ne moze nize da bude. Rusima i nije bio cilj ovde da zarade, vec da budu na nuli, da nas kao vaznog saveznika ojacaju u vojnoj komponenti ali i da nas zadrze na svojim borbenim sistemima za neka bolje vremena

Mogli smo dobiti i vise, ali nasi nisu bas spremni da se izduzuju vise nego sto mogu i trenutno smo se izduzili koliko imamo. A inace, a mozda i Bankovic to moze da proveri ako ima nekog insajdera, vode se pregovori i za jos neke avione, na srednje staze. Ovi avioni su vidjenio kao idealno prelaxno resenje, operemljeni novim radarima, i naoruzanjem i opremom su odlicna odskocna daska za noviju generaciju aviona u neko dogledno vreme

Iznenadili bi ste se o vemu se razgovara, ali bilo bi malo blesavo da ja to iznesem ovde jer to ipak nije nesto cemu sam licno prisustvovao, iako dolazi od direktnog izvora. Doduse o takvim stvarima se i nece cuti nista dok se nesko konkretno ne izrodi, ali su sanse velike da u narednih 10-15tak godina se opasno ponovimo

B

@Blesavi

U toku sam ja. Gdje je „novac odvojen“? Novac stoji možda na računu specijalnih namjena? Gdje? Nije odvojen Blesavi. Planirano jeste, i ja apsolutno ne sporim da će biti plaćeno. Smatram da je ovo sjajna akvizicija i velikodušna transakcija, ali još nije realizovana. Moj komentar je išao u tom smjeru da ljudima koji hejterski nastupaju objasnim da smo mi u ovoj transakciji trenutno nižašta dobili nešto. Letjelice su u hangaru. One su loše, stare, ovakve, onakve, nemodernizovane, šta se već ovdje piše…Svejedno- mi ih nismo platili- para za to još nema. Kada para za to bude ići će se na potpisivanje treće faze koja ima tri osnovne varijante.

S druge strane gomila kmentatora iz Srbije brani potez komšija koji će platiti 150 miliona dolara do trenutka kada im prvi pilot poleti sa Plesa u avionima koji još nisu ni pokazani javnosti. I nastaviće da plaćaju još sedam godina, jer su igrajući na ovu kartu odabrali taj put i nema nazad. Mi sad možemo alocirati 500 miliona dolara, odustati od Migova i kupiti 6 Su-35…Hipotetički govorim, nebismo izgubili ništa. Nebismo izgubili vazduhoplovstvo. Hrvatima nakon fijaska sa 21-cama ne smije da se dogodi promašaj sa Baracima-ostaće bez VZ-a.

Beduin je omražen komentator kod sunarodnjaka, ali čovjek je pokušao par puta dobronamjerno da skrene pažnju na ovo. Dugoročno- veoma skupa kocka. Naravno, da se ogradim- nikako ne smatram da je mogućnost da je ovo loš izbor velika. Vrlo vjerovatno ovo je sasvim ok priča sa jakim partnerom. Ja samo kažem da ta mogućnost postoji. Po mom mišljenju oni su se u svojoj situaciji trebali na glavu posaditi i kupiti NOV zapadni avion po svaku cijenu. Velika kocka je sada, a bacaju je ljudi koje sam neki dan gledao na nekoj presici i koji tome na oko nisu dorasli.

BTW Blesavi, ništa barter aranžman- izvor ti laže. Sredinom jula je planiran kreditni aranžman za treću fazu i još neku novu opremu, živa lova, nema trampe.

P

Banja Luko,
Krajnje interesantan post.
Mini socio-psihološka studija balkanskog mentaliteta.
Pozdrav!

M

@Blesavi
„…opremljeni novim radarima…“, a 3 aviona su 2sjedi na koje NE MOŽEŠ staviti nikakav radar.

Х

Лоше су прошли са Украјинцима а како ће проћи са Израелцима тек могу да предпоставим. Они намазани Израелци увалиће им гомилу подсистема које само они могу да ремонтују па ће их сваки и најобичнији ремон коштати ко светог Петра кајгана. Хрватима ће дати да ремонтују само оно што се њима не исплати. Пре месец дана Хрвати се хвалили да ће купити блок 70 а сада блок 30 дижу у небо. Није ми јасно како су могли да одбију Грипене, на њима би се налетели само тако. Стварно не разумем шта ће им ф-16 када су могли да узму нове Грипене. Нити би им нешто значили за регионални сукоб ови ф-16 нити су бољи за ер полисинг.

E

@Хајдук
Pa izgleda da nisi pratio.
Cilj kupovine je prelazak na zapadnu tehnologiju novije generacije.
Natjecaj je napisan za polovne i nove avione znajuci da su sredstva jako ogranicena.
Jedino je Izraelska ponuda zadovoljila sve trazene uvjete, Saab nije imao garancije Svedske vlade, USA je bio najskuplji (preskup), Grcka je nudila samo avione i to 1 dvosjed umjesto 2, J.Koreja je odustala od ponude.
– USA 1.5 milijarde USD , ne ispunjava sve zahtjeve, otplata 10 godina
– Saab 1.3 milijarde USD, samo avioni 700 miliona, otplata 10-15 godina s kamatom
– Grcka ponuda je bila nepotpuna
– Izraelska ponuda 500 miliona za kompletan paket, otplata 10 godina bez kamata po 2 rate godisnje
Buduci da je Izrael ponudom zadovoljio i imao znatno nizu cijenu, odabran je na natjecaju.
Ko moze da plati 2-3 puta vise taj moze i da bira…
Kakav je taj avion? Pa procitaj ponovo Zivojinovu analizu u ovom clanku.

Х

@Ed разумем ја прелазак на западну технологију то нисам ни коментарисао. Ниси узео у обзир упоредне трошкове одржавања и трошкове налета ф-16 које сте купили и нових грипена. Грипени би само кроз те трошкове испали исплатљивији + нису ни Израелци хтели да вам одмах дају барак 2020 него сте се ценкали исто је могло и за грипене него ваша струка донела погрешну одлуку. Ниси узео у обзир ни склоност корупцији и што би за најмање електронске подсклопове зависио само од Израела. Па већ за 5 година кукаћете за грипенима и схватити колико су вам грипени били исплативи када извучете рачуницу до краја, нису Јевреји мутави :-)

J

@Хајдук

3 puta više koštaju Gripeni, oko 1,5 milijardi usd. Gdi tu vidiš da bi se milijarda usd isplatila na razlici troškova eksploatacije ? Osim toga upravo kad govoriš o problemu sa dijelovima, iza ovog posla stoji Izrael iza posla sa Gripenima ne stoji država Švedska i već su bili problemi oko nekog remonta kojeg nisu htjeli odraditi jer je ugovor bio sklopljen još u vrijeme Jugoslavije sa JNA, a remont je tražila Hrvatska ratna mornarica. Jednostavno, prevelika razlika u cijeni i nesigurnost oko garancija države su bili presudni.

E

@Хајдук
Kad raspises natjecaj, koji ima svoje zahtjeve/uvjete onda ne mozes nasumicno birati. Izraelska ponuda je ispunila sve uvjete i bila najpovoljnija, prema tome odluka je jasna.
Natjecaj je pisala struka i odradila obradu ponuda. Jedan financijski dio, nacine finaciranja, je odradilo min. financija zbog procjene utjecaja na proracun.
Ako pogledas natjecaj i obradu ponuda onda vidis i nacin ocjenjivanja svake ponude. Tamo mozes da vidis i koju su matematicku metodu koristili kod ocjenjivanja, 4 glavna kriterija i 10 podkriterija, i sve je to bilo objavljeno unaprijed pri slanju RFP-a.
Nije istina da nisu uzeti u obzir troskovi odrzavanja i naleta. 3. glavni kriterij „Financijska domena“ je sadrzavala ocjene:
1.) troskova nabave
2.) troskove vjeka upotrebe.
Troskovi vjeka upotrebe su procjenjeni na dva nacina:
1.) inicijalni troskovi po potencijalnom satu leta
2.) procjenu troska operativnog sata
Procjena troska operativnog sata se odnosi na troskove koristenja i odrzavanja po satu leta.
Prema tome trosak odrzavanja i naleta je ocjenjivan i jasno prikazan.
Na kraju sumirani su troskovi nabave i planiranog koristenja i odrazavanja za 36000 sati / 25 godina (za 12 aviona).
Gripen je po u koristenju i odrzavanju po satu naleta ispao 2500 dolara jeftiniji od Baraka. Udio operativnih troskova u odnosu na ukupnu cjenu kod Gripena je bio oko 25%, a kod baraka oko 50%.
Medutim ukupni troskovi (nabava+operativni troskovi) za Barak su manji nego sama nabavna cijena iz ponude za Gripen. Ukupni trosak:
– Barak do 1 milijardu USD
– Gripen do 1.7 milijardi USD
Racun je jasan, i tu nema puno mjesta filozofiji.
Svedska vlada nije htjela sudjelovati pa Saab i zbog toga nije mogao ponuditi polovne Gripene, a trosak novog ne moze konkurirati trosku polovnog.
Izraelci za ovaj natjecaj u startu ponudili Barak, jer je i u RFP-u poslanom svima navedeno da se traze ponude za F16C/D, Gripen, FA-50. USA se izjasnio da nema C/D varijantu za prodaju i ponudio umjesto toga novog V. Gripen je ispao skup i zbog toga sto se ponudeni Gripen C/D vec neko vrijeme ne prizvodi i potrebno je pokrenuti ponovo proizvodnju.
Izraelske ponude za F16ACE su bile u par navrata, zadnja je odbijena 2014. god.
Natjecaj je odraden po proceduri. Slobodno prouci natjecaj i obradu ponuda, koji tim je radio koji dio… jer ces inace pisat komentare napamet.
Ja sam navijao za novo, vise za F16V nego za Gripena, ali para nema!

A

Za Robert

Pričaš nevjerojatne gluposti.Pročitaj literaturu o F-16 -nesreće-U preko 25 zemalja svijheta i 4500 proizvedenih aviona zbog kvara se srušilo u svim ovim godinama 18 kom.

Odgovori
R

Ne znam koju ti literaturu čitaš, ali skupili ljudi informacije na jednom mjestu.
Izvor za 600 potvrđenih aviona koji su otpisani jer su slupani ili se srušili, uključuje i one koji su srušeni u borbi:

http://www.f-16.net/fleet-reports_article6.html
http://www.f-16.net/fleet-reports_article3.html

Je li i dalje nevjerojatna glupost ?

D

Antun odakle cifra od 18 komada?

Sve ukupno je izgubljeno 597 F-16A/B. Mnogo tih su zbog kvarova motora.

Evo povijesti aviona F-16 racunajuci sve poznate gubitke.

http://www.f-16.net/aircraft-database/F-16

E

e ovog se sjecam:
11 Aug 1993, (w/o) 86-0343, USAF 23 FS, F-16C Block 30E
pao u more u blizini otoka Paga, navodno je bio na trening misiji…

M

Svom spisku možete slobodno da dodate još dva pala F-16, juče jedan u Nevadi, SAD i to jedan iz eskadrile Thunderbirds i ako sam dobro čuo još jedan danas u J.Koreji. Mnogo su nešto malerozni ovi F 16 u poslednja 24č, a poslednjih 48č su mnogo malerozni u USAF, ukupno 3 vazduhoplova izgubljena. Detaljnije u sledećem članku
https://www.msn.com/en-us/news/us/nevada-f-16-crash-what-we-know-about-vegas-accident/ar-AAvupTv?li=BBnb7Kz&ocid=mailsignout

p

Hrvatska je same strojeve dobila za nula dolara.
Što Hrvatska plaća 500 M $?
Čovjek objasnio
http://obris.org/hrvatska/povijesni-iskorak-hrz-a-ili-povratak-u-buducnost/
Dakle, plaća uspostavu SUSTAVA.
Segmenti tog sustava su programa su SLEP do 1080 sati, simulator, uspostava tehničke baze, obuka osoblja u Izraelu, mentorstvo i podrška u Hrvatskoj, taktika uporabe, linijsko održavanje, naoružanje, 25 godišnje jamstvo eksploacije države Izrael, oružje, beskamatnu obročnu otplatu uz jamstvo G2G, ulaganje u kibernetičku sigurnost, joint venture u uspostavi tvornice streljiva i prodajnu mrežu.
Sve to košta 500 M$, avioni su amortizirani- mukte.

Odgovori
Х

@pp5d6
Добили сте их за 500 милиона долара не за нула долара и тек ће да вас коштају… Изабрали сте лоше…

https://www.defender.hr/naslovnica-izdvojeno/donirajte-ih-nekom-drugom-316-milijardi-kuna-veci-troskovi-koristenja-izraelskih-f-16-ab-u-odnosu-na-gripen-cd-do-2040/

N

@Hajduk Ti uspoređuješ ne usporedivo, kupiti i iznajmiti nije isto.
Švedska se pokazala kao ne pouzdan dobavljac oruzja sto je Hrvatska osjetila kod remonta RBS raketa gdje su Svedani odbili remont jer su se pozivali na neku caku u ugovoru, pa je to radeno zaobilazno sa mislim Finskom.
Zamisli da izbije neki sukob i oni zahtjevaju da im se vrati zrakoplov jer nesto pise malim slovima u ugovoru ili ne zele isporucivati dijelove i oruzje, kao avioni su samo za air policing.
Da smo i uzeli Gripene morali bi sami financirati obuku, infrastrukturu i oruzje, jer je to sasvim drugi sustav od dosadasnjeg, tako da i ne bi bilo jeftinije.

N

Ne znam kako to iznajmljivanje kod Gripena funkcionira u slucaju rata, znam da kad su Madari ostetili avion od slijetanja da su dobili zamjenu, ali kako bi to islo da je avion oboren, jel bi isto dobili nadomjesteno ili bi morali platiti avion bez zamjene.
Kad lizas auto i skrsis ga, ne dobijes novi nego moras platiti lizing drustvu cijenu auta posto si u biti skrsio njihov auto.

P

Vidim da je fokus diskusije uglavnom na usporedbi F-16 i Mig-29 te analiziranje odnosa zracnih snaga Hr i Srb.
Može li netko detaljnije prokomentirati da li je Hr s ovim dealom bolje prosla nego da je odluceno da se ide na Švedske Gripene koji su novi avioni? Pri tome mislim na usporedbu ponudjenih paketa kao i karakteristika aviona. Kod nas su se koplja lomila uglavnom na te dvije ponude.

Odgovori
J

I kod Izraelske ponude i kod Švedske ima dobrih i loših strana. Prevagnulo je to da generalno gledano Izraelci nude cijeli paket, nižu cijenu i bolje uvjete otplate te iza posla stoji država Izrael, dok Švedska nije htjela stati iza ovog posla. Avioni šta se tiče mogućnosti su tu negdje, u nekim stvarima je bolji F16 u nekim Gripen. Novo je novo, ali prevelika je razlika ne samo sta se cijene tiče već i paketa koje su ponudili jedni i drugi. Izrael je u paket uključio sve, a Švedi ništa. Kad se sve stavi na vagu po meni logična i dobra odluka Hrvatske.

m

To nitko ne može znati šta će se dogoditi da tim dealom u praksi. Ukoliko se realiziraju lijepe želje (jer pisani offset nije više opcija) – hr će za te pare dobiti dosta stvari koji vrijede: tehničku bazu, zapadnu tehniku i prijenos znanja, kvalitetno školovanje osoblja i pilota, održavanje, naoružanje, tvornicu streljiva itd.
S druge strane, ukoliko se to za koju godinu sve svede na korupciju i par fiktivnih firmi u stečaju pa nam ostanu samo 35 godina stari avioni za pola milijarde dolara – prošli smo katastrofalno.
Kako nemamo kristalnu kuglu možemo se nadati u dobar ishod a poučeni iskustvom dosadašnjih političkih dealova – očekivati katastrofalni.

J

I principu nisam ni govorio o offsetu, već o čistim ponudama, već ponuda je dosta toga ponudila. Tvornica municije i ostale stvari koje su se spominjale bi bile samo plus na cijeli posao. Moja neka želja je da se za nekih 15 godina uzmu 15 godina stari blok 70 ili ako procvate naglo ekonomija (šanse nikakve) 15 godina stare F35.

M

AKo ćemo realno fokus diskusije je pogrešan jer upoređivanja lovačke komponente avijacija SRB i HR nema svrhe, jer ni do kakvog sukoba neće doći narednih ko zna koliko vekova/stoljeća. Ako ćemo po tome ko je bolje prošao u nabavci SRB ili HR, to će vreme pokazati. A ako ćemo realno, po mom skromnom mišljenju, lepo su argumentovali prednosti F-16ice Barak u odnosu na Jas 39 Gripen, max i Juco, to su pravi argumenti na strani F-16ice. Argument više je da se izraelski F-16 odlično pokazao u mnogim kampanjama, a Gripen nije učestovao ni u jednom sukobu, tako da je mu je to ogroman minus. Sličnu sitaciju smo imali i na polju OMJ sa tenkom Leopard 2, za koga je važilo mišljenje da je odličan tenk, sve dok se po prvi put nije očajno pokazao u borbi u Siriji… teroristi su ga sa lakoćom uništavali Kornetima i dr sistemima, tako da je nemačka reklama bila samo dobra reklama a praksa je pokazala suprotno- da mu je oklop loš i da je jako ranjiv tenk. Slično možemo da naslutimo i kada je u pitanju viešnamenski avion kao što je Gripen koji nema ni dan ratnog staža.

R

@Juco, zaboravi na te želje. Nitko nije lud prodavati avione nakon samo 15 godina eksploatacije. Osim toga,
nije ovo auto-industrija u kojoj imaš veliku konkurenciju i novi auto možeš dobiti za 2 mjeseca, skojen po tvojim željama. Ovdje se novi avioni ugovaraju za isporuke koje traju i po 10 godina. Blok 70 je izuzetno malen i ostat će takav jer novih narudžbi za F-16 nema, proizvodna linija se lako može ugasiti do 2021. Ako HR bude u stanju servisirati dio kredita s ugovorima nekoliko obližnjih zemalja, za 15-ak godina će puno lakše proširiti flotu F-16, vjerovatno s izraelskim primjercima,

J

@Robert
Nisam mislio na konkretno 12 komada, ali recimo polako uvoditi novije i mijenjati barake i nisam mislio da će Hrvatska uzeti novo jer se blok 70 više ni neće proizvoditi već da 15 godina starim zamjeniti barak koji će tada imati 45 godina i to recimo 15 godina starim blokom 70. Infrastrukturu ćemo imati, tehničare, pilote, naoružanje je isto…. Znači ne treba čekati ni remont ako su avioni stari 15 godina, niti proizvodnju jer budimo realni za novo teško da ćemo imati.

S

Sigurno su i Gripen i Barak dobri za sto ih HRZ treba. Medjutim Gripeni osim sto su novi (airframe i komponente) nemaju drugih prednosti u odnosu na ovako moderniziran F16, cak su i slabiji po performansama. Osim toga
– malo ih je
– neisprobani su u sukobima
-upitna je daljnja modernizacija (novi E/F model je gabaritima veci da bi uspjesno smjestio nove komponente).
Stoga sve se svodi na to da li vjerujemo da „Izraelci“ mogu dalje letjeti jer su cjenovno puno jeftiniji od gripena. Cini mi se da smo vecinom uvjereni da mogu no vrijeme ce pokazati.
Na to nadovezi benefite suradnje sa Izraelom/SAD u odnosu na Svedsku i racunica je jasna.
Zbog mojih osobnih iskustava iz 90ih kada sam vjerovao da rata nece biti pa je ipak dosao duboko podrzavam razumno ulaganje u obranu. Gradi mir, ali budi spreman i za rat
Ono sto mene zanima vise od samog aviona je da li ce HV uspjeti izgraditi sustav. Naime jednodimenzijalno gledanje samo na mogucnosti aviona u jednom vrlo kompleksnom sustavu je jednostavno pogresno. Da bi avion isporucio ono sto se od njega trazi potrebno je puno toga posloziti. Buduce naoruzanje, odrzavanje, obuka pilota, nalet pilota itd., itd. To kosta novaca (dio obrambenog proracuna koji je vise nego rastegnut) i znanja (vremena). Sustav ne trpi improvizacije kojima smo mi toliko vicni (zbog manjka novca ali i mentaliteta).

J

@Španjolac
Apsolutno se slažem i upravo je stvar u tome sustavu koji kupuje HV , a ne toliko u samim avionima, a Švedska ponuda ga nije uključivala. Za resurse garantira L.Martin tako da ni tu nebi trebalo biti problema. Isto tako mislim da nema nikakvih pretenzija ni Srbije na Hrvatsku, ni Hrvatske na Srbiju, a za neko uključivanje u tuđe ratove sve šta imamo i jedni i drugi je malo.

E

@Markus 1463
u vezi Leopard 2. Da, Turska operacija u Siriji „Eufratski stit“ se pokazala kao najfatalnija operacija po Leopard 2. Turci su izgibili na desetke L2, uglavnom od improviziranih eksplozivnih sredstava, za jednog navodno pogodak TOW, nekoliko je unisteno s Fagot i Konkurs raketama (ne Kornetom) sto je dodatno porazavajuce za turski L2.
Turska je kupila prije 15-ak godina 354 kom Leopard 2A4 od Njemaca koji su ih otpisali kao visak. L2A4 je varijanta iz 80-ih i nisu ih poboljsavali.
tek od A5, A6, A7 imaju poboljsani oklop. A4 ima oklop 590–690 mm RHAe, dok A6 ima 920–940 mm RHAe.
Novije varijante, kanadski C2 (L2A6) i holandski L2A6 su se pak pokazali jako otpornim na bliskom istoku…

E

@Robert @Juco
Sigurno ce biti polovnih F16 jos dugo na trzistu. USA planira da ce zadnjih 300 F16 upotrebljavati do 2040.
Ovisno i o najnovijim natjecajima gdje veliku sansu ima F16V kao sto je Poljski „Harpia“ za zamjenu Mig-29 i Su-22.
Najveci natjecaj i s dobrom sansom za prolazak ima natjecaj Indije za 126 komada kojim mjenjaju Mig-21. S Indijom se dogovara i prenos proizvodnje (i tehnologije), tj otvaranje tvornice u Indiji sto bi LM oslobodilo kapacitete u USA za pojeftinjenje i ubrzanje proizvodnje F35.

G

Ed

Kad spominjes Leopard 2 u Siriji. Dobro bi bilo da navede i o kojoj se verziji Leoparda 2 radi. Koliko je meni poznato radilo se o Leopardima 2A4, a zadnja inačica Leoparda 2 je 2A7+, i velike su razlike u kvaliteti, osobito u oklopnoj zastiti.

E

@Gadzilla
jesi li pogrijesio ili nisi procitao sto sam napisao?
Procitaj ponovo moj post, govorimo istu stvar.

G

Ed

Pogriješio sam,taj tekst se odnosio na Markusa.

P

Zanimljiv tekst iz Obrisa u vezi ove teme. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1506182716156926&id=203399416435269 Najbolji operativni F16 na svijetu.

Odgovori
a

Za Robert

Podatak kojim raspolažem se odnosi na padove za koje je utvrđen kao razlog isključivo tehnički kvar,ne greške pilotaa i sve ostale razloge

Odgovori
n

posto je moja konstatacija o izraelskoj vojnoj industriji kao o drugoj vojnoj industriji sveta, da pojasnim:

– tehnoloski Izraelci su po mnogo cemu ispred i USA,
– retka su uslovno mala zemlja koja ima sopstveni ATBM sistem Arrow 2,
– PVO sisteme Spyder i Barak 8,
– tehnoloski izuzetno napredni tenk Merkava 4,
– UAV i UCAV Izrael je rame uz rame sa USA,
– streljacko naoruzanje, nadam se da ne treba da
navodim sta su sve proizveli,
– sistemi dinamicke zastite ne samo za tenkove,
– o elektronici ne treba ni pisati,
– a i napisao sam verovatno, moja percepcija,

Naravno, ni ne mislim da oni mogu da se po obimu prodaje porede da USA, Kinom, Rusijom, EU, osim toga Izrael je otvoren za transfere tehnologije prema
kupcima.

kada sam napisao moralno zastarevanje, nisam bio precizan, i ne bih odvlacio diskusiju od teme, moja greska.

Odgovori
I

Opet moram demant.Druze precenjujes jevreje.Tacno je dobri su za tako malu drzavu, ali sve dok ih amerika pumpa I ulaze u tu drzavu trilione dolara.Treba pogledati siru sliku.Pokusan je prevrat u Turskoj I smena Edrogana.Znamo ko je pokusao prevrat I zbog koga.Sada vidimo posledice neuspelog puca a to je kupovina s400od rusa za 2biliona dolara.Tramp je jasno stavio do znanja da se amerika povlaci sa bliskog istoka, sto ostavlja Izrael koji je okruzen neprijateljima sa svih strana veoma ranjivim.Vidiecemo buducnost ali po mojim procenama nebih bacio karte na izrael nikako.Egipat,Sirija,Turksa vidimo da svi oni uzimaju najmodernije naoruzanje od Rusa.To postaju ozbiljne drzave I Izrael nece moci vise kako hoce sa njima, tu je I Iran.Nije slucajno obaranje f 16, time je poslata jasna poruka Izraelu.Kazem videcemo za 10tak godina opet kazem precenjujes Izrael u svakom smislu.Nisu ni u top 20 armija

G

Ivan Uzice

Ispalili su preko 20 raketa i srušili jednu F16. A zatim je uslijedila odmazda Izraela, novim napadima na pvo Sirijske vojske i nisu im srušili niti jedan F16,a pvo Sirijske vojske je pretrpio gubitke. Ono što ljudi zaboravljaju i što je najveći adut izraelskih f16,je upravo oprema za elektronsku i protuelektornsku borbu, a koju posjeduju i F16 Baraci. To je ono što daje najviše prednost u odnosu na protivnika.

P

Još jedna pohvala za gospodina Bankovića (i nadanje da se neće uobraziti – always keep the right altitude ;).
Veoma su mi zanimljive dvosed varijante, koje imaju ‚‚kutijasto kućište“ za pohranjivanje sistema za protivelektronska dejstva.
Ma koje kućište, to je cela greda od kabine do repa u koju može stati brdo opreme. Prvo sam pomislio, kada sam video sliku, da je neka izraelska (starija) varijanta profilisanog rezervoara za duže misije.
Nadam se da ćemo vremenom saznati još pojedinosti.
Pozdrav

Odgovori
I

Za sve koji dizu Izrael u nebesa, bas me zanima kako bi se proveli protiv Turaka u okrsaju jedan na jedan.Opet pricam dzaba sva kinta I oruzije koje ameri daju Izraelu, vreme ce pokazati da li ce jevrejska drzava opstati

Odgovori
o

Ja uopće nemam dilemu.

N

Dok Izrael ima atomske bombe nitko ga neće napasti sve i da SAD sutra nestanu.

R

Bit će da si dosta usamljen u svom razmišljanju. U okršaju jedan na jedan Ankara postaje najveći parking bez auta na Mediteranu. Znaš ono, ne treba noćna rasvjeta, svjetli samo od sebe drugar. Znači, ispravnije bi bilo da bi Turska doslovno bila uzdignuta u nebesa. Nego, stječem dojam da ti baš sad nekako Izraelci nisu legli, da nije neko razočaranje prodajom neke opreme nekoj ex-Yu zemlji ?

I

A sta ce s tom atomskom bombom?To je kao da Srbija ima atomsku bombu I bacije na Kosovo.Izraelski neprijatelji nisu hiljadama kilometara od njih vec u samom Izraelu, atomska bomba im neznaci nista jedino sami na sebe da je bace.Vreme je njihov najveci neprijatelj.

N

Najjači i najveći neprijatelji danas i jesu daleko od Izraela, jer su okolne zemlje koje su u prošlosti u više navrata pokušavale ratom uništiti Izrael danas mahom priznale Izrael i sklopili mirovne sporazume, jer su svjesni situacije. Zapitaj se zašto ga nitko nije napao već skoro pa 50 godina, Iračke SKUD- ove u 1. zaljevskom ratu ne računam ,jer je Irak taj rat gubio od početka i nije bio stvarna opasnost, a prije toga barem jednom u deset godina čim bi se naoružali kod Sovjeta i osjećali jakim da mogu ponovo pokušati.
Kad se pogleda koliko modernog oružja SAD prodaje okolnim arapskim državama, onda se zna da nije u tome riječ i da SAD to ne vide kao potencijalnu prijetnju Izraelu.
Neki dan je i Saudijski kralj priznao pravo Izraelu na postojanje, što je do nedavno bila blasfemija kod njih zbog koje ostaješ bez glave.

R

Kad imaš bombu, onda tvoja riječi ili tvoja šutnja imaju određenu težinu. Tjeraš drugu stranu da promisli prije nego što povuče potez. Da procijeni rizik i da li se to isplati. Želiš li reći da bi bilo svejedno da je Srbija 1999 imala par operativnih diviziona S300, da bi Ameri svjedeno napali ? Radije stani s ovom svojom argumentacijom, oderat će te sunarodnjaci. BTW, neprijatelji Izraela se zaista nalaze hiljadama kilometara daleko, ovi koji se nalaze nešto bliže su ‘lutke na koncu’.

Odgovori
I

Smeta mi sto se Izrael uzidise do nebesa bez ikakog osnova.Prica se, da su drugi, treci, deseti sto nema veze sa istinom.Vec sada u Izraelu zivi preko 20procenata muslimana.Palestinsci imaju pet puta vecu stopu prirodnog prirastaja u odnosu na njih kao u ostalom sve drzave u njihovom okruzenju.U pustinji Nege u granicama samog izraela je najveci prirodni prirastaj ma svetu.Nezaboravi dada 700000 palestinaca nikada se nece odreci prava na povratak a ako se to desi drzava izrael vise nece postojati.Nuklearno naouruzanje im nista neznaci jer nece moci da ga upotrebe kada im I opstanak drzave bude doveden u pitanje,zato zajebi zapadnu propagandu.Okolne zemlje ih nikada nece priznati kao drzavu.Tramp je lepo rekao da su popusili u Siriji I da se povlace na granicu sa meksikom hehe znaci 10god su bacili I toliku kintu a asad ostaje,Izraelci su talasali , po siriji pa ostadose bez F 16, to je naravno ono sto mi znamo a.ko zna sta je se stvarno desilo.Meni smeta to dizanje u nebesa bez ikakvog osnova, zna se ko su zemlje koje ce biti globalni igraci u buducnosti a to su Kina, Indija,Rusija,Brazil,Iran,Turska itd… A I hvalime te Boze da je tako

N

Okolne zemlje su ih već priznale i kad pogledaš nijedna nije vojna opasnost za Izrael.
Oni koji počnu „talasati“ dobiju nekakvo proljeće u dvorištu koje ih uništiti i unazadio više nego bilo kakva bomba, pogledati Siriju i djelimično Egipat.
Turci isto nisu opasnost, jer nemogu efektivno dosegnu Izrael dok Izrael njih moze i ovom svađom su oni na gubitku pošto su prije toga su imali odličnu vojnu suradnju gdje je Izrael modernizirao tursku vojnu tehniku koja je zapela u 70. i 80.

m

Ivan Uzice izvan konteksta, ali zaista si smijesan sa tim favoriziranjem Rusije. Pa Rusija se ekonomski jedva moze mjeriti sa jednom Spanjolskom a ti ocekujes nesto od njih. Opet ponavljaju istu gresku kao SSSR (koji je ipak bio veci) i sve karte Putin ulaze na lajanje sa vojskom – a to je skupa igra za jednu tako siromasnu i nerazvijenu zemlju (dzaba im velik teritorij). Zavrsit ce na koljenima kao i zadnji puta i opet ostati bez dijela teritorija, jer svima koji su pobjegli od njih je sada bolje (osim Ukrajini koju su okupirali). Budi realan i vidi kroz povijest – nikome Rus nije nista dobro donio.

B

A isti taj Izrael koji se licemerno krije iza drugog Svetskog rata i misli da ima pravo na privilegovani status zbog oboga sto im se dogodilo, a ujedno su i poslednja Aparthejd drzava na svetu gde su okupirali zemlju koja njima nije priopadala. Stalno se pozivaju na anti-semitizanm a zapravo su najgori rasisti. Kazu da je to istorijski njihova zenlja a ne zele da kazu da sa Arapima dele isto poreklo i istu plemensku pripadnost i da ih je samo religija odvajala. Pa sta su Arapi uradili? Naselili se tamo sa marsa?

Arapi da su budaletine, jesu, ali nikome sveca nije gorela doveka, a i vece imperije su propadale. Izrael je tu samo zahvaljujuci Americi i parama koje amerikanci upumpavaju u Izrael. Ali ne bih se kladio na Izrael u sukobu sa Turskom koja je najaca vojna sila u NATO-u posle Amerike i sa svojih 80 miliona stanovnika i vojnom efektivom od ~600.000 vojnika je krupan zalogaj za bilo koga ko nije Amerika ili Rusija

B

Mali Jovice,
Za dobrobit srpstva u cijelini se nadam kako si ti iznimka a ne pravilo.
Toliku kolicinu gluposti ne iscitah davno.
A to ti pise netko tko je zivio i radio iu Izraelu i Siriji i u Jordanu.

I

Apsolutno se slazem o Izraelu i smeta me sto smo od njih kupili f16. Iako, iskreno, je veliki iskorak za nase ratno zrakoplovstvo.
Izrael jos uvjek vuce paralele „ako si protiv nas onda podrzavas holokaust i naciste“. Oni su na toj prici uspjeli etnicki ocistiti jedan narod. Pa i dan danas tjeraju palestince sa iz ono malo enklava sto su im ostale. Grade zidove, nedaju im vodu, drzavu….pa palestinci nemaju ni putovnicu(pasos). Katastrofa ! A cijeli svijet promatra i nista…
I onda jos mi od njih kupujemo te avione…

Kada tad ce im se sve vratiti…

J

@Blesavi
Sve istina. Ni meni nisu simpatični, ali možemo biti ili moralni ili pragmatični, a mislim da nismo dovoljno bogati da budemo skroz moralni, a da ne gledamo gdi možemo ipak bolje proći. Sam si si odgovorio na to tko bi pobjedio u sukobu između Izraela i Turske. Umiješala bi se Amerika, a i Izrael nije zemlja koja bi dvojila dal da koristi svoje nuklearno oružje ako vidi da je u sukobu koji drugačije nemože dobiti. Uostalom i sam vidiš da ne prezaju ni pucati po civilima koje su istjerali iz njihovih kuća.

Z

Mislim da su Hrvati napravili vrlo dobar posao i da su prošli bolje nego Rumunija ili Srbija.

Mi plaćamo 185 miliona i imaćemo 10 aviona koji mogu da lete po 700 sati, znači 7000 sati letenja ukupno. 185 mil/7000 sati=26.428 je cena po satu letenja.

Hrvati plaćaju 500 miliona i dobijaju 12 aviona koji mogu da lete po 3000 sati, to je 36000 sati letenja. 500 mil/36000 sati= 13.888 dolara po satu letenja.

Znači duplo jeftinije su prošli od nas, plus dobijaju bolji avion, plus F16 ima manju potrošnju goriva od Miga 29 koji ima 2 motora.

Odgovori
m

Ideja (ili opravdanje) te kupovine od pola milijarde $ zapravo nisu te kršine od aviona nego ono bitnije – dolazak u hrvatsku zapadne tehnologije, tehničke baze, prijenos znanja, kvalitetno školovanje osoblja i pilota, održavanje, naoružanje, tvornicu streljiva itd.
Ukoliko se taj dio priče ne realizira (a neke garancije tipa offseta nema, formu se moze zadovoljiti i sa par fiktivnih firmi koje če zavšiti u stečaju), pa ostanu samo ove 35g stare krame od aviona – hr je prošla katastrofalno…

K

@max, pa nije država Izrael tako neozbiljna. A nismo ni mi. To što pišeš jednostavno nema veze sa stvarnosti. Osim toga, niti offset nije garancija sama po sebi.

m

Kruno – za Izraelce kao trgovce necu trošiti riječi, a za nase političare u sklapanju ovakvih dealova nažalost imamo i previše iskustva. I u pravilu je rijec o muljazi gdje ostane par firmi u stečaju a novcima ni traga bez ikakvih posljedica :(

E

Nema offseta, nazalost to vise nije dopusteno od EU u obliku u kojem su to iskoristili Cesi ili Madari. Nikakva definirana vrijednost protu-ulaganja nije mogla biti ugovorena.
To se zapakiralo na drugi nacin, trazila se ponuda za „gospodarsku i stratesku suradnju“. Kroz to se dogovorila tvornica streljiva za pjesacko oruzje i suradnja na sustavima kiberneticke zastite.

o

Max, zrakoplovi sigurno nisu kršine.Kostur zrakoplova ili zmaj
dobiva garanciju za 3000 sati naleta od LM i izraelske države
i to je to ,a gore je moglo bi se reći najbolja modernizacija koja je moguća. Daj molim te uključi malo vijuge i reci gdje je tvoj problem.
Čak se je Selak malo korigirao i rekao je da su zrakoplovi dobri,
samo što ne mogu trideset godina. Neće oni trideset godina ovako
i onako jer postoje drugi planovi. Gledao sam i Lazanskog i on je
rekao da su Baraka treba respektirati i to ozbiljno respektirati i da starost zmaja kojeg Izrael održava nije upitna jer gore je sve
najbolje. To je Lazanski rekao. Samo neki čudni likovi se hrane
sa nekakvim teorijama zavjere kojima opravdavaju svoje
kontraške stavove,koji nemaju nikakvog uporišta u realnosti,
a jedan od njih si i ti……..više mi je glupo uopće reagirati na tako
nešto ali povukao si me………

m

Omnia – ja sam samo realan uzevši u obzir dosadašnja iskustva nabave, remonta i proračuna HRZa. Pa oni nemogu planirati 3 mjeseca unaprijed, nisu bili u stanju obaviti redoviti remont MI17 koji su stigli novi i čije održavanje je daleko jeftinije od baraka nego su im prizemljeni. Kako će onda održati u zraku barake koji će dok polete već biti stari 35g i daleko zahtjevniji i skuplji od ruske tehnike koju poznaje HRZ. Da ne pričamo da će usto HRZ biti opterećen sa 50milja dolara godišnje i svaki drugi izdatak za popravak prizemljenih aviona će biti nemoguc a kamoli nove nabave. A ti živiš u nekoj domeni bajki, lijepih želja i političkih obećanja HDZovih ministara. Ja bi to volio ali valjda već imam previše iskustva…

o

max, pa moramo nešto raditi,trebala nam je eskadrila i sad kad ju
konačno nabavljamo, ne možemo stalno pričati što bude ako bude.
Da smo kupili nove ,opet isti problem održavanje.
Treba obučiti ljude i to je to,treba se uozbiljiti jer sada imamo zrakoplovstvo. Izraelci će biti ovdje tri godine nakon isporuke i
instruirati naše ljude. No na kraju da ne dužim , što ti predlažeš,
što smo trebali napraviti, vjerojatno ništa po tebi.
Čekati više nismo mogli, po meni ovo je najbolje rješenje,
Ako ovo ne odradimo kako treba …….onda bolje ne reći ništa.
Na kraju kada bi sve zbrojio ja bi napravio baš ovako, a vjerujem i ti.

m

Omnia ja sam rekao već – uzeti klasu niže ali NOVE avione koje si hr realno može priuštiti na kojima bi bio jeftini nalet i dati priliku pilotima i osoblju da imaju na nečemu modernom raditi. A ne pisati tender za nešto što si ne mozemo priustiti – F16 lijepo zvuči ali nema HRZ para za to, a ako ti avioni ne budu u letnom stanju onda će i osoblje emigrirati i bajbaj HRZ. Necemo dalje…

E

@max
Ali klasu nize, novi avion, koji moze raditi AP, zapadne tehnologije, koji postoji na trzistu je jedino FA-50. Problem je sto bi ponuda tog aviona opet bila oko 70% skuplja, i u ukupnoj cijeni u toku koristenja nekih 40% bi izasla vise, a to je prvenstveno trenazni avion upola majih sposobnosti.
Primjer: Irak je 2013 ugovorio 24 kom FA-50, isporuka 2016, obuku za pilote i tehnicko osoblje, i logisticku podrsku za 20 godina s cijenom 2 milijarde USD (sami avioni 1 milijardu USD). Ove avione su kupili za obuku buducih pilota za njihove F16IQ.
Nazalost mi nismo imali neku drugu opciju, zbog raspolozivog novca, nego nesto polovno, a niko ne prodaje 10ak godina stare avione.
Isto su napravili i Rumuni (F16AM/BM), nesto losije su kupili Jordan i Cile (F16A/B, samo avioni kupljeni po „as is“ pravilu).

m

Ed tko bi se sve javio na tender za nove avione za AP možemo samo nagađati jer je tender bio namješten za Izraelce i unaprijed su se hvalili da je sve dogovoreno. A za FA50 su koreanci za HR spominjali primamljive ponude i „offset“ daleko od ove iračke svote (znamo zašto Irak plaća i kako). No neda mi se više plakati nad prolivenim mlijekom – kupujemo onakve avione kakvu vlast imamo i kakvu državu imamo i kako je narod birao, drugo ni ne zaslužujemo…

J

@Max
Ajmo se složiti da ako je FA50 preskup, nešto slično da bi zadovoljilo ono traženo bi bilo još skuplje. U pravu si da se od početka favoriziralo Izrael, ali po meni se radi o dobroj ponudi i realno Hrvatska se možda nadala da će Šveđani sniziti cijenu što se očito nije dogodilo. Po meni išlo se na f16, a od ponuđenog Izraelska ponuda je bila najbolja.

K

@Max, ponašaš se kao da smo kupili f-5, a ne f16 barak. Od vojno najozbiljnije države. Odlično održavani, ozbiljno dorađeni. A taj odličan posao je provela politika (srećom imam prave vojnike na čelu ministarstva, sjeti se samo Radoševe smotre vojnika u kratki hlačama) ali je zasluga naših pilota kanadera. Sa svojim postovima omalovažavaš te pilote! A kakav namješten tender?! Tender je pokrio baš ono što nam treba. Zašto nebi miješali staro i novo?Barak je realno bolji od gripena ili fa50. Zaslugom „tih“ političara, pilota, pješadije, vojne policije imam moderniju vojsku od svih zemalja bivše juge+mađarske+bugarske+albanije. A kada dođu f16 i od Austrije. Btw, samo probaj iznjet argumente da to nije tako pa ćemo još malo chetat. Ako si sada bliži oporbi, eto ja smatram da je i Kotromanović napravio odličan posao sa Kiowama. Samo mi nemoj koristit te fraze „drugo ne zaslužujemo“. Tvoja percepcija naroda i države je uvredljiva i netočna.

m

Ono što ja kažem je da je smijesno usporedjivati novu i 35g staru opremu kod nabavke i eksploatacije. Pogotovo što je rečeno da ćemo je koristiti još 30g dok bude stara 45,55,65 godina?!?! A poznavajući proračun HRZa kako će to držati u letnom stanju kad nemogu „nove“ mi17? Ako kažete da neće letjeti svih 30g nego samo 10g pa će na otpad (što je realno) dajte mi izracunajte koliko će to koštati po satu leta i po čemu je to onda dobar posao?? Jer kad kupiš novo za 10g imaš opremu koja još vrijedi i može se prodati a ne ide na otpad…

K

Hajdemo ovako. Block 70 i grčki block 30 iz dobro poznatih razloga su otpali. Naravno, sve ovisi o proračunu. Ali taj proračun bi bio ugrožen gripenom. Imali bi avion koji se više ne proizvodi sa mogućnosti zrak-zrak malog i srednjeg dometa. Sa skrivenim troškovima za RBS15, KEPD 350. Sa skrivenim troškovima održavanja, i bez podrške Švedske. Treba još misliti na HRM, HKoV, PZO i td. Budimo sretni da su Izraelci ponudili što su ponudili. I odluka je vrhunska. Proračun sačuvan. Nema veze što su stari. Ima ih na tržištu. Bitnije je znanje i geopolitička suradnja. Podloga, temelji za budućnost. To je razlog za zadovoljstvo.

h

@Krunoslav

Ne daj da ti itko kaže kako je kupovina eskadrile opasnost za proračun. Evo malo podataka koji bi ti (unaprijed upozoravam) mogli pokvariti dan:

1. na plaće službenika i dužnosnika otpada 9,6% proračuna.

2. veći udio u proračunu imaju nevladine udruge nego MORH. Cjelkupni MORH!

Sve ovo je lako provjerljivo na stranicama vlade.

Jedino što je potrebno je politička volja… hoćeš li dati milijarde pederima, partizanima i moliteljima ili ćeš kvalitetno opremiti ratno zrakoplovstvo? (O mirovinama neću i ti nemoj sam istraživat da si ne sjebeš cijeli tjedan)

M

Nevjerovatno koliko ovdje ima velikih strucnjaka za avione i naoruzanje .

Odgovori
G

Američki borbeni avion F-16 srušio se nedaleko od Las Vegasa u vazduhoplovnoj bazi Nelis tokom rutinske obuke.

Odgovori
J
E

@Juco
Koliko moze ometati S300 nije sigurno, ali ono sto se zna kad su Izraelci isli na modernizaciju Barak 2020, jedan od uvjeta je bio da se moze nositi sa PZO (PVO) sustavima na bliskom istoku s naglaskom na Iransku nabavu S300 za koju su Iranci tada bili u pregovorima.
Po izjavi pukovnik Ninic u ovom clanku iz jutarnjeg kaze: “ …Barak može odmah nositi izraelski I-Derby ER dometa oko 100km, a može integrirati i AIM-120 AMRAAM…“
Za uspostavu pocetne operativne sposobnosti (IOC) dolaze s Sidewinderima, a za kompletnu operativnu sposobnost (FOC) ici ce BVR i zrak-zemlja sredstva.

A

Koliko kvalitetno moze ometati S-300, videli smo kada je jos moderniju Sufu oborio S-200.

o

Ne znamo koje su okolnosti sve bile oko tog obaranja ali da je Izrael naučio nešto sigurno je .I bolje da je tako. Možda su na kraju i piloti
pogrešili i zanemarili proceduru, mi nikada nećemo saznati što se
gore dogodilo ,to je tajna i dio izraelske ratne doktrine. Nisam
siguran da bi ga druga raketa tako lako oborila, više to nekako pripisujem slučajnosti i nizu nesretnih okolnosti po izraelske pilote.

E

Pa svasta se moze dogodit. Isto tako smo vidjeli nakon toga obaranja direktan napad na PVO sustave u juznoj Siriji bez gubitaka…
Inace su prosle godine letjeli i napadali u Siriji 17.03. i 24-26.06.
Dakle gledajuci u zadnjih godinu dana IDF je imao 3-4 akcije u svakoj se koristilo oko 8 aviona, 24-26.06 trajala je u vise napada tri dana.
5-6 napada x 8 aviona =40-48 aviona u napadima iznad Sirije od toga oboren 1, tj 1/40-48 =2.1-2.5% uspjesnost Sirijskog PVO-a umrezenog s Ruskim…
Mora se uzeti i u obzir da je na tu skupinu 10.02.2018 ispaljeno 27 raketa, a avion koji je oboren je vrsio visinsko izvidjanje za potvrdu uspjesnisti akcije i smatra se da je oboren jer je pilot riskirao i predugo ostao izlozen.
A buduci da govorimo o el. ometanju, glavni razlog loseg uspjeha PVO sistema svih ovih godina protiv IDF je oprema koju IDF koristi.

J

@Airboss
Baraci su skoro ista razina nakon modernizacije na barak 2020. Dal je bilo još rušenja F16 barak ili sufa? S obzirom na količinu borbenih letova ovo je na razini rušenja „nevidljivog“ 1999.g. Zanima me dal samo dvosjed nosi opremu za ometanje radara ili svi baraci?

N

Koliko ja znam istraga je pokazala da su piloti krivi, jer nisu se držali procedura. Pošto su već bili daleko iznad Izraela vjerojatno su isključili protuelektronska sredstva i tu ih je zahvatila raketa koja je ustvari po sirijskim izvorima ciljala raketu zrak zemlja koju su ispalili izraelci.
To potvrđuje i preko 20 raketa vise vrsta koje su ispaljene na njih dok su bili iznad Sirije i koje su popadale i po okolnim zemljama, a da ih nisu uspjele zahvatiti.
Istina je vjerojatno negdje između tih svih vijesti sa obje strane, ali ostaci raketa su dokaz za to i mjesto gdje je avion pogođen i pao.

L

Izraelci već goinama treniraju/testiraju pomocu Grčkih S300, tako da su sigurno razvili kvalitetnu zaštitu. Da nije tako Sirijci bi im već srušili hrpu aviona

G
V

Klasičan reklamni tekst…
Časovi na naprednom simulatoru se ubrajaju u aktivne časove naleta…?
Blago vašim pilotima. Znači, ako pilot ima 100 sati naleta, to je realno 40-50 sati u simulatoru i 50-60 sati pravog naleta…
Avion godišnje pravi 120-140 sati naleta? Ako svaki pilot napravi po 60 sati a po avionu ide 3 pilota to je onda 180 sati naleta (dobro neka bude dva pilota to je 120 sati). Pa matematika tu takođe nije baš za 10. Jedino ako budete imali jednog pilota po avionu (pa da izneseno o časovima naleta bude tačno)…
Pravo stanje kupljenog znaćete posle 4-5 godina korišćenja, znači tamo oko 2030-32 godine. Koliko će godina tada imati Baraci?
Šta ćete kupiti znaće se tek nakon potpisivanja pravog ugovora.
I to da ćete dobiti izvornu Izraelsku elektroniku e i to baš teško…
Pa sva ta Izraelska elektronika za 12 aviona f16 (da je neko sada hoće ugraditi u svoje avione), koliko miliona dolara košta sa ugradnjom? A vi je dobili, onako gratis…
Mnogo tu ima varijabli…
Sve bi to bilo ok da vam avioni trenutno krpe rupe, ali da ih koristite 25-30 godina?
Reklama čuda čini…

i

Realan tekst I dobro napisan.Znaci Hrvatska ce jos dugo, kuburiti sa pilotima, a kao sto vidimo vec unapred vecina naleta ce biti na simulatoru.Cujemo bajke o radaru, raketama sto je standardno, ako su tako mocni onda izraelu ni netreba f35, neka ostave ove barake posto vidimo da je rec o svemirskoj tehnologiji.Bice zanimljivi posmatrati koliko ce terebati hrvatskoj da ih uvede u naoruzanj od 2020kada stignu.Mislim da niko u okruzenju nece imati strah jer 12aviona pa I da su f35 ne mogu prestavljati nikom pretnju.500milki nije malo,mislim da je hrvatska trebala da saceka jos malo I uzme nove f16, ovako samo polovicno resenje sa kojim ce biti pubo problema

z

Ivane ti opet po starom, pročitaš tekst i onda objaviš tako nešto.
Ajde pročitaj ponovo sa razumijevanjem.

J

@Vlad
Istina sve je to malo sati leta po pilotu, ali to je ono što se može priuštiti. Srbija za primjer ima još manje naleta po pilotu. Normalno da sa 12 aviona nećemo nikoga ugroziti, kao ni vi sa migovima, ali da malo čitaš Hrvatska ovim kupuje prelazak na zapadne lovce, ne samo 12 F16 već komplet obuku, infrastrukturu i još dosta toga. I mi i vi sa ovim nemožemo u rat, ali će vojna lovačka aviacija opstati i zadržat ćemo i mi i vi nadzor nad svojim zračnim prostorom. Inače sa baraka jedino što se miče je komunikacijska oprema i mogućnost nošenja nuklearnog oružja, a kada su ih Rumunji htjeli kupiti nisu dobili dopuštenje SAD-a, pa su kupili Portugalske F16. Zanimljivo je da Izrael još uvijek koristi F15 i F16 za napade na Siriju iako je u Siriji Ruski S400, a imaju F35. Ja šta god napišem i šta god drugi napišu ti ćeš ostati pri svom. Možemo se složiti da su stari, da je to malo sati leta po pilotu, ali shvati to je ono za što imamo novaca, Gripeni bi koštali skoro 3 puta više i osim što su novi nemaju ni jednu drugu prednost u odnosu na Baraka.

E

pa zar se stvarno komentira bez da se iti pokusa procitati…
Ne treba mjesati sate naleta aviona s satima naleta pilota. Recimo u izraelu je standard da pilot leti oko 200 sati godisnje, a ovi F16 imaju 160 sati naleta prosjecno godisnje (4800sati realnog naleta / 30 godina). To znaci da je u tih 200 sati godisnje let na borbenom avionu i simulatoru. Opet zavisi i o vrsti Simulatora koji se koriste za obuku. „Full mission simulator“ novije generacije zamjenjuje sate na avionu do nekog limita kojeg po preporukama/iskustvu odreduju same avijacije.
Sto se dobiva receno je u ponudi koja je prihvacena, to nije list papira nego tisuce stranica dokumentacije koja ce se jos detaljizirati ugovorom, i to prvenstveno rokovi isporuke…
Oprema koja je na avionu je nesto sto Izrael prodaje na trzistu, uz iznimku komunikacija.
Garancije naleta od 3000 sati su od LM i od Izraela.
Pocetna operativnost (IOC) ce biti postignuta ubrzo nakon isporuke prvih aviona jer do tada ce piloti i teh. osoblje za iste biti obuceni i infrastruktura spremna. Puna operativnost (FOC) bit ce po kompletiranju isporuke aviona i opremanju istih ostatkom ubojitih sredstava, tj. zrak -zemlja.
Ko jos nije procitao, 500 miliona $ je prihvaceno, novo je bilo >1.3 milijarde $, a novo je previse para…
Niko u okruzenju i ne treba imati strah niti je to razlog ove nabave.

M

@max,ajde nelaprdaj vise“ti nemas sacime razmisljat „kada uspijes razumjet stasi nabjo ondase javi.Tisi obican trol.

Odgovori
m

Moram priznati da mi laska kada me kritizira netko ovakve pismenosti :)

K

Bhua, ha,ha! Što je ovo?
https://m.vecernji.hr/vijesti/f-16-borbeni-zrakoplov-izrael-1237916
Bilo je komentara da moraju sklepat jedan komad od pet drugih koliko su rastureni.

Odgovori
o

Dečki čemu panika hrvatski pilot već je danas letio na Baraku, informirajte se malo. Hrvatska će kuburiti sa pilotima onoliko
dugo koliko je to normalno za takovu situaciju u kojoj smo se mi
našli pri prelasku na novu tehnologiju, a to znači da neće uopće
kuburiti. Kada su otišli piloti gotovo kompletne eskadrile Krila
oluje poslije isteka ugovora koje nisu željeli produžiti jer su našli bolje poslove. Hrvatska je u kratkom roku izbacila novu garnituru
pilota koji su nastavili osvajati nagrade a ne samo letjeti. Naša
akrobatska grupa aktivna je na svim relevantnim događanjima.
Školujemo vrlo uspješno i strane pilote. Ove godine je dvostruko više pilota upisano u pilotske škole i tu je krenulo. Pilote za Kiowe
obučili su vrhunski američki instruktori i oni dalje obučavaju
mlađe kolege i osposobljavaju se dalje za usvajanje svih procedura koje mogu piti stavljene pred njih.
U Izrael kreće osam najboljih i najspremnijih koji će postati
instuktori učeći od najboljih kada se izraelski instruktori jednom
povuku iz tutorijala. To isto važi i za tehničarski i inženjerski kadar.
Simulator je sigurno jako bitan segment obuke i ako je rečeno
da zamjenjuje desetak sati naleta onda vjerujem da je tako. Ne
trebamo mi ništa izmišljati valjda je i to dio procedure.
Ne trebate valjda svaki put potrošiti pravu raketu na poligonu kako bi stekli dojam ovladavanja tehnikom gađanja,kada se danas to može isto tako kvalitetno izvesti na simulatoru,
simulirajući gotovo sve realne parametre.
Na kraju siguran sam da naši piloti neće imati nalet ispod 100sati
sa ili bez simulatora.
Zatražite i vi simulatore od Rusa neće vam naškoditi,ja lično
mislim da su oni prava stvar.

Odgovori
B

da se razumjemo i ne lazemo, simulator ne moze zamjeniti letni sat ni izdaleka.
no, svakako moze nadopuniti taj isti letni sat.
tih istih simulatora na trzistu ima u rasponu od nekoliko 100tina $ pa do nekoliko milijona tih istih $.
koliko para toliko i muzike.
no, kako ovdje govorimo o simulatoru kojeg je koristilo Izraelsko RZ u obuci svojih piloto Bureka, govorimo o ovom potonjem.

i da se opet razumjemo i ne lazemo, simulator ne sluzi za uvjezbavanje letnih elemenata vec prvenstveno simulira nepredvidjene situacije koje pomazu pilotu u snalazenju u takovim uvijetima.
naravno kako se moze koristiti i za uvjezbavanje nekih osnovnih letnih elemenata, ali to mu nije primarna namjena.

o

Uglavnom se slažem s tobom .

K

@Beduin, što je? Više nemaš što reći protiv Baraka pa si se bacio na simulatore !? ;)

B

Citati s razumjevanjem

m

Taj „naš pilot“ koji je otišao letjeti je bio interesne skupine – dio komisije za odabir i koja je prije završetka natječaja znala da će Izrael dobiti (bolje da ne nagadjam kako). I onda su on i prodavači nahvalili avion. Šta smo zaista tako naivni?
Iskreno me zanima kako će ti isti pričati 5g nakon uvođenja kad će stajati nakon 40g starih prizemljenih aviona za čiji popravak nema novaca (jer treba i dalje plaćati $50m godišnje).

K

Kako se samo izraelski pilot nasmijao kada su mu rekli da u hrvatskoj Barak zovu starim kantama. A i veći je autoritet od gospodina Selaka, barem kada se radi o F16. Čini mi se da su sve rjeđi komentari protiv Baraka. Joooj! :)))) jedno je sigurno – koliko ćemo novaca uložiti u obuku i naoružanje, toliko ćemo biti snažni. Ali sve one neosnovane, iz neznanja stvorene percepcije kako je Barak loš su opet pokopane. Istina je sljedeća: Barak vs.:
Eurofighter tranch1 – Barak bolji
Gripen C/D – Barak bolji
F16 block 30 rumunjska – Barak bolji
Budimo realni. Najbliži bolji avioni su EF tranch 2 i 3 Italije i Njemačke, Poljski i Grčki F16 block 50 i Su27 Rusije. Nećemo sada o brojnosti PZOu i sl. Malo ću si uzet slobode i veselit se na odličnoj odluci državnog vrha RH. Tko bi rekao da i političari znaju dobro odlučiti. A za one koji misle da smo to trebali uložoti u školstvo, veselite se. Ovo je kao da pilote školujemo na Oxfordu ili Harvardu.

Odgovori
E

@Krunoslav
mala ispravka:
F16 AM 5.2R Rumunjska – Barak bolji

m

Kruno – nasmijao se taj izraelski pilot jednako kao prodavač koji se riješio krame a sebi kupuje novo. A „naš pilot“ koji je otišao letjeti je bio dio komisije za odabir i koja je prije završetka natječaja znala da će Izrael dobiti (bolje da ne nagadjam kako).

G

Da smo od Amerikanaca dobili gratis polovne Blok 30 iz Nacionalne garde ne bi ovako dobro prošli. Ovakva oprema i transfer znanja, plus partnerstvo i savjetovanje, plus ulaganje… I sve to za 500 mil??? To je ljudi moji 1% BDP-a. Na deset godina, bez kamata?! Ljudi moji znate li vi koliko je tu akumuliranog znanja kako u letjelicama tako u taktici. Kaže Selak izraelska taktika je neprimjenjiva u RH, jer pazi sad „napad na neprijateljski aerodrom s dva aviona za Izraelce je prevelik rizik“. Joj, joj, joj. Oni koji su se usudili ono što nitko ni danas ne može povjerovati, oni koji su ispisali povijest ratnog zrakoplovstva, koji udvostručuju operativne mogućnosti tehnologije, oni ne znaju kako i kukavice su. :))

V

Da nije ovaj F16 (041 mislim da mu je oznaka) na kojem je letio ovaj Hrvatski pilot, imao veliku havariju 2005 god.?
Pojavile su se neke sumnje u vezi toga…

m

Radiš u Agrokoru (pred stečajem) na blagajni, već si zadužen 85% bruto godišnjih primanja i voziš stari stojadin koji je i nakon 2 generalke pred izdisajem. Usto komšija je od rodje dobio na poklon 30g staru Ladu pred remont, ali kaže kako kad jednom uradi remont i modernizovanje to će biti najbolji auto u ulici (5 kuća i samo 2 auta). Ti hitno tražiš auto ali za novog Golfa nemaš para, a Clio te sramota voziti (zbog komšija) i onda nailazi Jevrej prodavač rabljenih i samo za tebe nudi 30g star Mercedes sa pola mil km u koji je ugradio dodatnu opremu i još će ti ga ofarbati i pokazati kako se vozi i ubaciti koji rezervni dio za samo 5000$ i to na rate, kune se da će voziti još 30g. Odmah pristaješ (komšije zavidne) a Jevrej ti onda čak dozvoli da vidiš i probaš taj Mercedes. Vidiš da je bio udaran i dosta trul, curi mu ulje, ali se oduševiš novim DVD-MP3 radijom. Jevrej ti još kaže kako zapravo gubi na tom autu i kako je loše prošao te mu je žao što je prodao – ti pucaš od ponosa.

Odgovori
g

Mig 29 SNO *ono SNO znaci sedista na obaranje (a mozda ce imati i hromiranu rucicu menjaca .(> toliko o tome

Odgovori
P

Prvo,..nikada se jednomotorac ne moze porediti sa dvomotorcem
Drugo
Inace, sam Vucic je rekao STA SRBIJA KUPUJE, STA PLACA i to sta placa je dobio po cijeni koju placa ruska armija,..ali eto, Mediji u Srbiji i sire nekako vole da se igraju cora-bake

Bice da svi znaju,..samo „balkanski“ YouTube ‘strucnjaci’ nisu obavjesteni
Serbian Air Force to buy “stealthy” MiG-29 Fulcrums
https://theaviationist.com/…/21/serbian-air-force-mig29/

1) Rusija NIJE Srbiji poklonila avione,..nego tkz „ZMAJEVE“ aviona(airframes),.dakle „ljusture“(okvire) ili sto bi automehanicarski rekli „kostur i sasiju automobila“
2) Srbija je PLATILA sve ono sta i cime ce se ti ‘zmajevi’ aviona opremati I JASNO JE RECENO da ce oprema biti NIVO „M/M2″ tj stari okviri MiG-29UB
u MiG-29UBT (Product 9.51T) tj u SMT(koje Srbija vec posjeduje) a ovi ‘zmajevi“ koje je dobila od Rusije u M/M2-MRCA
. ,.(iste zmajeve od Belorusije ce takodje unapijediti u M/M2-MRCA
..sto predstavlja avione 4++ generacije,.

Razlike sa regularnom 29-tkom
https://www.globalsecurity.org/…/world/russia/mig-29m.htm

-sa najnovijim Zhuk-ME pulse-Doppler radar koji u prednjoj pousveri mogu dejstvovati po vazdusnim ciljevima do 120km,..a za zemljane i morske uocavati i prepoznavati do 250km i dejstvovati zavisno od tipa rakete na ciljeve do 150km udaljenosti(stare 29-tke vazdusne ciljeve mogle viditi samo 40km i dejstvovati najdalje 25km).
Prati 10 ciljeva i dejstvuje na 4
The airborne radar provides facilities for detection of air targets at ranges up to 120 km, track-while-scan of ten targets and attack of four targets at a time. In scanning surface targets, the radar detection range of destroyer-type target is 250 km and that of missile launcher-type target is 150 km.

-ne mora da koristi samo Rusku opremu (digitalno upravljanje FADEC) i aviomagistrala 1533b
-sa novom Klimov RD-33MK(OVT) pogonskom motornom grupom opremljenom sa bi-directional thrust vectoring izduvnicima(u usporedbi americki F-22 Raptor koristi „single-axis vertical thrust vectoring“).. i 3%-5% manjom potrosnjom(zavisno od rezima rada) u odnosu na stare 29-ke cija je snaga pogonske grupe RD33 bila SAMO 2x50kN ili 22,200lb-dakle 60% slabiji nego sadasnji u odnosu na ovu sadasnju RD33MK grupu. ‘Service life’ povecan sa 1500sati na cak 4,000 sati sa medju-remontnim povecanjem na 800sati
Snaga nove RD33MK pogonske grupe je 2x88kN ili (2x19800pounds{lb}=39,600pound force{lb}),…. za usporedbu F22 raptor ima 35,000 pound force(2x77kN)…dakle oko 12% jacu pogonsku grupu od F-22,..
-sa daleko visim unutrasnjim rezervoarom goriva i time mnogo vecim dometom(1000litara vise od orginalne 29-ke)..za 2/3 povecan domet, cak na 3500km
-cak 2.2 puta vecom nosivosti od stare 29-tke,..5000kg nosivost naoruzanja
-HOTAS sistemom
-HUD i nisan na pilotskoj kacigi
-IRST
– Specijalnim ‘stealth’ premazima koje smanjuje ZA DESET PUTA siluetu aviona na radaru u odnosu na bazni MiG29
itd
itd
MiG29M je 3.3 puta bolji od bazne verzije MiG29B
ps
a ovim glupim „bekanima i toljagama“ koji okolo lupetaju o starosti takvih 29-ki,..jer ocigledno ne razumiju,..mogu samo da im kao djetetu objasnim koliko se zaista prosipaju
To je isto kao kada bi pricali o BMW5 iz 1978-me i BMW5 iz 2018-te
Naziv je isti,..ali ti automobili i oprema na njima ni priblizno nisu isti.
Srbija ce sve svoje 29-tke unaprediti u OVT,..to je de fakto i de jure oprema sa MiG35

a sto se tice hrvatskih aviona, specijalno preuredjivanih za izraelsku avijaciju,..par cinjenica
-mnogi dijelovi se vise ni ne proizvode
-Rumuni su zatekli vrlo sumnjivu nepoznatu elektroniku, jednim dijelom to prevagnulo da odustanu
-Proizvodjac nalaze maximum upotrebu do 2030-te,..ali izraelci su te avione „borbeno“ iskoristavali vise nego „mirnodopski“(mirnodobski vijek se pomnozi sa faktorom 1,6 da se dobije „borbeni vijek)
-Nikakva sadasnja logistika ne odgovara u hrvatskoj,..sve se mora nabaviti i platiti
-Svi aerodromi se moraju preraditi
-Izrael NECE davati svoje Python5 i Derby rakete…hrvatska moze dobiti samo Python3(domet 15km) ili kupovati Sidewinder-e (domet 35km)
Uostalom na SPECIFIKACIJI izraelske vojske Barak NE KORISTI Python5 i Derby
http://www.iaf.org.il/186-en/IAF.aspx
——

Ovo meni lici na jevrejsku osvetu hrvatima za II svjetski,..a vi mislite sta hocete

Odgovori
P

Inace,..“gospodo“
Naziv MiG35 se koristi u samoj Rusiji kada ruska vojska kupuje taj avion.
Isti taj MiG35 se za inostranog kupca zove MiG29M/M2

Pa gledajte onda sta ce Srbija kupiti i dobiti

P

Pišem iz Hrvatske, dakle sam od onih koji će sve to platiti. Ovo je, prije svega, vrlo dobar članak s mnoštvom informativnih detalja, ali to je manja stvar. Ono što nitko u Hrvatskoj nama ne želi reći je odgovor na ovo pitanje: što će nama ti avioni? Da nas brane od BH goluba pismonoša ili od srbijanskih aviona koji bi mogli poletjeti ponekad a najvjerojatnije nikad. Pogledajte mapu: Hrvatska je sa svih strana okružena NATO članicama, osim vojno nevažnih zemalja istočno. Pa i u najcrnje doba onog blesavog rata srpski MiG-29 zrakoplovi nisu se usudili letjeti osim možda na samom početku – i to vrlo malo. Moderna protuzračna obrana ruši te avione kao muhe, eto zašto. Hrvatska je članica NATO-a ne zbog svoje vojne snage, koja je nikakva, već jer NATO treba punu kontrolu nad sjevernom obalom Sredozemlja. Mislim da se jednostavno radi o novokomponiranom pumpanju nacionalističkih mišića. A ja ustvari želim da moja kćer ni ne zna za neki rat, da popije piće s nekim srpskim mladićem a ne da puca na njega. No sve dok je ljudi poput Keleminca u Hrvata i Šešelja u Srba, to neće biti moguće; ali problem nisu oni već stado koje ih slijedi. Kad bi Hrvati i Srbi bili malo pametniji, shvatili bi da su jedni drugima najbliži na svijetu i ne bi kupovali borbene zrakoplove jedni protiv drugih već bi učili djecu da je susjed susjed, ne moraju se voljeti ali se mogu poštovati i živjeti u miru. Bez F-16 ili MiG-29.

Odgovori
i

Odličan članak. Moji komplimenti novinaru

Odgovori
G

Svaka cast… na tekstu, a najvise na komentarima.. koje bas lijepo citati argumentirane komentare bez vrijedjanja po bilo kojoj osnovo

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Srbofil na: [POSLEDNJA VEST] Nova S: Kod aerodroma Lađevci prinudno sletele dve vojne bespilotne letelice

@алекса Nije to toliko vazno u koliko bi mi imali javno dostupne podatke putem skupstinskog odbora za odbranu i unutrasnje poslove. Godisnje podnesu izvestaj kako su zadovoljni sa tehnikom, kakve zahteve imaju po pitanju finansija itd. Mada mislim da je to daleko. Ovde i dalje vecina birackog tela je iz Ilija Cvorovic generacija koji mrtvi…

03. Oct 2022.Pogledaj

Vaste na: [RAT U UKRAJINI] Eskalacija sukoba, Pentagon ocena: „80% ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva ostalo netaknuto“

Oboreno je dva Miraza 2000 koliko se secam !? Cist dokaz da kakav god avion bio nije imun na PVO ako uzmes u obzir da je onda Miraz 2000 bio sto danas Rafal !

03. Oct 2022.Pogledaj

Dogma na: [EKSKLUZIVNO] V.d. izvršne direktorke Er Montenegra Dragana Frantov Nikolić: Komplikovano ali uspešno resetovanje nacionalne avio-kompanije, nove destinacije i još aviona u planu

Uz sav trud i zalaganje ipak odrzavaju mrtvaka samo zarad marketinga!! Nije ni to bez efekta ali dugorocno gledano bacanje para u rupu, HR sa mnogo jacim turizmom i infrastrukturom pa ne mogu iz bunara da izadju! Na kraju ce se samo nagomilati dugovi koje ce jadan narod da placa a sve zarad necijeg propalog…

03. Oct 2022.Pogledaj

алекса na: [POSLEDNJA VEST] Nova S: Kod aerodroma Lađevci prinudno sletele dve vojne bespilotne letelice

Miloš77- Цитираш Вашингтон Пост. Наравно, тако треба. Сва сазнања о њиховој техници добијамо из њихових извора. О кваровима, поузданости, колики је проценат оперативних и спремних летелица по типу ...... све се зна. Код браће Руса и Кинеза све је топ, нема кварава, све је у фулу...на крају дај дрон из Ирана. Залуђују сопствени народ а…

03. Oct 2022.Pogledaj

Dragan Brankovic na: [RAT U UKRAJINI] Eskalacija sukoba, Pentagon ocena: „80% ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva ostalo netaknuto“

Ne bi nikad trebalo ( po mom mišljenju) avijaciju i raketne sisteme gledati crno- belo,jedni su ekstra,a drugi ne valjaju. Letenje aviona na malim visinama je problem,npr. u Bosni je oboren "iglom" ,miraž 2000,u to vremena veoma savremen avion ( ne znam da li je "rafal " bio operativan,ali znam da nije učestvovao u ratu.…

03. Oct 2022.Pogledaj

Send this to a friend