BEG airport status
Analiza borbenih aviona F-16 koje su kupili naši zapadni susedi: Izraelske “Munje“ i “Gromovi“ za Hrvatsku Izraelski F-16C Block 30 Barak. Deset ovakvih jednoseda naći će se u HRZ između 2020. i 2022.

Analiza borbenih aviona F-16 koje su kupili naši zapadni susedi: Izraelske “Munje“ i “Gromovi“ za Hrvatsku

Počevši od 2020. godine još jedan korisnik američkog borbenog aviona F-16 postaće i Hrvatska koja se nakon mnogo godina odlaganja napokon odlučila kakva će biti budućnost borbene komponente svojih vazduhoplovnih snaga. Naši zapadni susedi odabrali su ponudu Države Izrael za polovne avione u varijantama F-16C i D Block 30 koji su dorađeni izraelskom elektronskom opremom i naoružanjem. U Hrvatsku će stići 10 jednoseda i dva dvoseda, prva dva aviona 2020. godine, 6 tokom 2021. i poslednja 4 primerka 2022.

Saopšteno je da će njihova maksimalna cena biti najviše 500 miliona dolara a moguće i manje, plaćanje će trajati 10 godina po 50 miliona dolara godišnje u dve rate. Na avionima će pre isporuke biti izvršen i produženje životnog veka (SLEP) a osim Izraela i sam proizvođač Lockheed Martin, na osnovu čije dokumentacije će se uraditi SLEP, garantuje da će avioni dobiti da mogu da lete još po 3000 sati. Kako je zahtev Hrvatske bio da avioni mogu da lete po 100 sati godišnje, procenjeno je da oni mogu leteti još 25 godina nakon isporuke.

F-16D Block 30 RV Izraela naoružan vođenim bombama SPICE.

Osim 12 aviona koji će proći kroz proces produženja životnog veka, u 500 miliona dolara uračunat je i simulator letenja, zatim obuka 6 do 8 pilota i 45 pripadnika vazduhoplovnotehničkog sastava u Izraelu (od toga 5 inženjera), potom početni paketi rezervnih delova i naoružanja, zemaljska oprema, izgradnja i prilagođavanje infrastrukture (izgradnja hangara), tri godine kompletne logističke podrške uz prisustvo izraelskih stručnjaka (dva pilota instruktora plus još 12 do 15 ljudi) koji će pomagati u  obuci i održavanju aviona (tehničko osoblje biće osposobljeno za održavanje u 1. i 2. stepenu) kao i transport dogovorene opreme i delova.

Iako su značajno nadograđeni po specifičnim zahtevima RV Izraela, avioni su, kako se tvrdi potpuno kompatibilni s NATO standardima, takođe dovoljno su savremeni i pored toga što je reč o avionima starije varijante F-16 koji će u trenutku isporuke imati 32 do 35 godina. Treba napomenuti i da je od ponuđača traženo da tokom celog životnog veka ispravnost flote bude minimalno 65 procenata.

F-16C i D Block 30

Block 30 (kao i 32) je bio prvi blok verzija C i D kod kojeg je primenjen program AFE – Alternative Fighter Engine odnosno RV SAD (USAF) je početkom 80-tih odlučilo da se za F-16 usvoji i drugi tip motora koji bi bio alternativa tradicionalnim motorima proizvođača Pratt & Whitney. Na taj način napravljena je konkurencija, nastojalo se da se na taj način smanji cena, obezbedi i drugi izvor snabdevanja kao i stabilne isporuke motora. Tako je Block 30 dobio nov motor General Electric F110-GE-100 koji ima maksimalni potisak od 78,06 kN bez i 125 kN s dodatnim sagorevanjem dok je Block 32 imao Pratt & Whitney F100-PW-220.

Zanimljivo da je februara 1984. RV SAD odlučilo da za fiskalnu 1985. godinu naruči 75 procenata motora General Electric-a a ostatak Pratt & Whitney. Dogovoreno je da svaka jedinica USAF ne koristi oba Bloka odnosno avione s različitim motorima a izbor varijante je donošen na nivou puka (wing). Zbog toga što je motor F110-GE-100 bio nešto jači, Block 30 je morao dobiti nešto veći usisnik vazduha. Međutim ova dorada nije primenjena odmah i prvi primerci su imali standardni usisnik a podvarijanta koja ga je dobila imala je oznaku Block 30D.

Izgled kokpita kod aviona F-16C je, s manjim izmenama, identičan skoro kod svih blokova.

Razmatrana je i standardizacija odnosno da i Block 32 ima veći usisnik ali to nije bilo moguće jer slabiji motor nije mogao da primi dodatni vazduh. Treba navesti i to da se u početnom korišćenju aviona pokazalo da je motor proizvođača Pratt & Whitney bio pouzdaniji i manje sklon zastojima. Interesantno je da su obe varijante imali na usisnicima vazduha nanesene RAM (Radar Absorbing Material) premaze kako bi se smanjio radarski odraz aviona (RCS) jer je poznato da usisnik kod F-16 značajno doprinosi veličini njegovog RCS.

Dodatne dorade uključivale su povećanje memorije kroz dodatak sistema Programmable Display Generator i Data Entry Electronics Unit, novi zaštićeni sistem za glasovnu komunikaciju Seek Talk, novi zaptivni rezervoari za gorivo, tu su zatim uređaji voice message unit i crash survivable flight data recorder. Block 30D je nosio četiri umesto dva bacača mamaca ALE-47 a prednja antena signalizatora radarskog ozračenja tipa AN/ALE-40 je premeštena na pretkrilca. Počevši od proleća 1987. podverzija Block 30B dobila je mogućnost nošenja tada nove rakete vazduh-vazduh AIM-120 AMRAAM koja je međutim zvanično uvedena u naoružanje tek septembra 1991.

F-16C Block 30 RV SAD / Foto: USAF

Od avgusta 1987. integrisane su i protivradarske rakete AGM-45 Shrike koje se više ne koriste kao i modernije AGM-88 HARM. Vremenom avioni Nacionalne Garde SAD dobili su unapređeni inecijalni navigacijski sistem, lasersku žiro platformu, EGI (Embedeed GPS/INS), sistem za protivelektronska dejstva AN/ALQ-213, nišanski kontejner Litening, mogućnost nošenja INS/GPS vođenih ubojnih sredstava vazduh-zemlja poput JDAM (Joint Direct Attack Munition). Ovakvi avioni su u NG SAD poznati i kao F-16C++.

Proizvodnja u verzijama Block 30 i 32 započela je januara 1986., prvi let jednoseda Block 30 izvršen je 12. juna 1986., dvoseda 30. jula iste godine a prvi primerci su isporučeni jula 1987. Do 1989. kada je prekinuta proizvodnja isporučeno je 733 aviona a osim USAF i USN Block 30 i 30 gobili su Egipat, Grčka, Izrael, Južna Koreja i Turska.

Izraelski Barak, Brakeet i Barak 2020

Sa ukupno nabavljena 362 F-16, Izrael je najveći inostrani korisnik ovog aviona u svetu. Svoje prve avione dobio je još jula 1980. kada su stigla prva četiri aviona F-16A i B Block 10 (izraelski naziv Netz) a F-16 je i danas glavni avion i oslonac RV Izraela. Decembra 2016. Netz je povučen iz upotrebe a u naoružanju je ostalo 78 F-16C Block 30 i 40, 47 F-16D istih blokova i 98 F-16I koji predstavljaju jednu od najsavremenijih varijanti F-16 danas u svetu.

Dvosedi izraelski F-16D Block 30.

Hrvatska će kao što znamo dobiti 10 F-16C i dva F-16D Block 30 za koje je navedeno da su stari 30 godina. U okviru programa Peace Marble II RV Izraela je tokom 1987. i 1988. godine nabavio ukupno 75 aviona F-16C i D Block 30 od toga 51 jednosed (nasumično dodeljeni evidencijski brojevi od 301 do 398 ) i 24 dvoseda (nasumično dodeljeni evidencijski brojevi 020 do 088). Prvi jednosedi koji su nazvani Barak (Lightning) stigli su oktobra 1987. a prvi dvosedi nazvani Brakeet (Thunderbolt) 21. decembra iste godine.

Izraelci su izabrali da njihovi Block 30 i pored toga što imaju motor General Electric F110-GE-100, imaju standardni usisnik vazduha dok su avioni Block 40 kasnije isporučivani s većim usisnikom. Osnovna spoljna vizuelna razlika izraelskih jednoseda u odnosu na obični F-16C Block 30 je produžetak zadnjeg dela korena vertikalnog stabilizatora koje je vrlo slično kućištu padobrana kod aviona F-16A i B RV Norveške. Međutim kod izraelskih aviona nema padobrana već se tu nalazi elektronska oprema.

Izraelski F-16C i D Block 30 ne nose američke AIM-120 AMRAAM ali su zato tu domaće Derby.

Dvosedi takođe imaju ovu izmenu a osim toga su prepoznatljivi i po tome što se na leđnom delu aviona, između kabine i vertikalnog stabilizatora nalazi kutijasto kućište u kome se nalazi sistem za proitivelektronska dejstva. Postoje još neke manje izmene poput nešto većih navigacionih svetala koja se nalaze na bočnom delu usisnika vazduha a smatra se da u njima takođe ima i dodatne elektronike. Kod dvoseda je zanimljivo i to što to nisu samo dvosedi za obuku već se u zadnjoj kabini na borbenim misijama nalazi operator oružanog sistema.

Zbog svih pomenutih izmena kod izraelskih aviona došlo je do povećanja mase (kod dvoseda sa 7900 kg praznog aviona na 9525 kg, maksimalna masa je 21770 kg što je čak za 4760 kg više) pa su morale biti izvršene izmene i na stajnim trapovima i avioni su dobili nove točkove. U trećoj seriji isporučenih aviona američki interni sistem za protivelektronska dejstva Lockheed Martin Defense Systems’ (LMDS) AN/ALQ-178 Rapport III zamenjen je izraelskim Elta’s EL/L-8240.

Raketa vazduh-vazduh Python-5.

Kada je reč o drugoj elektronskoj opremi izraelski F-16 Block 30 poseduju dorađeni radar AN/APG-68(V)1, prvobitni američki nišanski kontejneri Martin-Marietta Sharpshooter (degradirani AN/AAQ-14 LANTIRN) su kasnije zamenjeni domaćim Rafael Litening. Na avione je integrisano i izraelsko naoružanje, tu su elektrooptički infracrveno samonavođene rakete vazduh-vazduh malog dometa Python 4 i Python 5 dometa 15 odnosno 20 km kao i aktivno-radarski samonavođene Derby koja ima domet oko 50 km. Opciono se mogu dobiti inercijalno i televizijski (ili IIR) vođene rakete vazduh-zemlja AGM-142 Popeye I i II (Have Nap ili Popeye Lite) dometa 78 odnosno 320 km.

Osim toga avioni su zadržali mogućnost nošenja američkog naroužanja, infracrveno samonavođenih raketa vazduh-vazduh AIM-9L i M “Sidewinder“ dometa do 18 km, vođenih raketa vazduh-zemlja AGM-65 “Maverick“, laserski vođenih bombi GBU-12, GBU-16, GBU-27, inercijalno i GPS vođene bombe iz porodice JDAM GBU-31, GBU-32 dometa do 28 km, zatim malogabaritne GBU-39 SDB (Small diameter bomb) dometa do 110 km.

Karakterističan kokpit dvoseda F-16D Block 52+. Na fotografiji je poljski avion.

Maja 2009. godine Izrael je odlučio da nastavi s osavremenjavanjem aviona F-16C i D koji su u programu Barak-2020 dobili dobar deo sistema i opreme najmodernije varijante u RV Izraela F-16I Soufa (Block 52+) kako ostali u naoružanju i posle 2020. godine. Prethodno su dorade ispitivane na jednom dvosedu F-16D koji je podvrgnut veoma rigoroznim testiranjima

Prvi nadograđeni avion završen je krajem novembra 2010. a radovi su obavljeni na nivou eskadrile uz nadzor osoblja iz Tehničke jedinice broj 22 koji predstavlja centralni servis za održavanje RV Izraela. Nakon što je prvi Barak-2020 prošao kroz inspekciju i nakon što je krajem januara 2011. predstavljen u vazduhoplovnoj bazi Hatzor, doneta je odluka da se svi avioni Barak dovedu na ovaj standard a čitav posao završen je oktobra 2014. godine.

Izviđački kontejner RecceLite i nišansko-navigacijski Litening.

Standard Barak-2020 obuhvata ugradnju novog gornjeg elektrooptičkog prikazivača (HUD), novih savremenijih donjih kolor prikazivača, Elbitov prikazni sistem na kacigi pilota DASH (Display and Sight Helmet), sistem za protivelektronska dejstva, sistem za kontrolu leta, kontejner RecceLite s elektrooptičkim i infracrvenim kamerama, sistemom za snimanje podataka i njihov prenos u realnom vremenu preko data-linka.

Od naoružanja vazduh-zemlja tu su elektrooptički i satelitski navođene bombe SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective) koje predstavlja stand-off oružije dometa i do 100 km. U principu SPICE predstavlja komplet elemenata za modifikaciju klasičnih američkih nevođenih avio bombi Mk81 (SPICE-250) , Mk83 (SPICE 1000) i Mk84 (SPICE 2000). Tu su takođe i CCD/IIR plus GPS/INS vođene krstareće rakete Delilah dometa do 250 km.

Komentari

a

Za Perica

Nisi dobro čitao.Svi izraelski F16C/D su već modernizirani na standard barak 2020 (2014.god) i normalno da ne ide modernizacija jer je već učinjena

Odgovori
Z

Ni „Hrvatski“ f 16,ni „Srpski“ Migovi 29 nisu ništa drugo nego krševi potpuno prevaziđeni na bojištu dvadesetprvog veka. Niti će se navozati na njima Hrvatski ni Srrpski piloti. Oni su samo nužno zlo da se ispoštuju međunarodne obaveze o kontroli svog vazdušnog prostora . Inače bi morali drugome da daju da to radi ako hoće da ostanu u sistemu civilne kontrole letenja. Ostalo su samo potrebe političkog marketinga i iživljavanja pubertetskih strasti napaljenih salonskih domoljuba ili patriota. Naravno da bi potpuno nemoguća misija bila da smo se dogovorili i uzeli zajedno isti avion ,jeftiniji po ceni ,održavanju i satu letenja. Recimo Korejskog Zlatnog Orla koji bi zadovoljio sve naše i vaše potrebe i a da ne pričam o dalekosežnosti ovako nečega. Ali gde je tu ćeranje onda?

Odgovori
D

Totalno se slazem. Ocrkujem da ce I Srpski MiG-39 I Htvatski F-16 brzo biti neispravmi.

Tu je jos uvijek Balkanski menalitet.

S

Ti „krsevi“ su veliki korak napred jer realno ni Hrvati ni mi nemamo operativnu lovačku avijaciju!

K

Tako jako nisi u pravu. Taj „krš“ može natovariti 9tona ubojitog, visokosofisticiranog tereta i istresti ga 4000km dalje. Pristup međunarodnim vodama/zraku omogućuje našim pilotima da odlete do Gibraltara bez da se ikome moraju javiti. A što god mislio saveznici žele take sposobnosti. Ne žele da svi ovisimo o SADu. Biti će tu mnogo međunarodnih vježbi sa Barakom

K

Ideja o zajedničkom uzimanju uopće nije dobra. Svaka zemlja ovdje želi izvući što veća ulaganja. Da ne bi mislio da je to stvar „balkana“ zašto Mađari i Česi nisu zajedno uzeli gripene? Danci i Norvežani f16? Da ne govorimo o Srbiji i Hrvatskoj koje imaju potpuno različite vanjske politike.

J

Kruno, u teoriji da, ali pogledaj države koje idu u misije. Uz SAD obično se svojom aviacijom priključe Francuska, UK i eventualno Italija ili Španjolska. Svi mi ostali smo patuljci koji imamo aviaciju isključivo za svoje potrebe i eventualno ako se može kakva lova uzeti za nadzor zračnog prostora nekom od još većih patuljak od nas. Radi se o moćnim avionima, ali sa 12 komada i još neobucenim pilotima, nema smisla ici u neke borbene zadaće .

R

@Krunoslav.Kad bi to bilo tako, Iran kao država više ne bi postojao. Prvo, avion koji nosi 9 tona oružja te ga iskrcava na cilj udaljen 4000km bez nadopune goriva se zove bombarder, a ne višenamjenski lovac F-16. Drugo, konfiguracija s maksimalnim teretom koja se može okačiti na F-16 C/D nije ni blizu 9 tona jer je ta cifra zbroj maksimalnog opterećenja svih 9 pilona. Treće, najteža poletna konfiguracija je 2x bombe MK84, 4x AIM-120C i 3x tanka goriva. To je realno 2 tone oružja koje će iskrcati na distancu od 850km pri profilu leta visoko-nisko-visoko.

D

Krunoslav,

„Danci i Norvežani f16“

Prvo Danci I Norvezani su kupili puno vece brojeve F-16.

Norveska je prvo narucila 72 F-16A/B a sve ukupno je primila 74 F-16A/B

Danska je prvo narucla 58 F-16A/B a sve ukupno je primila 77 F-16A/B.

Naspram toga – Hrvatska – 12 x F-16C/D, Cesi 14 x JAS-39C/D I Madzari 14 x JAS-39C/D, Ruminiija 12 x F-16A/B (mozda jos 12) a mozda ce I Slovacka kupiti 9 x JAS-39C/D I Bugarska 16 aviona.

Sve ukupno je to 77 aviona – isto koliko je Danska sve ukupno kupila!

Drugo, sto se tice originalne kupovine F-16A/B u 1970-ima je bilo ogromne suradnje. A ne samo Norveska I Danska nego vec I Nizozemska I Belgija! Kupovina aviona F-16A/B je bio pod programom European Participating Air Forces (EPAF).

Avioni za Norvesku I Dansku su napravljeni u Fokker (Nizozemska) I SABCA (Belgija).

Sve ukupno je tu kupljeno 524 aviona u programu EPAF (a to racuna i 3 za USAF!).

Realno nisu istocnE NATO pact drzave isli kupiti 524 aviona. ALI suradnja bih bila dobra za kupovinu oko 100-injak aviona za Joint NATO program (ajmo ga nazvati Joint-NATO Air Combat Force). NATO vec ima ovakve snage – NATO Airborne Early Warning & Control Force, NATO Strategic Airlift Capability I buduci Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet.

Ti avioniu su mogli biti u tri krila (Ceska/Slovacka, Madarska, juzna Rumunksa) I pruzili ne samo air policing nego prave borbene sposobnosti.

Nazalost ove zemlje su zaglavlenje u nekom starom misljenju da trebaju imati svoje male flote (a te flote su zastarijele – cak F-16C/D Block 30 dok su Ceski I Madzarski JAS-39 modreni a za sada samo sposobni za air policing).

To bih bilo uredu da kupuju avione u nekim brojevima. 40 Hrvatski F-16 ili 40 Madzarskih JAS-39 ima korist. 12 F-16 I 14 JAS-39 je samo za air policing i simbolicnu odbranu.

Sto se tice Srbije, oni nemogu suradivati sa Bugarima, Hrvatima itd zato sto nisu u NATO pact. Oni nazzalost moraju sve sami da rade.

Z

Čestitke gospodinu Bankoviću na iscrpnim,objektivnim i nadasve stručnim tekstovima,zbog kojih imate samo pohvale ne samo moje već i šireg zračnog auditorija ovdje u Hrvatskoj koji pratimo vaš portal.

Odgovori
N

Tekst je odlican, ali preuranjen.

Tender je zavrsen, ali ugovor, koji je jedini relvantan tek treba da se potpise, i tek onda, ako budemo imali uvid moze da se komentarise konkretno. Ovako, sve je ovo jos uvek nagadjanje.

Da su zemlje „regiona“ ozbiljne drzave, put od tendera do ugovra bi bio prav. Hocu da kazem, svaki tender ima manje detalja nego ugovor, a da li je neki ugovor dobar ili ne, zavisi bas od tih detalja.

kako da vam kazem, obuka na primer, moze bit obuka osnovnog nivoa, a moze biti i obuka do ekspertskog nivoa. Dali je 20, 30 sati naleta dovoljno da se neki pilot obuci da leti na F16, ne znam.

Obuka moze biti „pritisni dugme i uzivaj“, a moze biti i dubinska sa objasnjenjima kako, zasto , kad , koliko.

Slicni princip se moze primeniti i na svaki drugi aspekt ove nabavke, i zato kazem, ugovor je najbitniji, kao i to da se uopste i potpise, nije nepoznato da tenderi mogu i da propadnu.

Zato polako, korak po korak, pa da vidimo sta ce da bude.

Neko je komentarisao, odnos gubitaka F16 i MiG29. Navoditi nesto tako kao tacan podatak je krajnje neodgovorno jer se zna da se ti podaci cesto kriju i potvrdjuju samo oni koji ne mogu biti opovrgnuti jer postoji snimak.

Meni se cini da su stvarni gubici znatno veci, i realno je ocekivati, da u buducnosti oni budu jos veci, jer se i PVO sistemi modernizuju.

Takodje, bilo bi lepo videti negde i odnos unistenih aviona u mirnodopskim uslovima (nesrece), to je takodje vazan podatak.

Broj prodatih F16 ne mora obavezno da znaci da je to dobar avion, jer americki saveznici (osim onih sa jakom spopstvenom industrijom kao sto su Velika Britanija, Francuska) zapravo i nisu imali nesto puno izbora.

Svakako da nesto sto je uspesno koirsceno u Izraelu, ne moze bit lose sutra za Hrvatsku, ali kao sto rekoh sacekajmo da vidimo potpisan ugovor.

Odgovori
J

Obuka će biti za 6-8 pilota na razini instruktora u Izraelu, dalje će oni obuku provoditi u Hrvatskoj. Ugovor vjerojatno nećemo vidjeti jer je to vojna tajna, čak sam iznenađen razinom podataka u ovom članku. Dosta detalja o Izraelskoj ponudi su javno izrečene na press konferenciji MO RH i glavnog stožera. Točnije od toga najvjerojatnije nikad nećemo saznati.

L

Za te pare nije moglo bolje.Avioni,rez.delovi,infrastruktura,naoruzanje,obuka,kompletna logistika,simulator za 500 mil.
Mi 185-200 mil. za remont-modernizacija na „neki“ standard,obuka,naoruzanje,rez.delovi.Kad stignu njima avioni odmah mogu da lete,a nasi kada ce,kako ce i koliko ce …
U svakom slucaju cestitamo,puno sati naleta,mirno nebo,da vas dobro sluze i dodjite nam u goste na neki miting.
Sto se kaze-ajde da ga merimo!!!

Odgovori
D

plus ako Srbija želi u NATO, morate i avijaciju na NATO standard a to je „hebalo“ nas u HR sa Migovima 21 i tu bi svi bivši premijeri i političari trebali završit u zatvoru jer se novac bacao na modernizacije u Rumuniji i Ukrajini a standard nije dostignut. Plus postoji priča da izraelci žele i veću suradnju i da Hrvatska za njih proizvodi streljivo uz izraelsko ulaganje što bi bio bonus na ovaj posao.

h

koliko para…toliko muzike….
hrvatska je siromašna, isto kao i srbija…ti avioni će odraditi svoje, najjeftinija je bila ponuda i tu priča završava. To se ne kupuje za rat već za nadzor zračnog neba….

Odgovori
H

Grčka ponuda je bila jeftinija i njihovi avioni imaju puno manje potrošenih resursa a starost je bila negdje al pari sa izraelskim aparatima

G

Najjači su komentatori što sve integrisaše i blago modifikovaše za vreme potrebno da se otkuca komentar! Barak? Više bombarder nego lovac. Jasno je da je preopterećen i sigurno slabije manevriše, a kad se natovari da može da leti samo pravo. MiG-29? Čistokrvni lovac. Lagan i agilan. Takav treba i da ostane. Modernizovati ga za v-v zadatke, naravno.

Odgovori
R

Slažem se. Ako Rusi nemaju spreman upgrade paket, onda treba inzistirati na integraciji zadnjih eksportnih verzija R-77 i R73, te sačekati 10 godina za nasljednika. Jedini preduvjet je pojačanje PZO komponente kao elementa odvraćanja. Male zemlje si ne mogu priuštiti više tipova specijaliziranih aviona, uglavnom zbog troškova održavanja. Zato je HR eksplicitno zahtjevala platformu koja osim zrak-zrak ima izvornu podršku za interdikciju. Ne bih se složio da je F-16 u misiji napada na zemljane ciljeve baš takva cigla. U svakom trenutku ima barem 2 projektila srednjeg dometa koje će vrlo rado ‘otkačiti na cilj’ s vanjskih pilona (i time posredno povećati raspoloživ G). MIG-29 (kakavgod) ima 2 suštinske prednosti na F-16 (kakavgod) – 2 motora, odnosno veća sposobnost preživljavanja, te veći promjer nosa u kojeg je moguće staviti veći radom radara, znači potencijalno radar boljih performansi.

S

Čitam komentare, i nimalo me ne iznenađuju :) Razumljivo je da „ego“ radi svoje, ali onaj tko stvarno uspoređuje MIG-29 sa F-16 ( pogotovo Barak ), zna jako, jako malo o vojnoj avijaciji. Postoji razlog zašto je F-16 ( ne Block 70 ) jedan od najprodavanijih aviona na svijetu sa preko 4000 proizvedenih. MIG-29 ( pogotovo „srpski“ ) se nikako ne može uspoređivati sa F-16 ( pogotovo sa Barakom ). Iako oba aviona pripadaju generaciji 4, Izraelski Barak je jako blizu generaciji 5, dok MIG-29 se mora jako „pomučiti“ da dostigne 4++ . Onaj tko uistinu želi biti informiran o oba aviona, postoje desetine stručnih izvještaja. Ovo je toliko kompleksna tema, sa uistinu jako puno informacija, gdje bi osoba trebala par dana da napiše sve informacije, ali samo jedna „bizarna“ statistika govori sve…F-16 ima omjer ubojstva / gubitka od 92:13, dok MiG 29 ima omjer ubojstva / gubitka od 16:28. Toliko o tome. Srbi bi se trebali smiriti :) MIG-29 što srbija ima je uistinu dobar avion, ali što god da stave na njega, neće biti ni blizu budućim Hrvatskim F-16.

Odgovori
O

Možda statistika jeste neumoljiva, ali treba uzeti u obzir i okolnosti nastanka te statistike. Prvenstveno, sve zemlje koje su koristile Mig 29 u borbama nisu mogle da se ekonomski i vojno mere sa protivnikom. Bilo bi interesantno videti kako bi se stvari završile kada bi recimo ratovale Etiopija i Eritreja (primera radi i pod uslovom da jedna ima f-16, a nema, a druga mig-29). Možda je čak realnije Indija i Pakistan.

Čak ne možemo porediti ni Srbiju i Hrvatsku, jer je Hrvatska deo NATO saveza, a Srbija je „neutralna“. U svakom slučaju, bez jake ekonomije, nema ni jake avijacije. Što ostavlja zaključak da smo i jedni i drugi truba.

B

Da je baba musko….ali nije.
Izrael-Sirija, Iraq-Iran bi bili relevantni pokazatelji.

B

@Spaček
Blizu generaciji 5 je F-16 V. Srbija ce sad sigurno ici na duboku modernizaciju Miga. U zavisnosti od paketa modernizacije mocice parirati baraku. Sad ce neko pitati zasto bi srbija modernizovala svoje lovce ako ce na njima leteti jos 10 god? Razlog je u tome sto cemo pilote mnogo lakse obuciti za letenje na buducem MiG-35 na koliko toliko slicnom avionu nego na avionu 3/4 gen. Komparacije izmedju F16 i Mig 29 nisu fer na osnovu kill death ratia pre svega zbog koristika i nivoa modernizacije koriscenih. Ameri su se tukli sa slabo odrzavanim oviionima 3rd world zemalja, bez BVR kapaciteta (koje su oni imali). F16 rani blokovi i Mig-29A/B su negde na istom nivou (pred ,,raspad“ ekonomija SSSR-a je bila na jacini 80% americke ekonomije, stim da je bila mnogo okrenutija armiji). Nijedan od oborenih migova nije bio nadogradjivan, za razliku od protivnika. Kao sto rekoh sve zavisi od paketa modernizacije, videcemo.

m

@Brad kažeš : pred ,,raspad“ ekonomija SSSR-a je bila na jacini 80% americke ekonomije? Jesu li i ostali podaci na toj razini?

S

@Brad Svi su se „zakačili“ za avione, ali u ovome poslu što je Hrvatska obavila sa Izraelom, avioni su „najmanje“ važni. Cilj Hrvatske je bio da kupi „sistem“. Infrastruktura i okretanje prema zapadnoj tehnologiji što se tiče aviona. Razviti još bolju suradnju sa Amerikom i Izraelom. Za pilote, naravno da je izvrsno gdje će sa generacije 2 ( MIG-21 ) letjeti na generaciji 4 ( F-16 ). Mislim da će se ovi avioni prodati za 15-20 godina, kada će već biti dosta generacija 6, taman za Hrvatsku da kupi generaciju 5, pošto će već imati zapadni moderni „sistem“. Hrvatska radi polako, malo po malo, ali najvažnije je da ministar obrane i ostali stvarno planiraju kako bi trebala izgledati vojska Hrvatske u budućnosti. Ima toliko projekata i samo je pitanje da li će biti i novaca. ( osobno, čekam i nadam se da će Hrvatska uskoro početi graditi Korvete, kao što je planirano, jer brodovi su uistinu najvažniji za bilo koju zemlju koja ima more /ocean ).

A

Posti se spekulise oko modernizacije srpskih MIG-ova 29, kao krije se , ne zna se , a sve se zna.
SRPSKI MIG 29 NAKON MODERNIZACIJE

U prvoj fazi se treba modernizirati 6 ruskih zrakoplova MiG-29S na standard SD, koji već posjeduju 4 srpska MiG-29. Druga faza podrazumijeva modernizaciju svih 10 zrakoplova na razinu SM. Ukupan financijski paket je, prema preliminarnim procjenama, čak za 3-5 puta povoljniji od paketa slične namjene koji su aktualni u susjedstvu Srbije. On integralno obuhvaća cjelokupnu vrijednost letjelica, invisticije u njihovo tehničko održavanje, modernizaciju na standard SM i, ono što je izuzetno važno, paket naoružanja kompatibilan s ovim standardom.

Važno je istaknuti i da preobuka pilota sa SD na SM standard zrakoplova ne bi trebala predstavljati veliki problem i imala bi fond od 30-40 letnih sati, s blokom teorijske i praktične nastave.

MiG-29SM je zadržao naoružanje zrak-zrak verzije MiG-29S koje je obuhvaćalo rakete R-77 (do 6 raketa RVV-AE), Ovu raketu je razvila čuvena ruska kompanija „Vimpel“ i spada u najsuvremenije rakete takvog tipa u svijetu (veliki broj stručnjaka kako s istoka ali i sa zapada, smatra da je trenutno ova raketa bez premca u svijetu). Njezin maksimalni domet doseže i do 110 + km (RVV-SD), a u završnici svoje putanje se navodi pomoću glave s aktivnim radarskim samonavođenjem. Posjeduje jedinstvenu konstrukciju s prepoznatljivim rešetkastim stabilizatorima, koji joj daju izuzetnu energetsko-kinetičku i aerodinamičnu sposobnost za učinkovitu borbu protiv izrazito manevrirajućih ciljeva. Pored ove rakete, treba spomenuti i mogućnost upotrebe moderniziranih raketa nešto starije generacije R-27ER i R-27ET, ali s respektabilnim dometom do 95 km. Treba posebno istaknuti i vrhunsku, vrlo agilnu raketu z-z kratkog dometa R-73/R-73M koja je nezamjenjiva u uvjetima ‘dogfighta’. Tu se još nalazi čitav spektar unaprijeđenih raketa klase zrak-zemlja, kratkog i srednjeg dometa H-25, H-29, H-31, kao i mogućnost nošenja teških visokopreciznih avio-bombi izuzetne razorne snage, iz obitelji KAB-500 (KAB- 500-KR i KAB- 500-L).

Ono na čemu se radi je mogućnost tehničke povezanosti ovog standarda s perspektivnim tipovima zrakoplovnog raketnog naoružanja klase zrak-zemlja, koje razvija srpska vojna industrija. To se prije svega odnosi na rakete VRVZ-200 i VRVZ-24. Prva ima domet od oko 40 km (težina bojeve glave oko 50 kg), dok druga ima znatno kraći domet koji iznosi 10 km, ali s bojevom glavom koja je dvostruko teža (BG-130 kg).

Odgovori
Ž

Aleksa

Србија од Русије није добила 6 МиГ-29С (9.13С) већ 1 МиГ-29А 9.12А, 3 МиГ-29 9.13 и два двоседа МиГ-29УБ. Ниједан од њих не може да носи Р-77, једноседи Р-27Р, Р-73 и Р-60МК, двоседи само последње две.

Ми још не знамо да ли ће једноседи добити радар Жук-МЕ и Р-77, то је још увек само нагађање. Поготову не знамо да ли ће бити вишенаменски, неки хибрид између МиГ-29СМ и СМТ.

h

Odakle ti ideja da je moguće doći sa mig-29 na komparativno istu razinu sa F-16 za 3 do 5 puta manje novca? Ruska oprema koja je usporediva s američkom u tehnološkom smislu, usporediva je i cjenovno. Pa nisu Rusi blesavi da prodaju svoju tehologiju u bescjenje.
A zašto bi srbi svoje migove uopće podizali na standard SM ako im je životni vijek 700 sati leta? Pa nisu ni srbi blesavi. Dovest će migove na razinu opće upotrebljivosti da održe lovačku avijaciju i jednostavno pričekati mig 35.

E

primjer Peruanske modernizacije Mig-29:
2012, godine je zavrsena modernizacija, dogovorena s Rusijom, za 8 starijih Mig-29 kupljenih 1995 od Bjelorusije na standard SMT. modernizacija je trajala od 2009 do 2012. navodno je dogovorena cijena 106 miliona USD, a konacna je cijena navodno 126 miliona USD. Po tome ispada da je po avionu cijena modernizacije, po Peruanskom ugovoru, 2012. godine bila 15-16 miliona USD po avionu.
Prevedeno u danasnje vrijeme na primjer RV Srbije modernizacija na SMT bi mogla biti 16-17 miliona EUR po jednosjedu, dvosjedi mozda upola manje (nekakav UBT standard)…. ovisi sto bi uslo u paket (naoruzanje,…)
Trebalo bi biti na struci da odluci, a moje skromno misljenje je da nije potrebno toliko ulaganj za nesto sto bi trebalo vec sad planirati zamjenu.
Bitno je zadrzati RV, uredno odrzavati, obrazovati novu generaciju pilota,… za koju godinu uzeti novo.

B

@harris
Imacete veci nalet na F16 tj duze ce vas drzati, zato je razlika u ceni tolika. Modernizovacemo ih jer ce kasnije biti mnogo lakse da pilote preobucimo na Mig-35, ovako bi morali skakati sa 3/4 generacije na Mig-35.

D

Kada se samo pogleda da SAD ima njaviše F-16 Block 30 od svih F-16 i Izrael koji ih isto ima dosta jasno je da se radi o dobrom zrakoplovu. Svaka čast za tekst… Mnogi takozvani analitičar i novinari bi trebali nekoliko puta pročitati ovaj tekst i možda nešto i nauče.

Odgovori
d

SAD ima puno F-16C-30 zato sto je hladni rat zavrsio 1989-e. Smanjili su kupovine mnogo aviona (F-22, B-2, A-12 je ukinut). To je utjecalo I na prodaju F-16 USAF. Inace Amerikanci su I brzo penzionisali sve F-111, B-52G, A-7, RF-4C a I sve F-16A/B u tom periodu (osim mali broj aviona za skolovanje stranih pilota)

Da nije hladni rat zavrsio oni bih nastavili kupovati F-16-40 I -50 u puno vecim brojevima. A to su puno bolji avioni nego Block 30.

N

@death 1 Da Amerikanci misle da se block 30 ne može nositi sa potencijalnim protivnicima već bi ih sve unaprijedili.
Mogu nositi sve njihove rakete i bombe, a mogući nedostatak radara što se tiče daljine detekcije rješavaju awacs-ima.
Povijest korištenja aviona do sad im daje za pravo plus mnogo bolja obuka pilota koji znaju što avion može i znaju to iskoristiti.

E

Da hladni rat nije zavsio puno toga bi bilo drugacije, pa tako ne bi ni proizvodnja F22 stala na 197 komada, a i razvoj F35 bi isao brze…
Amerikanci su svoje F16 redovno unapredivali, sve blokove dok su u upotrebi. Kod USAF-a je danas najstariji C/D Block 25 (197kom), a kod USN ima 40 F16 A/B Block 15 u ulozi agresora.

A

Susedi , da me pogresno ne shvatite , neka je vama srecna nabavka lovacke avijacije. I ako bude volje i zelje da zajedno ucestvujemo u vojnim vezbama , a da je nikada ne upotrebimo jedni protiv drugih !

Odgovori
Z

👍

h

bravo Aleksa

G

👍

E

👍

М

Уз сво поштовање према писцима коментара имам питање за све који су коментарисали . Да ли сте ви озбиљни или вам коментарисање служи за спрдање?
Зашто Србија није купила Ф-16 ? вероватно зато што нас Американци толико воле да нам још нису укинули ембарго на извоз америчког наоружања у Србију. Да ли ће Хрватска да купи нове авионе ? Вероватно ће да купи кад и Србија. Србија има 20 и нешто милијарди дуга , Хрватска има исто или више . Обема државама други одређују шта могу да купе од наоружања. Да ли нам је Русија наредила које авионе ћемо да купимо ? Вероватно није , да јесте сигурно би нам продала Миг -35 или Су-30 због цене. Да ли би нам продали и те авионе вероватно не би . Колико озбиљно могу да се користе авиони стари 30 и више година и да лете 100 сати годишње? Без обзира на све уграђене нове склопове и делове. Колико кошта одржавање толико старих авиона? Мислим и на Ф ове и Мигове. У суштини шта су обе државе добиле са Миговима и Ефовима видећемо кад буду сви авиони буду у експлоатацији . А то ће да буде за три четири године ако не и више. Никад се сви детаљи не износе у јавност.

Odgovori
a

Miloš.Potpisujem se pod vaš komentar.Jedino procjenjujem da se je bolje okrenuti zapadnoj tehnologiji kojoj,uostalom i Rusija ide ubrzanim korakom nažalost samo u naoružanju.

L

T6 kao i uvijek odlično rezonira stvari, odličan članak Žike Bankovića (kao i uvijek do sada).

Molim vas pozabavite se slijedećim problematikama oko ove nabave, čime bi se razbile predrasude i neznanjanja koja su zagospodarila eterom (ovo je zaista jedan od rijetkih smislenih članaka u cijeloj exYU sferi na ovu temu – do sada).

#1. Objasnite metodologiju uporabe zapadnih zrakoplova i sistem održavanja koji se provodi

Pronađite nekog zrakoplovnog inženjera/mehaničara koji će vam pomoći oko ovoga. Apsolutno je nevjerojatno da nitko još nije objasnio šta znači vremenski i ciklični resurs na zapadnim letjelicama, šta znači održavanje „On-condition“, i kako je moguće da nekome pada napamet usporedba aviona i automobila u istom sistemu životnoga vijeka(?!)

Kada napravite ovakav tekst, budale od urednika od Vardara do Triglava će biti prisljene da prenesu vaš tekst, jer ovo do sada je neviđeni idiotizam šta se sve pisalo i pričalo.

#2. Prikažite koliki bi stvarni tehnološki skok za HRZ značio prijelaz sa sadašnjeg stanja na ovo sa Barak/Brakeet, uključujući cijeli paket o kojem se priča.

#3. Moguće promjene u odnosu snaga, jer dolaskom Baraka na ova područja, sve priče oko srpskih MiG-ova 29 kao dominantnim aparatima jednostavnu padaju u drugi plan.

Lijepi pozdrav

Odgovori
F

@ Zoran Vu

Znači MiG-29 je efikasan i opasan avion zato što je uspeo u par mirnodobskih simulacija da zadivi par oficira sa par manevara i da na par aeromitinga izvede par vašarskih akrobacija (inače neupotrebljivih u realnim borbenim uslovima)?
A koliko je protivničkih aviona u svojoj istoriji MiG-29 oborio (bilo u dogfight borbama, bilo u BVR sukobu) a koliko F-16? Koliko je mostova, radarskih postrojenja, bunkera i drugih važnih objekata uništio MiG-29 svojim preciznim bombama i raketama? Koliko se MiG-29 pokazao uspešnim u CAS misijama, koliko kao SEAD/DEAD platforma? MiG-29 za Air Policing možda samo iznad Srbije, sa svojim malim unutrašnjim gorivom, velikom masom i malim doletom, bez CARTS i bez sistema za dopunu u vazduhu teško da može da učestvuje u ozbiljnijim međunarodnim misijama i vežbama. Ukratko: lično mislim da je F-16C/D daleko konkretniji i svestraniji avion od MiG-29 (koje inače Rusi pokušavaju godinama u nazad da dovedu na nivo Falcona/Horneta delimičnom ugradnjom zapadnih tehnologija, koje USA ima od 80-ih). MiG-29SMT se do sada jedini približio Falconovim performansa i avionici višenamenskog aviona ali ih ima samo 44 + 10 MiG-29UBT u Rusiji. Ove verzije MiG-29 koje mi imamo su inferiornije od hrvatskih F-16 Barak, osim možda u dogfight borbi (koja se neće skoro dogoditi) i to samo ako mi budemo imali super-obučene pilote sa velikim naletom (koje nemamo). E da, MiG-29 može da vozi turiste, to pročitah u linku koji mi je poslao 126LAE-Delta (pozdrav od 51.klase RV PVO).
Još jednom – svaka čast HRZ-u na odabiru!

Odgovori
Z

Pa ja bi ipak dao neku vrednost ovom avionu u odnosu na ovaj toliko superiorni f16, malo zbog sentimenta priznajem a malo i zbog svega gore navedenog. Radi se o cistokrvnom lovcu presretacu, izuzetno pokretljivom, ne velike mase kao sto ti kazes. Statistika u pravim ratnim uslovima mu ne ide u prilog, istina. Ali zapitaj se zasto je to tako. Ti avioni kad god su koristeni u takvim uslovima su bili brojcano potpuno i neuporedivo nadjacani, o elektronskom ratovanju, ometanjima da ne govorim a svaki put, ali svaki put je to bilo u korist f16 ili starije i mladje mu bratije. Od Srbije, Iraka,Libije (nisam siguran za zadnje da li su imali 29ke ali odrade ovi istu foru sta god da imas). I Ameri imaju jedan broj 29 koje su svojevremeno kupili za kikiriki od Moldavije i Ukrajine. Raspitaj se sta kazu njihovi piloti i instruktori za ovaj aparat. Znas kako kazu, statistika je kao bikini, otkriva puno ali ne pokaze bas sve. Znam i za to. I neka. Mozda da i mi nase stavimo u istu funkciju? Ja bih platio, evo iskreno cu ti. Svaki borbeni avion moze da ti vozi turiste ali znas, ne pruza svaki isti uzitak. 😉 za Burek ni bi dao pare.

E

@Zoran Vu
Nije upitno da li je Mig-29 dobar. Ali ipak ne ispunjava ono sto se ocekuje od danasnjeg modernog borbenog aviona. Relativno male nosivosti (ovisno o varijanti oko 4000kg) i malog zivotnog vjeka tesko da se moze nositi s danasnjim zahtjevima kupaca. Jedan od glavnih dokaza za to je sto je prodaja gotovo nikakva, doslovno jedini kupac je bila Rusija i to samo da Mikoyan ne upadne u vece probleme.
Oni koji zele novu rusku opremu kupuju Su-30, Su-35 koji je nesto skuplji ali nudi puno vise. Ako se ne varam zadnja prodaja van Rusije je bila Indiji , Mig-29K/KUB, za njihov ex ruski nosac aviona, to je bilo 2010.
Alzir, 2008. godine, je odustao od svoje narudbe nakon 12 isporucenih Mig-29SMT, navodno zbog lose izrade, vraca ih i otkazuje svih 34 komada Mig-29SMT/UBT i modernizaciju svojih starijih 36 komada na SMT standard, avione je preuzela Rusija da bi sacuvali Mikoyan od propasti. Nakon pregovora, Alzir uzima 16 Su-30MKA.
Daljnih narudbi nije bilo, u jednom od zadnjih natjecaja, Argentina, odabran je FA-50 ispred Mig-29.
Indija je uzela Rafale, sad pregovara za F16IN (block70, V) i to prijenos proizvodnje u Indiju (trazena je zamjena za stare Mig-21).
Mig-35 je vrlo ozbiljan derivat iz Mig-29 familije na kojem su rjeseni mnogi nedostaci ranijih verzija, znatno je izmjenjen, prvenstveno namjenjen izvozu. Mig-35 predstavlja jako konkurentan visenamjenski borbeni avion 4+ generacije. Prvi ugovor je potpisan s Egiptom.
Dakle vecina korisnika i potencijalnih korisnika se ne opredjeljuje na Mig-29. Ocekuje se da ce 35-ica to donekle promjeniti.

B

Statistik je nesto poput sledeceg: Deda ima 80 godina unuk 10. U proseku imaju 45 ali ni jedan ne moze sa zenskom da bude :)

Zasto mislis da je mala nosivost 3-4000kg za avion koji je dizajniran kao lovac? Da li znas sta je Piere Spay, covek koji je dizajnirao F-16 rekao o njemu? „Mogao je biiti veliki lovac, dok mu nisu dodali osobinu da bude cisenamenski i napravili ga debelog“ (could’ve been great until they added multi-role features and made it fat)

Kolika je tezina 10 raketa V-V, pa da mu treba neka velika nosivost? Sa tom nosivoscu moze poneti i solidnu kolicinu v-z naoruzanja. Nemoj zaboraviti da je nosivost F-16 povecana da bi mogao poneti vecu kolicinu goriva na externim nosacima, i vrlo ces cesto cideti da Izraelci koriste tri nosaca jer im je potrebno dosta goriva posto im se doktrina bazira na udarima van teritiorije Izraela, veoma cesto u dubini protivnicke teritorije. Slicno razmisljaju i amerikanci

Standardni F-16 nosi 7000lbs goriva, a sa tri spoljna rezevoara ukupno 14000lbs, sto znaci da spolja moze da ponese isto koliko i unutra a to je preko 3 tone goriva spolja, i za bombarderske misije ili prodore u dubinu neprijateljske teritorije to je potrebno. Za defanzivne lovacke zadatke ces retko videtio da uz A-A rakete F-!6 nosi i dodatne rezervoare izuzev ako ne pruza lovacku pratnju nombarderskoj grupi

E

@Blesavi
Pa pogledas druge avione 4 generacije pa vidis je li 3500-4000kg mala nosivost ili nije.
Nosivost omogucuje nosenje vise goriva, tezeg naoruzanja, ali i nosenje ili ugradnju vise opreme. Ako pogledas bolje, svim F16-icama novijih generacija su dodani „conformal tanks“. Zasto? Zato jer imaju nosivost. Zato jer je bolje da imas avion koji moze duze ostati u zraku, koji nije ogranicen na primjer doletom tako da kod presretanja mora stedjeti na forsazu da bi bio siguran da se moze vratiti poslje izvrsenog zadatka. Pogledaj bolje, u vecini slucajeva dezurni par koristi bar jedan ovjesni tank po avionu. Bas i nevidim puno slika modernih lovaca u AA konfiguraciji bez vanjskih tankova. A sto se tice samih Izraelaca uvjek koriste vanjske odbacujuce tankove u bilo kojoj konfiguraciji naoruzanja (to se vidi i na slikama u ovom clanku)
FA-50 koji je u biti modifikacija trenaznog aviona ima nosivost 4500kg…
Kostantno se nastojalo povecati nosivost na 29-kama, kod SMT to je dovedeno na nekih 4500kg.
Mig-35 ima povecane uzgonske povrsine, poprilicno izmjenjen da bi mu uduplali nosivost u odnosu na 29-ke. Zasto? zato jer je to 29-ki hendikep.
I da se razumijemo – ja smatram da je Mig-29 dobar avion.

B

MiG-35 vise nije klasican lovac, vec je visenamenski avion, i kao takvome mu je potrabna veca nosivost. Ono sto kaze je da avionu kome je namena cist lovac sa dopunskom namenom da napada zemaljske ciljeve, nosivost nije prioritet

R-27 je najteza raketa i njena tezina je ~250kg, R-77 je teska 175kg, R-73 je 105 kg

Dakle i sa dodatnim tankovima lovacki avion lako moze da ponese AA rakete na ostalim nosacima

Problem jeste ako je u pitanju visenamenski avion gde mora poneti dosta teze naoruzanje uz naravno tankove sa gorivom. Onda do izrazaja dolazi veca nosivost

Zapadnjaci vise nemaju cist lovacki avion jer su cak i kod F-22 nacinjeni kompromisi da bi bio mu dodali mogucnost da koristi C-Z naoruzanje i da moze da isporucuje preciznu municiju. Prakticna nosivost kod F-22 je prilicno mala, tje moze ponete svega nesto preko 1 tone na internim nosacima sto ga ogranicava kao bombardera ( 2 GBU-32 JDAM 450 pounds bombs+ 2 AIM 120C ili 2 GBU-30 JDAM 1000 pound bez Aim-120C (AIM-9 moze nosit uvek)

E sad, po nekoj logici on je los avion jer ima mali nosivost naoruzanja u KG. Ali njemu je namena Air superiority, tako da nosivost i ne igra neku ulogu izuzev ako se ne pl;anira nositi 20-30 raketa V-V, sto bas i nije realno

Inace, kada je gorivo u pitanju, tu se gleda da se maksimalno poveca kolicina unutrasnjeg goriva koja bi u kombinaciji sa boljim motorom dala veci dolet i veci radijus. Spoljne gorivo je uvek iznudjeno resenje

Dakle aspekt nosivosti moras uzeti sa stanovista namene aviona, a ne kao univerzalnu kategoriju koja svedoci o kvalitetu nekog aviona

E

@Blesavi
Mislim da nisam rekao da mala nosivost cini avion losim, niti da to govori o kvaliteti…
Zasto je mala nosivost problem sam u komentaru vec naveo.
Pa buduci da zivimo u danasnjem vremenu vrijede danasnji standardi.
Zar ne zelimo imati vise mogucnosti, i sad, i sutra za nekakve buduce potrebe?
F22 ima nosivost na internim nosacima ogranicenu na 910kg, na svakom od moguca 4 vanjska po 2268kg, a ukupna nosivost je deklarirana na 18300kg od toga max. gorivo 8200kg Da za potrebe steltha ne koristi vanjske ovjese ali ima mogucnost da ih koristi i kad zatreba odbaci ono sto je na njima i njih same da povrati stealth.
Pa ako primjetis da oni korisnici ruske tehnike i potencijalni korisnici iste uopce ne kupuju Mig-29, nego Su-30 i Su-35, meduostalim i zbog tog ogranicenja. Pa 29-ke mogu koristiti iste AA rakete kao i Su-27 familjia. Indija je zadnji kupac 29-ke (K/KUB) i to iz razloga sto je to avion za kojeg je napravljen njihov ex ruski nosac.
Kolika je nosivost Su-35? pa oko 17000kg od toga na podvjesima oko 8200kg… ah da i on je visenamjenski
A onda cistokrvni lovac, izvorni Su-27, 14300kg, a od toga na gorivo max. moze ici 9400kg u unutrasnje tankove pa zato ima domet 3500km.
u svakom slucaju boje je imati vecu nosivost ili barem biti po njoj u rangu s konkurencijom.
I opet da ponovim, ja mislim da je Mig-29 dobar avion…

N

Ajde da se razumemo oko obog aviona koji kupuje Hrvatska

Izraelski F-16C Blok 30 je upravo to, standardni blok 30 koji je neznatno doradjen opremom koja je neophodna da se avion integrise u Izraesko RV.

Sam avion je iz prvih serija Bloka 30 jer je Izrael zeleo da dobije avion sto pre i dobio ga je 1987 godine paralelno sa isporukom Americkom RV. Sam avion je imao odredjena ogranicenja proistekla iz sledeceg:

1. Avion je koristio usisnik sa manjim presekom sto nije omogucavalo motoru da razvije punu snagu ali je takodje limitiralo responsivness motora na dodavanje gasa
2. Avion je bio tezi od standardne Americke Blok 30 verzije sto mu je dodatno ogranicilo manevarske mogucnosti u odnosu na originalni Block 30
3. AN/APG 68 (V)1 je ista verzija radara koja se koritila i u Blok 25 avionima i to nije nikakva modernizovana verzija vec prva verzija ovog radara kojaz je serijski ugradjivana u avione
4. Zbog slabijih letnih karakteristika u poredjenju sa F-16A Netz, Barak je uglavnom imao rolu napada na zemaljske ciljeve i retko je koriscen, ako ikada kao avion za prevlast u vazduhu. Isto cazi i za F-16D Blok 30 Brakeet (Bark je naziv F-16C Blok 30)
5. Motor Blok 30 varijante GE F110-GE-100 se pokazao kao prilicno nepouzdan u poredjenju sa oprobanim P&W F100PW-220E (P&W F100PW-220 je verovatno najpouzdniji i najproizvodjeniji motor koji je Americko vazduhoplovstvo ikada imalo)

Izraelski avioni koje dobija Hrvatsko vazduhoplovstvo imaju izuzetno veliki broj sati naleta, daleko veci nego sto to imaju MiG-29 koje mi dobijamo. Takodje, Izraelski F-16 su korisceni u stalnim borbenim uslovima i daleko vise naprezani nego njihovi pandani koje Srbija dobija iz Rusije. Dosuse, mora se priznati da izraelsko vazduhoplovstbo je poznato po izuzetno visokom stepenu odrzavanja avijacije i vrhunskoj obucenosti i posvecenosti, pa ne sumnjam da su avioni u solidnom stanju. medjutim, kolje ih broj satova naleta, sto je osnovno merilo za resurs jednog aviona. Borbeni sati naleta se racunaju drugacije i skravuju dodatno resurse. Tako je bar knjiski gledano

Ono sto je ovde bitno je odrzavanje aviona. generalno je infrastruktura, oprema potrebna za odrzavanje aviona F-16 daleko skuplja i kompleksnija od potreba koje ima Mig-29, i to u svakom pogledu, posebno imajuci u vidu da ce sve to biti potpuno novo za Hrvate i da nijedan transfer na drugaciju tehnologiju nije ni jednostavan ni lak a ponajmanje jeftin

Treba uzeti u obzir da Izraelski avioni nisu interoperabilni sa NATO standardom, i kao takvi se tek trebaju dovesti na taj standard (doduse ni Nemacki Tornadoi nisu pa zbog toga ne mogu uzestvoovati u medjunarodnim misijama od 2019 godine kada ce uskladjivanje sa NATO standardom biti obavezno)

Dakle ovde pricamo o starim, sa kraja 80tih, avionima koji niti su modernizovani, niti postoji namera modernizacije i poredjenje Blok 30 aviona sa modernizovanom varijantom MiG-29 koju bi mi trebali imati (u koliko se modernizuju onako kako je predvidjeno) je pomalo besmisleno

Odgovori
N

Nadrobio si toliko neistina i krivih informacija jer ne razumiješ o čemu pišeš da ne znam gdje da počnem.
Ukratko napisao si da Izraelci i Amerikanci koji ovaj avion aktivno koriste u ratovima i dominiraju na protivnicima desetljećima, ustvari neznaju koristiti i pogrešno koriste avion koji je po tvojim riječima praktično neupotrebljiv i inferioran ostalim avionima.
I to sve od čovjeka koji je ovaj avion vidio samo na slikama i TV-u.
Moram reći vrlo hrabre izjave.

N

Da se Hrvatska odlučila kojim slučajem za Mig 29 bila bi u istoj situaciji kao i sada, opet bi trebala i infrastrukturu i obuku i naoružanje i simulatore, sto opet košta, jer prelazi na drugi tip i generaciju zrakoplova.

Z

Nikola o čemu ti pišeš, jesi li uopće pročitao članak koji komentiraš ?
Upravo je sve suprotno .

E

@Nikola
Previse navijas… procitaj clanak, procitaj ponudu, poslusaj prezentaciju o odabranoj ponudi,…
dakle:
1. istina da je ostavljen isti usisnik kao za P&W motor
2. djelomicno istina, cilj je bilo povecati nosivost tj dolet…
3. sve F16-ice u IDF-u imaju primarnu zadacu napada na ciljeve na zemlji kako danas Sufla, Barak tako prije Netz (primjer napad na Nuklearni reaktor Osirak). Ali da ne bi bilo zablude to su jako sposobni lovci.
4. Radari se, kao i ostala oprema, s vremenom unapreduju/dograduju, pogotovo u IDF-u
5. GE F110 se koristi u 86% danasnjih F16, a uveden je 1984 kao alternativa za P&W F100 s ciljem smanjenja troskova odrzavanja i povecanja servisnih perioda. Inace u novijim prodajama kupci odabiru redovno GE F110 (Emirati za F16 Block 60, Koreja za F15K, Singapur za F15SG, Saudijaka Arabija za F15SA)
6. sati naleta na ovim avionima su 4800, zbog uvjeta koristenja LM uzima najveci moguci koeficijent za IDF, 1.6, sto „knjiski gledano“ ove avione dovodi na 7680 sati efektivnog naleta, ugovoren je SLEP pod nadzorom LM-a koji garantira daljnih 3000sati naleta.
7. I infrastruktura je ukljucena u ponudu, izraelci se obavezuju izgraditi hangare s odgovarajucom opremom i alatima za odrzavanje 1. i 2. stupnja, obuka pilota/instruktora, 45 tehnickog osoblja. Uz to potpuna logisticka i tehnicka podrska uz prisustvo izraelskih instruktora i 12-15 izraelskog tehnickog osoblje u prve tri godine nakon isporuke.
8. iz clanka, a isto je bilo i uvjet iz natjecaja:
„..Iako su značajno nadograđeni po specifičnim zahtevima RV Izraela, avioni su, kako se tvrdi potpuno kompatibilni s NATO standardima…“
9. Modernizacija? opet citat iz clanka:
„…Maja 2009. godine Izrael je odlučio da nastavi s osavremenjavanjem aviona F-16C i D koji su u programu Barak-2020 dobili dobar deo sistema i opreme najmodernije varijante u RV Izraela F-16I Soufa (Block 52+) kako ostali u naoružanju i posle 2020. godine….Nakon što je prvi Barak-2020 prošao kroz inspekciju i nakon što je krajem januara 2011. predstavljen u vazduhoplovnoj bazi Hatzor, doneta je odluka da se svi avioni Barak dovedu na ovaj standard a čitav posao završen je oktobra 2014. godine…“
Malo detaljnije o toj modernizaciji i opcenito o ovoj ponudi svarno bi trebao procitati clanak.

Ž

Никола

Упорно игноришеш чињеницу да израелски Блок 30 и Блок 40 нису више чак ни Барак (дорађени авиони) већ су сада сви Барак-2020 који су више савремени него Блок 3,0 с елементима Блок 52 односно израелске верзије Суфа Ф-16И.

Радар је морао претрпети измене због интеграције неких других система и наоружања.

Што се тиче мотора постоји податак из 2005. године да 86 посто америчких Ф-16 погоне мотори GE.

G

Ne želim komentirati kvalitetu motora i nadogradnju na nivo Sufe jer je to izgleda s Nikolom besmisleno, ono što možda interesira one koji ovo čitaju a odnosi se na broj sati naleta i „izraubanosti“ i sl. Dakle ovi avioni su pred kraj resursa i imaju oko 7.500 sati leta od 8000 koliki je resurs prema Lockheed Martinu. Isti taj proizvođač naveo je da se programom SLEP taj resurs produljuje za dodatnih 3000 sati. Međutim, ti avioni realno imaju ispod 5000 sati naleta jer se radi korištenja letjelica u borbenim uvjetima svaki sat množi s koeficijentom 1.6. Znači prevedeno na jednostavan jezik, da nisu korišteni u Izraelu danas bi bili na dvije trećine resursa prije SLEP-a.

V

Prijatelju ovo je F-16C/D Block 30 Barak 2020

G

Svaka čast,ali pričate gluposti.

A

Odlican avion, ne znam samo koliko je rabljen s obzirom da su ga izraelci „przili “ do zadnjih limita. Vidim nagadjate o raketama i naoruzanju, sta moze , sta ne , sta ce Ameri odobriti a sta ne.
Problem je obuka, a to nije samo znati letjeti vec i koristiti svu tehniku koju avion poseduje, a za to treba vremena
Dok Hrvati kompletiraju eskadrilu i obuce pilote ne da samo lete , vec i da koriste borbenu tehniku u nekom zadovoljavajucem stepenu obuke trebace od 7 -10 godina.Srbija ce imati sposobniju lovacku avijaciju u sledecih 10 godina, upravo sto su ostali na avionu koga imajui koji ce se modernizovati . Od 2028g Dajem prednost Hrvatima , ako vazdugoplovstva ostanu letiti na istim aparatima !Naravno zelja mi je a i nada da ih nece nikada upotrebiti u ratne svrhe ! . Pozz

Odgovori
l

Aleksa kada avioni budu uvedeni u upotrebu 2020 g. obuka će biti završena i piloti će biti osposobljeni.

J

Pa o tome se i radi. Srbija još nije modernizirala migove, pa ni Srpski piloti ne znaju koristiti tehniku koja još nije ni ugrađena na migove. Drugi problem je da imate deficit vojnih pilota s obzirom da od 1999.g migovi su kratki sa resursima i lete samo kad moraju. U Hrvatskoj obuku na mig21 završi godišnje 2 pilota i imaju puno više sati naleta . Naglašava se da je prelazak pilotima sa mig21 lagan jer je f16 puno lakši za pilotiranje od migova, a i aktivna obuka kreće u Izraelu odmah po potpisu ugovora. Vama obuka nije u paketu koji daju Rusi. Po dinamici isporuke F16 Hrvatska bi trebala biti spremna šta se tiče pilota. Srbija će imati problem jer mig29 nakon remonta ima još 800 sati i teško da će se piloti naletjeti na njima.

A

leni
Eskadrilu ce kompletirati tek 2020, to su vec 4 godine od danas. Za 12 aviona treba najmanje 30 pilota. proci ce oni obuku u simulatoru, ali da bih ovladali tehnikom trebace im sati i sati naleta , a gdje je vezba bojevog gadanja??? Sve to traje i kosta . A jos je veci zadatak tehnicko osoblje , koje treba potpuno osposobiti , pa i sam mimistar kaze da ce samo za to trebati dobrih 6 godina Imas pilota , solidnog pilota , dobrog pilota i vrhunskog pilota.Ovoj prvoj dvojici dzaba sve rakete ovoga seta, to je proces koji traje dugo >>>

D

Realno ja se plasim da nasi nece ni da polete. A ako je ovaj clanak istinit, onda Hrvati kupuju dosta „jaci“ avion od nasih. A poznavajuci nas i njih… oni su ozbiljniji i sistematskije sve rade. Ponovo kazem da je samo pitanje vremena kada ce sve sta rade da se uklopi u jedan sistem. Imace malu ali za Balkanske uslove savremenu vojsku. Onda ako treba kada sve usvoje mogu da kupuju naoruzanje i povecavaju vojsku. U isto vreme mi i dalje pevamo da smo najaci u regionu, najace vazduhoplovstvo, jace od rumunjskog, madzarskog, bugarskog, hrvatskog… Slusajuci Lazanskog mi smo neka velika sila. Covek samo neistinu govori. Nista ne gleda realno. Jedna Bugarska ima vise naoruzanja nego Srbija barem 3x.

A

Juco
Srpski piloti su vec u Rusiji , i to Rusija placa
Piloti su letjeli , non-stop na 21 i na 29 ( u vecem ili manjem obimu)
Srbija vec vise godina ucestvuje na bojevom gadjanu u Bugarskoj.
Srpska tehnicka sluzba ima kapacitete da remontuje migove u svim oblicima sem generalnog remonta
Srbija ce do kraja godine imati 10 mig29 ( modernizovane) i tehnicku sluzbu koja ce ih drzati u vazduhu sledecih 10 godina ( kazu dolazi jos 6 migova iz Belorusije)
Ja se licno nadam da su vec poceli pregovori o MIG35 i kada bude dostupa n da ce to biti srpski lovac.
A i nas paket ukljucuje infrastrukturu , modernizaciju aviona i trening pilota, sertifikate remontnih zavoda Orla i Mome, kao i „donaciju“
30 tenkova T72S
30 transportera
2 Transportna aviona AN26 u vrednosti oko 50mil

N

Interesantno ja kako se totalno proizvoljne informacije plasiraju bez da se trepne. F-16 je laksi za pilotiranje od MiG-29? Na osnovu cega je takav zakljucak, na koje verzije aviona se poredjenje odnosi, u kojim aspektima i envelopamna leta je lakse leteti na F-16 u poredjenju sa MiG-29? Da li je priprema za poletenje laksa i brza? Da li je upravljanje lakse? Navigacija?

Mi placamo 185M$ za nase migove i jedan dobar deo troskova obuke su Rusi takodje poklonili bez da je trazeno od njih. Pilotima Mig-29 i MiG-21 je daleko lakse i brze preci na modernizovane verzije MiG-29 nego sto ce to ikada biti pilotu MiG-21 kada treba preci na F-16. Smesno je o tome i pricati

Videcemo koliko ce Hrvatska imati para da odrzava i ulaze u F-16 i kolko ce se piloti naleteti uzimajuci u obzir cenu letnogh sata kod F-16C Blok 30 koji je daleko skupli za odrzavanje of recimo Bolk 50 i novijih verzija. Zanimam me koliki ce biti stepen ispravnosti i operativnosti posle recimo godimu dana i koliko ve hrvatska biti spremna da investira u odrzavanje borbene operativnosti aviona te koliko ce aviona bito borbeno sposobno nakon godinu ili dve

Z

@ Juco
Aman zaman ljudi vise. Ako nesto ne znate nemojte o tome pisati. Ili pitajte. Ovde su neki komentari iskljucivo ili u sluzbi precenjivanja baraka, kao da vec nije dovoljno dobar ili sprdanja sa srpskim 29kama. Kojih 600, 700 ili 800 sati? Jel vi znate sta je odrzavanje po stanju? Da pogadjam.
Da, obuka nije u paketu.
Postoji poseban ugovor za to i momci su u periodu dok se mi pripetavamo, znaci sada u Rusiji na obuci. Plus sad vec tradicionalna vezba ruskih i srpskih pilota BARS koja se odrzava svake godine. Ne radite samo vi nesto. Nit mi spavamo. 😉 malo vise cinjenicnog pisanja samo.

J

@Nikola
Šta se tiče lakšeg pilotiranja na F16, to su izjave pilota koji su letjeli i na jednom i na drugom. Stvar je u fly by wire sistemu kad kompjuteri odrade većinu posla. Ne radi se o nagađanju već o činjenicama. Imaš na yt i Srpskog pilota koji sam kaže koliko je zahtjevno letjeti na migu. Hrvatska osim obuke pilota i tehničara dobija i prilagodbu Velikogoričkog centra za održavanje F16 isto tako do remonta. Vrijednost ovog paketa je baš u takvim stvarima.

@Zoran Vu
800 je broj sati koliko će Srpski migovi imati nakon remonta. To je ona brojka nakon koje ide ili remont ili gotovo bez obzira na dobro održavanje.

L

Aleksa,

Obuka pilota kista ali je vec ukljucena u navedenu cijenu. Piloti ce biti spremni kad prvi avioni dodju. Vec je receno.

N

PISA studije godinama pokazuju da u Hrvatskoj đaci imaju problem sa razumijevanjem pročitanog, kada vidim ovdje pojedine komentatore koji tvrde da čitaju što komentiraju, ali opet pišu po starom, znam da je tako i u Srbiji .
Nikola, napisano je da je hrvatskim pilotima lakše prijeći sa Miga 21 na F16, jer je poznato da je 21-inica malo zeznuta za početnike, a hrvatski piloti uče letjeti na Pilatusima koji imaju komande modernih zapadnih aviona i mogu ih donekle simulirati i nakon toga idu drito na Migove. Nitko nigdje nije spominjao Miga 29 .

M

Da li neko moze da prokomentarise koliko su letne karakteristike i performanse Baraka pogodjene sa obzirom da je otezan za dobrih 1600kg+ u poredjenju sa standardnom varijantom C/D?

Namena Barak nadogradnje je bila povecana nosivost elektronskog ali mnogo vise od toga i ubojnog tereta. Kada je u normalnim uslovima naoruzan sa samo recimo 4 V-V rakete kao sto ce verovatno biti za patroliranje hrvatskog vazdusnog prostora, da li ta eksttra tezina skracuje letni vek ili zbog ojacanja cak i produzava?

Hvala unapred

Odgovori
M

Živeće radnici u LM fabrici od ovakvih luzera koji kupuju stari otpad isti slučaj i sa nama .

E

@Milos1977
Po Izraelcima i nisu znatno utjecale na performanse.
Jedan od osnovnih razloga povecane nosivosti je mogucnost koristenja vecih odbacujucih tankove za gorivo uz standardne borbene komplete. Izraelcima je jako bitan dolet pa zato i koriste tankove duplo veceg kapaciteta.
Ojacanja bi u teoriji produzila vjek trajanja, ali to je u ovom slucaju nebitno.
Po zahtjevima SLEP-a, svih 12 komada ce biti rastavljeno, pregledano i svi kriticni/izraubani djelovi zamjenjeni s novim. Izrael inace ima najvisi moguci nivo ovlastenja za odrzavanje F16-ica tj. isto kao i tvornica LM.
SLEP se provodi uz nadzor od strane LM-a

B

@Marko, i USAF produžuje resurse za svojih 300 F 16 po SLEP programu. Misliš li da su i oni luzeri ?

N

Vec sam dole u komentaru napisao, da su Izraelci Barak koristili uglavnom za ground attack role i da nije u osnovnoj nameni bio air superiority lovac. Naravno da svaka dodatna tezina utice na konstrukciju i vek letelice, jer je to dodatno opterecenje, pa su kod Baraka cak morali da modifikuju stajni trap i da koriste vece tockove. Da su ga koristili kao air superiority lovca tek onda bi do izrazaja dosla dodatna tezina, al;i su bili dovoljno panmetni da mu namene bomdardersku rolu kao primarnu

N

Dobar posao za Hrvatsku (f16 je vrhcina od aviona za svakog avioentuziastu) i za Srbiju koji se kao nesto ostre jedni na druge (i ako sve to smesno izgleda), da to nisu radili sad ni jedni ni drugi ne bi nabavljali nadzvucnu avijaciju iz njima znanih razloga. Ovde se perspektivno pominju neke nabavke aviona 5. generacije, ja mislim da od toga nema nista i da su ovo poslednji konvencionalni nadzvucni, borbeni avioni koje cemo ovde vidjati, jer su komentatori zaboravili na jednu prostu cinjenicu koja glasi da je poslednji borbeni pilot rodjen i vec lize slinke negde u nekom vrticu… tako da je ova nadzvucna avijacija poprilicna glupost i bacanje novca (mozda i korupcija), ali to ubediti nekog je isto kao kod likova sto voze „luksuzne“ limuzine, ali ugradjuju plin, registruju na invalida ili sipaju za 1000din na pumpi, pa onda donji ves i odecu kupuju kod Kineza 🤣 jer su kratki za kintu, ali ne daju svoj audi il mercedes koji nije mnogo presao preko 500k km… e tako i ovi nasi politicari/vojaci lece komplekse. Eto, to je moje racionalno vidjenje, ali sa druge strane ma nek se leti zivot je jedan 😁🤠💪❤

Odgovori
o

Predlažem gospodinu Živojinu da kao novinar T6 kontaktira MORH
i da sa ostalim novinarima posjeti Izrael i bazu u kojoj se nalaze
hrvatski Baraci i direktno iz prve ruke napravi reportažu iz Izraela. Mislim da je poziv za novinare od 9-16 ovog mjeseca. Znam da su novinari jednog srpskog časopisa posjetili HS- Produkt u Karlovcu i napravili respektabilan članak o proizvodnom programu te tvornice.
Dobili bi možda relevantnije mišljenje jednog novinara sa srpske strane i jedan uvid u situaciju iz drugog ugla.

Odgovori
E

Da, bilo bi ljepo da T6 bude tamo. Vidi, ispita, slika, snimi i nama za poklon jedan dobar clanak i foto reportazu!

P

Da li Srbija ima izviđačku avijaciju i koji su to avioni. Da li MiG 29 u pominjanim varijantama srpskog RV ima mogućnosti da sa koristi kao avion za aerofoto i elektronsko izviđanje. Da li će kupljeni MiG ovi mogu posle radova koji se sada izvode moći da vrše protiv elektronska dejstva. I na kraju da li će moći i kada da koriste vođena ubojna sredstva vazduh zemlja. 4++?

Odgovori
E

Tamo negdje pri vrhu ovih komentara:

Živojin Banković 11:51, 02. apr. 2018.

„…Недостатак МиГ-а 29 старијих верзија што немају извиђачки и нишански контејнер.“

Posle ovih radova, remont i dovodenje na nivo srbskih 29-ki, nece moci.
Ako budu modernizirani, ovisno o kojem nivou modernizacije se radi, vjerojatno ce nesto od toga, ako ne i sve, moci (ovisit ce i o opremi koja ce se eventualno nabaviti)

V

Srbija ima izviđačke Orlove i mislim, Galebove…

E

@Vlad
Zavisi o kojem nacinu izvidanja pricamo.
Orlovi i Galebovi nisu ospesobljeni ni opremljeni za moderna izvidanja. Prelet i pri tom fotografiranje nije daleko od onog sto su Ameri imali u drugom svjetskom ratu na p51 izvidackim mustanzima.
Danas govorimo o visespektralnom, stabiliziranom neovisno o kretnji aviona snimanju u svim vremenskim uvjetima i s velikih udaljenosti, oznacavaju ciljeve za ostale systeme. Elektronska i termalna pracenja, mapiranje terena, komunikacija podataka u realnom vremenu…
Za to su potrebni uredaji kao spomenuti RecceLite, Litening, Damocles, Sniper-SR, ASELPOD,i sl.

V

Srbija nema izviđačku avijaciju osim ako se ne računa gazela u izviđačkoj varijanti a pitanje je šta i da li ona može da izviđa ili služi za transport. Koliko je poznato orlovi izviđači koji su mogli da nose kontejner lorap odavno ne lete a čini mi se da nema ideja da se neki remontuje. MiG 21 pmf koji je mogao da izvidja takođe ne leti deceniju a modifikacija mig 21 bis u izviđača u Momi Stanojlović nije uspela. MiG 29 donacija rusa biće samo lovac to je iz onog šta se priča i piše jasno
. Zato gdin Miloradović forsira Orao 2.0 kao nadopunu za sve što 29 tke ne mogu i neće moći.Veliki izazov i diskutabilan nazovimo projekt. Mislim da ono što pre neki dan prelete preko juga republike je sva udarno ofanzivna moć lba. Čak su i tzv demonstrator iz
opitnog centra ristićev onaj šareni ev.br. 25207 premestili na aerodrom Morava i podigli. Kažu neki poznavaoci da je 99. bilo u Ladjevcima i na Ponikvama 30 Orlova koji su mogli da dejstvuju a da ih je uništeno u Nato bombardovanju i u dejstvima 11. Nisam siguran ali ti brojevi su mi nekako veliki za današnje stanje. Pitanje je da li je dejstvovao na poligonu odnosno da li su mu vratili naoružanje ili je i dalje u čistoj konfiguraciji. Koliko se može uočiti Orlovi su uglavnom dvosedi i ima ih prema brojevima par komada i dejstvuju na klasičan način manevrom u rejonu dejstva odnosno klasčno znači nisu modifikovani.Divni ciljevi za prenosne sisteme PVO koje danas u svetu ima svaka terororistička organizacija a kamo li drržave pa makar one bile na Balkanu.

M

Mig-29 je presretac, frontovski lovac, i nije izvidjac. Orao moze biti izvidjac ukoliko se instalira odgovarajuca oprema, imas verziju kod nas IJR-22 namenjenu izvidjanjima. Price o preletanju dcilja da bi se snimio su glupost, jos su migovi 21r davnih 70tih dobili kontejnere za stand-off izvidjanje

E

@Milos
Procitaj ponovo, danas izvidanje je ipak nesto drugacije nego ono sto se radilo s Mig-21. To se danas ne bi moglo nazvati stand-off izvidanje.
Usput glavni nedostatak danasnjih ruskih aviona je sto ni jedna verzija nije integrirana s ovjesnim izvidacko/nisanskim kontejnerom. Prvi takav bi trebao biti Mig-35, rusi inace koriste strogo izvidacke varijante aviona s ugradenom opremom.

Ž

Србија одавно нема активне извиђачке Орлове.

M

чак и ондашња СФРЈ и њено РВ и ПВО је кубурило са ИА и њеним опремањем! разлог томе је делом био и наша тзв. „несврстаност“, тако да ни једна страна (ни Рује ни Амери) нису ‘тели да нам продају прворазредну опрему за извиђање…услед санкција и беспарице, међу првима била је покошена управо авијација за ЕД! тај посао покушавају да надоместе задејсвовани копненини елементи…опрема Њемачка…

D
o

Dobar posao Hrvata. Iako mnogi hvale radar dometa 300km, mala je korist ako rakete imaju 50km samo. Pitam se za kakav cilj je taj domet od 300km? Lovac, bombarder, airbus a 320? Kao sto je neko gore napisao ni meni nije jasno zasto Izrael prodaje ove avione ako su ih skoro modernizovali? Nesto je tu nejasno. Sve u svemu za air polising dovoljno dobro. Nadam se da ce biti koliko toliko u letnom stanju znajuci starost aviona i nacin na koji su ih Izraelci koristili. Znamo da ih nisu stedjeli. Isto misljenje imam i za migove koje je Srbija dobila iz Rusije.

Odgovori
e

Ne, domet tog radara je maksimalno 250 km. To što piše na displeju 300 je isto kao što je auto graviran na 220 a ide 200. Idemo dalje, Odlično si pitanje postavio za veličinu cilja, misli se na cilj veličine bombardera i putničkog aviona a ne lovca, lovac je mnaogo manji cilj i praktično ga detektuje na 150km. Lovce kao što je Gripen na nekih 100 a možda i manje., sve zavisi i pod kojim uglom se nalazi nos aviona koji tražimo u odnosu na naš radar. većina raketa će obaviti posao kad lovci idu u susret jedan drugom u ma kojoj varijanti. Kad idu jedan od drugog to je već problem, tu sa raketama dometa ispod 100km se ne puca ako je cilj daleko 100km. Raketa treba da je dometa bar 120 ako ne i celih 150km.

B

Radr se koristi i za navođenje raketa zrak – zemlja a kako je tango naveo u arsenalu Baraka su rakete koje imaju veliki domet poput popeye II.
Tango, odličan tekst.

E

Izrael ih prodaje jer uvodi F35I Adir. Do danas, u zadnjih godinu dana, Izrael je primio 9 komada F35I.
Modernizirani su jer je razvoj F35 kasnio. Modernizacija je napravljena da bi avioni bili kompetitivni po izraelskim standardima do kompletiranja prve narudbe F35I, tamo negdje nakon 2020.
Radar AN/APG-68 ima deklarirani maksimalni domet 184 milje tj 296km, detekcija za cilj od 5m2 (RCS), sto bi odgovaralo Mig-29, je na 105km.
Izraelci su radili neka poboljsanja na izvornim radarima, a poznato je da su Amerikanci stavljali Upgrade kit koji je ranije varijante ovog radara dovodio na nivo novijih verzija V9, racunajuci da je poboljsanje preformansi (detekcije, otpornosti na ometanja,… ne dometa) nekih 33%.
BVR rakete koje su opcija za ovaj avion su:
– I-Derby dometa 50km
– I-Derby-ER dometa 100km
– AIM-120 AMRAAM, ovisno o variajnti (B dometa 75km, C-5 dometa 105km, navodno neke novije varijante do 180km)
I opet… zahtjev je bio za min 65% operabilnosti, a L.Martin garantira 3000 sati naleta.

Ž

У принципу на Барак је лако интегрисати AIM-120 и I-Derby средњег домета.

Њихови максимални домети су само реклама произвођача, реални домети и ефикасно дејство је на много мањим даљинама.

K

Izraelci dobivaju f35, imaju još zavidnu količinu f16i i f15. U takvim uvjetima je Barak neperspektivan. Barak može sve. Ovisi o budžetu ali definitivno ćemo sudjelovat u nato vježbama, bombardiranju slunjskog poligona i razvaljivanju napuštenog broda u akvatoriji Dugog Otoka. Airpoliceing za crnu goru, albaniju, sloveniju. Kako uzbudljiva budućnost hrvatske vojske. Ono što bi naročito volio dolazak Sa’ar 5 korvete na vez u jadran i razvoj HRMa u tom smjeru. Koliko se samo mogućnosti otvara sa Izraelom. Juhu!

E

Da maksimalni dometi su u nekakvim idealnim uvjetima, ali proizvodjac mora neku brojku navesti. (nesto kao proizvodaci automobila za potrosnju…)
Stvarni dometi su nesto sto ovisi o mnogo faktora.
U praksi nije preporucljivo koristiti rakete na velikim udaljenostima, jer sto je veca udaljenost veca je i mogucnost promasaja, neprijatelj ce imati vise vremena za detekciju, izbjegavanje, ometanje, koristenje mamaca i sl.
Na primjer kod F22 doktrina je da avion iskoristi svoje stealth mogucnosti i priblizi se cilju, tek onda s manjih udaljenosti lansira AIM-120 i na taj nacin maksimizira mogucnost pogodka.

N

Izraelci nisu budzili AN/APG-68(V)1, niti su to radili amerikanci. Price za maliu decu jer (V)9 je skroz razlicita zverka od (C)1.

Izraelci su u neke Barake ugradjicali svoje Elta 2021B ili Elta 2032 radare umesto AN/APG68(V)1, ali nije u pitanju veliki broj aviona

Sto se tice ucesca u NATO operacijama, za to ce Hravati morati da izdvoje dodatni nvac u koliko zele da instaliraju opermu u skladu sa nato standardom, sto ukljucuje modernu komunikaciju sa mogucnoscu savremene enkripvije, nova generacija IFF itd itd, sto trenutnio nemaju ni nNemci u svojim Tornado avionima :)

O

Vidim da se ne čita što je Živojin lijepo napisao nego se ide po „što se babi tilo, to se babi snilo“ — svi zrakoplovi biti će kompatibilni sa NATO standardima interoperabilnosti *PRIJE* isporuke Hrvatskoj. IFF, NAV, Link16, … itd. To je sve definirano ugovorom i ulazi u cijenu nabave.

E

@Nikola
Grijesis, Izraelci su radili modifikacije na AN/APG-68 na Barak kao sto i Zivojin navodi u clanku, sto su tocno radili nije objavljeno SIgurno ih nisu ostavili 30 godina u izvornom stanju…).
Koliko je poznato Elta radari su bili u planu za ACE modifikaciju Netza koji su koristili AN/APG-66, nema potrebe za zamjenu AN/APG-68 s radarom iste klase. (*Izrael ionako mora 80% doniranog novca za vojnu pomoc potrositi na kupovinu u USA).
USA je zajedno s Izraelom radila na upgradima starijih verzija AN/APG-68 na novije standarde. U nekoliko navrata je Northrop Grumman dobijao ugovore za poboljsanja postojecih AN/APG-68. Zadnji ugovor za takav posao je bio 2005, 3.godine za razvoj i opremanje nadogradnjom 240 F16C/D za USAF.
Uvjet na natjecaju je bio isporuka aviona potpuno kompatibilnih s NATO-m (dakle uracunato u ponudu). Sto isto navodi Zivojin u clanku:
„Iako su značajno nadograđeni po specifičnim zahtevima RV Izraela, avioni su, kako se tvrdi potpuno kompatibilni s NATO standardima“

A

Добра је ово машина. Што би рекли „радо посао“.

Odgovori
M

A koji paket opreme/naoruzanja dobijaju avioni koji se isporucuju Hrvatskoj? Nigde nije navedeno tacno, osim da blok 30 „moze da se opremi“. Takodje, period isporuke mi govori da ti avioni ili nisu u letnom stanju ili se radi montaza/demontaza opreme. Da li iko zna paket opreme i naoruzanja tacno?

Odgovori
N

A što bi avioni sad radili u Hrvatskoj, stajali negdje na stajanci na suncu i zimi dok se ne obuče piloti i napravi infrastruktura ?
Piloti idu u Izrael na obuku i tamo će letjeti na tim avionima.

B

Bilo je sve receno na prezentaciji u MORHu. Dolazak masina je po zahtjevu Hrvatske jer sto ce im odjednom i brzo sve kada nemaju ni obucene pilote ni infrastrukturu !? Dakle, prije 2020 ionako nebi mogli nista s njima. Objavljeno je i da dolazi kompletan paket naoruzanja za te masine. Sto ce Hrvatska dalje kupovati, to cemo tek vidjeti,ali dolazi kompletan inicijalni paket naoruzanja.

M

@milos,ti necitas komentare niti clanak,probaj ponovo.avioni sekoriste redovno,i ufunkciji,oruzjece biti osnovno rakete v-v,z-v, nema nikakve demontaze opreme osim komunikacije.a kupicese sta treba.

l
l

stranica 18 i 19

E

@Milos
Prvo procitas clanak pa komentiras.
Da olaksam, ono sto su predradnje prije isporuke, pise ovako:
– potpisati ugovor = dogovoriti sve u detalje
– kupuju se F16 C/D Blolck 30 Barak modernizirani prije koju godinu na Barak 2020 standard —> dakle to je oprema
– inicijalni paket naoruzanja USA proizvodnje —> naoruzanje, tocno koje tek se treba saznati kad se potpise ugovor
– obuka 6-8 pilota (buducih instruktora), 45 tehhnickog osoblja (od toga 5 inzenjera) u Izraelu
– prilagodba infrastrukture: uglavnom izgradnja hangara (za svaki avion) s potpuno opremljnih svim potrebnim za ovaj avion ukljucujuci i odrzavanje( alati itd…)
– svi avioni moraju proci L. Martinov SLEP (Service Life Extension Program= program produzenja korisnog trajanja)
I na kraju, to sve odraditi do 2020 kada pocinje isporuka prvih aviona spremnih za upotrebu.

Ž

leni

Подаци који су дати у Хрватском војнику нису баш најтачнији јер су то општи подаци за Блок 30 и за Ф-16. Многи системи код Барака су чак и непознати.

Ти авиони су ипак мало другачији с одређеним специфичним карактеристикама. Многе набројане системе они немају или су нешто различити него код стандардних Блок 30.

M

Cek, cek, polagano kad smo vec kod citanja. Ajd da pogledamo:
1) gde u clanku pise da Hrvatska dobija Barak 2020 a ne samo Barak (sto je logicnije za te pare)
2) „paket naoruzanja“ moze da podrazimeva i sajdvajnder 9L i rakete sperou, nigde ne pise da je to amraam, derbi i dilajla.
3) „paket opreme“ nigde specefificno ne navodi lantirn, ili bilo koji drugi uredjaj. Sve u clanku nabrojano kaze da verzija blok 30 „moze da ponese“ u nekoj konfiguraciji, a ne da to i ide za HRZ.
Dakle, koji paket ide na Baracima?

K

@Milos

Izrael je podigao sve svoje Barak na nivo Barak 2020. Ne postoje više „obični“ Barak. Što Barak 2020 točno sadrži neznamo, ali možemo pretpostaviti kako Izrael nije štedio prilikom modernizacije.

Ž

Милош

Ми располажемо с податком да је Израел све своје Бараке, дакле и Блок 30 и 40 подигао на стандард Барак-2020.

Та верзија добила је потпуну дигитализацију и елементе с авиона Ф-16И Суфа.

Нека дубља анализа моћи ће да се направи када ХРЗ-у стигну први авиони.

J

@Živojin Banković

Hvala na odličnoj analizi. Teško da će se išta više saznati i kad stignu baraci u HRZ, Izraelci će se sigurno pobrinuti da informacije ne cure.

A

F35 i SU57 koje cesto neko pomene su avioni koje mogu da priuste samo ekonomski najjace zemlje sveta. Amerika, zemlja BRICS-a, neke arapske i recimo Nemacka i Britanija. Za sve druge to je prekomplikovana i preskupa masinerija.
Hrvatska je resila pitanje RV za 20-30 godina, bili ti avioni u letnom stanju ili ne. Sta ce nabavljati posle suvisno je razmatrati i nagadjati barem narednih deset godina. S druge strane Srbija bi za desetak godina trebalo da nabavlja nesto novo (nadajmo se). Ne vidim da to novo moze da bude ista NATO. Znaci ili Gripeni ili MIG35. Suhoj je za nas prostor prevelik avion i cist „overkill“ (nije da ne bih voleo da vidim eskadrilu SU35, ali samo sam realan).

Odgovori
a

Andrej.Potpuno se slažem s vama uz malu primjedbu.Najveća je bedastoća i glupost ulagati u naoružanje,vojsku i policiju,ali jegiba takav je svijet.Ove letjelice koje spominjete danas kao super moderne za 10-20 godina biti će stare kante na otpadu,a one koje će letjeti skidati će kao muhe neki „klinac“ sa computerom sa zemlje.Vrijeme klasične borbene avijacije je prošlost.Kupi sada što jeftinije za uporabu odmah da popuniš to vrijeme kada će zavladati dronovi,bespilotne letjelice i slične igračkice.Ionako trošimo lovu za ono što se nadaš da nikada nečeš uporabiti.Čestitke i autoru članka.

I

Svaka cast, konkretno i transparentno. Tacno se zna sta se i koliko placa. Dva Izraelca, instruktora prisutna 3 godine u HR. 12 borbenih aviona odlicnih mogucnosti, sa garancijom iza koje stoji jedna ozbiljna drzava kakva je Izrael. Sa druge strane, kod nas, naravno, nista se ne zna, osim toga da ce to kad se zavrse sve cuvene faze, to biti svega 7 borbenih aviona, a ne 10 kako se plasira siroj javnosti. Smem da se kladim da nikakve kapitalne modernizacije nasih 29-tki nece nikad ni biti, niti ce ikad imati mogucnost dejstva V-Z vodjenim sredstvima. To cemo da razvijamo za orla jos jedno 20 godina. Uvek je bilo jeftinije platiti dobrog majstora, nego da ti kum, rodjak nesto odradi „za dzabe“…

Odgovori
E

Ova ponuda Izraelaca je dokaz da su naši iz ministarstva odbrane kao i predsednik republike obmanuli kavnost kad su tvrdili da uvođenje f16 u našu avijaciju ima dodatni trošak. A vidimo da izraelci sve nameste za avione, znači da su nas lagali i da su dobili direktivu da kupe Migove u raspadnutom stanju. A ko je drugi naredio nego Rusija.

Odgovori
M

Ocigledno si ili nov u tematici vojne avijacije, nisi se detaljno udubio u problem ili si zlonameran. Kod prelaska na zapadnu sa istocne avio tehnike menjas bukvalno sve- od zidanja novih hangara, preko alata, prikljucaka na crevima, opreme za odrzavanje,letackih odela itd itd….

E

Pa Srbija nema potrebu da prelazi na zapadne sustave. Mozda bi za neke stvari bilo bolje mjesati strane buduci da se poziva na neutralnost koja bas i ne ide s cinjenicom da je gotovo sva vojna oprema je ruskog porjekla.
Odluka o prihvacanju ruske donacije je bila dobra buduci da je RV bilo na izdisaju. 6xMig-29 je u takvoj situaciji bio najbolje rjesenje.
Mislim da bi ulaganja u nekakvu znacajnu modernizaciju bila nepotrebna. Dovoljno je odraditi remonte, novopridosle avione dovesti na nivo srpskih 29-ki, eventualno neka manja poboljsanja (novi MDF-ovi i sl.), novac osigurati za uredno odrzavanje i obuku nove generacije pilota.
Investiciju o kojoj se govori za modernizaciju (185-200 mil eur), upotrijebiti negdje drugo gdje je pametnije, recimo PVO. Ove 29-ke su sasvim dobre za AP, a jurisnike imate (mozda i njih malo sredit).
Vec sad bi trebalo poceti razmisljati sto i koliko nabaviti za RV kad isteknu resursi ovim 29-kama. Jer da bi RV bilo na nekom pristojnom nivou trebalo bi bar 100-tinjak sati naleta godisnje po avionu, dakle zamjena bi morala biti za nekih 6-7 godina.
A tada neki Mig-35, Gripen, ili sta vec, ovisno u kojem se smjeru krene.

V

„Ed“ potpuno ste u pravu…
Srbija sa postojećim i doniranim Mig 29 rešava problem do nabavke novih Mig 35 (negde sam pročitao da je nabavka planirana oko 2025).
Zaboravlja se da u našem RV postoje i Orlovi (za sada operativno 7 kom. a uskoro i 12) a tu su i Galebovi. To sve treba uvezati sa PVO (pominje se da uskoro stižu Buk-ovi i S300 sa Tunguska-ma). Biće baš zanimljivo za analizu kada sve to bude uklopljeno sa postojećim pragama, Kub-ovima i Neva-ma.
Svako kupuje ono što smatra da mu najviše odgovara. Zahtevi i zadaci koje postavljaju naše države za lovački segment avijacije nisu isti.
I naravno da niko neće otkriti sve pojedinosti modernizacija. Šta više, ukoliko bi Hrvatska i Srbija otkrile sve pojedinosti oko nabavke, naoružanja i modernizacija to bi bilo baš amaterski.

E

Mislim da treba nastojati biti realan. Planovi za ovakve stvari moraju biti dugorocni, s realnim ciljevima kroz faze primjene.
Bitno je postavljanje cijelog sustava, temelj mora biti zdrav.
Sto se tice PVO srbije, bitno je da sustavi budu povezani, ljudstvo sto bolje obuceno. Modernizacija je petrebna svako malo, jer se i protusustavi mjenjaju/unapreduju. Prage i KUB-ovi pripadaju nekim proslim vremenima, njih bi bilo dobro zamjeniti s Tunguskama i novijim BUK-ovima. Neva, iako stari sistem moze se modernizirati na pristojan nivo i umreziti s ostalim sustavima. S300/400 su jako skupi sustavi i nisam bas siguran da su za manje drzave. Moderni S300 sustav ima visoku cijenu integracije. Racuna se da bi 2 sistema, svaki s po nekoliko baterija, ovisno o paketu kostali 500 mil. USD do 1 milijardu USD.
Realno gledajuci Srbija je imala problem odrzavati 3 Mig-29, sad mora se mora biti pametan ne napraviti slicne greske s ovih 10.
Velike su zelje, ali mogucnosti su jako ogranicene.

Ž

Pozdrav …..
Kako Hrvatska tako i Srbija rješava sa kupnjom ovih ( F16 Barak/MiG29) aviona zračne snage u narednih cca 20 do 25 godina, jer kad ih izgubiš teško je to ponovo staviti u uporabu. Osobno podržavam da svaka imalo ozbiljna zemlji ima zračno borbenu flotu …… to je normalna potreba kao potreba za tenkovima u bilo kojoj vojsci. Možda jednog dana budu na stajanci krilo uz krilo parkirani F16 u Hrvatskim bojama i MiG 29 u Srpskim bojama na nekom aeromitingu ….. živi i zdravi bili ! E da ….. članak odrađen za 10+ svaka čast !

Odgovori
G

Sad je potpuno jasno, ovo je zrakoplov za odvraćanje a ne samo air policing. Ključ svega biti će obuka pilota, a Baraci ce biti s godinama sve dostupniji. Hrvatska može za deset godina uzeti još koju Sufu ovisno o potrebama i situaciji u okruženju. Najvažnije je da se tehnika održava a piloti sudjeluju u vježbama sa boljima od sebe, po mogućnosti u Izraelu.
Još jednom čestitke Krstičeviću!!!!!

Odgovori
M

Sjajan tekst, svaka čast Živojine Bankoviću!!!
Imam samo jedno pitanje, jedna stvar mi nikako nije jasna. Koja je logika i računica Izraelcima bila da ponude RV R.Hrvatske nabudženu verziju Baraka, odnosno Barak 2020 koji su relativno skoro modernizovani, koji su uvek aktivno lete, umesto da ponude Hrvatskoj Netz (koji je vrlo sličan ako se ne varam Rumunskim F-16 AM i BM ) koji su povukli iz naoružanja i koji im ne treba?! OSlobađaju se aviona jer im dolazi F-35 Adir ili? Nekako mi nema logika ceo taj transfer, pa još za taj novac da prodaju simulator, održavanje, obuku u Ozraleu, stock delova i još da izgrade hangare odnosno da prilagode infrastrukturu. Po toj računici Hrvatska će proći mnogooo bolje nego Rumunija sa nabavkom F-16.

Odgovori
O

Ponudili su nam Netzeve prije nekoliko godina pa smo rekli da nećemo. Drugi put su popravili ponudu, neće valjda opet nuditi isto, a sad još starije.

l

Ponuđen je prvo Netz ali je Hrvatska odbila i zatražila Barak.

M

I ja se mislim stalno zasto je bas Barak 2020 ponudjen i to u nevidjenom paketu!
Taj F-16 kako navodi Zivojin je znatno tezi i jaci model takodje i samim stim prikladjen za ozbiljna bombardovanja! Ne air policing!
Mislim da ozbiljno racunaju da HRZ sa Baracima u buducnosti stupi u vojne misije u okviru NATO kampanje po Srednjem Istoku.

O

Sudjelovanje u misijama van granica HR jedino je moguće ako nam planiraju dati nove zrakoplove za 10-15 godina. Ovako ćemo imati dovoljno resursa za 100-120 h godišnje, tijekom cca. 25 godina planirane uporabe, odnosno za još manje obuke pilota ako se računa 1,2 pilota po zrakoplovu. Svaki veći nalet znači prijevremeno smanjenje eksadrile zbog isteka resursa.

G

Ozren

U pravu si. Nema šanse da idemo u neke misije sa samo 12 borbenih aviona. Tim više što se zna da 65% od flote je uvijek operativno. 12 je dovoljan broj za obuku novih pilota i air policing. Čak nije dovoljno ni za obranu zemlje, ako ćemo iskreno. Ali ako si pratio ovu temu od početka, kad je Plenković bio u Izraelu. Izraelski mediji su pričali da kupujemo od njih 30 komada. Ovih 12 je možda samo da obučimo nove posade i pripremimo infrastrukturu. A onda nova akvizacija za još. Po mojoj procjeni to bi se moglo desiti tek negdje oko 2030.

E

@Markus 1463
Netz je nuden nekoliko puta hrvatskoj. Ponude su bile s ACE modernizacijom koja je nudila dosta toga. Nova elektronika i upravljake kontrole, novi radar Elta EL/M-2032, u kokpitu 3 nova MDF-a, itd. ta modernizacija je orginalno radena za potrebe IDF prije nego su se odlucili umjesto dodatnih F15I Ra’am uzeti duplo vise F16I Sufla.
Prvi put ACE modernizacija je pokazana na primjerku koji je sudjelovao na aero mitingu u Parizu 2001.
Buduci da su Izraelci odustali, tesko je bilo ikome odluciti se na tu modernizaciju u momentu kad su se na trzistu polovnih masovno pojavili dokazani F16AM/BM (kupuju ih Rumunjska, Cile, Jordan,…)
Hrvatskoj su Netz zadnji put ponudeni 2015. godine. Zadnji prizemljeni Netz-ovi 2016 su bili iz 115. eskadrile (red dragons /agressor squadron).
Dakle Sufle su izgurale Netzove, Adir ce izgurati Barak a vjerojatno nokon toga i Sufle.
U zadnjih godinu dana stiglo je 9 Adira, a njima su mjesta napravili Barak koji su prebaceni u Agressor Squadron (115.)
Ovi buduci hrvatski F16 rade mjesto za ono sto ce doci u Izrael sljedece dvije godine…
Vjerojatno i Izraelci zele dobru reklamu da sutra lakse prodaju ostatak Barak-a da ne bi propadali kao sada Netz.

Š

Miloš: nema ni teoretske šanse da Hrvatska pošalje neki svoj Barak (iako, čisto balkanski, smatram da bi se trebao zvati Burek) da se druži s ostalim NATO avionima, jer:

1) Piloti će u najboljem slučaju imati 80 sati naleta godišnje, što će biti jedva dovoljno da ne unište svoj avion, a kamoli da bi bilo koga i bilo što gađali (za to treba „malo“ više sati u avionu) a pogotovo pogodili

2) Čisto sumnjam da će prosječna raspoloživost biti preko 50%, pa ako imaš 2+1 kao dežurce, ostanu ti samo 3 druga aviona koji mogu letjeti, što je preriskantno i ugrožava dežurnu paru

3) To košta, a zahtijeva i transfer ljudi i tehnike, što bi izravno utjecalo na točku 2

4) Hrvatska trenutno nema problema s bliskoistočnim bradonjama, no imala bi da počne slati svoje avione nekamo; a onda znaš kako bi bilo – nešto eksplodira nasred Dubrovnika ili Splita, ode i trenutna i iduće dvije turističke sezone u tri krasne, pa se komotno može proglasiti bankrot

Ovo su avioni tek toliko da bi se imalo avione i radio air policing. Neće nikada biti nikakvih dokupa, jer niti Hrvatska ima potrebe imati više aviona, niti to može financijski podnijeti.

M

@Gadzilla

Prošle godine se spominjalo da bi RZu trebalo 18 aviona, ali da je 12 minimum. Stoga su sada i uzeli samo 12 komada.

M

Nadam se da ste u pravu i da se samo raditi air policing iznad Hrvatske. Pomenuti su planovi za moguce usluge air policinga iznad drugih NATO clanica mada i to kako kazete nece ici tako lako ako raspolozivost stvarno bude ispod 65%

O

Česi su u više navrata bili uključeni u Icelandic i Baltic Air Policing sa 5 odnosno 4 zrakoplova. A imaju ukupno 12 Gripena. Dakle, može se ako se ima resursa na raspolaganju.

Mi ćemo biti „na knap“. Možemo dići nalet, i za vježbe i razmještanje, ali onda će eskadrila trajati maksimalno 15 godina. I, naravno, tu je uvijek i pitanje tehničke raspoloživosti od >= 65%.

O

Ispravka: Česi imaju 2 dvosjeda i 12 jednosjeda. Ali, svejedno, air policing rade samo sa jednosjedima.

T

@Markus 1463
I have read with great attention all this topic.
By the way, congratulation Živojin Banković for another great and very balanced text. It was a pleasure to read, as always. I believe that this was the only „natural“ option for our allay, Croatia. May you use the plane well, without any trouble, and only for peaceful reasons. God speed!
About romanian F-16. I do not know from where some of you stated that Ro was not allowed to buy israeli F-16. It was a debate in Ro about the israeli F-16 and the general conclusion was that portuguese option was better. The F-16AM, 5.2R, has a resource of 4500 hours/plane, which is a very important aspect, Ro is going to use the plane for about 200 hours/year. The radar, AN/APG-66V2(a), is not far from AN/APG-68 (V1), and has all modern aspects of this radar (V5), if I’m not mistaken. We have bought 12 planes, of which 3 are BM’s. I believe that no simulator, and we will benefit from the most modern, 24 mil USD, simulator from Lockheed Martin, can substitute the real flight on the real thing. The F-16 MLU 5.2R has JHMCS helmet, AIM-120 C7 AMRAAM, Aim-9X Bl.II, J-DAM, J-SOW, LINK-16 capability, and so on. It is not a weak plane. In fact, is a tough fighter with a great resource. If US did not restrict our access to Patriot PAC 3+, in it’s most modern variant available, HIMARS, Piranha 5, TPS-77 AESA radar, ATAR AESA radar, do you really believe that they not offer us the access to israeli F-16? Remember, we use israeli technology on our Mig’s long, long, time ago. EL-2032 radar, DASH helmet, Python 3. Our Lancers has Derby capability since it’s modernization. What are we talking about?
In conclusion, good option Croatia, but stay with your feet on the ground.
By the way,
http://m.hotnews.ro/stire/22369878

A

Dvije pozitivne strane ovog posla za Hrvatsku su:skok s druge na četvrtu generaciju i još bitnije strateško partnerstvo s Izraelom.pogledajmo to partnerstvo iz kuta Izraela koji pontencial suradnje s RH,ovdje je puno komentara da Izraelska strana neće isporučiti avione onako kako je dogovoreno u zadnjih nekoliko mjeseci Hrvatska je odradila još nekoliko velikih poslova s Izraelom,oružane stanice za patrie 8 kom 12mil Eura na čekanju je ostalih 118.Prije nekoliko dana izabrana izraelska ponuda za bespilotne letjelice opremanje OOB protuoklopne rakete a u bližoj budućnosti PZO sustav spyder itd.

Odgovori
F

Super članak. Više nego izvrsna investicija Hrvatske.

Odgovori
S

Hvala na linku.

S

Odlican avion kako god okrenes. Gledao ih uzivo u Grckoj, u preletu 4 odjednom, da se najezis. Citao na https://www.defensenews.com/global/europe/2018/03/28/croatia-to-buy-used-f-16d-jets-from-israel/
da su u pitanju iskljucivo verzije D koje se nabavljaju( dvosedi) koje navodno Izraelci vise cene. Nisam gledao konferenciju pa samo potvrda ako moze koja verzija je pitanju?

Odgovori
G

Slobodan

Uzima se 10 F16C, to su ti jednosedi i 2 F16D to su dvosjedi. Spominje se Block 30, mada znam da su bili u pregovorima i Block40. 09.04.2017 najavljuju konferenciju u Izraelu u vezi ove teme, tada ćemo dobiti puno više informacija.

E

kako pise Zivojin u clanku gore:
10x F16 C Block 30 Barak (jednosjed) + 2x F16D Block 30 Barak (tj. Brakeet)
Svi modernizirani prije koju godinu na nivo Barak 2020.
…trebao si samo procitat ovaj gore clanak…

G

Vrlo dobar članak, bilo bi dobro da naši „stručni komentatori“ iz medija koji su u karijeri uglavnom izvještavali o kretanju cijene luka i paradajza na Dolcu pročitaju i nešto nauče, isto vrijedi i za „sveznajućeg“ političare koji stalno laprdaju i spominju neke „kante“. T6 na razini zadatka kao i uvijek.

Odgovori
R

Pohvale autoru članka na stručnom i nepristranom tekstu bez navijačkih epizoda.
Ne razumijem ove navijačke komentare koji veličaju mogucnosti svoje i vrijeđaju tudje RZ. U svjetskim okvirima smo svi slabi na području EX YU. Bitni su koracici i koraci naprijed.

Odgovori
O

Mislim da se i Hrvatskoj i Srbiji isplati zadržati vojno zrakoplovstvo jer bi i tako nadzor neba platili nekom.

Odgovori
J

Prvo g.Bankovicu sve pohvale za clanak, ako cemo po fakultetskom kriterijumu 10 ko vrata. Drugo, pitanje za vas, znamo da susedi imaju 7-8 pilota LA prosecnih godina negde ko i nasi, koliko je objektivno tesko da oni izvrse preobuku na avion koji je konfiguracijski totalno drugaciji od onog na kojem su leteli do sad, pocevsi od elektronike, polozaja palice itd. Koliko ce to zaista biti problem? Pogotovo ako se ne zna koliki ce broj sati naleta oni imati u toku preobuke.
Mislim da je najveca prednost nasih migova ta sto kada vec uzimamo polovan avion koji je realno prelazno resenje, uzimamo u svakom smislu nama poznat avion.

Mislim da je za Hrvate najveci problem, prelaz na zapadnu tehnologiju,totalno drugaciju skolu. Figurativno mislim problem,naravno da su oni to morali i da su napravili iskorak,ali bicr poteskoca.
Dacu primer kada je Indija birala novi tenk, dala je prednost t90 zato sto su procenili da ce im posle visedecenijske upotrebe t72 prelaz na njega biti kao „dobar dan“ a prelaz na neki zapadni bi zbog svega sto prati promenu mnogo vise kostao.
Zato sam i za 29-tku sada i 35-cu u buducnosti uvek govorio da mozda nije u pitanju najbolji avion, ali jeste najbolje resenje za nas.

Odgovori
l

To je već dogovoreno u samom paketu prodaje gdje je u cijeni navedena i preobuka pilota u Izraelu za dnevno i noćno djelovanje zrek-zrak i zrak-zemlja.A na ovo pitanje je dao odgovor i Ivica Ivandić mislim na N1 televiziji kada je rekao da nije problem preći sa dosadašnje tehnike i letjeti ovim zrakoplovom. Na kraju krajeva neki od hrvatskih pilota su već imali prilike da lete u upravljaju s njim. Vrijeme će biti potrebno za ovladati samim sustavima aviona za koje je on dao procjenu da je potrebno nekih 6 mjeseci obuke prvenstveno u učionici.

N

Hrvatska je još prije 20 godina kupila Pilatuse PC 9M kao trenazne avione zbog konfiguracije kokpita kao kod modernih zapadnih borbenih aviona upravo zbog prelaska na zapadnu tehniku. Tako je tada naglasavano kao razlog kupnje.
Nitko nije tada mislio da će se to tako dugo razvlačili.
Mislim da je hrvatskim pilotima veći problem kad završe obuku, prelazak sa Pilatusa sa zapadnim rasporedom komandi na stari sovjetski mig 21 nego prelazak na F 16 ili neki drugi moderan zapadni avion.

N

Ovo je najbolji moguci posao i plus dobijju fabriku naoruzanja. Pun respekt za susede. Tako se modernizuje vojska a ne skupljanjem donacija sa otpada Varsavskog pakta kao sto nase rukovodstvo cini.

Odgovori
D

Nikola svaka cast na ovom komentaru. Oko nas NATO, a mi kao sto kazete sa otpada Varsavskog pakta uzimamo krs. I kao sada cemo biti baje, i niko nam nista ne moze. Nakon remonta, resurs F 16 3000 sati, a MIG 29 700 sati. U jednom od tekstova koji je pisao pukovnik Suad kada je bio u Americi, imate poredjenje F5 i MIG-a 21. I mi uzesmo MIG 21.

F

Priblizno su iste starosti sa 29-kama…

T

Pohvale za clanak,korektno sa činjenicama..Sve u svemu prelazak sa migova 21 na f16 je ogroman napredak za Hrz i Hv u cjelini.

Odgovori
B

Da mi je samo da vidim izraze loca nasih partijskih vojnih strucnjaka kad su culi ovu vest. Vrlo pragmaticna odluka kao i uvek u CRO. Cestitke komsijama. Nema potrebe za nicim skupljim u ovom momentu. Nikada se nista ozbiljno nece raditi sa tim avionima. Ako si vec primoran da kupis nesto bolja je zapadna tehnologija u svakom pogledu…za rusofile, poruka da pogledaju na parking ispred zgrade i izbroje koliko ima lada a koliko VW.
Ili imas doktrinu severne koreje ili zelis da budes deo sveta.

Odgovori
L

Nisam znao da je f16 njemačke proizvodnje.

R

Pa recimo i da su naši u Srbiji kupili Su35 ljudi slični Borisu bi širili okolo frustracije…Posao koji je Srbija dogovorila za 10 aviona MiG 29 je 185 miliona evra a Hrvatska je dogovorila posao za 12 aviona F16 oko 500 miliona dolara i to je dovoljno da se zaključi ko je više odvojio novca …Srbija ima svoje razloge a i Hrvatska takođe ima svoje razloge zašto idu u ovom smeru…Odnos uloženog i dobijenog je realan u oba posla….Ja da sam nekim slučajem u vrhu Vojske u Srbiji sigurno nebi ništa rekao javnosti oko modernizacije srpskih MiG29…Pa mi već sada imamo pljuvačinu na svakom koraku i kome i zašto bilo šta onda i govoriti …Šta god sad uradili ovi prozapadno orjentisani će pljuvati dok imaju snage…

Р

Да ли заиста неко вјерује да ови авиони могу да лете још 25 година? Израел је расходовао авионе верзија А и Б који су 7-8 година старији од ових Ц и Д, а који, изгледа, нису више низашта. Кад некоме у разговору поменеш старост авиона, он олако каже ”ма то они продуже за неколико хиљада сати”… Како? Има неки потенциометар на авиону па техничар фино окрене на жељену вриједност?! Замислите да и данас лете они давно изумрли југословенски ф-13 мигови…
С друге стране, хрватски медији већ помало пишу о неким евентуалним ограничењима у вези опреме и наоружања која (не)ће бити испоручена са авионима.

Odgovori
J

Proizvođač je produžio vijek na toliko, nije se netko sjetio i šarafcigerom to napravio. Mijenja se sve kritične točke da bi se produžio vijek trajanja. Mig21 koji je bio u uporabi još u Vijetnamskom ratu se još koristi gdi neće tip aviona koji se još proizvodi. Ovaj avion je dobro prijelazno rješenje, odnosno prijelazno rješenje i vjerojatno će se zamjeniti za nekih 15 godina postepeno sa F35. Ako te brine starost ovih aviona, trebala bi te brinuti i jednako starih Srpskih migova.

l

Radovane,

Lockhid Martin ne samo da vjeruje već i garantira. Pročitaj tekst.

Ž

imaš stariji, A 10 i dan danas lete i uništavaju živu silu u Afganistanu. Ne vidim nikakve razloga da ne lete još 30 godina

B

@Zeljko
A10 je podzvucni avion, koji ne izvodi zahtevne akrobacije i samim tim njegova njegova struktura nije podlozna mikropukotinama. Babe i zabe.

Ž

Branko

Naravno da su podzvučni to i babe znaju ….. kod njih su nemogući miropukotine jer su rađeni sa drugačijim materijalima, pošto su i stariji, puno stariji….imaš videa na YouTube pa sam pogledaj iz kojih G+ sila izlaze i ulaze. E sad što su žabe to bi ti trebao znati

P

@Juco Svaka cast odluci Hrvatske,sto se srpskih MiGova tice – za bolje nismo imali para,a jasno je da su tu samo da se ne izgubi i ne ugasi tradicija lovacke avijacije.
Za bilo sta drugo osim air policing i nisu, i mogu da plase albansku nacionalnu manjinu niskim preletima po Presevskoj dolini.

S

Ne bi ih Izraelci prodavali, štaviše, voleli bi i da su mogli da još koriste modernizovane F-16A, ali nemaju izbora i treba im para. Jer kupuju F-35 i modernizovali su F-15 ranijih varijanti, očijukaju najnovije varijante F-15, planiraju lansiranje još nekoliko špijunskih satelita, nove korvete i poboljšanje protivraketnog štita. A sve to košta puno, čak i za Izrael.

m

@juco Starost nasih migova mene recimo ne brine jer su to dva potpuno razlicita slucaja,mi migove pravimo da sluze jos desetak,dvanaest godina a vec ih imamo dugo godina u invetaru sto valjda znaci da uglavnom imamo potrebnu logistiku za njih,dakle to je ipak prelazno resenje i cak mislim da se zbog toga i nece ici na neku duboku modernizaciju jer ce i ovakvi u ovom broju sluziti svrsi.S druge strane,Hrvatska menja tip aviona,prelazi na zapadni avion i sta radi,kupuje avion koji kad budu svi pristigli ima 35 godina i tvrde da ce leteti jos 30,ne znam samo kako ,jos ih je samo 12 sto znaci da nikad nece imati ispravnih vise od 6,7 komada,nedovoljno za bilo kakvu dominaciju nad bilo kim iako sam i ja misljenja da je f16 bolji od miga29.Po meni vreme ce pokazati,ali sam misljenja da su napravili ozbiljnu gresku.

J

@Milko
Hrvatska se ne sprema za rat. Zaboravi ikakvu značajnu ulogu i Srpski i Hrvatskih lovaca u slucaju potrebe za zracnom dominacijom . Hrvatska kupuje avione za koje proizvođač daje garanciju da mogu još 30 godina i 3000 sati letjeti, ne kažem to ja niti je to moja procjena, već proizvođača. U cijenu Izraelska ponude je uključeno sve, od obuke, infrastrukture, naoružanje, rezervni dijelovi i drugo. Znači Hrvatska ovim kupuje kompletan prelazak na ono što sada vi imate za mig29. Najveća razlika između Srpskog mig29 i budućeg Hrvatskog F16 je u resursima jer mig29 će imati 700, a F16 3000 garantiranih sati leta. Ovaj remont će Srbiju koštati,180-230 milijona USD, samo najavljeni remont i modernizacija. Koliko će koštati noviji avioni za tih 10-12 godina, ako remont 30 godina starih, za jos 700 sati koje ce napraviti plaćate toliko?

m

@Juko Misljenja sam da ste trebali kupiti noviji avion pa i po cenu da bude manje komada a da znacajnu ulogu nece imati ni jedni ni drugi-to mi je potpuno jasno.Uostalom,sacekajmo koju godinu pa budemo videli.

E

Mislim da treba i napomenuti da Izraelci koriste i novije verzije BVR raketa I-Derby dometa 50km i I-Derby-ER dometa 100km. Ranija varijanta Derby ovdje spomenuta vise nije u proizvodnji, ali jese na zalihama IDF-a.
Izrael je korisnik AIM-120 Amraam-a, i Amraam je integriran u sustav ubojitih sredstava za Barak. Koliko je poznato na Barak-u preferiraju Derby. Ali koristili su AIM-120C i na Baraku je prije dolaska I-Derby-ER jer to je bila jedina moderna raketa veceg dometa.(AIM-7 Sparrow je dosta stariji i koriste ga na F15 Baz)
Sto se tice Sidewindera integrirania je i verzija AIM-9X.
Integracija novijih oruzja je bila dio modernizacije Barak2020.

Odgovori
Ž

Rakete AIM-120 kod izraelskih F-16 koriste samo Sufe.

E

Danas da, AIM-120C-7 je upotrebi samo na Suflama (od F16-ica)
Sluzbeno prva posiljka AIM-120B stigla je u Izrael 1998. tad je Barak bio spreman za integraciju istih. F15 Baaz nisu, oni su koristili AIM-7.
tek modernizacijom 2000. Baaz integrira AIM-120.
1998/1999 se isporucuju prvi F15I Ra’am (varijanta F15E Strike Eagle-a), tad njihova zadaca su bombarderske misije i tad ne koriste BVR rakete. Sufle su dosle tek 2003. , godinu ranije je AIM-120 integriran na F15I

Ž

Да а у принципу Ф-16 је код Израелаца више за нападе на циљеве на копну.

Нисам сигуран да је I-Derby ушао у наоружање Барака али је то лако интегрисати.

T

Sta ce vam rakete kad realno nece biti potrebe nikoga obarati? Za patroliranje dovoljno i da se oslobodi Izrael starog gvozdja. Realno veliki napredak za Hrvatsku sa migovima.

O

Pa nije stvar u obaranju nego u mogućnosti (ili ako hoćeš – prijetnji) obaranja. Osnovne vojne logike.

A

Dragi susjedi

Jel Vam jasno piše da se radi o modelu Barak 2020 koji je po ugrađenoj opremi i karakteristikama na nivou Block 50+.
Hrvatska je članica NATO-a i zašto ne bi kupila AMRAAM rakete tu nema nikakvih problema i zrakoplovi će imati ili spomenute rakete (ovisi o cijeni) ili izraelaki derby ER koji je u standardnom naoružanju izraelskih f-16 a domet mu nije 50 km kako krivo navodite nego 100 km (učinkoviti domet).
Još si jednom proanalizirajte što ima barak 2020 pa će Vam biti jasno kakav je to stroj.
U svakom slučaju odličan izbor da smo ovo odbili nikada takvu ponudu na stolu ne bi imali.I još nešto isti avion htjeli su Rumunji pa SAD nešto nije bio oduševljen a Hrvatska je dobila zeleno svjetlo bez problema(preslikaj na AMRAAM)
Po meni bolji izbor nego Gripen C/D.Pogledajte samo karakteristike radara AN/APG 68v.Evo i avionika-Prkaznik na kacigi(HMD),Naočale za noćno gledanjeNVG),Podatkovna veza Link 16,Sustav za taktičku navigaciju(TACAN),GPS/INS sustav(EGI),sustav za elektroničko ratovanje i upozorenje(EW/RWR),kriptirani komunikacijski sustav(Secure Com),MIL-STD sabirnica,ciljnički sustav Sniper,ciljnički sustav Litening.sustav za izviđanje i pretraživanje RecceLite..
Naoružanje-top M61 Vulcan 20 mm 511 projektila,,ZRAK-ZRAK–AIM -9 Sidewinder,AIM 120 AMRAAM,PYTHON4/5,DERBY sve izvedenice,ZRAK-ZEMLJA–LGB,GPB,AGM 45 Shrike,AGM-88 Harm,AGM -65 Maverick,Spice projektili,JDAM,
Hrvatska će pribaviti što joj je potrebno i nemojte ni sumnjati da će to i dobiti bez problema.Usvakom slučaju će avion biti VIŠENAMJENSKI,dakle i sa dobrim kompletom naoružanja zrak-zemlja
Ponuda Izrela je više nego dobra,uključuje i zemaljsku infrastrukturu ,što bi više

Odgovori
v

Koliko vidim jasno piše da je u pitanju poboljšani Block 30 a o Blocku 50+ možeš samo da maštaš. Kupili ste 30+ godina stare avione, tako da se ne loži previše. Mislim da je bolja investicija NOVI Gripen pa makar i 6 kom nego leteća gerijatrija.

o

veki ti si se izgubio negdje u vremenu i prostoru.
Ta leteća gerijatrija ima najbolju elektroniku koju koju nema niti jedan zrakoplov na svijetu star trideset godina. Realno gledajući vi ne možete čak i da želite staviti gore ništa slično.Ne mislim ništa loše već nema niti smisla na zrakoplov koji se osposobljava za narednih 800 sati naleta. Kvaka je u tome što su korpusi -zmajevi MiG29
i F16 suviše različiti u kvaliteti u korist F16 ,te vam Rusi ne mogu dati nikakve garancije. Jednostavno zrakoplov je istrošen i točka.
Barak 2020 nazivati leteća gerijatrija,pogledaj u svoje dvorište molim

P

@Antun

..Ipak je block 30 i nece se dodatno modifikovati i proci ce svoju SLEP fazu…to kaze vas brigadir…pogledajte na linku:
http://obris.org/hrvatska/nabava-vba-prezentacija-brigadira-tretinjaka/

@omniameamecumporto

I u jednom i u drugom slucaju garancije za ‘lifetime’ daje OEM i oni su jedini stvarni autoritet za takve ocjene…

E

@veki
ipak nije uporedivo, predvideni vjek upotrebe aviona je razlicit jer su i F16 i Mig-29 nastali u razlicitm uvjetima.
F16 je razvijen kao laki dnevni lovac “ Lightweight Fighter (LWF)“ tj kasniji „Air Combat Fighter (ACF)“ , jeftiniji od aviona koje nadopunjuje (F15), s planiranim dugorocnim daljnim razvojem i 8000 sati naleta, to je bio prvi serijski avion s Fly by Wire avionikom koja bitno smanjila masu aviona i posljedicno povecala nosivost
Mig-29 je razvijen kao laki prvolinijski lovac „Perspektivnyy Lyogkiy Frontovoy Istrebitel“, jeftinija nadopuna za Su-27, logika je bila da su prvolinijski lovci „potrosni materija“ tj. da u slucaju sukoba nece dugo potrajati pa prema tome nemaju ni potrebu za dug vjek upotrebe. Naglasak je bio na masovnu proizvodnju lovca s odlicnim manevarskim sposobnostima.

A

@Antun Ne navode oni ništa krivo.

Powered by a rocket motor, the Derby missile has a speed of Mach 4 and can hit targets at a range of up to 50km.

E

Tocnije bi bilo za ono sto Rafael trenutno proizvodi od Derbi izvedbi:
– I-Derby deklariranog dometa 50km,
http://www.rafael.co.il/5621-700-en/Marketing.aspx
– I-Derby-ER deklariranog dometa 100km,
http://www.rafael.co.il/5622-977-en/Marketing.aspx

K

Pametnom dosta.

Odgovori
N

Bez Amrama su prilicno ograniceni sa mogucnostima.Mogu Derby rakete da kupe,ali koliko je to kompatibilno sa NATO…

Odgovori
E

Raketa u principu nema veze s kompatibilnoscu s NATO-m.
Kompatibilnost s NATO je bitna kod komunikacijskih, identifikacijskih i sustava razmjene podataka.
Derby je raketa koja se lako integrira na zapadne pa cak i na ruske sustave. Po proizvodacu, Rafael, navode meduostalim ove avione: F15, F16, Su-30, JAS-39 Gripen, Mirage 2000, …

I

Država koja zaradi preko 10 milijardi eura od turizma, mogla je odvojit milijardu ipo i za nove f16 vipere, a bili su u ponudi, al šta je tu je

Odgovori
V

Dzaba milijarda i po od turizma kad sav taj novac ode na popunjavanje rupa u penzionom sistemu, hranjenje uhljeba i sl. Ubi vas kao i nas preglomazan drzavni aparat. Hrvatska u ovom trenutku od ovog bolje nije mogla uraditi, presla je na zapadnu tehnologiju, zadrzala kontinuitet lovacke avijacije i obezbedila aparate primarno za air policing. To je neki realan maksimum u ovoj situaciji. E sad, kako ce to biti u praksi, vreme ce pokazati.

T

Prihodi su 11 milijardi a ne zarada….ovo je prelazni avion a na razini sufe ili block 50…iduca eskadrila sasvim sigurno dolazi naprednija a cijenovno ista ili slična jer nece trebati obuka, simulator itd….jako dobar posao!!

P

Mogli su i F35, 100 milijuna košta jedan, za 1.5 milijardi bi se dobio lijep paket

E

@ Promatrač

Pa bas i nisu mogli… Ponudeni F16 Block 70, samo masine bez iceg drugog, 12kom za 1.4 milijarde USD.
Prosle godine Bahrein se odlucio za novih 19 kom F16V s naprednom podrskom, obukom i opremom za 2.8 milijardi USD uz dodatni paket modernizacije 20 postojecih F16 block 40 na F16V standard za dodatnih 1 milijardu USD.

J

@Promatrač
Nije toliko skup sam avion, skupa je obuka, prilagodba infrastrukture, oprema i naoružanje. U ovaj paket od 500 m $ je uključeno sve i nakon nekih 15 godina bi se lako moglo preći na f35, možda 15 godina stare u skladu sa mogućnostima. Velik je skok sa lovca 2 generacije Ruske proizbodnje na lovac 4+ generacije Američke proizvodnje, ne toliko u letackom smislu već infrastrukturno i tehnički. To košta i vrijedi više od samih aviona.

M

Po zvanicnim podacima budzet hrvata je u deficitu…

M

@Milan
Budžet RH je uvijek u deficitu. Bitno je da:
– je godišnji deficit ispod 3 %
– se smanjuje vanjski dug
– se poboljšava kreditni rejting.

O

Nije državni proračun Hrvatske u deficitu nego u suficitu. Bilo u svim medijima samo se treba malo informirati prije nego što se nešto napiše ili se namjerno plasiraju laži:

http://vijesti.hrt.hr/423110/zdravko-maric-za-hrt-proracun-u-suficitu-prvi-puta-od-hrvatske-samostalnosti
https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ministar-maric-proracun-u-suficitu-prvi-put-od-hrvatske-samostalnosti—501733.html

m

Posmatrano laički,meni ovaj avion više odgovara lovačko bombarderskim zadacima,sa akcentom na ovo drugo.Ako bude imao vv rakete do 50km dometa,samo, to neće biti dovoljno za vazdušnu supremaciju,čini mi se.

Odgovori
G

mr

Može on nositi i rakete dugog dometa tipa Amraam, i najnovije Derby-e. Ne znam zašto to nije navedeno u članku.

Ž

Ракете AIM-120 се врло лако и брзо могу интегрисати, изворни Блок 30 може да их носи.

J

Živojine čovjek misli na inicijalni paket naoružanja koji će Hrvatska dobiti sa baracima. Nabava long range raketa je planirana kasnije i ovisit će o odobrenju SAD-a.

Ž

Gadzilla

Navedeno je da Block 30 može nositi AIM-120 ali da ih izraelski avioni ne koriste.

V

Svaka cast za clanak! Moje je misljenje da je Hrvatska uradila dobar posao! 12 modernih f16 je zaista veliki napredak za RV HV!

Odgovori
L

Odlična analiza. Pohvale g.Bankoviću.
Misljenja sam da Ameri nece dozvoliti Hrvatskoj kupovinu Amraam raketa.

Odgovori
I

Zbog cega ne bi dozvolili?
Amraam sa bez problema izvozi svim NATO saveznicima. Osim toga tu su i odlicne izraelske Derby rakete kao alternativa. Sve mi se cini da ce bas te Derby doci u osnovnom paketu naoruzanja.

G

Laki Cg

Ameri su ponudili novi F16 Block 70 koji je vrh njihove tehnologije 4 generacije lovca, a da ne bi dopustili prodaju Amraam raketa!?!

M

A zašto ne bi??Pa Hrvatska je USA saveznik ,a ne neprijatelj.

V

Da nam bar ni kupovinu nisu dozvolili.

E

Mislim da apsolutno nema razloga da USA ne dozvoli prodaju Amraam-a Hrvatskoj, osim mozda najnovije AIM-120D koju oni tek uvode u naoruzanje.
Primjera radi, ovo se smo neke od recentnijih prodaja Amraam-a:
– Poljska je 2006. kupila AIM-120C-5 za svoje F16
– Pakistan, 2006. odobreno 500 komada AIM-120C-5, 2010.
su isporucene prve rakete
– 2008 odobrena isporuka za Maroko
– 2015 odobrena prodaja AIM-120C-7 Maleziji
– 2016 odobrena prodaja AIM-120C-7 Indoneziji za njihove F16
-…
Pogledajte listu korisnika…

Š

Moje mišljenje je da Hrvatska neće kupiti AMRAAM, ali ne zato što Amerikanci ne bi dozvolili, već zato što za njime nema ni najmanje potrebe. Za air policing dovoljan je i najjeftiniji Sidewinder. Bilo što više od toga je bačen novac. Jednako vrijedi i za sve navedene bombe i ostale điđe, jer nikada nigdje neće biti upotrijebljene.

Veća je vjerojatnost da BDP skoči 5% nego da dođe do toga da Barak iz sebe izbaci bilo što osim pilota na ejection seatu.

V

@ Ed

Postoji li mogucnost naoruzavanja F-16 Baraka sa raketom Meteor? Barakov radar ima domet od oko 300km mozda uz neku malu modernizaciju ili dogradnju

L

@ Igor Zg …@Gogzilla
Podrazumijeva se da je Hrvatska saveznik Usa i tu nema dvojbe.
Naravno da bi dozvolila kupovinu novih f16 block 70 sa Amraam-om. Ovo je nesto drugo . Ameri nisu dobili posao i bas zbog toga smatram da sa Barack nece ici ta opcija ni u kom paketu naoruzanja To nije vezano za Nato i saveznistvo. Mnogo zemalja koristi F16 ali svima nije dozvoljena kupovina Amraaam-a.
Ameri odlucuju kome dati dozvolu da moze kupiti BVR raketu. To je velika odgovornost .

l

Pa Hrvatska je u razmišljanju i ozbiljnoj analizi o kupovini NASAMS sustava protuzračne obrane. On se temelji na inačici AMRAAM rakete. Nešto prilagođenoj ali to je AMRAAM. Naravno da nema nikakve zapreke za Hrvatsku u pogledu ove rakete. Pitanje je samo da li će biti kupljena odmah po isporuci ili će biti predmet kasnijeg dokupa.

G

Laki Cg

Laki para buši, di burgija ne može. Samo se ti iskeširaj i sve ide ko podmazano, nema nikakvih zapreka. Amerima je osnovni bio cilj da mi uzmemo F16, i to je to. Sad trošimo njihovu opremu, municiju i to je njima bio cilj.

E

@ Vukovarac
naravno da postoji mogucnost integracije Meteora, samo pitanje je koliki je to zahvat. Jedan od glavnih problema je data link s raketom sto znaci da za puno iskoristavanje mogucnosti Meteora potreban je „two way data link“ to za sad ispunjavaju samo Typhoon i Gripen (i F35). Rafale ne ispunjava tu dvosmjernu komunikaciju tj. nemoze razmjenjivati informacije s raketom u toku njene sredisnje faze leta, a Rafale je jedna od pletformi za koju je dizajnirana.
Indija je zatrazila program integracije na Su-30MKI.
Postojala je i ideja integracije Meteora na Tornado (UK) ali se odustalo.
Za F35 je u toku, japanci dogovaraju zamjenu tragaca tj . da se ugradi njihov koji je napredniji s japanske rakete AAM-4B. Ocekuje se puna integracija na F35 do 2024.
Uglavnom za F16 nema smisla jer vecina danasnjih 16-ca bez problema moze jednostavno integrirati najnovije varijante AIM-120, a one su vrhunske rakete.

M

A kojoj to članici NATA nije dozvoljena prodaja amrama

n

ne treba im, izraelski Derbi je odlicna raketa, a na Hrvat-skoj, je da izvaga, da li AMRAAM i preskupi norveski sistem PVO, tkZ SL-AMRAAM, ili izraelski Spayder sa raketama, kao izraeski F-16

S

Nije los ovaj Barak ali ne moze se da se meri sa nasim modernizovanim MiG29 (kada ugradimo Zuk radar i ostalo). Jedino sto su njihovi dvosedi bolji od nasih. Nasi nemaju radar. Trebali bi to da ugradimo!

Odgovori
R

Bolje jedno vruce pivo nego cetir ladna, bolje stara baba nego djeva mlada…

J

Najbolji Zhuk radar koji je moguće ugraditi u mig29 (a po Lazanskom ćete ipak dobiti klasu slabiji) je u rangu radara koji ima Barak. Oba imaju domet oko 300 km. U mig29 dvosjed je nemoguće ugraditi radar i oni služe samo za obuku. MIG29 je bolji avion ako dođe do bliskog susreta, a F16 ako dođe do borbe van vizualnog dometa. Ni Srpska ni Hrvatska eskadrila u slučaju rata neće ništa značiti, ali za očuvanje vojne aviacije i nadzor zračnog prostora su odlične i u skladu sa realnim mogućnostima.

G

Stevo

Mig29 je u svakom pogledu inferiorniji od Baraka. Mig29 u ovoj inačnici koje Srbija ima, i nije punokrvni borbeni avion 4. generacije. Sa modernizacijom možda i bude, a to sve zavisi od modernizacije. Kako kažu da će biti oznaka SD, Srbijanska dorada, a dorada nije isto što i modernizacija, nego je to manji i jeftiniji postupak. Samo Vaši neće da vam to objasne, nego vas motaju već ne znam koliko mjeseci s tom modernizacijom, a nitko još na svijetu ne zna koja će to biti modernizacija. Kada nešto skrivaš od javnosti, znači da ne možeš ispuniti očekivanja te javnosti, pa onda mažeš oči sa nekim SD itd.,a nitko nema pojma kakva je to dorada, šta se sve podrazumijeva pod tom doradom.

Ž

Русија више не нуди радаре Оса-2 за двоседе.

Барак итекако може у потпуности да се мери с МиГ-ом 29 који има радар Жук.

Недостатак МиГ-а 29 старијих верзија што немају извиђачки и нишански контејнер.

B

Leti jos 3000 sati (nasi jos 700), vec modernizovan, po skoro istoj ceni kao nasi migovi, plus su i dvosedi naoruzani, plus u cenu ulazi izgradnja hangara.

E

Mnogi na ovo gledaju navijacki.
Mislim da bi, skroz pojednostvljeno receno, ovom Baraku nekakav ruski ekvivalent bio Mig-29 SMT, samo za usporedbu jednosjeda.
Dvosjedi nisu usporedivi. Jedino indijska vezija Mig-29 KUB (9.47), iako je isto trenazna varijanta, je borbeno sposoban avion, ali jos uvjek dosta manjih mogucnosti od Barak/Brakeet.

F

Baš me zanima na čemu je zasnovana ta konstatacija kada MiG-29 nema ni nosivost, ni dolet, ni opremu/avioniku (posebno ne za napade noću na zemaljske ciljeve) niti pokretljivost kao F-16 Block 30?! Da ne spominjem čađave RD-33 koji demaskiraju 29-ku na 20+km, odvratnu završnu obradu (koja utiče i na radarsku vidljivost), kratak resurs motora, nedostatak sistema za dopunu gorivom u letu… Šta je tačno bolje kod MiG-29 nego kod F-16, baš me zanima?

P

Prvo srpski MiG-29 tek se treba modernizovati i koja opcija ce biti nije dogovoreno jos.. ali moderniji radar uz R-77 je optimalna kombinacija. Nije tacno da ce imati jos 700 sati naleta nego ce se odrzavati prema stanju. Ni jedan ni drugo avion nemaju radare dometa 300km, Barak u ovoj varijanti do 100 km a neki buduci radar za mig29 bi imao 120-160 zavisno od opcije, za aerodinamicni cilj.., inace za otkrivanje broda na moru tad radar ima domet 250+..Jeste rd33 cadi ali sta to znaci, :) dva motora su dva motora :) … inace i jedan i drugi avion su optimalni za takozvani air policing..

Z

Nesto od ovoga stoji ali ajmo ovako.. sistem za dopunu goriva u kontekstu naseg RV-a? Sta ce mu. Za prostor koji on pokriva ili bi mogao, besmisleno. Necemo letiti na dežuru uz rusku granicu pa da nas tankaju. Odvratna zavrsna obrada? Realno, uz danasnje radare da li bio pokriven krokodilskom kozom ili onim mat premazom kao f117 vidi se, manje ili vise. Pitaj Dale Zelka ako ne verujes. Provereno iznad Budjanovaca 😉 avionika, elektronika, naoruzanje, nosivost se da nabudjiti ako se hoce i najbitnije moze. Pa pogledaj sta su Izraelci s ovim napravili. 29ka je platforma koja je realno jos zahvalnija za up grade radnje od f16. Imas dosta primera o tome. Dva motora brate takodje. Sve samo ne malo bitno. Svi ovi strucnjaci koji se javljaju u zadnjih par dana da se busaju i pale ko baba na penziju to zaboravljaju. A uvek mozes pronaci i sta kaze za ovaj avion komandant nemacke eskadrile koju je bundeswahr dobio s ujedinjenjem Nemacke. Nabrojao je skoro sve nedostatke koje si i ti ali je opet u brojnim simulacijama, vezbama sa njihovim saveznicima letilo perje ovim sokolima. Žilav stroj znaci. Statistika porazavajuca za njih. Covek kaze da su od muke odbijali dolaziti na brifinge posle. Naravno da je presudna stvar pilota i stanje aparata ali malo rano su neki ovih dana poceli sahranjivati ovaj avion. Polako ljudi.

1

@Falcon

Možda nećeš dobiti adekvatan odgovor, ali pošto već pravite komparacije „istok-zapad“

http://www.flyfighterjet.com/jetflights/mig-29-vs-f-16-which-is-the-better-fighter-jet.html

D

@Juco
Domet od 300km je za V9 (novija verzija) i to za metu veličine razarača (veliki vojni brod). Radar AN/APG-68 V 1 ima domet od 70 kilometara za metu veličine lovačkog aviona RCS 5m2, zuk ima domet za metu iste veličine 105km a novija verzija 120km

B

@Perixa
Ako nije tacno da migovi mogu da lete jos 700 sati, zasto nam je vodja tako reko?

Б

SD није никаква “србијанска дорада“ већ званична верзија коју нуди РСК МиГ. Шта се све не може прочитати овде…

P

@Steva
Mozda da prvo malo procitate o ovim avionima,koja je njihova pouzdanost,kvalitet izrade,elektronike,performansi pa i istorija koriscenja u realnom boju, pa onda recite da li je MiG bolji?
F-16 je fenomenalan avion,dokazan i oproban u nebrojenim sukobima.
Mozemo da ga ne volimo jer je bombardovao Srbe u vise navrata,ali ovo nije politicki sajt, vec sajt ljubitelja avijacije.
MiG -29 u izvornon obliku 1980-ih je imao neke sjajne mogucnosti,ali nikada nije unapredjen,a i kvalitet izrade Rusa je legendarno slab.O elektronskoj komponenti da ne govorimo.Sad kao neki MiG-35 prave, smejurija.
Istina,nije bas jasno zasto Hrvatskoj treba takav avion sa njihovom teritorijom i clanstvom u Nato-u,ali – ko ima para, moze mu se.

M

Stevo molim te prema čemu se nemože mjeriti sa MIG-29? Budi konkretan

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Mile Tranzicija na: Vučić: Razvijaćemo pseudosatelit sa domaćom privatnom firmom, tražiću od Putina da dva Mi-35 dođu na paradu, MiG-ovi 29 nosiće imena poginulih pilota

Svasta se naslusasmo za tako kratko vreme... " Najaca eskadrila/ sqvadron u regionu"... Predsednik je "samo" zaboravio Grke (F16 blok 52, Mirage 2000) gde braca Grci ni sami neznaju koliko ih imaju, Madjare (JAS 39 Gripen), Rumune (F16 blok 30/32) i uskoro Hrvate (F16 Barak, bolji od bloka 30/32). U 7. Krugu modernizacije mozda ove…

21. Aug 2018.Pogledaj

dembelan na: [KOLUMNA ALENA ŠĆURICA] Sarajevo regionalni centar za Bliski Istok i Tursku

Prosle godine testirali su antifog sistem i radilo je prilicno dobro. sad da li je to kupljeno...

21. Aug 2018.Pogledaj

Milos na: Vučić: Razvijaćemo pseudosatelit sa domaćom privatnom firmom, tražiću od Putina da dva Mi-35 dođu na paradu, MiG-ovi 29 nosiće imena poginulih pilota

Da li ostaje donacija Buk-a iz Belorusije, i sto je jos bitnije, komandnog mobilnog centra (zaboravio sam mu ime) koji se takodje pominjao?

21. Aug 2018.Pogledaj

poručnik DATA USS Enteprise na: Generalni direktor MiG-a: Korporacija intenzivno radi na projektu novog presretača MiG-41

mig 41 drugi put, negde sredinom 90-tin videli smo mig 1.41, interesantno za sta ga rusi spremaju mig-25 je trebao da juri Valkiru, 31 dominatno B-1B i tomahavke, ali i da obezbedi kontrolu ruskog neba. za sta ce sluziti 41 tesko je predvideti. da li je to avion 6. generacije nema podataka, naslednik F-22 bi…

21. Aug 2018.Pogledaj

dembelan na: [KOLUMNA ALENA ŠĆURICA] Sarajevo regionalni centar za Bliski Istok i Tursku

ne znam dal ste primjetili, ali kad se najavljuje bihac, uopste ne znaju o kojem aerodromu govori.

21. Aug 2018.Pogledaj

Send this to a friend