BEG airport status
[KOLUMNA ALENA ŠĆURICA] Obveze zrakoplovnih putnika tijekom Korona krize Od jučer zrakoplovi Croatia Airlinesa na linijama Zagreb – Split – Zagreb i Zagreb – Dubrovnik – Zagreb lete dvaput na dan, ujutro i navečer, čime je počela djelomična obnova zračnog prometa unutar Hrvatske nakon prekida od mjesec i pol dana uzrokovanog epidemijom Korona virusa / Foto: Zračna luka Zagreb

[KOLUMNA ALENA ŠĆURICA] Obveze zrakoplovnih putnika tijekom Korona krize

Evidentno je da se zračni promet sve više otvara, da se ponovo pokreću linije, povećava se broj frekvencija, prizemljene kompanije i aerodromi počinju sa letovima. Lufthansa će u lipnju (junu) letjeti sa 160 aviona, čak 100 više nego u najgore vrijeme travnja (aprila).

Samim time zračne kompanije, zračne luke, ali i države sve više definiraju pravila kojima nastoje što više zaštitit posade i putnike. Neki su pritom istinski rigorozni, pa čak uvode i pretjerane mjere koje su vrlo demotivacijske za potencijalne putnike, dok su neki prilično liberalni, no svi imaju neke mjere distanciranja i obveza kojih se putnici moraju pridržavati, a tako će biti još neko duže vrijeme.

Dok se može u beskraj raspravljati o svrsishodnosti nekih od tih mjera, zapravo je jedina prava istina, ono što mi je u telefonskom razgovoru rekao gospodin Tonči Peović, direktor zračne luke Brač i jedan od vodećih eksperata za sigurnost zrakoplovstva Europe: „Mjere se moraju uvesti, one moraju biti svrsishodne, a pritom treba znati da ni jedna sigurnosna mjera u zrakoplovstvu ne osigurava 100% sigurnosti, pa tako ni ove“.

Mjere EASA-e

EASA (European Union Aviation Safety Agency), Agencija za sigurnost zračnog prometa Europske Unije, je već u samom početku pandemije uvela niz preporuka za prevenciju. Potrebno je jasno naglasiti da EASA nije postavila pravila kojih se moraju pridržavati članice Europske unije i njeni zračni prijevoznici, te zračne luke, već je postavila preporuke koje predlaže članicama Europske unije, te je ostavila državama članicama da same definiraju mjere koje smatraju potrebnima, sukladno svojim specifičnostima, ali i kvantiteti pandemije.

Osnovni dokument koji je Agencija objavila je EASA SIB 2020-2. Ovaj dokument predlaže da zaštitne maske nose svi djelatnici koji imaju doticaj sa putnicima, da one moraju biti učinkovite i certificirane za najmanje kiruršku uporabu, te da se mijenjaju najmanje svakih 4 sata ili češće ako proizvođač tako propisuje.

Nadalje dokument propisuje da svi djelatnici na zračnim lukama i avionima moraju dezinficirati ruke, a aerodromi i avio kompanije im moraju osigurati dezinfekcijska sredstva u toaletima i čekaonicama. Aerodromi i avioni moraju osigurati tekuću vodu i sapun, te naložiti djelatnicima da što češće peru ruke, a u slučaju da to nije moguće (limitirani tankovi sa vodom) osoblje mora koristiti rukavice koje po uporabi baca u otpad sa biorizičnim materijalima. Rukavice se moraju mijenjati često jer duže korištenje znači veći rizik zaraze.

Osoblje mora biti educirano za prepoznavanje simptoma koronavirusa, a iste definiraju kao povišenu temperaturu, konstantno kašljanje, poteškoće u dizanju, dok je relevantna činjenica i da je putnik boravio u zemlji koja je visokorizična za koronavirus. Ukoliko osoblje ustanovi takve putnike mora ih izolirati. Ustanovi li se tijekom leta da neko od osoblja ili putnik ima simptome mora se hitno obavijestiti aerodrom slijetanja da imaju takvu osobu na avionu te njegovu poziciju u avionu i sa kime je sve bio u doticaju (uključujući toalete).

Kompanije trebaju što više separirati putnike, tj. razmjestiti ih po kabini maksimalno moguće, ovisno o popunjenosti, a preporuče se da srednje sjedalo ostane prazno. Treba omogućiti socijalno distanciranje kod check-ina, sigurnosne provjere, boardinga, podizanja prtljage i dr. Trebalo bi tražiti od putnika da nose zaštitne maske. Također se traži da se maksimalno smanjiti broj djelatnika u prostorijama (npr. crew room), te ne dozvoliti nepotreban ulazak u avionsku kabinu operativnom osoblju aerodroma, hendlerima, tehničkom osoblju, medicinskom osoblju. EASA traži da se koriste elektroničke dokumente (EFB) kada god je to moguće

EASA traži od aerodroma i avio kompanija da se čiste zrakoplovi i aerodromske prostorije koliko je god moguće češće. Osoblju se mora zabraniti korištenje vlastitih dezinfekcijskih sredstava jer isti mogu prouzročiti kontraefekte, poglavito u doticaju sa nekim nekompatibilnim dezinfekcijskim sredstvima kompanija. EASA preporučuje HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtere koji su se pokazali učinkoviti pa se preporučuju za avione i druge prostore, a ako avion nema ove filtere treba isključit cirkulaciju zraka u kabini.

Drugi dokument koji je objavila EASA još više definira preporuke i zove se „Guidelines on Management of Crew Members in relation to the SARS CoV-2“. Dokument naglašava da se avioni moraju što kraće zadržavati u rizičnim zračnim lukama, te da osoblje aviona mora imati što manje kontakata sa osobljem aerodroma i ne izlaziti iz aviona bez najveće potrebe. EASA smatra da treba smanjiti broj osoblja koje radi tehničku provjeru, utovar roba, tj. to treba napraviti samo jedan član posade. Zemaljsko osoblje ne treba ulaziti u avion osim u slučaju tehničkih problema ili krajnje nužde. Vrata aviona moraju se otvarati netom prije potrebe i što prije se zatvarati.

Dokument preporučuje kompanijama da osoblje ne ostaje na destinaciji, tj. da se što prije vrati u matičnu zemlju, no ako već to mora onda propisuje i uvjete za smještaj posada. Dokument traži da transport osoblja do hotela (ako je istinski nužan) mora biti posebno organiziran i ne smije biti javni transport. U tom transportu mora biti jedno prazno mjesto između dva člana posade. Hotelske sobe moraju biti dezinficirane prije dolaska posade i posada ne smije izlaziti iz hotelskih soba. Posada mora dobiti pakiranu hranu i napitke u hotelsku sobu, a ne jesti u restoranima.

Dokument traži da jedan član posade mora raditi u samo jednom sektoru i nije poželjno da se posade izmjenjuju u sektorima aviona. Treba maksimalno smanjiti interakciju posade i putnika. Također, treba omogućiti da posade ne dodiruju osobne stvari putnika.

Dokument definira da zaštitne maske trebaju nositi posade koje imaju doticaj sa putnicima i pritom se preporučuju maske N95 ili bar FFP3 maske. Avioni moraju imati UPK kit sa svom propisanom opremom.

Dokument preporučuje da posade mjere tjelesnu temperaturu bar dva puta dnevno. EASA smatra da kompanije trebaju pratiti imaju li posade neke od gore opisanih simptoma, te prijaviti svaki sumnjiv slučaj kod posada i imati propisane operativne procedure kod sumnjivih slučajeva. EASA traži da se osoblje koje je preboljelo koronavirus mora ponašati kao i ostale osobe jer su zabilježeni slučajevi ponovne zaraze.

EASA traži da jedan avionski toalet mora biti blokiran za korištenje samo i isključivo posada uz uvjet da avion ima najmanje dva toaleta. EASA nalaže da osoblje mora prati ruke što češće tijekom leta.

EASA naglašava da ako se moraju koristiti maske za kisik, prije idućeg leta iste moraju biti dezinficirane.

Dokument traži da u slučaju da se primijeti osoba koja ima simptome koronavirusa u avionu mora odmah dobiti zaštitnu masku (ili ako osoba ne može nositi masku mora imati rupčić preko usta i nosa). Takva osoba mora biti premještena i izolirana u avionu (po mogućnosti zadnje sjedalo), uz razmak prema ostalim putnicima, ako je moguće najmanje dva sjedala od putnika u svim smjerovima, te tri sjedala desno i lijevo od putnika. Toalet najbliži izoliranom putniku mora biti rezerviran samo i isključivo za njega. Član posade koji je već imao doticaj sa izoliranim putnikom bavit će se isključivo njima tijekom leta i to na razmaku od najmanje 2 metra. Ako sumnjiva osoba putuje u društvu i te osobe iz društva koje su imale kontakt sa njim moraju biti u izolaciji. Izolirane osobe zadnje napuštaju avion. Članovi posade koji su bili u doticaju sa izoliranim osobama posebno napuštaju zrakoplov i posebno se transportiraju do aerodromske zgrade gdje im se mora omogućiti prostorija gdje se mogu detaljno oprati i baciti zaštitna oprema u bio-rizična spremnike. Ti članovi posade moraju ići u samoizolaciju odmah po dolasku na aerodrom, a ako se pokaže da je test izolirane osobe bio pozitivan moraju biti u izolaciji bar 14 dana, ako je test izolirane osobe bio negativan, član posade se može vratiti na posao. Ista procedura mora se poštivati i ako je naknadno ustanovljeno da je neka osoba koja je bila na letu zaražena, a što zdravstvene službe moraju odmah prijaviti avio kompaniji, dočim sve osobe, pa i posade, koje su sa njom bile u kontaktu moraju ići u 14-dnevnu karantenu.

Mjere koje je uvela Hrvatska

Od ponedjeljka 11.5. Hrvatska je izuzetno popustila svoje mjere, te je dozvolila sva okupljanja do 40 osoba (uključujući i treninge, kulturne i druge manifestacije, rekreativni sport i dr.), otvorila je sve trgovačke, ugostiteljske i uslužne objekte, čak i bazene (od 18.5.)  dozvolila je neograničeno putovanje unutar Hrvatske, a otvorila je i svoje granice za državljane Europske Unije i njihove obitelji, kao i državljanima trećih zemalja koji imaju dugotrajno boravište temeljem Direktive Vijeća 2003/109/EZ. Zbog svega toga povećava se i broj letova u Hrvatskoj.

Sukladno popuštanju mjera, 11.5. Croatia Airlines je povećala broj letova na 5 dnevno za Frankfurt, Dubrovnik i Split, dok Eurowings leti dva tjedna leta za Cologne. Između 18. i 25.5. krenut će sa letovima i Trade Air na 6 linija (iz Osijeka za Zagreb, Pulu i Rijeku, te iz Splita za Rijeku, Pulu i Dubrovnik). Do kraja mjeseca u Hrvatskoj će biti 70 tjednih letova (u prosjeku 10 dnevno).  Samim time Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske je osnovalo Radnu skupinu za pripremu mjera prevencije širenja Covid-19 u zračnom prometu Republike Hrvatske. U Radnoj skupini su bili predstavnici Ministarstva, Agencije, zračnih luka, Croatie Airlines i Trade Aira.

Mjere su podijeljene u tri grupe, one za zrakoplovne prijevoznike, za poslovnu avijaciju i za zračne luke.

Kod prijevoznika obavezno je nošenje maski na avionima i to kirurške maske (FFP2 ili N95), a ova mjere se odnosi i na kabinsko osoblje i na putnike. Kabinsko osoblje mora nositi i rukavice tijekom leta. Kabinska i letačka posada mora mjeriti temperaturu prije dolaska na posao i dva puta dnevno. Posade dolaze direktno na zrakoplov (ne prolaze kroz crew room) i zemaljsko osoblje im dostavlja dokumente na zrakoplov.

Pojačano je čišćenje zrakoplova između dva leta kada god je to moguće. Avion se mora dezinficirati svaki dan nakon zadnjeg leta. Avion se mora provjetravati između dva leta na način da se otvaraju sva vrata nakon izlaska putnika i do dolaska novih putnika. Posljednja odredba je u suprotnosti za EASA-ovom preporukom koja kaže da se vrata trebaju držati što više zatvorena.

Putnicima se mora omogućiti dezinfekcijsko sredstvo kako bi mogli dezinficirati ruke prije leta, te sjedala aviona. U zrakoplovima se smije posluživati samo voda, a ne smije se posluživati hrana i ostale potrepštine, kao ni vršiti prodaja. Moraju se ukloniti svi časopisi, novine i promotivni materijali iz kabine.

Intenzivno se prati stanje putnika da se eventualno ustanove sumnjive osobe. Za izolaciju sumnjivih osoba blokiraju se 4 prva reda na Q400 ili 3 zadnja reda na Airbusu A32F Croatie Airlines, dok Trade Air blokira zadnja dva reda i na L410 i na A320.

Izuzetno se liberalizirao promet poslovnih zrakoplova do 10 putnika. Naime, smatra se da su ovi putnici elitni turizam, nautički turizam, te najviši poslovni putnici i stručnjaci, da su ove osobe visokoplatežne dočim donose velik novac u Hrvatsku, ali i da imaju najvišu moguću zdravstvenu skrb i mogućnost prevencije, da su iste smještene u vilama ili na jahtama pa je i rizik zaraze daleko manji. Ipak mjere nalažu da se poslovni avion mora dezinficirati nakon svakog leta. Po dolasku na aerodrom posade se moraju educirati o socijalnom distanciranju, korištenju hotela i restorana, načinu uzimanja obroka isl. Putnici i posade moraju nositi zaštitne maske koje mora osigurati prijevoznik, a putnicima iste daje kapetan prije ulaska u avion. Po zauzimanju mjesta u avionu kapetan ulazi i zatvara vrata. Prvi časnik ne smije imati doticaja sa putnicima i cijelo vrijeme je u kokpitu. Kapacitet zrakoplova reduciran je na 25% osim ako putuju članovi obitelji i putnici moraju imati razmak od 1 metra. Posada mora biti pregradama odvojena od putnika, koji moraju biti udaljeni najmanje 2 metra od posada, dok najbliži putnici posadama moraju biti okrenuti leđima. Od ovih liberalnih mjera se izuzimaju putnici iz visokorizičnih zemalja.

Najviše pravila imaju zračne luke. Svi putnici u terminalu zračne luke moraju nositi kirurške maske FFP2 ili N95. Ako putnik nema svoju propisanu masku, zračna luka će mu istu prodati. U terminal mogu ući samo putnici sa boarding passovima, ne i pratnja, osim u slučaju da je ista nužna bolesnim ili hendikepiranim osobama. Prije ulaska u zračnu luku putnici se legitimiraju i provjerava se jesu li na listi za samoizolaciju ili imaju koronavirus, a ako jesu na listama zabranjuje im se ulazak u terminal i avion. Sumnjivom putniku se mjeri temperatura beskontaktnim toplomjerom i ako ima temperaturu ne dozvoljava mu se ulazak u terminal i avion.

Zračne luke i avio-kompanije moraju poticati putnike da koriste web sučelje za prijavu leta. Moraju se postaviti fizičke barijere između aerodromskog osoblja i putnika (check in šalteri, informacije, kontrola dokumenata). Možebitan sigurnosni ručni pregled putnika vrši se iza leđa putniku bez neposrednog kontakta licem u lice.

Na gateovima se mora osigurati veći prostor za putnike kako bi se osigurao prostor za putnike od bar 1,5 metara (veći broj sjedala, blokiranje sjedalica, korištenje svakog drugog gatea isl.). Zračna luka Zagreb je preuredila razmještaj stolica da se ova odredba može osigurati. Mora se označiti udaljenosti oznakama na podu poglavito na check inu i sličnim prostorima. Zračne luke moraju razdvajanje tokova putnika u dolasku i odlasku kada god je to moguće.

Mora se provoditi kontrola maksimalnog broja putnika u trgovinama, ugostiteljskim objektima i business salonima na terminalu. U ugostiteljskim objektima koristi se pribor za jednokratnu uporabu. Zračne luke moraju osigurati beskontaktno plaćanje parkiranja.

Konstantno se mora informirati putnike o higijensko-zdravstvenim mjerama i održavanju međusobnog razmaka. Na ključnim točkama postaviti uređaje za beskontaktnu dezinfekciju ruku.

Zračne luke moraju dezinficirati koridore za putnike, autobuse za prijevoz putnika, sjedalice u čekaonicama, sanitarne prostore, šaltere za registraciju putnika, informacije, gateove i ostalo. Treba voditi računa o dezinfekciji zraka i podova u javnim prostorima.

Ukrcaj putnika u zrakoplov moguć je isključivo uz razmak i u grupama po 10 putnika, iskrcaj iz zrakoplova vrši se u manjim grupama. Ukoliko se za transport do terminala koristi autobus u istom ne smije biti više od 20 putnika, a za manje autobuse ne više od 10 putnika.

Zračna luka Zagreb na front stranici napravila vrlo jednostavan popis mjere i praktičnih savjeta za putovanje i obveze tijekom koronakrize. Croatia Airlines također ima pobrojane mjere na svojoj stranici.

Posebnu naredbu uvela je i CCAA (Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo) koja je u naredbi CCAA ACO-2005-005 uvela niz mjera za posjednike licenci u zrakoplovstvu. Najbitnije mjere su da sve institucije u zrakoplovstvu moraju educirati sve nositelje licenci sa postupcima vezanim uz koronavirus, te su definirani modaliteti tih edukacija i kontrola istih. Da bi se rasteretilo zdravstvene i zrakoplovne ustanove, sve dozvole se produžuju do 31.7.2020.

Ostale države regije još uvijek nemaju objavljene mjere

Obzirom da će Aerodrom Beograd otvara 18.5, što je za šest dana, a isti dan će letove započeti i Air Serbia (za London, Frankfurt, Zurich i Beč) već su i aerodrom i Air Serbia trebali objaviti mjere koje će morati provoditi putnici, osoblje i kompanije. Nažalost, takve mjere se još ne mogu pročitati na stranicama aerodroma, Air Serbie ili Ministarstva zdravlja (pa čak ni na stranici Ministarstva namijenjenoj Covid-19). Bez obzira što evidentno postoje stanovite procedure i na aerodromu i na repatrijacijskim letovima Air Serbie, ipak putnici bi morali znati bitno unaprijed koje su njihove obveze, poglavito obzirom na povećanje broja letova, a samim time i putnika u bliskoj budućnosti, takve procedure će morati provoditi velik broj ljudi, pa je upoznavanje javnosti sa istima potrebno vrlo hitno.

Aerodromi Crne Gore su zatražili izradu analize mjera EASA-e i Republike Hrvatske, koje sada proučavaju i uskoro će donijeti vlastite mjere na tom tragu, prvenstveno na iskustvu Republike Hrvatske koja je prva donijela konkretne mjere.

Ostale države regije još uvijek nemaju objavljene mjere, no kako se u njima promet neće pokretati prije 1.6. još uvijek imaju vremena da ih donesu i javno obznane.

Strože mjere u nekim državama

Neka kompanije i države su uvele bitno strože mjere od ovih hrvatskih, pa čak i od preporuka EASA-e.

Tako su Wizz Air i easyJet samoinicijativno odlučili blokirati srednje mjesto od tri mjesta u redu, dočim je razmak između dva putnika minimalno pola metra. Ovime je maksimalan kapacitet zrakoplova tek 66% što bitno smanjuje mogućnost zarade kompanije, no i ovako je popunjenost zrakoplova ispod 50%, a ista neće biti ništa bolja idućih par tjedana, pa kompanije zapravo i ne gube puno, tek na nekom popunjenijem letu, što je istinski izuzetak. Wizz Air će tako u A321 imati maksimalno 160 sjedala (do sada 239), a u A320 samo 120 sjedala (do sada 180).

Emirates će pak testirati putnike za koronavirus o svom trošku na samom aerodromu, te neće dozvoliti ulaz u avion putnicima čiji test se pokaže pozitivan. Ovaj certifikat vrijedi i za ulaz u države koje traže testiranja. Putnici koji preko Tokyo Narite žele uči u Japan moraju se testirati na samom aerodromu, te čekati testove jedan do dva dana. Pritom im je Japan osigurao spavanje u prostorima odvojenim kartonskim pregradama koje ih odvajaju od ostalih putnika na razmaku od 2 metra, te su uz njih i njihovi koferi. Kreveti su udobni, no putnici bez maski za oči će teško spavati obzirom da je svjetlo terminala upaljeno 24 sata. Ove kutije su na prostoru podizanja prtljage. U Europi Bečki aerodrom ne dozvoljava ulazak putnika bez testa na koronavirus. Putnik ima tri opcije ili će doći u Beč sa već izdanom potvrdom o testiranju, ne starijom od 4 dana, ili će ići u 14-dnevnu izolaciju, ili će na aerodromu platiti 190 EUR i testirat će ga privatna kompanija koja će mu izdati certifikat još isti dan nakon relativno kratkog vremena čekanja.

Na većini aerodroma beskontaktno se mjeri temperatura sumnjivim putnicima, no neki najveći aerodromi već su uveli skeniranje svih putnika, koji prolaze skenere za mjerenje temperature i ako skener pokaže temperaturu od 38 stupnjeva celzijusa ili više ne dozvoljava mu se ulazak u terminal i avion.

Neke države traže određenu dokumentaciju sa putnicima (da nisu bili u zarazom najrizičnijim prostorima, mišljenje liječnika opće prakse o napostojanju simptoma Covida-19, da nisu na listama za samoizolaciju ili na listama zaraženih Covidom-19 ist.).

Emirates i neke druge kompanije zabranjuju ručnu prtljagu u kabini aviona osim aktovke ili manje ručne torbice i laptopa. Manja torba ručne prtljage (55x40x20) sada se mora prijavljivati u predanu prtljagu.

Kompanije na long-haul letovima hranu i napitke daju u papirnatim vrećicama, te tako i prikupljaju ostatke, a neke kompanije imaju organiziran buffete uz galleye na kojem putnici sami uzimaju hranu i napitke dok ostatke sami bacaju u vreće za smeće.

Neke kompanije su kabinsko osoblje odjenule u kombinezone sa ugrađenim kapuljačama, uz korištenje rukavica, maski, naočala i vizira. Takvi kabinci izgledaju kao da su zdravstveni radnici došli direktno sa odjela zaraženih koronavirusom i istinski izgledaju sablasno. Kabinci AirAsie imaju takve nove „uniforme“ i to u brendiranoj crvenoj boji, što još više pojačava ovaj sablazni dojam.

AirAsia cabin crew

U svakom slučaju putnici koji planiraju putovati avionima u idućim mjesecima moraju provjeriti pravila kako zračnih kompanija, tako i aerodroma polazaka, aerodroma konekcija i aerodroma na destinaciji, kao i država destinacije, kako bi izbjegli probleme tijekom putovanja i visoke troškove koje bi mogli imati za testiranja, maske i ostale obveze koje im nameću kompanije li države. Većina zračnih kompanija i aerodroma ta pravila ima objavljena na svojim front stranicama. Informirajte se i oboružajte strpljenjem, to je u prvom redu za vaše dobro i sigurnost.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Autor:

Alen Šćuric Analitičar nill@nill.com

Komentari

Me

Deluje kao jedan logisticki horor za aviokompanije. Zivo me interesuje kako ce to u praksi izgledati.
A i neke odluke su stvarno nelogicne, kao recimo za sto manje otvaranje aviona. Glupost! Dobra odluka Hrvatske o provetravanju izmedju letova. Takodje i zabrana rucnog prtljaga nema nikakve veze sa prevencijom od kovid-19. To mi vise deluje kao pokusaj nekih aviokompanija da smanje tezinu s’ obzirom da ne mogu leteti punim kapacitetom pa da malo ustede po sedistu.

Odgovori
Al

Ma bajna situacija nije. Ali činjenica je da funkcionira. I nije smak svijeta. Izvedivo je to, samo se treba naviknuti.

Ne smanjuje se težina aviona radi ručne prtljage, jer Emirates (a i neki drugi) samo traže da se ta ručna prtljaga sada gratis predaje u prtljažnik. To je niz kompanija radio kada bi avion bio pun, pa je u pretincima gužva, primjerice Air France, KLM, Aegean, Lufthansa… I to nije glupo. To kompaniju gotovo ništa ne košta, a manje je osobnih stvari u kabini. Em posade ne moraju naguravati stvari da se zatvore pretinci (sjetite se koliko se sa time moraju mrcvariti, pa čak i nabijati mišiće), em je manje gužve i dodirivanja sa stvarima (oni kad neko nosi gore torbu + laptop + kaput + duty free vrečice pa zapinje na putnike koji su uz njega ili već sjede na sjedalima), em se stvari različitih putnika ne dodiruju u pretincima, što je mogući izvor zaraze. To je lako provodljivo i jednostavan oblik prevencije koji smanjuje mogućnost zaraze.

Pa

Kako ranije rekoh potrebna je da čovek poseduje priličnu dozu mazohizma kako bi putovao avionom ubuduće. Uz sve ostale mere na odlaznim, prolaznim i dolaznim destinacijama putovanja više neće biti kao nekad, izvor zadovoljstva i antistres terapija.
Ja dok se situacija u avio prevozu ne vrati kako je bila nekad, avionom ne putujem bez užasno preke potrebe. A i to ću gledati da izbegnem. Štaviše trudiću se da ne putujem igde gde ne mogu slobodno da se krećem, dišem, sedim. Ma koliko se trudili da nam to nametnu kao „novu normalnost“, to nije normalno.
Uvek će biti onih koji će trpeti sve i bespogovorno ispunjavati pravila. Ali mislim da većina nije spremna da pristane na maltretiranja zarad….. Čega? Ničega lepog i opuštajućeg.
Naravno nešto će se vremenom ublažiti ali uopšteno masa mera koji komplikuju do sada jednostavne stvari će ostati. I to će se prvo proglašavati kao novo normalno dok ne postane normalno.

Ukratko, ko voli da ga muče i da se muči uvek će naći neko opravdanje i pristaće na sve. Ja ne, i putujem samo tamo gde mi putovanje predstavlja deo opuštanja a to dugo neće biti destinacije koje se posećuju avionom.

Be

Fino bome.
Elektronika i krhka oprema u prtljazni prostor?

Al ce se to napucavati pri hendlanju

Al

Pantelija:
Jasno da se neće putovati bez nasušne potrebe dok god je pandemija. I to se slažem sa Vama. Eto ja moram u Dubrovnik ovih dana poslovno. I ne, nije mi gušt, niti sam zadovoljan. Ali da ne moram sigurno ne bih putovao.

No, to sigurno neće potrajati godinama, niti mjesecima. I stvari će se vratiti na ono što je „bilo normalno“.

Beduin:
Koja elektronika i krhka oprema u prtljažni prosor? Laptopi i fotići mogu gore? Što je to još preostalo?

Sr

Lijepo je što se kako tako počelo letiti međutim takva vrsta letenja pokriva samo ono što sam mora putovati tipa poslovnjaci, pomorci, dužnosnici i slično.
Ono što se zove turizam u toj prići ne postoji. Prepreke i opasnosti koje postoje su jednostavno prevelike. Pod tim uvjetima nitko neće bukirati jeftine karte i sa familijom odletiti na odmor bilo bliže ili dalje. Rizik da se zaglavi negdje ili da se let naprasno otkaže je prevelik. Dosta je da negdje zaraza malo krene zarazi par stotina ljudi i eto ti sr… A iz korejskog primjera vidljivo je kako lako do eskalacije dođe. Jedan čovjek je prenio zarazu na preko pedeset ljudi.
U ovim uvjetima jednostavno ne mogu biti optimističan.

Odgovori
Al

Srđane, za turizam nema mjesta optimizmu. Već sam nekoliko puta napisao da će turisti dolaziti isključivo na kraće udaljenosti do 5 sati vožnje autom, zanemarivo malo avionima. U Hrvatsku će dolaziti Slovenci, Austrijanci, Talijani, Njemci, Česi, Slovaci, Mađari, BiH i domaća ekipa. Eto i ja ću nakon 20 godina prvi puta na Jadran na godišnji. Nakraj pameti mi nije sad potezat do Kube, Martinika, Cancuna, Tenerifa, čak ni do Grčke ili Crne Gore nema šanse. Pogotovo ne izvan EU poput Turske i Tunisa. Nema tog popusta ili love koja bi me na to mogla natjerati.

Ali putnika će biti:
– poslovnjaci
– diplomacija i političari, vojska, državni službenici
– znanstvenici i stručnjaci
– radnici na bušotinama, pomorci, građevinarci isl.
– dijaspora (ona će doći kući za ljeto kako bilo da bilo)
– obiteljski posjeti koji su nužni (smrt u obitelji, vjenčanja isl.)
– natruhe turizma (vrlo malen broj)

Jasno sve to skupa neće generirati više od 30% brojke prošle godine, ali će ipak biti bitno bolje nego što je sada ili neusporedivo bolje nego je bilo u travnju (aprilu)

Sr

Koliko vidim potpuno se slažemo. Ja sam samo veći pesimist.
Iskreno neće doći do smirivanja situacije dok se ne nađe lijek ili cjepivo. A to se neće dogoditi prije dogodine u najboljim slučaju.
A kad se to desi neće biti komplicirano uvesti potvrde o cijepljenju.
I tek od tada će se moči govoriti o normalizaciji.

Al

Dosadašnje pandemije (ptičja i svinjska gripa) se nestale i bez cijepiva.

Ali da, slažemo se.

Be

Ovo definitivno nema smisla.
Treba pustiti prirodnu selekciju da obavi svoje i problem rijesen

Sr

E moj Beduin. Tu priču o prirodnoj selekciji pričaju oni koji nisu selektirani. A kad zločesti virus takvima pokuca na vrata odmah ih mine ideja o selekciji i prvi bježe glavom bez obzira. 😁

Al

Beduin ovo Vam stvarno nije trebalo.

Ovo je životinjski komentar, a mislim da su ljudi sišli sa grane prije jako puno tisuća godina! Ovakav komentar su zadnji puta imali nacisti do 1945. Krajnje nemoralno i neprihvatljivo, civilizacijsko dno!

Ja

„dijaspora (ona će doći kući za ljeto kako bilo da bilo)“

Ovo je istina, sva dijaspora koju znam a koja je naviknuta putovati svake godine planira i ove doći pod svaku cijenu. Ja do Pule planiram u sedmom mjesecu ako treba i pješke.

Ali ne znam hoće li to biti dovoljno za 30% prošlogodišnjeg nivoa.

Sr

Hrvatskoj za normalnu turističku godinu treba
20 000 000 turista
Ove godine ako ih bude million puno sam rekao.
5%
Zaključke prepuštam čitateljima

Be

Pa, Alene, a sto je ljudski rod nego samo jedna od zivotinjskih vrsta koja nastanjuje ovaj planet?

Pazi sta ti kazem sada, ne normalizira li se stanje uskoro, upravo to ce se dogoditi.

Al

Jakov Febringer:
Pa to su procjene prijevoznika, asocijacija, stručnjaka. Ono što je evidentno je da se mijere rapidno smanjuju zato da se stvori dojam sigurnoti. A i broj zaraženih pada. Eto u Zagrebu nije 6 dana bilo ni jednog novog zaraženog. A ljudi brzo zaboravljaju…

I Jakove, ne zaboraviti ručak u Zagrebu. OK?

Srđan:
A čujte, OK… budemo vidjeli. Turisti će biti iz Hrvatske, Slovenije, Češke, Italija, Njemačke, Austrije, Mađarske, BiH, njih bi moglo biti i više nego prošlih godina, ostalih će biti manje.

ba

Postovani Alen,
ovaj txt sam preuzeo sa nekog od web site-ova
QTE//
Exclusive: U.S. airlines tell crews not to force passengers to wear masks
Tracy Rucinski
(Reuters) – The top three U.S. airlines have told their flight attendants not to force passengers to comply with their new policy requiring face coverings, just encourage them to do so, according to employee policies reviewed by Reuters.
//UNQTE
sta mislite?

Al

Da, već sam to objavio prije tri dana u dnevnom biltenu.

Nemam neko pretjerano mišljenje o tome. Politika kompanija u kojoj se ne kane pretjerano zamjerati putnicima. A jel zdravstveno opravdana ili ne… ha…

Na koncu i ovako i onako je dvojbeno koliko je koristi od tih maski. Dok je bila enormna nestašica maski državni epidemilozi su nas javno uvjeravali da nema nikakve koristi od maski (i time donekle anulirali političku odgovornost nestašice), kad su nas preplavili cargo avioni sa maskama i kompanije krenule iste prodavati po 10 puta višim cijenama neko prije pandemije, odjednom maske štite i ispada da će se sve rješiti nošenjem maski u trgovinama, na aerodromima, na igralištima… Treba li ovome išta dodati?

Bo

Ovakve mere će samo napraviti haos na aerodromima. Šta ako korisnici ne žele da plaćaju te silne testove? Jel mogu onda da pomere let za neki drugi datum sledeće godine?
Šta se dešava sa putnicima koji imaju vredne stvari u ručnom prtljagu? Ko im garantuje da im stvari neće biti ukradene, ako dozvole da se iste predaju u bagaž?

Čini mi se da su ove mere isforsirane i da su mnogo gore za ljude koji putuju avionom. Ko da ranije nije bilo drugih virusa, koji takođe postoje. Ljudi su i ranije putovali prehlađeni i sa temperaturom i niko ih nije mrko pogledao. Ovo će sada biti dobro jer ljudi neće moći da putuju bolesni, ali opet sa druge strane su pojedine mere sulude, kao na primer nošenje hirurških rukavica za koje se zna da su izvor zaraze.

Šta se dešava na dugim letovima na kojima se ljudima daje samo voda. Jel ljudi treba da meditiraju i da crknu od gladi do krajnje destinacije? S obzirom da će i na aerodromima biti horor i da će ljudi čekati da uđu u avion ne mogu piti samo vodu u avionu. Nije to nikakva bahatost, ali ne mogu ljudi da se onesveste od gladi jer je nekome palo na pamet da izigrava neko ludilo.

Apropo toga glumi se ludilo na aerodromima i u avionima, a na ulicama ljudi roštiljaju, grle se i ponašaju se sasvim normalno. Sve mi ovo deluje da je preuveličano i da nanosi štetu jednima u korist drugih. Nošenje maski je ok, kao i pranje ruku. Sve ostalo je čisto bahanalisanje i ludilo

Odgovori
Al

Država koje traže testove ima istinski malo. Što će se ljeto više približavati biti će ih još manje.

Istinski vrijedne stvari ćete staviti u aktovku, omanju torbu koju smijete nositi sa sobom ili laptop. Ako su vrijednije stvari veće nećete ih nositi ili ćete iznači modalitet osiguranja i posebne dostave. Konačno i kompanija koje ne prihvačaju ručnu prtljagu u avion je prilično malo. Što će se ljeto više približavati i njih će biti manje.

Kirurške rukavice nisu izvor zaraze ako se konstantno mijenjaju. Eto ja u trgovinu nosim takve rukavice koje raspakiram prije trgovine, njima guram kolica i utpavam stvari, i bacim ih nakon što vratim kolica. Zašto bi onda one bile izvor zaraze? A dovoljno su jeftine da ih se može mijenjati za svaku uporabu.

Napisao sam da na long-haul letovima dobivate hranu. Pročitajte u tekstu kako.

Na aeroromima rade objekti koji prodaju hranu. Eto u Zagrebu čak tri.

Be

Dok Ivacu ne otvori vrata ja ne letim 🤭

Al

Nema se što za reč, vrlo bitan razlog.

Pr

Za mnoge simptome ove bolesti sam cuo ali nikad za ovu…

„Osoblje mora biti educirano za prepoznavanje simptoma koronavirusa, a iste definiraju kao povišenu temperaturu, konstantno kašljanje, poteškoće u DIZANJU…“

U tom slucaju nikako necu ici avionom!
:-)

Odgovori
Al

hahaha… lapsus… hvala na ukazanoj grešci. Naravno da je disanju, ne dizanju. :-)

An

@Alen

Da li će ovo možda naterati aviokompanije da prestanu sa naplatom čekiranog prtljaga? One koje nisu lowcost…već godinama zbog tih trendova naplate ljudi unose sve više i više stvari u kabinu, kabine su prenatrpane, ukrcavanje i iskrcavanje traje znatno duže…čekiranje prtljaga izmišljeno je s razlogom! Ako žele da naplaćuju čekiranje nek bar mali ručni kofer od 10 kg uvek bude besplatan za čekiranje.

@ Pantelija

Vi očigledno niste putovali u Americi pre i posle 2001. Američki aerodromi su sve samo ne zadovoljstvo i antistres terapija, upravo suprotno. Kada moram u Ameriku diže mi se kosa na glavi od toga. Ali opet milioni putuju i prihvatili su ,,new normal“ posle 11. septembra. Ljudi su jednostavno navikli na to da zbog putovanja avionom trpe raznorazno maltretiranje. Tako će i prihvatiti raznorazne nove mere koje će ostati i posle prestanka pandemije.

Odgovori
Al

Andrija mislim da to je sve više praksa kod legacy carriera. Na 8 od mojih 10 letova su mi ponudili da ručnu prtljagu besplatno predam u predanu. Posebno na long-haul letovima. Jednostavno, na taj način smanje prenatrpanost kabine i dužinu ukrcaja. Već sam navikao da vrijednije stvari i dokumente stavljam u laptop jer ću ručnu prtljagu predati sa koferom u prtljažnik.

Ne samo Amerika. Trebate vidjeti mrtvi kaos na kineskim aerodromima. Milijun kontrola (uključujući i kod ulaska na terminal), najgore moguće restrikcije (zaplijenili su mi čak i upaljač za cigare-tompuse koji je vrlo vrijedan), otvaranje i ručno pregledavanje predanih kofera za najmanju sitnicu, brdo dokumenata, gnjavljenje radi greške u prepisivanju dokumenta koji je napravila Air China (izostavili su nulu na početku broja putovnice)… Koliko puta sam doživio živćani slom radi takvih gluparija… I posvađao se, čak i u Kini.

Ove mjere neće biti trajne. Ali će se zato uvoditi i rigoroznije kada ponovo negdje bukne neka zaraza. Vjerute izolacija takvih država i kontrola putnika biti će i gora nego što je bilo sada.

Pe

Samo se setih Grunfovih aviona…. Ipak je bio u pravu „i za tih par centi je zaista napravio cudo“. Sve vreme se proveyravaju putnici :)

Odgovori
Al

Da, da Grumf: „Ko leti, vrijedi, ko vrijedi, leti, ko ne leti, ne vrijedi“

de

Ovo mu sad dođe kao neko „Socijalno“ letenje. Ne znam stvarno ko će krenuti na put po ovakvim uslovima?
Evo vidim da je AS odgodila svoj „redovan“ saobraćaj do 15. juna.
Dok države i aerodromi ne popuste malo nema od letenja ništa.
Mada mislim da će brzo popustiti jer ovo ovako je više sprdnja nego ozbiljne upute o obavljanju letova.

Odgovori
Al

Ne slažem se da je sprdnja.

de

Kako, nije sprdnja? Zar nije moguće donijeti jedinstvene mjere. Ako imate dva presjedanja (a sa ovakvim saobraćajem se mora) imate četiri tačke gdje nešto može krenuti naopako odnosno gdje vam može nedostajati nešto.
Pohvale za Hrvatsku što je popustila mjere za ulazak.

Al

Konektirani aerodromi su konekcije prilično pojednostavili. Tu problema nema previše. Destinacija je ono gdje treba obratiti pažnju.

Moja grupa danas imala prvi trening! :-)

ma

I unatoč svim tim mjerama i nikakvom broju letova ispadne da je već jedan let postao leglo zaraze (OU411). A svi su imali maske i sjedili udaljeni jedni od drugih u polupraznom avionu.
Nije baš neki početak….

Odgovori
Pr

To bi bilo interesantno saznati da li su putnici nosili maske.

Ovakvi slucajevi pokazuju mane odrzavanja redovnih linija koliko god one bile ogranicene.

Al

max, 2.5. kad se desio ovaj incident, nije bilo ovih pravila, ona su uvedena 11.5, 9 dana kasnije.

Avion je imao 62 putnika na letu. Na znam jel bio Q400 ili A319, ali nije da baš nije bilo putnika.

ma

CA kaže da su provođene sve mjere na letu – obavezne maske, udaljenost između putnika itd… Jedino ako Bajić, khm, laže, khm :)

ma

Alen: A319, 62 bi bilo taman poluprazno.

Al

Max:
62 je baš i polupuno, zar ne?

Ako Baić tako kaže, bože me sačuvaj da bi netko sumnjao u to što Bajić kaže…

ma

uvijek optimist :)

Al

U načelu ne, samo kažem da postoji i drugačija percepcija :-)

ma

Alen: A319, 62 bi bilo taman poluprazno.

Odgovori
Al

ponovljen komentar… rasprava se vodi gore

ZZ

Zato Bombardier i Gulfstream ocekuju da prodaju Global 7500 kao halvu, jer svi oni koji su leteli prvim klasama Emirate-sa i slicni ce da idu privatnim avionima sada.
Druga vest je da je Avianca se stavila pod bankruptcy protection.

Odgovori
Al

Ne samo Avianca, uskoro ćemo o tome.

Ni

„Alen Šćuric Purger09:32, 13. maj. 2020.
Dosadašnje pandemije (ptičja i svinjska gripa) se nestale i bez cijepiva.“

Koliko ja znam nikad nije objavljena pandemija od ovih gripa.A niti su ove vste gripa nestale nego je narod posao imun na nih.

Odgovori
Al

Krajem travnja (aprila) WTO je proglasila Svinjsku gripu pandemijom.

Tako će čovječanstvo postati imuno i od Covida-19. Poglavito što je daleko više ljudi zaraženo nego što je bilo od Svinjske i Ptičje gripe. A kad stanovništvo postane imuno onda „bolest nestane“.

Al

Kao što sam najvio prije 10 dana Croatia Airlines će od 25.5. krenuti sa svakodnevnim letovima za Amsterdam (povratna karta 285 EUR) i Paris (povratna karta 240 EUR), što znači da će kompanija imati 7 dnevnih letova za 5 destinacija iz Zagreba.

Od 1.6. Croatia će objaviti dodatne linije.

Odgovori
Br

285 Evra, a moze i za 50, pa ko ce sada leteti bilo cime sto nije lcc, kada je sada usluga putnika nepostojeca kod svih. Tretiraju te kao da si jedan veliki virus i tamo i ovamo.

Al

Ali LCC ne lete. Zar stvarno mislite da će sada biti dovoljno putnika između Zadra i Bergama ili između Niša i Bratislave. Ako je tako kako kažete zašto Ryanair ne krene letjeti za Niš prije kolovoza (augusta).

Iskreno Zagreb-Paris 240 EUR istinski nije visoka cijena. Redovno se ovdje plaća više od toga. To velikoj većini potencijalnih putnika nije problem platiti.

Razlika između LCC i legacy u usluzi nije postojala ni prije koronavirusa.

Ma

Baš me zanima po kojoj će cijeni aviokompanije prodavati maske prije leta.

Odgovori
Al

Sigurno ne ni blizu nabavnoj, isgurno da će ih skuplje prodavati LCC nego legacy. Ali i da se prodaju po 3-5 EUR zrakoplovnim putnicima to ne predstavlja problem. Konačno, uvijek mogu „ne zaboraviti“ uzeti svoju, pa ako zaborave i „neka plate“ (logika Ryanaira).

No, naglašavam da je u dobrom dijelu država na snazi da putnik mora imati masku već na ulasku u terminal, to znači da će ogromnu većinu maski prodati zračne luke, a ne avio-kompanije, jer će putnik koji zaboravi morati kupiti svoju pri ulasku na terminal i koristit će je i u avionu.

Am

Treba uraditi što i Elon Musk – kontrirati

County, županija, okrug, mu zabrani da otvori

Ovaj odgovori sa: počinjemo u ponedeljak, ako će da hapse nekoga, neka počnu od mene

Pomeri sedište u drugi State.
Vlast podvije rep.

Frizerka Šeli Luter, otvori i pored zabrane, dobije nedelju dana zatvora, odsedi 2 dana, skupi se 540.000 $ za njenu odbranu od običnih ljudi. Žena postane heroj nacije i udje u legendu. Osvoji slobodu.

Guverner Džordžije reši da otvori prvi, popije packu i od Trampa, mada su iz iste stranke – ne desi se ništa. Postane heroj.

Tako treba da rade svi!

Mi, Air-Mi, letimo kao nekada, izvolte, slobodno tržište, dodjite ako hoćete.

Servilni Francuzi evo nose maske svi, ja stavim ali uz otpor, jednostavno izdangubim obezbedjenje i policiju neki minut.
Da je srece da hoce jos barem neko, pa da sistem postane nemoguć. Preprosto, ako treba 100 ljudi da opomeneš, razgledaš, izgubićeš volju i osećaćeš se kao magarac. Ovako si bog koji zapoveda.

Jadna, jadna Evropa bez instinkta za slobodu

Odgovori
Al

Mislim da se sa Vama ne bi složile obitelji 85.000 umrlih u SAD-u, 33.000 u V.Britaniji, 31.000 u Italiji, 27.000 u Španjolskoj, 27.000 u Francuskoj, skoro 9.000 UMRLIH u Belgiji…

I ja se prvi sa Vama ne slažem.

Ne kažem da treba pretjerivati, da ne treba sa prijateljima roštiljariti i igrati karte, ne kažem da treba slijepo vjerovati, ali baš da treba sad izlaziti na partije, ne držati distancu, ne nositi zaštitu… Još manje da se treba inatiti!

JS

Ako se ne varam i nakon 9/11 su se uvele iznimno stroge mjere osiguranja kod sigurnosnog pregleda po cijelom svijetu, a naročito je američki TSA bio strog pa su ljudi mislili kako nikada više avionski prijevoz neće biti isti.

Važno je naglasiti kako je ovo privremeno stanje, odnosno ovo nije dugoročni plan kompanija i aerodroma. Sad pitanje je hoće li privremeno stanje trajati dva mjeseca, pola godine ili dvije godine, ali vjerujem kako će već sljedeće godine putovanje izgledati slično kao prije COVID-a.

Mjere kao mjere i nisu nešto prestroge, komplicira se dosta nešto što je bilo rutinski, da si mogao doći iz zagreba u bilo koji dio Europe s osobnom i kao da ideš na kavu u kvartovski kafić, ali ako je ta „žrtva“ koju moramo podnijeti maska na licu za vrijeme leta, uskrata za ionako nikakvu hranu unutar Europe ili onih nepotrebnih časopisa, mogu to podnijeti.

S neke neutralne strane (nisam zaposlenik kompanija niti poslovno vezan na drugi način), zanimljivo će biti pratiti kako će pojedine kompanije opstati, razvijati se i suočiti s COVID-om. Promet će svima biti u velikom padu, ali i tu se rađa prilika za pojedine kompanije.

Odgovori
Al

Apsolutno i potopuno potpisujem Vaš komentar. 100% točno.

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

aleksa na: Predstavljen novi američki strategijski bombarder B-21 Raider: Prvi novi bombarder u svetu nakon Hladnog rata

Miloš77 - Kini je odzvonilo baš zato što švrlja po Marsu dok joj 70% naroda živi u teškoj bedi

07. Dec 2022.Pogledaj

mt@hotmail.com na: Bell Textron dobio ugovor za razvoj letelice koja će zameniti helikopter Black Hawk

8мил. Да видим и то чудо. По мени најважније да објасне реалност испоруке: до сад су подржавали све на ресурс остатка планете. Може и Зимбабве да пројектира супер хели, али га стварно и произвести не би било реално.

07. Dec 2022.Pogledaj

Srbofil na: Bell Textron dobio ugovor za razvoj letelice koja će zameniti helikopter Black Hawk

@Vasa Sve se svede na potrebe. Ako letis sa jednog na drugo ostrvo Pacifika(USN, USMC itd.), onda je ovako nesto definitivno najbolje resenje. Ako letis iznad kopna ne previse daleko(skoro svi ostali), onda je konvencionalni helikopter daleko bolje resenje zbog cene, odrzavanja i nosivosti.

07. Dec 2022.Pogledaj