BEG airport status
[ANALIZA] Hrvatska sa Rafalom, Srbija sa MiG-29SM: Ko je bolji? Hrvatska bi nabavkom Rafala, pored Grčke, u regionu Balkana imala najsavremenije borbene avione / Foto: Dassault Aviation

[ANALIZA] Hrvatska sa Rafalom, Srbija sa MiG-29SM: Ko je bolji?

Pored toga što su pojedini hrvatski mediji prošle nedelje, pozivajući se na svoje nezvanične izvore, preneli informaciju da će Hrvatska nabaviti francuske višenamenske borbene avione Rafal, očekuje se da će odluku o izboru novog borbenog aviona namenjenog hrvatskom ratnom vazduhoplovstvu, vlada Hrvatske doneti u petak 28. maja. Time bi se trebao završiti proces odabira koji traje još od leta 2019. godine, aktivno od januara prošle godine, a konačna odluka je bila odlagana, kako zbog pandemije Korona virusa tako i zbog zemljotresa na Baniji.

Prema daljim planovima, nakon odluke hrvatske vlade o tome šta će biti nabavljeno, započeće se višemesečna faza izrade međuvladinog ugovora sa državom čiji je avion izabran i nastojaće se da se to okonča do kraja ove godine kada bi ugovor bio i potpisan. Već pomenuti hrvatski mediji koji su objavili da će se nabaviti polovni Rafali, naveli su da bi prvih 6 aviona stiglo 2024. godine, da bi 12 letelica u trenutno najsavremenijoj verziji F3R koštali 900 do milijardu evra i da bi najstariji primerak koji bi bio isporučen Hrvatskoj imao 10 godina, kao i da je na tim avionima dostupno još oko 60-65 posto resursa.

Najveći inostrani korisnik Rafala će biti Egipat, sa 24 isporučena i 30 naručenih primeraka

Hrvatskoj ova nabavka dolazi u nezgodono vreme.

Tu je pre svega, osim elementarnih nepogoda, pandemija Korona virusa koja još uvek traje i koja je značajno oslabila ekonomiju. Međutim,  ukoliko se uskoro ne naruče avioni, hrvatsko ratno vazduhoplovstvo (HRZ) će 2024. ostati bez svoje borbene komponente koju čini eskadrila zastarelih lovaca-presretača MiG-21, a kojima u periodu 2023-24. ističu resursi.

Državno i vojno rukovodstvo Hrvatske odlučilo se za kupovinu koja će biti dugoročno rešenje opremanja HRZ – ti avioni bi trebali biti u upotrebi barem 30 godina. Da li se možda moglo ići na neko kratkoročno ili srednjeročno privremeno rešenje, kao što su to u regionu Balkana uradile Srbija i Rumunija, može biti predmet neke druge analize.

Nema sumnje, da ako HRZ dobije Rafale, i to u već pomenutoj verziji F3R, da će Hrvatska na Balkanu, pa i šire (ako računamo recimo samo Mađarsku kao hrvatskog suseda, ali možda ne i Italiju) zajedno sa Grčkom, imati po taktičko-tehničkim karakteristikama, najsavremeniji i najkompletniji višenamenski borbeni avion.

Mogu li se porediti?

Širu zainteresovanu javnost u Srbiji svakako zanima koliko je Rafal bolja letelica od onoga sa čime raspolaže RV i PVO Vojske Srbije, a to je naravno sovjetski, odnosno ruski, lovački avion MiG-29. Pre nego što bi uporedili ta dva aviona, treba sagledati neke činjenice koje bi to poređenje učinilo realnijim. Mnogi će reći, i verovatno su u pravu, da nije fer porediti Rafal i to u svojoj danas najsavremenijoj operativnoj verziji F3R, sa starom generacijom MiG-a 29 (verzije Izdelije 9.12, 9.13 i 9.51- dvosed UB), makar to bio i modernizovani višenamenski MiG-29SM na koje će biti dovedeni srpski avioni, ali samo naravno jednosedi, dok će dvosedi, pre svega zbog nedostatka radara, verovatno proći kroz modernizaciju manjeg obima.

Ne samo da je Rafal savremeniji, nego je reč i o tome da se taj avion svrstava u 4,5 generaciju (u Rusiji bi to bilo 4++, ovu oznaku su možda izmislili novinari ali je upotrebljavaju ruski vojni zvaničnici i predstavnici vojne industrije) dok je MiG-29 4. generacija, a prema mnogim osobinama bi za Rafalom mogao zaostajati i čitavu generaciju. Sa Rafalom bi bilo realnije porediti novu generaciju MiG-a 29, dakle izvozne MiG-29M i M2 kao i MiG-35, kako izvoznog modela tako i varijante namenjene ruskim Vazdušno-kosmičkim snagama.

Srpska eskadrila MiG-29SM i UB kao privremeno rešenje do oko 2030. godine / Foto: Isečak iz video snimka Ministarstva odbrane Srbije

Nije reč samo o generacijama već i tome kada i kako su ti avioni konstruisani kao i kakvi su bili taktičko-tehnički zahtevi. Dok je 80-tih godina Rafal od početka zamišljen kao višenamenski borbeni avion, MiG-29 je krajem 60-tih i početkom 70-tih definisan kao laki lovac, odnosno laki frontovski (taktički) lovački avion. Ispostavilo se i da je to platforma sa relativno ograničenim mogućnostima modernizacije, pretvaranja letelice u višenamensku borbenu platformu.

Njegov razvoj dodatno su usporile i povremeno zaustavljale raspad SSSR-a, teška ekonomska situacija u Rusiji tokom 90-tih godina kao i nezainteresovanost ruske vojske za tim avionom, jer su joj značajnije bile platforme nastale razvojem veoma potentne familije aviona nastale iz lovačkog aviona Su-27. Za to vreme razvoj Rafala je, i pored problema i skakanja cene razvoja, tekao svojim tokom i danas je to, slobodno se može reći, jedan od najboljih višenamenskih borbenih aviona, iako je u naoružanje već odavno uvedena i, za sada ne baš u svim aspektima toliko uspešna (možda je još uvek i rano o tome govoriti) 5. generacija borbenih aviona.

Rafal je kao višenamenski borbeni avion u Francuskoj zamenio lovce, lovce bombardere/izviđače Mirage F1, jurišne avione Jaguar, palubne lovce-presretače F-8 ‘’Crusader’’, palubne lovce-bombardere Super Etandard, lovce-bombardere Mirage-2000D, u velikoj meri lovce Mirage-2000B i C, i na kraju će zameniti sve preostale borbeen avione Mirage-2000 (lovce-bombardere Mirage-2000N i višenamenske Mirage-2000-5). Za Francusku to nije samo avion koji je lovac, lovac-bombarder/izviđač za dejstvo po ciljevima u vazduhu, na kopnu i moru, već je to ujedno i taktički bombarder koji može biti naoružan nuklearnim raketama.

Hrvatska će dakle na duže staze opremiti svoje ratno vazduhoplovstvo borbenim avionima, za razliku od nje, Srbija se pre oko pet godina odlučila za privremeno rešenje, prihvatanje donacije polovnih MiG-ova 29 iz Rusije i Belorusije koji bi mogli ostati u upotrebi do perioda oko 2030. godine (možda je realnije i koju godinu duže). Ako bi njihova zamena stigla u tom periodu onda bi novi višenamenski borbeni avioni za RV i PVO VS trebali biti naručeni tri do 5 godina od isteka resursa i životnog veka postojećih aviona. Međutim, kako je održavanje tih aviona po stanju mi još ne znamo sa sigurnošću do kada će oni biti korišćeni i koliko će njih zaista moći da leti do tog perioda. Takođe, 29-ke moraju biti u upotrebi i kada stignu novi avioni, i to sve dok se novim letelicama ne postigne makar početna ako ne i puna operativna sposobnost.

Jedan od prototipova MiG-29SM sa podvešenim naoružanjem. Na desnom krilu se vidi protivradarska raketa H-31P.

Srbija je dobila donaciju ali je imala velike troškove njihovog uvođenja u upotrebu i dovođenja aviona na želeljeni nivo sposobnosti. Plaćen je njihov transport, remonti različitih obima, dorade, realizovana je nabavka rezervnih delova, remont motora, nabavka zemaljske opreme, kupovina vazduhoplovnih ubojnih sredstava, a u toku je modernizaciju na već pomenuti standard MiG-29SM. Još uvek nemamo zvaničan podatak koliko je sve to koštalo, može se samo proceniti da bi to moglo biti negde oko 250-300 miliona evra ali je možda i to nerealno obzirom da se ne znaju količine kupljenih rezervnih delova kao i naoružanja. Takođe moramo se ograditi da mi još ne znamo specifikaciju sprskih MiG-ova 29SM a to sigurno neće biti isti onaj avion iz 1995.

Nesporno je dakle da je Rafal F3R, sveobuhvatno gledano, tehnički i tehnološki daleko savremeniji od MiG-a 29SM. Ta prednost francuskog aviona naročito je izražena što se tiče elektronike i naoružanja, a u manjoj meri kada su u pitanju neke letne osobine. Međutim, sve te taktičko-tehničke karakteristike (TTK) do kojih možemo doći putem zvaničnih izvora koji se mogu naći u literaturi, knjigama, enciklopedijama, reklamnom materijalu proizvođača i naravno internetu, ne moraju u potpunosti biti istinite. Proizvođači navode mogućnosti i sposobnosti svojih sistema ali retko kada objavljuju brojke.

Tačne podatke imaju samo korisnici letelica, ponešto od toga iscuri i u javnost, a često se to dešava i zbog nekog interesa. Nekada informacije budu pozitivne, ponekad i negativne. Isto tako, borbeni avion se ne može posmatrati kao jedinka, već kao deo sistema. Na primer sistema PVO (koga osim lovačke avijacije čine još artiljerijsko-raketne jedinice, vazdušno osmatranje i javljanje, sistem veze, elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva) ili kao deo borbene vazduhoplovne grupe sa različitim tipovima aviona raznih namena. Posebno je besmisleno porediti avione u nekoj eventualnoj situaciji ‘’jedan na jedan’’ jer je takav scenario veoma malo verovatan.

O Rafalu F3R kao i o MiG-u 29SM se može naći mnoštvo zvaničnih i nezvaničnih informacija. Mi ćemo se koncentrisati na one najvažnije, ono što je najzanimljivije i najbitinije kako bi se što bolje sagledalo o kakvim avionima je reč. Kao što smo već napomenuli, francuski avion je u jednom trenutku bio što se tiče opštih osobina, najkompletniji borbeni avion kada je u pitanju njegova namena i sposobnost da izvrši sve zadatke koji su pred njega postavljeni kako bi se dokazalo da je to prava višenamenska platforma. Ono što je bitno napomenuti je da ga odlikuju kompaktnost i modularnost, prilagodljivost, a poseduje i mnoge karakteristike borbenih aviona 5. generacije.

Rafal je prvi evropski borbeni avion sa AESA radarom / Foto: Daso

Tako Rafal ima superkrstarenje, navodi se da bez uključivanja dodatnog sagorevanja motora, može da krstari brzinom od 1,4 maha, tu je potom podatak da ima veoma mali radarski odraz (RCS) od svega 0,5 do 2 m2 u zavisnosti od konfiguracije (RCS je sigurno dosta veći kada je avion teško natovaren naoružanjem i rezervoarima za gorivo), a avion nema spremnike za ubojna sredstva u unutrašnjosti zmaja. Smanjenje radarske vidljivosti postignuto je primenom kompozitnih materijala kao i tzv. RAM (Radar Absorbing Material) premaza, a specijalni takozvani “zlatni“ premaz nanesen je na vetrobransko staklo i poklopac kabine. Kompoziti čine 25 procenata mase konstrukcije i 20 procenata mase oplate, a ti materijali pokrivaju 70 posto oplate. Za MiG-29 se može naći da RCS, u najverovatnije ‘’čistoj’’ konfiguraciji, iznosi 5 m2 (takav podatak se obično navodi za prednju polusferu tj. ‘’head on’’), a u konstrukciji su pretežno zastupljeni alimunijumske, litijumske, čeilčne i titanijumske legure i u vrlo maloj meri kompoziti.

Kada se navodi da je Rafale kompaktan to znači da je većina sistema integrisana u zmaj aviona, dakle vrlo malo dodatne opreme se mora nositi na spoljašnjim nosačima. Ono što važi i za francuski i za sovjetski/ruski avion je da je da su oni u najvećoj meri, u nekim slučajevima gotovo 100 procentno proizvedeni u Francuskoj odnosno Rusiji. Dakle počevši od zmaja, elektronike, hidraulike, pneumatike, pogonske grupe, naoružanja čime se malo koja država danas može pohvaliti, a to ujedno predstavlja veliku prednost kada je reč o odobrenju pomenutih letelica za prodaju drugim državama koje će u zavisiti od jednog izvora snabdevanja svim neophodnim sredstvima kako bi se održala operativnost letelica.

Nakon prvog leta demonstratora Rafala A 1986. godine i prvih letova prototipova različitih verzija početkom 90-tih, prvo je u naoružanje 2000. godine uveden mornarički palubni Rafal M, a prve isporuke Rafala B i C za RV Francuske realizovane su u periodu 2004-2006. Primena standarda F3R čija su letna ispitivanja započela aprila 2014., je odobrena oktobra 2018. godine. MiG-29 je poleteo davne 1977., prvi avioni stigli su u jedinice 1983. a MiG-29SM se pojavio 1995. kao modernizacija verzija  Izdelije 9.12, 9.13 i 9.13S (i njihovih podvarijanti), a obimnije dorade su pre svega podrazumevale integraciju vođenog naoružanja vazduh-zemlja uz podrazumevanu modifikaciju radara i elektronske opreme i delimičnu primenu tehnologija sa obustavljenog programa višenamenskog borbenog aviona MiG-29M (Izdelije 9.15) koji je poleteo 1986.

Kada je reč o borbenim mogućnostima glavno preimućstvo Rafala F3R u odnosu na MiG-29SM je u elektronskoj opremi i naoružanju. Tako je kod F3R glavni senzor višenamenski AESA radar RBE2 AA sa 1000 GaAs T/R modula za koga se može naći podatak da mu je domet do 140 km u otkrivanju cilja koji ima RCS 3 m2 i oko 110 km u njegovom praćenju, uz istovremeno praćenje 40 ciljeva u vazduhu i omogućavanje istovremenog napada na njih 8. Takođe može otkriti i pratiti više ciljeva na kopnu i moru. To je prvi operativni evropski AESA radar koji je ugrađen u višenamenski borbeni avion.

MiG-29SM 9.12SM na MAKS-2009 / Foto: Aleksandar S. Milošević

MiG-29SM poseduje višenamenski radar N019ME (ili N019M1E) koji istovremeno može pratiti 10 ciljeva u vazduhu a omogućuje istovremeno gađanje dva takva cilja. Na osnovu izjava srpskih zvaničnika, saznali smo da će domet tog radara na srpskim avionima biti 120 km (to odgovara i dometu radara N010ME Žuk-ME za cilj koji ima RCS 5 m2 sa čijim komponentama se i modernizuje radar N019). U sastav radiolokacionog nišanskog kompleksa uveden je novi radiolokacioni kanal ARLK sa autonomnin računarom MVK-04. Radi primene televizijski samonavođenih ubojnih sredstava klase vazduh-zemlja, u sistem za upravljanje vatrom (SUV) je uključen i televizijski kanal sa autonomnim računarom. Ovako modifikovan SUV omogućuje da se slika sa televizijske glave za samonavođenje raketa i bombi prikazuje na višenamenskom kolor displeju MFI-54 koji je ugrađen umesto radarskog prikazivača . Tu je zatim novi višenamenski centralni računar, navigacijski sistem uz primenu GPS a primenjena je i magistrala podataka po standardu MIL-STD-1553B.

Fuzija senzora primenjena je kod oba aviona, s tim što je MiG-29 to imao još 80-tih ali naravno u mnogo manjoj meri nego danas nova generacija tog aviona, a da ne govorimo o Rafalu. Drugi glavni senzor francuskog aviona je optoelektronski sistem FSO – Front Sector Optronics (ili na francuskom OSF) koji kod verzije F3R ima TV senzor, laserski daljinomer i laserski obeleživač što mu omogućuje pasivno uočavanje i pračenje ciljeva, pre svega u vazduhu (prema nekim podacima na daljinama i do 100 km), zbog toga se ne mora uključivati radar što dodatno smanjuje mogućnost neprijatelja da na taj način otkrije avion. MiG-29 ima za današnje uslove izuzetno skroman optoelektronski sistem OEPS-29 malog dometa sa infracrvenim daljinomerom i laserim obeleživačem kao i IC nišanom na kacigi pilota Šćel-3UM, a to je deo kompleksa KOLS 13S ili kod novijih verzija 13SM ili 13SM1.

Još jedna od odličnih karakteristika Rafala je što mu je čitav sistem za elektronsko ratovanje smešten unutar zmaja aviona, dakle ne mora da nosi neke dodatne kontejnere sa opremom kao što je to slučaj sa MiG-29SM i sličnim platformama. Rafalov sistem za Ei i PED Spectra je u potpunosti integrisan sa svim drugim sistemima u avionu, i daje upozorenje na višespektralnu opasnost od neprijateljskih radarskih i laserskih senzora kao i raketa.

Prema navodima proizvođača, Spectra je sistem koji ima sposobnost da na velikim daljinama otkrije, prepozna i odredi položaj pretnje, a to omogućuje posadi da veoma brzo izabere kakve će protivmere izabrati koje će efikasno delovati, bilo da se radi o ometanju radara, izbacivanju infracrvenih mamaca ili radarskih dipola, ili izvođenja protivraketnih manevara. Ovaj sistem ne samo da omogučuje izbegavanje pretnje sa zemlje, već i lokaciju kao i prenos podataka o položaju iste koji je koristan za njeno uništenje preciznim vazduhoplovnim ubojnim sredstvima. Spectra se, između ostalog sastoji od signalizatora radarskog ozračenja (RWR) (koji je povezan sa sistemom za izbacivanje mamaca radarskih dipola), tu je potom signalizator laserskog ozračenja (LWS), sistem za upozorenje o približavajućoj raketi (MAWS ili MWS), a tu su i radarski ometači.

Kokpit Rafala
Kokpit srpskog MiG-29SD / Foto Dimitrije Ostojić

Za razliku od ovakog kompleksnog sistema, MiG-29SM može imati jednostavnije sisteme tipa Talisman ili Satelit-2 ili MSP-418K koji nisu u potpunosti intеgrisani u zmaj aviona već se kontejneri sa delom opreme moraju nositi na spoljnim potkrilnim podvesnim tačkama (kod nekih se ispod kontejnera može postaviti nosač sa raketom vazduh-vazduh malog dometa). Pre nedelju dana mogli smo da primetimo da se na srpskim MiG-29SM nalazi i novi, savremeniji signalizator radarskog ozračenja L-150-29 ‘’Pastelj’’ koji između ostalog omogućuje i upotrebu protivradarskih raketa.

Rafal ima izuzetne network-centric mogućnosti, tu su različiti linkovi za prenos podataka (kao npr. Link 16) velike brzine protoka koji omogućuju umrežavanje i komunikaciju sa drugim avionima istog ili različitog tipa, sa letećim ili zemaljskim komandnim centrima, i to u realnom vremenu. Takav sistem kod MiG-29SM ne postoji već se avion samo može navoditi sa zemlje. Kod Rafala F3R se putem data linkova mogu slati podaci sa različitih senzora, pored radara i optoelektronsjkog sistema tu je i novi nišansko-navigacijski kontejner TALIOS sa TV senzorom visoke rezolucije, IC senzorom i laserskim obeleživačem ciljeva.

Osim toga može nositi  izviđački kontejner AREOS sa dnevno-noćnom opremom koja omogućuje izviđanje i sa velikih daljina i visina (može takođe slati podatke u realnom vremenu preko data linka), potom  tu je sistem ROVER (“Remotely Operated Video Enhanced Receiver”) koji omogućuje posadi da sa trupama na zemlji (FAC-Forward Air Controllers) deli fotografije ili video snimke ciljeva. MiG-29SM nema nikakve nišanske niti izviđačke kontejnere.

Kokpit Rafala je izuzetno moderan, pored širokougaonog gornjeg elektrooptičkog prikazivača (HUD) ispod koga se nalazi HLD (Head Level Display), tu je centralni prikazivač AFD (Adaptive Flight Display) površine 0,1 m2 na kome se uglavnom prikazuje taktička situacija, a postoji i opcija AMP (Adisory Map Display). Pored centralnog prikazivača se sa obe strane nalaze dva prikazivača dimenzija 152,4 x 152,4 mm, a svi paneli u kabini su osetljivi na dodir. Za upravljanje navigacijom, komunikacijama, sistemom za samozaštitu aviona, za izbor modova rada radara i naoružanja, koristi se sistem glasovnih komandi tzv. DVI (Direct Voice Input) tipa Crouzet koji u zavisnosti od sistem araspoznaje 50 do 300 reči. Standardnu opremu takođe čini i prikazivač montiran na kacigi pilota Sextant Topsight. Piloti sede u izbacivim sedištima klase 0-0 Martin Baker Mk 16F (SEMMB) koja su postavljena pod uglom od 29 stepeni kako bi pilot/piloti (kod dvoseda je tu i operator naoružanja) lakše podnosili G-opterećenja. Upravljačka palica je postavljena bočno sa desne strane, ona je deo HOTAS sistema, a komande su naravno električne (FBW – Fly by Wire).

Opcije naoružanja Rafala

Kada se porede same performanse, Rafal ima veliku prednost što se tiče borbenog radijusa, s tri rezervoara, dve rakete vazduh-vazduh i dve krstareće rakete on iznosi 1850 km dok MiG-29 ima borbeni radijus sa raketama vazduh-vazduh od 700-800 km. Rafal ima ugrađen sistem za pretakanje goriva u vazduhu (IFR), može nositi čak 5 spoljašnjih rezervoara za gorivo sa 8500 litara dok unutrašnji rezervoari imaju kapacitet od ukupno 5750 litara. Postoji mogućnost nošenja kontejnera za popunu gorivom u vazduhu drugih aviona istog tipa. MiG-29 u verziji 9.12 ima 4885 litara goriva u unutrašnjim rezervoarima (9.13 240 litara više), standardno sve starije verzije između gondola motora nose rezervoar PTB-1500 sa 1500 litara goriva. Za 9.12SM i 9.12SD se takođe nudio IFR kao i integrisanje dva rezervoara za gorivo PTB-1150 sa po 1150 litara goriva koji se podvešavaju ispod krila (ovi ‘’bakovi’’ su standardni kod 9.13 i njegovih varijanti i podvarijanti).

Obe letelice imaju odlične manevarske karakteristike, odličan odnos potiska motora i masa (obično se gleda normalna poletna masa sa određenom količinom goriva ali i kada je avion u manjoj meri naoružan raketama vazduh-vazduh, kod Rafala se to kreće od 0,98 do 1,13 a kod MiG-29 1,13-1,15), samim tim su izuzetni avioni za blisku manevarsku vazdušnu borbu. MiG-29 ima veću početnu brzinu penjanja (330 naspram 304,8 m/s), ima veći vrhunac leta (18000 naspram 15835 m) i veću maksimalnu brzinu (2,3 maha, kod Rafala 1,8).

Kada govorimo o resursima aviona, obzirom da je Rafal daleko savremenija letelica, logično da ima mnogo duži vek trajanja. Tako je životni vek zmaja 7000 sati naleta, kod MiG-29 je to prvo bilo samo 2500 da bi MiG to kasnije produžio na 4000 sati naleta. Međuremontni rok motora je kod Rafala F3R (ima dva turboventilatorska motora Snecma M88 maksimalnog potiska od po 75 kN) 3000 sati (1000 sati za ‘’vruće’’ delove) dok MiG-29SM može imati motore Klimov RD-33 (maksimalni potisak od po 81,49 kN) Serije 2 sa međuremontnim rokom od 1000 sati kao i motori Serije 3 kod kojih resurs iznosi 2000 sati.

Vrlo bitna osobina svakog borbenog aviona je naoružanje. Obe letelice imaju dobre topove, Rafal jednocevni top GIAT 30M791 kalibra 30 mm sa 125 granata, brzine gađanja 2500 granata u minuti dok MiG-29 ima jednocevni top 9A-4071K (GŠ-30-1) kalibra 30 mm sa 150 granata (kod dvoseda 100) brzine gađanja 1800 m/s efikasnog dometa do dva km. Za blisku borbu MiG-29 koristi i dobro poznate infracrveno samonavođene rakete vazduh-vazduh R-73 (u verzijama R-73, R-73L, izvozne R-73E) dometa do 30 km u prednju polusferu cilja (PPS). Zanimljivo da za blisku borbu Rafale F3R koristi rakete srednjeg dometa MICA IR (u toj ulozi je zamenila raketu Magic II) koja ima kombinovano vođenje, inercijalno uz korekciju putem data linka i u terminalnoj fazi IIR (Imaging InfraRed, sa tragačem koji ima dva talasna opsega), a interesantno i da glava za samonavođenje (GSN) ove rakete (IIR) može avionu biti dodatni senzor.

Indija je svoje avione MiG-29UB UPG naoružala vođenim ubojnim sredstvima vazduh-zemlja / Foto: RSK MiG

Za borbu van vizuelnog dometa se, osim rakete MICA IR, Rafal može nositi i verziju MICA RF koja ima takođe kombinovano vođenje, inercijalno uz korekciju putem data linka i u završnoj fazi aktivno radarsko samonavođenje a obično se navodi da ova raketa ima domet od 50 do 80 km. Ipak, najmočnije oružije za uništavanje ciljeva u vazduhu na srednjim pa i velikim daljinama jeste raketa Meteor koja ima isto navođenje kao MICA RF (inercijalno+korekcije data linkom+ARS). Proizvođač navodi da je domet ‘’preko 100 km’’ ali se procenjuje da je maksimalan efikasan domet do 160 km.

Dugo godina je osnovno naoružanje MiG-a 29 za vazdušnu borbu na srednjim daljinama bila raketa R-27R (ili izvozna R1) sa inercijalnim i poluaktivnim radarskim samonavođenjem uz radio korekciju na srednjem delu putanje. Obično se navodi da je efikasan domet do 50 km, a kod MiG-29SM se nudi i varijanta sa povećanim dometom R-27ER (odnosno izvozna ER1) dometa do 100 km. Tu su takođe i rakete vazduh-vazduh srednjeg dometa sa infracrvenim samonavođenjem, R-27T (T1) dometa 50-70 km (ovu raketu može nositi i dorađeni dvosed) kao i R-27ET dometa do 90 km. Od savremenijih raketa srednjeg dometa tu je raketa R-77 (Izdelije 170, izvozna verzija ima oznaku RVV-AE Izdelije 190) dometa do 80 km čije je vođenje takođe kombinovano, inercijalno uz radio korekciju i u završnoj fazi tu je aktivno radarsko samonavođenje. Do sada nije viđena izvozna verzija nove R-77-1 (izdelije 170-1) dometa 110 km iako se negde navodi da je oznaka izvozne rakete RVV-SD.

I dok prednost Rafala u vazdušnoj borbi i nije toliko velika, ona je ipak izrazita što se tiče dejstva vazduh-zemlja/more pre svega kada se sagleda nosivost aviona, broj podvesnih tačaka i raznovrsnost vazduhoplovnih ubojnih sredstava (vUBS). Na čak 14 podvesnih tačaka (kod palubnog Rafala M 13) može se postaviti tereta mase čak 9500 kg ali je ipak normalno opterećenje od 6000 kg. Najveće ubojno sredstvo je krstareća raketa SCALP-EG mase 1300 kg, dometa preko 560 km sa bojevom glavom od 450 kg koja ima kombinovano vođenje, inercijalno+GPS+TERPROM (terrain profile matching) i u završnoj fazi IIR (Imaging InfraRed) uz primenu Digitized Scene-Mapping Area Correlator (DSMAC).

Rafal je danas jedini avion RV Francuske koji nosi nuklearno naoružanje, na krstareću raketu ASMP-A dometa preko 500 km, mase 860 kg montirana je nuklearna glava TN81 snage 100 do 300 kilotona. U toku je razvoj nove rakete AS4NG koja bi trebala imati domet od preko 1000 km. Kako avion poseduje kontejner sa optoelektronskom opremom, moguća je upotreba laserski vođenih bombi. Tu su američke GBU-12 Paveway II mase 227 kg, GBU-16 Paveway II mase 454 kg, GBU-22 Paveway III mase 227 kg, GBU-24 Paveway III mase 907 kg i kombinovano GPS i laserski vođene GBU-49 Enhanced Paveway mase 227 kg.

Varijante naoružanja MiG-29SM

Tu je zatim familija francuske precizne municije AASM odnosno ‘’Hammer’’. Prva u nizu je inercijalnio i GPS vođena bomba SBU-38 dometa 15 do 50 km, potom inercijalno, GPS i IIR vođene SBU-54 dometa do 60 km i inercijalno, GPS i poluaktivno laserski vođene SBU-64 dometa do 60 km. Sistemi navođenja razvijeni su za bombe različitih masa, pa tako AASM mogu imati 125, 250, 500 a očekuje se uvođenje u naoružanje i verzije od 1000 kg. Rafal može dejstvovati i po ciljevima na moru odnosno površinske ratne brodove. Za to je namenjena protivbrodska raketa AM39 ‘’Exocet’’ mase 670 kg sa inercijalnim vođenjem i u završnoj fazi aktivnim radarskim samonavođenjem dometa do 70 km.

Za MiG-29SM postoji mnogo manji izbor ubojnih vođenih sredstava vazduh-zemlja, tu su samo televizijski vođena vUBS, rakete H-29TE dometa 30 km i bombe KAB-500Kr ili KAB-500-OD dometa do 10 km. Osim toga tu su protivradarske rakete H-31P mase 600 kg dometa do 110 km a moguće je da se po želji kupca mogu integrisati i protivbrodske rakete H-31A sa aktivnim radarskim samonavođenjem dometa do 70 km. Takođe se verovatno mogu dobiti i unapređene verzije ovih raketa, H-31PD mase 715 kg dometa 250 km i H-31AD dometa 160 km. Nije nemoguće da se na MiG-29SM možda integriše i familija nove rakete vazduh-zemlja H-38 mase 520 kg sa različitim načinom vođenja dometa do 40 km. Nosivost 6 potkrilnih nosača na verziji 9.12 je svega 2200 kg, na 9.13 3200 kg a na 9.13SM se nudi povećanje nosivosti do 4000 (4200) kg.

Nazad u realnost

Opremanjem svoje lovačke eskadrile dodatnim doniranim lovcima MiG-29, Srbija je kao što smo već naveli, privremeno rešila problem u kome se bila našla njena lovačka avijacija. Hrvatska bi taj problem trebala da reši do 2024. i sada vidimo da je po svemu sudeći najozbiljniji kandidat za zamenu HRZ MiG-ova 21, francuski Rafal. Pokazalo se da, ako postoji želja i volja države ali naravno i ako to dozvoljava ekonomska situacija, da se tehnika može nabaviti, na lakši ili teži način. Još uvek međutim ne znamo kako će biti opremljeni i naoružani srpski MiG-ovi 29SM, a isto važi i za avione Rafal koje bi eventualno nabavila Hrvatska.

Ono što je veoma bitno i što je preduslov da će se tehnika uspešno korisitti (ako je moguće u punom obimu) jeste da postoji stručni kadar odnosno školovano ljudstvo. Za jednu eskadrilu od 12-14 aviona potrebno je bar 15-22 pilota i na desetine pripadnika vazduhoplovnotehničke službe. Takođe, potrebno je mnogo novca da bi se eskadrila višenamenskih borbenih aviona održavala operativnom, da se avioni redovno održavaju, popravljaju i dorađuju i da piloti imaju dobar nalet (bitna je i struktura naleta – noćni letovi, letovi u složenim meteo uslovima, različite vežbe, bojeva gađanja). To može koštati i nekoliko desetina miliona dolara/evra (pa i preko toga) na godišnjem nivou (Rafal sigurno nimalo nije jeftin za eksploataciju, procena je da sat naleta košta 16,5 do 18 hiljada evra). Ostaje da se vidi da li će u bar u narednih nekoliko godina Srbija i Hrvatska u tome uspeti.

Pratite Tango Six i na društvenim mrežama. Na Instagramu, Jutjubu, Tviteru i Fejsbuku.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Komentari

Ve

krece internet rat….ovo ce biti post sa najvise komentara.
a tek kad Bosanci nabave F22 :))))))

Odgovori
Bo

Rafale je znači u svemu bolji…umrežen i sa Meteorom ..zvijer! Što je penicilin..??Roj bespilotnih i Krashusa?

po

ukratko,
ako SRB zeli napasti HR ima sanse jos dvije godine
ako SRB zeli napasti HR neka ceka nove avione i onda ima sansu do 2030.

oni koji misle da nitko nikoga ne treba napasti neka naprave kokice, uzmu hladno pivce i uzivaju u predstavi — moj je veci

pozzz svim ljudima dobre volje i zdravog razuma

П

ako SRB zeli napasti HR ima sanse jos dvije godine
ako HR* zeli napasti SRB* neka ceka nove avione i onda ima sansu do 2030.

oni koji misle da nitko nikoga ne treba napasti neka naprave kokice, uzmu hladno pivce i uzivaju u predstavi — moj je veci

pozzz svim ljudima dobre volje i zdravog razuma

Слажем се. Изгледа да их је све мање, на жалост.

Ah

Нормално,лично бих био срећнији да се Србија определила за Рафал место већ превазиђених МиГ-ова,али…

Al

Ma kakvi rafal srbija ima pancir i dolazi fk 3

A srpski vojnici su na skolovanje s 400 sto traje 2 godine
Sta rekao soguj prvo ide pancir a posle s 400
A vucic je ove godine u intervuj izdao tanju sto sigurno nije hteo kada rekao kakvi budzet kosovo vojsku od 90 milona srbija ima budzet 2 Miliarde dolare
A javno se kaze da plase hrvati i nato srbija digla vojni budzet sa 40 posto na 1.3 milarda

Al

Skolovanje nije tajna kada s 400 bijo u srbiju je Vucic i vulin rekli srpski vojnici idu na skolovanje na s 400 u rusije i traja oko 2 godine

Vucic ima da iznenadi sve kada izjavi kupili smo s 400 vucic ce ga uzne jer ako ka kupi vucic ce da bude heroj i vise netreba da se sekira za izbori

Nezaboravite soiguji rekao da srbija bez sumlje kupuje s 400
A mi rusi ce da to uradimo po prijateljsko cenu moze i kredit ili zamena trgovinske robe

se

Ne budite iznenadjeni ako se Rafali u narednih 10 godina nadju u našem RV. Mnogo pametniji izbor od svega drugog ponuđenog na tržištu.

Odgovori
Pe

Ma kakvi. Od kuda Srbiji takvi novci ? Jedino na kredit i sa otplatom na duže vrijeme…a to bi osjetili građani Srbije.

Re

Aj da opet kažem, građani Srbije sigurno neće osetiti 5 milijardi evra za BG metro ili milijardu evra za Moravski koridor, a tek za preko potrebne vožd Karađorđe i slično.

Đ

Dragi Rex, kineski krediti su već došli do 10 milijardi € a u planu je još …

se

Hajde ovako da kažem, Rafale će 99% biti i budući avion RV i PVO i to u narednih 10 godina. To je jedina realna i racionalna kupovina. MiG-35 je papirni avion , a Suhoi su naprosto preveliki i osim Su-35 već zastareli.

Os

Nije stvar hoćete kupiti ili ne, već hoće li francuzi (Ameri) odobriti takvu transakciju. Nije to trgovina gdje uzmeš što ti treba i izađeš van.

M4

Nije problem novac ovde, već je problem kome taj novac ide. Šta mislite kako bi Rusi gledali na to da Srbija kupi Gripena, Rafala, ili Eurofajtera?

Ili obratno, kako bi EU i SAD gledale na to da Hrvatska sad nabavi Su-30 na primer.

Sve su to avioni čije TT karakteristike daleko nadmašuju potrebe Srbije i Hrvatske, ali podrška u spoljnoj politici vredi daleko više od te milijarde evra.

Mi se žickamo po malo sa eurokopterima koji su se odlično pokazali, ali svaka ozbiljnija kupovina zapadne tehnike, odnosno svaka ozbiljnija investicija koja ne ode u dzep Rusa mogla bi da nas košta njihove podrške u međunarodnim organizacijama.

se

Rafale je jedini pravi izbor i za Srbiju, a prodaće nam ga da slučajno ne bismo kupili J10.

Vu

@M4
A šta će nama podrška Rusije u medjunarodnim organizacijama? Koju korist od toga imamo? Ta podrška nas samo gura u sukob sa zapadom i u nasu štetu. Da smo pametni, bili bismo dro zapada i kupovali ba zapadu, pa nam ruska podrška ne bi ni trebala. Šteta što Hrvati nisu ovako bili naoružani 90ih, već su morali goloruki da ratuju protiv nas koji smo imali celu YNA.

le

Znaš kad će Srbiji odobriti prodaju Rafalea sve sa meteor raketama , sustavom spectra i AESA radarom kojeg Rusi još nisu u stanju napraviti dok je ruski “hunmanitarni“ centar u Nišu.
Na sveto NIKAD!

Pe

Nema se tu šta reći, jako realan tekst. Koliko para toliko muzike. I ptice na grani znaju da se Mig29SM ne može nositi sa Rafalom. Francuzi su napravili jako dobar višenamjenski borbeni avion.

Odgovori
Ja

Procitajte tekst ponovo.

ID

Ne znam šta je Perica rekao što ne piše u tekstu.
Razlika je ogromna i to je jasno. Sve lepo objašnjeno.

Pe

Koje ptice..ja bas to ne vidim. Za vazdusnu bprbu bogme tesko je pricati o prednostima Rafala…zavisi od distema pilots i situacije…a za podrsku ..jeste tu ima veci potencijal.Stvar je u tome da vi imate Ragala 0 i pilota 0…tako da jos se ne pirwdimo. A i ko kaze da ce Rafal biti nabavljen na kraju, ..

Lu

Pa možda to znaju i vrapci na grani,ali ne zna onaj kojeg se o nabavci najviše pita. Lično sam ga gledao kad povišenim tonom pita voditelja na RTS : „A koji je to to avion bolji od MiG-29 , hajde, recite mi Vi koji je to avion bolji od MiG-29“ ? A evo teksta u kojem kaže da se nije ni F-22 pokazao bolje: https://rs.n1info.com/vesti/a216704-vucic-o-migovima/ .

re

Hrvatska ovom nabavkom uspostavlja novi sistem, cena samih letelica je samo vrh ledenog brega. Ono o čemu se u medijima manje govori je sve ostalo, od obuke, naoružanja, infrastrukture, a to sve žestoko košta. Sa druge strane Srbija je samo oporavila i popunila postojeći sistem nasleđen od JNA.
Sećam se priče jednog zastavnika kako su po kupovini T55 u sklopu stokova rezevnih delova stizale čitave kompozicije natovarene balvanima. Tako ćeš i kupovinom aviona morati kupiti i sve ostalo od prodavca, od merdevina, kanti, cerada, sve moguće opreme za pilote, od sertifikovanih čarapa do HT kaciga. Banalan je primer ali oslikava koliko će to sve na kraju koštati.
Čitajući kojekakve negativne komentare na netu oko odluke da se ide ovim pravcem kojim je krenula Srbija postavio bih pitanje šta je država drugo mogla uraditi sa 200-300 m evra kada jednostavno nema više para za tu komponentu jer sve ostalo čeka da bude kupljeno i zamenjeno.

Odgovori

Šta je poenta vašeg posta? Hrvati su glupi što davaju velike pare za nešto šta vredi, a mi smo pametni što smo malo manje platili nešto što ne vredi ničem sem brojnom stanju.

re

Aleksa
Poenta posta je da mi nismo imali izbora, a što se tiče hrvata poenta je da se javnosti kroz medije servira jedna javnosti prihvatljiva cena bitno manja od stvarne.
Kako god, Rafal je odličan avion, mada mislim da bi im novi F16 bio bolji izbor makar u manjem broju jer je standardni avion u NATO za razliku od francuske „egzotike“.

Le

Pa imali ste izbora. Mogli ste izvaliti milijardu i napraviti isto što i Hrvatska.To što ste vi napravili je kupovina vremena. Hrvatska je tu kupovinu vremena već napravila i sad je došla u situaciju da morada nađe cjelovito rješenje koje košta koliko košta. Vaši MiG-ovi će potrajati 10 do 15 godina i onda će te i vi izvaliti milijarde za cjelovito rješenje.

Dr

@Aleksa

Nije sporno da Rafal vredi, ali jedno je nabavka sasvim deseto uvodjenje u upotrebu i eksploatacija takvih letelica.
Ako Poljaci imaju problema sa odrzavanjem i eksploatacijom svojih F-16 (od 48 letelica samo 10 borbeno spremno), cemu da se nadaju Hrvati koji mogu samo da sanjaju uslove kakve ima poljsko RV?

Ako cemo gledati iz navijackog ugla neka nabave sto skuplje letelice, po mogucnosti nove F-16.
Nece predstavljati nikakvu pretnju, ni sa 12 Rafala ni sa 12 F-16, ali ce zato sahraniti svoje RV pa i dobar deo ostalih rodova vojske.

Bi

Obuka i naoružanje su uključeni u cijenu.

Dr

@Bijeloplavi

Zvanicno jos nista nije saopsteno za sta su se odlucili, kamoli da je nesto potpisano sa Francuzima.
I vi vec znate da su obuka i naoruzanje uracunati u cenu. Mozda je uracunata i cena infrastrukture potrebne za prihvat letelica…

Pa

Opa, ovde ima onih koji su iscitali ugovor pre nego je zvanicno i objavljeno s kime je sklopljen. Dakle trece oko…

Drina – Baš sam za to da se ne gleda iz navijačkog ugla. Koliko smo platili remont 29, koliki su redovni troškovi…. Opet se dođe do baš velikog novca. Ako želiš jak RV onda odreši kesu. Jeftino, staro, a dobro ne postoji.

Đ

@Pavle, nisu iščitali ali znaju što je bilo uvjet za prihvaćanje ponude – avioni, obuka, naoružanje, simulator … bez toga u ponudi iste ne bi bile uzete u obzir …

Sr

Kupovina Rafala je kolo iz koga se ne izlazi ! Na kraju će 30-40% da bude u neispravnom stanju i tako će ostati da bi država stedela a leteće se samo kada mora . Dvosedi – po dva clana posade pa puta 3 po avionu .. pa zemaljska posada.. pa umrežavanje … vezbanje ubojnim sredstvima … bez obzira sto će biti i trenažer ili regionalni centar za obuku pilota … gorivo … logistika svake vrste ! Standardi , koje nema šanse da održi HV ! I dok se sve napravi prođoše godine!
Mig 29, sve već gotovo … ili lakše dostupno , kadar , kakav takav ali je tu i ubrzano se popunjava … biće spreman i podmladak za nove tipove npr mig 35 ako bude rešeno , možda se već i obucavaju za njega ! Posle, samo jednog dana , pojave se avioni !

Dr

@Aleksa

Ne dodje na isto.
Ako cete vec porediti, uporedite koliko je Rumune kostao F-16, modernizacija, infrastruktura i sve sto ide uz njih, pa cete videti da smo mi sa MiG-29 jos dobro prosli.

Jasno mi je da za jako RV treba da se dresi kesa, samo ne znam da li je vama jasno da nabavka jedne eskadrile nije ni blizu jakom RV, bez obzira o kom avionu je rec.

Ro

Srdjan
Vi koristite MIG 29 puno godina, pa ipak ova priča o donacijama i modernizaciji traje još od 2016. godine i još nije završena.

To

Sve što si naveo je uračunato u cijenu. Sa službenom objavom da kupujemo rafale, objavljeni su i detalji ugovora. 25 hrvatskih pilota od 2022 do 2024 odlaze na obuku u Francusku, kod preuzimanja prvih 6 komada, sa njima dolazi cijela logistika i francuski stručnjaci koji ostaju do 2025 i dolaska preostalih 6 aviona. Uključeno je i osnovno naoružanje koje je određeno zakonima natoa i eu. Zato se Grci i bune. Njihovi su ispali više od duplo skuplji, a nisu dobili niti pola. Kod nas ostaje samo briga za šta točno smo Francuzima i amerima morali guzice dati da ih dobijemo za kikiriki. To ćemo tek vidjeti, ali mislim da će biti hebeno.

П

Много се позивате на законе, а питање је колико их поштујете.

Ако се Грци буне, зачас могу и да откажу уговор. А тек даља продаја…

Рафали су одсад џабе за све или се неће продавати.

Можда је то стратегијска одлука Републике Француске.

Go

Ima para dragi moj samo na šta se troše. Recimo neophodan metro u Beogradu.

Yo

Ne bune se Grci nimalo kada su Rafali u pitanju.
Prvobitnu narudžbinu od 18 aviona (6 novih + 12 polovnih za 2.5 milijardi €) povećali su na 24 kom.
Pre ikakvog sagledavanja kvaliteta Rafala treba znati to da ko može da ga ima – ne žali lovu za njega – i vraća se po još.
Košta, ali vredi – dokazano – „devojka za sve“ koja može da se kači sa svim i svačim…
Što se vidi i iz ovog texta…

ig

Na ovaj sjajan članak dodao bih par zapažanja.

Rafal zahvaljujući sprezi sistema Specta i OSF može ciljeve u vazduhu otkrivati pasivno tj bez emitovanja radarom dok 29ka to ne može. spectra omogućava pozicioniranje emitera radarskog signala sa preciznošću od 0.5º što je na dometima od 100km više nego dovoljan „prozor“ da se lansira raketa sa aktivnim/pasivnim samootkrivanjem cilja, OSF pored daleko većeg dometa od OLS sa 29ke ima i tv kanal koji omogućava identifikaciju cilja na nekih 40km, u povoljnim uslovima naravno. Znači, u 99% slučajeva nekog sukoba sa 29kom Rafal će uvek prvi i otkriti i gađati.

Broj raketa V-V koje Rafal nosi je 2x veći od 29ke, znači ima potencijal za više plotuna od po 2 rakete što statistički značjano povećava šansu za pogodak.

Mogućnost superkrstarenja Rafalu omogućava da diktira uslove vazdušne borbe, 29ka ako krene da parira jako brzo ostaje bez goriva.

U eventualnoj manevarskoj borbi po vertikali su oba aviona relativno sličnih mogućnosti ali po horizontali rafal ozbiljno dominira jer mu je opterećenje na krilo osetno manje, brzina okretenja oko svoje ose (roll) je mnogo bolja.

Iako duboko poštujem rusku vojnu tehniku moram da kažem da 29-ka protiv Rafala u vazdušnoj borbi ima jako malo šanse.

Odgovori
Sr

@Igor
Apsolutno nije tacno ovo vezano za borbu po horizontali. Rafal ima delta krila koja prave indukovani otpor, on posle manevra mora skroz da se „ispravi“ i zaleti da bi povratio energiju koju neverovatno brzo gubi, a sam „one-circle“ koji mu je kao adut protiv npr. F-16, opet nije bolji od 29ke.

To je odlican avion sa jako dobrim manevarskim karakteristikama, ali nije Mig-29. Isto vazi i za Miraz, Tajfun itd.. taileron razbija uzgon i pravi otpor(koji je kvadratna funkcija, a potisak linearna).

To se WVR tice, ja sam uvek za F/A-18, Mig-29, SU-30 itd. Kod Rafala kanardi dosta pomazu da se ublazi to, ali uvek ces imati taj problem delta krila. Iako je po meni to mozda najbolji avion svoje generacije trenutno i ja bi ga jako voleo u nasem RV, treba biti fer prema Migu i njegovoj savrsenoj aerodinamici i tu Rafal zaista, ali zaista nije bolji niti ce ikada biti(osim ako ne dobije nova krila i repnu sekciju).

Prednost tih krila je u cvrstini jer je koren u odnosu na povrisnu jako veliki, pa otuda i jako velika nosivost za tako malu platformu, a trpe i puno stresa, pa je resurs obicno jako veliki.

ig

@ Srbofil

Sa aspekta teorije ste u pravu. Evo šta kaže praksa:

Mig-29 sustain turn rate: 23º /sec
Rafale sustain turn rate: 27º /sec

Razlika je drastična. 2º razlike smatra se ozbiljnom prednošću. A isto je i za instantaneous turn rate.

Na kraju, uzevši u obzir gorenavedene prednosti Rafala spram 29ke te činjenicu da bi uglavnom Rafal prvi gađao te primoravao 29ku u defanzivu uvek moramo da računamo na to da bi u eventualnoj manevarskoj borbi u samom početku 29ka zbog navedene defanzive energetski bila u podređenom položaju.

Bl

Evo da se i ja ubacim oko same manevarske borbe. Sustain turn jeste bitno (po meni i najbitnije) merilo za sam dogfajt,ali bih dva puta proverio podatak za 29ku jer mislim da ona konfiguracija može više da izvuče od 23. Dalje, naravno sada pričamo u apstraktnom domenu,ali u one circle ili two circle igra još nekoliko stvari faktor.Prosto nekada pilot neće želeti sustain,već će hteti da što pre izgubi brzinu jer to dozvoljava veću manipulaciju nosa pa samim tim i ranije lansiranje rakete,a tu takođe 29 dominira. Letelice sa sličnim karakteristikama su Hornet i Su. Sustain je odličan za izbegavanje projektila, za izlaženje iz defanzive i slično. Opet naglažavam,sve je ovo teoretski domen priče, pilotiranje je ipak na samom piloti i to se svodi na trenutne procene.

Dodao bih još nešto. Svako krilo pravi indukovani otpor, međutim delta krilo pravi daleko veći nego trapezni i raspodela uzgona nije najpogodnija (ali se to pegla autopilotom i fbw). Po meni bi u WVR bili dosta izjednačeni, a u BVR bi pobedio onaj koji bi bolje iskoristio pogodnosti svoje rakete (no escape zone, sposobnost manevra pri manjem mahu ukoliko su veće razdaljine itd)

NN

Nisam strucnjak ali msm da ne postoje pouzdani podaci za sustain turn rate bar sto se Rafala tice.

Sr

@Igor
Nemam nacin da verifikujem te podatke za Rafal, niti izvore. Sve naravno zavisi na kojim visinama i na kojim brzinama, u principu sustained turn rate je irelevantan jer vise niko ne sme u two circle(gde je to bitno) zbog novih IC raketa, u tom rezimu je svakako F-16 kralj. Jedina taktika koja radi je jamming the WES, a tu je high alpha najbitniji, sto je kod delta aviona slabo u poredjenju sa recimo F/A-18, Mig-29 itd. da ne pominjem ove sa vektorisanim potiskom.

Rafal je fenomenalan avion, Mig-29 sa ovako slabim senzorskim paketom bi verovatno bio porazen, ali u manevarskim sposobnostima bi uvek prednost dao 29ki jer delta krila su to sto jesu. Dobra i losa, samo zavisi iz kojeg ugla. Vidi se i na aeromitiznima.

Glavna prednost Rafala po meni je sto ga mozes gurnuti u bilo koju ulogu i on ce u njoj biti u najmanju ruku „dovoljno dobar“, a sto se tice Miga 29, najveca prednost nad njih je sto ga moze unistiti kada je najranjiviji, a to je na zemlji.

Obozavam Rafal, ali aerodinamika Mig-29>Rafal u svakom mogucem aspektu ;) Onaj OVT i F-22 moze da premasi lagano.

ig

@ Blaze

Vi kao i kolega Srbofil zanemarujete jednu jako bitnu stvaku. Obojica Rafal smatrate avionom sa delta krilom što on nije, Rafal je avion kanard konfiguracije i ti kanardi imaju bitnu ulogu baš pri raspodeli uzgona. Ne zaboravite da su francuzi od 2 sv. rata svoju lovačku avijaciju bazirali upravo na delta krilu i da imaju prebogato iskustvo sa istim. Kanardi su tu da mane ponište.

Što se ugaone brzine 29ke tiče rado ću pogledati podatke koje imate, ako imate konkretan dokaz da može da nategne više od 23º /sec dajte, još više ću voleti 29ku.

Ro

MIG-29 manje oscilira po pitanju raspoloživog ITR i STR po cijeloj envelopi jer nema kompromisa u pogonskoj skupini. Uvodnici zraka kod Rafala su S oblika i time limitiraju potisak motora što predstavlja njegovu Ahilovu petu. Francuski piloti otvoreno priznaju da im za ‘recovery’ energije nakon manevra treba previše vremena, pogotovo ako se u tom trenutku nađu na manjoj visini. Objavljeni podaci za ITR i STR se trebaju komparirati pod identičnim uvjetima – ista visina, relativna količina goriva/naoružanje, ista temperatura itd.
Na distanci je prednost u potpunosti na strani Rafala zbog manjeg RCS, a na manjim distancama bi MIG-29 mogao biti ravnopravan. Doduše, manja distanca bi značila da je pilot Rafala nešto jako gadno pogriješio (premisa da ima superioran radar, mali RCS i toplinski trag te bitno sposobniju raketu velikog dometa).

Be

Srbofil,
Svako krilo radi inducirani otpor.

Bl

@igor® U pravu ste, zanemario sam potpuno kanard dok sam pisao ovo, navikao na klasične konfiguracije. Da naravno, povijanje strujnica definitivno menja tu raspodelu.
Što se ugaone brzine tiče, sećam se i ja da sam u literaturi (zapadnoj) nailazio na podatke o 22-23 stepena u sekundi,ali se isto tako kroz maglu sećam nekih iskustava gde su se spominjale veće vrednosti. Davno sam čitao, tako da moguće i da grešim, svakako ću potražiti.
@Srbofil
Ne može se reći da je sustain irelevantan baš iz razloga izbegavanja raketa. Neka osnovna logika pri izbegavanju raketa jeste kolokvijalno rečeno dugo natezanje aviona pri visokom G,a to između ostalog podrazumeva upravo sustain. Opet, zavisi ovo i od položaja i rakete i cilja,početne razdaljine itd. ali uopšteno govoreći svaki pilot bi želeo da može da izvuče nekoliko dobrih sekundi sa takvim opterećenjem, jer je u toliko opterećenje po raketu daleko veće, samim tim teže pegla trajektoriju.

De

@igor,

Nije istina da su Francuzi bazirali lovacku aviaciju na delta krila. MD 450 Ouragan, Mystere II/IV, Super Mystere B2, Vatour i Mirage F1 nisu imali delta krila.

Ukinjeni Mirage F2 , Mirage G, Breguet Taon, SNCASE Baroudeur isto tako nisu imali delta krila.

A palubni lovacko-bombarderi Etendard i Super Etendard isto nisu imali delta krila.

Ro

Igor,

„Znači, u 99% slučajeva nekog sukoba sa 29kom Rafal će uvek prvi i otkriti i gađati.“

Jel pod tim podrazumevate da ce Rafal gadjati na 100+ km? Nece biti…

ig

@ Robotech

Ne podrazumevam, nema potrebe da napisano izvlačite iz konteksta. Ali da će gađati prvi, gađaće.

@ Dead1

Ne mora sve bukvalno da se shvata…Dobar deo aviona koje pomenuste penzionisao je Mirage 3, broj proizvedenih aviona koje navodite skupa je manji od broja proizvedenih Mirage 3…F1 je ubrzo dopunjen sa M-2000…
Suština je u bogatom iskustvu sa delta krilom….

Sr

@Igor
Da, rekao sam da kanardi dosta pomazu, ali bez prave repne sekcije, to je sto je. Gubi energiju neverovatno brzo i pravi sebi ogroman otpor.
@Blaze
Misliom sam u kontekstu WVR. Tu se prosto mora ici na jamming the WES, pre-flare i da se avion drzi ispod minimalne granice dejstva, high alpha je najbitniji. Tu Rafal, EF, Miraz nisu sjajni protiv 29ke, F/A-18, SU-30 itd.
Dobra stvar kod 29ke je sto ona moze jako dobro i one-circle i two-circle. Kao da ste spojili najbolje od F/A-18 i F-16 u jedan avion, s tim sto je u vertikali bolji od oba.

@Robert
Ne mora da znaci, zavisi ko se brani, ko napada. Pretpostavimo da u odbrani imas podrsku VOJINa, mozes leteti nisko, koristiti teren, prici protivnickom avionu sa strane i kill. Tako su Indijci sa Migovima 21 „obarali“ F-15ke na vezbama sa Amerima(naravno Amerikanci nisu imali svoju potpunu masineriju sa AWAC, satelitima itd. itd.).
Tako da, ako je avion poput Rafala(moze biti i SU-30, F-18 itd.) „sam“, onda su na 50-50, cak bi prednost dao braniocu nezvisno od platforme. Ako napadac ima neku podrsku u vidu AWACS, onda su skoro sve sanse na njegovoj strani.

Li

Mislim da bi ste morali navesti reference za sve ove navode inace je to sve po secanju…

Pretpostavimo da u odbrani imas podrsku VOJINa,

Haha, Vojin, Stojan ili Djura su bili relevantni u SFRJ doktrini odbrane, znaci presmesno. Dok vama VOJIN da relevantne informacije 3 rafala su eliminaisala gomilu mig29 i odlucili rat a vi asmo slusajte talas obavestavanja i soko zove orla, orle da li se cujemo, prijem :-)

Sr

@Liegestuhl Klappbar
Poprilicno standardna procedura prilikom QRA u svim zemljama, kako ces je nazvati je nebitno. Ono sta sa tehnicke strane jeste bitno je kako resis kom. i navigaciju, a Migovi od 2008. imaju koliko-toliko novije zapadne sisteme za to.

Glavna mana po meni je sto nema data-link u pravom smislu, i to je ono sto „dorade na radaru“ i sl. paketi modernizacije nece uspeti da rese jer nema u ponudi(dakle moras sam). Ali budimo realni, koliki je vojni budzet Srbije? Skoro 3 decenije piloti lete jedva dvocifreno. Ovo sad je odlicno resenje pod uslovom da se 2025-2027 udje u aranzman za nove avione.

Go

👍

mi

Odo’ po kokice…

Odgovori
Lu

:D Taman. ehehe

Eto , zanimljivo, navratim, uzeh kokice….

Sl

Kad sam video kabinu Rafala odmah sam se setio članka iz Aerosveta, negde iz 1989.g.,o budućem YU Supersonicu,koji je trebao da ima identičnu kabinu. Ako hrvati ovo isteraju do kraja imaće priliku da lete na nesuđenom YU NA,u malo nabudženoj verziji.

Odgovori

Ama ljudi YU NA je Rafal za sirotinju. Francuski avion samo slabija verzija koja se trebala proizvoditi u SFRJ i to je cela priča u vezi YU NA.

De

Ako su Jermenija mogli da kupe 4 Su-30SM onda može i Srbija da kupi bar 4 aviona Su-30SM da malo pojača avijaciju.

Odgovori
Dr

Jermenija je u ODKB-u pa je za njih cena manja. Ako se ne varam oni su platili Su-30sm 25. miliona po komadu. Naravno bez naoruzanja, a obuka je besplatna.
Nas bi takvi avioni kostali vise jer nismo u ODKB-u niti imamo ruske baze na svojoj teritoriji.

Bilo kako bilo, pored MiG-29 nama trenutno nisu potrebna 4. Su-30sm.
Kad bude doslo vreme da se bira naslednik MiG-29 bice tu vise od 4. komada, da li MiG-35 ili Su-xx videcemo.
Do tada resiti skolsko borbenu komponentu i nastaviti sa modernizacijom RV i PVO i ostalih rodova vojske.

Pe

Vjerovatno zato što kad imaš 4 Su-30SM kao Jermenija, koristiš ih u ratu onliko koliko i Jermeni – nikako.

Al

@Dejan

I to je Jermenima verovatno bila najgora moguća kupovina.

Li

Su-30SM je 25 godina iza rafale…

So

Rafal je definitivno bolji avion od Mig29, ako:
ima dovoljno pilota, dovoljno naleta, dovoljno ljudstva za odrzavanje i na kraju vise od 2-3 raketice po avionu. Da li ce Hrvatska biti u stanju da kupi Rafal i da iskoristi potencial Rafala, videcemo.

VS ne treba avion poput Rafala ili neki drugi ekvivalent.
1.Pametnije bi bilo da se kupi nesto u vecim kolicinama poput GoldenEagle, T-7 ili AFJT (Airbus Fighter Jet Trainer). T7 i AFJT bice valjda do 2030.
2. Zilav PVO je neophodan. Primer: Pancir, BUKM3, Antej4000 to je bitnije od nekog nadmocnog lovca u smesnim kolicinama
3. Artiljeria. Maks domet.

Odgovori
De

A tko ce ti sa neba to sve čuvati ako protivnik npr. Ima balističku raketu dometa 650 km?

St

U potpunosti se slazem, nama je potrebno 6 baterija pantsir, 6- tor, 6 – fk3, 3 – buk m3 i 3 – s 350. (Sve ukupno bi nas izaslo oko 1milijarda $, ne racunajuci ono sto imamo) Pa ako se ima para kasnije da se uzme i s400 cime bi zatvorilo nebo. I mislim da bi to trebalo biti prioritet, ako nasi migovi lete do 2030 krene se sa nabavkom 2028 ( licno msm da bi trebali nabaviti kineski j20 ili su 57 u kolicini 12 do 16 kom i to bi bilo dovoljno). Orla ili g4 povuvi iz upotrebe jer nema efekta bilo kakva modernizacija. Hvala

Dr

@Stex011

Treba daleko vise od milijarde za sve sto ste naveli.
Samo 5. baterija Pancira kosta 500-600 miliona.

Dr

Svaka cast na iscrpnoj i objektivnoj analizi. Milina za citati.

Odgovori
V

Radujem se čitanju komentara u narednih 10-15 dana. :-)

Odgovori
mi

Pun pogodak

Bo

MiG je u sukobima u kojima je učestvovao, prošao prilično loše. Poznata stvar.

Rafal se od velikog broja „analitičara“ smješta u nimbus nedostižnosti i superiornosti, kada je riječ o njegovim pravim konkurentima i vršnjacima ( Gripen, F-16, F-18 ). Na stranu papir ( gdje je sve u trenutku jasno, pregledno i nedvosmisleno), nego zna li ko ima li ovaj „junak“ kakvog borbrnog iskustva, ili je junak na papiru. Ne tvrdim loš, ali da li je toliko superioran nad svojim kolegama provjerenim u borbi, da se pišu hvalospjevi o njemu (u odnosu na spomenute F-ove i Gripena).
Po mom skromnom uvjerenju, samo angažman u borbi sa dostojnim protivnikom može smjestiti uporedive takmace na pravo mjesto, a Rafal toga -nema.

Odgovori
Pe

Bongo

Rafal se dokazao u Libiji, jedini borbeni avion koji je išao duboko u neprijateljski teritorij, bez podrške ostalih aviona, i obavio je zadaću, a da ga Libijci nisu ni vidjeli na radarima. Dok su ostali kao npr. F16 išao uz podršku Awacsa i F15.

Si

Four Rafales undertook the longest raid in French Air Force history, taking off from Saint-Dizier, in eastern France, and landing in N’Djamena, in Chad, after hitting 21 targets and spending no less than 9 h 35 min airborne. The French Air Force quickly set up a forward operating base in Chad, and the Rafale detachment later grew to eight aircraft.

Jest da je uzeto sa sajta proizvodjaca ali cisto sumnjam da ce o ovome ici lagati u reklamne svrhe.

4 aviona, 9 sati kontinuiranog leta, pogodjena 21 meta. Bez gubitaka. Ako ovo nije dovoljno dobro, stvarno ne znam sta jest!!

д

4 авиона лете 9 сати да би погодили 21 мету и све то у Чаду, који нема ловачку авиацију, а најмоћније пво оружје му је стрела -10.Па то је стварно импресивно, једино ми није јасно што им је требало 9 сати за тај посао.

Mislim da je Bongo pitao koliko je drugih aviona oborio Rafal. Nije nijedan.

Mig 29 je možda oborio britanski Tornado 1991. u Iraku i ukrajinske su-25 u Donbasu. Da ne računamo onu bespilotnu u Gruziji.

Rafal je na papiru mnogo potentniji od našeg Miga 29, ali je i složeniji i teži za održavanje. Složeniji sistem- više mogućih kvarova.

Takođe, pitanje je da li su Meteor rakete tako dobre, kako ih reklamiraju. Ja verujem da jesu, ali sam verovao i da su Patriot sistemi presreli 90% iračkih skadova, a ispostavilo se da možda nisu presreli ni 10%.

Dobrom taktikom svako oružje se može neutralisati, pa i Rafal.

д

Perica када су то либици било шта видели на радарима. кода је ушао у дубину руске територије.

Zaboravio sam da je irački mig 29 pogodio raketama F111 i B52, jedan za drugim, ali su uspeli da se vrate u bazu. Ne znam da li su otpisani, ali 20-30 koalicionih aviona je otpisano zbog pogodaka posle rata.

Isto tako, nekoliko F15 su pokušavali da obore jednog istog miga 29, ali nisu uspeli.

Da spomenem da nijedan američki f16, nije postigao vazdušnu pobedu 1991.

Najuspešniji, od iračkih aviona, je bio mig 25, koji je oborio američki f18, a Iračani su tvrdili i F15.

Na koalicionoj strani se najuspešnijim pokazao F15, sa najviše obaranja.

Dakle, i na jednoj i na drugoj strani su se najuspešnijim pokazali najveći, najjači avioni sa jakim radarima i dalekometnim raketama. S tim što su se F15 pokazali solidni i u bliskoj borbi.

Zato bih ja nabavljao za Srbiju su 30 sm2 ili Su 35 s. Veliki, jaki avioni sa dobrim manevarskim sposobnostima. Koštaju, ali su avioni koji mogu nešto i da urade, a sigurno su jeftiniji od novih rafala.

Manji avioni su osuđeni na defanzivnu ulogu uz saradnju sa PVO.

Le

Znaci ucinak u 35 g. sluzbe mu se svodi na ono „mozda“.

Pe

Boža M

Oborio je Rafal i Libijske avione, i uništio ciljeve na zemlji, a da ga ovi nisu ni vidjeli. Zaboravljate koliko je dobro SPECTRA napravljena na Rafalu, i to mu je po meni najjače oružje Rafala, koje se dokazalo u Libiji.

Si

Dane ako nisi sposoban citati sa razumijevanjem suzdrzi se od komentiranja.
Rafale nije napao Cad nego je sletio tamo nakon napada na Libiju. Libiju je napao iz Francuske pa mu je zato mozda trebalo 9 sati. Znas to ti bude tako kad letis iz Evrope na drugi kontinent i jos moras izvesti borbenu misiju. Potraje to. Libija je u to doba imala i RV i PVO i cesto je dolazilo do sukoba povise Sredozemnog mora sa NATO avijacijom. Dokumentirano je. Doduse gubili su borbe ali svejedno. I daj mi navedi jedan drugi tip aviona u toj kategoriji (a da nije strateski bombarder velikog dometa) koji je izveo bilo sta priblizno slicno pa cu ti priznati da je dobar ko Rafal.
I da, sitan detalj, jedan od unistenih ciljeva u Libiji je bio Galeb G-2. Ne pise se kao zracna pobjeda jer mu je Rafal spustio bombu u kokpit na stajanci ali eto i to je nacin da unistis suparnicki avion.

De

Perica, Rafal je oborio svega jedan Libijski avion i to G-2 Galeb koji je sljetao (moguce da je bio vec na pisti u Misrati0.

Libijsko RV je odavno propalo. Broj operativnih borbenih aviona 2011-a je bio mozda 20 ak (neki broj Mirage F1, MiG-23, Su-22/24). Ostatak trulio na svim onim ogromnim superbazama.

@Perica

Izvinjavam se Perice. Evo, našao sam da je Rafal oborio Soko G-2 Galeb, jugoslovenske proivodnje i još dva uništio na zemlji.

Nema šta, dokazana mašina.

Sigurno je SPEKTRA odradila svoje, da Galeb nije znao šta ga je snašlo.

@Leni

Možda, samo zato što su Zapadnjaci skloni da ne priznaju svoje gubitke. Nisu hteli da priznaju ni da su im Rusi oborili U2 dok im nisu pokazali živog pilota. Ne bi priznali ni f117 da je pao izvan teritorije Srbije. Izgubili su nekoliko tornada, ali lakše im je da kažu da su ih oborili PVO raketaši ili da su se srušili nekom greškom ili tehničkim kvarom.

Uostalom, Iračani su imali tri puta više francuskih miraža F1 od Migova 29, pa je jedini učinak bila greška pilota F111 pri begu od jednog F1. Migovi su makar pogađali koalicione avione, po priznanju Amerikanaca.

Da je obarao Galebe G-2, kao Rafal, sigurno ne bi bilo možda.

Šteta što nije potrajao rat u Libiji, Francuzi bi sigurno dobili nekog asa sa pet vazdušnih pobeda nad galebovima. Ovako, za dvadeset godina službe jedan siguran galeb, a mig 29, samo pogodio f111 i b52 a nije ih oborio, protiv dotadašnje najmoćnije vazdušne armade i jedan sumnjivi britanski tornado. Da Rusija prizna učešće u Donbasu pa da mu upišemo dva su-25.

Srce me boli što u koaliciji 1991 nije bilo Libije, pa da mig 29 obori nekog galeba i postane dokazana mašina.

Eto, mig 25 oborio f18, to valjda znači da je bolji avion i od f18 i od rafala što je oborio samo galeba i od miga 29 što zvanično samo pogađa a ne obara?

Ili možda ima veze sa odnosom snaga, geopolitičkom kontekstu, ispravnosti i modernizaciji aviona, obučenosti i motivaciji posada, taktikom, snagom neprijateljske zemaljske pvo i vojin?

Stariji migovi od dvadesetdevetke obarali f16, je li to znači da su bolji?

le

Za taj F16 se može nabrojati šta i kad je oborio, za MiG 29 ostaje samo ono MOŽDA.

NN

Ovde se toj Spectra daju mitske mogucnosti, a na osnovu cega?
Sa druge strane istocni sistemi se u startu smatraju inferiornim i to znatno, na osnovu cega?
Po podsecam i F117 su se davale takve mogucnosti pa je zavrsio u blatu, B2 takodje pa su ga radari lepo videli itd itd
F35 na kraju pa ni sami Amerikanci vise ne veruju u te price.

д

Sivi нисам пажљиво читао видео сам Чад ,нисам могао да претпостаим да полећу из Француске а имају носач авиона.Али с обзиром да је уништио г-2 мисија је била оправдана и рентабилна (бомба којом је г-2 уништен сигурно је скупља пар пута од самог галеба).Али ако узмемо у обзир колику је тај г-2 претстављао претњу за светски мир,родну равноправност,мањинска права и колика је препрека био за срећу и благостање које сада ужива народ у Либији рафал ми је још мили и дражи.Мислим да је ово било он што је преломило за склапање уговора са французима.Када је политички врх хрватске видео да је рафал успешно уништио мрски г-2 двојебе више није било.

Si

Sve u redu Dane. Dogodi se i meni da ne procitam detalje. Nisam se lovio politike sukoba nego samo efikasnosti u borbi. Ne moramo misliti isto ja i ti, dapace. Meni je fascinantno da tako mali stroj moze potegnuti tako daleko izvrsiti borbenu misiju i izvuci se bez ostecenja sto je dokaz potentnosti stroja. Jasno je da taj galeb na pisti nije bio prijetnja u niti jednom momentu ali isto tako bi bilo da je na pisti lezalo bilo sto drugo. Po info sto sam nasao Rafal nije sudjelovao u klasicnom dogfajtu poput svojih kolega iz familije F-X ili Mig i Su. Tako da tu i ne znamo sto bi pokazao. Ali po onome sto je dosada pokazao u A-G misijama vidljivo je da je jako dobar. Isti takav potencijal ima u A-A konfiguraciji ali eto dosada se nije nasao u situacijama naganjati sa drugima. Francuska eto nije bila toliko zastupljena u medjunarodnim sukobima na nivou Amerike ili Rusije (ne direktno koliko slanjem svoje vojne tehnike) pa je mozda to razlog. Ali za ono gdje su ga koristili, malisa se iskazao. To je bar moje misljenje. Ne moras se sloziti s njim.

П

Свака част Рафалу, доказан бомбардер :))))

Још само да се докаже као ловац и јуришник и шта год :)))))

do

@ Bongo

postoji vezba u Americi „red flag “ koja je najrealisticnija..
u njoj se Rafal odlicno pokazivao… „obarao “ je i famozne „Raptore“ …

Ba

Bravo za tekst, sve pohvale!
Sve lepo i detaljno objašnjeno!

Odgovori
de

Tek treba vidjeti:
1. dal će se avioni stvarno nabaviti
2. koliko hrvatska brzo može preći na ovaj tip aviona
3. koliko će hrvatska stvarno da leti na avionima ili će biti parkirane da se vidi dal ima

Odgovori
mi

Tacno,prvo se skoci pa kaze hop,kada Hrvatska bude nabavila te avione i bude ih potpuno integrisala u svoj borbeni sastav,tek onda mozemo govoriti o zracnoj dominaciji i prednostima rafala a do tada budemo videli…

Mi

„Tako je kod F3R glavni senzor višenamenski AESA radar RBE2 AA“…to nije tacno.
F3R nema AESA radarsku antenu vec PESA radarasku antenu.
Oko 40 Francuskih Rafale je u ovome trenutku opremljeno sa AESA radarom.
„R“ u F3R oznacava samo dopunu datoteka radi upotrebe Rafale sa prosirenim dijapazonom naoruzanja.
N-019M1E radar koji je ugradjen u Srpski MiG-29SM prati 10 ciljeva, gadja cetri istovremeno i sem antene kao i predajnika ima iste komponenete kao Zhuk-ME.
Ukratko Srpski MiG-29SM je vrlo slican MiG-29SMP (Peru)
MVK-04 se odnosi na MiG-29SM modernizaciju jos iz devedesetih godina proslog vjeka radi dodavanja vazduh – zemlja rezima rada, kao i V-Z naoruzanja.
Centralni racunar je baziran na Intel 386DX procesoru sa radnom frekvencijom od 40MHz.

Odgovori
Se

Miodraze,

F3R standard uključuje RBE2 AA radar koji je AESA radar. Stariji RBE2 je bio PESA. :)

Mi

@Secundum
„The basic version of the RBE2 AESA entered service in 2013, and in the following year, France’s procurement authority DGA placed a contract for what would become the F3R standard of RAFALE“
https://euro-sd.com/2020/08/articles/18227/airborne-radars-and-the-electronically-scanned-revolution/
Ako je istina da je HR nabavila Rafale i ako su od 7 do 10 godina stari polovnjaci onda HR Rafale ima PESA radar, ne AESA. Sama Francuska je do sada uvela oko 40 komada u svoje naoruzanje, a sa uvodjenjem F4 standarda svi ce zavrsiti sa AESA radarom.

T.

@Miodrag
Oces reci da ce Francuzi opremat sve avione sa oznakom F3R sa
AESA radarom sem ona 12 koja su namjenena za Hrvatsku.
Izgleda da ce nekim morati vadit te radare. Razumljivo.
Za tu cenu ne moze se ocekivat komletan avion. LOL
Mogu bit sretni ako ostanu motori. Idu extra.

Mi

@Secundum
ICO Rafale F3R se je desila polovinom 2019, i kako sam rekao do sada jedno 40 komada ima AESA. Godisnje se proizvodi oko 20 komada AESA radara. https://theaviationist.com/2019/12/16/upgraded-rafale-f3-r-achieves-initial-operational-capability-with-the-french-air-force/
Mozda grjesim ali jednostavno nevidim da je HR dobila 12 komada letjelica koje su u novom standardu sa AESA radarom dobile IOC polovinom 2019.

Cr

Vrlo netočno, svi raflei u verziji F3R imaju aesa RBA2 AA radar čiji domet se procjenjuje na 250-300 km. Zrakoplov tipa mig 29 sa naoružanjem sigurno će otkriti na dometu od 150+ km!

Ro

Svi avioni iz te flote pripadaju nekom od ‘F’ standarda. Da li možete reći kojem standardu pripada ova kvota od 40 Rafale sa RBE2-AA ?
Možda bi točnija interpretacija bila da nisu SVI Rafale avioni TRENUTNO na razini F3R.
Također, nema smisla da revizija (R) donosi samo proširenje naoružanja jer bi tome jedan Meteor bio ozbiljno hendikepiran sa originalnim RBE2 radarom; revizija je obuhvatila još nešto senzorskog hardvera, pred radara, ako ništa drugo onda ažuriranja za ECM/EECM.
Zanimljiv detalj za CP, izgleda da je vojska bila u pravu kad nije prihvatila ‘branch prediction’ arhitekturu procesora koju je 1993 uvedena s Pentiumom. Pouzdanost na 5 decimalu.

mi

Svi avioni koji idu stranim naruciocims isporucuju se sa aesa radarima, vec je bilo o tome prije govora , a i proizvođac na svojim stranicama tako tvrdi

67

Dobro posto se gadjate dometima radara, da li bi verovali da je nasa 29-ka otkrila 21-cu na oko 150 km pre jedno 15-ak godina? I sta cemo sada? Da li vi znate kako je tesko Staviti cilj u konstantan zahvat i drzati ga u istom? Rafal bez podrske awacsa vrlo lako moze da izgubi u VB sa 29-kom, tehnologija je svemocna samo u igricama, u realnosti je dokazano skroz drugacija prica. Nikada niko nece ispaliti meteor sa 30+ km ili R77 niti ce imati savrsene uslove za lansiranje iste, osim ako nije odnos na nebu 100:1…rafal je definitivno bolja visenamenska platforma, u lovackim zadacima je iza konkurencije svoga godista.

Pa

Awacs i tanker u meteore i to je apsolutna supremacija, od istocnog jadrana do istoka slavonije kao i od madjarske do boke kotorske. Po par meteora u pripravnosti i to je to.

Li

Dobro posto se gadjate dometima radara, da li bi verovali da je nasa 29-ka otkrila 21-cu na oko 150 km pre jedno 15-ak godina? I sta cemo sada? Da li vi znate kako je tesko Staviti cilj u konstantan zahvat i drzati ga u istom?

Vis te leteli neki prastari sovjetski avion pre 25-30 godina, u medjuvremenu su se stvari promenile deko, SSSR je ako niste culi propao, Amerika i Engleska nisu postale zemlje proleterske. Hvala vam na informacijama ali prepustite mladjim generacijama da ratuju svoje ratova sa tehnologijama koje su na raspolaganju. Ni vama se 90tih niko nije mesao u posao kada ste gubili ratove. Hvala.

Go

Hvala na odlicnom i iscrpnom tekstu.
Sto se tice eventualnog sukoba rafala i miga29 u uslovima gde je svima sve ispravno mig bi imao slabe sanse. Cak i da ne bude oboren potrosio bi vecinu goriva na izbegavanje vrlo efikasnih vv raketa. Druga bi stvar bila ako bi se sreli sa, iz nekog razloga, neispravnim radarima kao u drugom svetskom ratu. Samo topovi. E tada bi snaga, brzina i manevrisanje miga dosli do izrazaja, ali to je jako malo verovatno. Svedoci smo kako su poluispravni migovi 99-te prolazili protiv ispravnih aviona, ali to nije tema. U teoriji sukob rafala i miga bi mogao da se dogodi iznad Sirije ili „ratne igre“ Egipta ili Indije koje su korisnici oba tipa aviona, pod uslovom da bi informacije bile dostupne.
Ovde zanimljiva tema teoretskog sukoba Srbije i Hrvatske bi morala ukljuciti jos puno faktora. Radare, PVO, dostupnost svega (ako bi se iskljucio NATO, onda nikakvo poredjenje nema smisla). Dok stignu Rafali stikao bi i FK3 u cijoj zoni dejstva se ne bi letelo bezbrizno i slicno. Mislim da Srbija ne bi bila inferiorna u odnosu na Hrvatsku cak i posle, eventualne, nabavke Rafala dok Hrvatska ne resi ozbiljan PVO sistem i sve sto ide uz to (da ne nabrajam). U svakom slucaju neiscpna tema za internet prepucavanje sto ume da ima svojih koristi i mana, ali to je sve.
Nadam se da su dobro isplanirani troskovi koriscenja i posedovanja i da ti fantasticni avioni nece biti zapostavljeni i konzervirani zbog ogromnih troskova dok lete samo par komada za air policing.

Odgovori
SO

Zašto uspoređivati zrakoplove hrvatske i srbije ja se nadam da niti jedni niti drugi neće biti upotrijebljeni protiv svojih susjeda danas hrvatska ima bolji avion sutra će možda srbija a lijepo je da se vojske opremaju s onim što im je potrebno

Pe

Tako je SOKOLe …to je to.
Slozeni borbeni sistemi koji zahtjevaju i ljude i sredstva i na kraju krajeva podizu tehnolosku kulturu neke nacije.

St

Sokole danas Srbija ima bolje avione, a vi trenutno imate dva mig 21 u poluispravnom stanju.

Go

Nisam ni mislio o realnoj upotrebi jednih protiv drugih na ovim prostorima. Ako se negde i sukobe to sigurno nece biti ovde. Samo razlazemo teorije. Ovo mu dodje kao personalizovana igra Rizika. U osnovi mozemo da pricamo i o Mongoliji i Tajlandu ili bilo kojim drugim zemljama, ali kome bi to bilo zanimljivo. Nadam se da su svi na ovim prostorima naucili nesto iz proslosti. Oruzje i ratne masine su i pravljene sa svrhom upotrebe ili odvracanja od upotrebe. Ono sta sam hteo reci je da nije bitna samo tehnika vec su sukobi kompleksan sklop okolnosti, politike, srece i igre slucaja. Obucenost i tehnika nisu najpresudniji. Da je sve tako jednostavno bombardovanje Srbije 99. bi trajalo sat vremena. Iz mog ugla lepo je videti jednu tako mocnu i modernu masinu poput rafala u susedstvu i nadam se da ce se nastaviti u tom pravcu.

le

Stex011

kroz 3-4 godine taj odnos bi se lako mogao promijeniti sa još većeom razlikom na vašu štetu.

om

Stex011, Danas na dan Hrvatske vojske dignuto 10 Migova-21 iznad Hrvatske .
Toliko o lupetanju o dva hrvatska Miga koji trenutno lete.

Pe

@leni
Potpuno je promaseno pricati o nekoj strsteskoj prednosti i slicno ksd jedino sto imas je 12 komada necega sto ima potencijal i potpuno upitno cime i koliko ce biti naoruzano.. ali svejedno 12 komada only… da li se pitas hupoteticki, da tewba zaustaviti i tog Orla… a ne vidim ja kako …ili pegaze..Sano hocu da kazem da je to visedimenzioni pristup i 12 komada x fightera su tek 12 komada

Sa

Stvarno nekad pricate kao da nikad niste procitali nista iz istorije ljudskog roda. Nece biti rata… nema potrebe da se upotrbljava oruzje protiv susjeda… itd itd, sve same gluposti. Ko ce da te pita oces li ti da ratujes? Jesu nas pitali Bugari, jel nas pitala Austrija, jel nas Njemacka pitala, jel Turska pitala? Dajte, zivota vam, ne lupajte tuda ko nenormalni. Rata ce biti, samo je pitanje KAD. To je sve.

le

Navodite; “dok MiG-29SM “MOŽE“ imati motore Klimov RD-33 (maksimalni potisak od po 81,49 kN) Serije 2 sa međuremontnim rokom od 1000 sati kao i motori Serije 3 kod kojih resurs iznosi 2000 sati.“

Da li srpski MiG 29 “IMA“ ove motore ili samo “MOŽE“ da ima kako piše u tekstu jer poredite kao da ima. Ako “IMA“ zašto onda pišete “MOŽE“ da ima.

Također navodite ; “ Za razliku od ovakog kompleksnog sistema, MiG-29SM “MOŽE“ imati jednostavnije sisteme tipa Talisman ili Satelit-2 ili MSP-418K koji nisu u potpunosti intеgrisani u zmaj aviona već se kontejneri sa delom opreme moraju nositi na spoljnim potkrilnim podvesnim tačkama“

Opet pitanje; da li srpski MiG 29 “IMA“ ove sisteme ili kako piše “MOŽE“ da ima. Iako su podvješeni, pasus “nisu u popunosti integrisani“ implicira da neke preinake su ipak potrebne da bi ih mogao podvješene i nositi što znači da ih nije dovoljno samo kupiti i nakačiti već je potrebna obuhvatnija modernizacija za koju niste jasno istakli da li je predviđena srpskom modernizacijom.

Velika je razlika kod ovog poređenja u “IMA“ i “MOŽE“ da da ima. S jedne strane tačno znamo šta Rafale F3R IMA i to upoređujete sa onim što bi MiG 29 eventualno MOGAO da ima. Ovakvih nejasnoća ima još ali poenta pitanja je jasna. Šta je ovdje upoređeno.
S tim u vezi pitanje iz naslova “Koji je bolji“ je besmisleno jer se kod MiG 29 odnosi na pretpostavke šta bi bilo kad bi bilo.
Rafale MOŽE da nosi nuklearno naoružanje pa nije izgledno da će Hrvatska imati to naoružanje.

Odgovori
д

да ли хрватска има рафале или може да их има.може и миг да носи нуклеарно наоружање у чему је поента, нуклерно оружје можеш да испалиш из артиљериског оружја, пво ракета са-2 може да има нуклеарну бојеву главу.

Le

Dane

Nisi shvatio poentu. Tekst je bar prema naslovu koncipiran koji je bolji; srpski MiG 29 SM takav kakav je ili eventualni hrvatski Rafale u verziji F3R za koju znamo sta predstavlja. I sam Rafale je jos uvijek MOZDA ali kad se vec autor uhvatio naslova interesuje me sta je uporedjeno jer kod MIG 29 je nabrojano dosta toga za sto ne znamo da li konkretno srpski MiG 29 ima navedene sisteme niti da li se razmislja o njima. Sto se Rafalea tice sutra u petak 28.05. cemo svi znati da li je on MOZDA ili ce biti NIJE.
Iako mi je znakovito jucerasnja izjava Milanovica koji je neformalno dao naslutiti da od 4 ponudjena kandidata je odabran jedan od dva F16 block 70/72 ili Rafale. I izavom da je Hrvatskoj jako bitno kada ce dobiti zrakoplove takodjer je dao naslutiti da se ipak radi o Rafale.

Mi

Leni
Živojin je lepo napisao opcije MiG-29SM.
Da li je Srbija platila za te opcije i da li su stigle do danas javnosti još nije poznato.
Za bolje motore skoro sigurno ne.
Što toliko drame oko toga. Uskoro ce se prikazati vecina, ako ne i sve sto je nabavljeno pa ce biti diskusija.

Isto tako ne znamo da li ce hrvatski Rafali biti osiromasljeni u nekom pogledu da bi se spustila cena tako sto bi se skinuli neki skupi a manje potrebni sistemi. Po meni bi to imalo smisla jer ce vam ionako uzeti bar 5+ godina da se dostigne puna operativna sposobnost. Cesto je puna operativna sposobnost relativna stvar, i zavisi od potrebe. Zasto placati za neke sisteme i trositi vreme na obuci ako nisu potrebni. Rafal je napucan svakojakim zvoncicima za svu vrstu ratovanja. To sve nije potrebno HRZ, i po meni ima smisla uprostiti tog Rafala za hrvatske potrbe i nizu cenu. Sa obzirom da je polovan, to ne bi trebalo da bude problem.

Posle 12-15 godina odraditi modernizaciju na F4 sa svim potrebnim sistemima za tadasnje potrebe.

le

Miloš

Naslov sugerira da se poredi ono što konkretno Srbija ima, a ne opcije. Neznam zašto mislite da bi Hrvatskoj skidali dijelove opreme. Ponuđen je F3R standard i zna se šta on predstavlja. Uočavam već duže vrijeme na ovakve rasprave da komentatori iz Srbije vječito nastupaju sa neke pozicije kompleksa niže vrijednosti prema zapadnjacima. Kao prekompleksno je to za nas pa i sve druge u svom susjedstvu gledaju tim očima. Ako Arapi mogu da nauče da lete na F15 najnovijim verzijama zar stavrno mislite da su piloti Hrvatske pa i Srbije manje inteligentni da ne mogu savladati avion 4+ generacije. Trebaće novca da se to usvoji kao sustav naravno ali u natječaju Hrvatske se upravo i tražilo uspostavljanje i sustava, a ne samo goli avioni plati i vozi.

Mi

@leni
Idemo u krug. Naslov sugerira, konkretno javnosti nije poznato sta srbija ima danas. Opcije su proste i navedene. Sta je tu misterija? Clanak dalje jasno i navodi da je u bilo kojoj opciji MiG-29SM daleko ispod mogucnosti Rafala F3R.

Nemojte izvrtati stvari sada, lepo sam objasnio zasto mislim da uproscena i manje $$ zahtevna verzija Rafala ima smisla za vecinu kupaca usim onih sto planiraju da idu u velike ratove i bombardovanja. To ukljucuje i Arape i Amerikance i Francuze i Indijce. Ja tako ne vidim neke druge zemlje i njihove eskadrile i tu ukljucujem Hrvatsku i Srbiju. Ponarucito ne u narednih 10-15 godina do cega ce bit vreme za tadasnju modernizaciju.

Pe

Dobar text.

Ali Migusa je mama ..hahaha..

Zna se prilicno jasno sta ce biti Srpski mig -29 SM uljucujuci unaprijedjen KOLS, data link, radar domet ca. 120 km..protovradarske rakete. REB..
Ono sto je dobro da se ovo vec desava i da postoji uspostavljen sistem.

Jeste Rafal ima siri spektar oruzja za dejstvo po zemaljskim ciljevima…ma treba sev to kupiti i platiti i uvjezbati ljude…nije to mali napor.
U slucaju kupovine Rafala u sto cisto sumnjam, pred Hrvatskom je tek veliki izazov da uvede eskadrilu u punu borbenu upotrebu…i zahtjevace bar 4-5 godina. od dana isporuke…da budemo realni. Malo planova prezivi realnost.

Isto tako je neisporno da Srbiju ocekuje odluka o kupovini novih VBA sto ce najvjerovatnije biti MiG-35….iako pomalo razmisljamo i o Su-57 :)…ili njegova kineska verzija..:)

Odgovori
Ro

Ako se kroz 4-5 godina pokaže da ga (Rafale) HR može progutati (što god se pod ovim pojmom može zamisliti), Srbija će se teško moći odoliti izazovu da selektira isti avion, bez obzira na trenutnu usmjerenost na rusku tehniku. Francuzi su vam bez problema prodali Mistrale PZO, nisu baš da prate Amerikance u svemu a kako stvari stoje, EU bi se po pitanju vojne industrije tek trebala više osloniti na vlastite resurse.

Ako je Rafale prekompleksan avion za Hrvatsku koja ga može uvjetno svladati uz neplanirane (ili prešućene) dodatne financijske ili kadrovske hendikepe, što reći za cijelu klasu veći i kompleksniji sistem kao što je Su-XX koje bi mjerkala Srbija. To su lovci za veliku zemlju, s dodatnom logistikom (AWACS, tankeri) za koje se traži veliki radijus i vrijeme patrole, nisu efikasni za kratka presretanja bez narušavanja zračnog prostora ostalih zemalja. Recimo, taman za bivšu Jugu, to bi bilo nešto racionalnije ako se uzme u obzir i Jadran.

Da su to tako perspektivni avioni ( mig 29) ne bi ih Rusi držali na livadi i čekali kome će da ih utope.

Pe

@Aleksa
Ko ih drzi na livadi?Onda je to jako trazena livada! Pa Indija je prije nekoliko poslala zahtjev za dvadesetak MiG -29 da ih kupi …i to polovne nakvjerovatnije…
Sa druge stane Rusko RV je drugaciji distem sa drugim prioritetima…nije za poredjenje. Ali isto tako kupuju 35ce.

NN

@aleksa
To bas nije fer reci s obzirom da svi znamo kroz kakvu je krizu prosao SSSR i da su morali seci troskove i birati koju flotu da odrzavaju i jednostavno su primorani bili za Su 27 i njegove verzije. A kompanija Mikoyan je zapala u krizu,kompaniju Sukhoi je izvuklo strano trziste i to sto je RF jednostsvn osve karte bacila na njihove proizvode.

Ni

@Perica
To ne da neće vjerovartno biti MiG-35 več u VS niko i ne razmišlja o tom avionu. Državni vrh Srbije bi dobio sankcije i verovatno zabranu ulaska u pola zapadne hemisfere ukoliko bi nabavio nešto složenije iz Rusije jer je to kršenje američkih sankcija. Pre će F15 da se nađe u RV VS

Pe

@Nikola
xaxa .. nije to bas tako, to je bila prica od prije par godina, bio je pritisak. Ali ako mi hocemo nesto od amera kao FA-7 a oni nece da prodaju, pa izvini onda…
Koliko ja znam sve se zapravo lagano priprema za MiG-35… u neko dogledno vrijeme ili ako hoces MiG -29M/M2.
Izmedju ostalog Rusija vec besplatno svake godine skoluje partiju nasih pilota tamo. E to su vec neke ozbiljne relacije.

Hipoteticki, ako ameri kupe 100 NORA B52 pa bio bi red i razmisliti o 30 T/FA-7…ili F-16V…hehehhe

Bravo za text!

Odgovori
В

Рафал је наш авион из Жаркова што смо развијали заједно са Французима 80тих а Французи преузели и завршили по распаду Југе. Хрвати су купили авион што су Срби развијали а ми купујемо туђи Руски. Ко је паметнији и већи патриота а ко нешто друго процените сами.

Ni

@Владимир
Razvili bi ga Srbi iz Žarkova znaš kad? Dobro bi bilo ako bi taj avion ikad i poleteo jer Jugosloveni nisu mogli da mrdnu bez Francuza.

Владимире, ми смо требали да преузмемо технологију од Француза, а не они од нас.

Уз њихову помоћ да развијемо наш авион (НА је била и скраћеница пројекта.

Газеле смо производили по њиховој технологији, а моторе за галеба г4 и орла по Британској.

Далеко је цела Југа била иза Француза.

le

Slabo su Srbi sami išta razvijali u Jugi kad su Slovenija i Hrvatska punili savezni budžet preko 50%. Što se kaže vi bi tuđim…… gloginje mlatili.

д

Видим како сада пуноте свој буџет,купујете авионе већ 25 година.

П

Бруто национални производ по глави је био већи у Србији него у Хрватској…

Al

Opet podgrevanje kestenja. Neki dan ova tema sad opet. Koga ovo treba da iznervira.

Odgovori
Ig

Postojeci Mig-29 u kojoj god konfiguraciji je miljama daleko iza Rafala i usporedjivati ih je besmisleno. Bilo da Hrvatska kupi F-16V bilo Rafale, sam avion je kategorijama bolji od Mig-29.
Samo, postoji jedan veliki „ALI“ – Srbija vec sada ima nekih ljudskih resursa za Mig-29 a i vec sada njezini piloti i mehanicari skupljaju iskustvo i spremaju se na operativnu sposobnost.
Mi u Hrvatskoj smo tu trenutno vrlo mrsavi i to cak i za Mig-21, a za eventualni Rafale ili F-16V ce nam trebati jos barem 5-6 godina i vreca novaca. I to ako sve bude islo prema dobro zamisljenom planu…

Odgovori
Ma

Upravo tako.
Kako će Hrvatska rješiti zaštiti PSS? Super moderni rafal uništen od strane drona?

Ma

Samo jedna stvar, a tiče se pogrešne, ali već široko usvojene terminologije, posebice kod DNOvinara koji jedan dan pišu u cijenema kupusa i luka na zagrebačkim tržnicama, a sutradan se „uhvate“ copy/paste DNOvinarstva. F-16 Block 70/72, ima službenu oznaku točno takvu; čak ni ne spominju (poslije isporuke najboljih operativnih „šesnaestica“ E/F Block 60 UAE). Sada se po stručnim siteovima mogu naći oznake F-16 E/F Block 70/72. Prvobitno su oznaku „V“ od pojma „Viper“) trebali nositi SAMO oni avioni iz Blockova koji bi mogli proći opsežan stupanj modifikacije kojom bi bili dovedeni na standard F-16 E/F Block 70/72. Poznato je da se zadnje dvije brojke odnose na dostupne opcije motora GE ili P&W, ali rastom tih brojki rasle su i nadogradnje ostale avionike, elektronike, širio se dijapazon dostupnih oružja kako se isto razvijalo, od raketa Z-Z svih dometa, do mogućnosti nošenja sve boljih i skupljih senzorsko-ciljničkih podova za lasersko označavanje ciljeva zbog sve većeg broja laserski navođenih UBS-ova, kao i poboljšanja na polju RWR, ECM i svih novijih sustava. Zato ponavljam, u pravilu i prema literaturi OM F-16 VnBZ, kompanije LM, oznaka „V“ do sada je označavala samo dostupnost modifikacije naprednijih „blokova“ koje je moguće nabrijati na standard koji će predstavljati F-16 E/F Block 70/72. Jednog dana, kada tvornica u saveznoj državi North Carolina krene izbacivati već ogroman broj narudžbi. A što se tiče natječaja za VnBZ HRZ, Ameri su bili spremni na puno povoljnije modalitete plaćanja, ali obzirom na već dugačku listu naručitelja, nikako nisu mogli jamčiti da će prvih 6 komada biti isporučeno u roku ne od 2-3 godine, već ni 4-5 godina!! Ova, uvjeren sam, namjerno izazvana za „prvu ruku“, blaža pandemija virusa čije posljedice još nitko (osim tvoraca virusa) ne poznaje, a sve s ciljem depopulacije sve većeg broja „zemljana“, zaustavila je i usporila ogroman broj poslova, pa tako i svemoćni LM..

Se

Miodraze,

F3R standard uključuje RBE2 AA radar koji je AESA radar. Stariji RBE2 je bio PESA. :)

Odgovori
NN

Nzm da li je moguce da je na Rafalu OSF 100 km detekcija, (koliko sam video na sajtu Rafala ne postoji tacan broj, mozda nisam dobro video) ,a da OEPS-29 na Mig-u 15km samo.
I da li je moguce poboljsati IRST na Migu ugranjom novog modernijeg senzora, da li postoji, da li se nudi, kakve su mogucnosti IRST sa Mig 35 ili Su 35 da li po gabaritima i tezini dovoljno kompaktan sa Su 35 npr posto je OEPS 27 za Su 27 i tezi i veci od onog za Mig 29?
Ko zna neka se raspise.

Odgovori
Er

Kada smo radili vežbe crveni i plavi sa mig21 i mig29 rezultat je sledeći. Mig29 se vidi odmah dokle god radar da ima domet. Međutim Mig 21 ne, stari mig prilazi dosta blizu pa tek onda ga uočiš, papir trpi sve.

Al

Ja bih vas zamolio da u komentarima nepravite od babe devojku. MiG 29 se nemože porediti sa Rafalom i ovo natucanje i filovanje podataka kako smo u prednosti ili bar egal nepije vodu. NATO će Hrvatsku opremiti po njihovom standardu normalno sa ubitačnom cenom, ali će je opremiti tako da za nas uvek bude domaći zadatak. Srbija mora upravo sad ili ti još juče da počne sa odabirom i nabavkom za duže vreme a da pri tome gleda pre svega svoj interes. Ako treba da se skuplja pa skupite ga više ali za novo. Tražite Rafale, F16, Suhoje sa naj boljom opremom i završite ovu priču. Ili pak što će većina reći da je sve političko pitanje, napraviti aranžman sa Rusijom i od njih uzeti ono za nas naj bolje. Ova priča nema kraja i samo će nam i ovako jadan život otežati. Ili jesi ili nisi. Odluči se Srbijo. Pozdrav.

Odgovori
Lu

Francuzi su napravili vrhunski avion. Kada ti netko ponudi F3R, to se ne odbija, gdje se ne pita cijena ( takoreći ).

Odgovori
Lu

Ta slika „Opcije naoružanja Rafala“….Što više reći. Strašno.

Odgovori
4S

Kao svaki pošteni srbin iznerviran sam, preneražen, konsterniran i duboko do srži nacionalno mi bićeta potrešen ovakvom vešću. Tražim od države da pod hitno reaguje najjače moguće na ovakve pretnje nebitno koliko košta. Tražim zadovoljenje od strane države a i ovom slučaju to znači minimum eskadrila Rafala ili 3-4 kom Su-57 :-D

Odgovori
St

A Dassault i Sukhoi trljaju ruke i njihovi novcanici se neizmerno raduju potresu nacionalnih bica gosn. pimpeka i gosn. stojka. Pogotovo kad cuju da Pimpe i Stoja ne pitaju za cenu……

Mi

Ne jedi se. Da se neutralise 12 Rafala potrebno je samo kupiti 13 Rafala.
Ima naravno i drugih nacina ali ovako si 100% siguran.

Iv

Rumunija i dalje fura mig21,Indija Bison. Nemci modernizuju Tornado. Sve su to matori avioni ali i dalje u upotrebi, samo nama nevalja modernizacija 29tki.Kao prvo, Hrvatska nista znacajno nece dobiti na snazi jer nece koristiti ni 30 posto ovih mogucnosti. Nemaju awacse, nemaju tankere, nemaju nijedan drugi tip letelice da bi koristili tolike data linkove, dopunu i vazduhu itd. Moze da prica ko sta hoce, Hrvatska je u samom dnu Eu po standardu i tesko ce sve to drzati na zavidnom nivou(videli smo kako je islo sa migom 21).Francuzi su napravili dobar posao, prodali deset godina stare avione a sebi ce uzeti nove. Mig 29 jeste mator ali nama je za sada ok, dugo ga koristimo, imamo pilote, infrastrukturi, kadar, mehanicare. Opet je koliko toliko moderan.Videcemo sta ce biti 2030tih.Mi uveliko eksplatisemo 29sm a Hrvatska nije jos ni ugovor potpisala za Rafal.Ceo sistem je bitan, pvo, vojin, piloti, infrastruktura, budzet, realna potreba za tipom aviona itd.

De

Ivan Uzice,

Rumunski MiG-21 i nevaljaju. Oni su samo sposobni za air policing i nista drugo. U isitini Rumunija je siromasna zemlja tako da ne moze prijustiti da ih brzo zamijene (a onda plan je da kupe jos zastarjelih polovnih F-16ice)

Indija se vec odavno zeljela rijesiti MiG-21, samo sto je vlada a i HAL nesposobni. Tako je MRCA spao sa 126 aviona na 36 ( i to Rafale) a Tejas kasni vec skoro dva desetljeca – trebao je on vec odavno da zamijjeni MiG-21.

Sto se tice Tornado, to nije u istoj klasi kao MiG-21 ILI MiG-29. Prvo to je u biti bombarder a u toj ulozi je jos jak, narocito posto je podosta moderniziran.

A sada Njemci vec govore kako ce ga zamijeniti sa jos Eurofighter a mozda i nekim brojem F/A-18F za nuklearnu ulogu.

A sto se tice Srbije i Hrvatske , moje misljenjne je da je Rafal previse veliki zalogaj za Hrvatsku i da je MiG-29 sasvim uredu za Srpske svrhe (samo ih treba puno vise).

Te

Dead1,
Yup Ro is poor and Hr is rich… 🤣
Dream on…

ri

Pitanje je tko ce u perspektivi patrolirati (wanna-be) OTAN-ex-Yu nebima (unatoc nekim dvojbama, takva su sva osim srbijanskog), cini se da Rafali imaju smisla samo ako se misli ozbiljno i racuna s tim

Odgovori
Mi

Srbija bi nabavkom sistema S-300 ili nešto slabije Kineske varijante FK-3 u potpunosti zaštitila vazdušni porostor od upada Hrvatskih Rafala

Odgovori
Ns

Sta ce nam s300 kad nam je ostao s400?batalite vise tu pricu o s300.

pp

Hrvatski reful ili „nalet vjetra“ je još kategorija futura srednjeg a srbijanski MiG 29 je prezent sadanji.
Za sad se nema što uspoređivati.
Sutra će odluka biti samo priopćena javnosti a ona je stvarno donesena u prosincu 2020. Da nije bilo još jednog potresa na kraju te godine na Banovini, ta odluka bi već bila javno priopćena u siječnju 2021.
Još 18 sati.

Odgovori
Mi

Sve pohvale T6 za izuzetan članak !!

Nasmeja me dobro onaj red
‘Nazad u realnost“ :-)

Nadam se da ce sutra zvanicno i objaviti da je Rafal pazar.
Treba ga zamo skratiti za onu cev za punjenje gorivom u vazduhu, i prefarbati isto kao i „remontovane“ 21ce. Svidjami se ta šema.

Odgovori
Lu

Nemoj se iznenaditi ako će biti novi F16 BLOCK72

Li

Fuzija senzora primenjena je kod oba aviona, s tim što je MiG-29 to imao još 80-tih

Mig-29 nikada nije imao fuziju senzora a nema je nema ni danas. U njegovom kokpitu, u osavremenjenoj verziji, imate jedan minijaturni displej, gde su vam ti senzori fuzionisani, na analognim kazaljkama? Smanjite dozivaljaj, znam a nema boljeg auta od moskvica ali ipak…

Odgovori
Mi

Da smo pametni pa da uzmemo F15EX… po mom misljenju azdaja u odnosu na Rafal. Uz to, umesto S300 ili kineskih jeftinih kopija uzmemo lepo Barak 8ER pa da vidim ko bi smeo iz okruzenja bilo sta.
Pozdrav

Odgovori
Da

Treba to nečim i platiti! Ekonomija je slaba,a ima država i puno drugih troškova.
Zapravo to Srbiji nitko ni nebi prodao!

Dj

Jeftinije nabaviti jednu bateriju s 400 pa nek lete…..

Odgovori
ef

i koliko raketa ? Hrvatska moze nabaviti puno jeftinih dronova i ispaliti prema srbiji i srbija potroši sve svoje rakete od pvo. Eto vam stvarnost koliko je pvo učinkovit.

Pa

Effe
Sbbkbb
Jaka vam je pvo, infrastrukturno i kadrovski u regionu bez premca.
Rz ce biti visnja na slagu, ili pjenu…
Drz’se onoga sto imas

Mi

Kazu neki da Francuzi uvaljuju Hrvatima ove kante od Rafala jer FRA planira da predje na MIG-29 koji je mnogo bolji avion od Rafala.

Odgovori
Sc

poslali su nekoliko pilota kod nas na skolovanje na 21-ici cisto da ih ne sokira direkt prelaz na 29-ku :D

Francuzi prodaju Rafal kako bi kupili Mig-29!!!

Odgovori
Bo

Vrag
I sta si hteo da kazes sa time? Dzabe i da uzmete Rafal, kada ce vecinom stojati na pisti za slikanje, a piloti ce i dalje imati malo sati naleta, jer je previse skup, i za odrzavanje, i za letenje. Lepo je Selak rekao.

С

Честитке Живојину на детаљној анализи обе летелице, посебно истичем и честитам што коначно у анализама можемо прочитати две веома битне ствари које већина коментатора не разматра. Прво: пројектвани број сати налета (ресурси за змај авиона, моторе, подсистеме) до првог, другог, трећег… ремонта. Друго: могућност употребе авиона као јединице у информатички умрежен борбени систем.
Прво је критично важно јер нам даје стварну слику колико кошта набавка и употреба авиона, било ако се као полу-ескадрила (6-8 или ескадрила од 12-16 примерака). Ако узмемо у обзир да су у питању савремени вишенаменски борбени авиони, за достизање пуне оперативне способности идеално би било да сваки авион може да обави налет од 400 сати годишње (отприлике по 100 сати за обуку и тренажу сваке од намена: ловац-пресретач, ловац-бомбардер, јуришник-подршка КоВ и извиђач-е дејства). Шта се може добити од Миг-а 29 а шта од Рафала по питању сати налета? Добро је да смо сазнали да само на змајевима авиона до првог ремонта, Рафал има 3 пута више налета од Миг-а 29. Даље, питање је колико који авион може да извуче налета после првог ремонта и колико би још ремонта могло да се ради до потпуног искоришћења ресурса. Такође битна непознаница је и цена мотора, делова и подсистема који се током ремонта мењају. Дакле на питање колико би коштало 12 авиона, питање је наравно набавна цена, али још важније је пројектован укупан број сати годишњег налета, очекивани број година у служби, опрема, цена летног одржавања, цена ремонтног одржавања, цена мотора и подсистема који се мењају током радног века авиона, број летача, број техничара и цена њихове обуке и рада. Све то (наравно уз специфичну потрошњу горива) мора да се узме у обзир када се прорачунава цена авиона и шта која земља себи може да приушти. Када се све прорачуна и ако се инфраструктура, авиони, опрема, делови и наоружање узму на кредит, не бих се изненадио да следећих 20-25 година око трећина војног буџета Хрватске оде само на набавку и употребу ескадриле од 12-14 Рафала. Наравно, веома је битан и БДП сваке земље која има вишенаменске авионе, јер од тога зависи војни буџет и да ли привреда неке земље може да изнесе пројектоване трошкове током животног века авиона.
Друго је критично важно јер се односи на стратегију и тактику савременог ратовања. Процеси прикупљања, прослеђивања података са бојишта, њихове обраде и на основу њих доношења одлука (на разним нивоима од пилота-посада возила или оруђа до команди) као и тренутни преглед стања бојишта на коме се драстично повећавају брзине кретања а скраћују (аутоматизацијом система) време одлучивања и командовања, што је од критичне важности. Поново наводим као школски пример где смо и где треба да будемо у информатичким мрежним технологијама интервију покојног потпуковника пилота Миг-а 29 Слободана Перића из 2003 у НИН-у. Ваздушни сукоби из 1999-е су сурова истина и трагични резултат застареле употребе ловачке авијације навођењем само са земље и непостојање технологија са информатички умреженим системом за, стални у тренутном времену преглед бојишта.

Odgovori
le

400 sati naleta godišnje po aparatu nemaju ni Izraelci. MiG 29 koje je kupila Srbija po ovdje iznešenim podacima imaju ukupno resursa za još cca 700 sati po avionu. Nakon toga mogu na otpad gdje su zamalo završili ili ponovo u produženje resursa koje su Rusi već obavili kako bi ih Srbija mogla koristiti. Druga solucija je s obzirom na ekonomiju Srbije daleko izvjesnija.

Sr

@Страхиња
O kakvim projektovanim satima naleta pricate kada RViPVO, kao i HRZ nisu uspeli potrositi bedne resurse Orla i Miga-21 citavih 30 godina!?

Vojska zna koliki budzet ima i koliki ce nalet uspeti da napravi, kao i koliko im vremena treba za neku platformu. Nisu oni bezveze uzeli te Migove 29, ipak znaju ti ljudi sta rade i sa cime raspolazu.

HRZ moze dzabe da dobije Rafala, ne pravi nikakvu razliku, isto vazi i za RViPVO. Budzet samo tih rodova mora biti kao ceo budzet MO da bi stvari funkcionisale kako treba.

Er

Slažem se sa Vašim razmišljanjem. Ali kako iskoreniti brđansko srednjovekvni načun razmišljanja u našoj vojsci. Kad su nabavljane 29-ke, mi smo ovde upozoravali da je to zastreo avion davno prevaziđen. A ovde su nam komentatori solili pamet kako avion ima potencijala, a sad je naš neprijatelj nabavio Rafal a mi još uvek se zanosimo kako bi modernizacija mig-a donela nešto novo. A istina je da bi ta modernizacija bila izvršena na avionu koji za koju godinu ide na đubre i još pri tome ta modernizacija nie ni do kolena ovm Rafalu.
Tada a i danas tvrdim da su se o trgovini Migovima srpski generali omastili a i dalje tupe kako smo sila. Nemoj samo da nam se ponovi 1914 jer 1918 sigurno neće.

Mr

Nije realno porediti mig 29 i rafal.sto je najbitnije mig 29 je nase prelazno resenje.fakticki je spasio nase vazduhoplovstvo od gasenja.sto je najvaznije migovi su tu,modernizovani i nasi piloti svakodnevno lete i uvezbavaju se sto je najbitnije(video sam ih i juce i danas iznad novog sada)ako hrvatska uzme rafale siguran sam da ce srbija uzeti jednako dobar avion samo kolicinski vise.kad stigne fk3 i sa onim sto vec imamo i sto je ostalo taj avion u nekom ne daj boze sukobu ne bi mogao ni da poleti.iskreno bih voleo da ih kupe jer znam da tada sigurno uzimamo ozbiljne masine.

Odgovori
Mi

Neko je vec rekao, autor poredi „sta bi MIG mogao da ima“ i sta Rafel trenutno ima. Treba da poredite konkretno sta ima nas MIG vs Rafal i to je jedino realno. I ja bi svasta mogao da imam ali to je samo moja zelja.

Odgovori
Lu

eheh i ja bi mogao imati Lambo, ali ga nemam :D

Li

Mig je mogao sve samo da je duzi bio dan a ovako nije uspeo nista nego je smo objekt obozavanja rusofila koji ga stuju kao da je bog isus hrist….

Be

Luki, koji ce ti to?

S-max zakon

St

Sve je izvesnije, da če Srbija imati jake argumente za kupovino prepotentnih PVO sistema i kasnije nove avione, Migovi sam skoro siguran da više neče biti izbor.

Odgovori
ma

dok hrvati uvedu svoje rafale u punu upotrebi.. srpski migovi vec lete, uz velik broj sati naleta… i taman kad hr uvede sve rafale u upotrebu, srbiji je vreme za kupovinu novih letelica, koje ce sigurno imati bolje performanse od rafala…..

Odgovori
le

sigurno…

Mi

Pa jedino da kupimo avion 5. generacije ako zelis bolje performanse, sto se tice 4. generacije ovo je sam vrh. Ako uzmes SU35,F15 ili Eurofighter , bice tu negde na istom nivou.

Li

Su-35 nije na istom nivou sto se tice radara i ostalih senzora, radarskog odraza, kvaliteta motora, univerzalnosti itd. Pogledajte samo zavrsnu obradu Rafala i uporedite sa Su-35.

Zo

Pa da,su 35 je kanta.Ne znamo ni kako leti😂Sta sve ovde moze da se procita,cudo jedno.A na pomen zavrsne obrade se najezim.

Bo

Pa i ne trebaju nam bolje perfomanse. Po meni je bolje uzeti veci broj novih aviona. Po ceni 12 polovnih rafala, mozes kupiti 18 glanc novih Mig 35, sto je po meni i bolje i jace. A da ne govorim sto su i jeftiniji sto se tice odrzavanja, i jeftiniji po satu naleta.

BS

Zasto neko misli da Hrvati nece kupiti F-16, a koje verzije to cemo da vidimo. To jest niko ih nece ni pitati, kao sto ih ni sada ne pita. Dobice tekst koji treba da se procita i to je to. Nema besplatnih drzava ni kod babe.

Odgovori
De

Jedna greska sto se tice ove recenice:

„Rafal je kao višenamenski borbeni avion u Francuskoj zamenio….lovce-bombardere Mirage-2000D, u velikoj meri lovce Mirage-2000B i C, i na kraju će zameniti sve preostale borbeen avione Mirage-2000 (lovce-bombardere Mirage-2000N i višenamenske Mirage-2000-5).“

Mirage 2000N je vec povucen iz sluzbe. Mirage 2000D ostaje u sluzbi za sada i nadograduju 55 primjerka. Prvi od tih moderniziranih Mirage 2000D je isporucen Francuskom RV 7 Januar 2021.

Mirage 2000D ce sluziti barem do 2030 ako ne i duze.

Odgovori
Na

avion nisu za poredjenje, dovoljno je upoediti masu praznog aviona i nosivost, mada motori Snemca ne maju sposobnost supercruise, avion u odredjenoj konfigutaciji to moze.

glavna prednost rafala jeste takticki lnk 16 kojim e moze povezati sa radarima klase GM i radarom Arabel sa sistema SAMP-T, link koriti i Mirage 2000

jedna mana Rafaka jeste nedostak ARR nisam procitao da su integrisali advance Harm na avion, sledeca evoucija Rafala RB4 ce biti specijalizovana za upravlja-nje UCAV-om NeuroN

Hrvatska je ubolja 7 na loou, mada ce ih prilagodja-vanje na ovaj avio kostati dosta vise od onoga sto ce
platati same avione.

nadam se novim rafalima u RV Srbije, ali je to tesko ocekivatri

Odgovori
Ed

@Narednik I klase
„…motori Snemca ne maju sposobnost supercruise, avion u odredjenoj konfigutaciji to moze.“
Kako to mislite? avion moze an njegovi motori ne mogu…
Za Rafale se navodi da moze odrzavati supercruise na 1.4 Mach kad nosi 4x Mica + 1x 1250 l tank
https://omnirole-rafale.com/performances/

Š

„koristi se sistem glasovnih komandi tzv. DVI (Direct Voice Input) tipa Crouzet koji u zavisnosti od sistema raspoznaje 50 do 300 reči“

Ne znam zašto, ali zamišljam hrvatskog pilota kako sjeda u Rafale i krene konverzacija ovako nekako:

Rafale: „Allo!“
Pilot: „Good meuning!“
Rafale: „Qui es-tu?!“
Pilot: „It is I, LeClerc!“
Rafale: „Oh, my dicky ticker! What a mistake-a to make-a!“
Pilot: „Shut up, you silly old bat!“

Odgovori
Mi

Eh, zbog ovakvih postova vredi naći vremena da se prođu svi komentari. Štrumfgoda me jako lepo nasmeja u ovo tmurno jutro. :P

Nego, u pravu su svi koji tvrde da je SRB vazduhoplovstvo tenutno superiorno sa svojim 29-kama, ali neće to biti još dugo. Kada u HR stignu Rafali, ova prednost će nestati. Samim tim Srbija trenutno nema drugog izbora nego da sada odmah vazdušno napadne i porazi Hrvatsku, dok još može. Nema svrhe čekati tradicionalnih 40-50 godina da prođe između dva rata. Ko zna ko će onda imati koje avione. Prednost treba iskoristiti odmah.

:D :P :)

Sc

bogami dobar…sta je je :D

ma

Dok Hrvati savladaju Rafala i njegove sisteme , mi ce mo vec proci na Mig-a 35 !

Odgovori
mi

Valjda nećemo na 35icu….

Ed

U principu obuka pilota i tehnickog osoblja za novi model aviona traje vise manje jednako za svakog, u smislu prelaska na novi drugaciji model.
Buduci da je Mig-35 planiran s kompletno novom avionikom u odnosu na Mig-29 (koje koristi RS) pa cak izmjenjenom kostrukcijom i upotrebom novih materijala, ne vidim da bi prelazak na Mig-35 u Srbiji bio znatno razlicit. I jednim i drugim treba nekoliko godina za „savladavanje“ novog tipa aviona. (osim ako ne mislite da je Mig-29SM= Mig-35)

Bo

Ed
Sami Rusi kazu, da za prelazak sa 29 na 35 ne treba vise od 6 meseci. Svakako je puno lakse nasim pilotima, jer lete puno vise, od Hrvatskih, jer lete na avionu 4 generacije, u odnosu na Hrvatske koji malo sati lete, i to na avionima 2 generacije, a prelaze na 4,5. U svako slucaju smo u prednosti, sto se tice i broja pilota i po iskustvu pilota.

da

Rafale ima tzv „Carefree” sustav upravljanja letom koji omogućava lako upravljanje avionom od najmanjih brzina leta (npr. slijetanje na nosač zrakoplova) do nadzvučnih brzina. Tako francuski mornarički piloti koji lete na Rafaleima započinju s obukom noćnog slijetanja na nosače u ranoj fazi svoje preobuke na novi avion. Pilotima koji su preobuku prošli na mornaričkom jurišniku Super Etendard trebalo je nekoliko godina letenja na tom avionu prije nego što su im dopustili uvježbavanje te nadasve složene operacije. Još očitiji primjer su iskustva singapurskih pilota kojima su tijekom evaluacije Rafalea za singapursko ratno zrakoplovstvo, dozvolili letenje na jednosjedu nakon relativno kratke preobuke.

Odgovori
П

Скоро па да пилот није ни потребан…

Полете као туристичка атракција скоцкани, забаве туристе изнад пар острва, врате се…

Исплати се ;)

De

Naravno da je Rafale bio idealan izbor i za Srbiju, osim toga zajedno smo (SFRJ) radili na razvoju „novog“ aviona, koji je bio praktično jednomotorna verzija Rafala.
Kompaktan je, svestran, i relativno jeftin i za održavanje u odnosu na neke druge zapadne pandane.
Sa zapada se još jedino može kupiti Super Hornet, na istoku MiG 35 i tu se realno završava izbor …
Prelazak na Rafala bi za Srbiju bio preskup iz razloga što je sva druga tehnika sovjetske i ruske proizvodnje … jedino ako se ne odreknemo metroa, jednog puta lokalnog nivoa i odradimo tranziciju i usklađivanje RV i PVOa sa Rafalom, za tih 6 milijardi mogli bi uzeti i više od jedne eskadrile i pošaljemo u penziju Orao i modernizujemo i napravimo još koji G4
Pošto bi to iziskivalo da se naši političari odreknu njihvog dela od metroa i tanje podloge na trasi autoputa, preostaje nam samo da čekamo novi mali jednomotorni Suhoj i još danas stanemo u red za njega

Odgovori
Ju

Što se tiče ekonomskog momenta ili jednostavno da li Srb i Hrv imaju novca za oružje i koliko, treba pre svega znati jednu stvar: sve zemlje ex-Yu (tzv. region) velikim delom već žive od kredita, i uzimaju se besomučno za sve i svašta. Tako da ako bude političke volje, uzeće se kredit i kupiti oružje. Naročito za zapadno oružje, zapad će dati kredita koliko treba, jedna milijardica nije problem…

Inale, Rafal je neuporedivo bolji od naših miguša. U 1-1 susretu, ako bi se uspelo doći na neki srednji domet, onda bi Mig imao neke šanse. Mada Hrv. je deo NATOa, i u nedajbože nekom sukobu (zaštita „ljudskih prava i demokratije“) imali bi ogromnu pomoć NATOa ili bi bili samo delić NATO armade.

Odgovori
Ja

Ja ne shvatam cemu tlko polemike kada je svima jasno da je Rafal bolji od MIG-29 u svakom pogledu, sto se Srbije tice ovo sto trenutno posedujemo je sasvim dovoljno dok se ne opredelimo za moderniji visenamenski avion.

Odgovori
da

Kod nabave borbenih aviona , novac nikada nije problem, iako to svi ponavljaju, a kriju istinu . Istina je da je temeljni problem i u RH i u RS nedostatak iskusnog ,stručnog kadra i letačkog i tehničkog. Iskoristivost , moderniziranog MiG-29 u Srbiji još će dugo vremena biti između 20-30% po broju posada, a još malo duže po iskoristivosti svih borbenih mogućnosti aviona MiG-29. Hrvatsku očekuje slična sudbina i sa bilo kojim novim avionom. Činjenica je da je Rafal , san snova, za potrebe RH, ali je i činjenica da se borbeni avioni i u Srbiji i u Hrvatskoj nabavljaju za, pitanje je sada, kojeg protivnika. Na veliko se govori da će RH nabaviti francuske avione, a Hrvatska , jedva da kontaktira sa Francuskom državom, a Srbija i Francuska imaju vrlo visoku razinu komunikacije, pametni političari gledaju unaprijed. https://www.predsednik.rs/lat/pres-centar/saopstenja/zajednicka-izjava-republike-francuske-i-republike-srbije

Odgovori
Li

Haha, kao komentar u fazonu glas razuma, pa spomenuti „pametni politicari“ blabla i na karju link na predsednik.rs ?

Temeljni problem RS je upravo ovaj tvoj link, predsednik.rs!

om

Darko, Makron i Francuska država sa Njemačkom temelj su EU. Isti se zalažu za Europsku vojsku sa Italijom, Španjolskom, Poljskom…. ili zasebno krilo Nato ako Ameri počnu previše filozofirati. Ideja je dakle Europska vojska i neovisna Europska vojna industrija,
Srbija pak traži saveznike na istoku. Kako to onda može biti strateško savezništvo sa Francuskom osim kurtoazije i lijepog ponašanja. Meni kao laiku izgleda logičnije strateško savezništvo sa Hrvatskom koja bi sa ovim avijacijom ojačala jugoistok Europe.

om

Kad sam rekao ojačala onda to znači da nismo imali ništa na što bi se moglo računati a u budućnosti ćemo imati Rafale kojim ćemo moći participirati na zajedničkim vojnim vježbama.

Be

Babojebac….

Ti se jamacno salis

om

Beduin ajde prestani pametovati
da ti konačno stavim sve karte na stol jer za air policing najbolji su nam koreanci i to jedino imaš pravo…za ostalo se pokrij ušima.
Dakle Rafali se kupuju iz jednog jedinog razloga a to je da rata ne bude bilo i da Bosna ostane mirna….jel ti sad sve jasno.
Mirna Bosna je ključ opstanka svih naroda na ovim prostorima…. ili u prevodu Bosnu ne smije nitko dirati a to će garantirati Rafali.
Stavi malo mozga u glavu i prestani trolati više nemam pojma ko te plaća ali ja mislim svojom glavom i imam više godina nego ti iako nas ovdje nazivaš djecom. Eto zašto će Rafali biti kupljeni i parati hrvatsko nebo. A ti pokupi Selaka onog propalog vojnog analitičara gripenovca pa na pivo i nemojte više o Rafalima jer oni će biti kupljeni i otplaćeni u nekoliko rata kao što je Plenković rekao juče.

П

А како ће то Рафали да гарантују?

Што ми је забавно да читам како ћемо опет да ратујемо…

На жалост, ништа се не одлучује код нас. Шта ће се десити зависи тренутно искључиво од странаца, као што је и било. Хрватска ће можда имати подршку и Авакса и добити и ракете, а можда ништа неће добити.

Мени се свиђа да се војска развија и да Србија развија своју војну индустрију јер се све заснива на економији. 300 милиона евра данас за авионе нам омогућава да остатак од 700 уложимо у инфраструктуру и индустрију.

Онда ће и милијарда или две за десет година бити много мањи проблем.

П.с.
Убедљиво најсмешнији су ми они који причају о ПОТРОШЊИ за војску, а траже посао негде ван своје државе да плаћају порез другде…

mi

@omniameamecumporto Znaci Rafali se kupuju zbog BiH a ne Hrvatske,da Bosna ostane mirna,jel sam dobro razumeo,pa to je odlicno,Srbi tamo inace imaju Republiku Srpsku koja je fakticki drzava u drzavi,dok Hrvati institucialno nemaju nista,odnosno imaju Komsica.Znaci Rafali treba da garantuju taj mir u inace susednoj zemlji,dobro da je tako,ja se vec bio zabrinuo…

Pi

hehe

Odgovori
Re

Obje letjelice su odlične i tu nema dileme, ali mi smo toliko male države da održavanje i nabavke pa makar i 12 polovnih ili 6 novih iziskuje stopiranje izgradnje 20 škola ,10 bolnica i 350 km autoputa..
Kao ex YU imali smo šanse da održavamo borbenu eskadrilu ali ovako samostalni dovoljno nam je nekoliko aviona da nas dublje pokopa u dužničko ropstvo u kojem smo priznali ili ne svi.
Mikro države bi trebale ulagati u sofisticirane bespilotne letjelice ili ih razvijati sami a kao backup imati nekoliko dobro održavanih lovaca..
Samo moje mišljenje..

Odgovori
La

Pa to jeste tačno (bolnice, škole,…), ali mi koji pratimo T6 baš volimo avione :-)

Mi

Zato treba Srbija da bude pametna, a ne ko Hrvati. I da nakon MIG-29 kad se raspadnu za nekoliko godina, da ne kupuje nove avione, nego da uloze u skole, bolnice. Ko je Srbiji pretnja? Da nije HR mozda?
Hrvati neka se uvaljuju u duznicko ropstvo i neka glume neku superiornost na Srbima, dzaba im to. bolje da uloze u skole i bolnice i nadam se da ce Srbija to da uradi. A ne da trosi novac na nekakve nove Migove i slicne skupe igracke.

Vl

Meni jedna stvar stalno bode oči. Taj Rafal nigde nije slikan niti bio u vazduhu bez dodatnih rezervoara. To znači da sve njegove karakteristike padaju u vodu kad se govori o nosivosti, pokretljivosti. Jedno je šta može avion neopterećen a drugo šta sve može ako je načičkan sa punim rezervoarima.
Francuzima u suštini ne treba verovati. Oni su prilično pod uticajem amerike i ko zna koga. Prisetite se samo Mistrala. Međunarodna obaveza neispunjena (nebitno šta je razlog). Takođe oprema koju je Irak kupio pre zalivskig rata potpuno van upotrebe. Onda primer kako su se ponašali u ratu u Bosni pa protiv nas 99… Ko zna šta po Africi rade.
Naši avioni su tu. Imamo ih 14 i lete svakog dana (svki dan ih čujem). Već imamo sigurno dovoljno pilota. A kako stoje stvari biće ih još.
Ovi koje čujem ne grme kao stari a izgleda i da ne dime toliko. Tako da je nešto urađeno.
Mislim da je Rafal prilično dobar ali ne tako kako se priča. To će nam braća Hrvati reći. A nadam se da ćemo i odmeriti snage međusobno da niko ne zna :)

Odgovori
Mi

Ne treba im sve verovati, ali Rafal je ipak bolje barem 3x od MIG29. To je kao da poredis Mercedes sa Stojadinom. Oboje voze ali…

le

https://static.jutarnji.hr/images/slike/2021/05/21/k_11116009_640.jpg

Evo ovdje slika bez rezervoara znaći karakteristike su mu tačne.

Koja logika ??…

Sr

Po meni, Hrvati su se previse zaleteli sa ovom nabavkom. Ovo je kao da neko sa platom nocnog cuvara kupi novi BMW.
Ova nabavka ce im ili trajno isusiti odbrambeni budzet samo da bi ih odrzavali ili ce imati 2 – 3 aviona u ispravnom stanju.
Jedna Austrija je zakljucila da ne moze da izdrzi troskove izdrzavanja i koriscenja jedne eskadrile Eurofightera koji je po troskovima odrzavanja slican Rafalu.
Mislim da smo mi sa Mig-29 mnogo pametnije postupili, imali smo vec sve potrebno za njihovo koriscenje i odrzavanje.
Naravno da je Rafal FR3 u potpuno ispravnom stanju bolji od Mig-29SM, ali pravo pitanje je da li su bolja 2 – 3 ispravna Rafala od desetak od cetrnaest ispravnih Mig-29SM koliko je ocekivano da imamo u svakom trenutku njihovog koriscenja.
Osim toga, nasa PVO se ozbiljno unapredjuje, dok su Hrvati u tom segmentu na nivou gerilske vojske sa raketama sa ramena.

Odgovori
Ma

Eurofighter nije isti ko Rafal po potrošnji. Eurofighter je propali projekt koji je na kraju dosta poskupio i zakomplicirao. Zato ih se i Austirja hoće riješiti a nitko ih neče.

om

Ako već idemo tako daleko naravno da su bolji tri
Rafala od deset MiGova, jer jednostavno protiv tri Rafala u zraku nemaju šanse ,ali čemu taj sarkazam o održavanju ako ćete letjeti kao što planirate jer to je jedini smisao kupovine onda ćete morati dobrano potrošiti na održavanje radi sigurnosti pilota jer avioni su stari i ruske su kvalitete,nisu predviđeni da traju kao F16 npr.
I što stalno lamentirate oko našeg PZO naravno da nemamo ništa ali i malom je djetetu jasno da to tako ne može i neće ostati
zauvijek i da moramo i to riješiti.
A inače zrakoplovi će biti otplaćeni do kompletne isporuke.
To je službeni stav Vlade .

Sr

@Srdjan
@omniameamecumporto
Glavni problem su 2 ili cak 3 decenije jako slabog naleta. Imali smo periode kad je prosek bio 20h godisnje. Jednostavno ovi sada Migovi sluze da se nadoknadi izgubljeno i zaista lete non-stop(bar ih ja stalno vidjam) i koliko-toliko su podigli RV na malo „visi nivo“ sto je vojska sve jasno rekla i objasnila. Jednostavno nije realno ocekivati vise sve i da smo tamo 2016. usli u neki aranzman za nove/novije lovce, jer bez ovog remonta mi bi ostali bez LA jedno vreme. Kada je jednoj Rumuniji trebalo cini mi se 6 godina od potpisivanja ugovora da postignu F.O.C. sa 16kama, a imaju daleko veci vojni budzet i vec su imali visenamenske avione, sta ocekivati onda kod nas?

HRZ nije moglo vise cediti 21ice i prosto morali su se uzeti drugi avioni, nije bilo izbora. Oba RV/RZ su uradila sta su morala i sta je bilo jedina opcija, ili to ili gasenje. Po meni, nikako nije pametno dovesti sebe u takvu situaciju da ti bukvalno opstanak zavisi od hitnosti i necije dobre volje, i nikako nije za ponos, ali sta je tu je.

Znam samo da za nas u ovoj situaciji, jos nekoliko godina, silom prilika bolji avion od Miga-29 nije postojao jer bi vise od toga, usporilo sve ostalo. Posle toga? Sa tehnicke strane bilo sta novo ce biti iskorak, operativno zavisi koliko se novca izdvoji za obuku, naoruzanje, eksploataciju itd. a ukupno, zavisi jako puno i od politike.

Sigurnosno, ljudi budimo realni, Albanija i BiH bukvalno nemaju vojsku nikakvu vec nekoliko decenija, deceniju ipo i CG i niko nije „izvrsio invaziju“…. Mi smo ovde predmet mnogo vecih sila, a vojsku trebamo imati zbog svojih potreba prvenstveno unutrasnjih.

Pa

Evrofighter
Rafala manje nego eurofightera, u manje drzava leti ali je zato eurofighter propali projekat budi boze jer su u Hrvatskoj najavili kupnju rafala. …nedobog

Li

Eurofighter je propali projekt

Haha, prosto neverovatno sta se ovde pise. Austrija za ocenu kvaliteta EF nije relaventna ni najmanje. Oni su kupili te avione da bi se elita politicara i konsultanata max. ugradila. Kada vi kupite te rafale pa kada za koju godinu krenete kanibalizirate avione jer nemate delova, odnosno kada vam apgrejdovi postanu preskupi, kad ne budete imali dobvoljno pilota itd. onda ce naravno rafal biti kriv? Ili plitak dzep?

Bo

omniameamecumporto
Ne bih se uopste slozio sa tobom. Nikada ne bi smeli krenuti 3 aviona Rafal, ni na 6 Mig 29. Jednostavno zbog rizika. Ti mislis da je sve kao u igrici, ispalim rakete, sa 100 km i protivnik gotov. Ne ide to tako. Kada je neprijatelj, brojniji, odmah se avioni povlace, bez obzira koliko si jaci. A o neiskustvu vasih pilota, koji godinama nisu leteli nocu, i koji godinama nece dostici nivo iskusnog pilota, necu ni da govorim. Ostalo je stvar tvoje maste.

om

Boban, no dobro samo sam figurativno mislio ali nije daleko od istine Rafali su doslovno svemirski brod za ove vaše migove i ne vjerujem da je napravljena neka modernizacija vredna spomena jer nije moguća
Što se tiće naših pilota i mehaničara pred njima je vrijeme učenja i usvajanja najnovijih tehnologija koje postoje.
Vi ste krenuli na krpanje eskadrile i to imate sada, nabijajte satove naleta jer to jedino možete. Kada za deset godina krenete na nove tehnologije i novi zrakoplov biti ćete na početku . Vaši piloti morati će nanovo učiti jer nova tehnologija nema veze sa ovom starudijom koja je puna pneumatskih kontrolera i transmitera na kokpitu,a stari mehaničarski i pilotski kadar može odmah u penziju jer neće biti primjereni za tu novu tehnologiju, pogotovo ako vam uleti neki zapadni zrakoplov, Rafale ili F16 isl , jer možda se do tada i otkačite od Rusije. Dakle za deset godina biti će stvari obrnute a jedno je sigurno da ćemo mi tada imati iskusne pilote i inženjere i mehaničare na Rafalu plus F4R level koji su Francuzi krenuli razvijati.

Ma

omniameamecumporto

sumnjam da ce Hrvatska prebaciti na F4R level, prvo se bude Rafal crpio do idućeg Remonta. a kad bude bio taj remont razmisljat će se o nadogradnji s tim da će to sigurno biti puno kasnije možda F5R ili F6R jer nadogradnje koštaju. Dovoljno je pogledati koliko dugo smo koristli Mig21 od BIS verzije.

Il

Rafale je svakako savremeniji ali ne radi se samo o avionima nego i o raketama koje se za njih nabave. Ako Hr opremi Rafale samo Mica raketama a ne i Meteor raketama, tada Rafale bas i nece biti u nekoj znacajnoj prednosti u odnosu na Mig 29 naoruzan R77 raketama.

Odgovori
De

Ja sam izgleda jedini laik na ovom portalu. Slusajuci vas experte zakljucujem da je najbolji avion na svetu onaj koji Hrvatska kupuje, pre par godina to je bio F16 Barak , danas Rafal a sutra ko zna …

Odgovori
Pe

Svaka čast na detaljnoj i stručnoj razradi teme. Zbog toga rado pratim Vaš portal i cijenim ga jednim od najboljih u regiji. Veliki pozdrav svim čitateljima portala iz Hrvatske!

Odgovori
П

Покушали сте на све начине да омаловажите наше МиГ-ове,али и да је истина то што сте писали,предности Рафала су -МИЗЕРНЕ у односу на цену коштања,па је стога решење Србије боље!!!Коме треба долет 1800 км,коме треба пуњење у ваздуху итд,итд…Па ономе ко планира напада на туђу територију!!!Нама,ови МиГ-29 авиони завршавају посао,и више од тога,одлично су модернизовани,на много виши ниво него што сте ви из „Танго Сикс“ пљувачке организације предвиђали!И још једна ствар:Пљујете по нашим авионима,а и сами сте у неколико наврата написали „Да се не зна до краја како је то модернизовано“,а не знате ни каве ће „Рафале“ добити Хрватска,али је важно да ви пљујете по нашој војсци и Србији!Ви сте једна банада издајничка и скуп исскоплексираних кретена!

Odgovori
St

Za sve koji vole da porede karakteristike zapisane na papiru…
Zvezda – Liverpool ne tako davno, na papiru Zvezda nije imala nikakve sanse, sto je praksa demantovala…
Odose englezi pognutih glava…
Na papiru America vs Vietnam… papir je pricao jednu pricu a istorija zapisala sasvim drugu….
NATO vs Serbia… papir je pricao da ce srbija kapitulirati za 7-10 dana… da bi najmocniji vojni savez u Ocaju poceo da rusi dalekovode, mostove, bolnice, rafinerije…
Na papiru Rafael je bolji aparat od MIG 29 sto u realnoj situaciji skoro da ne znaci nista. Vojni sukob je previse kompleksan da bi se sveo na papir I karakteristike proizvodjaca.
Psihofizicka spremnost, iskustvo I nivo obuke, data situacija, stanje I opremljenost aviona I jos mnoge druge stvari bi odlucivale…
u ostalom, ti avioni su 4 god daleko od hrvatske.
Sasvim dovoljno da srbija uradi procenu I naruci Nesto slicno… do tada MIG 29 rules 😉

Odgovori
Jo

Dobar članak, ali mislim da je pogrešno ove avione posmatrati izolovano, van situacije i okruženja. Hrvatska je ovom nabavkom napravila dobar posao, ogrebaće se o evropske fondove za odbranu i dobiti političku podršku za ulazak u Šengen. Dobila je dobar avion i skinula ovo pitanje sa dnevnog reda do 2050.

Srbija je investirala u polovne avione u trenutku kada više nije imala čime da popuni dežurnu paru, kačili su rakete na dvosed Mig-21. Nabavljeni su avioni koji su bili poznati pilotima, a najveći deo infrastrukture na zemlji je mogao da se koristi. Dobila je avion kojim može da kontroliše svoj vazdušni prostor u sledećih deset godina.

Ako se posmatra PVO kao celina, mislim da će Hrvatska i nakon dolaska novih aviona biti u lošijem položaju, ukoliko u međuvremenu ne nabavi i neke sisteme PVO. U Srbiji se naziru obrisi nekog slojevitog sistema, nabavljeni su Panciri, čeka se isporuka kineskih FK-3, modernizovani stari sistemi. Hrvatska nema ništa osim par Bofors topova i MANPADS.
(OK, ima NATO ali to je sasvim druga priča.)

Srbija će najkasnije do 2028. morati da počne sa planovima za zamenu Mig-29. Svet se menja, tako da će situacija za 7 godina biti osetno drugačija nego danas. Ne bi me iznenadilo da Srbija za 10 godina nabavi kineske avione.

Odgovori
Kr

Par detalja koji bodu u oko, vezano za tekst:

„najstariji primerak koji bi bio isporučen Hrvatskoj imao 10 godina, kao i da je na tim avionima dostupno još oko 60-65 posto resursa.“

Apsolutno nebitno koliko je avion star, ne radi se o ruskoj tehnici koja se nacelno gleda „po stanju“ a ne „po satu“. Francuzi ce produziti resurs za dodatnih 2000 sati, a takodjer planiraju avion koristiti minimalno do 2050.

„Da li se možda moglo ići na neko kratkoročno ili srednjeročno privremeno rešenje, kao što su to u regionu Balkana uradile Srbija i Rumunija, može biti predmet neke druge analize.“

Islo se rijesiti jednom i za narednih 30 god., jasno specificiran uvjet natjecaja.

„makar to bio i modernizovani višenamenski MiG-29SM na koje će biti dovedeni srpski avioni“

Srbijanski Mig-ovi 29 dovedeni su na SD standard s odredjenim elementima SM standarda, koji se nude kao opcije nadogradnje za starije verzije (tipa detektori radarskog zracenja). Ostaje tek za vidjeti hoce li se napraviti dodatni koraci nadogradnje na avionima koji imaju jos 700 sati resursa.

„FSO – Front Sector Optronics (ili na francuskom OSF) koji kod verzije F3R ima TV senzor, laserski daljinomer i laserski obeleživač…“

FSO ima i infracrveni mod; domet od 100km ovisi o modu (CCD/LRF/IRST), cueingu od ostalih senzora (primarno radar) i meteo uvjetima, te sukladno tome moze biti i puno veci i dosta manji od 100km. Nacelno je razlika 2-3x u korist FSO u odnosu na OEPS-29 (max cca 70km u IRST modu).

„MiG-29SM *MOZE* imati jednostavnije sisteme tipa Talisman ili Satelit-2 ili MSP-418K…
Za 9.12SM i 9.12SD se takođe *NUDIO* IFR kao i integrisanje dva rezervoara za gorivo…
dok MiG-29SM *MOZE* imati motore Klimov RD-33 Serije 2…
kod MiG-29SM se *NUDI* i varijanta sa povećanim dometom R-27ER…
Nije *NEMOGUCE* se na MiG-29SM *MOZDA* integriše i familija nove rakete vazduh-zemlja H-38…“

Da, jasno, sve on to (mozda) moze imati, samo ne znamo da li srbijanski Mig-ovi 29 (koji se usporedjuju) to zaista imaju, pa je tekst ostao nedorecen – usporedba poznatog standarda (F3R) i necega sto je nepoznato i nejasno

„Kada govorimo o resursima aviona, […] kod MiG-29 je to prvo bilo samo 2500 sati da bi MiG to kasnije produžio na 4000 sati […]“

Ili u slucaju srbijanskih Mig-ova 29, samo oko 700 sati…

„Rafal jednocevni top GIAT 30M791 […], brzine gađanja 2500 granata u minuti dok MiG-29 ima jednocevni top 9A-4071K […] brzine gađanja 1800 m/s“

Lapsus linguae?

„I dok prednost Rafala u vazdušnoj borbi i nije toliko velika…“

Dakle, zakljucak za avion koji moze ponijeti 3x vise ubojnih sredstava, a koja takodjer imaju i veci domet, sa boljim radarom i senzorima, sa manjim radarskim odrazom (dakle, Rafale ce prije „vidjeti“ i djelovati nego Mig 29), sa duljim borbenim doletom i „on-station“ vremenom, mogucnosti superkrstarenja, sa umrezavanjem s ostalim platformama (avioni u eskadrili, AWACS-i, zemaljske platforme itd) kojeg Mig 29 uopce nema, jest da prednost Rafalea i nije toliko velika…

Mada je nezahvalno usporedjivati, jer ipak se radi o kompleksnim sustavima (avion + sve ostalo; logistika, motrenje, uvjezbanost), a ne individualnom 1:1 okrsaju, jedina realna sansa koju Mig 29 ima jest borba u vizualnom dometu, gdje opet ima manje goriva, motori dime pa ga je lakse uociti itd, gdje vecina toga ovisi o pilotu a ne stroju, a sanse za sukob u vizualnom dometu su (i inace) prakticki nikakve

Zivjeli,

Odgovori
Ž

Kristijan Horvat

И руска техника се гледа “по сату“. Ако нпр. у међуремонтном временском року (TBO) авион налети прописан број сати, авион иде на ремонт и пре истека TBO.

Српски авиони сада имају одржавање по стању, дакле више не важи да имају само 700 сати ресурса.

У тексту је јасно назначено да још увек не знамо спецификацију српских МиГ-ова 29СМ.

РСК МиГ нуди продужење животног века што се тиче налета, дакле са 2500 сати на 4000 сати. Само могу да напишем да су до 1999. наши МиГ-ови 29 имали јако мали налет, од 300-700 сати. Не знам одакле да Вама информација да су српским авионима ресурси само 700 сати? Причамо о животном веку а не међуремонтом року (кога више нема јер је сада одржавање по стању).

Значи нпр. неки од старих 29-ки можда имају укупан налет од свега 1000 сати, имају још 3000 сати. Неки од руских или белоруских вероватно много мање јер су сигурно више летели.

На ово последње и сами сте написали:

“Mada je nezahvalno usporedjivati, jer ipak se radi o kompleksnim sustavima (avion + sve ostalo; logistika, motrenje, uvjezbanost), a ne individualnom 1:1 okrsaju“

Живели

Sr

@Kristijan Horvat
Ruski i zapadni avioni se razlikuju po tome kako se ti „sati“ racunaju. U realnosti to nema nikakve veze sa time koliko se neki avion moze koristiti.

Primer toga je da su Australijanci posle samo 10 godina potrosili sve resurse svojih F/A-18 jer su ih stalno gurali u over-g. Koren krila koji je najkriticniji deo zmaja je popucao na skoro celoj floti i moraju su platiti totalni remont i „produzenje“ resursa iako nisu bili ni blizu caosovnog ni vremenskog isteka. To je onaj famozni SLEP koji se pominjao za Barake gde se menja koren krila, zato je tako i skupo. Kako SLEP za skoro nove avione? Lepo, u principu ti avioni se projektuju da mogu istrpeti maksimalno g opterecenje odredjen broj puta. Motri se na ukupono stanje, a sam proces odrzavanja zavisi od proizvodjaca i strogo se prati.

Takodje imate sitauciju gde je dosta americke flote F-15C ograniceno maks. brzinom i opterecenjem zbog starosti zmaja iako su po propisima i dalje „u resursu“. Kod Rusa je to drugacija prica, ili se avion moze koristiti maks, ili se ne koristi, ne zanima ih to „izmedju“ i ne postavljaju nikakava ogranicenja, zato su „resursi“ dosta kraci. Sta vam govori podatak da Strizi lete na onako matorim avionima, a ne stede ih ni malo? Naleteli su vise nego nase, vase, rumunsko, madjarsko i bugarsko RV kad se spoje.

Ono sta je prednost, strukturno govoreci, aviona sa delta krilima(Miraz, Rafal, EF) je aspect-ratio. Koren krila je jako veliki u odnosu na ukupno povrsinu, krila su jako cvrsta, mogu dugo da traju i trpe velika opterecenja, ali to se placa cenom ogromnog indukovanog otpora pri manevrima.

Ako HR planira da leti koliko su pre tendera govorili, 70h+30 simulator, jos ako ih ne budu forsirali, onda je moguce da oni resurse tih Rafala nece potrositi malte ne nikad. Ista je stvar sa nasim Migovima. Nikad nisu forsirani preterano, niti su leteli puno, njih ce starost da pojede, a ne sati. Dok recimo Poljski Migovi se raspadaju, njihovi svi primerci su dobili ojacanje repne sekcije koja je popucala godinama ranije, imate i slike spektralne analize gde se vide jasno pukotine. Nasi su to tek sada dobili kao deo standardne procedure produzenja resursa, ne zato sto im je to trebalo. Mig koji je poslednji poleteo je godinama sluzio za delove, ne verujem da je leteo ni pola originalnog casovnog resursa(onog od 2500h), kamoli produzenog(4000). Takodje HRZ nije potrosilo casovne resurse Migova 21 nego im isticu ti vremenski.

Ne treba kuditi avione koji su vise nego posteno odradili ili odradjuju svoj deo posla.

Se

Svaka čast za tekst, detaljan i dato mnogo toga uporedivog.

Kada bi čovek cepidlačio, ima nekih podataka koje bi trebalo recimo razjasniti, kao što su resursi na primer. Zato što se za srpske 29ke konstantno piše o 10g vremenskog veka upotrebe uz prelazak na održavanje prema stanju, što nije sasvim tako. Naime tih 10 godina je ono što je već postojeći paket, a niko od zvaničnika, koliko mi je poznato, nije rekao da je to konačni paket. Drugo, kod onih iz Belorusije, nije primenjena ta metodologija produženja vremenskog VU, tj. kod njih je već sada obezbeđeno mnogo više godina VU.

Tema koji je bolji 1 na 1, ili 2 na 2, ili… koji je bolji po svojim sistemima svaki individualno…
Pa mislim da je jasno da je rafal savremeniji sa opremom i drugim elektronskim sistemima. Šta bi bilo u nekom stvarnom duelu (obično se analizira par na par) to zaista mnogo zavisi od pre svega elektronskih sistema zaštite pa dalje. Međutim, to se nikad u stvarnosti ne posmatra samostalno, ali eto kao na primer…valjda je zanimljivo.
Radar…..daljina otkrivanja…. Svako otkrivanje druge letelice radarom, van dometa svojih raketa, je uvek …..sa dva kraja, što bi rekli.
Radar u modu praćenja, logično je da je taj uporedni parametar povezan sa onim što nosiš ispod. Ako kod raketa kod jednog i drugog nema mnogo razlike u performansama, onda se krajnji rezultat svodi na sisteme zaštite i kontra mera.
Broj ciljeva koje može….. Da to je bitna karakteristika, u brošurama i kod sila koje imaju po 200 aviona u VaP. Kod naše dve zemlje…. koliko bi to mi ukupno imali aviona u VaP u nekoj eventualnoj situaciji.
Optoelektronski sistem, 100km vs 15km. Pod pretpostavkom tačnosti tog podatka, opet…. njegova osnovna svrha je da ukaže raketi na cilj. Znači treba imati raketu tog dometa u paru sa njim. Kada se čitaju podaci o dometu raketa, to je kao i sa bankama…. Ne vidi se ono što je sitnim slovima, ili uopšte ne piše da je taj domet u „optimalnim“ uslovima. Koji su to optimalni uslovi….teško da možete negde pročitati, osim možda pri nekom ozbiljnom ugovaranju kupoprodaje.

Ono što je po meni suština, je kada će se to desiti – eventualni borbeni okršaj 1 na 1 ili 2 na 2….u nekoj situaciji na nebu iznad naše dve zemlje. Koja je verovatnoća za to? I niz drugih pitanja u vezi s tim.

Avioni se kupuju na osnovu detaljne analize i procene pre svega situacija koje mogu nastati…. Država se oprema u skladu sa tako procenjenim t. situacijama.

Hrvatska je koliko vidimo spremna da da 1,2 do 1,5 milijardi evra za te avione.

Srbija je, koliko vidimo, otprilike za istu sumu para ili možda malo veću, obezbedila polovne avione modernizovala ih do nivoa sa kojim mogu uspešno odgovoriti nameni u okviru procenjenih situacija i to zajedno sa novim sistemima PVO, novim helikopterima, kao i polovnim radarima za poboljšanje svog ukupnog sistema PVO i VOJIN.
Lično sam ubeđen da i jedna i druga zemlja imaju odlične vojne i civilne stručnjake koji nepogrešivo na svetskom tržištu mogu odabrati nove avione za svoje potrebe, bez velikih cenovnih ograničenja ili analiza.

Ali opremanje je sistemski posao, obuhvata mnogo više od aviona i zavisi od, kao što već napisah, procenjenih situacija, ili kao kapa svega – Strategije.

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

TheDictator na: Direktor Avio Stara za Tango Six: Tekst na N1 mi je napravio štetu, ne vrbujemo Er Srbijine avio-mehaničare, nacionalna avio-kompanija nam nije jedini klijent

Tako je. Saglasan sam da se ovde bar moze cuti druga strana price, za razliku od USA. U toj diktaturi su dva 737 MAX-a morala da padnu, a jos nekoliko zamalo da padne, kako bi se tek onda cula druga strana price.

22. Feb 2024.Pogledaj

Yrraf na: Direktor Avio Stara za Tango Six: Tekst na N1 mi je napravio štetu, ne vrbujemo Er Srbijine avio-mehaničare, nacionalna avio-kompanija nam nije jedini klijent

Ne razumem zašto USA, koja je država sa najvećim brojem avionskih nesreća (https://www.statista.com/statistics/262867/fatal-civil-airliner-accidents-since-1945-by-country-and-region/) proglašavate diktaturom, ali OK, svako ima pravo na mišljenje. Činjenica je da Boeing ima jaka politička leđa i da im FAA baš mnogo gleda kroz prste i da ih samo politička odluka države drži sigurnim od bankrota, ali nazvati ih diktaturom je…

22. Feb 2024.Pogledaj

Rex na: Direktor Avio Stara za Tango Six: Tekst na N1 mi je napravio štetu, ne vrbujemo Er Srbijine avio-mehaničare, nacionalna avio-kompanija nam nije jedini klijent

Samo nije dobro kada jednu stranu priče iznese čovek imenom i prezimenom na vazduhoplovnom portalu koji ne čita baš svako u Srbiji, a drugu stranu priče iznese mainstream medij, koji se hvali kao nekom nezavisnošću i objektivnošću, i koji čitaju milioni, sa udarnim naslovima tipa ugrožena bezbednost aviona, a sve se pozivajući na anonimne izvore…

22. Feb 2024.Pogledaj

Nikola P. na: [POSLEDNJA VEST] Objavljen Preliminarni izveštaj udesa Embraera na letu JU324: Nije bilo tehničkih problema sa avionom, posada planirala da poleti sa D6

Samo da konstatujem da ova greska ne bi mogla da se desi na standardnoj pisti na aerodromu Beograd, ali na umetnutoj pisti se desila. Kada udjes u pogresan voz, onda su sve stanice pogresne...

22. Feb 2024.Pogledaj

Lucky na: [POSLEDNJA VEST] Objavljen Preliminarni izveštaj udesa Embraera na letu JU324: Nije bilo tehničkih problema sa avionom, posada planirala da poleti sa D6

UVEK JE LJUDSKI FAKTOR!!! ZATO POSTOJE RIGOROZNE MERE U OZBILJNIM KOMPANIJAMA ,KOGA ZAPOSLJAVAJU!!! ZA TE OZBILJNE KOMPANIJE,NEKI TAMO SERTIFIKAT NE ZNACI NISTA,PILAZE SE KOD NJIH!!!NARAVNO DA JE TO ZA VAS SPANSKO SELO JER GLAVNI VEZE NEMAJU!!!!

22. Feb 2024.Pogledaj