BEG airport status
Zamenimo Kubove Torovima Tor M2 guseničar i točkaš

Zamenimo Kubove Torovima

Zoran Vukosavljević, bivši pripadnik raketnih jedinica PVO Vojske Jugoslavije, učesnik borbenih dejstava tokom NATO agresije i vrsan poznavalac PVO tematike ekskluzivni je Tango Six kolumnista.

Zoran će svakog drugog ponedeljka ekskluzivno pisati samo za naš portal o načinima kako obarati vazduhoplove sa ili bez posada, analiziraće aktuelne konflikte i iznositi mišljenja o najadekvatnijoj upotrebi ovog bitnog roda. Zoran je koautor knjige Nebeski štit sa zemlje – Samohodni raketni sistem 2K12 Kub/Kvadrat i administrator grupe o PVO tehnici na Fejsbuku.

Kada se govori o novijim sistemima PVO nezaobilazna tema je šta bi od tih sistema PVO moglo odgovarati našoj vojsci. U prethodnim kolumnama osvrnuo sam se na neka od mogućih rešenja. Pisao sam o razvoju sistema PVO Pancir S, o nekim sistemima PVO koji bi mogli zameniti sadašnje lake raketne i lake prenosne raketne sisteme PVO, poput Sosne i Verbe, a pisao sam i o sistemima PVO srednjeg do velikog dometa FK-3, S-300PS i PM i S-300V. Osvrnuo sam se i na sisteme Patriot.

Danas postoji zaista velika konkurencija među proizvođačima sistema PVO i na istoku i na zapadu, ali ja i dalje smatram da su sistemi PVO koji dolaze sa istoka, (čitaj: Rusije) najkvalitetniji i u tom smislu najviše pažnje posvećujem upravo njima.

Nakon kolumne u kojoj sam izneo neka gledišta o sistemima PVO koji potencijalno mogu zameniti naše Strele, u izvršavanju neposredne PVO trupa i objekata, svakako je veoma zanimljiva tema i pitanje nabavke novih sredstava PVO, koji bi mogli zameniti i/ili dopuniti postojeće raketne sisteme PVO Kub-M.

Verovatno prva asocijacija pada na  njegove naslednike, raketne sisteme PVO iz porodice Buk, ali i na raketne sisteme iz porodice Tor. Uostalom, još tokom vazdušnog rata nad SRJ 1999. godine, Vojska Jugoslavije izrazila je potrebu da se nabave savremeniji sistemi PVO i to Buk-M1 i Tor-M1. U tom smislu i grupa odabranih starešina Vojske Jugoslavije, boravila je tokom meseca maja 1999. godine u Rusiji na obuci na pomenutim sistemima. S obzirom na sprecifičnosti sistema, načina upotrebe i vođenja raketa, načelno su starešine sa sistema Kub pohađale obuku na sistemima Buk-M1, a starešine sa sistema Neva na sistemima Tor-M1. Ipak, do kraja rata (a ni do dan danas) nije došlo do nabavke ovih sistema PVO.

Tor-M1, obuka pripadnika VJ, maj 1999. godine / Foto: Slaviša Golubović

Tor

Samohodni raketni sistem PVO 9K330 Tor, razvijen i uveden u upotrebu u tadašnjem SSSR-u tokom 1986. godine, kao dopuna i zamena za starije sisteme 9K33 Osa/AK/AKM.

Ideja razvoja sistema Tor, pojavila se iz razloga praktične nemogućnosti dalje kvalitativne modernizacije sistema PVO Osa, usled prevelike složenosti antenskog sistema, sporije reakcije, ograničenja dejstva po jednom cilju sa maksimalno 2 rakete i drugih ograničenja koja se tiču dejstava na ciljeve na visinama samo do 5000 metara i brzinama ispod 360 km/h i ograničenja u vidu vrsta ciljeva na koje se može dejstvovati.

Sistem PVO Tor doneo je kvalitativna poboljšanja u jednostavnosti antenske konstrukcije, bržoj reakciji sistema, povećanoj visini dejstva do 6000 metara, praktičnom poništavanju svih ograničenja koja se tiču minimalnih brzina ciljeva i povećavanju tipova ciljeva na koje se može dejstvovati sa aviona, helikoptera i bespilotnih letelica, na krstareće rakete, precizno navođene avio-bombe i rakete (uključujući i protivradarske rakete) i balističke projektile kratkog dometa. Pored toga, pretežno se na prvim verzijama koristila gusenična šasija GM-355, radi bolje terenske prohodnosti i stabilnosti, a i bolje oklopne zaštite od dejstva protivradarskih raketa. Sa sistema Osa, zadržan je koncept vatrenog oruđa sa osmatračko-akvizicijskim radarom i radarom praćenja ciljeva i navođenja raketa na jednom vozilu i protivavionskim raketama, sa razlikom broja raketa koji je povećan sa 6 na 8 i načina lansiranja, koji je sada vertikalni. Zadržane su i veoma bliske metode navođenja raketa zemlja-vazduh.

Ipak, i ta prva verzija sistema PVO Tor, imala je svoja ograničenja, pre svega u mogućnosti jednovremenog dejstva samo na jedan cilj i to je veoma brzo otklonjeno na prvoj i do današnjeg dana najbrojnijoj verziji sistema 9K331 Tor-M1, koja je u naoružanje u SSSR-u uvedena 1991. godine.

Sistem PVO Tor-M1, uveo je novinu u konstrukciji radara za navođenje raketa, koji je sada radar sa faznom antenskom rešetkom (PFAR/PESA) sa malim brojem elemenata, koji omogućava dejstvo na 2 cilja jednovremeno.

Vatreno oruđe sistema PVO Tor-M1 sastoji se od:

– osmatračko-akvizicijskog radara sa radarom raspoznavanja „svoj-tuđi“ koji snop po azimutu formira mehaničkom rotacijom antene u krugu od 360 stepeni, a po elevaciji od 0-32 stepena ili od 32-64 stepena. Radar ima mogućnost otkrivanja ciljeva na daljinama od 18 – 22 (25) km, što je dovoljno da se obezbedi dejstvo na ciljeve na daljoj granici zone uništenja od 12 km, pod uglovima elevacije od 0-64 stepena. Radar ima mogućnost da prepozna vrste ciljeva i to: precizno vođene bombe/rakete, avione, helikoptere i neidentifikovane ciljeve.
– radara praćenja ciljeva i navođenja raketa koji ima mogućnost da za odabrane ciljeve odredi 4 osnovna parametra (azimut, daljina, visina i uglovna brzina). Po svojoj konstrukciji, radar je PFAR sa malim brojem elemenata koji skeniranje po azimutu i elevaciji vrši elektronskim putem. Fino traženje dodeljenog cilja odvija se u sektoru od 7 stepeni po elevaciji i 3 stepena po azimutu, što garantuje zahvat cilja u roku od 400 do 600 ms.  Radar obezbeđuje automatsko praćenje 2 cilja i navođenje do 2 rakete na 1 cilj ili 2 rakete na 2 cilja (po jedna raketa na svaki cilj).
– TV optičkog sistema/kanala, koji je pomoćni sistem kojim se vrši praćenje ciljeva po uglovnim koordinatama.
– digitalnog računara velike brzine obrade podataka.
– prijemno-pokazivačkih blokova i konzola.
– kodiranog radio-komunikacionog sistema.
– raketa zemlja-vazduh, 9M330/9M331, smeštene u dva kontejnera sa po 4 rakete u svakom.
– sistema napajanja električnom energijom, koji se sastoji od generatora koga pokreće gasna turbina ili motor samohodnog guseničnog vozila.
– pomoćne opreme.

Sistem PVO Tor-M1 karakteriše velika brzina reakcije sistema. Pod pojmom „reakcija sistema“, podrazumeva se sledeće:
– otkrivanje ciljeva osmatračko-akvizicijskim radarom, obrada podataka i inicijalno praćenje, utvrđivanje prioriteta po osnovu stepena pretnje i formiranje podataka o ciljevima za prosleđivanje radaru praćenja ciljeva i navođenja raketa
– orijentacija – usmeravanje radara za praćenje ciljeva i navođenje raketa ka najopasnijem cilju, po azimutu i elevaciji
– fina pretraga cilja od strane radara za praćenje ciljeva i navođenje raketa, prelazak na automatsko praćenje 2 najopasnija cilja i lansiranje raketa

Ovaj postupak ili „reakcija sistema“, traje od 3,4 do 10,6 sekundi, zavisno od parametara ciljeva i prisustva smetnji (elektronskih i prirodnih). Ukoliko se ovaj postupak vrši u pokretu, potrebno je dodati još oko 2 sekunde zbog zaustavljanja borbenog vozila. Tor-M1 dejstvuje sa zastanka, ne iz pokreta. Treba još dodati da je ceo proces u velikoj meri automatizovan. Moguć je uvezan rad 2 vatrena oruđa u sistemu Veza, kada 2 oruđa uvezanim radom pokrivaju zonu skeniranja od 0-64 stepena.

Bateriju Tor-M1 obično čine 4 vatrena oruđa i automatizovana baterijska komandna stanica 9S737 Ranžir koja ima zaduženja da prima podatke o ciljevima od vatrenih oruđa (maksimalno 6) i da vrši raspodelu ciljeva po vatrenim oruđima time sprečavajući da dva oruđa dejstvuju na iste ciljeve. Takođe, baterijska komandna stanica može primati podatke i od jednog vatrenog oruđa u bateriji koje ima dodeljenu funkciju ranog otkrivanja ciljeva i od osmatračko-akvizicijskog radara na višem hijerarhijskom mestu i na osnovu toga formirati pregled situacije u vazdušnom prostoru.

Baterija Tor-M1, može kao dodatna sredstva u svom sastavu imati i osmatračko-akvizicijske radare većeg dometa, poput P-19, Kasta 2E1 i Kasta 2EA, ali i druge radare.

M2

Sistem 9K332 Tor-M2, predstavlja duboku modernizaciju sistema Tor-M1 i u značajno meri otklanja nedostatke uočene kod te verzije. Pre svega to se odnosi na daljinu otkrivanja ciljeva, uz novi osmatračko-akvizicijski radar koji je koncipiran kao ravna antenska rešetka (preteča PFAR radara). Novi radar ima bolje karakteristike i može jednovremeno da prati do 48 ciljeva, zadržavajući isti domet otkrivanja po daljini kao i radar sistema Tor-M1, od 18 – 22 (25) km.

Vatreno oruđe je pored novog osmatračko-akvizicijskog radara, dobilo i modernizovani radar za praćenje ciljeva i navođenje raketa, sa većim brojem elemenata, koji može pratiti ciljeve u sektoru od 30 stepeni od bisektrise radara (sredine). Radar za praćenje ciljeva i navođenje raketa u mogućnosti jednovremeno navodi do 4 rakete na 2 cilja ili 4 rakete na 4 cilja (po jedna raketa na svaki cilj). Par antena za praćenje raketa, smešteno je sa leve i desne gornje strane radara za praćenje ciljeva i navođenje raketa. Nove modernizovane rakete 9M332, omogućile su povećanje dometa efikasnog dejstva sistema na 16 km po daljini i do 10 km po visini. Vatreno oruđe je potpuno automatizovano i može vršiti otkrivanje, akviziciju, praćenje, zahvat i dejstvo na ciljeve u pokretu. Baterija Tor-M2 sastoji se načelno od 4 vatrena oruđa, modernizovanog automatizovanog komandnog mesta baterije 9S737 Ranžir-Mk, koje suštinski ima slične zadatke i funkcije kao i kod sistema Tor-M1, uz dodatna unapređenja funkcija i veće brzine obrade podataka. Bateriji Tor-M2 mogu biti pridodati i dodatni osmatračko-akvizicijski radari radi ranog otkrivanja i praćenja ciljeva. U naoružanje Ruske vojske, sistem Tor-M2 uveden je tokom 2009. godine.

Kako radi raketa

Ono o čemu do sada nisam detaljnije pisao su rakete zemlja-vazduh 9M330/31/32 koje koriste sistemi iz porodice Tor.

Dakle, vatrena oruđa Tor, Tor-M1 i Tor-M2, naoružana su sa 8 raketa zemlja-vazduh, smeštenih u 2 kontejnera (modula) sa po 4 rakete. Kontejneri sa raketama su smešteni vertikalno, pa je tako i definisano lansiranje raketa – hladni start katapultom. S obzirom da je sistem Tor, predviđen i za dejstvo na ciljeve koji su veoma blizu, uvedeno je takozvano autonomno obaranje rakete po vertikali, gasodinamičkom metodom. Hladni start rakete katapultom, obaranje rakete po vertikali pomoću potiska sa mlaznica u gornjoj zoni rakete i onda start dvorežimskog motora. Autopilot upravlja rulima, ali brzina je nedovoljna za aerodinamičko upravljanje i zato imamo mali gas-generator u telu rakete u zoni rula i gasovi se kanalima razvode na svako krilce gde u korenu imamo po dve mlaznice, po jedna na svakoj strani krilca. Znači ukupno 8 malih mlaznica. Stvar je u tome da su otklon krilca i veličina potiska proporcionalni, što se krilce više otkloni to mlaz bude jači i potisak zapravo simulira ono što bi krilce ostvarilo aerodinamički da je brzina kretanja dovoljna. Kada su krilca nulovana, u neutralnom položaju, mlaz ravnomerno ide kroz obe mlaznice i sile se poništavaju, nema otklona rakete od aksijalne osi. I tako sve do trenutka startovanja motora koji se pokreće ili dostizanjem ugla otklona, negde oko 50 stepeni ili približno ili nakon isteka jedne sekunde, pa šta bude pre. Startom motora prekida se rad sistema gas-generatora i otklona putem istog, dalje je upravljanje aerodinamičko.

Vertikalni start rakete
y

Raketa je opremljena blizinskim radio-upaljačem u nosu rakete zajedno sa predajnikom, dok su prijemnik blizinskog upaljača, antene prijema komandi upravljanja i autopilot smešteni u središnjem delu tela rakete. Bojeva glava je smeštena između sekcije za vođenje i raketnog motora, u donjem delu rakete, a na repnom delu se nalazi transponder  za praćenje rakete radarom za praćenje ciljeva i navođenja raketa sa zemlje.

Vođenje raketa sistema Tor

Raketa se navodi na ciljeve u vazduhu koristeći tri osnovne metode:
– metoda sa 3 tačke – kada se raketa stalno dovodi u ravan sa radarom praćenja ciljeva i navođenja raketa i cilja. Raketa se navodi da leti pravo prema cilju.
– metoda sa polupreticanjem – kada se raketa navodi tako da se stalno nalazi na polovini maksimalno mogućeg ugla preticanja.
– metoda sa 3 tačke za niskoleteće ciljeve (NLC) – kada se raketa stalno dovodi u ravan sa radarom za praćenje ciljeva i navođenja raketa i cilja po azimutu, dok se u početnoj i srednoj fazi za određeni stepen podiže po uglu elevacije, da bi se izbegle smetnje stalnih odraza od Zemlje (tzv. Klateri) i onda se tokom približavanja tački susreta sa ciljem,  poravnava i po elevaciji.

Arktička verzija

Već sam pisao u ranijim kolumnama o sistemu Pancir-S, da su razvijene i takozvane arktičke verzije, odnosno verzije namenjene za upotrebu u područjima ekstremnih vremenskih uslova. Ni sistemi iz porodice Tor, nisu zaostajali u tom pravcu.

Arktičke verzije, sistema Tor-M2 nose oznaku Tor-M2DT i imaju gotovo iste borbene mogućnosti, a već se pojavila i nova modernizovana verzija arktičkog sistema pod nazivom Tor-A, koja se sastoji iz zglobnog guseničnog transportera-platforme DT-30PM, u svom sastavu ima radarski sistem i rakete i to njih 16 komada, u 2 kontejnera-modula sa po 8 raketa. Upravljačke i operatorske komponente, zajedno sa energetskim komponentama, sistemima za održavanje života u veoma hladnim uslovima i ljudstvo su smešteni u vučnom delu transportera, a u vučenom delu su elektronske komponente raketnog sistema – antenski sistem, primopredajni blokovi, talasovodni sistem. Rakete 9M338 imaju domet od 16 km po daljini i do 12 km po visini. Osmatračko-akvizicijski radar ima povećan domet otkrivanja ciljeva od 32 km, uz vreme reakcije sistema od 5 -10 sekundi. Sistem Tor-A u mogućnosti je da dejstvuje jednovremeno na 2 cilja sa 4 rakete ili na 4 cilja sa 4 rakete.
Moguć je uvezan rad 2 vatrena oruđa u sistemu Veza, kada 2 oruđa uvezanim radom pokrivaju zonu skeniranja od 0-64 stepena.

Aktički Tor

Treba napomenuti da temperaturni opseg moguće efikasne upotrebe naoružanja kojima je opremljena ruska vojska iznosi -50 do +50°C, a da su arktički Pancir i Tor tako konstruisani i opremljeni da se mogu koristiti i na nižim temperaturama od -50°C. Razvoj ovih sistema završen je krajem prošle godine, a već početkom ove godine je počelo uvođenje u naoružanje. Prve primerke dobiće jedinice VKS i Severne flote i koristiće se kao zaštita od napada iz vazduha jedinica i objekata ruskih baza na Arktiku.

Jedno od načina da se ovi PVO sistemi prilagode surovim klimatskim uslovima jeste i izbor adekvatnog vozila na kome su postavljeni njihovi elementi. U ovom slučaju primenjen je zglobni transporter guseničar DT-30PM koga proizvodi zavod IMZ ’’Vitjaz’’ iz grada Išimbaj. Ovo vozilo obezbeđuje visoku prohodnost u bilo kojim terenskim uslovima, a poseduje i amfibijska svojstva.

Nosivost transportera DT-30PM je 30 tona što u potpunosti zadovoljava zahteve instalacije sistema Pancir i Tor kao i njihovo borbeno dejstvo iz zastoja, u pokretu pa čak i plivanju u vodi. Mali specifični pritisak na tlo od samo 0,27 kg/cm² omogućuje ne samo velike mogućnost kretanja po teškom terenu već i obavljanje zadataka koji mogu zahtevati vožnju po miniranim površinama. Autonomija kretanja transportera je 700 km, maksimalna brzina na putu je 45 km/h a u vožnji pod vodom do 6 km/h.

Treba reći i da postoji i kontejnerska ili modularna verzija sistema Tor-M2, pod oznakom Tor-M2KM. Naime, radi se o kontejnerskom sistemu koji se isporučuje bez pratećeg vozila ili poluprikolice, te se samim tim može smestiti na noseću konstrukciju točkaškog ili guseničnog vozila bilo kog odgovarajućeg tipa (nosivost pre svega), kao i na nekakvu polu-prikolicu. Takođe, kontejner se može smestiti i na ratne brodove. Karakteristike i mogućnosti sistema su jednake i paritetne sistemu Tor-M2.

Tor-M1 i Tor-M2 u Ruskoj vojsci koriste i kao neposredna PVO u sklopu Brigada PVO naoružanih sa raketnim sistemima PVO iz porodice Buk i S-300V, kada se komandna stanica 9S737(MK) Ranžir potčinjava Komandno-informacionom sistemu Brigadnog nivoa Poljana-D4.

Pratite Tango Six i na društvenim mrežama. Na Instagramu, Jutjubu, Tviteru i Fejsbuku.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Komentari

St

Zar mi ne rekosmo da ce okosnica nase trupne pvo biti domaci sistem PASARS? Namontirali smo top na FAP, jos 5-10 godina pa cemo razviti i domacu raketu, ili odustati od nje.

Odgovori
Ra

Ne rekosmo to…

Em

Ako Turska moze kupiti S 400 mozemo i mi. Ako treba na kredit.

kr

@Emil ma sta bre S400 da kupimo odmah od rusa nuklearne podmornice i iskander i su57 jedno 200 komada…na kredit naravno…

Bl

@Rade
Tangosix, 17.8.2020.
„Ako ne bude nekih iznenađenja PASARS bi u budućnosti trebalo da bude okosnica trupne PVO Vojske Srbije odnosno PVO Kopnene vojske koja nije značajnije obnavljana gotovo 30 godna“

×

@Blagoje Trupne PVO…

Bl

@××
Cekaj, jesi mislio trupne ili trupne? Sto si napisao trupne ako si mislio trupne, vidis da ljudi pricaju o trupnoj pvo a ne trupnoj kao sto si ti rekao.

Jo

Blagoje – neka si im rekao! Pogotovo za ,,trupnu,,;)))

Sr

Vojni budzet je oko 2%, da kazemo da se moze prosiriti do 2.5%. Obzirom da su na ta izdvajanja i dalje plate male(nikakve), uslovi losi, a tehnike fali, kako bi vi reorganizali vojsku?

Smanjiti kopnenu vojsku, pa uloziti vise u RViPVO? MI kao imamo 3 eskadrile aviona, od toga jedna i to ne cela, moze da vrsi zastitu vazdusnog prostora sa, mozemo slobodno reci, zastarelom tehnikom. PVO je dobila jednu bateriju novih sistema, sa kojom moze da stiti Batajnicu ili neki drugi aerodrom i to je to.

Znaci odbrana zemlje pada na jednu bateriju i jednu eskadrilu…..Ne znam kako bi taj rat izgledao, ali definitivno lose po nas.

Odgovori
Sa

Srbofil, interesuje me sta ti mislis o kineskom j10c, posto spomenu eskadrile? Izuzetno zanimljiv avion.

Sr

@Sasa
Siguran sam da je to dobra masina, ali pitanje je koliko je dobra za nas? Na to vam moze odgovoriti samo nase vojno i politicko rukovodstvo tek nakon ozbiljne ponude Kineza i eventualne reakcije nekih drugih zemalja na to(koje siguran sam, nece biti pozitivno).

Takodje, mislim da C nije jos uvek dobio izvoznu dozvolu, samo A i B.

Sa

Mislim da Pakistan ima namjeru da kupi j10c kao odgovor na indijske Rafale. Nisam siguran dokle je to stiglo, mada po internetu stoji da je to vec ugovoreno, pogotovo jer su dobili nove, kineske motore, tj prvi domaci tj. kineski motor. Kazu i da ima AESA radar i da je veoma jeftin. I jos na to se dodaje da su kineske V-V rakete superiorne u odnosu na Meteor (i jos neke su spomenuli, zaboravio sam koje su sve poredili). Mislim da je C varijanta oficijelno ponudjena na prodaju 2019. na IDEXU cak mislim, a i na kineskom aeromitingu iste godine. Dosta ga porede sa Rafalom, e sad koliko je to realno pitanje je.

С

Vojni budzet je oko 2%, da kazemo da se moze prosiriti do 2.5%. Obzirom da su na ta izdvajanja i dalje plate male(nikakve), uslovi losi, a tehnike fali, kako bi vi reorganizali vojsku?
Према у јавности доступним подацима, буџет за 2021. износи 872 м евра или око 2% БДП-а. Од тога за персоналне трошкове иде 44% или 383,5м, за обуку иде 30% или 262м, за набавке НВО иде 22% или 192м, ин на објекте 4,5% или 35м. У последњих 5 година када су кренуле модернизацја и набавке, све се набављало на кашичицу јер је структура војног буџета била слична као и укупни војни буџет. Пошто од краја 80-их није било озбиљних набавки, Српска војска озбиљно технолошки и технички заостаје и по мојим проценама потребно је да наредних 10 година имамо најмање 2,5 милијарде евра годишњи буџет да би ухватили корак са кретањима и да би од војске створили озбиљан фактор одвраћања тј борбено употребљиву силу у датом моменту. Све, али буквално све од технике нам је застарело а оно што је скоро набављено је патетично мало. Такође више ни власт не крије оно што се на Т6 пише годинама, а то је горући проблем људства. Није уопште помињано укидање војног рока (све до прошле недеље) као катастрофалног потеза тадашњих власти, а онда ни проблем мањка кадрова за одређене специјалности (пилоти, посаде тенкова и осталих возила, техничка служба…) Наша једина нада остаје озбиљан раст привреде (са садашњих 48 на 125 милијарди евра), а то неће бити могуће док нам у њој преовлађују буразерско, партијско, тајкунско пословање, док се нижу привредни скандали и афере, тако да опет долазимо до политичара као суштинког извора проблема у који смо запали…

ma

@Strahinja
Složio bih se sa tobom u svemu, sem u vezi „katastrofalnog poteza tadašnjih vlasti“. S obzirom na tadašnji, a i sadašnji budžet vojske, ne postoje uslovi za bilo kakvu obuku vojske izuzev kadra za gradsku čistoću i eventualno pešadije. Ako se država koji slučajem odluči za vraćanje služenja vojnog roka moraju da obezbede i novac i plan i program intenzivne obuke. Omladina koja će da sedi u kasarni, jede hleba i pasulja, a kasnije čisti poligon i gluvari ne treba nikome, a po najmanje poreskim obveznicima. A sve mi se čini da će tako biti.
Bolje bi im bilo da povećaju plate profesionalnim vojnicima i stručnom kadru, nabave novu opremu i prilagode se novim generacijama i trendovima u svetu (jbg, mentalitet jna mora u penziju), jer je to put ka popunjavanju jedinica sa kadrom koji je i zainteresovan za „materiju“.

DW

@Srbofil. Pola procenta od bednog BDP-a i ne znači puno. Možda treba promeniti
našu vojnu doktrinu. Recimo, da nam PVO služi da preživimo prvi udar i da nam omogući odmazdu taktičkim raketama zemlja – zemlja koje su dozvoljene (dometa do 300km i mase bojeve glave do mislim pola tone). Ukoliko bi glava bila termobarična, tih dozvoljenih pola tone bi imalo efekat kao 1.5t konvencionalne glave ako ne i više. Na ovaj način potencijalni protivnik bi na neki način bio odvraćen od avanture.

С

Макси, 100% тачно. Седење, глуварење и чишћење по касарнама мора бити прошлост као „менталитет и обука“ из ЈНА. Данас је проценат рода пешадије бројчано у саставу војске око 55%. Ако рочној војсци служење траје нпр. 10 месеци и ако погледамо шта је све од наоружања и опреме у арсеналу пешадије, после основне пешадијске обуке од рецимо 6 недеља, наредних месеци регрути могу провести буквално до последњег дана војног рока у активној обуци (за различите ВЕС у пешадији). Ако се томе додају обуке које се наслањају на друге родове и службе, ни 10 месеци није довољно. Држава мора пружити подстицај регрутима који су заинтересовани „за материју“ да поред обавезних иду на обуку за сертификоване специјалистичке курсеве који би се признавали и у цивилству (техничке службе, телекомуникације, информатика, санитет, вожња аутомобила и камиона, руковање грађевинским машинама, противпожана служба…) Такође држава мора увести пореске олакшице, дотирано више школовање и преквалификације за регруте који су спремни да служе и дуже време од обавезног рока… Тако би могли да се надамо доброј попуњености, високој борбеној вредности активне војске и следствено, добро попуњеној и квалитетној резерви.

Br

@strahinja
Investicije u cisto naoruzanje su blize 300 milion evra nego 188 kako si naveo.

WE

i-Dome (all-in-one) je neprikosnoven na svetu ! Kupiti Spyder-LR ili Akash-NG (uskoro) + i-Dome.

Odgovori
Al

U pravu si 100%

Bo

Warevolf
Opet ti sa tim tvojim izraelskim sistemima. Dobri jesu, ali ne za nas.

St

Ja sam cuo da krstarice klase Kirov imaju odklcan PVO sistem, pa mozemo to da kupimo?

Jo

Sa Izraelom smo zvršili;)

NN

Pitanje
Koja je razlika u performansama i pravilima koriscenja Pancira i Tora? Oba sistema po specifikacijama spadaju u trupnu PVO i za odbranu tackastih ciljeva i objekata od vitalnog znacaja.
Prednost Pancira je sto je hibridni, artiljerijsko raketni sistem i koliko sam shvatio ima mogucnost navodjenja raketa samo uz pomoc TV optickog sistema, dok je kod Tora to pomocni sistem za pracenje po uglovnim koordinatama (zahteva sadejstvo radara?, da li obezbedjuje odredjivanje daljine i brzine bez radara?, pa i navodjenja rakete? )
Sustina mog obrazlozenja je pitanje zasto Tor ako vec ima Pancir?
Zasto ne Pancir u mnogo vecem broju uz sistem Buk M3 Antei-2500, koji vec nadmasuje FK3?
Dobro, pretp ne Buk M3, jer jos nije usao u upotrebu u vojsci Rusije,ali tu je Pancir, i to SM verzija (koja ce ubrzo uci u upotrebu?)
Jedina je dilema, da li se osloniti na iskljucivo jedan sistem PVO, i to kojeg je USA navodno dosla u posed,kako se unificiranje sistema PVO odrazava na logistiku a kako na „zilavost“ na ometanje u slucaju rata.
Da li je Pancir zaista tako dobar posto svi smo citali o problemima Pancira u Siriji gde je navodno redovno hvatao velike price za razliku od Tor sistema koji je navodno radio bez greske.
I mozda najbitnije da li Pancir moze da stiti od istih ciljeva kao Tor, pre svega protivradarskih raketa i bespilotnih, jer raketa Tora mi se uvek cinila agilnijom

Odgovori

Tor-M2 bi bio odgovor, nije skup, a daleko je efikasniji od Pancira i drugih slicnih sistema, ali pitanje je kako ce reagovati i da li ce to dozvoliti partneri sa zapada.

Odgovori
NN

A kako znamo da je efikasniji?
Pancir
Pracenje 20 ciljeva
Otkrivanje min 32(SM min 40)
Pracenje cilja 24 (28) km
Dejstvo SM verzije 20- 40 km
Cilj 4 rakete, 4 cilja, 3 radarske jedna opticke
Tor
Pracenje 48 ciljeva
Otkrivanje 18- 22(25) km
Dejstvo 16 km daljina, 10 km visina
Cilj 4 rakete 4 cilja, 4 rakete 2 cilja

Izgleda da Tor moze da prati vise ciljeva ali da Pancir ima vece domete otkrivanja pracenja i dejstva, mada sam podatke za Pancir nasao na Wikipedia sto apsolutno nije pouzdan izvor, ali to mi je bilo najbrze
Bilo bi dobro da neko strucan uradi uporednu analizu ta 2 sistema

NN

PS
Pancir ima topove, za blizinu veoma bitno tj min domet dejstva Tora i Pancira

Bo

Djordje
Veci domet radara i raketa ima Pancir.

De

Pncir je u vec dva rata dokazan kao smece.

A sada su Amerikanci dobili Pancir iz Libije ili Sirije. Znaci da ce mu vrijednost pasti jos vise.

ma

@dead1
Ako si Amerika, onda je svako oružje neprijatelja za tebe smeće. Ako si banana republika i planiraš ratovati sa kikiriki republikom, onda činjenica da su Amerikanci došli u posed Pancira za tebe ništa ne predstavlja.
A ako si kojim slučajem banana republika i odlučiš da ratuješ sa Amerikancima, ni hipotetičko posedovanje S500 ti neće pomoći.
Trenutno na planeti, male zemlje protiv SAD, RUS i Kine nemaju nikakve šanse, sve da u orbiti oko zemlje poseduju i Enterprajz.

Al

@Dead1

Netačno. To što vi mislite da je PVO magični sistem koji sve sam radi (ili što ste mislili), pa ste iznenađeni kada se Pancir loše provede zbog loše taktike upotrebe, je u osnovi vaš problem.

Po milioniti put rečeno, nijedan sistem PVO ne može da zameni sisteme VOJIN i lovačku avijaciju i da obavlje sve zadatke jednog RViPVO. PVO je primarno namenjena da dejstvuje sa ostalim rodovima RViPVO (VOJIN i LA) zajedno. To što Sirija 20 godina od kraja Hladnog rata i 10 godina tokom građanskog rata, praktično nije ulagala u svoju LA je problem RV Sirije, a ne Pancira koji je sa ostalim sistemima PVO odradio svoj posao u odbrani važne infanstrukture u Siriji i praktično izgurao RV Izraela iz vazdušnog prostora Sirije. E, a drugi problem je što Sirija posle 30 godina neulaganja nema lovačku avijaciju kojom bi mogla da prebaci vazdušni rat na teritoriju Izraela/Libana i istočnog Sredozemlja i praktično nema pravi odgovor na rat u kojem se našla.

Sudbina Pancira u Libiji je opet rezultat diletantske upotrebe PVO, bez podrške LA i VOJIN, samo zato što je to nekako funkcionisalo dok nisu došli Turci, pa je „logično“ da će isto tako dobro funkcionisati i protiv Turaka.

Sr

@Dead1
@Aleksa Radojicic
Nema to veze sa VOJINom niti da li je neki sistem „djubre“. Vrlo prosto, ako neko ima vojni budzet kao druga strana citav DBP, ne moras biti Nikola Tesla da shvatis ko ce u tom okrsaju pobediti, ja ne znam sta tu nije jasno?

Zamisli RUsija napadne Bugarsku ili RUmuniju i neki genijalac kaze „ma ovi F-16 su smece“….. mislim stvarno svaka cast.

Al

@Srbofil

Postojanje dobro organizovanog RViPVO, sa sistemom VOJIN, PVO i LA podrazumeva bar solidnu ekonomiju, naravno, ali DBP nije ni spominjan.

Bo

Kada kazete da je Ruski sistem bolji od zapadnih bilo bi korisno da nas laike informisete nekom komparacijom istih gde se to i vidi i dokazuje

Odgovori
Ra

Ruski sistemi su se pokazali dosta dobri u Siriji. Izrael je morao uvek da vrsi masovne napade da bi postigao odredjene rezultate. Onda napadi sitnim i sporim dronovima na Hmejmin su pokazali jacinu tora i slabosti Pancira. No baza je i dalje neostecena.
S druge strane Iran je lansirao klasicne balisticke rakete na americku bazu u Iraku i sve su prosle i pogodile cilj. O onoj sramoti Patriota kod Arapa da ne govorimo.
Izrael je jedino jak sto se tice PVO-a.

Al

ruska i zapadna PVO se koncepciski razlikuju, pa ih je veoma tesko porediti, npr zapad nema sistem slican Toru ili Panciru, dva sistema koja bi mogla da se porede su S-350 i PAMS-T, ali je jako nezahvalno porediti sisteme ako niste vrhunski strucnjak iz ove oblasti, ja nisam pa ih necu porediti.

Б

Rade;patriot i nije namijenjen da obara dronove odnosno UAV,vjerovatno bi i s400 slično proša,upravo zato rusi koriste tor.

De

Boris, jesu Ruski sistemi PVO bolji nego zapadni. Problem je sto su zapadni ofenzivni sistemi (BPL, stealth avioni, krstarece rakete) puno bolje nego PVO.

Borbe u Libiji, Siriji i Nagorno-Karabakh, a i prijasnje borbe nad Srbijom, Libijom, Iraku i Libanu u 1980-ima i 1990-ima dokazuju da je prednost na ofenzivnim modernim zracnim sistemima. Jedino je u Ukrajini „pobjedio“ PVO zato sto je Ukrainska RV starmodna i koristi relativno primitivne taktike iz drugog svijetskog rata.

Rade,

Izrael bombardira Siriju kad god zeli. Ruski PVO i modernizirani PVO nista ne zaustavljaju Izrael. Izraelski napadi su uvijek bili „masovni“ kao sto i treba po vojnoj logici.

Ako je meta strateski vazna onda trebas osigurati njeno unistenje. Znaci ne posaljes dva J-22 Orao sa nevodenim bombama. Posaljes 4 F-15I/F-16I sa dalekometnim vodjenim raketama, imas jos 4 u rezervi, a tu lete mozda jos 4-8 F-15/16 da osiguraju nebo,avioni za elektronsku borbu (G550 a i F-16I) i AWACS avion (G550/B707) a i BPL za izvidanje. Tu cekaju i helikopteri CSAR da spase pilota u slucaju da je avion izgubljen.

Znaci ostvaris totalnu kontrolu neba.

Naprimjer napad na nuklearni reaktor u Siriji 2007 su sudjelova sve ukukupno 3 lovacke eskadile. Tu su bili 10 F-15I za napad, i neki nepoznati broj F-16I iz 2 eskadrile za protiv-zracnu i protiv-radarsku borbu, nepoznat broj aviona za elektronsko ratovanje i izvidanje, specijalne jedinice Sayeret Matkal sa podrskom helikopterske jedinice.

Al

@Dead1

„Borbe u Libiji, Siriji i Nagorno-Karabakh, a i prijasnje borbe nad Srbijom, Libijom, Iraku i Libanu u 1980-ima i 1990-ima dokazuju da je prednost na ofenzivnim modernim zracnim sistemima.“

Ne, ono što su svi ovi ratovi dokazali je činjenica da je vazdušni rat interrodovski rat, koji zahteva dobro opremljenu i obučenu lovačku avijaciju, VOJIN i PVO (a to smo tehnički znali od DSR), potom jaku integraciju i koordinaciju sva ova tri roda. Ako jedan od ovih ključnih rodova izostane ili je lošije opremljen ili
se loše upotrebljava, logično je da će rezultati izostati.

I to je ono što se može videti u svim tim sukobima. Libija, nepostojeća VOJIN i LA, Sirija nepostojeća LA, NK nepostojeća LA. Na sve to, u svim ovim sukobima imamo i upitne momente upotrebe PVO (čuvena posada u Siriji koja sedi pored Pancira na puš pauzi itd.). To možemo i dalje da proširimo. Irak 1991, statična VOJIN i PVO (što je daleko olakšalo njihovo uništenje) i većim delom zastarela LA koja je tek izašla iz 8 godina dugog iscrpljujućeg rata sa Iranom. Srbija 1999, VOJIN i PVO su se pokazali sasvim zadovoljavajuće, ali džaba kada mala i zastarela LA nije mogla da uradi ništa. Ista priča i sa Gruzijom 2008.

„Izrael bombardira Siriju kad god zeli. Ruski PVO i modernizirani PVO nista ne zaustavljaju Izrael. Izraelski napadi su uvijek bili „masovni“ kao sto i treba po vojnoj logici.“

Problem je što vi i dalje ne shvatate da ovo nije isključivo zadatak PVO, već čitavog sistema RViPVO (i niste jedini pošto imamo gomilu koja smatra da je jedan S-400 sam štiti od svega). Kada govorimo o Siriji, PVO je svoj deo posla obavila, značajno smanjuje efikasnost izraelskih udara i praktično je onemogućila dugotrajnije prisustvo RV Izraela u vazdušnom prostoru Sirije, primoravši Izrael da izvodi udare sa veće daljine. Stvarni problem Sirije je zastarela, praktično nepostojeća LA, koja bi trebalo da prebaci rat u vazdušni prostor Izraela(Libana i istočnog Sredozemlja), ali ona to ne može sa 10ak modernizovanih MiG-29. Nedostatak efektivne LA Sirije, daje celokupnu inicijativu na stranu Izraela, što dodatno otežava posao PVO Sirije.

„Ako je meta strateski vazna onda trebas osigurati njeno unistenje. Znaci ne posaljes dva J-22 Orao sa nevodenim bombama. Posaljes 4 F-15I/F-16I sa dalekometnim vodjenim raketama, imas jos 4 u rezervi, a tu lete mozda jos 4-8 F-15/16 da osiguraju nebo,avioni za elektronsku borbu (G550 a i F-16I) i AWACS avion (G550/B707) a i BPL za izvidanje. Tu cekaju i helikopteri CSAR da spase pilota u slucaju da je avion izgubljen.“

Od ovakvih napada se jedna zemlja brani pravovremenim otkrivanjem protivničke vazduhoplovne grupe sistemima VOJIN, dobro sakrivenim sistemima PVO i najvažnije, pravovremenom i odlučnom upotrebom LA, normalno. A upravo ova poslednja komponenta vazdušne odbrane je ono što je falilo u bukvalno svim primerima koje ste naveli.

De

Aleksa, sve sto govoris je teorestko.

Ako uzmemo u obzir rat u Nagorno Karabakh, moderne Izraelski/Turkse taktike zracnog ratovanja su porazile prilicno jak sistem PVO.*

*Iako je tu i zastarijele opreme, Armenijski PVO sistem je jaci i moderniji nego mnoge zapadno Evropske drzave koje i nemaju PVO.

Mislim da cak da je Armenija imala najsuvremeniji sistem PVO sa S400, Tor, Buk itd itd i odlicnim VOJIN, Azerbaijan bi ih i dalje porazio. Sjetimo se da Saudi Arabija ima suvremeni sistem PVO i dalje nemogu ni sprijeciti treco-razredne Houthi rakete.

Al

@Dead1

„Aleksa, sve sto govoris je teorestko.“

Ako ne poznajemo osnove, ne možemo ni raspravljati o složenijim stvarima. RViPVO poseduje više rodova, a da bi jedno RViPVO bilo stvarno borbeno efikasno potrebna je saradnja svih tih rodova. Vi ovde konstatno gurate priču kako PVO nije u stanju da pokrije samostalno sve ove rodove i da je samim tim neefikasno, bespotrebno trošenje novca. I to je normalno, jer PVO nije ni predviđeno za tako nešto. PVO je predviđeno da radi svoje zadatke (zaštita važne infastrukture i jedinica) ZAJEDNO sa drugim rodovima RViPVO. Sve ostalo je skraćivanje krivina (iz mnogih razloga) u nadi da će ovaj put to proći (i nikad ne prođe).

„Ako uzmemo u obzir rat u Nagorno Karabakh, moderne Izraelski/Turkse taktike zracnog ratovanja su porazile prilicno jak sistem PVO.“

PVO jermenske strane jeste bio relativno jak, ali je bio IZOLOVAN (što je neutralisalo njenu jačinu), bez podrške lovačke avijacije, bez podrške izviđačke avijacije koja bi bila u stanju da otkrije stanice BPL, bez podrške LBA koja bi iste uništila itd. Ono što su Jermeni uradili sa svojom PVO je praktično isto ono što su mnoge vojske radile sa svojim tenkovima, a to je slanje tenkova u juriše/gradove/na vrh brda bez podrške pešadije, PT jedinica, izviđača itd. I normalno, protivnici su takve trenutke koristili i sa lakoćom uništavali tenkove. Da li to znači da je tenk beskorisno borbeno sredstvo, naravno da ne, ali traži adekvatnu podršku ostalih rodova vojske da bi bio borbeno najefikasniji. A isto to važi i za sve ostale rodove, uključujući i PVO.

„Mislim da cak da je Armenija imala najsuvremeniji sistem PVO sa S400, Tor, Buk itd itd i odlicnim VOJIN, Azerbaijan bi ih i dalje porazio.“

Ne bi, jer problem Jermenije nije u PVO, već u nedostatku ostalih rodova RViPVO koji bi mogli da neutrališu BPL Azerbejdžana.

„Sjetimo se da Saudi Arabija ima suvremeni sistem PVO i dalje nemogu ni sprijeciti treco-razredne Houthi rakete.“

Opet, problem SA je što oni i dalje nisu ovladali upotrebom različitih rodova vojske zajedno.

Sr

@Dead1
@Aleksa Radojicic
Opet gubite poenta. Prema onom cuvenom Stokholmskom institutu, Azeri su u poslednjih 8 godina potrosili 10 milijardi na naoruzanje. Jermeni nisu toliko ulozili od ’95 na ovamo, nema tu sta mnogo da se analizira.

Dead1 lako je reci „moderne taktike su bolje“, potrosi 10x vise novca od nekoga i pobedices. Kao da oficiri u vojskama sveta ne znaju sta se nudi novo na trzistu naoruzanja. Pritom taj isti Azerjbejdzan je ulozio novac u S-300 i Buk bas da Jermeni ne bi mogli da koriste svoju avijaciju. Turcima kada je pukla ofanziva na severu Sirije, trazili su od NATOa hitan raposred Patriot baterija. Ocigledno da im nisu pomogli Bajraktari, taktike i silna flota F-16block52 advanced.

Poredis Siriju i Izrael, a Izrael ima vojni budzet skoro kao BDP Sirije, pritom je Sirija u gradjanskom ratu i Izrael moze da bira kad im je zgodno da napadnu, vrlo je logicno ko je tu u prednosti i kome je lakse.

De

Srbofil, rat i odbrana nije jeftina igra.

Ali novac nije sve – Finci su porazili Sovjetski Savez 1939-e, Sjeverni Vietnam Ameriku i Izrael je porazio 1967 Arape, a muhajadeen je porazio Sovjetski Savez a kao Taliban i sada Amerikance – u svim slucajevima su porazene strane trosile puno vise novca.

[quote]Turcima kada je pukla ofanziva na severu Sirije, trazili su od NATOa hitan raposred Patriot baterija[/quote]

Tu je ugru igrala i politika. NATO partneri ne bi poslali ofenzivne sisteme. Tako su trazili pomoc za odbranu

Nakraju nisu Patrioti- ista i uradili. Turski F-16 su oborali Sirijske avione i helikoptere a i jedan Ruski avion, dok su BPL lovile sve i svasta racunajuci i Pancir i Buk-M1.

Znaci ponovo zapadne ofenzivne taktike su porazile Ruske obrambenene.

Dead 1

U Vijetnamu je Ruska odbrambena tehnika i taktika porazila Zapadnu napadačku, i to sa takvom efikasnošću kada se uzme u obzir odnos snaga, da je to domaći zadatak ostao do danas za sve.

Vijetnam ne bi ništa postigao bez materijalne pomoći SSSR, a isto važi i za Izrael. Bez pomoći SAD, materijalne i svake druge, možda ne bi ni postojali sada.

Za Fince i SSSR ste u pravu, ali je nivo nekompetencije tadašnje Crvene Armije bio zaista vanserijski, a SSSR nije bio bogata država- nego samo mnogo veća.

Al

@Srbofil

Opet, podrazumeva se, ali to nije ni tema.

@Dead1

„Znaci ponovo zapadne ofenzivne taktike su porazile Ruske obrambenene.“

Samo što su Turci nekoliko dana posle svoje ofanzive zaustavljeni i potom opet izgubili teritoriju posle sirijske kontraofanzive. Ako je neostvarivanje većine ciljeva Turske trijumf zapadne taktike nad ruskom, onda nemam komentar, jer to nije trijumf, to je poraz.

Yo

Pa to je priča godinama unazad – Tor-M2 + Buk M2 + Antej ili sl. – i zakasnilo se…
Umesto toga – stigli su Panciri – koji vremenom postaju YouTube zvezde…
Mislim da su Rusi u exportnoj verziji malo više navikani kod nas – tu je prisutna i poprilična medijska aparatura (bar koliko i ona druga koja zagovara gay agendu i prioritet migranata naspram domicilnog stanovništva) – i to neće doneti ništa dobro…
Imali smo svoju šansu početkom prošle decenije kada je Putin nudio SU-30 i S-300 sa raketama za S-400, propuštena je i sada treba raditi na alternativama da se ne pozicioniramo suludo dok se „slonovi tuku“…
Lično sam mišljenja, naročito nakon one pomalo cinične poklon makete S-300, da ne treba da se previše oslanjamo na rusku vojnu tehnologiju – ukoliko bi da izbegnemo sudbinu Nagorno Karabaha zarad prolaza nekog gasnog Toka možda i hiljadama kilometara daleko od nas…
Laički – možda je najbolje razmatrati budući pvo u paketu sa novim avionima kada Migovi definitivno zastare – da se oslonimo na oba segmenta iz iste zemlje proizvođača…

Odgovori
Bo

Yoda
ukoliko bi da izbegnemo sudbinu Nagorno Karabaha
A ko u okolini od potencijalnih napadaca ima i upola snagu kao Ajzerbejdzan. BL i dronove. A borba sa Natoom, i da imamo 5 baterija Patriota, nam ne bi pomoglo.

Б

To si upravu,mada su u karabahu korišćeni baš zastarjeli sistemi,što se tiče pvo možda bi se moga nabaviti SPYDER u konfiguraciji SR (short range)i MR (medium range),kupovinom ruskih sistema koji su mnogo skupi rizikovali bismo i sankcije.

Br

Zasto Tor pored Pantsira?? Zar nam svima nije dosta diverzifikovanja opreme?

Odgovori
Ra

Nije ti to isto brate.

Br

U nasem slucaju jeste isri domet ista namena rade istu stvar. Previse smo mala zemlja da se razmecemo sa tim razlikama

ns

TOR svakako nemoze u 21. veku biti zamena za KUB.
TOR je u svakom pogledu sistem kratkog dometa koji pruza zastitu od avijacije ali i od ciljeva malog radarskog odziva (BL, vodjene avio bombe, rakete, krstarecih raketa i sl).
Kao takav je odlican za zastitu bitnih i vaznih objekata (komadna mesta, jedinice na marsu, mostovi, fabrike, sistemi PVO srednjeg i velikog dometa itd)
Za sistem srednjeg dometa treba odabrati nesto tipa BUK-M3/ S-350 u zavisnosti od mogucnosti.
TOR moze da posluzi i kao dopuna sistemima srednjeg dometa na brdsko planinskom terenu za zatvaranje mrtvih zona i sl.

Odgovori
Zo

Još jednom da ponovim da je i Kub sistem kratkog dometa i to deo trupne PVO, isto kao i Kub.
Druga je stvar kako mi upotrebljavamo sistem PVO Kub.

Ve

@Zorane mislim da se komentar ucesnika @ns odnosi na to da se kub 70-tih mogao koristiti kao ozbiljno sredstvo koje je moglo da ugrozi borbene avione toga vremena tj da posluzi i kao pvo teritorije sto danas tor ni u jednoj varijanti ne moze,ne moze ni pancir takodje.Poenta price je da Srbiji treba pvo sredstvo koje ce danasnje avione 4te ili 5te generacije moci da neutralise kao sto je radio svojevremeno Kub kada je dobio naziv „tri prsta smrti“.To ipak mogu samo Buk M3 ili bolji od njega S350,neke verzije S300,S400 ili PAC 3.

Ma

Meni iskreno nije baš najjjasniji predlog/sugestija autora teksta g-dina Vukosavljevića, predlog koji je ujedno i naslov samog teksta da „Zamenimo Kubove Torovima“. Nema sumnje da je Tor vrhunski PVO sistem kratkog dometa, kao i Kub, ali zar nije lakše preći sa KUB-a na Buk? Buk svih verzija ima veći domet i po visini i po dužini od sistema TOr 2, takođe Buk ima radar za zahvat ciljeva i navođenje raketa većeg dometa. Iskreno najbolje bi bilo nabaviti pored još baterija Pancira S i TOR M- Buk M2- FK 3. Tako bi napravili slojevitu PVO, PVO „kišobran“. Uostalom Autor teksta to bolje zna od mene, samo mi deluje nekako „neprirodna“ da tako kažem zamena Kubova Torovima.Realnija bi mi , lično bila zamena Kubova Bukovima. E sad da li je to mišljenje iz razloga manje teritorije, pa nema potrebe za nekim većim dometom i sl. ne znam, voleo bih da dobijem komentar na ovo pitanje. Hvala! T6 najbolji ste, nastavite samo tako. Pozdrav

ns

Kub je definisan kao raketni sistem srednjeg dometa.
Tako da bi za njegovu zamenu bio ekvivalentan neki novi sistem srednjeg dometa (Buk-M2/M3, S-350).
RS TOR bi bio sasvim pozeljan kao trupni sistem malog dometa ali bez trupnog sistema srednjeg dometa mislim da nebi bio dovoljan.
Bolja je varijanta uzeti sistem srednjeg dometa (recimo BUK-M2/M3) bez TOR-a nego obratno.
PASARS u topovskoj i topovsko-raketnoj verziji moze delimicno da popuni PVO na malim daljinama pogotovu ako se po potrebi ojaca sa manjim brojem Pancira.
Kao neko solomonsko resenje mozda bi sad dosla u obzir i nova verzije Pancira (Pancir SM) na vozilu tockasu visoke prohodnosti ili gusenicaru, ali onda bi i njemu bila potreban neki teritorijalni sistem srednjeg/velikog dometa (S-350/300/400/FK-3) da ga pokrije.

Sa

Po meni, mislim da je TOR za koplje bolji od pancira. Ali svakako, pancir se, zbog topova, cini korisnijim mada ce vrijeme pokazati je li to opravdano. A tor bi svakako bio odlicna trupna zastita, mada kod nas to radi pasars, a posto kubovi kod nas stite teritoriju nista od toga. Osim ako se kub vrati u trupe kad FK-3 udje u naoruzanje. Hvala na zanimljivom tekstu i pozdrav svima.

Odgovori
Bo

Sasa
Veci domet radara i raketa je kod Pancira.

Va

Jel tor ikad srušio avion zapadne proizvodnje? Ako jeste onda kupujemo

Odgovori
Sa

To su sistemi KRATKOG dometa, on ce tesko da rusi avione, mozda neke jurisnike koji lete nisko, ali s obzirom da se jurisnici sve manje koriste tesko da ce rusiti avione. On je prvenstveno protiv helikoptera, dronova, krstarecih raketa, dakle ciljeva koji lete sporije i nize. Oborio je dosta krstarecih raketa i dronova zapadne proizvodnje u Siriji i dronove izraelske i turske proizvodnje u sukobu na Nagorno Karabahu.

Ra

Nijedan avion zapadne ni istočne proizvodnje se nije usudio ući mu u domet.

Ni

Boeing 737-800 prosle godine iznad Teherana.

De

Rade, zapadne taktike su da ne ulazu u domet ovakvih sistema.

Zapadnjaci imaju napredne taktike sa daleko metnim vodenim sistemima i sistemima elektrnoskog ratovamnja. Nisu oni kao Rusi koji nad SIrijom vode u glavnom nevodene primitivne napade kao one iz drugog svijetskog rata. 97% Ruskih napada su sa nevodenim bombama bacene od visina od 4000 metara.

Ruski rezultati nisu bili genijalni – cesto bi bombe promasile metu za 100 metara ili vise.

Bl

Mi vec imamo sve ruske PVO sisteme koji su rusili avione zapadne proizvodnje, ako ne racunas Buk kojim je oboren Boing iznad Ukrajine.

č

Ma pitanje je jeli oboreno sta zapadno ruskim sistemima u opste , sovjetske letelice su obarali ,tanko je to skroz i ja sam rusofil al sve je to nesto kilavo

Mi

Vaso, poenta dobrog PVO sistema (kao i većine odbrambenih sistema) jeste odvraćanje neprijatelja od određenog načina napada koji je za njega povoljan. Dobar PVO sistem može da NE obori ni jedan avion, ali da natera protivnika da u napad krene metodama koje mu nisu povoljnije, koje mu otežavaju kretanje i povećavaju gubitke.
Ideja iza dobrih odbrambenih vojnih sredstava jeste da do napada i ne dođe.
Jednostavno, neprijatelj neće ni uletati avijacijom u zone pokrivene dobrom PVO. Ako su očekivani gubici avijacije veći od nekog X, avijacija se i ne koristi, ili se čak odustaje od napada.
Zapravo, nikada neki, u tom momentu najsavremeniji PVO sistem, nije ni korišćen u svom punom potencijalu. Korišćeni su neki u tom momentu zastareli ili nekompletni sistemi. Kroz savremeni dobro koordinisani višeslojni PVO sistem, niko još zapravo nije ni pokušao da leti.

mi

Ja nisam rusofil ali jeste kilavo.

67

Dead1

Ajde da mi posaljes materijalni dokaz da je bilo promasaja od preko 100m u Siriji, ja znam da je 99-te bilo i vecih promasaja navodjenih laserskih bombi i Harmova, pa kakav zakljucak treba da bude?

Ja i da sam hteo sa mig21 nisam mogao da napravim toliki prebacaj ili podbacaj kada sam bacao belovku npr…da ne pricam o raketiranju

De

677. trae, to je pisao poznati pisac Tom Cooper. Bili su veliki problemi sa sistemom GLONASS, kjin nije napredan kao zapadni GPS.

Kr

Ja se nadam da će RH, nakon Rafala, dugoročno uzeti MBDA, aster 15,30 i sve ostalo iz serije proizvoda, za HRZ i HRM

Odgovori
Pa

Ljudski je nadati se, mora li to uvek na strani koja nema veze za pomenutim rz I rm?
Pa zar nisu vec stigli ti rafali vise, sa svim onim munja raketama, dominacijama supremacijama I sustavima, r&d centrima….

Ja

Kada vec posedujemo Pancir S1 bolje je da narucimo njega posto vec imamo neko iskustvo sa njim i onako smo sareni nezna se vise sta od koga kupujemo.

Odgovori
Ob

Ovde je diskusija ponovo krenula u pravcu „sta Srbija od PVO treba dalje da nabavlja“. Ja bi dakle skromno pitao gospodu od koga Srbija misli da treba (da moze) da se brani? Koji se to novi rat planira voditi (relano)? Smatram da deo komentatora + veterani iz devedesetih i dalje zive u nekom SFRJ-filmu od pre dvadeset i kusur godina i ne mogu da prihvate da je danasnja Srbija od <7 miliona pretezno matorih stanovnika i godinom dana Covid-a iza sebe jedna potpuno druga prica u odnosu na SFRJ 1991 i SRJ 1999. Kako po resursima tako po ljudstvu i geopolitickoj situaciji, odnosno potrebama…

Odgovori
Al

@Oberbefehlshaber

U svetu u kojem se pravila međunarodnog prava ne poštoju, nasilno reševanja međunarodnih problema je de facto pravilo, a ne izuzetak, a sami međunarodni odnosi se nalaze pod velikim stresom od pucanja i naglih promena, postavljati pitanje od koga se braniti je suvišno, pogotovo za Srbiju koja nema nikakvu stratešku dubinu koja bi nam omogućila da o tome razmišljamo u 1 do 12. Naravno, vojno ulaganje ne treba da bude bezrezervno i na račun svega ostalog, ali je potrebno formirati normalno, relativno dobro opremljenu i obučenu vojsku.

Ob

@ Aleksa Radojičić

Svet nije ni priblizno tako fragilan kako vi to sebi u vasim apokaliptickim vizijama predstavljate. Narocito ne za zemlju okruzenu NATO i EU drzavama sa kojima Srbija uglavnom ima dobre odnose. Sa onima s kojima pak jos uvek nema, ratovati nece (moci), niti sa te strane prete opasnosti po vazdusni prostor za ciju bi neutralizaciju morao da se ima neki S-300…

Lo

Pitanje svih pitanja, imamo li imamo nameru da se branimo ili nemamo, bez obzira ko je potencijalni napadac. Ako imamo nameru onda treba razmisljati i o macu a ne samo stitu. Bilo kakav stit ce pod stalnim udarcima popustiti. Moderna avijacija i dalje zavisi od kilometarske betonske piste, avioni krcati gorivom i municijom na stajankama i u hangarima, a oni su kod nasih „partnera“ i mozebitnih napadaca vecinom laki a ne armirano-betonski, su izuzetno osetljivi na bilo kakvo dejstvo. Zato posedovanje mogucnosti uzvratnog udara, pa cak i preventivnog, ako se oceni da je napad na zemlju neizbezan, po aerodromima i heliodromima gde se bazira napadac raketnim sisitemima poput Sumadije, SY-400, M-20, Zulfikar, KN-25, KN-23, Iskander i sl. je jedini nacin da se odvrati ili spreci napad. Medjutim vracamo se na prvo pitanje, imamo li ili ne nameru da se branimo.

De

@Lone Wolf

sve potpisujem sto ste rekli. Kao i obicno preporucujem na Youtub-u klip „govor“ iz filma Balkanska pravila. Laza Ristovski sve lepo rekao…

Al

@Oberbefehslshaber

Ni svet, a ni Evropa nisu oaze dugotrajnog mira, da bi sa sigurnošću mogli da tvrdimo da rata na Balkanu neće biti, pogotovo pošto govorimo o regionu sa dosta otvorenih pitanja. Opet, ulaganje i reforma vojske su potrebni, ali ne na račun svih ostalih funkcija države.

М

@Lone Wolf
Коначно став који желим да чујем. И болно прецизно питање. Да ли уопште имамо намјеру да се бранимо?

Б

Zbog potencijalnih sankcija najvjerovatnije ništa od ruskih pvo,možda od kineza ili izraelaca(gvozdena kupola ili spyder).

Odgovori
Ti

Zanimljiv clanak. Pohvale autoru na trudu. Dobar sistem, pogotovo u poslednjim verzijama.

Odgovori
Л

Куб средњег домета, а Тор кратког домета, поштовање аутору текста али неадекаватна замјена и поређење.

Odgovori
Zo

@Lošmi

I Kub i Tor su sistemi kratkog dometa.
A Tor, iako je Buk prava adekvatna zamena, može biti zamena za Kub i to piše u tekstu. Ne morate samo naslov da čitate.
I namena sistema je ista – trupna PVO.
To što je Kub kod nas deo sistema PVO Teritorije je drugo pitanje.

ga

jer moze strela m1 da se modernizuje jeftinija varijanta

Odgovori
Ro

Moze, kupicemo nove Tigar gume za BRDM na kom je Strela montirana, i jelkice, da mirise lepo unutra.

Al

@gagi

Osim ako mi nešto ne smislimo, ne.

Mi

Da smo znali modernizovali bi za 40 godina upotrebe.

Al

@Milutin

Strela-1 je bila predviđena za zamenu sa Strelom-10. Ono što se posle desilo je pomrsilo ove planove.

Ve

Da li neko zna koliko kosta baterija sistema Tor M2 i koliko bi baterija ovig sistema bilo potrebno za PVO Srbije?

Odgovori
Du

Srednji-veliki domet u srpskoj PVO zavrsice FK-3.
Umesto KUB-a samo su 2 opcije:
1) izraelski i-DOME
2) Pancir-SM-SV.

Zasto i-DOME? Mobilan, na 1 kamionu je sve, jeftine rakete, moze gadjati i Grad rakete 122mm i dronove-samoubice. Nema bolje.
Ako se ide na MBDA varijantu, tu je MICA-VL-NG, ali njene rakete kostaju preko 1,5 miliona EUR/komad. Isplativo samo za avione i helikoptere, ali ne i za MALE dronove i dronove-samoubice.
TOR-a bije i novi Pancir-SM-SV, koji ce takodje biti na gusenicama i imati vise nego dupli domet (40km vs 16km).

Odgovori
Lo

Slazem se za I-Dome kao opciju za zamenu KUB-a, postoji jos jedna opcija a to je kineski sistem FM-3000, dometa 30km u daljinu, gadja istovremeno 8 ciljeva, vozilo ima radar slican francuskom ARABEL radaru iz sistema MAMBA, lanseri imaju na svakom vozilu po 8 raketa. TOR kao zamena za KUB i nadopuna PANCIR-a je ubitacna kombinacija ali i extremno skupa.

Mi

@x x
trupne pvo. to rece i stojko i blagoje i t6 ali ispade da niko nike rekao.

Zo

@Dušan

Iron Dome ne može biti zamena za Kub jer to nije sistem PVO.
To je sistem za detekciju lansiranja artiljerijsko-raketnih projektila, proračun putanja i presretanja raketama.
Pritom, daljina lansiranja projektila (sa zemlje) ne može biti dalje od 100 km, a let mora biti linearan (balistički).
Dakle, bilo koji cilj koji manevriše, neće sigurno biti pogođen raketama iz sistema Iron Dome.

Što se tiče Pancira SM-SV, tu sam saglasan.

Ipak, najadekvatnija zamena za sisteme Kub svakako jeste sistem Buk-M2 (Buk-M3).
Ali i sistem Tor-M2, može obaviti taj zadatak, s obzirom na tek nešto manji domet po daljini i visini u odnosu na Kub i to da u bateriji Tor-M2 ima 4-6 oruđa, pa je zona uništenja jedne baterije Tor-M2 znatno veća od zone uništenja jedne baterije Kub. A o kanalnosti po cilju da ne pričamo.

Mi

Za nas 4 ova Arktička i nema zime:-)

Šalu n stranu, M2 je Keva u svojoj klasi. Izraelski Irondome treba da evoluira dva puta bar da može u istu klasu da stane. Ljudi koji gledaju previše jutubeta to ne kontaju naravno.

Ja sam za M2 i SM i M3 za naše PVO. Ako ne može M3 onda mora nešto bolje! Bez zezanja. Neophodan nam je veoma mobilan sistem većeg dometa za odvraćanje skupih zapadnih aviona sa piolotima.
Bespilotne cemo da skidamo istim i ovim „kraćim“ pre nego što dodju u domet svoijih raketica. A ove krstareće, i klizeće itd neka tuče Tor ako se provuku panciru. Tir M2 će sve da poravna.
Odličan text. Hvala 🍻

Odgovori
Zo

@……….

Poštovani čitaoci T6….

Malo oko naslova „Zamenimo Kubove Torovima“.
U samom tekstu se kaže da prva pomisao i asocijacija kod zamene Kubova pada na njegove naslednike iz porodice Buk.
Ali….moguća je zamena i sistemima Tor. Oni imaju nešto kraći domet ali mogu u određenoj meri izvršiti taj zadatak.
Ja sam ovu kolumnu posvetio sistemima iz porodice Tor, a verovatno će jednom ići i kolumna o sistemima Buk.

Čisto da ne bude zabune… :)

Odgovori
Sm

Mozda bi sledeci tekst trebalo da bude o sistemu Buk, kao nastavak ovog teksta. :)

Ti

Možda bi bilo dobro u posebnom tekstu pojasniti šta su sistemi trupne PVO , kakav je bio KUB a koji se mogao koristiti i u zaštiti objekata i teritorije te kakvi su ostali sistemi. Pojasniti cijevne sisteme, ručne raketne, pa dalje. Sisteme vođenja, prednosti i mane pojedinih načina. Vjerovatno je ovo i više tekstova, ali očito je da na sajtovima fali pojašnjenja kako bi čitaoci stekli sliku o razmatranoj tematici. Činjenica je da o PVO može da se uradi i enciklopedija, koliko je materijala, što je izazov za svakog autora. To ne ide brzo, obrada i sistematizacija materijala mislim pa tek onda pisanje. Za sada hvala autoru na uloženom trudu i nadam se da će naći vremena i volje da nastavi

Na

naslov nije problem, problem je cena Tor-a,

DW

Bilo bi lepo kada bi Zoran otkrio više detalja oko te obuke u Rusiji pripadnika PVO 1999.

Odgovori
Zo

Ova slika koju smo postavili uz zahvalnost pukovniku Slaviši Goluboviću, je prva slika koju sam ja do sada video, a da prikazuje tu obuku tokom 1999-te godine. Na neki način, možda i ekskluziva i raritet….

Al

Jako sam oduševljen sa ovim tekstom kao temom. Srbiji ovo baš treba i nebi se trebalo dvoumiti oko nabavke novog i proverenog ruskog naoružanja. Ja mojoj Srbiji želim da u budućnosti njeno i sve srpsko nebo čuvaju Pancir, Tor, Buk a na kraju S400. Drago mi je što se o ovome diskutuje jel mi daje nadu da će barem pola od ovog što sam pomenuo biti u posedu Srbije. Ko ovo prati i kome ne smetaju sugestije a u poziciji je da odlučuje oko nabavke i opremanja naše vojske imam samo jednu poruku; Kad kupujete neka bude samo novo, provereno i normalno da bude rusko. Pozdrav.

Odgovori
Le

@aleksandar

Novo i provereno, pa još rusko – ne ide u jednoj rečenici. Provereno je nešto na bojištu. Rusi su se jedva dokopali prilike da išta provere na terenu, a opet, protiv daleko slabijeg protivnika (Rusima u Siriji protivnici nisu bili ni Izrael ni Turska, no ISIL)

Lepa je Moskva, ali daleko i hladno

@Leopold

A SAD su poznate po tome da proveravaju oružje protiv jakih protivnika, često jedan na jedan.

Vl

Da li Tor ima mogucnost gadjanja bombi u slobodnom letu, navodjenih ili nenavodjenih?
Ili GBU-39 Small Diameter Bombe?
Hvala :)

Odgovori
St

Ja bi voleo da znam koliko nasih oficira jos zna ruski jezik?
Meni to nesto neide u racun, da vise manje uce engleski a preko 95% tehnike je sovjetsko/ruske proizvodnje u nasoj vojsci sa tendencijom, da i sledece ture budu ruske.

Odgovori
De

@Strela

Znaju rusi da odstampaju uputstvo i na englekom jeziku. Njihovi instruktori obucavaju i pripadnike vojski koji govore spanski, arapski… itd

Kolike su Pancire prodali u Emirate? Ja mislim da im nije bio problem da drze obuku na arapskom ili engleskom.
Ne podcenjujte agilnost Rusa da se prilagode.

Lo

Lepa diskusija entuzijazista, u koje i sebe ubrajam, ali ajde da budemo malo realni.
Znaci smem glavu da stavim na panj, da se od svih ovih zelja ni 10% nece ostvariti (mada bi bio najsrecniji da gresim, ali tesko).
Banalan primer; 20 godina nam je trebalo da skrpimo kao neku eskadrilu lovacke avijacije, a svi znamo kako je to izvedeno (isproseno) i o kakvim se „azdajama na srpskom nebu“ radi. Zatim PVO; razvale nam 99-te pola zemlje jer nismo imali ni PVO ni LE kao ljudi i mi nabavimo kao bateriju Pancira da se politicka elita slika na prijemima iste, bas kao i kad su dosli ovi poklonjeni MIG-29 ili oklopna vozila i tenkovi ili predstavljanjima nabudzotina onog zla zvanog Jugoimport. Da stvar bude jos crnja nekako imam utisak i da se na ovim „kao“ modernizacijama MIG-29 neko dobro ugradio.
Vojnici po ugovoru nemaju krstene cizme ili uniforme a mi bi S-400, Tor A, Su30 ili sta vec. Vojska nosi one jadne M70 AB, a na parade se kao izadje sa nekim Heckler i Koch itd…
Da sad vratimo loptu na pocetak, pre 20 godina; jel znate koliko se drzavne imovine pokralo? Jer je privatizacija za mene drugi naziv za pljacku i koliko se kapitala iznelo na raznorazne racune po poreskim rajovima i zemljama koje garantuju diskreciju vlasnicima debelih racuna? Sta mislite koliko je to eskadrila LA i to ne bilo kakvih aviona, koliko najjacih PVO-sistema, radara, tenkova, uniformi, pusaka, ….???
Da rezimiramo, sve nabavke kod nas su cisto populisticke i ne sluze svrsi nego klasicnom populizmu, bas kao i one novogodisnje jelke od 100 soma evra, ili futuristicka osvetljenja koje realno niko ni ne treba, ali su tu da narod misli kako nam dobro ide. Na kraju krajeva, nije to samo do Vucica, mislim da jos Kralja Petra Prvog nismo imali vodju, pa smo i u skladu sa tim potonuli i materijalno i moralno i na bilo koji drugi nacin. Na kraju, evo priznajem da se ja i sam ipak i dalje kao necemu nadam, ali slaba vajda od zemlje koju radno sposobna, mladja populacija napusta, strane kompanije beru kajmak raznim ucenama, strane banke iznose sve sto se izneti moze a vlast biraju Penzioneri (bez da imam ista protiv njih), tesko ce takva zemlja na zelenu granu, sa koje god strane da pogledamo…
Izvinjavam se za duzinu posta i saljem sportski pozdrav svima.

Odgovori
op

Pored Tora poslednje generacije trreba nabaviti i S-350 Viitjaz https://en.wikipedia.org/wiki/S-350E_Vityaz_50R6
Ovaj sistem bi bio idealan za naše potrebe i uslove, a zajedno sa Pantsirima, Torom i drugim sistemima koje već imamo.

Odgovori
Sr

@opet ja
Sve je to vec poznato, ali trenutno, tesko.

Zemlje koje su imale neke kapitalne nabavke iz Rusije(mislim bas kapitalne), u glavnom imaju nekakvu veliku trgovinsku saradnju sa Rusijom. Obicno to ide kompenzacijom ili Rusi plate u rubljama to sto su uvezli, pa onda ta zemlja plati Rusiji tim istim rubljama tehniku, ili ta zemlja ima veliki devizni priliv pa pazari, nesto se dobijalo na ime raznih dugova itd.

U glavnom, Srbija tesko da to moze. Mi u Rusiju izvezemo manje nego u BiH. Udeo njihovih investicija ovde je mozda 2%, a sa ovim novim gasovodom, trgovinski deficit ce samo da raste.

Mi jedino da se zaduzimo na zapadu ili kod Kineza, da bi kupili tehniku od Rusa, a to niko nije lud da nam odobri. Rusi ne mogu da nam daju povoljan kredit jer sami imaju manjka deviza u opticaju, a privreda im nije bas u sjajnom stanju zbog sankcija, ratovanja, ove krize itd. dok ni sami nisu sigurno „na cemu“ su kad su odnosi sa Srbijom u pitanju.

U principu, dok ne budemo imali ziv kes, tesko da cemo moci nesto da pazarimo tamo u znacajnom broju, a jedna baterija ili pola eskadrile necega, ne znaci ama bas nista. Dodajmo na to promenu administracije u SAD i kako bi bilo kakva znacajna kupovina vojne opreme iz Rusije(preko milijardu), automatski aktivirala CAATSA, SDPR bi bio blokiran u roku od odmah, samim tim gubimo manje-vise 800 miliona godiste u prometu od prodaje naoruzanja i ko zna koliko radnih mesta, koje nam Rusija ne moze kompenzovati.

Ja bi najradije S-350, 3 diviziona po jedan od severa ka jugu, ali to je trenutno nemoguce. Budzet nam je u deficitu, pitanje je sta ce biti sa radnim mestima, platama, penzijama….Nije ovo uopste naivno.

Mi

Tri diviziona S-350 uz Torove M2 da ih stiti od bespilotnih i JASSM.
Kazi pošto da se saberemo odma? Oko milijardu dolara? Pre bih to pazario dpo kraja decenija pa onda platio eskadrilu novih visenamenskih.

Sr

@Milos77
Oko milijardu? Da bar!
Racunaj samo koliko 2 cela borbena kompleta raketa kostaju(sto je realno potrebno), ako divizion ima 3 do 6 baterija(ili bar 2), a baterija ima bar 3 SLO, idealno 6 sa po 12 raketa po SLO, a svaka raketa je par miliona! Ako R-73 kosta 400 soma, pitaj boga koliko su ove, znam da za S-400 znaju biti i 8 miliona po komadu u izvozu.

Dakle ta milijarda bi otisla samo da se kupi dovoljno velika kolicina raketa za ta 3 diviziona, a gde je Tor, gde su rakete za Tor, gde su rezervni delovi, alati, oprema, prateca vozila, radari, obuka…..

Za milijardu u najboljem slucaju dobijes 2-3 baterije sa osnovnim borbenim kompletom i radarima.

Mi

E jbga, onda ništa :-)
Al ipak da krenemo sa 4 baterije ,pa polako dodajemo..
..onda prvo ide Pancir..😏
Govorio sam ja da krenemo od Tora pa da se stvori sigurniji teren za nesto veliko. Posle Pancir-SM nek popuni rupe.

@Srbofil

Rusija je po deviznim rezervama peta na svetu, tako da Vaš argument o manjku deviza ne stoji. Čak su se i namerno oslobađali dolara.

Rusija je i jedna od najmanje zaduženih zemalja na svetu, tako da nam lako može dati kredit za kupovinu naoružanja.

ma

Srbofil
,, Rusi ne mogu da nam daju povoljan kredit jer sami imaju manjka deviza….. “
Zato zapad po tvom daje vrlo povoljne kredite, da ne možemo da vratimo dugove decenijama koje dolaze. Bas cudna neka računica iz tvog ugla. Dali bi Rusi povoljan kredit ali nema ko da traži taj kredit. I to se uklapa u projekat postepenog obuzdavanje Rusije na ovim prostorima. Jednom su nam nudili povoljni kredit za mnogo ozbiljnije oruzje ali su neki genijalci to odbacili, verovatno na preporuku sa zapada. I umesto da nabavimo tim kreditom nove avione i ozbiljne PVO sisteme dođosmo do toga da krpimo stare modele i izvlačimo iz Muzeja, šminkanje PVO, igranje nekakvim Pasarsom koji nikada neće imati potrebnu brzinu obrade ciljeva pogotovu pri masovnoj upotrebi dronova i ostalih projektila do konačnog unistenja istih. Protiv dronova biće potrebno veći broj raketa na jednom vozilu od planiranih. Veoma je važno koliko ciljeva sistem može da uništi istovremeno. Opet se to najviše odnosi na dronove i ostale projektile. Rusija je uvidela da se suočava sa ne ozbiljnom državom pa je digla ruke da dalje insistira na necemu sto se ne želi. Zato su nam mnogo drazi zapadni krediti po mnogo nepovoljnijim uslovima.
Dakle po tvome nesmemo da kupimo ništa ozbiljnije iz Rusije jer će tamo neki da se naljute I tresnu nam sankcije. Ali zato ako ne dao Bog nekad zagusti svi da dignemo sve cetiri uvis jer smo poslušali njihov i tvoj dobronamerni savet jer nećemo imati čime da odgovorimo na nečije ratne igre. Zar ovo nije neka vrsta defetizam sa tvoje strane. Znaci ne smemo ništa kupiti šta nam je preko potrebno jer ćemo nekom tamo ispuniti muzičku želju na nasu neprocenjivu i nepopravljivu štetu. Pa dokle vise ponavljanja takvih jednih te istih grešaka. Da smo pametno iskoristili taj ponuđeni kredit pre nekoliko godina ne bi došli u ovakvu situaciju danas. Mi smo prokockali šansu da obnovimo i završimo sa PVO sistemima u narednih 30-40 godina. Sada je proso voz. Setimo se šta nam je tada sve nudjeno pod tim kreditom. Da je bilo pameti pravi državnici bi morali tako nesto da predvide, da će ameri početi da sprečavaju druge da kupuju oruzje od Rusije pa i Kine. Ali to genijalci predvideli nisu jer mi uvek u nečemu kasnimo, nista novo.
Sledeće.
Bilo bi idealno imati Pancire i Tor sisteme za trupnu odbranu stim da bi se Panciri više fokusirati na zaštitu strateških objekata i zaštiti sistema većeg dometa ako se uopste nabave. Jer ova dva sistema predstavljaju mnogo veću prepreku i otpornost za sve vrste agresije. Ali opet sve se svodi na mastanje, pa se ne treba mnogo opterecivati sa tim. Tor je mnogo zilaviji i otporniji od sistema Kub, imao bi mnogo više uspeha u eliminusanju niskoletecih ciljeva tipa helikopteri, raketa, avio bombi, BPL…
Tor M2 apsolutno nema konkurenciju u svetu u svojoj kategoriji.

Odgovori
mo

Komentari od odustajanje od odbrane do kupovina sve i svasta . Da li moze neko da nabroji ratove i godina na ovim prostorima u proslosti . Da li smo sastavilu 50 god. mira? Pitanje nije da li ce biti rata nego KADA. Vojska se ne stvara preko noci vec godinama . Zar svoju decu da ostavimo bez oruzija zato sto smi naivno verovali da nece biti rata ili smo mi mali i nesmemo da se borimo protiv velikih. Sto se tice naoruzanja , nabavljati samo od istoka jer mi smo u ratu sa zapadom , ovo je samo primirje koje traje 20 god ali je primirje. Zato ostaje samo u opticaju rusija i kina . Nabavljati slojevite sisteme za pocwtak poceti od najkraceg dometa pa ici na vece

Odgovori
Ar

po meni , svaki sistem ima svoje prednosti i mane pa s toga se vrv. i kombinuju različiti sistemi kako bi mogli da se dopunjuju.

Ali s obzirom da smo mi zbog stalnog problema sa novcem u stalnoj poteri za ˝devojkom za sve˝ ili bar za devojom za skoro sve, onda mislim da bilo kakvo pravljenje sistema PVO moralo da uključi S-350 upravo zbog njegove višestranosti.
Prvo sa više vrsta raketa obuhvata različite domete, do kratkog do dugog, a zatim efikasnost mu je po svim karakteristikama odokativno duplo bolja od FK-3, a sve i da je duplo skuplji od njega završavate isti posao sa manjim brojem orudja.
S obzirom da pokriva različit domete, štedite i na obuci…
Zbog svega, ovaj S-350 i Pancir (koji već hoćemo-nečemo imamo… ), i to je to…
Više nama niti treba niti možemo da priuštimo…i ovo bi bilo čupavo.

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

нЕгрутин na: Da li ste čuli za letelicu naziva „Duh Teksasa“? Ne, nije u pitanju bombarder B-2A

Јако занимљива прича, али вјерујем да као и мене већину више интересује прича о овом првом поменутом хеликоптеру YU-HCN (колоквијално "блацк опс") од БД-а тј од ЈСО-а. Ако се уопште може пронаћи неке информације или код нас када је црно онда је баш баш црно :-)

04. Dec 2022.Pogledaj

Petrovic Dusan na: [RAT U UKRAJINI] Ukrajina traži “Patriote“, zapadne borbene avione i tenkove

Ne treba uzimati zdravo za gotovo izjave u sred rata.Amerika i Evropa zajedno proizvode skoro 50% svega sto se pravi na planeti, pa vrlo lako mogu da proizvedu znacajno brze vojnu opremu. Nece valjda da tacno kazu Rusima datum kad ce Ukrajini da predaju oruzje? Dosad je bilo iznenadjenja-HIMARS, niko nije ocekivao da ce slomiti…

04. Dec 2022.Pogledaj

darkyoda na: [RAT U UKRAJINI] Ukrajina traži “Patriote“, zapadne borbene avione i tenkove

Poljaci se jedva čekaju riješiti t72. Uskoro im dolaze k2 i abramsi, a k2 će se i proizboditi u Poljskoj. Tako da nema zime za njih. Uostalom u Poljskoj su već američki abramsi u sklopu borbene grupe Poljska ( VB, SAD, Rumunjska i Hrvatska ).

03. Dec 2022.Pogledaj

Vaste na: [RAT U UKRAJINI] Ukrajina traži “Patriote“, zapadne borbene avione i tenkove

Sve sto zapad bude slao modernije od tenkova ili aviona imace losu reklamu,ovako je bolje da se Rusima to desava umesto da se gledaju izbuseni zapadni moderni tenkovi i olupine modernih aviona zapadnih po Ukrjini ! Ovako slanjem modernijih defanzivnih oruzija poput ATGM sistema,PVO sistema na prave stetu Rusima i losu reklamu ! Mogi da…

03. Dec 2022.Pogledaj