BEG airport status
[ANALIZA] Kakva je budućnost transportne avijacije RV i PVO Vojske Srbije: Da li je vreme za nabavku nove tehnike? U periodu od 2009. do 2014. Srbija je imala dva operativna modernizovana An-26. Od 2016. samo jedan / Foto: Dragan Trifunović, Tango Six

[ANALIZA] Kakva je budućnost transportne avijacije RV i PVO Vojske Srbije: Da li je vreme za nabavku nove tehnike?

U proteklih pet godina država Srbija je za relativno kratak vremenski period uložila velika finansijska sredstva za obnavljanje tehnike Vojske Srbije a najveći deo novca potrošen je na nabavku vazduhoplova i sistema namenjenih RV i PVO. Tako je od 2016. godine dobar deo eskadrila dobio nove (novoproizvedene i u manjoj meri polovne) letelice, protivvazduhoplovnoj odbrani (uključujući i PVO KoV-a) stigao je ili će uskoro stići artiljerijsko-raketni i raketni sistemi a za sistem VOJiN su kupljeni polovni radari.

U većini slučajeva nabavljena sredstva sasvim sigurno nisu dovoljna da podmire potrebe i zahteve vojske. Sigurno da bi bilo dobro da se narednih godina realizuju dodatne kupovine tehnike koja je već stigla. Ne bi bilo dobro da eskadrile ostanu na samo 5 helikoptera Mi-17V-5, 5 H145M i 4 Mi-35M ili 6 bespilotnih letelica CH-92A ali će dalje nabavke u najvećoj meri zavisiti pre svega od dostupnih finansija (sada uslovljenu u dobroj meri i recesijom usled globalne pandemije), političke volje ali i od ne baš sjajne situacije kada je u pitanju kadar, kako što se tiče pilota tako i tehničke službe.

138. transportna nije dobila ništa

Jedan od svega dva aktivna aviona 138. trae, PA-34-220T Seneca V / Foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Novu ili korišćenu tehniku dobilo je 5 od 8 eskadrila (od toga 353. izviđačka eskadrila je novoformirana ili ponovo formirana) a brojno stanje će uskoro biti kompletirano samo kod 101. lovačke avijacijske eskadrile koja će imati 14 MiG-ova 29.

Među onima koji nisu dobili nove letelice je jedinica RV i PVO Vojske Srbije koja ima najmanje vazduhoplova – 138. transportna avijacijska eskadrila, 204. vazduhoplovne brigade koja u svom sastavu ima samo dve – avion Piper PA-34-220T Seneca V namenjen prvenstveno za aero-foto snimanje iz vazduha kao i višenamenski transportni avion An-26.

Dok je Seneka isporučena početkom 2012. godine, An-26 je star nešto više od 36 godina i ako se planovi u međuvremenu ne promene, trebalo bi da bude u sastavu Vojske Srbije još oko pet godina. Naše oružane snage poseduju još samo jedan transportni avion koji se nalazi u sastavu 119. mešovite helikopterske eskadrile “Zmajevi“, 98. vazduhoplovne brigade. U pitanju je An-2TD koji se pre svega koristi za obuku padobranaca i čiji resursi ističu 2025. godine.

U narednih nekoliko tekstova na nedeljnom nivou Tango Six će se baviti mogućnostima obnove transportnih kapaciteta RV i PVO koji su trenutno veoma skromni. Analiziraćemo sa čime trenutno raspolažemo, kakav je potencijal postojećih letelica. Da li bi njega trebalo maksimalno iskoristiti do isteka životnog veka ili bi Srbija već možda sada trebalo da razmišlja ili da donese odluku o nabavci novih aviona koji bi potpuno odgovarali definisanim sadašnjim ali i budućim potrebama vojske.

Modernizacija Antonova

Jedini trenutno aktivni, ujedno i najmlađi An-26 koji je nabavila bivša Jugoslavija / Foto: Neda Mojsilović, Tango Six

Trenutno jedini aktivni An-26 (službena vojna oznaka T-70) vojnog evidencijskog broja 71386 (fabrički broj 47313904) najmlađi je avion ovog tipa koje je nabavila bivša SFR Jugoslavija, isporučen je 5. decembra 1984. godine. Nekadašnja SFRJ je nabavila ukupno 15 od toga 14 u period 1975-1976. a sve te avione je 1992. godine nasledila SR Jugoslavija.

Od tog broja 1997. su dva aviona prodata Kongu (71351 i 71352), 1999. su na zemlji uništena tri aviona (71356 na aerodromu Niš, 71359 i 71369 u VZ ‘’Moma Stanojlović’’), posada aviona 71385 je 14. avgusta 2000. godine prerano uvukla stajni trap prilikom produžavanja na pisti aerodroma Beograd i zaustavila se na trbuhu nakon čega je avion rashodovan i rastavljen na licu mesta. Tokom 2000-tih prodata su još dva aviona (71366 i 71377) od kojih je jedan odleteo za Irak 2009. godine a drugi rashodovan. Avion 71374 je takođe rashodovan i njegovi ostaci se nalaze na aerodromu Niš.

Srbija je 2006. godine nasledila 8 An-26., iste godine odlučeno je da se 71386 zajedno sa još jednim avionom (71364) pošalje u Rusiju na remont i modernizaciju. Navodno je bilo predviđeno da se bar još jedan ako ne i dva aviona remontuju ali do toga ipak nije došlo pre svega zbog finansijske situacije. Na Batajnici se i danas nalaze avioni 71362, 71371, 71379 i 71382.

Kokpit 71386 nakon drugog remonta / Foto: Neda Mojsilović, Tango Six

U ruski 412. remontni zavod u Rostovu na Donu 71386 poslat je januara 2008., iz Rusije je stigao 3. jula iste godine. Osim remonta izvršena je ugradnja nove opreme koju čini sistem satelitske navigacije Garmin GNS 530, sistem za upozorenje i izbegavanje udara u tlo Honeywell EGPWS Mark VI, sistem za kontrolu saobraćaja i izbegavanje sudara Rockwell Collins TCAS II 2. generacije i jedan višenamenski kolor pokazivač Kontur NIIRS MFI A813-0409.5.

Modernizaciju aviona uradila je ukrajinska firma Stork iz Kijeva koja radi za avijacijski kompleks ANTK Antonov. Nakon izvršenih radova avionu je odobreno da može da leti još 6 godina ili 5000 sati leta ili 5000 sletanja a produžen mu je i životni vek. Nakon isteka svih resursa 71386 je prestao da leti početkom decembra 2014. godine.

71386 je do sada kao i svi naši avioni, u poređenju sa ruskim vojnim a naročito civilnim An-26, imao veoma mali nalet / Foto: Neda Mojsilović, Tango Six

Zanimljivo, da pošto naše RV i PVO nije imalo iskustva u modernizaciji aviona An-26, studiju za ovaj zahvat uradio je Vojno-tehnički institut u saradnji sa Ministarstvom odbrane a uspostavljen je i kontakt sa Opitno-konstrukcionim biroom (OKB) Antonov. Prethodno je ideja za modernizaciju dobijena od Čeha i to prilikom jedne posete naših vazduhoplovaca aeromitingu 2003. godine. Već sledeće 2004. godine je za ugradnju u avion nabavljen komplet sistema TCAS ali se ispostavilo da je to prilično ozbiljan posao i da je naročito kompleksno usklađivanje analognih i digitalnih uređaja i sistema.

Antonovi su u RV i PVO odlično održavani / Foto: Neda Mojsilović, Tango Six

Na drugi remont 71386 poslat je takođe u 412. remontni zavod sredinom maja 2016. godine, u Srbiju je vraćen nakon oko 6 meseci koliko je i iznosio rok za završetak radova. Pošto je prethodno krajem oktobra 2015. godine na drugom An-26 71364 istekao životni vek, Srbija je nešto više od godinu dana bila bez aktivnih aviona ovog tipa.

Uz ovaj remont urađen je i drugi deo modernizacije koja je ovaj put znatno manjeg obima nego prilikom prvog remonta. U sklopu osavremenjavanja urađene su tri dorade od kojih su dve bile obavezne po međunarodnih propisima a jedna je urađena po zahtevu RV i PVO. Prilikom drugog remonta nije učestvovala firma iz Ukrajine.

Novi izgled radnog mesta navigatora / Foto: Neda Mojsilović, Tango Six

Međunarodni propisi zadovoljeni su ugradnjom izdvojene upravljačke kutije radio stanice koja sada daje mogućnost digitalnog pomeranja frekvencija, druga obaveza bila je integracija transmitera ELT (Emergency Locator Transmitter). Treća modifikacija bila je instaliranje višenamenskog prikazivača kod navigatora kako bi i taj član posade imao sliku sa radara kao i mogućnost da njime upravlja i kako bi avion u slučaju otkaza glavnog prikazivača imao rezervni.

Osim remonta i modernizacije avionu je ponovo produžen životni vek a umesto 6 odobreno je da avion može da leti još 10 godina (dakle do 2026. godine) ili 5000 sati naleta. U ugovoru je takođe definisano da će pregledi i određeni radovi biti provedeni za 5 godina što se tiče elektroinstalacije i 8 godina kada je u pitanju konstrukcija. Motori su dobili maksimalne resurse, međuremontni ciklus iznosi 7 godina ili 3000 sati naleta.

Trupa, padobranci, teret / Foto: Neda Mojsilović, Tango Six

Treba naglasiti da je avion 71386 do sada (uostalom kao i svi naši avioni), u poređenju sa ruskim vojnim a naročito civilnim An-26, imao veoma mali nalet. Do 2008. svega oko 3000 sati da bi između 2008. i 2014. u 2000 letova naleteo oko 1200 sati. Sličan nalet je između 2009. i 2015. imao i primerak 71364. To bi značilo i da bi 386 i nakon isteka resursa 2026. godine (ukoliko bi se motori prethodno 2023. remontovali) mogao da prođe još jedan remont. U prilog tome treba dodati i da je avion odlično održavan, da će 2026. biti star star 42 godine a da je životni vek tog tipa za sada produžen na 50 godina sa izgledima da se dodatno produži na 60 godina (prvobitno je propisani životni vek bio samo 20 godina).

RV i PVO ovaj tip aviona koristi za sve vrste prevoženja, za obuku pilota transportne avijacije, letenje za potrebe Specijalne brigade (desantiranje padobranaca, naoružanja i opreme), prevoženje naših snaga koje su angažovane u mirovnim misijama u svetu a u poslednjih desetak godina značajno je angažovanje u međunarodnim vojnim vežbama kao i posete aeromitinzima širom Evrope.

Veći deo evropskih destinacija do kojih su leteli naši avioni An-26 / Foto: Neda Mojsilović, Tango Six

138. trae je redovno učestvovla u transportu ljudstva i tehnike u Bugarsku, za potrebe 101. lovačke avijacijske eskadrile i 250. raketne brigade koji su imali vežbe gađanja na poligonu Šabla, potom prevoza pripadnika vazduhoplovnih snaga Srbije i Rumunije na bilateralnim vežbama “Air Solution“, vojnim i vazduhoplovnim vežbama realizovanim sa oružanim snagama Rusije. Od angažovanja naših mirovnjaka treba istaći, na primer, odlazak u Džibuti 2014. godine kada je izvršen jedan od najdužih preleta naše transportne avijacije.

Dok je RV i PVO posećivalo aero-mitinge u inostranstvu An-26 je obavljao misiju transportera i izložene letelice. Kao ovde na sajmu ILA u nemačkoj 2010. godine / Foto: Ministarstvo odbrane

Plan da se nakon 71386 na remont još 2017. godine pošalje i drugi avion, 71364 nije realizovan ali je, kako Tango Six saznaje, njegov remont ponovo postao aktuelan prošle godine pa nije nemoguće da do toga uskoro i dođe. Prethodno je 364, koji je nekadašnjem JRV-u isporučen 23. oktobra 1975, remontovan u periodu novembar 2008. – april 2009. godine i leteo je do kraja oktobra 2015. Ovaj primerak bi prema sadašnjem propisanom životnom veku možda mogao da leti samo do 2025. (ukoliko Antonov u međuvremenu ne odobri dodatno produženje veka).

Osim remonta i produženja veka, na radovima 2009. godine je takođe izvršena i modernizacija a od nove opreme dobio je radar Bendix-King RDR-2000, sistem satelitske navigacije Garmin GNS-530, sistem za upozorenje i izbegavanje udara u tlo Honeywell EGPWS, sistem za kontrolu saobraćaja i izbegavanje sudara Rockwell Collins TCAS II, transmiter lokatora za hitnost ELT, višenamenski prikazivač Bendix-King KMD 540.

Pratite Tango Six i na društvenim mrežama. Na Instagramu, Jutjubu, Tviteru i Fejsbuku.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Komentari

Ni

Okruzeni sa NATO paktom imamo dva izbora :
1. Pridruziti im se i platiti reket za 14 Rafala ili F16
2. Kupiti pravu viseslojnu PVO i moliti se Bogu da nas ne napadnu (Srbija i Republika Srpska)
Sve ostalo je cisto bacanje para i za glumljenje neke sile.

Odgovori
St

Ali da Rafali budu bar cetvorosedi, ako se ne prave u konfiguraciji sa 7 sedista ili bar da imaju prikolicu, pa da ih koristimo i za transport ako zatreba.

Vl

@Niksa
Rafalom da zamenimo transportnu avijaciju?

Ri

IL-76MT

za

Ne moramo se nikad prikljuciti tom savezu.. Vojna neutralnost je vise nego dovoljna.

Ono sto bi trebali raditi doduse, je prebacivanje na NATO standard kompletne vojne infrastrukture, od kalibra municije, do helikoptera i aviona.

Dr

@zamoderno

“Ono sto bi trebali raditi doduse, je prebacivanje na NATO standard kompletne vojne infrastrukture, od kalibra municije, do helikoptera i aviona.“

Zasto bi to radili?
Ni mnoge drzave clanice nato-a nisu zamenile sovjetsku tehniku zapadnom.

St

@Drina
Zato sto i dalje imamo JNA SFRJ SSSR Varsavski pakt vojsku, a i vojna industrija nam proizvodi samo takve proizvode, po apsolutno svim kriterijumima.
Dok zemlje koje nas okruzuju lagano prelaze u 21. vek.
Oni nekako nadjose pare i za plate i za vojsku i za javne sluzbe,i z abolnice i vakcine a mi i dalje najjaci u Evropi po BDPm ponosno otvaramo gondole i delimo 100e pred izbore.
Ali je to sasvim u skladu da zeljama da narod ima Velikog Vodju ciju sliku drzi na zidu pored ikone iz Kurira.

Bo

Stojko
Ti uvek na svaku vest o nasoj vojsci negativno komentarises. Da li po tebi, ima nesto sto je dobro.

Dr

@Stojko

Ajd pogledaj cime raspolaze Bugarska, koja je duze od decenije u nato-u, ili Rumunija pa i Poljska.
Videces da dobar deo njihove tehnike nije nista drugo nego tehnika sovjetskog porekla.
Osim ako ne mislis da je recimo rumunska modernizacija T-55, koji im je glavni borbeni tenk, tenk 21. veka.
O Ex-Yu republikama da i ne govorim.

I kad vec pominjes Vucica ne znam da li si primetio ali veoma ste slicni, cesto ides iz krajnosti u krajnosti isto kao on.
Sve sto nije zapadno- lose je.
A sve sto je sa zapada, pa makar bio i Serman iz drugog sv. rata, to je tehnika 23. veka.

Kl

Rumuni i drugi novi članovi NATO-a istočne Evrope imaju tehniku bivšeg VU, ali modernizovano na zapadni standard u vidu municije i tehničke opremljenosti, po tome su kompatibilni sa NATO-om.

Srbija isto prelazi polako na NATO kompatibilan standard već godinama, od municije za pešadijsko naoružanje, artiljerije do opremljenosti tehnike. Avijacija dobijena od Rusa i Belorusa se „modernizira“ u smislu da se vadi tehnika istočnog standarda i stavlja zapadno kompatibilna tehnika jer dovođenje na ICAO stadndart tih aviona je doslovno sva modernizacija koju ti avioni će da iskuse u preostalom vremenu trajanja službe.

Mi

Kloop Bukvalno dok pisemo u toku je sledeca faza modernizacije Mig-29. Dovodjenje na ICAO standard je zavrseno. U Batajnici su strucnjaci iz Miga koji vrse modernizaciju na SM standard.

mi

@Riki: kupiti IL 76 za Srbiju je kao da čovek sa 300e platom koji godišnje prelazi 5 hiljada km kupi BMW 730D star 20 godina. Tipa moguće je ali ne i logično.

Fa

Znajuci preferencije nekih pripadnika 138. eskadrile, a i moje licno misljenje, 2 aparata Herkulesa bi bilo nesto sto bi zadovoljilo hitne potrebe i zelje u transportnoj avijaciji. Kad bi novi ministar se zalozio za tako nesto, ko sto se zalaze za vracanje vojnog roka, mozda bi bilo moguce nesto.

Odgovori
St

Hercules ima 4 motora? Mozda bi adekvatnija i verovatno jeftinija zamena bila Alenia C-27J Spartan ili neki An-140 od nasih prijatelja ukrajinaca.

al

@Stojko

To da nam trebaju Herkulesi je komentar u rangu onih da nam od lovaca treba bar SU30, za lovacko bombardersku SU34 a jurisni heli nista ispod Mi28 ili zapadni ekvivalenti.

A realnost je da razmatramo da vratimo Orlove sa livade kraj Muzeja, da nemamo ideju sta da radimo sa modernizacijom G4, da MIG-ove iz ’87-’91. predstavljamo kao 4++++ a da nam ova dva AN26 imaju jos ihahaj resursa tj imali su jako malo sati naleta.

Ova protekla luda godina je pokazala da je dobro imati transportne kapacitete ali treba se pruzati koliko smo dugacki, kao i za sve ostalo a ne kupovati tehniku koja ce se jos manje koristiti i propadati na stajankama…

Nabaviti event. jos jednog „mladjanog“ AN-a (da je rodom iz 80-tih) i drzati ta dva aktivna i operativna i to je cini mi se nas maksimum za narednih 10-tak godina. Kad se „iscede“, ako je potreba za transporterima i dalje prisutna, bice tu Spartana, C295, pristice i IL112 pa sta nam bude najprimamljivije… Ako „porastemo“, u sta cisto sumnjam nije greh ni razmatrati nesto od robusnijih modela.

St

@alexanto
E ako je tako ja bih onda trazio od ambasadora u Americi da hitno pokrene nabavku bar pola eskadrile v-22 osprey.
Time bi podmirili i nedostatak transportnih helikoptera, a i aviona.

De

@Stojko
V-22 se više ne proizvodi

Sa

@Dejan

Odakle to da se ne proizvodi? Tek je počela zamena Grayhounda sa V22.

iv

Alexanto
Ne mozes uporedjivati babe i zabe. Po toj logici Srbija mala pa Air Serbji najveci avion treba da bude Cesna Citation . Vec kad i ljudi iz struke pominju Hercules treba razmisliti zasto to govore.
C-130 nije dimenzionalno ekstremno veci od An-26 ali ima puno vecu nosivost i dolet.
C-130 je siroko rasprostranjen, postoji i civilna verzija te je nabavka rezervnih delova verovatno puno jednostavnija cak i u vreme krize.
Ja C-130 vise vidim kao avion puno pogodniji za brzo reagovanje u sluzbi spasavanja nasih gradjana sa razlicitih tacka sveta. Prevrne se autobus sa nasima u Hurgadi, paletna bolnica u Herki i doneses ih kuci. Ne moras nikoga da moljakas, samo za telefon i naredis let.
Nije dobro sto je cetvoromotoran, skuplje odrzavanje.
Sve u svemu tu prica moze da se razvije na sto nivoa.
Ono sto je meni interesantno je da se kod modernizacije An-26 preslo na crnu boju u kokpitu umesto ruske standardne zelene. Da li to znaci da su ga prilagodili za koristenje nocnih naocara?

al

@ ivan

Sad babe i zabe uporedjujes ti – Air Serbia sa RV transporterom. Ja uporno drzim stav, nevezano samo za transportnu avijaciju nego i za ostale segmente RV-a da nam trebaju optimalne sprave spram nasih potreba, spram budzeta i ono sto mozemo da rabimo i uvezbavamo se do perfekcije a ne ono sto ce da bleji na stajankama i hangarima jer nema para za adekvatnu upotrebu, ekspoataciju i odrzavanje.

Zelje su jedno, realnost je drugo. Nama ove 2 26-ice imaju preostalog resursa koliko hoces, Hrvatima 32-jke came remontovane neoperativne a svi bi ‘teli Herkulese i Il76, sto da ne i neki Ruslan.

Dakle, jos jednom: ja sam uvek i svuda da se ima ono sto se da iskoristiti, odrzavati, da bude funkcionalno i operativno. Ako se usvoji doktrina da je to Herkules – nemam nista protiv. Smetace mi jedino ako je non – stop na livadi a moglo se uzeti sprava koje bi sluzile ucinkovitije. Toliko…

Iv

Sto se tice c-130 ja se secam da je bilo neke price da je Jugoslavija ozbiljno razmatrala da ga nabavi, zna li neko nesto o tome?

Al

@alexanto

Herkules, pa i Antonovi se komotno mogu upotrebljavati za transport robe u miru kada se za isto ima vremena (primer naših starih An-12). A što se tiče same struke. Struka je još pre raspada SFRJ odredila C-130 kao odličnu zamenu za An-12. Da li bi to moglo da važi i danas, možda, naravno pod pretpostavkom i komercijalne upotrebe istih.

mi

@Aleksa Radojičić: mi nikad nismo imali An12, to je već poprilično velika i stara aždaja, neprimerena našim taktičkim potrebama.

Ja

Trebamo remontovati oba preostala primerka.A sto se tice one price koja se provlacila pre dve godine o donaciji dva An-26 iz Rusije dali zna neko nesto vise o tome?

Odgovori
Mi

Ma nema potrebe za remontom, sad su u punoj snazi, tek im je 35 godina. Doduse, jedan An 26 je malo posrnuo, vise ne leti, ali je zato drugi sjajan! Gledam ga, dosuse retko, kad iz njega skacu padobranci!
Prijatelju, sve ti je ovde “ seci d..e, krpi usi i obratno! Ovde bre niko nema viziju nekog razvoja!
Opremanje vazduhoplovstva:
MiG 29 Isdelia 9-12, godiste 87.- 89. „dignuti“ na standard 4++++, Orlovi skoro novi, neupotrebljivi ( umesto neupotrebljavani) jurisnici za 21.vek, G-4 sa svojom modernizacijom koju ceka vec 30 godina!
I kad se nesto nabavi, to je kap u moru, na kasicicu! 4 Mi35, par Mi 17, i 5 ( po meni) potpuno nepotrebnih Erbas helikoptera, pleksiglas krletki poput Gazela, koje ce sada, gle cuda da naoruzavaju a piloti ce da lete sa pancirima!
Po pitanju PVO isto: nekoliko Pancira i nekoliko Krotala ( ko zna sta ce im taj sistem kad te daljine i visine pokrivaju Strele i Igle)!
Suma sumarum, mazanje ociju ovom zaglupljenom narodu!
Rad bez mozga, prijatelju!

Bo

Mile Tranzicija.
Da li shvatas da 30 godina se nije nista ulagalo u VS. Da nista novo nije kupljeno. Da nas ne bi 10 milijardi dolara zakrpilo da uzmemo sve sto nam treba. A na raspolaganju imas par stotina milina dolara godisnje. Sta bi ti da kupimo za sve pare recimo 20 MI35 i da pet godina niko drugi ne dobije nista. Ili da kupis nove avione i opet par godina, niko nista da ne dobije. Ili bi mozda uradio kao i sada sto je uradjenjo da svima kupis po malo, nesto novo, nesto remontovano. Odgovor imi ako znas, ali ne govori, da imamo para, kada nemamo.

Mi

Za Boba
Prijatelju, prvo sagledas prioritete, ono sta ti je najhitnije, gde najslabije stojis. Definitivno je to PVO. Kako za zastitu teritorije tako i trupna. U tom smislu opravdano je ulaganje u Pancire, ali u bar jos 12komada. Ja bih verovatno nabavio 2 diviziona S300PMU2 (Beograd i Nis) i time bih postigao PVO zastitu teritorije. Uvezivanjem S300PMU2, Kubova, Neva, kao i koriscenjem Pancira za njihovu zastitu stvorili bi smo respektabilnu zastitu teritorije.
Po pitanju MiG- ova 29, sta je, tu je. Takvi su kakvi su, i remontovani vrlo ogranicavajucih karakteristika. Posto nema para za nabavku novih aviona, probao bih da od Rusa kupim bar 6 polovnih- remontovanih Su27 (4 jednoseda + 2 dvoseda za obuku) uz uslov da se omoguci data link i prenos podataka sa Su27 na Mig 29. Time bih znacajno popravio mogucnost borbene upotrebe MiG-ova 29, a formacija letenja bi bila 1Su27 i 2 Mig-a 29.
Za sada ne bih nabavljao nove helikoptere zbog ustede.
Stopirao bih bilo kakvo ulaganje para u modernizaciju Orla i G4 ( SDPR tu obicno zaradjuje a rezultati su krajnje sumnjivi).
Obustavio bih projekat PASARS, mislim da je to bacanje para sa sumnjivim rezultatima.
Probao bih da u sledecih dve godine jos ojacam PVO nabavkom Buka, i bar 2 osmatracka radara velikog dometa ( Fruska Gora i jug Srbije, npr Stara planina, posto je Kopaonik preblizu Kosovu a samim tim moguce izlozen dejstvu VBR-a).
Za KOV bih redukovao rad na kojekakvim projektima, preispitao bih realnu upotrebljivost Aleksandra, Milosa, Lazara i svih projekata, radi ustede.
Bob, iskustvo kaze, ako ne obezbedis nebo, dzabe ti dole i T90, Abrams, sta god, polupace ti sve! Pogledaj Jermene i Azere!
Pare prioritetno gurati u PVO i lovacku avijaciju. Veruj mi, prosao sam ja tu skolu na Kosovu, kada nesmes da mrdnes sa polozaja!
A, da: dokupio bih jos 2 polovna An26 od Rusa. Kasnije bih ( za 10- tak godina) razmisljao o Spartanu, Casi, Ilusinu…
Pozdrav.

ni

Sta mislite o CASA 235 ili 295 koliko znam prijatelji smo sa spancima a to su dobri transportni avioni slicne mozda i iste klase kao AN26

Odgovori
Dj

Bravo to ja kazem.Uzeo sam izborni sada na 2oj godini na masincu iz vazduhoplovstva i imao sam projektni bas o tome avionu.Mnogo dobar za nase uslove i jeftin za odrzavanje 50 miliona kosta,jeftina obuka.Avion je ATR na steroidima najbolje opisano

Dj

Najbolje resenje za nas i nase uslove i najkeftinije.3 komada dovoljna, 50 miliona kosta jeftina obuka i odrzavanje avion je ATR na steroidima

Zo

Ono što ja vidim i mislim je da je kod nas najveći problem nedostatak hrabrosti da se vojska ozbiljno modernizuje i to je jednostavno tako. Jasno je da je pod velikom prismotrom sve što uzimamo. Grenel je to nedavno jasno dao do znanja. Boje se jake Srbije i nek svako donese zaključak zašto je to tako ali tako je. Sve novo što je uzeto je uzeto u premalim količinama jer kao trebamo prvo obučiti ljude za veći broj sredstava. OK. Ali ne može me niko ubediti da se nije moglo uzeti npr 12 Panicira ili 8 Mi35. Modernizacija 29 predugo i sporo. i dalje niko ne zna na koji nivo će tačno biti modernizovani. Nadam se da se razmišlja već sad šta nakon njih ali ovi naši iskreno mi ne ulivaju poverenje. Transportni avioni ne utiču na stvarnu borbenu moć vojske kakva je naša ali nama je i ovo problem postao a nije trebalo. Pa njih bar ne treba čitava eskadrila ili neki veliki broj. Mislim da se uz malo više političke hrabrosti i prisećanja šta nam se desilo ne tako davno ovu vojsku moralo bolje opremiti poodavno već jer Bog dragi zna šta nam sutra donosi. Pa majku mu postoje krediti. Kad jedna Hrv može da pazari nove F16 ili Rafale koji nisu novi ali def nisu ni stari ili budala ili nabeđenković neki iskompleksirani može tvrditi da mi ne možemo. Bez obzira što neki njihovi stručnjaci vidim tek „nijansu“ stavljaju izmedju 21ica (plastično objašnjenjeno avion druge gen) i 29ke (avion 4 generacije)… ili kažu da je Gripen premali za njihove potrebe (?!?!) svašta sam se načitao i smejao. Logički defekt pojedinih komentatora da se poslužim Živojinovim izrazom. Nadam se na kraju da će država posvetiti pažnju i ovom segmentu Vazduhoplovstva. U biti imamo samo jedan avion, u resursu je i leti često koliko znam a tu su trošenja ne mala a ponavljam imamo samo jedan. Da nam se na daj Bože ne desi tragedija kakva se desila u Ukrajini nedavno ili sa našim MI8 kada su izginuli i vojnici i civili pa se onda tek državni oci setili obnavljati transportnu helikoptersku komponentu. Izvinjavam se što sam malo skrenuo s teme. Imao sam potrebu odreagovati ne neke od blago rečeno, neverovatnih istupa koje sam pročitao ovih dana. Svako dobro svima.

Odgovori
Mr

Mislim da je odgovor na vaše pitanje BDP cca. 9000 eur_Srbija. Zasto vi ne vozite Mercedesa S klasu? Kakvu vi obuću nositi? Imate cipele Salamon..Marell za 200 eur?
Predpostavljam da upotrebljavate Iphone 12 ;) Pošto vi dobro znate da postoje krediti za takve stavri , vama nabava ne smije predstavljati veći financijski problem.
Srbia ima neku perspekticu samo ako bude privredno jačala i da nam amerikanci i eu ne bacaju klipove među točkove zaradi Kosova.

Ki

Majko moja. Jedan jedini koji je star 40 godina i na izdisaju. Otprilike u sličnom je stanju svaki brigadni kamionski vozni park. Kad je uzbuna pola ide a pola vuku na rudi.

Lideri u regionu, ekonomski tigrovi, munjeviti sipači istine.

Odgovori
TT

Kiko To je posledica toga sto se u periodu 1991-2016. gotovo nista u vojsku nije ulagalo. Sta ocekujes, da drzava poput Srbije tih 25 godina nadoknadi za 4 u potpunosti? Niste realni. To je proces koji ce trajati bar deceniju i kusur.

Mi

Ma sad ce da zamenimo sve Tamove 110 i 150, samo sto nismo! I Pincgaure koje je jos Tito kupio i bili su samo u 2 rata, nista strasno!
Bolje da nepricam, ne bi se svidjalo napaljenim entuzijastima! Pozdrav!

П

А шта се десило са оним Боингом 707 карго верзија који је био заплењен за време рата 1991 год?

Odgovori
Ni

Vracen vlasniku.

PO

Nix,nije tačno.Pozdrav…

Lo

Slažem se da bi trebalo remontovati i modernizovati primjerke koji se mogu iskoristiti. Bilo je riječi o donaciji iz Rusije. Sa tom donacijom i remontom naših to bi bila solidna flota za naše potrebe.

Odgovori
Ni

Vojska treba da ima ispravane transportne avione, da li nove ili polovne pitanje je racionalnosti i onoga za sta ce se koristiti. Ako idu na mirovne misije mogu i charter letovima.

Odgovori
Р

Надам се да ће се коначно ставити тачка на Ан-26 и да ће се кренути у набавку правог транспортног авиона. Свака част „анушки“ али то је ипак само „војенизирани“ цивилни летећи аутобус.

Odgovori
Ju

Bolje da dajemo pare i za „autobus“ nego za krila nakacena na motore bukvalno za cirkuski program u vazduhu.!
Zanimljivo mi je kako neki pojedini zaljubljenici u vojnu tehniku definisu civilne avione koji nose po 50,100,200 tona tovara kao autobuse ,a koji zaradjuju pare i donose dobrobit , a recimo mig21 recimo koji je realno jedno malo krilo nakaceno na motor sa pilotskom kabinom kao pravi „avion“.
Smesno narode!

Odgovori
Vl

Remont preostalih AN-26 je za sada najlogicnije resenje.

Odgovori
Gl

Ne nije treba da se iseku i pretope a zamene sa CN 235 ili CASA C295

Sr

Da vidimo sta ce biti sa ekonomijom, pandemijom, sa poplavama, kolika je steta od svega, krediti, zaduzivanje.

Mislim da drzava nece razmisljati o transportnoj avijaciji iako bi 4 Spartana jako dobro dosli i vojsci i civilima.

Odgovori
ma

Dva Herkules-a i 2 do 4 CASA-212 !!!

Odgovori
Br

An-178 cija serijska proizvodnja pocinje ove godine je pravi izbor jer zamenjuje modele an-26,30,32. Narucilo ga vec 6 zemalja a razvoj vecinski finansirala saudijska arabija. To nam moze biti prilika da popravimo poljuljane odnose sa ukrajinom, a resili bi problem transportne avijacije do 2060 godine, stim da se prvi model isporuci 2024(ne treba nam vise od 4). Ukrajinu naravno usloviti popustanjem suludih zahteva za clanstvo srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Al

@Branko

Avion čije su narudžbine, prema onome što trenutno znamo, otkazane neke narudžbine (uključujući i Saudijsku Arabiju) od kompanije koja je u problemima već godinama. Verovatno najlošije rešenje.

iv

Branko, ja sam apsolutno protiv probijanja leda sa avionima tipa An-178 ili il 112 ili Kc-390. Moze ako ce ga dati u trecinu trzisne cene pa da se kockamo sa dostavom rezernih delova, decijim manama i slicnim zezancijama koji svaki proizvod ima na pocetku svog puta. Ja sam za nesto sto se vec dokazalo u praksi.

B

@Branko

Ukrajina je postala kolonizovana zemlja za vrlo nesigurnom politickom situacijom, gde trenutno cveta korupcija i pljacka i od njih ne treba narucivati nista. Kao ni od Belorusije, gde situacija nije takva, ali je ipak neizvesna. Isto vazi i za Tursku, a u nasem slucaju i za Ameriku, sa kojima nemamo najbolje odnose kada je naoruzavanje u pitanju. Dakle, Rusija, Brazil ili zapadna Evropa.

Dr

@ Branko , nije mi jasno zasto bi Srbija morala da popravlja odnose sa Ukrainom ????? Kakve i od kada mi imamo lose odnose sa njima ???
razumem da nasi dobri odnosi sa rusijom nijma bas i ne prijaju pogotovo to sto beograd nije spreman da osudi Moskvu zbog tzv. „aneksiju“ Krima !
Ako su nam odnosi sa njima zbog toga poljuljani onda neka tako i ostane jer i Srbija ima svoj problem sa nasim Krimom tj KiM!

A i nisam siguran koliko bi to bio pametan potez kupiti Letelicu , makar je finansirao i Biden , od drzave koja nije sigurna koja je 5 minuta od raspada sistema !? Pre sam za soluciju kupiti 4 C-130 HERCULES i mirna backa , uz to bi mogli kupiti od Rusa dva diviziona S-400 , jednim udarcem 3 MUVE i okay !!!

Mi

Deco, kad god sam u Grckoj, okolina Soluna odgledam prelet C130 Herkulesa. Mocan avion, Grci ga bas dosta koriste.

Bo

Po obicaju, polovina pljuje sto se ne nabavljaju novi avioni, a polovina pljuje i govori da nam ne treba ni ovo sto imamo. Jedino smo slozni u pljuvanju. Kakav smo mi narod.

Odgovori
B

Nakon 40 godina organizovane pljacke naroda i Svajcarci bi postali takav narod.

Gl

EADS CASA C 295 jedini logino racionalno i povoljno resenje.Avion je kao ATR na steroidima,kosta 50 miliona za nase uslove tri su nam dovoljna

Odgovori
Dr

dosadni ste bre sa tim „ATR na stereoidima “ ATR je ATR samo sto ga sada prave pod krovom AIRBUS korporacije , aman ljudi !!!!

Lo

Želje su jedno a mogućnosti drugo. Za ovaj an 26 imamo sve što je potrebno da ga držimo operativnog. Sigurno nije prigustilo da ih moramo imati više po svaku cijenu. Prelazak na neki drugi, a posebno zapadni puno bi nas koštalo. A i geopolitički gledano nije baš prihvatljivo.

I neznam odkud toliko svega negativnog kada je u pitanju Orao. Zašto ga neki osudjuju na propast prije nego je gotov i odkud toliko podcjenjivanje našeg kadra povodom modernizacije istog.

Odgovori
TT

J-22 je losa platforma, smesno mala nosivost, vrlo ranjiv, vise nemamo ni prezicno oruzije za njega posto je Meverku istekao resurs itd.. Gubimo vreme na njega umesto da se nabai eskadrile M-346 ili slicnog aviona, koji bi zamenio i G-4 , time bi se dugorocno resio problem BA i trenaznog aviona. Sve ostalo je prosipanje iz supljeg u prazno.

Ev

Autosovinizam je prisutan svuda kod nas pa I kada je rec o domacim poslovima u ratnom vazduhoplovstvu. Svako ima pravo da ne veruje u sebe, Ali niko nema pravo smelima da bukvalno odseca krila.
Medjutim kako je vreme odmaklo u poslednjih 5 Godina nekoliko puta se pokazalo da autosovinsti mrze i sebe I drudge sposobnjie. Neka nastave sa Orlom I drugim programima.Vojna Tehnika je endemska disciplina srba I tako neka Ostane a autosovinsti ce se opet pokazati kao tu sto sustinski Jesu, nesretnici u misiji da unesrece i hrabre I sposobne.

Bo

TT
Precizno oruzje se sada ispituje. Tango six je vec pisao o tome.

TT

Evroprc To sa J-22 nema veze sa autosovinozmom, posto ja licno to nisam, vec sa cinjenicama. J-22 nije bio dobar avion ni kada je bio nov, a pogotovo to nije sada. Njegova zamena se vec planira uz zanenu G-4, to ne bi trebalo da bude preskupo. Tako da ne vidim poentu njegove modernizacije sem kao priliku da VTI vezba u razvoju PGM i drugih sistema.

Gu

Bas smo tanki kada je transportna avijacija u pitanju.Ja bi volio da se spasi sta se spasiti da od dobrih starih radnih konja An-ova…i ako se bude moglo sta kupiti da se kupi samo od Rusa jer imaju najbolje avione.Nabavkom par Iljusina-76 rijesili bi sve probleme transportne avijacije.Ja sam za Il-76.

Odgovori
Br

Ili modernizacija dodatnih An-26 i produzenje zivotnog veka ako je moguce, ili nabavka mladjih An-26 ili bolje An-32. Sve ostalo je nerealno.
Idealno bi bilo nabaviti dva An-32 s pocetka devedesetih, a ovaj najmladji An-26 koristiti umesto An-2.

Odgovori
De

A sta je sa onom ruskom donacijom ?
Ako me pamćenje dobro služi najvali su da dobijamo i dva AN26 pored Migova i tenkova, zar ne?

Odgovori
pp
De

Koliko ja vidim ovo je iz 2015-e. A i to je vec bio ponovljeni postupak prodaje! Od tada proslo 6 godina i ko zna sta se sve desilo sa tim avionima . Ako i dalje stoje na pisti mozda su se i raspali! Na kraju krajeva za taj konkurs javila se i Ukrspecexport i dala tih 15000 evra depozita. A posto je to firma koja se bavi prodajom onoga sto Ukraina proizvodi u vojnoindustriskoj delatnosti to znaci da bi oni te Antonove prosledila fabrici koja ih je i proizvela pa bi remont bio znacajno jeftiniji i lakse izvodljiv! A opet ih nisu kupili!!! Znaci da tim avionima nesto ozbiljno fali!

da

Embraer c 390, Xian Y20, An 178??

Odgovori
Al

@davor

Embaer bi pre bio zamena za davno povučene An-12, ali u srži, ne bi bio loš izbor. Y-20 je preterivanje, a i ako idemo u pravcu strateškog transportera daleko bolje rešenje je Il-76. An-178 proizvod od Antonova u problemima.

Ah

U proteklih pet godina država Srbija …uložila velika finansijska sredstva za …….nabavku vazduhoplova

Malo sam skratio
Ali….
Sve zajedno nije ulozeno za jedan novi vazduplohov godisnje.
Veselimo se poklonjenoj starudiji

Odgovori
Bo

Aha
Ako jedna bogata Amerika koristi polovinu svoje flote, koja je veca starudija od ove nase, zasto jedna siromasna Srbija da se odrice toga.

TT

Aha Kupljeno je 14 novih helikoptera?

Na

1. da oni koji za to primaju plate definisu sta nam tacno treba,
2. tada izabrati odgovarajuci avion
3. herkules zaboravite a i kosta mnogo, za veci teret ostaju Airbus CASA C-295M, ili skuplji Leonardo C-27J Spartan
4. za one manjeg kapaciteta mozemo da se obratimo Cesima, ili Poljacima
5. Antonov je ukrajinski avion pa Rusi ne bi voleli da kupimo neki njihov, Embraer KC-390 vidi se da se druze sa SAAB-om, poludeli su sa cenom
6. steta sto se ne proizvodi C-160
7. novi Iljusin nije prioritet ruske avio industrije a Il-76 je isuvise velik za nas

ulaganje u zastarele avione nije efektivno, dakle par CASA i po potrebi ceski ili poljski avioni male nosivosti

Odgovori
Sr

@Narednik I klase
U Spartan stane kombi, Zastava NTV, G klasa, Uzak Patriot i svasta od vozila Vojske Srbije, u C295M nista od toga. Takodje Spartan ni jedan udes do sada.

Naravno da C-295 ima neke prednosti, vise varijanti, modularniji je, ima cak i AWACS verziju.

Ali opet vojni budzet je tu glavni, dzabe nov avion ako ce stajati i ne koristiti se.

al

Apsolutno ako dodje do razmatranja kupovine treba sve aspekte uzeti u obzir (nista pametno nisam rekao, naravno). Sto napisa Srbofil, dimenzije kargo prostora su bitne svakako u odnosu na event. mogucnost transporta tehnike koju koristimo. Bitna stavka svakako treba da bude i mogucnost gasenja pozara, to rade i C295 i C27. Aerial refuling nama nije od nikakve vaznosti ali mozda postoji varijanta da se to radi usluzno za prelete drugih RV-ova. Ne znam kakve su mogucnosti usluznog transporta van vojnog sektora… Poenta je da zelim reci, kupovina skuplje letilice ne mora da bude promasaj ako se ona moze bolje iskoristiti tj da vise „tegli“ za svog veka i da se da vise iskoristiti spram nasih potreba…

Sto se tice ovih manjih transportera, koliko oni imaju smisla pored Mi17, pogotovo ako uzmemo u obzir nasu teritoriju. Takodje Mi17 moze takoreci da ide bukvalno od mesta posiljke do mesta isporuke a avionima ipak treba aerodrom koji je vise ili manje udaljen…

Al

@Srbofil

Generalno gledano, C-295 i C-27J su verovatno dva najbolja aviona za naše RViPVO, svako sa svojim prednostima i manama. Sad, pitanje je koliko je nama stvarno potrebna sposobnost da transportujemo praktično neborbena vozila. Sa druge strane, ne može se reći da veći kargo prostor nije prednost C-27J.

@alexanto

Zavisi kako se isti upotrebljavaju. Po meni, kombinovanje lakog transportnog aviona i Mi-17 za padobranske misije ne zvuči loše i dosta vuče na rodezijske taktike sa padobrancima. U osnovi, laki transportni avion bi u takvim zadacima izbacivao dodatnu opremu ili padobrance, omogućavajući Mi-17 da se fokusira na transport ljudstva.

Sr

@Aleksa Radojičić
Pa mogli bi na neki inostrani sajam poneti ta vozila sto se proizvode ovde, jeftinije je verovatno nego placati komercijalno uslugu, ali shvatam sta hocete reci.

Meni je taj safety record zapravo najbolji deo Spartana, ovo ostalo je manje bitno, samo ponavljam, mislim da nas vojni budzet i opterecenje ekonomije ne moze bas mnogo doneti.

al

@ Aleksa R

Ima logike to kombinovanje sto navodite ali po meni za zemlje sa vecom povrsinom tj teritorijom. Ovde kod nas heliji mogu vrlo uspesno da koriste konfiguraciju terena i prikriveno stignu na destinaciju, blizu zone konflikta, istovare teret ili ljudstvo i bezanija.

Opet u nasem okruzenju, izvesti padobranski desant je samoubilacka misija. Za takve podvige takodje treba sirina fronta gde se taktikom da opteretiti neki sektor a u drugi izvrsiti desant. Ovde kod nas sve je kao kosnica i to bi bilo ravno samoubistvu. Avion da bi to uradio mora da ima odredjenu visinu, bar 600 metara od tla za pad. skok, za teret mislim da je manje ali onda su vrlo lake mete jer su tek nesto brzi od Mi17. Pa sve i da utekne, ti padobranci bi bili glineni golubovi. Na kraju krajeva u proteklim sukobima zadnji izveden desant bio na Drvar u WW2. U proteklim ratovima na ovim prostorima sve spec. misije su ubacivane kopnenim putem a ne iz vazduha…

Tako da, po meni par transportera i ostalo Mi17 – ostalo nepotrebno…

Al

@Srbofil

Za takve sposobnosti, pre bih kupio nekoliko Il-76 i u sastavu Yugoimporta pokrenuo neki AS Cargo, koji bi po potrebi i iznamljivao i vojne transportne avione.

@alexanto

Naši padobranci više vuku na rodezijske padobrance, nego na američke, sovjetske i nemačke, naravno primereno našim okolnostima. Najveća prednost kombinovanja aviona tipa L-410 i Mi-17 bi bila u samoj podeli poslova u ratnim operacijama, dok bi u miru L-410 definitivno ima pune ruke posla u miru, od obuke pilota transportne avijacije, preko obuke padobranaca (opet, ne treba cimati An-26 za sve i svašta), pa preko lakog transporta itd. U prevodu, prava zamena za stare An-2, sa dodatnim sposobnostima i opcijama.

Sr

@Aleksa Radojičić
Za sve se urade studije isplativosti, a u MO ima jos ljudi koji znaju vrlo dobro sta treba i kako treba. Konkretno sam naveo taj avion kao primer u klasi C-295 i koje prednosti i mane ima, nista vise. Zanimljiv mi je, eto toliko.

Mislim da nam je Iljusin sada jeftiniji da ga iznajmljujemo po potrebi.

Da

Господо, нисам из струке па ћу себи дозволити једно можда глупо питање.
Због чега наша војска не користи капацитете ЕрСрбије као и остале за своје транспорте по региону и свету?
Држава нема пара – ЕрСрбија често полупразна невезано за корону – земља нам је географски мала
Осим за падобранске скокове не видим смисла да војска уопште има авиотранспортну јединицу са АН26 или сличним авионима.
Давање АТР72 по потреби ми делује као решење за скоро све потребе.
По моме мишљењу ваздухопловни капацитети целе државе, а то су комерцијални, приватни, полицијски и војни, морају пуно интегрисаније да се посматрају, и све синергије да се користе.
Молим да ми неко стручан објасни.

Odgovori
fr

Možda zato što joj se vojska ne kreće po regionu, a po svijetu još manje. Zato transportni avioni i propadaju. Ostavština su zajedničke imovine bivše JNA koju je Srbija preotela. Jugoslaviji su trebali takvi kapaciteti. Imala je konekcije i po Africi i Aziji. Šta će Srbiji transportna avijacija osim one helikopterske. Mnogi ovdje još nisu u skladu s realnosti i ulogu Srbije u svijetu poistovjećuju sa onom bivše Jugoslavije. Transportna avijacija će u Srbiji prestati da postoji i svešće se na transport helikopterima unutar Srbije jer za bilo šta drugo nema potrebe. Za ovakve krize upotrijebiće civilne avione ako zatreba jednom u 10g., i to je to.

Al

@Dax

Zato što ideja da se šalju civilni avioni po potrebi u neku vruću situaciju uopšte nije dobra ideja. Drugo, upitna je mogućnost da se obavljaju padobranski skokovi iz civilnih aviona. Manja flota transportnih aviona opremljena sa avionima tipa An-26 uz upotrebu civilne flote kada za to ima opravdanih razloga, a pre svega mogućnosti je sasvim odgovarajuće rešenje za nas.

@frane

Mirovne misije, vojne vežbe, transport opreme itd., u prevodu Srbiji treba transportna avijacija za misije transportne avijacije. Druga stvar je što nama ne treba ogromna flota, kao JNA u prošlosti, već 2-4 aviona.

Da

@Aleksa
Ок значи потврђујете да ово нама не треба јер нам је земља таква каква јесте. За извођење пафобранских скокова исто постоје решења а да нису АН26 и слично.
Слање у вруће зоне – – > колико често и где? Шта има наши војници да траже у лудим војним акцијама по свету ако смо ми неутрална земља? Ако и иду у случају високих државних потреба, то је једном у 10-20-30 година. И ту може да се узме неки стари авион типа АТР72 или нешто веће из ЕрСрбије. Евентуалне неки стари АТР72 ЕрСрбије мало дорадити и то је то.

Да резимирамо. Нама авиони у транспортној авијацији не требају јер за те потребе има довољно капацитета у другим сегментима авојације у Србији. Те стога не разумем обе мегаломанске дискусије.

Хеликоптери су друга прича и они нам требају у складу са захтевима војске и струке.

Al

@Dax

Da rezimiramo, teška zamena teza sa vaše strane.

О“к значи потврђујете да ово нама не треба јер нам је земља таква каква јесте. За извођење пафобранских скокова исто постоје решења а да нису АН26 и слично.“

Nigde to nisam potvrdio. Avion tipa An-26 je definitivno potreban, dok za veće može da se raspravlja.

„Слање у вруће зоне – – > колико често и где? Шта има наши војници да траже у лудим војним акцијама по свету ако смо ми неутрална земља?“

Mirovne misije, da ne govorim o nekim drugim scenarijima? Da li stvarno zaboravljate da su mirovne misije jedne od osnovnih misija VS. A primere vrućih UN misija ima gomila do sad, pa čak i na našim prostorima.

„Ако и иду у случају високих државних потреба, то је једном у 10-20-30 година.“

Bukvalno se ide svakih šest meseci. Da ne govorimo o potrebama slanja dodatne opreme, municije i hrane u međuvremenu. A navodno imamo i primer loše logističke podrške naših pripadnika u UN misiji, tokom neaktivnosti An-26 upravo zbog neoperativnosti i oslanjanja na civilna rešenja.

„И ту може да се узме неки стари авион типа АТР72 или нешто веће из ЕрСрбије.“

Za neke mirnije, moglo bi da prođe. Ali ako nešto ode po zlu, kako zamišljate da opravdate rizikovanja civilnih posada u praktično ratnoj zoni? Jedini zadatak gde civilna flota ima stvarnu potrebu i mogućnost je ova korona kriza. Sve ostalo je igranje sreće sa rizikom da nešto ode u lošem pravcu.

„Евентуалне неки стари АТР72 ЕрСрбије мало дорадити и то је то.“

Dorađivanje se ne obavlja preko noći, kada zatreba, tako da ovo nije nikakvo rešenje.

„Да резимирамо. Нама авиони у транспортној авијацији не требају јер за те потребе има довољно капацитета у другим сегментима авојације у Србији. Те стога не разумем обе мегаломанске дискусије.“

Da rezimiramo, transportni avioni su nama definitivno potrebni. Da li treba da imamo gomilu ne, ali jedna eskadrila je sasvim odgovarajuća našim potrebama za padobranstvom, mirovnim misijama, vežbana i mnogim drugim misija za koje se ti avioni mogu koristiti (pogotovo zbog veće modularnosti modernih rešenja). A da ne spominjemo potencijalnu komercijalnu upotrebu istih, kao npr. bivših An-12 u SFRJ za transport robe itd.

Da

У идеалној ситуацији сте можда у праву. Али у овој нисте.
На наш буџет за одбрану од 1,5 – 2, 5% БДПа много је боље уложити те паре у нешто потребније.
А за све што сте навели као ситуације које аргументују зашто нам требају нови војнотранспортни авиони постоје јако једноставна решења уз само мало организационог труда.
Ми смо мала земља са много важнијим безбедносним темама којим нашинстручњаци треба да се баве.

Al

@Dax

Znači vi govorite da neke druge jedinice ispaštaju, jer transportni avioni lete? Pa pre vojni budžet ispašta, jer se unajmljuju civilni avioni AS, nego od jednog Antonova. Stav struke je da nam transportna avijacija potrebna. Unamljivanje civilne avijacije nije rešenje, a i predstavlja još veće opterećenje na duže staze za taj isti „preopterećeni“ vojni budžet.

Da

@Aleksa
Нисте објективни него ентузијастични. Одлука да ли је нешто исплативо да се купи зависи од више фактора. Прочитајте мало у пословној литератури шта су оперативни и капитални тропкови, и слично.
У случају војнотранспортних авиона јасно је да је боље те паре потрошити на неки ловац или хеликоптер. За 40 година нису успели да направе довољан налет а ви би нову машину.
Са друге стране пола ЕрСрбијиних авиона зврје полуискоришћени. А скоро сви приватни авиони углавном лете једном у пар дана.
Остајем при томе да сви ваздухопловни капацитети наше земље морају пуно интегралније да се користе и да ту одбрана мора имати највећи пеиоритет. Онда нам се неће дешавати да имамо војни АН26 или цивилни Б737 старе 40 година а са мало налета. Како ће држава сама од себе или својих претходно безбедносно проверених грађана који поседују ваздухоплов финансијски регулисати превоз мировњака и њихове опреме пар пута годишње је ствар књиговодства. Паре остају унутар куће.
Посматрано из угла општег интереса боље је да се сви авиони у држави користе што више, и у неком нормалном року завршавају свој век употребе, и затим редовно занављају, а да пилоти да имају сате налета. А не да све буде 40 година старо.

Ba

@Frane
A ko je preoteo Jadrolinijine brodove?

Al

@Dax

„Нисте објективни него ентузијастични. Одлука да ли је нешто исплативо да се купи зависи од више фактора.“

Ja jesam objektivan, jer su meni dovoljni neuspešni primeri drugih država koje su pokušale ili pokušavaju da sprovedu takvu ideju ili slične u praksu (npr. saveznici će pokriti). Tako smo posle godina mučenja, došli do toga da jedna Slovenija kupuje transportni avion, jer joj treba, a Adria je propala, a saveznici kada stvarno treba 99% ne mogu da pokriju.

„У случају војнотранспортних авиона јасно је да је боље те паре потрошити на неки ловац или хеликоптер. За 40 година нису успели да направе довољан налет а ви би нову машину.“

Vi i dalje ne shvatate da novac koji trenutno ide na An-26, ako bi išli po vama, nikad ne bi dogurao do lovaca i helikoptera, nego u najboljem slučaju u džepu AS, a u gorem ko zna čijem. Dva An-26 su za 6 godina naleteli 2400h naleta, znači 400h godišnje, tako da definitivno postoje potrebe za transportnom avijacijom koje se ne mogu pokriti civilnim avionima AS (da ne govorimo da većinu zadataka AS ne bi ni mogla da odrađuje). Mi ne govorimo o nekoliko letova godinje, već o malte ne svakodnevnim letovima.

„Са друге стране пола ЕрСрбијиних авиона зврје полуискоришћени. А скоро сви приватни авиони углавном лете једном у пар дана.“

O slaboj popunjenosti treba da vodi računa uprava AS, a ne RViPVO VS. Da ne govorim da trenutna flota AS ne može da pokrije ni polovinu misija An-26.

„Остајем при томе да сви ваздухопловни капацитети наше земље морају пуно интегралније да се користе и да ту одбрана мора имати највећи пеиоритет.“

Način da se integriše civilna i vojna komponenta je već predložen od strane mene, a to je AS Cargo, sa 1/2 Il-76, koji bi iznamljivao i vojne transportne avione kada ima prostora i potreba, dok bi u slučaju rata/krize imali Il-76 na raspolaganju.

„Како ће држава сама од себе или својих претходно безбедносно проверених грађана који поседују ваздухоплов финансијски регулисати превоз мировњака и њихове опреме пар пута годишње је ствар књиговодства.“

Samo što mi govorimo o svakodnevnim letovima, a ne o jednom letu u pola godine, tako da ovo nije finansijsko pitanje uopšte i ova tvrdnja nema veze sa realnošću na terenu.

„Паре остају унутар куће.“

Samo što to niko ne garantuje i ne može garantovati. Niko ne može da garantuje da će AS ostati živa u sledećih pet godina, u uslovima opšteg rata između avio-kompanija i šta ćemo onda kada se to desi. Da slivamo još veće količine novca u obnovu transportne avijacije od korena, jer je neko ima „genijalnu“ ideju da istu zameni sa AS.

Da

@Aleksa
Рекосте 2 авиона за 6 година направили 2400 сати. Значи по авиону 200 сати лета годишње. Хајмо мало економике/домаћинског резона сада.
Колико кошта нов авион? Колико је онда годишња амортизација? Колико годишње редовно и ванредно одржавање и модернизација, годишње плате посаде и механичара, гориво дозволе за прелет, аеродромске таксе тамо где слећу у иностранству ако није војни аеродром, индиректни трошкови,…?
Имам утисак да имате тачне податке па Вас молим да израчунате трошкове лета по сату. Тај сат лета је монструозно скуп. Израчунајте.

Што се тиче идеје о оснивању АС Карга који би се интегрално користио а пилоти били војни, потпуно подржавам из већ раније споменутих разлога. Хвала на потврди.

Al

@Dax

„Рекосте 2 авиона за 6 година направили 2400 сати. Значи по авиону 200 сати лета годишње. Хајмо мало економике/домаћинског резона сада.“

Ovde dolazimo do glavnog problema, a to je da se Vi primarno fokusarite na ekonomski aspekt cele priče, kada je ovo primarno vojno pitanje, koje će Vam uvek potvrdno odgovoriti na potrebu za transportnom avijacijom u RViPVO.

„Имам утисак да имате тачне податке па Вас молим да израчунате трошкове лета по сату. Тај сат лета је монструозно скуп. Израчунајте.“

Nemam tačne podatke.

„Што се тиче идеје о оснивању АС Карга који би се интегрално користио а пилоти били војни, потпуно подржавам из већ раније споменутих разлога.“

To je već pravi način da se Vaša ideja o integraciji vojnih i civilnih sposobnosti sprovede. Da ne govorimo da onda ne bi pričali o samo 200h naleta svake godine (u proseku), nego o većem naletu , samim tim daleko iskusnijem letačkom kadru u sastavu RViPVO i akumulaciji novih znanja i veština (što u samom RViPVO što u samom AS Cargo), kao i dodatnih sposobnosti (npr. Il-76), a tada bi i ekonomska računica došla na svoje mesto po pitanju samih vojnih transportnih aviona.

Neki dalji korak bi bio nabavka lakih transportnih aviona za potrebe aero klubova za padobranstvo i vuču jedrilica u miru, a koji bi moblizacijom omogućavali formiranje dodatnih transportnih eskadrila. Postoje brojna rešenja za integraciju RViPVO sa civilnim komponentama (AS, aero klubovima), ali nijedan od njih se ne može i ne sme zasnivati na eliminaciji jedne od njih i guranjem svih jaja u jednoj gnezdo (da se tako figurativno izrazim).

Da

@Aleksa
Драго ми је да смо се на крају сложили по свим тачкама. Ја гледам пуно више економски аспект, јер ће у крајњој линији држави остати више пара, а ми се сви овде надамо да ће те уштеђене паре отићи у одбрану, а пре свега РВ и ПВО. Где има добре воље и мало организационог талента није проблем доћи до, у овим неидеалним околностима, најоптималног решења за све.
Ако имате утицај у тим круговима позивам Вас (као и остале коментаторе) да лобирате за таква решења.
Велики поздрав
Пс. Сличне закључке бих вероватно и за ЕрСрбију извео, али то је нека друга тема.

Б

I ja mislim da je to odličan avion za naše rv,ako se uzme odnos cijena/kvalitet odličan transportni avion.

Odgovori
Б

C 295 je po karakteristika avion koji nam možda odgovara,Il76 ili neki avion u toj kategoriji nije za nas,ja mislim embraer c390,cn235 pomenuti c295 i c27j,neki od ovih aviona idealni za rv poput našeg.

Odgovori
Jo

Mil Mi-26?

Odgovori
TT

To nije transportni avion..

Me

Sto se tice običnog tereta (municija i slično) najbolja opcija za državu veličine Srbije bi bio novi ATR 72-600F 1-2 komada. (Kombi verzija za transport putnika takodje).

Odgovori
Me

Ili možda da se razmisli o kombi varijanti A321 ili B737-800. I kada nije potreban može da se rentira za putničke ili cargo chartere. Avionima mogu da upravljaju posade AS. Nešto kao što Wizz od skoro radi sa A330 za vladu Madjarske.

Ra

Srbiji ne treba avion klase An-26, vec IL-76-MD90A, koji se moze izdavati i za civilne svrhe i tako otplacivati.
Kad, ne daj Boze, krenu pozari – da bude i vodeni bombarder.
A kad treba neto da se preveze iz Rusije, ili proda na Bliskom Istoku i Africi – lepo utovaris, bez mnogo cimanja. Staju unutra i T-72, BRDM-2 i Pancir, provereno :)

Odgovori
67

Vec sam pisao ali da ponovim, An je neunistiv. Moze da potegne i preko deklarisanih cifri. Za odrzavanje jako zahvalan. U letu odlican, nema greske. 3 komada bi bila trenutno puna kapa. Moze on jos dugo i sigurno da leti. Nikada ga ne bih menjao sa gore pomenutim eventualnim naslednicima. Znam sta pricam posle toliko h leta na an-u. Sa konja na magarca se ne ide. I ovakav je bolji, pouzdaniji i laksi i jeftiniji u eksploataciju od savremene konkurencije. Molim da ne lupetate svasta, nisu avioni automobili iz salona.

Odgovori
Sr

@677.trae
Verujem ja da vas je posluzio vrhunski, ali veliki broj udesa ipak govori nesto, a nemoguce je da je uvek do greske pilota ili losih mehanicara.

Spartan ni jedan udes do sada, e da, jednom se sudario sa drugim avionom, sleteo bezbedno, popravljen i opet je leteo. Tako da te fore „sa konja na magara“…..slobodno zadrzite za sebe. Nisu inzenjeri sirom sveta budale da im tako opisujete plod rada.

Pr

Vaš komentar i mišljenje sam čekao… : )

Setio sam se Vaših reči hvale za An-26 iz perioda „veselih“ devedesetih. Koliko sam shvatio An-26 je u svojoj klasi ono što je Mi-17(V5) u svojoj.
A bojim se da trenutna situacija ni ne dozvoljava da se mnogo pušta mašti na volju po pitanju nekih novih mašina, tako da vaš komentar još bolje leže na temu.

@Živojin
Hvala što ste načeli i ovu temu.
Na Nedinim fotografijama posle drugog remonta 71386 s obzirom na godinice izgleda fantastično.
Zanima me kako stoje stvari sa mogućnošću evetualnih novih modernizacija u Ukrajini ako se remont opet bude radio kod Rusa, odnosno da li može sve da se odradi na jednoj strani?
Ako ćete o tome podrobnije pisati u nekom od narednih tekstova, zaboravite da sav Vas pitao.

Svako dobro

Dr

najzad neko iz struke , mislim da bi bilo odlicno modernizovati to sto imamo , a kasnije bi pitao ljude poput vas , cenjeni gospodine , sta bi vam odgovaralo i sta bi za nase potrebe bilo najbolje da ne kazem sta bi jedinice zelele u svom sastavu za letenje !

67

Srbofil

Ajde ovako, koliko je sati do sada naleteo Spartan a koliko An? Samo te cifre uporedite i bice vam sve jasno. Ja mogu da pricam za Anove kod nas, koje je to udese imao?

Ja znam za jedan gde sam ja uspeo da ga sjurim na stomak ali je toj situaciji kumovalo nekoliko faktora gde je ljudski bio dominantan. Nije to tema za javni forum.

Ono sto smo mi radili sa An-om je za ne verovati. Isao je preko svih mogucih ogranicenja, dokazan u ratnim uslovima. Ja odgovorno tvrdim da sa dobrom posadom i redovnim odrzavanjem An ne moze da padne. I stojim iza tih mojih reci kao i svi pripadnici nekadasnjih transportnih eskadrila.

Shvatite da medju pilotima i tehnickim sluzbama ima mnogo mnogo razlika u kvalitetu i obuci, kako kod nas tako i u svetu.

Mogao bih svakom An-u koji je sluzbovao kod nas da napisem anamnezu sa svim vrlinama i manama ali cu u tom slucaju da napisem knjigu:)

I da moj komentar sa konja na magarca stoji, dokazano jednom prilikom u inostranstvu.

Sr

@677.trae
Verujem ja vama i verujem da ste fenomenalan pilot, ali to je sve bilo pre 30 godina. Prosto polako ce im doci kraj i trebace vojsci nesto novo, isto kao i za sve avione u RV.

Nisu tolike zemlje lude sto su ih povukli iz upotrebe i zamenili novim avionima, prosto mora.

67

Srbofil

Niko ne spori da treba novo u nekom buducem trenutku ali trenutno jos ne treba pored resursa i iskustva koji imamo sa An-om. Mislim da se sada razumemo.

I kada sam leteo isao sam na to da potrosim sto manje goriva, u proseku relacija Batajnica – Podgorica sam stedeo oko 500 litara goriva u odnosu na zadato.

Dr

@ 677. trae

„Ono sto smo mi radili sa An-om je za ne verovati. Isao je preko svih mogucih ogranicenja“

Hmmmmm, stvarno? Na primer? Koja su to sva moguca ogranicenja koje ste sa takvom lakocom krsili?

67

Drug traser

Nismo mi nista „krsili“, ratni uslovi su nas naterali na odredjene poteze, sve je to radjeno sracunato na osnovu tt karakteristika An-a. Pa lepo sednes, pa papir i olovka pa racunas. Onda na konto toga odradis let. Ne moze to svako, mnogi nisu smeli. Zato je bila sacica nas koji smo bili „probni piloti“.

Isao je An po pitanju nosivosti preko dozvoljenog limita podosta. Znao je i da penje brze od deklarisanog. U najgorim meteo uslovima je odradjivao kada nikog drugog nije bilo na nebu. 2 brisanjca tokom 99-te su za film, izem ti nato i svu savremenu tehniku kada te na 15-20m od fona zemlje ne vide.

Ili sletis u na jedan aerodrom u Hrvatskoj za vreme rata na rulnu stazu iz suprotnog smera od predvidjene procedure ( posto je kao nemoguce sleteti iz tog smera) umesto na pistu kako bi izbegao da te odalame odozdo posto smo znali gde nas cekaju na „zicer“…itd itd….

Dr

„Preko svih mogucih ogranicenja“ = Krsenje ustanovljenih ogranicenja.

Ne nisam te pitao za brisanjce, takticko letenje i sl, vidim da su ti te uspomene drage.

Ali hajde recimo da se dohvatimo konstatacije „preko maksimalne dozvoljene tezine podosta“….zaista interesantno!!!

Ocekivao bih da je procena rizika takvog postupka adekvatno bila uradjena i da su sprovedene potrebne stvari vezano za „sta ako“ u situaciji sa pretovarenim avionom a vezano za specificnosti samog AN-26?!?

Ž

Propeler Zviz

Тешко да би Украјинци поново радили модернизацију авиона чији се ремонт паралелно ради у Русији.

Покидане су везе, навели смо у тексту да приликом ремонта 2016. године Украјинци нису учествовали.

St

Da se mene pita a ne pita, sam bi se opredelijo za isto za sta su se nase komsije sa severa opredelile pre nekog meseca. Ili videti sa airbasom kde jos mozemo da prosirimo suradnju.

Odgovori
Br

Embraer C-390 Millennium, najbolje rešenje, moje neko laičko mišljenje.

Odgovori
67

Ajmo prosto pitanje, koliko motora ima T-70? :)

Odgovori
mi

tri

67

Bravo minke

mi

Lep avion.Prvi put sam ga video 1979. godine iznad Kruševca je proletela formacija od 4 T-70 prema Nišu. Leteli su nisko do 100 m.
Naravno nisam znao koji je to avion . Brisanjac je bio neočekivan.

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Djuka na: [RAT U UKRAJINI] NATO najavljuje značajno pojačanje ukrajinske PVO, prvi borbeni avioni F-16 uskoro iznad Ukrajine, nema mesta za švedske borbene avione

>> Rusija razoruzala NATO Ta prica je zesca deluzija koja mora da se adekvatno tretira, ako se zapusti svata moze da se desi u drustvu koje napravi takav propust.

16. Jul 2024.Pogledaj

Djuka na: [RAT U UKRAJINI] NATO najavljuje značajno pojačanje ukrajinske PVO, prvi borbeni avioni F-16 uskoro iznad Ukrajine, nema mesta za švedske borbene avione

Razoruzaju NATO? Dakle, dve nove clanice primljene u savez. Samo Nemacka kupuje 2 eskadrile F-35A, dve eskadrile novih EF-2000, 8 baterija Patriot-a, Arrow-3 sistem od Izraela, 6 baterija Iris-T. Poljska se naoruzava do zuba korejanskom tehnikom. Zaista nemam vise komentara sta se ovde pise...

16. Jul 2024.Pogledaj

Djuka na: [RAT U UKRAJINI] NATO najavljuje značajno pojačanje ukrajinske PVO, prvi borbeni avioni F-16 uskoro iznad Ukrajine, nema mesta za švedske borbene avione

>> Te iste f-16 su ovde pre 30godina lagano obarali sa KUB-om i Nevom Koliko je oboreno tih f-16? I koliko ti imas uopste godina, 16 kapiram?

16. Jul 2024.Pogledaj

Djuka na: [RAT U UKRAJINI] NATO najavljuje značajno pojačanje ukrajinske PVO, prvi borbeni avioni F-16 uskoro iznad Ukrajine, nema mesta za švedske borbene avione

Nemam pojma sta je poenta ove diskusije ali fakat je da su u Rusiji jos pre nemam pojma 20 godina procenili da im se ne isplati proizvoditi razlicite elektronske komponente itd. (klasicna ekstrakciona ekonomija) pa nisu ni pokusavali. Realno bi to bilo moguce samo ako bi ruske firme pokusale zauzeti odredjen deo civilnog trzista sto…

16. Jul 2024.Pogledaj

Djuka na: [RAT U UKRAJINI] NATO najavljuje značajno pojačanje ukrajinske PVO, prvi borbeni avioni F-16 uskoro iznad Ukrajine, nema mesta za švedske borbene avione

>> „Patriot“ima namenu za najteze mete Dok je u teoriji tako, prakticno smo svedoci da se Patriot rakete ispucavaju na sve zivo, da li se neko seca plotuna Patriot raketa ispalkjenog i snimljenog pre godinu dana na... bog zna na sta je dejstvovano, ali svakako ne na eskadrilu AWACS ili Tu-160 bombardera. Iris-T rakete zu…

16. Jul 2024.Pogledaj